Sunteți pe pagina 1din 7

Director,

Prof. Ioan STANA

PROIECT EDUCAṬIONAL
DE CONSILIERE
A PĂRINṬIILOR

„ȊMPREUNĂ PENTRU COPII!”

Responsabil Cerc pedagogic, Responsabil Comisie


metodică,
Prof. Manuela Pljoskar Prof. Loredana Ungurean

GRUPA: Mică „B”


AN ṢCOLAR 2018-2019

EDUCATOARE:PROF.PETRAṢ RODICA
PROF. NISTOR MARTA JADRANKA

ARGUMENT

Nevoia de a forma o echipă între cadrele didactice şi părinţi este


justificată de scopul comun al acestora – educarea fiinţei umane în devenire. Esenţial
este ca cei doi factori să-şi dirijeze acţiunile spre realizarea acestui deziderat.
Conştientizând că fiecare copil are nevoie de atenţie atât din partea educatoarelor
la clasă, cât şi din partea părinţilor acasă, trebuie să ne străduim împreună şi să reuşim
să punem în valoare ceea ce el are bun şi să dezvoltăm lucrul respectiv, să-l îndrumăm
pe un anumit traseu în viaţă.
Rolul gradinitei devine din ce în ce mai important în societatea actuală.
Realizarea unui parteneriat eficient educatoare- copil- parinte este unul dintre
dezideratele actuale ale procesului instructiv- educativ.

Există însă şi situaţii în care apar bariere de comunicare între cadrele didactice şi
părinţii copiilor, între părinţi şi copiii acestora având drept cauze lipsa de experienţă cât
şi lipsa spiritului de echipă, atât la unii cât şi la ceilalţi. Pentru a preveni apariţia unor
astfel de situaţii mi-am propus ca acţiuni de consiliere care sa duca la:
- dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de gradinita, atât la părinţi cât şi la copii;
- îmbunătăţirea calitatii relaţiilor părinte – copil, părinte – gradinita, copil -
gradinita;
- conştientizarea, de către părinţi, a importanţei timpul petrecutde catre acesta cu
propriul copil şi cât de util este ca părinţii să se implice în modul în care copiii lor
petrec acest timp, sprijinind dezvoltarea personală a acestora; desfăşurarea de
activităţi comune: copii, părinţi, educatoare;
- desfăşurarea de activităţi comune: elevi, părinţi, invatatori;
- identificarea tuturor familiilor ce întâmpină probleme în creşterea şi educarea
acestora.

SCOP

Înlăturarea barierelor de comunicare între cadrele didactice şi părinţii elevilor, între


părinţi şi copiii acestora astfel încât să se creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care
copilul să se manifeste neîngrădit, cultivarea si dezvoltarea parteneriatului dintre familie si
scoala.

OBIECTIVE

- creşterea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii a copiilor;


- înţelegerea mai bine a ceea ce se întâmplă în şcoală de către părinţi;
- obţinerea de rezultate mai bune la învăţătură, indiferent de nivelul socio-economic
sau de nivelul de educaţie al părinţilor;
- micşorarea numărului de absenţe;
- conştiinciozitate în efectuarea temelor de acasă;
- scăderea violenţei verbale şi fizice între elevi;
- implicarea părinţilor în colaborarea cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru
crearea unui climat care să sprijine învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei;
- implicarea părinţilor în petrecerea timpului liber de către copii.
- să formeze un parteneriat învăţător- elev- părinte, în vederea menţinerii unei bune
comunicări.
- oferirea de oportunitati pentru toti parinţii de a participa la experienţele
educaţionale ale copiilor lor .
- folosirea colaborării familie – şcoală pentru rezolvarea problemelor dificile şi drept
cadru de sărbătorire a realizărilor , performanţelor deosebite.
GRUP ṬINTĂ:prescolarii grupei MICA „B”, parinti,
bunici,comunitatea

RESURSE UMANE:prescolarii,educatoarele,parinti
bunicii copiilor,conducerea unitatii,reprezentanti
ai comunitatii locale

RESURSE MATERIALE:pliante,chestionare,CD,
afise,colaje,panouri,laptop,DVD etc.

RESURSE FINANCIARE:autofinantare-parinti si
educatoare,sponsorizari

DURATA:An ṣcolar 2018-2019

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE CU PĂRINŢII


SEMESTRUL I

NR. MIJLOC DE PARTICIPANŢI


DATA TEMA ACTIVITĂŢII
CRT REALIZARE
1 „Să ne cunoaştem mai bine!” -Prezentarea proiectului Părinţii
13 Cunoaşterea colectivului de părinţi şi de parteneriat gradiniţă- Educatoarele
sept. copii, orarul grupei, necesarul de familie
2018 rechizite,stabilirea activ. opţionale, -Chestionare
stabilirea comitetului de părinţi -Dezbateri
-Propuneri
20 sept. „Programul zilnic al copilului la -Material informaţional Părinţii
2 grădiniţă şi acasă”. -Dezbateri
2018 Educatoarele
“Analizăm evaluarea predictivă” -Prezentare portofolii, Părinţii
27 sept.
3 Prezentarea concluziilor rezultate în informare, analiza Educatoarele
2018
urma evaluărilor iniţiale
04 oct. „Cât de bine vă cunoaşteţi -Completarea Părinţii
2018 copilul?” chestionarului pentru Educatoarele
4
părinţi Psihologul grădiniţei
-Discutii
11 oct. „Cât de bine comunici cu copilul -Completarea Părinţii
2018 tău?” chestionarului pentru Educatoarele
5
părinţi
-Discutii
18 oct. “Cei 7 ani de acasă”- norme de -Referat Părinţii
2018 comportare în familie şi la grădiniţă -Discuţii Educatoarele
6
„Influenţa climatului
sociofamilial’’
„Cum să devii un părinte -Prezentare material Părinţii
25 oct. bun/competent”- 8 lucruri esenţiale -Discuţii Educatoarele
7
2018
Consilier educativ
„Eu şi copilul meu” -Relatări, expuneri
8 noi. -Prezentarea de către Părinţii
8
2018 părinţi Educatoarele
15 noi. „Influenţele ecranului asupra -Referat, discuţii Părinţii
9 copiilor”
2018 Educatoarele
,,Dreptul la copilărie. Rolul jocului - Referat Părinţii
22 noi.
10 în dezvoltarea copilului.’’ Jocuri interactive Educatoarele
2018
„Să învăţăm să fim generosi!” - Relatări, expuneri Părinţii
11 29 noi. -Prezentarea de către Educatoarele
2018 părinţi Preot
06 dec. -Împodobirea bradului Părinţii
2018 “E vremea colindelor!” împreună cu părinţii Educatoarele
12 -Audierea unor colinde
de Crăciun

--Activitate de colectare Părinţii


“ Darnic si bun’’ de haine şi jucării pentru Educatoarele
13 13 dec. copiii defavorizaţi Bunici
2018
Preot
20 “Vine, vine Moş Crăciun!” Serbare de Craciun Părinţii
14
dec.2018 Educatoarele
15 17 ian. Părinţii
2019 „Copilul violent. Ce e de făcut?’’ -Prezentare material, Educatoarele
discuţii
Psiholog
“Corectarea comportamentului -Prezentare material, Părinţii
17 ian. agresiv al preşcolarului” discuţii Educatoarele
16.
2019

“Arată-mi ce simţi!” -Prezentarea unui pachet Părinţii


23 ian. de activităţi pentru Educatoarele
17.
2019 dezvoltarea emoţională a
preşcolarilor
“La final de semestru” -Comunicări, Părinţii
Discutarea rezultatelor obţinute de discuţii,prezentarea Educatoarele
31 ian.
18. copii în semestrul I planului de recuperare şi
2019
dezvoltare în sem. al II-
lea

SEMESTRUL al II-lea

NR. MIJLOC DE PARTICIPANŢI


DATA TEMA ACTIVITĂŢII
CRT REALIZARE
14 feb. “Copilul hiperactiv” -Prezentare material, Părinţii
1 discuţii
2019 Educatoarele
21 feb. “Cum îmi petrec timpul liber -Dezbateri Părinţii
2 împreună cu copilul meu?” -Sugestii/ Propuneri
2019 Educatoarele
“Hrană sănătoasă pentru un corp -Referat Părinţii
28 feb. sănătos” -Dezbateri Educatoarele
3
2019
Asistenta medicala
“E ziua ta, mămico!" -Program artistic Părinţii, bunici
07 mar. - Dăruirea mamelor unor Educatoarele
4
2019 diplome speciale
“Alimentaţia copilului preşcolar” -Prezentare material, Părinţii
14 mar. dezbateri Educatoarele
5
2019
Medicul gradinitei
21 “Familia şi rolul său în educarea -Prezentare material, Părinţii
6 martie copilului” dezbateri Educatoarele
2019
28 “Ce fel de părinţi suntem?”- stiluri, -Referat Părinţii
7 martie tipologii parentale -Dezbateri Educatoarele
2019 Consilier educativ
04 ,,Stiluri educative ale părinţilor” -Referat Părinţii
8 aprilie -Dezbateri Educatoarele
2019
11 ,,Lăsaţi copiii să vină la mine!” -Expuneri Părinţii
9 aprilie Activitate în cadrul -Încondeierea ouălor Educatoarele
2019 programului ,,Şcoala altfel,, Preot
18 “Jocul şi jucăriile copilului meu” -Dezbateri tip masă Părinţii
10 aprilie rotundă Educatoarele
2019
9 “Europa, la mulţi ani!”- proiect -Confecţionare de Părinţii
11 mai educaţional steguleţe Educatoarele
2019 -Desene pe asfalt
16 “Recompensa şi pedeapsa” -Prezentare material, Părinţii
12 mai dezbatere Educatoarele
2019
23 “Cele mai rele 7 lucruri pe care le -Prezentare material Părinţii
13 mai poţi spune copilului tău” -Discuţii Educatoarele
2019
-- Realizarea unei Părinţii
30
“E ziua ta, copile drag!” atmosfere de sărbătoare Educatoarele
14 mai
pentru copii
2016
- Referat Părinţii
06 iunie “Cum îmi protejez copilul?” - Dezbateri Educatoarele
15
2016 Influenţe negative ale lumii -Sugestii Psiholog
moderne
13 “ Ce-am invatat impreuna!’’ -Evaluare finala Părinţii
16 iunie Educatoarele
2016

EDUCATOARE:
Prof. PETRAṢ RODICA
Prof. NISTOR MARTA JADRANKA

PROCES VERBAL,

Azi, _______________ , între orele 17-18 am participat la activitatea


__________________________________________________________ ,
programată în cadrul activităţilor de consiliere şi suport educaţional oferite
părinţilor desfăşurate în colaborare cu părinţii grupei Mici „B” de la Scoala
Gimnaziala nr.27-Structura Gradinita , Timiṣoara, reprezentată de educatoarele
prof. PETRAṢ RODICA/ prof. NISTOR MARTA JADRANKA, ocazie cu
care am prezentat conform programului stabilit cu cadrul didactic, următoarele
teme:

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Educatoare:

Părinţi:

Nume şi prenume Semnătura

S-ar putea să vă placă și