Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

Data:
Unitatea de învățământ:
Clasa: a V- a
Obiectul:
Tema: Orarul
Modul: Comunicare şi abilităţi sociale
Tipul de lecţie: mixtă
Motivația
  Această lecție dezvoltă gândirea elevilor, creativitatea, imaginația, deprinderea de a stabili
scopuri pe termen mai îndelungat, de a alcătui un alt fel de orar. Din punct de vedere al gândirii
critice, lecția dezvoltă autonomia de gândire a elevului, îi determină să devină mai siguri pe ei
înșiși și să adopte un punct de vedere pe care să-l susțină.
Condiții prealabile
Elevii au participat la activități de consiliere și orientare pe teme aferente modului de
“Comunicare și abilități sociale”, și-au dezvoltat abilitatea de a comunica în grupul clasă și au
deprinderi de a lucra individual și pe grupe.
Obiective specifice :
 să înţeleagă importanţa autocontrolului.
 să-şi asume responsabilitatea comportamentelor.
 să exerseze tehnici de cooperare în grup.
Obiective operaţionale:
 Să separe cuvintele care au semnificaţie pozitivă de cele cu semnificaţie negativă.
 Să utilizeze cuvintele cu semnificaţii pozitive în construirea unor afirmaţii despre ei
înşişi şi să le verbalizeze.
 Să realizeze un orar al clasei în care vor lipi bileţele pe care sunt scrise cuvinte cu
semnificaţie pozitivă.
Evaluare
Observarea sistematică a elevilor, analiza produselor activităţii – orarul stabilit de elevi
Resursele și managementul timpului
Resurse materiale: panou, fişe de lucru, foi A4, markere, o cutie, lipici, cadru pentru
orar, bileţele cu cuvinte, plicuri.
Resurse :
Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, lucrul în grup, joc didactic.
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual
Resurse temporale: 45 minute.
Bibliografie:
Desfășurarea lecției:

Fișa “Seamănă cu mine” – fiecare elev va primi o fișă pe care apar desenate persoane
desfășurând diferite activități. Sarcina elevilor va fi să analizeze/examineze imaginile de mai jos
şi să marcheze cu un X în partea de jos a imaginii care li se pare că se potrivește cu ei.

Evocare :
Verificarea temei - elevii împărţiţi ora anterioară în cinci grupe (fiecare grupă având un
nume de televiziune) au avut ca sarcina de a crea o ştire despre ei, despre grupul lor. Ei au fost
anunțați că ştirea va trebui să aibă un titlu interesant şi să conţină informaţii cu privire la trăsături
de personalitate, abilităţi, interese, realizări personale etc. despre fiecare membru al grupului și va
fi prezentată la acestă activitate de consiliere și orientare. În urma prezentării știrilor de către
toate grupele, se va accentua importanţa intercunoaşterii în cadrul grupului clasei sau în grupul de
prieteni.
Solicit unui elev să citească orarul şcolar al clasei din anul acesta apoi întreb elevii ce
reprezintă un orar, dacă este încărcat orarul clasei şi dacă disciplinele trecute în orar sunt plăcute,
dificile sau stresante? Apoi anunţ tema şi obiectivele activităţii după care se face o analiză scurtă
asupra a ceea ce înseamnă a avea autocontrol.

Realizarea sensului :
Voi solicita elevilor să spună când anume demonstrează ei că au autocontrol (emoţional
şi comportamental). Elevii la această activitate vor fi împărțiți în 5 grupe, fiecare grupă va primi
câte 6 cuvinte așezate într-un plic. Din cele 30 de cuvinte, 15 au conotație pozitivă și 15 au
conotație negativă. Membrii echipelor vor alege bileţelele în funcție de conotația pe care o au
cuvintele scrise pe acestea și vor delega un reprezentant care le va pune pe panoul de plută în
dreptul semnului + sau – în funcţie de semnificaţia cuvântului înscris pe acel bileţel (cuvintele
exprimă ceva pozitiv şi ceva negativ). În urma acestei sarcini trebuie să rezulte 15 cuvinte care
exprimă ceva pozitiv şi 15 cuvinte care exprimă ceva negativ. Un elev va aduna doar bileţelele
care au înscrise cuvinte care exprimă ceva negativ şi vor fi introduse într-un plic care are înscris
pe el cuvântul NU iar aceasta va fi pus în cutia clasei pentru reciclarea hârtiei (E de dorit să
gândim pozitiv, aruncăm deci, tot ce poate să ne afecteze).
Cuvintele cu semnificaţie pozitivă vor fi aşezate pe catedră cu faţa în jos şi amesecate,
fiecare grup va primi numele unei zile lucrătoare ale săptămânii şi îşi va desemna un reprezentant
să aleagă trei bileţele cu acele cuvinte pozitive. Grupul va avea sarcina, folosind cele 3 cuvinte,
de a formula propoziţii adevărate despre ei sau a completa cu cuvinte potrivite acele cuvinte
date. Cele 3 propoziţii vor fi trecute pe foi (ex: Am încredere în mine atunci când îmi învăţ foarte
bine lecţia, Rămân calm atunci când..., Sunt curajos atunci când...),apoi, fiecare echipă îşi va
prezenta lucrarea finală, își va argumenta alegerea, va explica ideea enunțurilor formulate de ei.
La final se prezintă şablonul orarului nou al clasei unde în dreptul fiecărei zile fiecare
echipă a lipit enunțurile formulate. Astfel se va crea noul orar al clasei. Elevii vor citi noul orar al
clasei lor. Îi felicit pentru ceea ce au reușit să realizeze în timpul activității.

Reflecţia:
Se va face o scurtă recapitulare asupra a ceea ce înseamnă autocontrol şi responsabilitate a
comportamentelor folosindu-se cuvintele pozitive din timpul activităţii.
Se va accentua ideea că acest orar prezintă de fapt nişte sfaturi care dacă vor fi urmate îi
va ajuta să se comporte mai bine, să prevină comportamente nedorite, să colaboreze între ei.
“Disciplinele” adăugate de elevi nu dau teme pentru acasă, ci doar teme de gândire pentru ziua în
cauză.

Extensia:
Le propun elevilor să transfere orarul făcut de ei pe un format mai mare, la care să lucreze
împreună. Orarul nou va fi expus și va rămâne în clasă pe tot parcursul anului şcolar.

Evaluarea activitaţii:
Elevii vor primi un chestionar scurt pentru evaluarea activităţii desfaşurate, se va urmări
modul în care activitatea a corespuns nevoilor şi preferinţelor lor.
1. Acordă o notă de la 1 la 5 (1 înseamnă cel mai puţin iar 5 cel mai mult).
2. Scrie un lucru care ţi-a plăcut din activitate.
3. Scrie un lucru care nu ţi-a plăcut din activitate.
L
U
N
I

M
A
R
T
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

ORARUL FĂCUT DE NOI !


CLASA a V-a
Am încredere în mine Nu cred că pot

Sunt curajos Mi-e frică

Te ascult Sunt supărat

Sunt prietenos Nu vorbesc cu tine

Te iert Nu te iert

Am răbdare Nu am răbdare

Vorbesc frumos Vorbesc urât

Știu că pot Nu vreau

Totul va fi bine Nu va fi bine

Mă controlez Nu mă controlez

Te ajut Nu te ajut

Spun adevărul Mint

Rămân calm Mă enervez

Iţi mulţumesc Nu suport


Accept scuze Nu mă interesează

S-ar putea să vă placă și