Sunteți pe pagina 1din 2

Data: ……………… Numele si prenumele elevului:………..........................

NR. 1

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - Matematică


Clasa a V-a

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.

PARTEA I. La exerciţiile 1. şi 2. scrieţi numai rezultatele. La exerciţiul 3. scrieţi (A) sau (F). (45p)

20p 1. Efectuaţi: a) 374+1908=


b) 5713 – 875=
c) 1027 x 37 =
d) 416 : 2 =
5p 2. Câtul împărţirii numărului 79 la 5 este: ……..
3. Precizaţi, pentru fiecare propoziţie, dacă este adevărată (A) sau falsă (F).
5p a) Cel mai mic număr natural care are trei cifre distincte este 123. ( )
5p b) Numărul 3100 este mai mic decât 1011 cu 2089. ( )
5p c) Numărul 136 este de 65 ori mai mare decât numărul 71. ( )
5p d) În figura alăturată sunt 4 triunghiuri. ( )

PARTEA a II-a. La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (45p)


4. Efectuaţi:
5p a) 6 – 6:3 =
10p b) [ ( 81: 9+15−112 :8 )⋅10+ 25 ] :5−24

5. Determinaţi:
4p a) fracţia din pătratul alăturat care reprezintă partea nehaşurată; ...........
6p b) fracţia din cercurile alăturate care reprezintă partea haşurată
şi precizaţi dacă este subunitară, echiunitară sau supraunitară. ..............

7p 6. Calculaţi perimetrul unui dreptunghi care are lăţimea de 6 m şi lungimea triplul lăţimii.
Exprimaţi rezultatul în centimetri.

7. Doi fraţi au împreună 635 lei.


10p a) Aflaţi câţi lei are fiecare dacă unul din ei are cu 26 lei mai mult decât jumătate din suma
celuilalt.
3p b) Dacă cei doi fraţi cumpără un dicţionar pe care dau a cincea parte din suma pe care o au
împreună, aflaţi cât costă dicţionarul.
Data: ……………… Numele si prenumele elevului:………..........................
NR. 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - Matematică


Clasa a V-a
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.

PARTEA I. La exerciţiile 1. şi 2. scrieţi numai rezultatele. La exerciţiul 3. scrieţi (A) sau (F). (45p)

20p 1. Efectuaţi: a) 473+1908=


b) 3751 – 875=
c) 1207 x 37 =
d) 614 : 2 =
5p 2. Câtul împărţirii numărului 83 la 5 este: ……..
3. Precizaţi, pentru fiecare propoziţie, dacă este adevărată (A) sau falsă (F).
5p a) Cel mai mic număr natural care are trei cifre distincte este 102. ( )
5p b) Numărul 3100 este mai mic decât 1011 cu 2098. ( )
5p c) Numărul 136 este cu 65 mai mare decât numărul 71. ( )
5p d) În figura alăturată sunt 5 triunghiuri. ( )

PARTEA a II-a. La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (45p)


4. Efectuaţi:
5p a) 6 – 4:2 =
10p b) [ ( 72: 8+ 15−126 : 9 )⋅10+25 ] : 5−14

5. Determinaţi:
4p a) fracţia din pătratul alăturat care reprezintă partea haşurată;
6p b) fracţia din cercurile alăturate care reprezintă partea nehaşurată
şi precizaţi dacă este subunitară, echiunitară sau supraunitară.

7p 6. Calculaţi perimetrul unui dreptunghi care are lăţimea de 6 m şi lungimea triplul lăţimii.
Exprimaţi rezultatul în centimetri.

7. Doi fraţi au împreună 715 lei.


10p a) Aflaţi câţi lei are fiecare dacă unul din ei are cu 28 lei mai mult decât jumătate din suma
celuilalt.
3p b) Dacă cei doi fraţi cumpără un dicţionar pe care dau a cincea parte din suma pe care o au, aflaţi
cât costă dicţionarul.

S-ar putea să vă placă și