Sunteți pe pagina 1din 14

Colegiul de Medicina Orhei

Secția staționanului. Sectia de


tarapie intensivă.Sala de
tratamente și pansamente
Elaborat:Volosciuc Sabina gr.28
Coordonator: Popova Lucia ,Zubcu
Lucia
Cuprin
s:
• Structura si amenajarea secției staționarului
• Dezinfectarea încăperii mobilierului și obiectelor de îngrijire a bolnavului
• Regimul sanitaro-antiepidemic în saloane
• Sectia de tarapie intensiva
• Amenajarea și utilarea secției de terapie intensivă
• Sarcinile asistentului în sectia de terapie intensivă
• Sala de tratamente
• Obligatiile asistentului medical în sala de tratamente
• Sala de pansamente
• Ce trebuie sa conțina sala de pansamente
Structura şi amenajarea secţiei
staţionarului.
Secţia terapeutică a staţionarului constă din:
• Saloane pentru bolnavi (bărbaţi,femei)
• Postul de gardă, al asistentului medical
• Punctul sanitar (baie, duş, viceu, salonul igienic pentru femei)
• Bufet pentru repartizarea hranei şi sufragerie pentru bolnavi
• Sală pentru clisme (cabinete pentru medici, şefi, asis. medic,
infirmiera)
Dezinfectarea încăperii, moboilierului
şi obiectelor de îngrijire a bolnavului
Curăţenia generală se efectuează o dată în 7 zile:
• Inainte de curăţenie se scoate tot mobilierul din încăpere
• Se spală pereţii, tavanul, plafoanele, uşile cu detergent,
apoi se şterg cu soluţiidezinfectante.
• Mobilierul se şterge cu soluţii dezinfectante apoi se
aranjează la loc
• Incăperea se aeriseşte timp de 20-30 min
• Inventarul se dezinfectează şi se păstrează într-un loc
anumit
• Asistenta medicală e obligată să urmărească menţinerea
curăţeniei şi ordinei în saloane
Regimul sanitaro-antiepidemic în
saloane
Regimul sanitaro-antiepidemic include:
întreţinerea sanitară a teritoriului şi încăperilor, cerinţele care se înaintează-faţă
de așezarea terenului şi clădirilor spitalului,finisarea lor interioară şi mobilarea,
iluminarea,încălzirea și ventilaţia instituţiilor curative.
Regimul instituţiilor curative este constituit din următoarele elemente:
1.Regulamentul de ordine anterioară
2.Regimul sanitar sau întreţinerea în stare sanitară a instituţiilor curative
3.Igiena personală a bolnavilor şi personalului
4.Regimul individual al bolnavilor.
Sectia de terapie intesiva
Terapia intensivă este specialitatea medicală care
asigură, prin mijloace farmacologice și tehnice specifice,
pe de-o parte condițiile necesare pentru desfășurarea
actului chirurgical, a îngrijirii perioperatorii și a altor
proceduri diagnostice/terapeutice.
În secțiile de terapie intensivă sunt admiși pacienți cu
funcții alterate sau organe lezate, care le pun viața în
primejdie. Din acest motiv secțiile de terapie intensivă
sunt dotate cât se poate de bine: aparate de ventilație
pentru suplinirea funcției respiratorii, aparate de dializă
pentru suplinirea funcției renale, monitoare de diferite
tipuri pentru supravegherea a cât mai mulți parametri.
Amenajarea și utilarea secţiei de
terapie intensivă.
Toate încăperile
în secție se împart în următoarele grupe:
• cabinetul şefului de secție
• cabinetul asistentului medical major
• cabinetul asistentului medical
• laborator
• cabinet funcțional
• saloane
• încăperi comune pentru secție (baie,
WC)
Sarcinile asistentului medical in
sectia de terapie intensiva
Asistentul medical trebuie:
• să posede metodele reanimării cardiace și pulmonare
• să ştie acţiunea farmacologică a preparatelor de bază,
care sunt folosite în practica de fiecare zi a secției de
reanimare, regulile păstrării și folosirii lor
• să conecteze bolnavului aparate de tratare și
diagnosticare (cardiomonitor, defibrilitor)
• să efectueze sterilizarea aparatelor și instrumentelor
care sunt folosite în secția de reanimare
• să pregătească complectul pentru cateterizarea venelor
centrale, trahiostomie, puncției lombare
• să poată completa documentația medicală
corespunzătoare
Sala de tratamente
Sala de tratamente este o incapere speciala pentru efectuarea
tratamentului medical care necesita respectarea regulilor de asepsie.
Sala de tratamente trebuie să fie utilată cu:
• masă de lucru
• dulap cu aer fierbinte și uscat
• casolete cu materiale sterile
• dulap pentru păstrarea medicamentelor
• frigider pentru păstrarea medicamentelor ușor alterabile
• trusă pentru determinarea grupelor de sânge
• stative cu eprubete pentru recoltarea sângelui
• safeu pentru păstrarea medicamentelor opioide
• trusă cu medicamente pentru asistenţă de urgenţă (şoc anafilactic)
• seringi şi sisteme de perfuzii sterile, cuve renale, stative
• masă cu sertare pentru păstrarea documentației necesare
• banchetă acoperită cu mușama, scaun
• lavoar cu apă caldă și rece
Obligațiile asistentului medical

din sala de tratamente
îndeplinirea manipulațiilor numai după prescripţiile
medicului
• evidenţa manipulațiilor îndeplinite într-un registru
• anunțarea medicului şi înregistrarea în registru
special a complicațiilor apă-rute la bolnav
• respectarea strictă a regulilor de asepsie şi
antisepsie în timpul îndeplinirii manipulațiilor și a
regimului sanitaro-antiepidemic în sala de
tratamente
• asigurarea sălii de tratamente cu medicamente și
utilaj necesar
• îndeplinirea corectă a documentației medicale
• respectarea regulilor de etică și deontologie
medicală
Sala de pansamente
Sala de tratament- este o încăpere specială, specifică secţiilor de chirurgie. Se
foloseşte pentru pansarea bolnavilor transportabili, dar şi pentru efectuarea unor
manevre sau proceduri speciale.
Salile de pansamente se gasesc in cadrul sectie de chirurgie (unde sunt spitalizati
bolnavii),fiind necesare doua sali de pansamente :una aseptica si una insectorul
septic,masura elementara si obligatorie pentru asigurarea masurilor de asepsie.
Ce trebuie să contina sala de
pansamente
Sala de pansamente trebuie sa contina :
• o masa de pansamente pe care sta bolnavul
prevazuta cu dispozitiv de suport al coapselor
atunci cand este necesar sa se faca un
panasament in regiunea genitala,
• o scarita pentru urcat pe masa ,
• o canapea de consultatii,
• dulapuri pentru materiale si instrmente ,
• masute pentru instrumente,
• un far electric,
• chiuveta care sa se continue cu un blat, pentru
asezat instrumentele dupa ce sunt spalate
Concluzie
În concluzie pot spune ca noi ca viitori asistenti medicali avem
nevoie sa cunoastem despre toate aceste secții a stationarului,
terapie intensiva si salile de tratamete si pansamente si desigur ce
trebuie sa contina fiecare din ele pentru a putea sa ne dezvoltam si
sa ne perfectionam în continuare în cariera noastra medicală.
Surse de informare
• https://ru.scribd.com/doc/294721586/sectia-stationa
rului
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Anestezie_%C8%99i_ter
apie_intensiv%C4%83
• https://ru.scribd.com/presentation/501821023/sala-d
e-tratamente
• https://ru.scribd.com/document/175738847/Sala-de-
Pansamente

S-ar putea să vă placă și