Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

Disciplina: Biologi
Subiectul lecţiei: Animale nevertebrate: celenterate şi spongieri
Tipul lecţiei: Dobândire de cunoştinţe şi competenţe
Competenţe generale:
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a fenomenelor, cu instrumente şi metode ştiinţifice
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte ştiinţifice şi sociale
3. Rezolvarea unor situaţii problema din lumea vie, pe baza gândirii logice şi a creativităţii
4. Manifestarea unui stil de viaţa sănătos într- un mediu natural propice vieţii
Competenţe specifice:
1.1. Extragerea informaţiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese
şi fenomene
1.2. Realizarea dirijată a unor activităţi simple de investigare pe baza unor fise de lucru date
2.1. Organizarea informaţiilor ştiinţifice după un plan dat
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală şi scrisă
3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuţi în investigarea lumii vii
Obiective operaţionale ale lecţiei:
O1 Să stabilească mediul de viaţă pentru spongieri şi celenterate
O2 Să precizeze alcătuirea corpului al buretele de apă dulce şi la hidră de apă dulce.
O3 Să enumere reprezentanţii din fiecare grupă
O4 Să definească termenii: nevertebrat, vertebrat
Metode folosite: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, observarea, învăţarea prin descoperire, diagrama Venn
Mijloace de învăţământ: manual, fişă de activitate, fişă de evaluare
Organizarea activităţii: frontală, individuală, pe grupe
Evaluarea: continuă (prin întrebări şi completarea răspunsurilor pe tot parcursul lecţiei), finală
Loc de desfăşurare: clasa
Material bibliografic:
Biologie clasa a-V-a: Stătescu, R., Broasca, V., (2017), Editura Intuitext
Biologie clasa a-V-a: Sprincenea, I., Ghiţulescu, F., Grigore, A., (2017), Editura Ars Libri
Biologie clasa a-V-a: Cîrstoiu, G., Grasu, A., (2017), Editura Literă
Biologie clasa a-V-a: Badea T., Geamănă, N., Niţulescu, M., (2017), Editura Aramis
Lecţia formă de bază a organizării procesului de predare-invatare-evaluare la disciplină biologie: Lazăr, V., Nicolae, M., (2007) Editura Arves
Metode didactice utilizate în predarea biologiei: Lazăr, V., Căprarin D., (2008), Editura Arves

Desfăşurarea lecţiei

Nr. Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor


Crt.
1 Organizarea Se verifică prezenţa mijloacelor de învăţământ necesare lecţiei, Pregătesc manualele, caietele
activităţii se notează absenţii
2 Verificarea Se face prin câteva întrebări care constituie suportul de Răspund la întrebări
cunoştinţelor anterioare legătură cu lecţia nouă:
● Care sunt grupele de vieţuitoare? Grupele de vieţuitoare sunt: Monera, Protiste,
Fungi, Plantae şi Animalia
● Daţi un exemplu pentru fiecare grup de vieţuitoare! Monera – bacterii, Protiste – euglena verde, Fungi –
ciuperca cu pălărie, Plantae – brad, molid, ceapă,
cartof.
3 Activitatea introductivă Profesorul le împarte elevilor fise cu animale, iar împreună le Sunt atenţi, captivaţi
prin captarea atenţiei şi clasifică în cele 2 categorii: vertebrate, nevertebrate şi stabilesc Elevii clasifică animalele
trecerea la lecţia nouă animalele despre care vor discuta astăzi.
4 Anunţarea lecţiei noi şi Profesorul le precizează elevilor că vor discuta astăzi despre Îşi notează titlul.
a obiectivelor propuse nevertebrate, spongieri şi celenterate. Notează titlul pe tablă: ,, Ascultă cu atenţie
Animale nevertebrate: spongieri şi celenterate’’.Se expun oral
obiectivele propuse spre realizare pe parcursul lecţiei.
5 Dirijarea învăţării şi Elevilor li se explică termenul de pluricelular, nevertebrat, Elevii notează în caiete.
dobândirea de noi vertebrat
cunoştinţe
Profesorul le oferă elevilor fise cu reprezentanţii spongierilor Elevii răspund şi notează în caiete
şi celenteratelor. Elevii împreună cu profesorul stabilesc
mediul de viaţă şi clasifică bureţii.

Profesorul împreună cu elevii stabilesc alcătuirea corpului la Elevii realizează desenul în caiete
buretele de apă dulce sub forma unui desen.

Elevii sunt întrebaţi de ce sunt importanţi spongierii? Elevii răspund şi notează în caiete

Profesorul le precizează elevilor că există şi spongieri uriaşi, Elevii sunt atenţi şi răspund
de exemplu cupa lui Neptun, un spongier de 1,5 m. De
asemenea sunt întrebaţi la ce puteau fi folosiţi?

Elevii împreună cu profesorul stabilesc mediul de viaţă şi Elevii răspund şi notează în caiete
clasifică celenteratele.

Profesorul împreună cu elevii stabilesc alcătuirea corpului la Elevii realizează desenul în caiete
hidra de apă dulce sub forma unui desen.

Profesorul le precizeazǎ caracteristici ale coralilor şi Elevii ascultă cu atenţie


meduzelor. Coralii sunt animale celenterate marine, coloniale
cu schelet tare, de obicei calcaros, formeazǎ recifele de corali.
Meduzele sunt celenterate marine, transparente, corpul are
forma unei umbrele deschise, produc unele substanțe care în
contact cu pielea provoacă iritații.
Elevii împreună cu profesorul stabilesc importanţa Elevii notează în caiete
celenteratelor.
6 Fixarea şi evaluarea Se realizează o evaluare pe parcurs prin faptul că elevii Elevii participă activ la desfăşurarea lecţiei.
cunoştinţelor participă la activitatea de predare-învăţare a lecţiei. De Elevii rezolvă fişa de evaluare
asemenea se realizează şi o evaluare la final, sub forma unei
fişe de evaluare.

7 Temă pentru acasă Învăţarea lecţiei pe baza manualului, caietului de notiţe, Ascultă cu atenţie
căutarea unor curiozităţi despre celenterate.
Schiţa lecţiei
Animale nevertebrate: celenterate şi spongieri

Animalele se clasificǎ în 2 categorii:


⮚ nevertebrate - nu prezintă coloana vertebrală (ex: spongieri, celenterate, viermi, moluşte, artropode)
⮚ vertebrate - prezintă coloana vertebrală (ex: peşti, amfibieni, reptile, păsări, mamifere)
Spongierii - bureţii
⮚ animale nevertebrate pluricelulare
⮚ mediul de viaţa acvatic, grupaţi în colonii, fixaţi pe un substrat, se împart în:
● bureţi de apă dulce - conţin o substanţă moale - sponginǎ
● bureţi marini - conţin o substanţă tare - schelet calcaros sau silicios
⮚ alcătuirea corpului
importanţǎ - curaţǎ apa în care trăiesc, adăpost pentru unele animale
Celenterate – hidra de apă dulce, corali, meduze
⮚ animale nevertebrate pluricelulare
⮚ mediu de viaţa: acvatic, traiesc izolate sau grupate în colonii, fixe sau mobile
● în ape dulci - hidra de apă dulce
● în mari şi oceane - meduze şi corali
⮚ alcătuirea corpului hidra de apă dulce
⮚ importanţǎ – face parte din lanturile trofice.
Fişa de evaluare

1. Noţiunile următoare: oscul, pori, orificiu, nevertebrate, pluricelular, acvatic, hidră de apă dulce, buretele de apă dulce sunt caracteristici ale
acestor grupe şi încadraţi-le în zona potrivită!

SPONGIERI CELENTERATE
Rezolvaţi corect următorul rebus! Ce noţiune se regăseşte pe coloana A-B?
A
A R I N I
P L U I C E L U L A R E
A C V A T I C
B U R E T E L E
H I D R A
T E N T A C U L E L O R
M E D U Z A
S U B S T R A T
P O R I
S P O N G I N A
C E L E N T E R A T E
A N I M A L E
B
1. Buretii care trǎiesc în apa mǎrilor se numesc…………………
2. Animalele care au corpul format din mai multe celule se numesc...............
3. Buretele de apă dulce şi hidra de apă dulce au mediul de viaţă................
4. Din grupa spongierilor face parte.............. de apă dulce
5. Din grupa celenteratelor face parte…………... de apă dulce
6. Hidra prinde hrană şi se deplasează cu ajutorul……………..
7. Un celenterat care trăieşte în mari şi oceane..................
8. Spongierii trăiesc în colonii fixate pe...................
9. La buretele de apă dulce, apa intră în corp prin...................
10. Substanţă moale din corpul buretelui de apă dulce se numeşte……………….
11. Hidra de apă dulce face parte din......................
12. Buretele de apă dulce şi hidra de apă dulce sunt...................
Rezolvaţi corect următorul rebus! Ce noţiune se regăseşte pe coloana A-B?
A

2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.

11.
12.
B
1. Buretii care trǎiesc în apa mǎrilor se numesc…………………
2. Animalele care au corpul format din mai multe celule se numesc...............
3. Buretele de apă dulce şi hidra de apă dulce au mediul de viaţă................
4. Din grupa spongierilor face parte.............. de apă dulce
5. Din grupa celenteratelor face parte…………... de apă dulce
6. Hidra prinde hrană şi se deplasează cu ajutorul……………..
7. Un celenterat care trăieşte în mari şi oceane..................
8. Spongierii trăiesc în colonii fixate pe...................
9. La buretele de apă dulce, apa intră în corp prin...................
10. Substanţă moale din corpul buretelui de apă dulce se numeşte……………….
11. Hidra de apă dulce face parte din......................
12. Buretele de apă dulce şi hidra de apă dulce sunt...................
Fişǎ de activitate

NEVERTEBRATE - NU AU COLOANĂ VERTEBRALĂ


SPONGIERI CELENTERATE VIERMI MOLUŞTE ARTROPODE

Burete de mare
Rama

Hidra de apă dulce Melcul de livada

Albină

VERTEBRATE – AU COLOANĂ VERTEBRALĂ


PEŞTI AMFIBIENI REPTILE PĂSĂRI MAMIFERE

Păstrăv Pisică
Broasca de lac
Broască ţestoasă
Porumbelul
Fişǎ de activitate nevertebrate spongieri, celenterate

SPONGIERI
Buretele de apă dulce - apele curgătoare Bureţi marini – în mǎri şi oceane (ape sărate)

CELENTERATE
Hidra de apă dulce – în ape dulci Meduza – în mǎri şi oceane (ape sărate) Coralul - în mǎri şi oceane (ape sărate)

S-ar putea să vă placă și