Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” - PITEŞTI

Str. Henri Coandă, nr. 4, Piteşti, Jud. Argeş


Tel.: 0248/212334; Fax: 0248/212334; E-mail: dacialiceutehnologic@yahoo.ro
Nr. .................. / .......................

REZULTATELE IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE INTERVENȚIE


PERSONALIZAT PENTRU ELEVUL ………………………………..

Evaluare
 Obiective realizate
Dezvoltarea comunicării și conștiinței de sine;
Dezvoltarea capacității de afirmare;
Dezvoltarea relaționării interpersonale.
Dificultăți întâmpinate: nu s-au constatat dificultăți

 Metode cu impact ridicat:


- pozitiv: recompensarea socială, lucrul în grupe, întărirea pozitivă, explicația,
demonstația
- negativ: -

Revizuirea programului de intervenție educațional-terapeutic (în funcție de


rezultatele evaluărilor periodice)
Nu se impune revizuirea programului de intervenție personalizat, întrucât obiectivele stabilite
au fost atinse, iar rezultatele evaluării sunt cele așteptate.
Recomandări particulare: -
Modul de implicare a părinților în program
Tatăl ține legătura cu cadrele didactice, participă la ședințele de consiliere, susține copilul în
realizarea sarcinilor, contribuie la dezvoltarea autonomiei personale implicandu-l în activități
corespunzătoare vârstei.
Semnături (numele complet și semnătura):

Director,

S-ar putea să vă placă și