Sunteți pe pagina 1din 8

BOLI INFECTIOASE

GENERALITATI

Bolile infecţioase sunt boli cauzate de microorganisme (bacterii, virusuri, fungi etc.), care
determină infecţii.

Bolile contagioase → acele boli infecţioase ce se pot transmite de la om la om sau de la animale


la om. Toate aceste afecţiuni sunt produse de agenţi vii, microorganisme ce pătrund în organism şi se
multiplică, având prin aceasta un caracter infecţios.

Bolile infecţioase = majoritatea bolilor cu etiologie cunoscută din domeniul patologiei umane şi
reprezintă cca. 60-80% din patologia copilului.

Majoritatea bolilor infecţioase sunt urgenţe medicale.

Letalitatea este încă mare (25-30% în septicemii, meningite, 30-40% în tetanos şi 60-90% în febrele
hemoragice). Unele sunt incurabile încă (rabia, SIDA).

După unele boli infecţioase rămân sechele grave şi frecvente.

Combaterea şi prevenirea bolilor infecţioase se face după legi sanitare naţionale şi internaţionale.

Procesul infecţios = reprezintă totalitatea reacţiilor locale şi generale, consecinţe ale


interacţiunii dintre agentul patogen şi organismul gazdă aflat în anumite relaţii ecologice

Producerea unui proces infecţios este condiţionată de 3 factori principali:

 microorganism;
 macroorganism;
 mediul extern.

MICROORGANISMUL (AGENTUL PATOGEN) – definire, clasificare, proprietăţi, patogenitate, virulenţă,


toxine, proprietăţi antigenice

► Cauzele bolilor infecţioase sunt foarte variate şi numeroase. Aceşti agenţi cauzali se numesc
agenţi patogeni. Au forme şi mărimi variate, talia lor este de ordinul micronilor (1/1000 dintr-un
mm), de aceea se numesc microorganisme.

►Microorganismele din mediul înconjurător sunt patogene sau pot deveni patogene pentru om. Ele
pot stabili şi relaţii de convieţuire cu organismul uman.

► În ordinea crescândă a complexităţii lor, agenţii patogeni sunt: virusurile, chlamidiile,


mycoplasmele, rickettsiile, bacteriile, fungii, protozoarele, metazoarele. La aceştia se adaugă o nouă
clasă de agenţi infecţioşi numiţi prioni.

Ø Prionii = particule proteice lipsite de acid nucleic, care ar putea provoca boli considerate până
în prezent a fi date de unele virusuri neconvenţionale (boala Altzheimer, boala kuru etc.).

Ø Virusurile = agenţi infecţioşi pentru om, animale, plante şi chiar pentru bacterii
(bacteriofagi). Sunt cele mai mici structuri biologice care, într-un volum foarte mic conţin, codificate,
toate informaţiile necesare reproducerii. Dimensiunile lor variază de la 20 nm la 250-300 nm. Sunt
formate dintr-un singur tip de acid nucleic (ADN sau ARN) şi din proteine sau lipoproteine.
Acidul nucleic posedă şi transmite informaţia genetică, deţinând şi capacitatea infectantă.

Există două criterii de clasificare a virusurilor:


1. după proprietăţile fizico-chimice, mărime, simetrie etc.;

2. după modul de transmitere.

Chlamidiile: microorganisme care s-au numit iniţial „virusuri mari”.


- au parazitism strict intracelular;

- au ambii acizi nucleici;

- se multiplică prin diviziune binară;

- au dimensiuni relativ mai mari;

S-au descris 2 familii:


1familia Mycoplasmaceae cu 5 specii umane – cea mai importantă este Mycoplasma
pneumoniae care dă pneumonii atipice;

2. familia Acholeplasmataceae (probabil saprofite pentru om).

 Rickettsiile = microorganisme intermediare între virusuri şi bacterii.


- dimensiuni între 300-1.000 nm;

- au perete celular, enzime cu rol în metabolismul lor;

- sunt sensibile la tetracicline şi cloramfenicol.

Cuprind 3 genuri:
1 genul Rickettsia – R. prowazeki, agentul etiologic al tifosului exantematic;

2 genul Coxiella – Coxiella burnetti, agentul etiologic al unei pneumonii atipice;

3 genul Rochalimaea.

Bacteriile = organisme unicelulare, clasificându-se în ordine, familii, genuri şi specii.

Criteriile de clasificare sunt următoarele:


- configuraţie (cocci, bacili);

- proprietăţi tinctoriale (gramnegativi, grampozitivi, acid-alcoolo-

rezistenţi);

- toleranţă la oxigen (aerobi, anaerobi, facultativ anaerobi);

- mobilitate, capsulogeneză, sporogeneză.

Etapele procesului infecţios


1. Contaminarea – prezenţa germenilor pe mucoase şi tegumente.
2. Infecţia – ataşarea pe tegument şi/sau mucoase a germenilor patogeni prin

pili sau factori chemotactici, multiplicare locală şi pătrundere în ţesuturi.

3. Boala – răspunsul organismului la infecţie manifestat clinic (aparent) si infraclinic (inapparent

- poate fi cauzată de toxinele eliberate la nivelul porţii de intrare, mulţi germeni străbătând bariera
cutaneo-mucoasă şi fiind transportaţi în ţesuturi în funcţie de tropismul lor.

Infecţia se poate extinde în:


a) suprafaţă (ex. erizipel, viroze respiratorii) – din aproape în aproape;

b) în profunzime (ex. flegmon, adenită);

c) în întreg organismul (ex. infecţie sistemică prin limfă, sânge, pe cale nervoasă).

Apariţia sau reapariţia bolii (drept infecţie) ca şi modul ei de manifestare (clinic sau
infraclinic) depind de :
- natura şi agresivitatea agentului infecţios;

- de reacţia microorganismului la reacţia organismului

- gazdă;

Perioadele bolilor infecţioase


În evoluţia bolilor infecţioase există 4 perioade:
1. Perioada de incubaţie = timpul de la pătrunderea germenilor până la apariţia primelor

semne de boală.

Există boli cu:


- incubaţie scurtă - 1→ 7 zile - (ex. scarlatina, difteria, viroze respiratorii, meningite dizenteria);

- incubaţie medie - 1→ 2 săptămâni - (ex. varicela, rujeola, febra tifoidă, parotidit epidemică);

- incubaţie lungă - > 3 săptămâni - (ex. hepatita virală B, rabia, tetanos).

2. Perioada de debut = timpul de la apariţia primelor semne de boală până la apariţia primelor
semne caracteristice de boală. Poate fi lent (prodromal), brutal (invazie), fulgerător (purpura
fulminans).

3. Perioada de stare începe cu semnul caracteristic de boală (icter, erupţie).

4. Perioada de convalescenţă – urmată de vindecare cu sau fără sechele.

Starea de purtător de germeni se întâlneşte la convalescenţi după 3-6 luni după o boală clinică sau
infraclinică sau la subiecţii sănătoşi care poartă germenul un anumit timp. Există purtători „sănătoşi”
de lungă durată (6-12 luni), uneori cronici (ani/toată viaţa).

Germenii se multiplică local fără sau cu semne minime de boală („purtători aparent sănătoşi”).

Boala infecţioasă inaparentă = nu are semne clinice sau paraclinice.

Diagnosticul se pune pe evidenţierea agentului şi dinamica anticorpilor.


Boala infecţioasă infraclinică= evoluează fără expresie clinică evidentă dar cu leziuni organice
decelate paraclinic. Poate fi urmată de complicaţii sau cronicizare.

Boala infecţioasă latentă = infecţie asimptomatică în care agentul infecţios nu poate fi decelat, deşi
rămâne în organism luni/ani, fiind cantonat la poarta de intrare, ganglioni sau în organe.

Ø Fungii patogeni : microorganisme care îşi datorează patogenitatea mai mult multiplicării
lor locale şi mai puţin unor substanţe toxice. Din miile de fungi existenţi, doar 50 sunt patogeni sau
condiţionat patogeni pentru om. Gravitatea micozelor este dată şi de dezvoltarea unei slabe
imunităţi a organismului parazitat de fungi. Infecţia cu fungi poate fi de origine endogenă sau de
origine exogenă. Dă naştere la micoze superficiale sau la micoze profunde sau sistemice.

Ø Protozoarele: organisme unicelulare ce determină boli cu localizare intestinală, cu parazitare


sanguină şi a organelor hematopoietice, cât şi cu afectarea ţesuturilor profunde.

Ø Metazoarele sunt, în general, helminţi care determină boli foarte răspândite cu localizare
intestinală sau boli cu diseminări organice cât şi boli generale, febrile, severe.

Orice microorganism introdus în organismul gazdă, pe lângă posibilitatea lui de multiplicare şi de


invadare a acestuia, mai are particularitatea de a determina în organismul gazdă formarea de
anticorpi.

Anticorpii sunt o formă specifică a proteinelor sanguine, produse în ţesuturile limfatice. Sunt capabile
să contracareze efectele antigenelor bacteriene sau ale toxinelor lor.

Antigenele : substanţe bacteriene sau de altă natură, care, în anumite condiţii pot stimula
producerea de anticorpi; - foarte variate ca număr şi structură.

 Particularitatea microorganismelor de a avea o structură antigenică proprie se numeşte


specificitatea antigenică.

 Anticorpii, la rândul lor, sunt specifici; de asemenea toxinele bacteriene posedă şi ele
antigene iar anticorpii care apar se numesc anticorpi antitoxici sau antitoxine.

 Prin tratarea unor toxine cu formol, se obţin substanţe specifice numite anatoxine.

 Ele sunt substanţe ce şi-au pierdut puterea patogenă dar şi-au păstrat acţiunea antigenică,
ducând la apariţia, în organismul gazdă, a anticorpilor antitoxici (antitoxine), nedeterminând
fenomene de boală.

Macroorganismul (organismul gazdă) – receptivitatea, imunitatea naturală,


dobândită – anergia

Macroorganismul : terenul pe care îl invadează microorganismul şi care îi oferă acestuia


un mediu favorabil pentru dezvoltarea sa. Organismele umane a căror capacitate de apărare
„cedează” în faţa agresiunii microbiene se numesc „organisme receptive”.
s Receptivitatea: stare a organismului care permite agentului patogen să
supravieţuiască şi să se înmulţească. Nereceptivitatea sau rezistenţa la infecţii este capacitatea
organismului de a împiedeca pătrunderea în organism, distrugerea sau eliminarea rapidă a
agenţilor patogeni.

s Imunitatea: puterea organismului gazdă de a rezista la acţiunea microorganismelor.

Mecanisme de apărare faţă de infecţii


Imunitatea este demonstrată de prezenţa în sânge a antitoxinelor neutralizante.

Rezistenţa la infecţii poate avea un caracter specific sau nespecific.

a) Imunitatea nespecifică generală rezultă din acţiunea factorilor naturali care împiedecă
pătrunderea germenilor în organism, asigură distrugerea lor sau inactivarea produselor lor nocive. Ea
este asigurată de bariera cutanată şi a mucoaselor, de inflamaţie, de fagocitoză, de substanţele
antimicrobiene şi antitoxice din umori, de rezistenţa ţesuturilor etc.; este înnăscută şi dobândită de-a
lungul vieţii.

b) Apărarea specifică se referă la o anumită infecţie, fiind condiţionată de prezenţa anticorpilor, ca


urmare a trecerii prin boală sau a unei imunizări artificiale active. Este celulară cu bază limfatică şi
umorală à anticorpi.

Imunitatea naturală poate fi înnăscută, fiind o consecinţă a moştenirii de anticorpi materni transferaţi
transplacentar, asigurând protecţie specifică primelor luni de viaţă. Ea poate fi şi câştigată ca urmare
a trecerii prin infecţie tipică sau atipică sau a unei stări de premoniţie.

În apărarea antiinfecţioasă, un rol decisiv îl are sistemul imun cu cele 2 componente, reprezentate
prin 2 tipuri de limfocite:

- limfocitele B care secretă anticorpi sub formă de imunoglobuline, constituind imunitatea umorală;

- limfocitele T care, prin acţiunea lor citotoxică şi prin producerea de limfokine, asigură imunitatea
celulară.

Imunitatea artificială se obţine prin injectarea unor doze mici de toxine, prin injectarea de vaccinuri
(imunitate activă) sau prin injectarea de seruri antitoxice (imunitate pasivă). Reacţiile imune apără
organismul de infecţii, dar şi împotriva tumorilor. Uneori, aceste reacţii devin nocive, fie prin
hipersensibilizare (boli alergice), fie prin autoagresiune (boli autoimune). Unele persoane au deficit
imunologic congenital (primar) sau câştigat (secundar).

s Alergia= reactivitate deosebită faţă de un antigen, fiind diferită de reactivitatea imunitară obişnuită,
deşi fenomenul este legat tot de conflictul antigen-anticorp. Deci, alergia este o reactivitate
modificată a organismului faţă de substanţe specifice, denumite alergene. Răspunsul organismului
este prin reacţii alergice (reacţii de hipersensibilitate) care pot fi de tip imediat şi de tip întârziat.

s Anergia = scădere a reactivităţii generale a unui organism, însoţită de incapacitatea de a răspunde


adecvat la stimuli interoceptivi şi exteroceptivi. În sens imunologic, anergia mai înseamnă şi
incapacitatea unui organism de a răspunde pozitiv la intradermoreacţia (i.d.r.) cu tuberculină deşi
fusese infectat cu micobacterii.

¨ Rolul mediului exterior în producerea infecţiei. :


-
- mediul extern joacă un rol fundamental în producerea bolii;

- ofera condiţii de dezvoltare a microorganismului, în timpul cât se află afara organismului gazdă;

- influenţează macroorganismul printr-o serie de factori sociali, climatici etc.

- asigură calea de transmitere a bolilor infecţioase de la un organism gazdă la altul.

¨ Sursa de agenţi patogeni este reprezentată de:


a) Omul bolnav, convalescent, purtătorul de germeni.

Omul bolnav (cu forme tipice sau atipice de boală) are capacitate de diseminare diferită în raport
cu etiologia bolii, stadiul de evoluţie şi cu o seamă de particularităţi care ţin de agentul patogen
sau de organism.

Convalescentul: acel bolnav care nu realizează vindecarea biologică şi deci continuă să găzduiască
şi să disemineze agenţii patogeni. El este purtător temporar, eliminând agentul patogen în
perioada de declin şi convalescenţă a unor boli infecţioase. Purtătorii de germeni cronici sunt foştii
bolnavi care vor continua să elimine agentul microbian continuu sau intermitent, luni sau ani,
uneori chiar toată viaţa. Această stare este favorizată de anumite procese patologice, generale sau
locale. Persoanele, aflate continuu sau temporar în preajma izvoarelor de infecţie şi posedând un
anumit grad de imunitate specifică, pot realiza starea de purtător sănătos, aceştia având o mare
importanţă epidemiologică.

b) Ca izvor de infecţie, animalele şi păsările, sunt fie bolnave, fie purtătoare de diferiţi agenţi
patogeni. Ele reprezintă, în anumite condiţii, izvoare de infecţie pentru om. Bolile astfel produse de
numesc zoonoze sau zooantroponoze.

Ca sursă de infecţie sunt considerate: animalele sălbatice şi domestice, păsările, artropodele.

Propagarea infecţiilor de la sursa de infecţie se poate face prin mai multe căi, fiecare boală sau
grup de boli folosind o anumită cale.

Exista 4 căi:
1. Calea aerogenă: modalitate de răspândire a unui număr mare de boli (majoritatea bolilor
eruptive, majoritatea infecţiilor virale şi bacteriene ale aparatului respirator, unele infecţii virale şi
bacteriene ale sistemului nervos central). Bolile transmise pe cale aerogenă ridică multe probleme
epidemiologice şi profilactice. Bolile cu transmitere aerogenă reprezintă sursa cea mai
primejdioasă de infecţie, atât în teren cât şi în mediul spitalicesc.

2. Calea digestivă. De la sursa de infecţie, germenii se răspândesc în mediul înconjurător prin


materii fecale, urină sau alte produse patologice, putând contamina alimentele şi apa.
3.Calea sexuală : reprezintă calea de transmitere a unor boli transmisibile venerice, acestea
apărând la partenerii sexuali ai celor bolnavi. Transmiterea lor este favorizată de leziuni preexistente,
netratate, la persoanele cu care cei bolnavi au relaţii sexuale.

4. Calea transcutană: destul de frecventă în practica bolilor infecţioase. Leziunile


tegumentelor, arsurile reprezintă porţi de intrare a unor multitudini de germeni, care dau infecţii
localizate, dar care pot degenera în infecţii sistemice.

Alte căi de transmitere a unei boli infecţioase:


- parenteral (prin instrumente medicale insuficient sterilizate);

- prin transfuzie de sânge;

- prin alăptare;

- pe calea mucoaselor, mai ales a celor cu integritatea compromisă.

Modurile de transmitere a agenţilor patogeni sunt:


direct : inhalarea, contactul fizic, transplacentar, transfuzii de sânge infectat cât şi a unor
instrumente medico-chirurgicale contaminate etc.

indirect : complex, implica mai multe cai: aer, apa sau aer +apa sau apa + alimente
Vehicularea agenţilor bacterieni, virali etc. în mediul extern se realizează prin mai multe căi, dar
una din cele mai importante este calea aeriană. Aerul contaminat este responsabil de multe boli
transmisibile ca rubeola, rujeola, gripa, oreionul, tusea convulsivă etc.

Agenţii patogeni supravieţuiesc în aer de la câteva ore la perioade foarte lungi de timp.

Mâinile : frecvent şi uneori intens contaminate atât direct cât şi indirect cu germeni vehiculaţi prin
aer, sol, alimente, obiecte şi vectori.

Nu există nici o categorie de agenţi patogeni care să nu se poată transmite prin mâinile
contaminate. Există suficiente boli denumite „boli ale mâinilor murdare” (dizenteria, febra tifoidă
etc.).

Unele artropode (păduchi, căpuşe, ţânţari, purici, flebotomii etc.) sunt gazde obligatorii cel puţin
pentru un stadiu de dezvoltare al unor agenţi infecţioşi (rickettsiile, arbovirusurile, leshmaniile
etc.).

Poarta de intrare= locul prin care microorganismul, ajuns la macroorganism pe una din căile
arătate, pătrunde în interiorul acestuia începe să se multiple, dând naştere infecţiei.

Orice macroorganism poate prezenta 3 porţi de intrare principale şi anume:


- mucoasa respiratorie;

- mucoasa digestivă;

- tegumentul.
Receptivitate - imunitate
- stare a organismului care nu-i conferă acestuia posibilităţi de a învinge o agresiune microbiană,
parazitară sau fungică, declanşându-se astfel boala. Nereceptivitatea este starea opusă
receptivităţii, împiedecând pătrunderea, multiplicarea şi difuzarea unor germeni, capabili să
producă boală. Nereceptivitatea poate fi stimulată pe căi generale nespecifice sau specifice.

Rezistenţa faţă de infecţii are 2 componente:


- rezistenţa generală nespecifică: dependentă de integritatea barierelor cutanate şi mucoase,
inflamaţia şi fagocitoza, sistemele secretorii antimicrobiene, sistemul complement, secreţiile de
mucus, aciditatea gastrică, mişcarea cililor celulelor epiteliale etc.;

- rezistenţa specifică (imunitate umorală şi celulară) care este de 2 tipuri:\

1. imunitatea naturală= de specie (omul şi animalele au boli specifice), deşi omul poate face
boli transmise de la animale (zoonoze), deci nu este absolută; poate fi pasivă (urmare a
transferului pasiv de anticorpi de la mamă la făt), asigurând protecţia sugarului până la vârsta de 6
luni, dacă mama are o experienţă imunologică (de acest fapt se ţine seama în stabilirea
programelor de vaccinare şi a unor măsuri de supraveghere epidemiologică); poate fi activă
(urmarea trecerii prin infecţie tipică sau atipică), cu intensitate variabilă, exprimând experienţa
epidemiologică a unor grupe populaţionale şi fiind utilă în stabilirea fondului imunitar al
populaţiei;

2. imunitatea artificială (obiectiv major al programelor de prevenţie, realizând protecţia


specifică faţă de anumite boli)= reprezentată de imunitatea artificială activă (obţinută după
administrarea de vaccinuri ce declanşează formarea de anticorpi) şi de imunitatea artificială pasivă
realizată prin administrarea de seruri imune sau de imunoglobuline.

► Fondul imunitar al populaţiei : se evaluează prin metode serologice.

► Cunoaşterea acestui fond permite stabilirea unor programe de supraveghere epidemiologică,


de prevenire a anumitor boli şi de evaluare a acţiunilor de imunoprofilaxie prin vaccinuri, seruri sau
imunoglobuline.

► Toţi aceşti factori epidemiologici principali depind de unii factori favorizanţi reprezentaţi de
vârstă (anumite boli apar numai la nou-născuţi sau numai la vârstnici), de sex (anumite boli cu
caracter profesional, apărute mai mult la sexul masculin) şi de rasă (anumite parazitoze tropicale
apar datorită înţepăturilor unor vectori mai ales pe tegumentele natural hiperpigmentate).

S-ar putea să vă placă și