Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE RECAPITULARE

Timp efectiv de lucru: 2x 45 min= 90 min.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

1. Citește textul de mai jos și rezolvați sarcinile propuse:

Sunt copil găsit.


Cu toate acestea până la opt ani am crezut că am şi eu o mamă, ca toţi ceilalţi copii,
deoarece de câte ori plângeam, o femeie mă strângea la piept şi mă legăna cu atâta drag, încât
lacrimile îmi secau pe loc. Niciodată nu adormeam seara, fără ca să nu vină la pătucul meu, să
mă sărute, iar iarna, când crivăţul troienea geamurile albite de ger, îmi lua picioarele şi mi le
încălzea în mâini, îngânând un cântec pe care, în parte, mi-aduc şi azi aminte.
Când păşteam vaca pe drumurile năpădite de iarbă sau prin ponoarele pline de bălării şi
mă apuca pe neaşteptate vreo furtună, ea îmi ieşea în fugă înainte şi mă ferea de ploaie,
acoperindu-mi umerii şi capul cu poala fustei ei largi, de lână. Iar când mă luam la harţă cu vreun
tovarăş de joacă, ea mă punea să-i povestesc pricina şi mai totdeauna, îmi dădea dreptate sau îmi
alina necazul cu vorbe duioase.
Pentru toate acestea şi pentru multe altele, pentru felul cum îmi vorbea şi cum se uita la
mine, pentru dezmierdările ei şi pentru blândeţea cu care mă dojenea, credeam că este mama
mea.
(Hector Malot- „Singur pe lume”)

1. Citește enunțurile și scrie un X în coloana cu varianta corectă de răspuns:


5p

Nr. Enunțul Corect Incorect


crt

1. Copilul avea o familie mare și foarte frumoasă.

2. În nopțile de iarnă, o femeie îl îngrijea cu multă atenție.

3. Băiatul credea că acea femeie era mama sa.


2. Pornind de la ideea „pentru felul cum îmi vorbea şi cum se uita la mine, pentru dezmierdările
ei şi pentru blândeţea cu care mă dojenea, credeam că este mama mea”, redactează un text de
30-50 de cuvinte în care să precizezi sentimentele ce l-au încercat pe narator în copilăria sa.
20 p

3. Analizează pronumele personale din enunțul de mai jos, precizându-le cazul și funcția
sintactică.

„Ea îmi ieşea în fugă înainte şi mă ferea de ploaie”.

4. Identifică adjectivul pronominal demonstrativ din enunțul „Cu toate acestea până la opt ani
am crezut că am şi eu o mamă, ca toţi ceilalţi copii…”

5. Scrie un sinonim contextual pentru fiecare cuvânt de mai jos:

năpădite- ……………….

harţă- ………………..

duioase- ……………….

6. Alcătuiește un enunț cu pronumele nehotărât „toți”.

…………………………………………………………………………………………………

7. Taie însușirile care nu se potrivesc în caracterizarea de mai jos: 5p

alintat răsfățat

bătăuș fericit
orfan nepoliticos

8. Imaginează-ți că te-ai întâlnit cu băiatul din textul de mai sus. Redactează un text de 80-100 de
cuvinte în care să-ți exprimi gândurile și sentimentele față de acesta. 20p
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………