Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Şcoala :
Clasa: a-VI-a
Data :
Profesor:
Unitatea de învăţare : Melodia
Detaliere de conţinut: ‘’Tonalitatea Fa Major’’
Tipul lecţiei: predare-invatare
Disciplina : Educaţie Muzicala
Aria curriculara: arte
Durata orei : 50 min.

Competente generale :
1.Exprimarea unor idei ,sentimente ,atitudini,prin interpretarea
unor lucrari muzicale .
-- să interpreteze nuanţat, expresiv, potrivit conţinutului de idei,
cântece în tonalitatea Fa Major

2.Operarea cu scris –citit si limbaj muzical


- să identifice în lucrările muzicale interpretate şi audiate elemente de
limbaj muzical.
-sa discute liber in urma audierii fragmentelor muzicale .

3.Aprecierea lucrarilor muzicale ,inclusiv a continutului lor


afectiv ,atitudinal si ideatic.
-sa recunoasca mesajul din auditiile prezentate la clasa.

Competente derivate ale lecţiei:


La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :
.0.1. să fie capabil să intoneze in Tonalitatea Fa Major a cel puţin
două cântece.
.0.2. să fie capabil sa recunoască o gama majora
.0.3. să opereze cu noţiunile de tonalitate si gama

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrarea prin


cântec, munca independentă.
. Forma de organizare: activitate frontală, pe grupe şi individuală

Activitati de invatare:
- exersarea dicţiei, a deprinderilor ritmice şi melodice;
-conştientizarea structurii gamei;
- interpretare vocală la unison;
1
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
MOMENTELE Activitatea Profesorului Activitatea elevului
LECŢIEI
1.Moment Organizarea clasei pentru buna Preiau sarcinile propuse
desfăşurare a lecţiei şi pregătirea
organizatoric psihică pentru o lecţie de muzică de profesor

2.Verificarea temei şi Va pune întrebări legate de lecţia Răspund le întrebări


precedenta
a cunoştinţelor
teoretice

4. Anunţarea temei şi Anunţă titlul lecţiei „Tonalitatea Notează în caiet titlul


Fa Major”
prezentarea lecţiei
–Va cere elevilor sa deschidă
materialului ales cartea si vor studia împreuna Sunt atenţi si colaborează
piesa „Sing a Smiling Song” de
Piotr Ilici Ceaikovsky cu profesorul
- profesorul va întreba: „care - vor raspunde nota
este sunetul care apare mai
des in piesa si cu care se „Fa”
încheie piesa
- observam, de asemenea ca
toate sunetele acestei piese
se îndreaptă spre nota „Fa”
- „deci acest cântec este scris
in tonalitatea Fa Major
- va cere elevilor sa-si - elevii isi vor aminti
amintească definiţia
definiţia tonalităţii:
tonalităţii
„Tonalitatea presupune
gravitarea sunetelor unei
compoziţii muzicale in
jurul si spre un centru
sonor numit tonica

- Tonica in cazul nostru este


Fa.
- Tonalitatea poarta
denumirea tonicii.
- Tonalitatea se exprima prin
gama. - unul dintre elevi va
-Va cere elevilor sa-si amintească enunţa definiţia gamei:
definiţia gamei.

2
„Ordonarea treptata
ascendenta sau
descendenta a sunetelor
care compun o tonalitate,
începând si terminând cu
tonica in cadrul unei
octave, se numeşte
Gama.

- va desena pe tabla gama do


Major cu tonurile si -elevii sunt atenţi si
semitonurile sale, apoi va notează in caiete
desena o scara de opt sunete
începând de pe sunetul fa si ii
va reprezenta intervalele
reprezentative va arata
diferenta dintre gama Do
major si scara desenata
- va întreba elevii: „ce credeţi
ca trebuie sa facem sa
obţinem o gama majora?,
deci sa avem aceeaşi -un elev va spune:
structura ca si in cazul gamei
Do major?” „trebuie sa punem un
- profesorul va reprezenta bemol pe nota si
gama Fa Major cu bemol pe
si si va reprezenta apoi
intervalele specifice gamei Fa
Major Deci bemolul de pe si
formează armura tonalităţii Fa
Major
- Deci pentru a obţine gama Fa
major trebuie sa mutam
semitonul dintre treptele IV –
V intre treptele III – IV iar
pentru aceasta trebuie sa
coboram treapta a IV a, lucru
pe care il vom face cu ajutorul
unui bemol pus pe linia notei
si
- după care ii va întreba pe
elevi: „De ce credeţi voi ca se -un elev va spune: „se
numeşte gama Fa Major? numeşte gama Fa Major
gama Fa Major are
următoarea structura: pentru ca este construita
pe tonica Fa si are la
baza o terţa mare”

- la baza gamei se afla o terţa


mare (fa - la) -Elevii sunt atenti si
- sexta mare intre sunetele fa -
re noteaza in caiete
-
-
3
-
- septima mare intre sunetele
fa - mi
- semitonurile naturale ale gamei
sunt intre mi-fa si si-do, adică intre
treptele III-IV si VII-VIII respectiv
sunetele la – si bemol; mi - fa
- sunetele de pe treptele I, III, V,
VIII ( fa, la, do, fa) alcătuiesc
arpegiul gamei.

5. Consolidarea Sunt mai intai atenţi la


Se vor învăţa cântecele: ” Sing a
conţinutului propus profesor si apoi repeta
Smiling Song „Ciobanas cu trei
sute de oi” împreuna cu el

6. Evaluarea 10 - învăţarea întregului material


predat
9-însuşirea cunoştinţelor, cu 2-3
erori
8-reproducerea slabă a
materialului

7. Asigurarea feed- Tema de scris pasajele din „In


padure” – cantec austriac care
back-ului merg in arpegiu.

S-ar putea să vă placă și