Sunteți pe pagina 1din 3

Data: ……………… Numele si prenumele elevului:………..........................

NR. 1
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - Matematică
Clasa a VIII-a
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute

PARTEA I Încercuiți litera corespunzătoare singurului răspuns corect. (45 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului [(−12)−(+ 6):(−3)]:(−2) este:


A. −5 B. 4 C. 5 D. 6
5p 2. Daca 10 caiete de acelasi fel coasta in total 45 lei,atunci 6 caiete dintre acestea costa :
A. 24 lei B. 27 lei C. 30 lei D. 36 lei
5p 3. Media geometrică a numerelor √ 12 și √ 75 este egală cu:
A. 1275 B. C. D. 900
5p 4. Ştefan a constatat că după ce a parcurs 40% din tot drumul mai are de parcurs 90 km.
Lungimea întregului drum este de:
A. 36 km B. 150 km C. 130 km D. 225 km
5p 5. Ecuaţia 5 x+ 3=23 admite ca soluţie pe :
A. - 4 B. 4 C. 8 D. - 8
5p 6. Dacă perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 27 cm, atunci latura acestuia este egală cu :
A. 9 cm B. 7 cm C. 3 cm D. 10cm
5p 7. Un triunghi dreptunghic are ipotenuza egala cu 10 cm si o cateta egala cu 6 cm,lungimea celelaltei
catete este:
A. 4 cm B. 6 cm C. 10 cm D. 8 cm
1
5p 8. Dacă ABC este un triunghi dreptunghic în A şi sinusul unghiului ACB este , atunci masura
2
unghiului ACB este egal cu:

A. 300 B. 450 C. 600 D. 900

5p 9. Fie M, N şi P mijloacele laturilor [AB], [AC] şi [BC] ale triunghiului ABC. Dacă perimetrul
triunghiului ABC este egal cu 78 cm, atunci perimetrul triunghiului MNP este egal cu :
A. 156 cm B. 39 cm C. 26 cm D. 234 cm

PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (45 de puncte)

10p 1. Media aritmetica a numerelor 5√ 2−6 , 5−3 √2 si 7−2 √ 2

3
20p 2. Un biciclist are de parcurs un drum in trei zile astfel: in prima zi din lungimea drumului, a doua zi
8
45% din lungimea ramasa de parcurs, iar a treia zi 33 km. Determinati lungimea drumului parcurs in
cele trei zile.

3.Fie triunghiul ABC isoscel cu baza [BC] şi [AD] înălţime în ∆ABC, D(BC). Ştiind că
AB = 8 cm ,AD = 4 cm si m(ABC)=700, determinaţi :
5p a)masura unghiurilor triunghiului ABC;
5p b) perimetrul triunghiului ABC;
5p c) aria triunghiului ABC, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg.
Data: ……………… Numele si prenumele elevului:
………..........................
NR. 2
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - Matematică
Clasa a VIII-a
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute

PARTEA I Încercuiți litera corespunzătoare singurului răspuns corect. (45 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului [ (−12 )+(−6):(−3)]:¿) este:


A. -5 B. 4 C. 5 D. 6
5p 2. Daca 10 caiete de acelasi fel coasta in total 45 lei,atunci 8 caiete dintre acestea costa :
A. 24 lei B. 27 lei C. 30 lei D. 36 lei
5p 3. Media geometrică a numerelor 20 și 45 este egală cu:
A. 1275 B. C. D. 30
5p 4. Ştefan a constatat că după ce a parcurs 30% din tot drumul, mai are de parcurs 90 km.
Lungimea întregului drum este de:
A. 300 km B. 150 km C. 130 km D. 225 km
5p 5. Ecuaţia 5 x−3=22 admite ca soluţie pe :
A. - 5 B. 8 C. 5 D. - 8
5p 6. Dacă perimetrul unui patrat este egal cu 32 cm, atunci latura acestuia este egală cu :
A. 9 cm B. 8 cm C. 3 cm D. 4 cm
5p 7. Un triunghi dreptunghic are ipotenuza egala cu 10 cm si o cateta egala cu 6 cm,lungimea celelaltei
catete este:
A. 4 cm B. 6 cm C. 10 cm D. 8 cm

5p 8. Dacă ABC este un triunghi dreptunghic în A şi sinusul unghiului ACB este


√3 , atunci masura
2
unghiului ACB este egal cu:

A. 300 B. 450 C. 600 D. 900

5p 9. Fie M, N şi P mijloacele laturilor [AB], [AC] şi [BC] ale triunghiului ABC. Dacă perimetrul
triunghiului ABC este egal cu 84 cm, atunci perimetrul triunghiului MNP este egal cu :
A. 168 cm B. 39 cm C. 42 cm D. 234 cm

PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (45 de puncte)

10p 1. Media aritmetica a numerelor 5√ 2−6 , 5−3 √2 si 7−2 √ 2

3
20p 2. Un biciclist are de parcurs un drum in trei zile astfel: in prima zi din lungimea drumului, a doua zi
8
45% din lungimea ramasa de parcurs, iar a treia zi 33 km. Determinati lungimea drumului parcurs in
cele trei zile.

3.Fie triunghiul ABC isoscel cu baza [BC] şi [AD] înălţime în ∆ABC, D(BC). Ştiind că
AB = 8 cm ,AD = 4 cm si m(ABC)=700, determinaţi :
5p a)masura unghiurilor triunghiului ABC;
5p b) perimetrul triunghiului ABC;
5p c) aria triunghiului ABC, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg.

S-ar putea să vă placă și