Sunteți pe pagina 1din 25

GRĂDINIȚA P.P.

OSTROVENI 2
GRĂDINIȚA P.N. LIZUCA – RM. VÂLCEA

Proiect de activitate integrată

“DARURI PENTRU MAMA!”

Nivel I – grupa mică (“Albinuțele”)


Inspector Educație Timpurie : Prof. Înv. Preșc. ANCUȚA GIORGIANA
Inspecție specială pentru obținerea Gradului Didactic I
08 MARTIE 2019

1
Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Tema săptămânală independentă: ,,Pentru tine, mama mea!”
Tema activității: „Daruri pentru mama”
Tipul activității: consolidare și însușire de cunoștințe
Categorii de activități de învățare: ADP+ALA I+DLC+DȘ+DOS+ALA II
Forma de realizare: activitate integrată
Competenţe generale:
 Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
 Utilizarea unor cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de
probleme şi cunoaşterea mediului apropiat.
 Iniţierea interacţiunilor cu adulţii şi cu copiii de vârste apropiate..
Obiective de referinţă:
 Demonstrarea înţelegerii unui mesaj oral prin valorificarea ideilor, emoţiilor,
semnificaţiilor etc. ( comunicare expresivă);
 Familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia; Familiarizarea cu informaţii
despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum.
 Demonstrarea abilităţilor de solicitare şi de primire a ajutorului în situaţii problematice
specifice.
Scopul activității:
 Cultivarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mame; consolidarea
deprinderii de a asculta o poveste; gruparea obiectelor după o însușire comună; număratul
în limitele 1-3; dezvoltarea atitudinii de cooperare.
Obiective operaționale:
 să asculte cu atenție conținutul poveștii;
 să indentifice comportamentele pozitive și negative observate la personajele din
poveste;
 să sorteze obiectele după un criteriu dat (formă și culoare);
 să numere conștient – cu gest de încercuire – în limitele 1-3;
 să raporteze cantitatea la număr și invers;

 să respecte regulile jocului

2
 să realizeze o lucrare individuală, utilizând diferite materiale şi tehnici;
 să participe activ pe parcursul întregii zile;
 să coopereze cu colegii şi cu dna educatoare în timpul activităţilor;
 să mânuiască corect materialele de lucru.
Strategii didactice:
 Metode și procedee didactice: povestirea, conversația, observația, explicația,
demonstrația, turul galeriei, exercițiul.
 Mijloace didactice: calendarul naturii, imagini din poveste, păpușă, machetă, fișe,
acuarele, bețișoare, ecusoane, ghiocei, jetoane, lipici, cercuri.
 Forme de organizare: frontală, pe grupe, individuală
Resurse umane: preşcolarii grupei mici, educatoarea
Resurse spaţiale: sala de grupă
Resurse temporale: 1 zi

Bibliografie:
Breben Silvia, Gonea Elena, Ruiu Georgeta, Metode interactive de grup – ghid metodic
pentru îvățământ preșcolar, Ed. Aramis, București, 2002
Rafailă Elena, Educarea creativității la vârsta preșcolară, Ed. Aramis, București.
*** Curriculum pentru învățământ preșcolar, M.E.C.I., București, 2008

3
Întâlnirea de dimineață: ,,Mamă dragă, te iubesc!”
Salutul
Noutatea zilei
Prezența
Împărtășirea cu ceilalți
Calendarul naturii,
Mesajul zilei
Înviorarea de dimineață
Activitatea de grup
Rutine: sosirea copiilor
Tranziție:,,Luați seama bine”- joc de mișcare

II. Activități liber alese (ALA I)


Artă : ,, Inimioare pentru mama” – pictură cu bețisoare
Construcții: ,,Colierul mamei” – înșiruire mărgele pe ață
Nisip și apă: “Ghiocei, azi, am sădit!” - plantare de ghiocei
Tranziție: ,,De ziua ta, mămico!”- cântec

III. Activități pe domenii experiențiale (ADE)


DLC: Domeniul Limbă și Comnicare : ,,Cadoul Danielei” - lectura educatoarei
Tranziție: “Albinuțe. albinuțe, hai la joc!”
DȘ: Activitate matematică : “Găsește-mi locul potrivit!” – joc didactic
Tranziție: “Mama spune…”
DOS: Activitate practică ,,Gentuța mamei”- lipire

IV. Activități liber alese (ALA II)


,, Buchețele, buchețele“– joc de mișcare
„Albinuța și florile” – joc distractiv

4
I. Salutul:
E o zi frumoasă de primăvară. Sala de grupă e pregătită să-și aștepte ,, Albinuțele”.
Acestea sunt întâmpinate de catre doamna educatoare . Au venit la grădiniță curioși să vadă ce
surprize le mai oferă și această zi, dar poate și emoționați, știind că vor avea și musafiri.
„Dimineață ne-am trezit,
La grădiniță am venit,
În cerc să ne adunăm,
Pe covor să ne-așezăm!”
„Bună dimineața, flori pentru mame!” –salutul se realizează prin tehnica comunicării
rotative.

II. Noutatea zilei


Educatoarea va îndrepta atenția spre musafirii din sala de grupă care au venit la ei să îi
cunoască.

III. Prezența
“ Ce frumos ne-am salutat,
O zi bună ne-am urat!
Să vedem cine-i prezent,
Să aflăm cine-i absent!”
Se realizează prezența copiilor cu ajutorul panoului de prezență, se precizează numărul
fetițelor și al băiețeilor prezenți, apoi totalul copiilor prezenți. Este ales “asistentul zilei”.

IV. Calendarul naturii


“Vremea azi o studiem
Și-n calendar noi notăm

5
De e ploaie sau e soare
Ca să mergem la plimbare!”
Asistentul de serviciu merge la fereastră pentru a observa cum este vremea afară. Este
precizat anotimpul primăvara si se stabilește cum este vremea . Completează calendarul cu
jetoanele potrivite. Copiii denumesc ziua săptămânii, data, luna și anul, iar educatoarea indică
jetonul pe care este scrisă denumirea acestora.
V. Împărtășirea cu ceilalți
Pe o inimă mare se află fotografii cu copiii și mamele lor. Aceștia își prezintă mama și spun o
însușire a ei.

VI. Mesajul zilei


,, Mamă dragă, te iubesc!”

VII. Înviorarea de dimineață

,,Luați seama bine”- joc de mișcare.

VIII. Activitatea de grup


Se realizează prin prezentarea activităților din ziua respectiva. Educatoarea le prezintă
copiilor activitățile pe care le vor desfășura pe parcursul zilei.
Copiii sunt recompensați la finalul întâlnirii de dimineață cu câte o floare (roșie, galbenă,
albastră) în funcție de care se vor împărți la sectoare după tranziția:
,,Bat din palme clap, clap, clap,
Din piciore trap, trap, trap,
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și spre centre noi pornim!”

Copiii se aşează la centrele de interes amenajate, în funcţie de culoarea florii primite.


Astfel: la centrul Construcţii vor avea la dispoziţie mărgele şi aţă pentru a confecţiona
,,Colierul mamei” ; la centrul Artă vor avea pe măsuţă acuarele, beţişoare şi fişe cu ,, Inimioare
pentru mama”; la centrul Nisip şi apă “Ghiocei, azi, am sădit!”- vor avea ghiocei, pahare,
pământ pentru flori.

6
După ce sarcinile au fost îndeplinite, educatoarea, împreună cu copiii, trec pe la toate
centrele pentru aprecierea rezultatelor, folosindu-se metoda “Turul galeriei”.
Copiii ies din sala de grupă, spre baie, interpretând cântecelul:
„Rândul iute să-l formăm...repede,

Lângă uşă ne-aşezăm... repede.

Şi cuminţi să aşteptăm,

Către baie să plecăm

Către baie să plecăm... repede!”

Rutine: - “Singurel mă spăl pe mâini!”


-“Mâncăm frumos și sănătos!”

Tranziția spre ADE se va realiza cu ajutorul cântecului “De ziua ta, mămico!”
ADE presupune o activitate integrată (DLC, DŞ, DOS) care debutează cu lectura
educatoarei „Cadoul Danielei”. Voi expune povestea clar, cu tonalitate adecvată. În timpul
expunerii poveştii se utilizează planşe suport, pentru a asigura menţinerea interesului copiilor. La
final se explică cuvintele „ieftin”, „cochetă”, „neputincioasă”.
Tranziția spre jocul didactic matematic se face cu jocul muzical “Albinuțe. albinuțe, hai
la joc!”
În cadrul jocului didactic „ Găsește-mi locul potrivit!”,copiii vor avea de îndeplinit
următoarele sarcini didactice:
1- să așeze piese roșii, albastre, verzi pentru a o ajuta pe Daniela să găsească drumul spre
fiecare magazin;
2- să denumească imaginile de pe jetoane;
3- să formeze mulțimi de elemente cu aceeași formă și culoare;
4- să numere crescător în limitele 1-3;
5- să aleagă cifra care arată câte elemente are mulțimea (genților, colierelor, eșarfelor);
6- să așeze în vază tot atâția ghiocei cât indică cifra de pe cub.

7
Reguli de joc:

La semnalul educatoarei fiecare copil alege un plic din cutie și va rezolva sarcina, urmând
indicațiile educatoarei . Fiecare copil va proceda la fel. Răspunsurile corecte sunt recompensate
cu aplauze.

După ce regulile jocului au fost explicate, se va desfăşura jocul de probă.

Elemente de joc: surpriza, manipularea şi aşezarea jetoanelor, aplauzele şi recompensa.

Tranziția spre activitatea practică se face cu ajutorul jocului “Mama spune…”.


Activitatea din cadrul Domeniului Om şi Societate începe prin aşezarea copiilor în zona de
lucru. Copiii vor găsi pe măsuţe lipici, flori, inimioare, fluturaşi care urmează să fie lipite pe
,,Gentuța mamei”.

ALA 2 se realizează sub forma unui joc de mişcare - ,,Buchețele, buchețele” şi a unui joc
distractiv - “Albinuța și florile”.
a) Copiii sunt împărțiți în trei echipe - Echipa Florilor Roșii , Echipa Florilor Albastre,
Echipa Florilor Galbene. Toți copiii aleargă pe sunetul bătăilor din palme ale
educatoarei. Când educatoare se oprește din bătut dă semnalul ,,Buchețele,
buchețele”, iar fiecare floare trebuie să se așeze în cercul corespunzător culorii. Cel
care nu se așează corespunzător este dat afară din joc. Jocul se repetă de 5 ori, iar la
sfârșit câștiga echipa în care sunt cele mai multe flori..
b) Un copil va fi albinuța, iar ceilalți sunt flori. La semnal albina va zbura, copiii cântă:
„Albinuța a zburat să culeagă miere,
Pe o floare s-a așezat și nectar îi cere.
De ghicești cum o chema, albinuță dragă,
Cu tine o vei lua, albinuță dragă!”
Albina trebuie să ghicească numele celui care a strigat-o. Dacă ghicește, copiii cântă:
„Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă,
Fericită, mulțumită, poți s-o duci acasă!” – albina dansează în mijlocul cercului cu
„floarea”.
Dacă răspunsul nu este corect, se cântă:

8
„N-ai ghicit, n-ai ghicit, rău nouă ne pare,
De acum o să fii ca și noi o floare!”

La sfârşitul zilei, se vor face aprecieri generale, dar şi individuale, referitoare la


desfăşurarea activităţilor, atât în ceea ce priveşte implicarea copiilor, cât şi
comportamentul acestora.
Păpuşa Daniela le mulţumeşte copiilor pentru ajutor şi îi recompensează cu o îmbrăţişare.

9
Secvențe didactice Conținutul științific Strategii didactice Evaluare
Metode Mijloace Forme de
organizare
1.Moment Rutina: pregătirea sălii de grupă pentru activități;
organizatoric distribuirea materialelor la centrele de interes;
așezarea pernuțelor în semicerc.

2.Captarea atenției După Salutul de dimineață (anexa 1) realizat cu Conversația Calendarul Observarea
ajutorul tehnicii rotative (copiii se salută, dându-și naturii Frontală comportamen-
din mănă în mână o floare), se face prezența Observația tului copiilor
(anexa1), se discută despre aspectele generale ale Panou în Răspunsurile
anotimpului primăvara. Urmează completarea Explicația formă de copiilor
calendarului naturii (anexa 1) si înviorarea de inimă
dimineață realizată cu ajutorul unui cântecel (anexa
2 ).
Educatoarea introduce elementul surpriză păpușa
Daniela și panoul cu fotografiile mamelor.

3. Anunțarea temei și Se anunță tema activității: ,,Daruri pentru mama”.


a obiectivelor Pentru început ne vom juca la centrele de interes
deschise pentru tema de azi: vom picta cu ajutorul Explicația
bețișoarelor “Inimioare pentru mama” la sectorul Observarea
ARTĂ, vom realiza “Brățări pentru mame” la comportamen-
sectorul CONSTRUCȚII, vom planta ghiocei la tului copiilor
sectorul NISIP ȘI APĂ. Elementele
Astăzi vom asculta o poveste foarte frumoasă care surpriză
se numește ,, Cadoul Danielei”.
Urmează un joc didactic matematic numit
“Găsește-mi locul potrivit!” și o activitate practică
unde, cu ajutorul elementelor decupate vom orna
„Gentuța mamei”. La finalul zilei ne vom întrece în
cadrul jocurilor “Buchețele, buchețele” și „Albinuța
și florile”.

10
ALA 1
Aprecierea
4. Reactualizarea Tranziția la sectoare se face cu ajutorul unor Conversația modului de
cunoştinţelor versuri (anexa 3). Fișe de lucru lucru la fiecare
ARTĂ: “ Inimioare pentru mama” – pictură cu Expicația centru
bețișoare (anexa 4)
CONSTRUCTII: “ Brățări pentru mame” – cu Mărgele
Sfoară Pe grupe
ajutorul mărgelelor și a unei ațe, folosind tehnica
înșiruirii pe sfoară, copiii vor realiza bijuterii Individual
Demonstrația Ghiocei
pentru mame.
NISIP ȘI APĂ:– copiii vor avea câte un ghiocel Pământ
Exercițiul pentru flori Individuala
cu rădăcină, pahare, pământ și vor planta ghiocei.
La terminarea activităților se vor observa produsele Pahare
realizate, se va aprecia modul de lucru și se vor
aranja pe panouri elementele realizate conform
metodei “Turul galeriei”.
Copiii servesc gustarea.

Tranzitia va consta în intonarea cântecului de la


anexa 5.

5. Prezentarea ADE
conţinutului şi DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
dirijarea învăţării ,, Cadoul Danielei” – lectura educatoarei

Voi prezenta conținutul poveștii (anexa 6) clar,


coerent și expresiv, cu un ton și o mimică adecvată. Explicatia Păpușă
Sunt prezentate și imaginile specifice fiecărui Frontal Observarea
moment din poveste. Se poartă apoi, o scurtă Imagini din comportamen-
Povestirea poveste tului copiilor
conversație pe baza lecturii audiate:
Despre cine este vorba în povestea noastră?( În
poveste este vorba despre Daniela.) Conversația
Ce a vrut Daniela să cumpere pentru mama ei?

11
(Daniela a vrut să cumpere o gentuță.) Aprecieri
Ce culoare avea gentuța? (Gentuța era roșie.) verbale
De ce nu a cumpărat Daniela eșarfa sau colierul
pentru mama?(Daniela avea bani puțini.)
Ce i-a oferit mamei? (Daniela i-a dat mamei un
buchet cu ghiocei.)
Ce învățătură putem desprinde din povestea
aceasta?(E important gestul de a dărui, nu cadoul.)

Tranziție: “Albinuțe. albinuțe, hai la joc!”


(anexa 3)

DOMENIUL STIINTE: Activitate matematica Explicația


“Găsește-mi locul potrivit!”
Conversația Frontal
Se explică și se demonstrează jocul (jocul de
probă). Instructajul verbal
In timpul executării jocului se va urmări
realizarea obiectivelor propuse, iar copiii vor fi
sprijiniți pas cu pas în derularea acestuia. Fiecare
copil va veni, pe rând, să îndeplinească sarcina Demonstrația Frontală
lăsată de Daniela.
Varianta 1 Jocul
a) „Ajut-o pe Daniela să ajungă la magazinul
de genți!”
b) „Ajut-o pe Daniela să ajungă la magazinul
de bijuterii!” Machetă cu
c) „Ajut-o pe Daniela să ajungă la magazinul Exercițiul magazinele
cu eșarfe!”
Varianta 2
a) „Formează mulțimi de elemente cu aceeași Observația Individuală
formă și culoare!” (mulțimea genților roșii,
mulțimea colierelor albastre, mulțimea

12
eșarfelor verzi)
b) „Alege cifra care arată câte elemente are Problematizarea Jetoane
mulțimea!” Tablă
Complicarea jocului magnetică
„Așează în vază tot atâția ghiocei cât îți arată
cifra!”
Se realizează cu ajutorul unui cub, pe fețele căruia
sunt scrise cifrele 1, 2, 3. Copiii aruncă cubul și
așează în vază tot atâția ghiocei cât indică cifra Ghiocei
scrisă pe „fața” de sus a cubului. Cub
Pentru realizarea feed – back-ului, in timpul Vază
desfășurarii jocului se va avea în vedere realizarea
sarcinilor si verificarea înțelegerii modului de
lucru.
6. Obținerea Tranziție: “Mama spune…” Explcația
performanței Exercițiul

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: Activitate


practică
“Gentuța mamei”

Copiii vor avea de decorat gentuța mamei (anexa


9) cu ajutorul unor elemente decorative: floricele,
inimioare, fluturași. Se realizează intuirea Individual
materialului, apoi se explică și se demonstrează
modul de lucru.
Se va evidenția modul de utilizare al materialelor,
acuratețea lucrării. Observația
Încălzirea mușchilor mici ai mâinii se realizează
conform mișcărilor sugerate de versurile (anexa 8 ) Demonstrația
recitate în ritm lent de către educatoare:
Umerii îi vom mişca Exercițiul
Frontală
Spatele vom îndrepta

13
Sus, jos, sus, jos
Palmele nu stau deloc Individuală
Ci se pregătesc de joc
Degetele-mi sunt petale Gentuțe din
Le deschid ca la o floare: Boboc – floare carton
Mâinile le-am încălzit
De lucru sunt pregătit. Elemente
Spor la lucru dragi copii ! decorative :
flori, fluturi,
Se urează ,,Spor la lucru!” inimioare
Executarea temei de către copii, conform
modelului educatoarei, respectând indicațiile
primite, utilizând o tehnică de lucru corectă; vor fi
ajutați copiii care solicită ajutor sau adresează
întrebări; atenționarea păstrării ordinei și
disciplinei.

Conversația
7. Realizarea feed- Se analizează acuratețea și corectitudinea cu care s- Frontală
back-ului a lucrat și se asază la expoziție toate lucrările. Jetoane cu
Copiii fac aprecieri asupra lucrărilor, alegând flori
lucrarea preferată, explicând alegerea făcută. Cercuri roșii, Pe grupe
Se desfășoară ALA 2: „Buchețele, buchețele”- joc Jocul albastre,
de mișcare și „Albinuța a zburat”- joc distractiv. galbene

14
8. Evaluarea Se va realiza în spaţiul dedicat întâlnirii de Conversţia Individuală Aprecieri
activităţii dimineaţă, printr-o sinteză despre cum s-a numit Frontală verbale
tema activităţii, ce au învăţat pe parcursul zilei, ce
le-a plăcut mai mult şi de ce.

9. Încheierea Copiii sunt felicitați că au reușit să o ajute pe Conversația Frontal


activitații Daniela să obțină toate cadourile pentru mama ei. Aprecierea Cutiile cu Aprecieri
Fiecare copil îi va dărui mamei sale o cutie cu tot daruri pentru verbale
ce a lucrat cu dragoste azi. mame

15
ANEXA 6

Cadoul Danielei

Daniela este o fetiţă frumoasă şi cuminte, care aşteaptă să vină ziua de 8 Martie, ziua
tuturor mamelor din lumea întreagă, pentru a-i face mamei ei cel mai frumos şi mai minunat dar.
Cu mare grijă, a adunat câţiva bănuţi- când a fost la colindat cu fratele ei mai mare- şi nu s-a
atins de puşculiţă, cu gândul să-i facă mamei o surpriză de ziua ei. Abia aştepta să o vadă pe
mama zâmbind când îi va da poşeta aceea roşie din vitrina magazinului de lângă grădiniţă. Ştia
că mama îşi doreşte foarte mult acea poşetă, dar nu-şi permitea să şi-o cumpere. Copiii ei aveau
nevoie ba de haine, ba de ghete, sau de creioane sau caiete...tot timpul apărea o cheltuială în
plus.
La grădiniţă a aflat că se apropie ziua de 8 Martie, aşa că ardea de nerăbdare să meargă
să-i cumpere mamei poşeta roşie. A spus educatoarei şi colegilor despre ce vrea să facă şi toată
grupa a felicitat-o.
Când a ajuns acasă, şi-a luat banii din puşculiţă şi a rugat-o pe Alina, verişoara ei mai
mare, să o însoţească la cumpărături- ştia că nu are voie singură pe stradă şi la magazine.
Cu banii în mână, Daniela a intrat în magazin şi a rugat-o frumos pe vânzătoare să-i dea
poşeta roşie din vitrină. Pe când să plătească, a aflat că poşeta s-a scumpit şi banii nu-i ajungeau.
Aşa că, a mulţumit d-nei vânzătoare şi a ieşit din magazin. Simţea cum lacrimile se pregătesc să
curgă pe obraz, îi venea să fugă acasă, în braţele mamei care o alina ori de câte ori era supărată
sau tristă. Era sigură că mama are braţe fermecate, care o liniştesc mereu.
Dar, dintr-o dată, îi veni o idee: să îi cumpere mamei un colier. Ştia că mamei îi place să
fie cochetă, aşa că se îndreptă împreună cu Alina spre magazinul de bijuterii. Vânzătoarea i-a
arătat diferite modele, care mai de care mai frumoase şi mai strălucitoare, spunând şi cât costă.
Fetiţa şi-a numărat banii şi şi-a dat seama că nu îi ajungeau nici măcar pentru colierul albastru,
care era cel mai ieftin colier, aşa că din nou ochişorii i se umplură de lacrimi- gata, gata să se
rostogolească pe obraz. Cu glas încet, Daniela îi mulţumi doamnei şi ieşi din magazin.
Oare ce să facă? Încerca să găsească o soluţie- doar mama o învăţase să nu se dea bătută
niciodată şi să meargă mai departe, chiar dacă e mai greu.
Deodată, privirea i-a fost atrasă de eşarfa colorată a unei domnişoare frumoase care a
trecut pe lângă ea. Atunci, i-a venit ideea de a-i oferi mamei o eşarfă. Ştia ea un magazin cu

16
multe, multe eşarfe, chiar lângă magazinul cu bijuterii. Deja şi-o închipuia pe mama ei cu o
eşarfă verde de mătase la gât....cât va fi de frumoasă! Mai frumoasă decât e ea de obicei,
că...da...mama ei e cea mai frumoasă mamă din întreaga lume!
Daniela a pornit cu încredere spre magazin, a intrat, şi a început să aleagă- cu ajutorul
vânzătoarei- o eşarfă care să se potrivească cu ochii verzi ai mamei. În sfârşit s-a hotărât, a ales
una, dar când a aflat preţul şi-a numărat din nou banii şi a văzut că nu-i ajung. Simţea că întreaga
lume se sfârşeşte, că nu mai găseşte nicio soluţie. A mulţumit doamnei vânzătoare, a salutat
respectuos şi a ieşit din magazin.
Cu paşi mici, porni spre casă, iar lacrimile reţinute de atâtea ori au început să curgă pe
obraz. Se simţea mică, neputincioasă, se gândea doar la mama ei, care era era atât de bună, de
frumoasă şi de minunată şi care ar fi meritat de fapt toate poşetele, toate colierele şi toate eşarfele
din lume! Iar ea nu putea să îi cumpere nimic, deoarece nu avea destui bani. Lacrimile din ochii
Danielei au început să curgă mai mari...deja plângea în hohote. Când, deodată, auzi că cineva o
strigă.
- Daniela! Daniela!....
Era vânzătoarea de la florărie, tanti Elena, care o cunoştea, deoarece intrase acolo de
foarte multe ori cu mama. Totdeauna cumpărau o floare sau un ghiveci- mama iubea foarte mult
florile. Tanti Elena a întrebat-o de ce e tristă, iar fetiţa i-a povestit tot ce s-a întâmplat: cu poşeta,
cu colierul, cu eşarfa, cu banii care nu erau destui... Atunci, florăreasa, i-a spus Danielei că ar fi
foarte frumos să îi ia mamei de 8 Martie un buchet de ghiocei. Tocmai primise flori proaspete
şi... buchețelele de ghiocei parcă zâmbeau spre fetiţă, aşteptând să fie alese. Atunci, faţa Danielei
se lumină dintr-o dată şi fetiţa a ales cel mai mare şi mai frumos buchet de ghiocei, legat cu o
fundiţă roşie. A dat florăresei banii, a mulţumit, a salutat şi a pornit repede, repede spre casă,
ţinând în mână buchetul pentru mama.
Mama o întâmpină în prag, iar Daniela, cu lacrimi de bucurie în ochi îi dărui mamei
ghioceii, spunându-i simplu: „Mamă dragă, te iubesc!” Zâmbind, mama o îmbrăţişă şi o sărută cu
drag pe fetiţă. Nu se aştepta ca Daniela să îi facă aşa o surpriză plăcută. Se simţea cea mai
fericită, iubită şi bucuroasă mamă din lume!

17
ANEXA 9

18
ANEXA 1

1. SALUTUL DE DIMINEAȚĂ
„Diminață ne-am trezit,
La grădiniță am venit,
În cerc să ne adunăm,
Pe covor să ne-așezăm!”

2. PREZENȚA
“ Ce frumos ne-am salutat,
O zi bună ne-am urat!
Să vedem cine-i prezent,
Să aflăm cine-i absent!”

3. CALENDARUL NATURII
“Vremea azi o studiem
Și-n calendar noi notăm
De e ploaie sau e soare
Ca să mergem la plimbare!”

19
ANEXA 2

ÎNVIORAREA DE DIMINEAȚĂ – “Luați seama bine!”

„Luaţi seama bine


În picioare drepţi!
Ochii toţi la mine
Mâinile la piept
Un, doi, trei
Un, doi, trei
Aşa copii.

Luaţi seama bine


După cum v-am spus:
Ochii toţi la mine
Mâinile în sus
Un, doi, trei
Un, doi, trei
Aşa copii.

Luaţi seama bine


Cum v-am arătat:
Ochii toţi la mine
Mâinile pe cap
Un, doi, trei
Un, doi, trei
Aşa copii.

Luaţi seama bine


Cum ne aşezăm:
Ochii toţi la mine
Şi ne aplecăm
Un, doi, trei
Un, doi, trei
Aşa copii.”

20
ANEXA 3

TRANZIȚII
1. Tranziții spre sectoare

,,Bat din palme clap, clap, clap,


Din piciore trap, trap, trap,
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și spre centre noi pornim!”

2. Tranziții spre baie

„Rândul iute să-l formăm...repede,


Lângă uşă ne-aşezăm... repede.
Şi cuminţi să aşteptăm,
Către baie să plecăm
Către baie să plecăm... repede!”

3. Tranziție spre activitatea matematică

„Albinuțe, albinuțe hai la joc!


Să ne fie, să ne fie cu noroc!
Cine mă va asculta,
Sarcina va rezolva.”

21
ANEXA 5

“DE ZIUA TA, MĂMICO…”

Refren:
De ziua ta, mămico,
În dar ți-am adus inima!
Și crede-mă, mămico,
Un dar mai frumos nu se putea.

Am vrut să-ți culeg o floare,


Un mic ghiocel frumos,
Dar până la urmă moare
Și cui e de folos?

Refren:

Am vrut să-ți culeg steluțe,


Să-ti fac un frumos colier,
Dar cine nu știe oare
Că-n zori steluțele pier?

Refren:

Am vrut să-ți culeg o rază


De soare, să-ti prind in păr,
Dar tu strălucești mai tare
De dragoste si dor.

Refren:

22
ANEXA 8

Exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii

Umerii îi vom mişca


Spatele vom îndrepta
Sus, jos, sus, jos .
Palmele nu stau deloc
Ci se pregătesc de joc
Degetele-mi sunt petale
Le deschid ca la o floare: Boboc – floare!
Mâinile le-am încălzit,
De lucru sunt pregătit.!
Spor la lucru, dragi copii !

23
SARCINILE JOCULUI DIDACTIC

Varianta 1

1. „Ajut-o pe Daniela să ajungă la magazinul de genți!”

2. „Ajut-o pe Daniela să ajungă la magazinul de bijuterii!”

3. „Ajut-o pe Daniela să ajungă la magazinul cu eșarfe!”

Varianta 2

1. „Formează mulțimi de elemente cu aceeași formă și culoare!” (mulțimea


genților roșii, mulțimea colierelor albastre, mulțimea eșarfelor verzi)

2. „Alege cifra care arată câte elemente are mulțimea!”

Complicarea jocului

„Așează în vază tot atâția ghiocei cât îți arată cifra!”

Se realizează cu ajutorul unui cub, pe fețele căruia sunt scrise cifrele 1, 2, 3. Copiii aruncă cubul
și așează în vază tot atâția ghiocei cât indică cifra scrisă pe „fața” de sus a cubului.

24
25

S-ar putea să vă placă și