Sunteți pe pagina 1din 1

Complex de exerciții fizice necesar pentru dezvoltarea fizică

generală a unui jucător de tenis de masă

-mers și alergare cu pași adăugati în diferite direcții (lateral, înainte-înapoi,


oblic);
- deplasări laterale cu paletă și fără minge pe о distanță de 3-4 metri cu imitarea
loviturilor de forhand și rever la capătul distanței parcurse;
- deplasarea înainte-înapoi cu paletă și fără minge simulând venirea la un stop și
lovitura de apărare în momentul final al retragerii din centrul unui pătrat cu latura
de 5 m;
- deplasări laterale, oblice și înainte-înapoi in sensul acelor de ceasornic, la
capătul fiecărei deplasări imitând diferite lovituri;

- jucătorii, așezați în linie în fața antrenorului la о distanța de 2 m unul de celălalt,


execută deplasări în diferite direcții combinate cu ghemuire sau culcare
dorsal/facial, conform comenzii primite;
- pe perechi sau în formație cu căpitan, deplasări „în oglindă”;
- deplasări cu schimbarea sensului deplasării la semnal;
- deplasări laterale cu pași adăugați (3-4 pași), urmate de fandare sau ghemuire
și plecare spre noua direcție;
- „leapșa" în 2-3 jucători.