Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Profesor: Pr.Popa Popescu Sorin Gabriel


Unitatea de învățământ: Școala gimnazială Cpt.Av.C-tin M.Cantacuzino
Clasa: a II –a A
Perioada: ……………………….
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învățare: Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu
Subiectul lecției: Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească
Tipul lecției: consolidare și sistematizare

Competente generale:
C.1. Cunoașterea și iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii și desăvârșirii omului
C.3. Cunoașterea învățăturilor Sfintei Scripturi, a tradițiilor religioase și a istoriei Bisericii

Competente specifice:
C.1.2 să prezinte structura Rugăciunii Domnești și s-o rostească;
C.3.2 să rostească conștient rugăciunile studiate.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversația, exercițiul, problematizarea, explicația, descrierea, observația, metoda exploziei stelare.
2. Mijloace de învățământ: icoana din sala de clasă, ghicitoarea creștină, cântarea religioasă Tatăl nostru, fișe de lucru, planșele didactice Tatăl nostru,Editura
Sfântul Mina, telefonul, pentru audiția muzicală, tabla, videoproiector.
3. Forme de organizare a activităților: activitate individuală și frontală.
Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, aprobată prin O.M. nr. 5229/01.09.2008, pentru clasa a III-a;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a III-a;
3. Unitatea de învățare Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Temporale:
număr de lecții – 1 oră
durata – 50 min

Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1982.
2. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura Polirom, Iași, 1999.

1
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iași, 1998.
4. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
5. Opriș, Monica, Metodologia evaluării, ediția a II-a, Editura Sf. Mina, Iași, 2010.
6. Muha, Camelia, Caiet de religie creștin-ortodox pentru clasa a III-a, Editura Sf. Mina, Iași, 2009.
8. ghicitori creștine: http://mirelasova.over-blog.com/article-30190457.html și http://www.activitaticopii.ro/forum/viewtopic.php?f=42&t=3736
7. cântecul religios Tatăl nostru: http://sfantulapostolandrei.ro/index.php?id=24,36,0,0,1,0
8. filmul religios O problemă de dragoste, sursă: http://www.youtube.com/watch?v=opH4TsBTvnY sau textul: http://ortodox.md/articole/o-problema-de-iubire/

DEMERSUL DIDACTIC

Nr. Etapele lecției Ob. Timp Activitatea profesorului Metode Mijloace Forme de Evaluare
crt. op. (min.) Activitatea elevului organizare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Salut elevii.
1. Momentul 2' - Rostesc rugăciunea ”Tatăl nostru” cu elevii.
organizatoric C1 - Fac prezența elevilor la clasă și realizez managementul clasei pentru începerea activității didactice care Exercițiul Icoana Activitate Obs.
urmează să se desfășoare. de din sala frontală comporta-
rugăciune de clasă mentului
- Elevii răspund la salut, spun rugăciunea și se pregătesc pentru lecție. elevilor

Verificarea Profesorul numește câțiva elevi care să precizeze lecția predată anterior și ce temă au avut pentru acasă.
cunoștințelor 2' Profesorul verifică tema calitativ și cantitativ. Conversația Activitate Evaluare
dobândite și frontală și orală,
2. verificarea - Elevii răspund la întrebările profesorului: ”Lecția: Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească” și Observația individuală frontală și
temei spun ce temă au avut pentru acasă, pregătindu-se pentru verificarea temei. individuală

Profesorul va spune elevilor doua ghicitori creștine, având ca scop descoperirea titlului lecției noi.
Prima ghicitoare:
”Telefonul creștinesc
Are numărul ceresc:
Om și Dumnezeu vorbesc.”
3. Captarea - Elevii răspund: ”Rugăciunea” Problemati- Ghicitori
atenției 2' Sursă ghicitoare: http://mirelasova.over-blog.com/article-30190457.html zarea creștine Activitate Evaluare
A doua ghicitoare: frontală orală
”Domnul ne-a-nvățat anume Exercițiul frontală
Cum să ne rugăm în lume.

2
Care rugă însemnată Explicația
Ne fu chiar de El lăsată?”
- Elevii răspund: ”Tatăl nostru sau Rugăciunea Domnească”
Sursă ghicitoare: http://www.activitaticopii.ro/forum/viewtopic.php?f=42&t=3736
Obs.
Anunțarea Notez titlul lecției pe tablă: ”Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească”. comporta-
4. titlului și a 1' Anunț elevii că vor participa la o lecție de fixare și sistematizare a cunoștințelor însușite la lecția ”Tatăl Conversația Tabla Activitate mentului
obiectivelor nostru – Rugăciunea Domnească” și precizez obiectivele propuse. frontală elevilor
lecției

Se trece la verificarea fontală a clasei și reactualizarea cunoștințelor lecției precedente ”Tatăl nostru”.
C2 1. De ce spunem ”Rugăciunea Domnească”?
Îi spunem ”Rugăciune Domnească” deoarece folosim cuvintele Domnului nostru Iisus
Hristos.

2. Câte tipuri de rugăciuni avem?


Trei: de slavă sau laudă lui Dumnezeu, de cerere și de mulțumire.
Conversația
3. Ce fel de rugăciune este Rugăciunea ”Tatăl nostru”?
Rugăciune de cerere. Activitate Evaluare
frontală orală
4. Unde se afla Iisus Hristos când a rostit această rugăciune? frontală
C2 Pe munte.
5. Reactualizarea 25'
și consolidarea 5. Cu cine se afla Iisus Hristos? Explicația
cunoștințelor Cu apostolii Săi.

6. De ce Iisus Hristos ne învață să începem rugăciunea spunând: Tatăl nostru, Care ești în ceruri?
C1 Pentru că Dumnezeu este Tatăl nostru, al tuturor oamenilor. Mărturisim ”Care ești în
ceruri” deoarece noi în timpul rugăciunii ne înălțăm mintea și sufletul la Dumnezeu.

7. Care este prima cerere a rugăciunii ”Tatăl nostru”?


În timp ce pun această întrebare, încep să arăt elevilor planșele didactice ”Tatăl nostru” de la
Editura Sf. Mina.
Sfințească-se numele Tău.

8. Ce fac copiii din prima planșă? Observația

3
În timp ce pun această întrebare, încep să arăt elevilor planșele didactice ”Tatăl nostru” de la
C2 Editura Sf. Mina.
Anunț elevii că fiecare explicație a cererilor rugăciunii ”Tatăl nostru” o vom descoperi pe câte o
C1 planșă.
Se închină, se roagă și fac fapte bune, slăvind astfel pe Dumnezeu.

9. Ce cerem lui Dumnezeu în prima cerere? Planșe


Noi cerem ca numele lui Dumnezeu să fie sfințit de oameni prin credință și fapte bune. didactice

Descrierea
10. Care este a doua cerere? Activitate
Vie împărăția Ta. frontală

11. Ce observăm în planșa a doua?


Oamenii se împărtășesc cu Trupul și Sângele Mântuitorului, sfințindu-se și Evaluare
îndumnezeindu-se, rămânând uniți cu Hristos. Astfel, ei simt bucuria Împărăției lui Dumnezeu. orală
frontală
12. Ce Îi cerem lui Dumnezeu în a doua cerere?
Să reverse peste noi, oamenii, binele ceresc: dragostea, pacea, dreptatea.

13. Care este cea de a treia cerere? Explicația


Facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ.

14. Ce observăm referitor la această cerere în planșa a treia?


Dacă ne rugăm și muncim cu toate puterile noastre, Dumnezeu ne împlinește cererea.

15. Deci, ce cerem lui Dumnezeu în cererea a treia?


Deoarece Îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute să împlinim voia Sa aici pe pământ așa cum
îngerii împlinesc voia Lui în cer.

16. Care este a patra cerere?


Pâinea noatră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.

17. Ce observăm în planșa nr. 4?


O familie care se roagă și mulțumesc lui Dumnezeu pentru hrana trupească. Observația

4
18. Deci, ce Îi cerem lui Dumnezeu?
Să ne ajute ca prin muncă să putem avea cele necesare trupului și sufletului, pentru viața
zilnică.

19. Care este cererea a cincea?


Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
Planșe
20. Ce observăm în planșa a cincea? didactice Activitate
Că noi spovedindu-ne sincer, ni se iartă toate păcatele mărturisite. frontală
Descrierea
C2 21. Dar în planșa a șasea?
Doi băieți: unul care își cere iertare pentru că a stricat mașinuța prietenului, iar celălalt,
îl iartă.
Evaluare
C2 22. Ce înseamnă această cerere? orală
Că noi cerem lui Dumnezeu să ne ierte păcatele noatre, precum și noi iertă celor ce ne frontală
greșesc și ne-au supărat.

23. Care este cererea a șasea?


Și nu ne duce pe noi în ispită.

24. Ce observăm în planșa a șaptea?


Doi băieți care încearcă să-și convingă prietenul să meargă la fotbal, nu la biserică la
slujbă. Explicația

25. Deci, ce Îi cerem lui Dumnezeu prin ”neducerea în ispită”?


Ca Dumnezeu să ne dea putere să biruim păcatele, ispitele.

26. Care este cererea a șaptea?


Ci ne izbăvește de cel rău.
Observația
27. Ce vedem în planșa nr. 8?
Un băiat rău care vrea să se bată, și un băiat care, ocrotit de Dumnezeu prin îngerul
C2 păzitor, își vede liniștit și încrezător în Dumnezeu de drum. Planșe
didactice
28. Ce Îi cerem lui Dumnezeu prin ”izbăvirea de cel rău”? Descrierea

5
Îl rugăm pe Dumnezeu să ne scape de orice necaz.
Evaluare
29. Ce spunem la sfârșitul rugăciunii ”Tatăl nostru”? orală
Amin. frontală
Activitate
30. Ce înseamnă ”Amin”? frontală
”Așa să fie!”, deoarece ne arătăm încrederea în Dumnezeu în împlinirea cererilor
noastre.

- Din cele șapte cereri, câte sunt pentru suflet și câte sunt pentru trup?
- Șase cereri sunt pentru suflet și numai una este pentru trupul nostru. Explicația
C2 Fac precizarea că avem o singură cerere către Dumnezeu pentru a ne da ”Pâinea noastră cea de toate zilele”,
din care se deduc trei semnificații importante, și anume:
 pâinea ca hrană pentru trup
 pâinea ca hrană sufletească
 pâinea Euharistică, de la Sfânta Împărtășanie, ceea ce înseamnă pâine spre viața veșnică.
Omul este alcătuit din suflet și trup. Ca să trăiască, omul trebuie să-și hrănească și sufletul, și trupul: sufletul
cu cuvântul lui Dumnezeu, iar trupul cu pâine.
Metoda
Sistematizarea cunoștințelor se va realiza prin: exloziei
 metoda explozia stelară – se realizează pe tablă de către profesor, obținând răspunsurile de la elevi. stelare
Elevii au și ei căte o fișă pentru această metodă în față pe care o vor completa o data cu profesorul. Explicația
(Anexa nr. 1)
Tabla Evaluare
6. Sistematizarea Pe steaua centrală se notează tema centrală: ”Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească” orală,
cunoștințelor C2 15' Elevii vor trebui să raspundă la întrebări și să noteze pe fișa lor: Activitate frontală și
- Ce ( este Tatăl nostru)? frontală și individuală
C2 Rugăciune. Fișă de individuală
- Cine (a spus prima data rugăciunea Tatăl nostru)? lucru
Iisus Hristos.
- Unde (se afla Iisus Hristos când a spus această rugăciune)?
Pe munte cu apostolii Săi.
- De ce ( i-a învățat această rugăciune)?
Pentru ca noi oamenii să știm cum să ne rugăm.
- Când (trebuie să ne rugăm)?
Oricând.

 fișă de lucru ce cuprinde un test docimologic cu itemi închiși cu alegere multiplă (un enunț cu un Explicația

6
singur răspuns corect, la alegere).
(Anexa nr. 2) Activitate
În timp ce elevii rezolvă testul (3 minute), vor asculta rugaciunea ”Tatăl nostru” cântat de Corul frontală și
Madrigal, sursă: http://sfantulapostolandrei.ro/index.php?id=24,36,0,0,1,0 Audiție individuală
Voi verifica oral, cu elevii testul. Elevii se vor autoevalua pe fișă cu calificativele: cântarea
- patru răspunsuri corecte: FB religioasă Evaluare
- trei sau două răspunsuri corecte: B Tatăl frontală,
- un răspuns corect: S nostru pe individuală,
- niciun răspuns corect: I telefon orală și în
- nu se admit două bife pentru un item, considerându-se răspuns greșit. scris pe fișele
Profesorul supraveghează corectitudinea răspunsurilor în conformitate cu ceea ce au bifat pe fișa de de lucru
lucru.
Film
C2  vizionare film religios ”Popas Duhovnicesc - O problemă de dragoste” (3,5 minute), sursă: religios
http://www.youtube.com/watch?v=opH4TsBTvnY Problemati- videopro- Activitate
( sau Anexa nr. 3, dacă citim pilda. Sursă: http://ortodox.md/articole/o-problema-de-iubire/) zarea iector frontală

Se va face Schița lecției. Tablă/


Elevii notează pe caiete Schița lecției. caiet

7. Obţinerea Se realizează în permanenţă, cu ajutorul conversaţiei din cadrul exerciţiilor de sistematizare a cunoştinţelor. Obs.
performanţei 1' Profesorul va face aprecierile generale şi individuale referitor la pregătirea elevilor pentru lecţie, cât și Conversația Activitate comporta-
şi a feed-back- implicarea lor activă la ora de curs. frontală mentului
ului Elevii ascultă aprecierile făcute de profesor. elevilor

Precizarea Elevii își vor nota tema: Exercițiul nr. 5 de la pagina 22 din Caietul elevului. Activitate Rezolvarea
8. temei pentru O6 1' Tema: Enumeră momentele dintr-o zi obișnuită când se poate rosti rugăciunea ”Tatăl nostru”. Explicația Caietul frontală sarcinii
acasă Elevii ascultă explicațiile la ceea ce vor avea de făcut ca temă și iși notează tema. elevului

Încheierea - Rostesc rugăciunea ”Toți cu inima curată” cu elevii, salut și ies din sala de clasă. Exercițiul Icoana Activitate Obs. comp.
9. activității 1' Elevii spun rugăciunea și răspund la salut. de din sala frontală elevilor
rugăciune de clasă

7
SCHIȚA LECȚIEI

Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească

Învățături:
- să ne rugăm cât mai des.
- să mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul primit în rugăciune.

8
Anexa nr. 1
Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească
metoda exploziei stelare

Ce?

Când Cine
? ?
Tatăl
nostru

De Unde
ce? ?

Ce?.................................................................................................................................

Cine?...............................................................................................................................

Unde?.............................................................................................................................

De ce?............................................................................................................................

Când?.............................................................................................................................

9
Anexa nr. 2
Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească
fișă de lucru

Pune ”X” în caseta din dreptul cuvintelor care completează


corect enunțul:

1. Cine a rostit prima dată Rugăciunea ”Tatăl nostru”?


Apostolul Petru
Iisus Hristos
Maica Domnului

2. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a învățat rugăciunea:


Doamne, Doamne, ceresc Tată
Îngerașul
Tatăl nostru

3. Cum se mai numește această rugăciune?


rugăciune de cerere
rugăciune de laudă
Rugăciunea Domnească

4. Care este singura cerere a rugăciunii care se referă la ”hrana


noastră cea trupească”?
a doua cerere
a patra cerere
a șaptea cerere

10
Anexa nr. 3

Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească


Pilda: O problemă de iubire

Se spune că într-o zi îngerii de la botez, păzitori ai oamenilor, s-au


prezentat înaintea lui Dumnezeu şi s-au plâns că nu ştiu ce să mai facă, fiindcă
oamenii s-au făcut deosebit de nepăsători şi răi. Au timp pentru toate relele,
numai pentru rugăciune nu.
Domnul Dumnezeu i-a întrebat:
- Voi ce părere aveţi, ce ar trebui să fac pentru ei?
Îngerii au spus:
- Doamne, măreşte-le ziua cu o oră şi noi le vom spune că este darul tău numai
pentru ca ei să se roage.
- Bine, a zis Domnul.
Şi ziua s-a făcut de 25 de ore. Dar oamenii tot nu s-au rugat. Atunci îngerii s-au
prezentat din nou în faţa Stăpânului, supăraţi pentru nepăsarea oamenilor:
- Doamne, oamenii tot nu se roagă.
Domnul i-a întrebat iarăşi:
- Ce credeţi că ar trebui să le mai fac?
- Doamne, fă-le ziua numai de 20 de ore! Îşi vor da seama cât de scurtă este
viaţa şi cât de repede vine judecata ta şi aşa se vor ruga.
Domnul a aprobat cererea şi viaţa a devenit mai scurtă. Dar nici acum
oamenii nu îşi făceau timp să se roage. Îngerii au mers din nou în faţa
Creatorului şi s-au plâns că oamenii sunt tot răi.
- Ce-i de făcut? i-a întrebat Domnul.
Îngerii n-au mai avut nimic de adăugat şi Dumnezeu le-a spus:
- Rugăciunea nu este o problemă de timp, ci de iubire. Cine mă iubeşte găseşte
timp suficient în cele 24 de ore ca să se roage. Şi a lăsat timpul ca mai înainte.
Rugăciunea, spun Sfinții Părinți, este cea mai grea faptă bună. Cred că v-
aţi dat seama. Creştinii practicanţi fac multe fapte bune: ajută pe aproapele,
citesc cărţi sfinte, se ostenesc în vreun fel sau altul, dar când e vorba de
rugăciune…    De ce oare? Pentru că rugăciunea înseamnă să stai de vorbă cu
Dumnezeu, iar vrăjmaşului nu-i convine. Pentru aceasta sunt piedici de tot felul.
Dar noi să facem precum spune Apostolul Pavel: “Rugaţi-vă neîncetat!” 

sursa: http://ortodox.md/articole/o-problema-de-iubire/

11

S-ar putea să vă placă și