Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CĂLĂRAŞI

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI

Pentru o mai buna funcţionare a serviciilor educaţionale oferite de şcoală


noastră, colectivul de profesori şi conducerea şcolii se angajează într-un dialog
cât mai deschis cu d-voastră părinţii, principalii noştri parteneri educaţionali. In
acest sens vă rugăm să răspundeti cât mai sincer la întrebări bifând în căsuţa răs-
punsul ales şi să completaţi cu sugestiile d-voastră:

1. Sunteţi multumiţi de calitatea procesului de instruire şi nivelul pe care îl


ating elevi ?
Da Nu
Propuneri : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Cât de interesat este copilul dvs. în activitatea de instruire şi educaţie?

Foarte interesat
Interesat
Puţin interesat
Deloc interesat
Propuneri:…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
3. Vă simţiţi stânjeniţi de şcoala în activitatea educativă a copilului dvs.?
Da Nu
Propuneri:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Disciplina elevilor în şcoala este satisfăcătoare ?
Da Nu
Propuneri:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5. Apreciaţi că şcoala răspunde dorinţelor de educare a copilului dvs.?

a )Dotarea materială: Satisfacator


(Săli de clasa, laboratoare, mijl.de învăţare) Bine
Foarte bine
b)Calificarea personalului didactic Satisfacator
Bine
Foarte bine
6.Şcoala comunică cu dvs. în mod regulat?
Da Nu
Propuneri :…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
7.Consideraţi eficientă comunicarea şcolii cu dvs.?
Da Nu
Propuneri :…………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………….
8.Informaţiile pe care le primiţi despre copilul dvs. sunt despre :

Rezultatele la învăţătură Da Nu
Frecvenţa Da Nu
Comportament Da Nu
Atitudine Da Nu

9.Informaţiile pe care le primiţi despre copilul dvs. sunt scrise ?


Da Nu

10.Este comitetul de părinţi eficient ?

Da Nu

11.Consideraţi că este de datoria familiei la înregistrarea veniturilor extra-


bugetare ale şcolii (sponsorizări, ajutor financiar, prestări servicii) ?

Da Nu
12. In ce măsura sunteţi dispus să vă implicaţi în acest sens ?

In mare măsura In mică măsura Deloc

13.Apreciaţi ca şcoala ofera protecţie reală copiilor dvs. în incinta şcolii ?


(agresiuni fizice, morale, conditii igienico-sanitare, paza contra incendiilor)
Da Nu

14. Vă implicaţi în rezolvarea sarcinilor şcolare ale copiilor dvs. ?


Da Nu

15. Şcoala este preocupată în organizarea timpului liber al copiilor dvs. ?


Da Nu

S-ar putea să vă placă și