Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

„ FLORILE DIN GRĂDINA TOAMNEI”

GRUPA MARE
TEMA ANUALĂ: „Când/cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Parfum de toamnă”
TEMA ZILEI: „Florile din grădina toamnei”
TIPUL ACTIVITĂȚII: Însușire de cunoștințe, priceperi și deprinderi
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
COMPONENȚA ACTIVITĂȚII:
ADP: (activități de dezvoltare personală)
ID. „Bună dimineața, îmi place parfumul florilor din grădină”
Salutul, prezența, calendarul naturii, știrea zilei;
ALA1: (activități liber alese)
Știință: „Sortăm flori după criteriile date: formă, mărime, culoare”
Artă: „Florile din grădina toamnei”-modelaj
Joc de masă: „Florile din grădina toamnei”-puzzle
ADE: (activitatea pe domenii experiențiale )
DȘ Cunoașterea mediului: „Crizantema și tufănica”- observare
DEC Educație muzicală: „Tufănică, crizanteme”-învățare
„Toamnă Zână din povești”-repetare
ALA2: „Ce floare ai mirosit?”-joc senzorial
SCOPUL: - îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre plante în special a florilor de toamnă prin cultivarea sentimentelor estetice, de
dragoste pentru flori și frumosul din natură.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să descrie florile din grădina toamnei pe baza cunoștințelor prezentate de către educatoare;
 Să-și îmbogățească linia melodică și versurile intonând corect cântecul;
 Să grupeze florile după criteriile date: formă, mărime, culoare;
 Să redea tema plastică cu ajutorul tehnicilor de lucru învățate;
 Să obțină imaginea florilor din grădina toamnei potrivind piesele de puzzle.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, explicația, observarea liberă și dirijată, exercițiul, problematizare, diagrama Venn, munca
independentă, munca în echipă, aprecierea, analiza, turul galeriei, tehnica „Mâna oarbă”;
Materiale didactice: ghivece cu tufănele și crizanteme, imagini cu flori de toamnă, albume cu flori, flori de toamnă, plastilină,
planșete, videoproiector, laptop ,boxe, puzzle cu florile din grădina toamnei;
Mijloace de realizare: pipăire, mirosire, construcție-puzzle, modelaj, intonare.
DURATA: O zi.
BIBLIOGRAFIE:
 MECT Curriculum pentru înv. preșcolar, 3-6/7 ani, 2008.
 Grama F., Pletea M. „ Aplicațiile noului curriculum pentru învățământul preșcolar” Ed. DPH, București 2009
 Dima Silvia „Metoda proiectelor la vârste timpurii” , Ed. Miron 2005

SCENARIUL ZILEI
Ziua va debuta cu „Întâlnirea de dimineață”. Copiii formează cercul intonând cântecul „Dimineața a sosit”, apoi se salută
urmând ca d-na educatoare să facă prezența. Așezați pe covor, pe fundalul cântecului „Cum e vremea?” un copil va merge la geam să
observe cum este vremea afară și va așeza pictograma corespunzătoare pe vagonul zilei în care ne aflăm.
Se amintesc câteva aspecte ale anotimpului toamna, iar un băiețel propune să descoperim noutatea zilei. Într-o cutie frumos
împachetată se află două ghivece cu flori: un ghiveci cu crizanteme și unul cu tufănele.
Prin tranziția „Să culegem tufănele dar și multe crizanteme” copiii se îndreaptă spre măsuțe pentru a-și lua fiecare scăunele
formând semicercul pentru activitatea de Cunoașterea mediului „Crizantema și tufănica”-observare.
Se vor observa cele două flori și se vor analiza.
1. Părțile componente ale plantei: floare, tulpină, frunze, rădăcină.
2. Locul unde cresc și condițiile de dezvoltarea plantelor.
3. Importanța florilor în viața noastră.
Pentru asimilarea cunoștințelor cu privire la cele două flori am utilizat diagrama Venn.
Prin tehnica „Mâna oarbă” copiii se împart la măsuțe în funcție de culoarea florii alese: galben, roșu, alb; astfel fiind deschise
trei sectoare de activitate. La sectorul „Știință” vor sorta flori după criteriile date: formă, culoare, mărime. La sectorul „Artă” vor
modela din plastilină florile din grădina toamnei. La sectorul „Joc de masă” vor îmbina piesele puzzle-lului astfel încât să obțină
imaginea florilor de toamnă.
Prin tranziția „Flori purtate în bătaia vântului” ne așezăm pe covor pentru activitatea muzicală (DEC) unde vom învăța
cântecul „Tufănică, crizanteme”. În cadrul acestei activități preșcolarii își vor însuși linia melodică și versurile cântecului pentru a-l
intona după ce și-au încălzit vocea. Se va repeta jocul muzical „Toamnă Zână din povești” redând mișcările cerute în text.
Activitatea se va încheia cu ALA2 „Ce floare ai mirosit?”- joc senzorial. Un copil va fi legat la ochi cu o eșarfă și i se va da să
miroase o floare de toamnă. Dacă va ghici, va fi aplaudat și va fi cel care va da la mirosit o altă floare altui copil. Jocul continuă până
la epuizarea florilor și se va relua la dorința copiilor.
EVENIMENT CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
1.Moment Asigurarea condițiilor optime necesare desfășurării activității. Pregătirea
organizatoric materialelor didactice necesare. După ce toți copiii au sosit la grădiniță, ne
pregătim pentru ADP: întâlnirea de dimineață, salutul, prezența, calendarul
naturii, noutatea zilei.
2.Captarea Se va realiza prin deschiderea cutiei și descoperirea celor două ghivece cu Conversația 85% dintre copii
atenției flori: crizantema și tufănica. manifestă
curiozitate față
de cele două
flori
3.Anunțarea Astăzi vom afla multe informații despre ”Florile din grădina toamnei”, mai Conversația 95% dintre
temei și a ales despre crizantemă și tufănică. copii au reținut
obiectivelor tema activității
4.Dirijarea Copiii sunt îndrumați să își aducă fiecare scăunelul și să se așeze sub formă Conversația 85% dintre copii
învățării de semicerc pentru a putea observa cele două flori. participă la activ
Pentru început voi adresa câteva întrebări despre flori: Explicația la observarea
„Ce sunt acestea?” „Unde cresc aceste flori?” „În ce anotimp?” florilor
„Ce fel de flori sunt ținând cont de anotimpul în care cresc?”
„Ce culoare au?” „Ce formă au florile?” „Cum sunt florile ca mărime?” Observare liberă
„Câte petale are crizantema?” „Le putem număra?” „Dar tufănica?” „Cum și dirijată
sunt așezate ele?”
„Scuturați ușor floarea!” Ce observați că se întâmplă?” „De ce cad
petalele?” Problematizarea
„Luați în mână o petală și pipăiți-o. Ce simțiți când pipăiți petalele acestei
flori?” „Cu ce se aseamănă o petală?”
„Mirosiți crizantema și spuneți ce miros are?” „Dar tufănica?” 85% dintre copii
Se va face sinteza parțială de către educatoare, referindu-se la culoare, răspund corect la
mărime, formă, alcătuire și mirosul florii. întrebări
„Cu ce se continuă floarea?” Conversația
„Cum este tulpina?”
„Ce s-ar întâmpla, dacă nu ar avea tulpina puternică și rezistentă?”
Solicit copiii să privească frunzele, să le pipăie. „Cum sunt frunzele?” „La ce
folosesc ele ?” „De ce au nevoie pentru a se menține verzi?” „Ce se întâmplă 85% dintre copii
cu ele atunci când vine frigul?” „Dar dacă planta nu este udată?” Explicația și-au însușit
Se vor scoate florile din ghivece continuând observarea. cunoștințe legate
„Prin ce sunt fixate în pământ florile?” de cele două
„Din ce este formată rădăcina?” „La ce folosește rădăcina?” flori
Se vor fixa cunoștințele legate de flori: părțile componente ale plantei, locul
unde cresc, importanța lor în viața noastră.
5.Obținerea Prin tehnica „Mâna oarbă” se va trece la cele trei sectoare deschise: Artă, Joc Conversația 80% dintre copii
performanței de masă, Știință. Astfel, copiii se împart la măsuțe în funcție de culoarea rezolvă sarcinile
florii alese: galben, roșu, alb. Mâna oarbă celor trei
La sectorul „Știință” vor sorta flori după criteriile date: formă, culoare, sectoare
Munca
mărime.
independentă
La sectorul „Joc de masă” vor îmbina piesele puzzle-lului astfel încât să
Munca în echipă
obțină imaginea florilor de toamnă.
La sectorul „Artă” vor modela din plastilină florile din grădina toamnei. Explicația
Cu ajutorul tranziției „Flori purtate în bătaia vântului” se va trece la
activitatea muzicală, în cadrul căreia vor învăța cântecul „Tufănica, Demonstrația
crizanteme”și vor repeta jocul muzical „Toamnă Zână din povești”. Se va
asculta cântecul și se va trece la învățarea acestuia. Se exercită exercițiile de
încălzire a vocii. Exercițiul
1. Exerciții de respirație (mirosim floarea, suflăm frunzele) 85% dintre copii
efectuează
2. Exerciții melodice (se va face pe primul vers al noului cântec
exerciții ritmico-
intonând prin ”la, la, la”. Conversația melodice
3. Exerciții ritmice (prin bătăi din palme, picioare)
După efectuarea acestor exerciții se va trece la învățarea cântecului.
Însușirea cântecului se va face pe fragmente. Se învață primul fragment
interpretat model de educatoare, reprodus apoi pe grupuri de copii, al doilea
fragment prin același procedeu. Se leagă primul fragment de al doilea și
80% dintre copii
astfel se parcurge tot cântecul. și-au însușit linia
melodică și
După ce linia melodică și textul au fost însușite de copii iar cântecul a fost
textul cântecului
învățat de către aceștia, va fi intonat de toată grupa și se va repeta jocul
muzical „Toamnă Zână din povești”.

6.Asigurare Pentru fixarea cunoștințelor prezentate de către educatoare, copiii vor stabili Diagrama Venn 85%dintre copii
feedback-ului asemănările și deosebirile celor două flori cu ajutorul jetoanelor (folosind au stabilit corect
Diagrama Venn). Exercițiul asemănările și
Cântecul ”Tufănică, crizanteme” va fi fixat astfel: un copil va da o floare deosebirile celor
două flori
(crizantemă sau tufănică) altui copil care va fi provocat să cânte primul
Problematizarea 85%dintre copii
fragment din cântec și la rândul său va dărui floarea altui copil pentru Jocul participă la joc
continuarea acestuia.
7.Evaluarea Se va face evaluarea întregii activități prin întrebări legate de tema zilei. Conversația 90% dintre copii
activității „Ce flori am observat?” Explicația au răspuns la
„Ce sarcini am rezolvat la cele trei sectoare?” întrebările
„Cum se numește cântecul învățat?” educatoarei
Evaluarea sarcinilor celor trei sectoare se va face ajutorul metodei „Turul Turul galeriei
galeriei”; după care vom intona cântecul învățat.

8.Încheierea Activitatea se va încheia prin desfășurarea jocului senzorial „Ce floare ai Jocul 95% dintre copii
activității mirosit?” Un copil va fi legat la ochi cu o eșarfă și i se va da să miroase o participă la joc
floare de toamnă. Dacă va ghici, va fi aplaudat și va fi cel care va da la Conversația
mirosit o altă floare altui copil. Jocul continuă până la epuizarea florilor și se Aprecierea
va relua la dorința copiilor.
Se vor face aprecieri generale și individuale asupra modului de activare al
copiilor la activitate pe tot parcursul zilei.
Tufănică, crizanteme-cântec

Tufănică, crizanteme
Ce frumos au inflorit.
Tufănică, crizanteme
Iarăși toamna a venit.
Un buchet de crizanteme
Cu miros îmbătător,
Nu-i târziu și nu-i devreme
Să intrăm în toamna lor.

Crizanteme, florile iubirii,


Crizanteme galben-aurii,
Mi-amintesc de prima dată când
Am intrat în grăgină zâmbind.
Dintre toate, cele mai frumoase,
Voi regine-a toamnelor de foc
Ați fost martori bucuriei noastre,
Florile ce mi-au purtat noroc.

S-ar putea să vă placă și