Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect

SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 3 noiembrie 2022

raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal
deputaților nr.1163/1997 – art.18, Capitolul 9, art.63; Legea nr.192/1998 privind
Comisia Națională a Pieței Financiare – art.6, 8; ș.a.)
nr. 279 din 07.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a
deputaților Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în
Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date
dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor
nr. 391 din 26.10.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul vamal
deputaților nr.95/2021 – Titlul VII art.278, 285, 343 ș.a.; Codul vamal nr.1149/2000 –
art.1, 98, 185 ș.a.; Codul fiscal – art. 103, 104, 123, ș.a; ș.a.)
nr. 361 din 23.09.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, A.Băluțel, Ig.Chiriac, G.Sajin, I.Șpac
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
4 Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media
audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 2, 4 ș.a.)
nr. 363 din 28.09.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Nicolaescu-Onofrei, V.Pâslariuc, M.Adam
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media

S-ar putea să vă placă și