Sunteți pe pagina 1din 5

Nr………..

Din……………

Scoala Gimnaziala .
Director,

Prof.

MOTTO:
Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu
jertfă.”
Mihail Sadoveanu

TITLUL PROIECTULUI: „1 Decembrie – Ziua Naţională a României”

LOC DE DESFĂŞURARE: sala de clasă

DURATA ACTIVITĂŢII: 21-29 noiembrie 2022


GRUPUL ŢINTĂ:

PARTENERII PROIECTULUI:
Argument

Ziua naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o semnificaţie istorică
deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului nostru.
Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru realizările
istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi
până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordăm cu ocazia acestui eveniment.
Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii noştri tot la fel cum este
obligatoriu ca să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai îndepărtate.
Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care
insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul român,
strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, mândria că sunt
descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară.
COMPETENȚE SPECIFICE:
 Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al
poporului român;
 Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor strămoşilor noştri şi mândria faţă de
trecutul istoric al acestor meleaguri şi oameni ;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv cu cuvintele noi întâlnite în textele studiate;
 să recepteze textul citit, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale
acestuia;
 să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit;
 să manifeste afecţiune faţă de poporul nostru, limba română, strămoşii noştri;
 să utilizeze metode simple metode şi unelte simple în realizarea activităţii practice
propuse;
 să intoneze cântecele acompaniaţi de profesoară.
 să acompanieze ritmic cântecele
 să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare;

RESURSE:

UMANE: cadrele didactice , elevii .


MATERIALE: prezentarea de planşe cu imagini reprezentând unirea, planşe cu figuri istorice
din zona noastră, steagul Tricolor, Stema Ţării, Harta României, volume cu povestiri istorice,
materiale de pe yutube,culori, hârtie creponată, lipici ,foarfeca laptop, boxe,

METODE, TEHNICI ŞI PROCEDEE:


Explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, brainstorming, povestirea, munca
independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia

EVALUAREA
Prezentarea online a unui program artistic dedicat Zilei Naţionale a României ,
Portofoliul proiectului
Diplome de participare pentru elevi

Programul activităţilor
Nr. Locul
Activitatea Data Responsabil
crt. desfășurării
Să ne cunoaştem istoria 26.11
1 * Prezentarea -Proiectului educational – Sala de clasă
discutii, poezii,fisa ;
*Realizarea hărții României din piese de puzzle

*Confecţionarea
de steaguri şi
2 de ecusoane;
Sala de clasă 28.11

*Intonarea unor poiezii si cântece dedicate


zilei de 1 Decembrie;
*Realizarea unui steag din hartie colorată sau
creponată ;

Coduri istorice
Pentru a afla ce am sărbătorit la 1 DECEMBRIE 2022, trebuie să foloseşti decodorul de
mai jos:

A N T E R N C E
1.265 1.600 2.808 424 1.617 2060 547 2.250

____
235+562-250

____
3×124+52

_____
20×142-20×39

_____
18×(140+16)

_____
150×(90-75)

_____
(420×5+31)-20×25

_____
1.950-(27×25+40:4)

       ____

     39×40+(23+2×(23-2×3))                                  

MESAJE  RĂTĂCITE

              1 Decembrie este ziua naţională a _________________. La 1


Decembrie______ s-a unit __________________ cu România. Tot atunci se
unesc şi cele două provincii din nordul şi estul ţării
_________________ ,_________________.
                Locul Marei Uniri a fost la ________________________________.
                __________________  românilor s-a _____________________.

        României, împlinit,   Transilvania, Bucovina, Alba-Iulia,  1918,   visul,


Basarabia

S-ar putea să vă placă și