Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă

la științe unitatea de învățare ,,Știința pentru natură,,

Cl. A V-a _____      N.P. _________________________________________          


1 Continuaţi propoziţiile astfel, încât să fie adevărate:     L
1)Metodele de explorare sunt: ________________________________________________ 0
2)Menținerea unui corp la suprafața unui lichid prin scufundarea parțială se numește 1
_______________________ 2
3)Invenția este_____________________________________________________________________ 3
4)Plutirea este influențată de ____________________ ____________________ corpurilor. 4
5)Zborul este un fenomen de deplasare a corpului în mediul _______________________ 5
6

2 Repartizați fenomenele în coloana potrivită. L


        Alunecări de teren, căderea ploilor acide, tăierea pădurilor, folosirea excesivă a substanțelor chimice, 0
vânatul animalelor, căderea la timp a ploilor , plantarea arborilor , îngrijirea animalelor . 1
2
Fenomene favorabile Fenomene nefavorabile 3
4
5
6
7
8

3 De ce factori depinde zborul? L


0
1
2
3
4
5
6
8

4 Completați  spațiile libere din tablel. L


Marimea Unitatea de măsură Instrumentul  0
lungimea 1
termometrul 2
secunde 3
volumul mensură 4
kilograme 5
6
7
8
9
5 Alcătuiește un mini text, respectând următoarul algoritm: 1. Omul de știință 2. Invenția sau L
descoperirea 3. De unde s-a inspirat. 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 Scrie un text cu titlul ,,Un mediu protejat - un viitor durabil”, după următorul algoritm: L
1. Impactul pozitiv al omului asupra mediului 0
2. Impactul negativ al omului asupra mediului 1
3. Consecințele implicării negative ale omului 2
_____________________________________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________________________________ 4
_____________________________________________________________________________________ 5
_____________________________________________________________________________________ 6
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Punctaj total: 40 p.                    Acumulat: ___________                         Nota: ________

Punctaj 46-45 44-42 41-35 34-27 26-20 19-12 11-8 7-5 4-2 1

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

S-ar putea să vă placă și