Sunteți pe pagina 1din 11

AROBAT

AVIZAT


PLAN PROPRIU
DE SECURITATE SI SNTATE N MUNC
PENTRU LUCRAREA.............
LUCRARE:

BENEFICIAR:
ANTREPRENOR: S
LOCUL DE EXECUTIE:

CALENDARUL GENERAL DE EXECUTIE A LUCRRILOR:
nceperea lucrrilor:
%erminarea lucrrilor:

TIPURI DE ACTIVITTI:

O Spturi pentru trasee cabluri
O !ozare tevi !
O !ozare cablu
O ontare stlpi exteriori
O ontare Acoperire santuri cabluri
O ontare echipamente corp cldire
O Amenaiare dispecerat
O xecutie conexiuni
O #eparatii, remedieri
O 'eriIicri si probe
O #eceptie si punere n Iunctiune


!rincipalele lucrri care se realizeaz pentru executia lucrrii si graIicul
de derulare a acestora sunt prezentate n anex.ECHIPELE DE LUCRU
!entru realizarea lucrrilor au Iost constituite echipe de lucru aIlate sub conducerea unui
seI de lucrare.


PROCESUL DE MUNC

!entru stabilirea msurilor de securitatea muncii speciIice activittii de instalare a
cablurilor si echipamentelor s-a eIectuat identiIicarea Iactorilor de risc.ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT

MI1LOACE DE PRODUCTIE
Atelier mobil
Automacara
&nelte de mn
Autospleciala pe autoturism ACIA 1300 2 buc.
Cabluri
chipamente otare speciIic:
- trus scule electrician;
- echipament electroizolant si de protectie;
- bormasin actionat electric;
- clesti I% multimetru electronic;
- scri multiIunctionale;
- lantern;
- conuri semnalizare;
- band pentru delimitare si semnalizare
- motorin;
- ulei motor;
- ulei transmisie;
- lichid de Iran;
- antigel;
- alcool tehnic;
- vopsea;

SARCINA DE MUNC
- sosirea la serviciu;
- predarea documentelor ntocmite n ziua precedent;
- raportarea gradului de executare a lucrrilor din ziua precedent;
- prezentarea programului activittilor ce urmeaz a Ii executate n ziua n curs;
- repartizarea sarcinilor pe Iormatie si pe Iiecare persoan n parte;
- instruirea tehnic si de securitate a muncii n Iunctie de activittile ce urmeaz
a Ii eIectuate;
- constituirea bazei materiale necesare lucrrilor ce urmeaz a Ii eIectuate;
- deplasarea cu miiloace auto la la punctele de lucru;
- marcare si delimitarea zonei de lucru cu miiloace de semnalizare rutier;
- execut, n principal, urmtoarele Ieluri de activitti:
- spturi manuale;
- pozare tevi !
- montare cabluri ;
- montare echipamente;
- teste si punerea in Iunctiune a instalatiei
- ntocmirea documentelor speciIice Iiecrui tip de lucrare;
Activitatea se desIsoar n apropierea echipamentelor Statiei electrice.

MEDIUL DE MUNC

- activitatea se desIsoar n aer liber (curenti de aer, intemperii, temperatur
ridicat n anotimpul cald etc. );

.3. FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

A. Factori de risc proprii mijloacelor de productie
O Factori de risc mecanic:
- Lovire de ctre miiloacele de transport auto ;
- Lovirea prin miscarea accidentala necontrolata a bratului macaralei si a
sarcinii acesteia;
- Cdere liber de scule, materiale, de la cotele superioare n cazul
lucrului la care se execut lucrri suprapuse;
- Contact direct al epidermei cu supraIete tioase, nteptoare (capete
conductori, bavuri).


O Factori de risc termic:
- %emperatur ridicat a unor elemente de instalatie electric sau a unor
echipamente ce se pot suprainclzi accidental;
- Incendiu

O Factori de risc electric:
- Curent electric:
- electrocutare prin atingere direct;
- lucrul sub tensiune n contact.
- lectrocutare prin atingere indirect:
- la aparitia accidental a tensiunii pe carcasele echipamentelor si
sculelor electrice;

O Factori de risc chimic:
- Lucrul cu substante toxice si inIlamabile carburanti, lubriIianti, lichide
hidraulice.

B. Factori de risc proprii mediului de munc
O Factori de risc fizic:
- %emperatura ridicat a aerului n anotimpul clduros;
- Curenti de aer;
- Nivel redus de iluminare la lucrul n timpul noptii;
- Calamitti naturale trsnet, grindin, vnt cu intensitate mare.

C. Factori de risc proprii sarcinii de munc:
O Continut:
- &tilizarea de scule improvizate sau necorespunzatoare, deteriorate;
O Suprasolicitare fizic:
- Iort dinamic, pozitii de lucru Iortate si/sau vicioase;
O Suprasolicitare psihic:
- ecizii diIicile n timp scurt, operatii repetitive de ciclu scurt, stres
cauzat de constientizarea permanenta a riscului de electrocutare sau
lucrul la inaltime, n zon statiei electrice.
D. Factori de risc proprii executantului:
O Actiuni gresite:
- Inversarea conductoarelor de tensiune cu cele Iara tensiune;
- ConIundarea bornelor aIlate sub tensiune cu cele Iara tensiune;
- xecutarea unor legturi din memorie;
- ontarea gresit a sigurantelor;
- !unerea la mas a Iazei, n tablourile de alimentare, datorit inversrii
Iazei cu nulul ;
- NeIixarea corect a echipamentelor;
- !rovocarea de scurtcircuit prin atingerea unui conductor de Iaz la
carcase;
- Cdere la acelasi nivel prin dezechilibrare, mpiedicare, alunecare;
- Cdere de la nltime de pe scar datorita pozitionarii gresite a
executantilor;
- Atingerea accidentala a cablurilor electrice de alimentare sau
echipamentelor aIlate sub tensiune din Statia electric
- Actionarea gresita a comenzilor macaralei.
O Omisiuni:
- miterea veriIicrii lipsei de tensiune electrice la operatiile de montai;
- Neutilizarea miiloacelor individuale de protectie din dotare (echipament
individual de protectie, miiloace electroizolante etc.).


PLAN PROPRIU DE SECURITATE SI SNTATE
Nr.
Crt.

Loc de
munca
analizat
Componenta
sistemului de
munca
#iscuri
evaluate
asuri
tehnice
asuri
organizatorice

asuri igienico-
sanitare
6
asuri de
alta natura
Actiuni in
scopul
realizarii
masurii
0 1 2 3 4 5 7 8

SantierIJLAC

!#&C%I
Risc mecanic
- Lovire de catre
miiloace de
transport auto


-Lovire
accidentala prin
miscarea
necontrolata a
bratului
macaralei sau a
sarcinii

-Cadere libera de
obiecte de la
cotele superioare

-Contact al
epidermei cu
supraIete taioase,
intepatoare


-&tilizarea unor
elemente de
delimitare si
semnalizare a
spatiului de
lucru si banda
reIlectorizanta

'eriIicarii
instalatiei de
ridicat conIorm
reglementarilor
ISCI#-InIormarea
lucrtorilor asupra
riscurilor existente
si instruirea
acestora pentru
respectarea
instructiunilor
proprii de
securitatea
muncii, indeosebi
cele reIeritoare la
cicrculatia rutiera,
lucrul la inaltime,
manevrarea
macaralei.
-otarea cu I!
casti de protectie,
manusi de
protectie.
Achizitiona
de materiale
de
semnalizare
si I!


Risc termic1 2 3 4 5 6 8

SantierIJLAC

!#&C%I
Risc electric
-lectrocutare
cauzata de
atingerea
accidentala a
unor conductori
aIlati sub
tensiune, lucru
sub tensiune de
contact

-'eriIicarea
traseelor de
cabluri
existente n
statie si
marcarea
zonelor de
dispunere a
acestora.
- xecutarea
spturilor cu
unelte de mn
cu cod de
lemn

-#ealizarea
circuitelor de
masa conIorm
prevederilor
tehnice si de
securitate in
vigoare.


-Instruirea
angaiatilor privind
riscurile de
electrocutare si
asupra
respectrii
instructiunilor
proprii privind
eliminarea sau
reducerea
riscurilor de
natur electric

-'eriIicarea
prizelor de
mpmntare la
tablourile
automatelor de
semaIorizare.

-otarea cu I!
pentru lucrul sub
tensiune de
contact


Risc chimic
-Lucrul cu
substante toxice
si inIlamabile
carburanti,
lubriIianti

-epozitarea si
manerarea
carburantilor si
lubriIiantilor
conIorm
reglementarilor

- !rocurarea de
Iise tehnice

-Instruirea
personalului
privind
depozitatarea si
manevrarea
substantelor
toxice si
inIlamabile

1 2 3 4 5 6 8


Santier
I&L
&NCA
Risc fizic
-%emperaturi
extreme la lucrul
in aer liber

-Nivel redus de
iluminare-Calamitati
naturale

-Asigurarea
iluminarii
corespunza-
toare prin
achizitionarea
unor surse de
lumin
portabile.-Instruirea
angaiatilor privind
modul de actiune
in caz de
calamitate
naturala, Iurtuna,
precipitatii
abundente, vint
puternic.

-Asigurarea apei
minerale in
perioada cu
temperaturi
extreme ridicate


Achizitionare
de recipiente
termoizolante
pentru apa s
montarea
acestora pe
masini
SA#CINA
&NCA
Continut
-&tilizarea de
scule
improvizate,
necorespunza-
toare

Suprasolicitare
fizica
-Iort dinamic,
pozitii de lucru
Iortate

-Asigurarea
sculelor
speciale
destinate
operatiilor de
montare
-Instruirea
angaiatilor in
vederea
respectarii

1 2 3 4 5 6 8
Santier


C&%AN%
Actiune gresite
-Inversarea
conductoarelor
de tensiune cu
cele Iara tensiune
-ConIundarea
bornelor aIlate
sub tensiune cu
cele Iara tensiune
-xecutarea unor
legaturi din
memorie
-ontarea gresita
a sigurantelor
-!unerea la masa
a Iazei in tabloul
de alimentare a
echipamentelor
-NeIixarea
corecta a
echipamentelor e
-!rovocarea de
scurtcircuit sa
atingerea unui
conductor de Iaza
la carcasa
echipamentului
-Cadere de la
acelasi nivel prin
alunecare sau
mpiedicare


-otarea cuInstruirea
angaiatilor in
vederea respectarii
procedurilor de
lucru si
principiilor
ergonomice de
muncaCoordonator m materie de securitate si sntate

1 2 3 4 5 6 8Santier

C&%AN%
Omiterea unor
operatii
-miterea
marcrii si
semnalitrii
zonei de lucru

-Neasigurarea
scrii la urcarea
pe stilp.

-miterea
veriIicarii lipsei
tensiunii electrice
la operatiile de
montai

-Neutilizarea I!
din dotare

- Asigurarea I!


- Instruirea
angaiatilor
-Supravegherea
lucrrilor-'eriIicarea
utilizrii I!