Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare sumativă la biologie

unitatea : Caracteristici generale ale organismelor

Nume, prenume_____________________________________ data ____________________ cl.____

Nr. Itemi Pun


dr ctaj
1. Explică, în spațiul rezervat, noțiunile biologice: L
0
1.Altoire - 1
- ...................................................................................................................................................................... 2
........................................................................................................................................................................ 3
.
2.Excitabilitate –
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.Reproducere –
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. Stabiliți care din formele excitabilității din coloana B sunt caracteristice organelor plantei din L
coloana A. 1
A B 2
Rădăcina principală ..................... 1. Plagiofototropite 3
Ramificările rădăcinii.................... 2. Hidrotropism pozitiv 4
Tulpina principală......................... 3.Ortogeotrop pozitiv 5
Ramificările tulpinii...................... 4.Ortogeotrop negativ 6
Frunzele ...................................... 5.Pozitiv ortofototrope
Rizomii ....................................... 6. Negativ ortofototrope
3. Grupați animalele enumărate mai jos în trei coloane,după un anumit criteriu. L
1) Crocodil; 2)albina; 3) broasca; 4) pești; 5) lacusta; 6) gîndacul -de mai; 7)balena; 8) 0
rândunica; 9) albița -verzei; 10) gândacul – de – mai. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4. 4. Alegeţi A dacă afirmaţia este adevărată şi F dacă aceasta este falsă. Argumentați alegerea. L
A F Obiectul de studiu al citologiei îl constituie ţesuturile vegetale şi cele animale. 0
A F Gametofitul reprezintă generaţia care produce spori. 1
A F Animalele vivipare nasc pui vii. 2
3
A F Organismele fototrofe sintetizează compuşii organici cu ajutorul energiei Soarelui.
4
A F La plante, excitaţiile sunt recepţionate de citoplasmă. 5
A F Grăunciorul de polen este specific doar angiospermelor. 6
A F Conidiile se dezvoltă în sporangi. 7
A F Tuberculul este organul de înmulţire vegetativă al cartofului. 8

5 Reprezentați schematic tipurile de fecundație cu două exemple concrete în lumea vie. L


1
2
3
4
5
6
7

6 a) Comparați dezvoltarea postembrionară la broască și la fluture după criteriile propuse și L


completați tabelul. 0
Broască Criteriilede comparare Fluture 1
Metamorfoza 2
3
Stadiile 4
5
Mediul de viață al larvelor 6
7
Mediul de viață al adulțelor 8
9
b) Argumentați care tip de dezvoltare este mai avantajos
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

7 Studiu de caz. L
Citește cu atenție studiul de caz și răspunde la întrebările propuse. 0
Unui cobai i s-au introdus în hrană aminoacizi marcaţi în scopul urmăririi traseului acestora în corpul 1
animalului. Peste trei zile, 65% din aminoacizii marcaţi au fost descoperiţi în proteinele din organismul 2
cobaiului, iar 35% au fost eliminaţi sub formă de produse metabolice.
3
– Care sunt tipurile de alimente ce furnizează acizi aminici la sfârşitul digestiei?
4
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
– Explicaţi de ce un mare procentaj de aminoacizi se regăsesc în proteinele din organismul cobaiului.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
– În ce stadiu al dezvoltării postembrionare se află cobaiul?
........................................................................................................................................................................

Barem de notare

Puncte 0-1 2-3 4-5 6-8 9-12 13-16 17-20 21-23 24-26 27-28
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S-ar putea să vă placă și