Sunteți pe pagina 1din 4

Nume …………………………… Data…………………..

EVALUARE INIŢIALĂ
CLR

1.Citeşte textul cu atenţie, apoi rezolvă cerinţele:

Povestea spune că, într-o toamnă, Iepurele pornise spre un iarmaroc vestit, ca să-şi cumpere
ceva pentru încălţat, că era desculţ.
Şi cum mergea Iepurele prin pădure, uitându-se atent când în dreapta, când în stânga, ciulind
urechile la orice foşnet, iată că se întâlni pe o potecă cu Ogarul care purta în picioare nişte cizmuliţe
nou-nouţe.
— Cât ai dat pe încălţări? întrebă fricos Iepurele.
— Doi galbeni, cât să dau! îi răspunse fudul Ogarul.

a) Încercuieşte răspunsul corect:

Întâmplarea se petrece în anotimpul: a) vara b) iarna c) toamna

b) Completează:

Personajele textului sunt ………………………………………………………………………...

c ) Formulează răspunsul la întrebare:

Unde a plecat Iepurele ?


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Scrie din text, la alegere, trei cuvinte care să conţină grupuri de litere diferite, apoi
desparte-le în silabe:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Transcrie, din text, fragmentul dialogat:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Găseşte cuvinte cu sens opus pentru cuvintele:

a) desculţ - .......................... b) atent - .............................. c) fricos - .................................

5. Găseşte cuvinte cu acelaşi sens pentru cuvintele:

a) foşnet - ............................. b) potecă - ............................. c) pădure - ...............................

6. Formulează câte o propoziție cu cuvintele: poveste, iepure, vestit


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Scrie după dictare:


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DICTAREA

Cecilia și Gheorghiță sunt în pădure. Frunzele îngălbenite par niște mărgele vechi,
la gâtul toamnei.
- Cecilia, de ce au ruginit frunzele? întrebă băiatul.
- Ca să întregească paleta de culori a toamnei, a răspuns fetița.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Item Foarte bine Bine Suficient Insuficient
I1 Citeşte textul si rezol- Citeste textul și rezolvă Citeste textul și rezolvă Citeste textul și nu
vă corect cerintele corect cerintele a,b sau a,c corect o cerinta a sau b rezolvă corect nici o
a,b,c sau b,c sau c cerință din trei
I2 Transcrie și desparte Transcrie și desparte în Transcrie și desparte în Nu scrie nici un
în silabe 3 cuvinte din silabe 2 cuvinte din text ce silabe un cuvânt din text cuvânt
text ce conţin grupuri conţin grupuri de litere ce conţine un grup de
de litere invăţate învăţate litere invăţat
I3 Transcrie corect cele Transcrie cu omisiuni/ Transcrie cu omisiuni/ Transcrie doar 2-3
două replici adăugiri de litere/ cuvinte adăugiri de litere/ cuvinte cuvinte
cele două replici si greșeli de punctuație o
singură replică
I4 Scrie opusul Scrie opusul pentru 2 Scrie opusul un cuvant a Nu scrie nici un
cuvintelor a,b,c cuvinte a,b, sau a,c sau b,c sau b sau c cuvânt din trei
I.5 Scrie cuvinte cu Scrie cuvinte cu acelasi Scrie cuvinte cu acelasi Nu scrie nici un
acelasi sens pentru sens pentru 2 cuvinte a,b, sens cuvânt din trei
cuvintele a,b,c sau a,c sau b,c pentru un cuvant a sau b
sau c
I.6 Formulează și scrie Formulează și scrie cu Formulează și scrie cu Nu scrie corect nici o
corect 3 propoziții greșeli 3 propoziții/ greșeli 2 propoziții/ propoziție
Formulează și scrie corect Formulează și scrie
2 propoziții corect 1 propoziție
I.7 Scrie corect dictarea Scrie dictarea cu 3 - 4 Scrie dictarea cu 5 - 8 Scrie dictarea cu mai
greşeli greşeli mult de 9 greşeli

BAREME DE APRECIERE

Număr de itemi și nivelul rezolvării Calificativ

Rezolvă integral și corect toți itemii FB

Rezolvă integral și corect 4 itemi, parțial 2 itemi, incorect 1 item B

Rezolvă integral și corect 2 itemi, parțial 3 itemi, incorect 2 itemi S

Rezolvă integral și corect 1 itemi, , parțial 1 itemi, incorect 5 itemi I


Itemi

I.1 Citeşte textul si rezolvă sarcini pe baza acestuia


I.2. Identifică în text 3 cuvinte ce conţin grupuri de litere și le desparte in silabe
I.3 Transcrie un fragment selectat
I.4. Scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvinte date
I.5. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru cuvinte date
I.6. Formulează propoziții cu cuvinte date
I.7.Scrie după dictare un scurt text respectând aşezarea în pagină şi semnele de punctuaţie învăţate

Obiective :

- Să citească în ritm propriu un text de mică întindere şi să rezolve sarcini pe baza acestuia
- Să despartă în silabe cuvinte
- Să identifice într-un text dat cuvinte care cuprind grupuri de litere diferite
- Să scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvinte date
- Să scrie cuvinte cu sens asemănător pentru cuvinte date
- Să formuleze propoziții cu cuvinte date
- Să scrie după dictare un scurt text , respectând aşezarea în pagină şi semnele de punctuaţie învăţate

COMPETENŢE SPECIFICE
1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un text
4.1 Scrierea unor mesaje în diverse contexte de comunicare – transcrieri selective de cuvinte și
propoziții
1.3. Identificarea sunetelor și silabelor în cuvinte
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale/scrise
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene
4.2. Redactarea unor mesaje simple , cu respectarea conventiilor de bază

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

FB – %
Nr. elevi
B – %I1 I7 I8 I9
Calificativ
I2 I3 I4 I5 I6 Cfinal
FBS – %
BI – %
S
I

S-ar putea să vă placă și