Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si prenume.............................................

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Clasa a IX-a U1

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu


 Timpul efectiv de lucru este de 45 minute

Partea I - Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte)

(5p) 1.Rezultatul calculului este :

A) -1,3 B) - C) D)
(5p) 2. Soluţia ecuaţiei 5 x−6=14 este:
1
A) -2 B) 4 C) 3 D) 4
(5p) 3. Aria unui triunghi dreptunghic cu lungimile catetelor de 4cm şi 3 cm este:
2 2 2 2
A) 3 cm B) 6 cm C) 9cm D) 12 cm
(5p) 4. Ștefan a constatat că după ce a parcurs 40% din tot drumul, mai are de parcurs 90 km. Lungimea
întregului drum este de:
A) 36km B) 130km C) 150km D) 225km
(5p) 5. Lungimea diagonalei unui pătrat cu latura de 7 cm este:
A ) 7cm B) 14cm C) 7 √ 2cm D) 7 √ 3cm .
2
(5p) 6. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei x −5 x +6=0 este:
A) {2,3} B) {4,1} C) {2,4} D) {3,1}

PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (60 de puncte)

( )
2
2x x 2 x +6 x ( x +3)2−x−3
E( x )= − : 2 ,
1. Se consideră expresia x−1 x +1 x + 2 x +1 x+2 pentru x∈R{−3;−1;0;1¿¿ .

(10p) a) Calculaţi valoarea expresiei pentru x=2 .


x+1
E( x)= .
(10p) b) Arătaţi că 2( x−1 )
(10p) c) Arătaţi că P = 2(a-1)E(a) este număr natural, oricare ar fi numărul natural a.

2. Se consideră funcţia f : R→ R , f ( x )=3 x−6 .


(10p) a) Reprezentaţi geometric graficul funcţiei f.
(10p) b) Determinaţi coordonatele punctelor de intersecţie ale graficului funcţiei f cu axele de
coordonate.
(10p) c) Calculaţi aria triunghiului determinat de axele de coordonate şi graficul funcţiei f.

S-ar putea să vă placă și