Sunteți pe pagina 1din 1

Tipuri de Suma veniturilor din vînzări, lei Ritmul creșterii Ponderea % Devierea

activitate față de anul ponderii %


operațională An precedent An curent precedent, % An precedent An curent
Vînzarea 5 158 346 6 134 678 118,93 83,24 82,61 -0,63
produselor
finite
Comercializarea 398 684 794 379 199,25 6,43 10,70 +4,27
produselor
mărfurilor
Prestarea 640 276 496 721 77,58 10,33 6,69 -3,64
serviciilor
Total 6 197 306 7 425 778 - 100 100 -

Concluzie: Din datele prezentate în tabel rezultă că activitatea operaţională a SA. „Respect" este
multilateral diversificată şi cuprinde trei direcţii componente: producerea, comercializarea mărfurilor şi
prestarea serviciilor. În componenţa tipurilor de activitate operaţională ca genul principal clar se
evidenţiază producerea, cota căreia este predominantă, de la 83,24% în anul precedent și de 82,61 % în
anul de gestiune.

În dinamică se observă variabilitatea structurii veniturilor din vânzări. Ce amai mare pondere în totalul
veniturilor o au vînzarea produselor finite, care în anul current este de 82,61%, mai puțin decît în anul
precedent cu -0,63 %. În schimb ritmul acestui indicator crește cu 18,93%, acest fapt a fost apreciat
pozitiv epntru companie datorită volumul mare de vînzări.

În particular, examinarea evoluţiei acestora pe elemente componente arată că cea mai considerabilă
contribuţie la micşorarea veniturilor din vânzări în ansamblu a adus scăderea volumului de prestarea
serviciilor, care în anul curent avea o ponderea din totalul veniturilor de 6,69 %, mai puțin decăt în anul
current cu -3,64% sau cu -143 555 lei. Respectiv, ritmul acestora cunoaște o scădere de 22,42 % în anul
current.

Comercializarea produselor cunoaște o creștere considerabilă, avînd în anul precedent 6,43% din totalul
vînzărilor, iar în anul următor crește cu +4,27% iar ritmul acestui indicator se majorează cu 99,25 la sută,
ceea ce este apreciat pozitiv pentru companie.

În urma datelor concluzionăm că întreprinderea trebuie să se concentrze pentru un volum mai mare de
comercializare a serviciilor și pe vînzarea lor, întrucît s-a stabilit o descreștere în rîndul acestor indicatori,
iar pentru a avea un profit și mai mare, acești indicatori trebuie să cunoască o creștere continuă.

S-ar putea să vă placă și