Sunteți pe pagina 1din 41

UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


SPECIALIZAREA MANAGEMENT

LUCRARE DE LICENȚĂ

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

PROF. UNIV. DR. ANCA GHEORGHIU

ABSOLVENT,

ȚUȚU IULIAN

BUCUREȘTI 2022
UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
SPECIALIZAREA MANAGEMENT

CARIERA MILITARĂ DE AVIAȚIE

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

PROF. UNIV. DR. ANCA GHEORGHIU

ABSOLVENT,

ȚUȚU IULIAN

BUCUREȘTI 2022
CUPRINS

INTRODUCERE.............................................................................................................................4
CAPITOLUL 1 FACTORI DE SUCCES AI CARIEREI DE MILITAR......................................6
1.1 Pregătire profesională............................................................................................................9
1.2 Calități necesare în domeniul aviației..................................................................................10
CAPITOLUL 2 ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI A
FORȚELOR AERIENE ,,TRAIAN VUIA”..................................................................................12
2.1 Istoricul școlii......................................................................................................................12
2.2. Examen de admitere............................................................................................................12
2.3. Jurământul militar...............................................................................................................13
2.4. Uniforma militară................................................................................................................15
2.5. Tehnici militare de bază (regulamente generale)................................................................18
2.6 Aeronave studiate (Mig 21 Lancer-R)................................................................................21
CAPITOLUL 3 BAZA 90 OTOPENI...........................................................................................25
3.1 Istoricul bazei.......................................................................................................................25
3.2 Aeronave din cadrul bazei (C-27 J Spartan, C130 Hercules, IAR 330 SOCAT)................26
3.3. Serviciul de radiolocație.....................................................................................................34
CAPITOLUL 4 CONCLUZII.......................................................................................................38
CAPITOLUL 5 BIBLIOGRAFIE.................................................................................................39
INTRODUCERE

Foarte mulți elevi de liceu sunt puși în dificultate atunci când trebuie să aleagă o facultate
potrivită pentru ei, motiv pentru care trebuie să fie conștienți de abilitățile pe care le au și să își
aleagă parcursul academic în acord cu ceea ce le place să facă.
O carieră militară a reprezentat dintotdeauna o provocare pentru oricine. În puține
cuvinte, o astfel de carieră se rezumă la forţă, profesionalism, respect şi sacrificiu.
A fi militar este un stil de viață, în care spiritul riguros, temperamentul dinamic și
sacrificiul se împletesc. O carieră militară nu înseamnă doar manevre militare, exerciții și
antrenamente, ci și o multitudine de specialități militare care necesită numeroase abilități.
Este imperios ca profesia militară să fie făcută din plăcere, iar nu din obligație sau dorința
de a duce tradiția familiei mai departe.
Hotărârea, implicarea și curajul de a-ți susține ideile sunt definitorii pentru cariera
militară, iar lipsa de ideilor, a opiniilor și a sugestii sau promovarea unei comodități
conservatoare reprezintă calea către eșec.
Pentru mine, alegerea carierei militare a fost clară și pornește din adolescență.
Eu, ca și colegii mei, elevii Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor
Aeriene ,,Traian Vuia”, am ajuns în cadrul acestei școli pe drumuri diferite, dar am avut în
comun un lucru definitoriu, dragostea pentru uniforma militară.
Școala de Maiștri Militari a fost o continuare naturală a interesului meu pentru aviație.
Îmi plac provocările și mereu am vrut să fac altceva decât ce fac ceilalți.
Liceul și-a pus amprenta asupra personalității mele, am dobândit anumite calități, am
învățat să disting ce e rău și ce e bine și nu în ultimul rând, este locul unde m-am maturizat.
După absolvirea liceului, am ales această școală pentru că sunt atras de tot ce înseamnă aviație.
Chiar dacă începutul a fost greu, cu profesori, instructori militari și colegi noi, acest lucru
nu m-a deturnat de la visul pe care îl aveam.
Fiecare început este diferit, dar are în el un vis comun, cel de a zbura, de a vedea norii de
aproape şi pământul de sus. Au urmat teste şi evaluări, examene, filtre prin care trec doar cei ce
au aptitudinile necesare, stabilite foarte riguros. Normele sunt stricte şi au fost impuse de
experienţa anterioară. Aproape fiecare parametru evaluat are în spate o aripă care s-a frânt. Cei

4
aleşi am început pregătirea la Şcoala militară de ofiţeri de la Boboc, acolo unde a trebuit să
înţelegem cum este posibil zborul şi care sunt limitele în care se poate evolua cu aparate mai
grele decât aerul, uneori chiar instabile aerodinamic, aşa cum este cazul avioanelor de luptă. Dar
indiferent cât de interesante sunt cursurile, gândul fuge tot la aerodrom, acolo unde se învaţă
practic zborul.
Dornic să îşi urmeze visul, pilotul militar intră în focul pregătirii, care nu îi permite să
mai contemple peisajul, fie că este amurg sau răsărit de soare printre nori, zbor în stratosferă sau
la înălţimea copacilor. Importantă este misiunea, rezultatul interceptării, al tragerii şi aducerea
avionului în siguranţă acasă.
Acesta este și motivul pentru care am ales ca temă pentru elaborarea acestei lucrări,
Cariera militară de aviație, deoarece până să trăiesc pe propria piele ce presupune să îmbraci
haina militară, să depui un jurământ, mai pe larg ce înseamnă să fii militar, nu mă gândeam că
acest domeniu te poate schimba, făcând astfel ordine în viața ta. Aici suntem toți pentru unul și
unul pentru toți, iar asta m-a făcut să înțeleg că nu mă voi simți niciodată singur.
În primul capitol, Factori de succes ai carierei de militar, voi explica ce presupune
pregătirea profesională în acest domeniu și care sunt calitățile necesare în domeniul aviației.
În al doilea capitol, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor
Aeriene ,,Traian Vuia”, voi detalia următoarele aspecte: istoricul școlii, examenul de admitere,
jurământul militar, uniforma militară, tehnicile militare de bază (regulamente generale), precum
și una dintre aeronavele studiate (Mig 21 Lancer-R).
Al treilea capitol, Baza 90 Otopeni, va prezenta istoricul bazei și câteva aeronave din
baza respectivă pe care am avut onoarea să aplic cunoștințele teoretice pe care le-am dobândit în
școală.
În încheiere, voi prezenta concluziile lucrării, urmate de o scurtă bibliografie din care m-
am inspirat pentru elaborarea prezentei lucrări.

5
CAPITOLUL 1
FACTORI DE SUCCES AI CARIEREI DE MILITAR

Istoric

În 1874, în ziua de 20 iunie, la Bucureşti, trei ofiţeri români au făcut o primă călătorie cu
balonul şi au ajuns la concluzia că un astfel de mijloc este foarte bun pentru obţinerea de
informaţii militare. Prin acest gest, armata română a intrat în era aeronauticii.

Fig.1 Prima călătorie cu balonul a ofițerilor români 1874 (www.roaf.ro)

În anul 1893 s-a înfiinţat aerostaţia militară, prima subunitate aeronautică din istoria
armatei române. Primul ofiţer român care s-a specializat în folosirea baloanelor pentru informaţii
a fost locotenentul Eugeniu Asachi.
Aerostaţia militară română a folosit pentru prima dată un balon de observaţie la
manevrele regale din 1910, care au avut loc pe ambele maluri ale Oltului. În timpul Primului
Război Mondial, baloanele au fost folosite în timpul bătăliei de la Mărăşeşti.

6
Fig.2 Primul balon de observație 1910 (www.roaf.ro)

Înființată oficial la 1 aprilie 1913, prin aprobarea Legii privind Organizarea Aeronauticii
Militare de către Parlamentul României, istoria aviației militare române începe odată cu Ordinul
nr. 7925/5 noiembrie 1909 prin care se ordona Arsenalului de Construcții al Armatei din
București construirea unui avion după indicațiile și sub supravegherea lui Aurel Vlaicu.
În anul 1915 a apărut insigna de aviator român. Pentru ofiţeri insigna era de metal de
culoare argintie şi se purta pe piept în partea stângă, iar pentru subofiţeri se confecţiona din
mătase de aceeaşi culoare şi se purta pe mâneca stângă. Tot în 1915 s-a înfiinţat Corpul de
Aviaţie, pus sub conducerea locotenentului-colonel Constantin Găvănescu.
Astfel, aviaţia militară a devenit o armă de sine stătătoare (până la această dată ea a fost
considerată o specialitate a geniului).

Fig.3 Prima insignă de aviator român 1915 (www.roaf.ro)

7
Aviația militară a României a participat activ la luptele din Al Doilea Război Balcanic,
din Primul Război Mondial, din Războiul româno-ungar din 1919 și din al Doilea Război
Mondial.

Fig.4 și 5 Avioane militare române în Primul și al Doilea Război Mondial (www.roaf.ro)

Între anii 1971 şi 1985 au zburat prototipurile mai multor aeronave create de industria
aeronautică română pentru Forţele Aeriene (elicopterele IAR 316 si IAR 330, avionul de şcoală
faza I IAR 823, avionul de atac la sol IAR 93 şi avionul de şcoală cu reacţie IAR 99).

Fig.6 Avionul de şcoală cu reacţie IAR 99 (www.roaf.ro)

În 1994, România a semnat aderarea la „Parteneriatul pentru Pace”, un pas important


făcut către integrarea în structurile euro-atlantice.
Parteneriatul fost un bun prilej de a planifica şi realiza interoperabilitatea cu structurile
NATO.
În anii următori, capacitatea de luptă a Forţelor Aeriene Române a fost îmbunătăţită prin
programe de modernizare a tehnicii existente (astfel, au apărut MiG-21 LanceR, IAR-99 Şoim şi
IAR 330 Socat), dar şi intrarea în înzestrarea aviației militare române a unor sisteme noi:
8
avioanele C-130 Hercules şi C-27J Spartan, rachetele sol aer Hawk, radarele FPS -117 şi TPS-79
Gap Filler.

Fig.7, 8 și 9 Sisteme noi de aviație militară (www.roaf.ro)

În prezent, Forțele Aeriene Române au un efectiv de 9600 de persoane și 164 de


aeronave, fiind într-un proces de modernizare și reorganizare. (www.roaf.ro)

1.1 Pregătire profesională

Forțele Aeriene Române reprezintă aviația militară a Armatei Române.


Misiunea: Apărarea spațiului aerian național cu mijloace aer-aer și sol-aer, sprijinul
celorlalte categorii de forțe și al autorităților locale în situații de urgență.
Maiștrii militari și subofițerii sunt specialiștii și/sau luptătorii care ocupă funcții de
comandanți/șefi de grupe, plutoane în structurile combatante sau asigură conducerea structurilor
tehnice de suport logistic.
Formarea lor profesională urmărește dezvoltarea competențelor de luptător, precum și de
utilizarea, administrarea, întreținerea și repararea armamentului, tehnicii și materialelor din
dotare, în vederea asigurării operativității acestora.
În aceeași măsură, maiștri militari și subofițerii în a doua parte a carierei se specializează
în activitatea de stat major și de management executiv al activităților din armele, serviciile și
domeniile funcționale ale armatei.
Atât maiștrii militari cât și subofițerii au posibilitatea, pe parcursul carierei militare, de a
deveni ofițeri.
Pregătirea profesională are ca scop însuşirea principiilor de comportare ostăşească în
relaţiile de serviciu şi în afara lor în concordanţă cu prevederile regulamentelor militare în
9
vigoare, asigurarea însuşirii cunoştinţelor şi formării deprinderilor necesare desfăşurării
acţiunilor de luptă în cadrul subunităţilor, călirea fizică şi psihică, ridicarea nivelului de
disciplină şi coeziune în cadrul subunităţii, deprinderea cu privaţiunile serviciului militar,
însuşirea cunoştinţelor privind înzestrarea, rolul şi misiunile subunităţilor proprii şi din armatele
străine.
Din punct de vedere psihic, pe durata școlarizării, se urmăreşte dezvoltarea forţei,
mobilităţii, îndemânării şi creşterii rezistenţei organismului la solicitările impuse de activităţile
cu specific militar.

1.2 Calități necesare în domeniul aviației

Pentru ca un pilot militar să-și îndeplinească toate sarcinile în mod eficient, el trebuie să
aibă o cantitate mare de cunoștințe teoretice și abilități practice.
În plus, pentru un profesionist există cerințe privind caracteristicile sale personale.
Printre cele mai importante calități profesionale, este important de menționat:
 cunoașterea tuturor tipurilor de aeronave militare existente în prezent, a structurii și
caracteristicilor acestora;
 abilități de luptă terestră;
 înțelegerea principiilor de funcționare a sistemelor și radarelor de apărare aeriană;
 abilități de control aeronave (nivel avansat);
 cunoașterea legislației;
 cunoașterea limbilor străine etc.
Caracteristicile personale necesare ale unui specialist ar trebui să includă:
 responsabilitate;
 abilități de conducere;
 curaj și vitejie;
 dedicare;
 rezistență la stres și stabilitate emoțională;
 perseverenţă;
 inventivitate;
10
 capacitatea de a lua decizii independente și de a fi responsabil pentru acestea etc.
O combinație reușită de cunoștințe, abilități, abilități și trăsături de personalitate va face
din pilotul militar un membru de neînlocuit al oricărei echipe și, de asemenea, îi va permite
acestuia să urce rapid și activ pe scara carierei și să obțină noi titluri.
În același timp, este imperativ să se dezvolte atât profesional, cât și personal, deoarece
aviația militară nu este o meserie, ci o vocație.
A fii pilot militar este o profesie importantă și necesară.
Fără astfel de specialiști, niciun stat civilizat modern nu va putea funcționa pe deplin.
Cu toate acestea, este plină de un număr mare de greutăți, riscuri și, respectiv, pericole,
care nu sunt potrivite pentru fiecare persoană.
Este important de reținut că specialistul are cerințe crescute pentru pregătirea teoretică și
practică.
Prin urmare, personalitatea unui maistru militar de aviație, îndeosebi, ar trebui să fie
caracterizată prin abilități organizatorice și de comunicare, capacitatea de a lua decizii și de a
organiza implementarea lor, viziune teoretică și maturitate, principii morale puternice,
capacitatea de a convinge și de a conduce oamenii, competență, organizare, eficiență, disciplină.

Fig.10 Pilot în aviația militară română (www.roaf.ro)

11
CAPITOLUL 2
ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI A
FORȚELOR AERIENE ,,TRAIAN VUIA”

2.1 Istoricul școlii

 1920 - s-au pus bazele Școlii Militare de Meseriași Militari ai Aeronauticii pe


aerodromul Pipera-București;
 1921 - efectivele școlii se mută la Mediaș;
 1927 - 1 septembrie Școala Tehnică a Aeronauticii se mută într-o cazarmă nouă situată
pe un teren donat școlii de către autoritățile locale medieșene ;
 1939 - ia ființă Școala Militară de Ofițeri Activi de Artilerie contra Aeronavelor în
compunerea căreia exista o școală de subofițeri ;
 1954 - Școlii Militare Tehnice de Aviație i se atribuie numele Traian Vuia ;
 1960 - ia ființă la Brașov Școala Militară de Maiștri și Subofițeri de Artilerie Antiaeriană
și Radiolocație ;
 2001 - 1 octombrie - La această dată, cele două școli de tradiție ale Forțelor Aeriene se
comasează într-o singură entitate: Școala Militară de Maiștri și Subofițeri a Forțelor
Aeriene ,,Traian Vuia”, instituție de prestigiu a învățământului militar românesc;
 15 septembrie 2004 - Ca urmare a restructurării învățământului militar, Școala Militară
de Maiștri și Subofițeri a Forțelor Aeriene ,,Traian Vuia” își schimbă locația de la
Mediaș la Boboc – Buzău, pe aceeași platformă cu Școala de Aplicație a Forțelor Aeriene
,,Aurel Vlaicu”. (https://www.facebook.com/Scoala-Militara-de-Maistri-Militari-si-
Subofiteri-a-Fortelor-Aeriene)

2.2. Examen de admitere

Pentru anul 2022-2023, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor


Aeriene „Traian Vuia“, Boboc judeţul Buzău pune la dispoziție 206 locuri, după cum urmează:

12
 Maiştri militari:
o aeronave şi motoare de aviaţie: 41 locuri
o armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de lansare: 17 locuri
o electromecanică şi automatizare de bord aviaţie: 22 locuri
o radioelectronică de bord de aviaţie: 17 locuri
o radiolocaţie: 33 locuri
o rachete şi artilerie antiaeriană: 20 locuri
 Subofiţeri:
o rachete şi artilerie antiaeriană – subofiţer tehnician electronist, electronică industrială: 30
locuri
o aviaţie şi operatori trafic aerian – subofiţer controlor de trafic aerian: 26 locuri
Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au
vârsta până în 28 de ani împliniţi în cursul acestui an, iar termenul limită de depunere a dosarului
este de 17 mai 2022.
Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a
sistemului naţional de învăţământ.
Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ,
candidaţii vor parcurge următoarele etape:
o prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului informare – recrutare;
o efectuarea unui examen medical la o clinică militară;
o definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare – recrutare;
o susţinerea a două examene (de evaluare psihologică şi de evaluare a aptitudinilor fizice);
o participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.
(www.smmmfa.ro)

2.3. Jurământul militar


Jurământul militar este unul dintre cele mai importante elemente ale serviciului militar.
În plus, jurământul militar este acceptat în forțele armate ale majorității țărilor lumii, ceea
ce subliniază din nou importanța unei astfel de instituții ca jurământul militar.

13
Procedura jurământului militar are o istorie îndelungată: în vechime, conducătorii cereau
soldaților săi un jurământ, în care își asuma obligația de a rămâne credincioși conducătorului și
statului lor.
Jurământul militar este cel mai important moment din viața fiecărui tânăr care se alătură
forțelor armate, deoarece persoana care depune jurământul își asumă în mod public o datorie față
de stat.
Orice participant își amintește cu căldură și emoție deosebită ziua depunerii jurământului.
Acest lucru se datorează faptului că jurământul nu este doar un anumit ritual sau eveniment, ci
un moment solemn care se întâmplă o dată într-o viață.
Cu toate acestea, aspectul cel mai important este și conștientizarea tânărului că el devine
strâns legat de statul său. Numai atunci când se realizează semnificația deplină a jurământului
militar, este posibilă executarea completă a acesteia.
În luna octombrie 2021, 184 de elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri
a Forțelor Aeriene Traian Vuia s-au angajat, prin jurământ, să-și apere țara chiar cu prețul
vieții.

Fig.11 Ceremonia depunerii jurământului la Școala Militară de Maiștri Militari și


Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Vuia (https://www.facebook.com/Scoala-Militara-de-
Maistri-Militari-si-Subofiteri-a-Fortelor-Aeriene)

14
Atât cei 128 de elevi de anul I (93 de băieți și 35 de fete) de la profilul maiștri militari,
cât și cei 56 de elevi de la profilul subofițeri (41 băieți și 15 fete) au jurat credință Patriei, o
adeziune sacră care reprezintă prima treaptă de afirmare într-o carieră militară.

Fig.12 Elevii participanți la ceremonia depunerii jurământului


(https://www.facebook.com/Scoala-Militara-de-Maistri-Militari-si-Subofiteri-a-Fortelor-
Aeriene)

La manifestările prilejuite de acest moment, desfășurate la sediul școlii din localitatea


Boboc, județul Buzău, au participat șeful secției Învățământ din cadrul Statului Major al Forțelor
Aeriene, comandor Cătălin Băsescu, cadre militare de pe platforma bazei aeriene și din comanda
unității, activitatea desfăşurându-se în prezenţa a maximum doi membri de familie sau apropiaţi
ai elevilor.
Mesajul locțiitorului comandantului școlii de la Boboc, comandorul Corneliu Mititelu, a
fost următorul: ,,Jurământul militar este un act unic, de tărie și bărbăție, reprezentând legătura
definitivă dintre cetățean și stat, dintre cel care trăiește clipa prezentă și cei ce și-au jertfit viața,
în veac, pentru libertate și independență, dintre tânărul, încă șovăitor, sosit în armată și ai săi
de acasă, părinți, frați, surori, bunici.”

2.4. Uniforma militară

Regulamentul privind descrierea, compunerea și portul, pe timp de pace, al uniformelor


militare ale personalului din MApN a fost aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr.

15
M.38 din 5 martie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 5 aprilie
2018.
Acesta descrie articolele de echipament și definește regulile privind portul uniformelor
militare. Referitor la compunerea uniformelor, pe corpuri de cadre, regulamentul stabilește:
 ofițerii poartă uniforma militară de gală, de oraș și serviciu și combat;
 maiștrii militari și subofițerii poartă uniforma militară de oraș și serviciu și combat;
 soldații și gradații profesioniști poartă uniforma militară de oraș și combat.
Costumul de vară/iarnă pentru oraș și serviciu se confecționează din stofă în culorile:
 albastru-petrol – pentru cadrele militare din Forțele Aeriene;
La articolele 31 și 32 din regulament sunt descrise costumul de vară/iarnă pentru oraș și
serviciu și costumul de vară pentru oraș tip PANAMA.
 Costumul de vară/iarnă pentru oraș și serviciu este format din veston, pantalon și fustă,
pentru cadrele militare femei. Vestonul are la partea superioară, pe piept, pe partea stângă
și pe partea dreaptă, două buzunare cu clape, revere drepte și se încheie la un rând cu
patru nasturi pentru cadrele militare din Forțele Aeriene.

Fig.13,14,15 și 16 Uniforme militari din Forțe Ariene Române (www.roaf.ro)

16
Fig.17,18,19 și 20 Uniforme militari din Forțe Ariene Române (www.roaf.ro)

Compunerea uniformei militare de oraș și de serviciu a ofițerilor, maiștrilor militari și


subofițerilor din Forțele Aeriene:
 pentru sezonul cald: bonetă pentru serviciu/bască/șapcă de vară pentru oraș și
serviciu/pălărie pentru cadrele militare femei; mănuși din piele necăptușite; manta de
ploaie; veston de vară pentru oraș și serviciu/bluzon textile; pantalon de vară pentru oraș
și serviciu/cadrele militare femei pot purta și fustă; cămașă cu epoleți mânecă scurtă sau
lungă/cămașă bluză; pantofi de vară;
 pentru sezonul rece: bască/căciulă pentru oraș și serviciu/căciulă pentru generali și
colonei ori comandori/șapcă de iarnă pentru oraș și serviciu/pălărie pentru cadrele
militare femei; haină din piele/pardesiu/bluzon piele/scurtă pentru oraș și serviciu; fular;
mănuși din piele căptușite; veston de iarnă pentru oraș și serviciu/bluzon textil/pulover
pentru oraș  și serviciu; pantalon de iarnă pentru oraș și serviciu/cadrele militare femei
pot purta și fustă; cămașă cu epoleți mânecă lungă/cămașă bluză; pantofi de iarnă/ghete
îmblănite/ghete neîmblănite (poartă numai cadrele militare care fac parte din arma
aviație) ;
 pentru ambele sezoane: curea/centură pentru ceremonie (se poartă la ordin); tricou alb
cu mânecă scurtă (se poartă opțional); cravată; șosete/cadrele militare femei poartă
dresuri la fustă; ac de cravată (se poartă opțional); ecuson nominal; ecuson brodat tricolor
pentru mânecă; ecuson brodat pentru mânecă specific unității/instituției; emblemă coifură
pentru oraș și serviciu; eghilet cu accesorii pentru ceremonie (se poartă la ordin); petlițe
17
cu suport; suport cu însemne de grad pentru uniforma de oraș și serviciu/însemne de  grad
pentru aplicat pe mâneca vestonului (poartă numai cadrele militare confirmate în arma
aviație); semne de armă (nu poartă ofițerii cu grade de generali și cei confirmați în arma
aviație sau care au specialitatea militară parașutiști). (www.roaf.ro)
2.5. Tehnici militare de bază (regulamente generale)
Din punct de vedere al nivelului de învățământ sau calificărilor profesionale, catedra
tehnică de aviație derulează două programe de formare a maiștrilor militari prin studii
postliceale, acreditate de Ministerul Educației Naționale, structurate pe două domenii, astfel:
 Domeniul mecanic, specializarea maistru mecanic pentru specialitățile militare Aeronave
și motoare de aviație și Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare.
 Domeniul electric, specializarea maistru electronist, pentru specialitățile Electromecanică
și automatizare de bord de aviație și Radioelectronică de bord de aviație.
Personalul didactic ce încadrează această catedră are un nivel înalt de calificare și
experiență în unități operaționale, cu pregătire psihopedagogică prin cursuri și convocări
metodice de specialitate, completat cu instructori asociați din personalul tehnico-ingineresc din
structurile Forțelor Aeriene Române.
După parcurgerea pregătirii instituționalizate, elevii dobândesc competențe profesionale
generale ca cetățean, educator, lider și luptător, dar și specifice specialității militare pentru care
s-a pregătit, cum ar fi:
 Cunoașterea caracteristicilor tehnico-tactice ale aeronavelor din înzestrarea Forțelor
Aeriene Române;
 Dobândirea deprinderilor practice de lucru, la tehnica de aviație, conform manualelor
tehnice și de mentenanță a aeronavelor din dotare, fiind în măsură să execute lucrări de
mentenanță după standardele implementate în acest domeniu;
 Analizarea și interpretarea schemelor bloc de funcționare ale aparaturii și instalațiilor de
pe aeronavă, fiind în măsură să intervină și să organizeze locul de muncă pentru
desfășurarea unei activități de mentenanță;
 Utilizarea aplicațiilor din pachetul Microsoft Office pentru elaborarea documentelor
specifice și dobândirea de cunoștințe privind evidența, păstrarea, depozitarea, gestionarea
și mișcarea bunurilor materiale;

18
 Dobândirea de competențe lingvistice, atât în domeniul general, cât și specific Forțelor
Aeriene.
Misiunea catedrei radiolocație o reprezintă formarea maiştrilor militari și subofițerilor
specialişti în întreţinerea şi exploatarea tehnicii de radiolocație disponibile atât în structurile
forţelor aeriene şi forţelor terestre din Ministerul Apărării Naționale cât şi în structurile celorlalte
categorii de instituţii din sistemul naţional de apărare.
Catedra de radiolocație este structura didactică a școlii care organizează, conduce,
controlează și evaluează activități didactice pentru pregătirea de specialişti în întreţinerea şi
exploatarea radarelor terestre analogice și digitale, în întrebuințarea radarelor în serviciul de
luptă poliție aeriană, în supravegherea radar a întregului spațiu aerian, în întreținerea și repararea
aparaturii electronice și în construcția și tehnologia fabricării aparaturii electronice.
Principalele obiective ale catedrei sunt:
1) formarea deprinderilor de întrebuințare în luptă a tehnicii din dotare;
2) formarea deprinderilor de utilizare a aparaturii și de verificare și reglare a principalilor
parametri ai acesteia;
3) formarea deprinderilor de depistare si remediere a defectelor apărute la tehnica din
dotare.
La finalul perioadei de studii, absolvenţii în radiolocație ai Şcolii Militare de Maiştri
Militari și Subofițeri a Forţelor Aeriene:
- au deprinderile necesare în operarea tehnicii specifice de radiolocație și cunosc
construcția și functionarea în detaliu a tehnicii si echipamentelor din dotare, în
conformitate cu instrucţiunile, normele şi procedurile în vigoare, cu respectarea strict a
normelor de securitate în muncă;
- pot să descrie construcţia şi funcţionarea în detaliu (pe instalaţii / sisteme, scheme
electrice), în ansamblu (interacţiunea sistemelor / instalaţiilor şi surselor primare de
alimentare, scheme bloc) şi comparativ cu alte radare digitale şi analogice de aceeaşi
gamă sau game diferite;
- dezvoltă aptitudini practice de lucru la tehnica de radiolocaţie, coordonare bună a
mişcărilor, spirit de observaţie, creativitate, putere de analiză şi capabilităţi de decizie în
timp scurt privind funcţionarea sistemelor de radiolocaţie;

19
- cunosc caracteristicile tehnico-tactice şi au aptitudini practice de operare a tehnicii de
radiolocație, de analiză privind funcţionarea, principiile și modul de întrebuințare a
tehnicii de radiolocație;
- cunosc cauzele apariţiei fenomenelor electromagnetice, efectele lor în circuite electrice
şi magnetice specifice radiolocaţiei şi interdependenţa dintre ele;
- știu să prezinte principiile generale de construcţie şi funcţionare a aparaturii electronice,
instalaţiilor / sistemelor şi aparatelor electrice / electronice utilizate în tehnica radar;
- aplică regulile privitoare la transmiterea mesajelor despre situaţia aeriană,
- sunt în măsură să aplice procedurile de operare, întreţinere şi mentenanţă, diagnosticare
şi depanare a defectelor radar;
- au noțiunile știintifice fundamentale și de cultură generală de nivel postliceal specifice
profesiei, care îi pot permite reconversia profesională dacă optează pentru ieșirea din
mediul militar, în mediul civil. (www.smmmfa.ro)

Fig.21 Elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Vuia
(https://www.facebook.com/Scoala-Militara-de-Maistri-Militari-si-Subofiteri-a-Fortelor-
Aeriene)

20
Fig.22 și 23 Elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian
Vuia
(https://www.facebook.com/Scoala-Militara-de-Maistri-Militari-si-Subofiteri-a-Fortelor-
Aeriene)

Pentru punerea în practică și verificarea nivelului de pregătire, anual, elevii fac practică
în baze aeriene, îndrumați de instructorii și personalul tehnico-ingineresc, aceștia având un prim
contact cu tehnica operațională și văzând ,,pe viu” activitățile unui specialist în Forțele Aeriene.
Apariția și răspândirea pandemiei Covid-19 a determinat învățământul militar să schimbe
modul de predare și interacționare cu elevii, mutând activitatea în on-line.
Experiența orelor sub format electronic a venit cu avantaje și dezavantaje, dând astfel
posibilitatea elevilor să-și îmbunătățească atât cunoștințele în materie de tehnologie, activând pe
diferite platforme și aplicații, cât și aprofundarea materialelor trimise de profesori prin
documentarea individuală.

2.6 Aeronave studiate (Mig 21 Lancer-R)

MiG-21 Lancer-R
MiG-21 a fost proiectat ca un avion de interceptare de front, destinat să execute misiuni
în condiţii meteorologice normale şi a zburat pentru prima dată în anul 1957. Avionul a intrat în
producţie de serie în anul 1958, fiind echipat cu un motor cu reacţie Tumanski R-11, atingând
forma finală un an mai târziu sub denumirea MiG-21F.

21
Fig.24 și 25 MiG-21F și MiG-21PF (www.roaf.ro)

Astfel s-a deschis drumul versiunilor ulterioare, următoarea versiune fiind MiG-21PF,
lansat în producţie în anul 1960, cu un motor îmbunătăţit R-11F şi un dispozitiv de admisie a
aerului în motor mărit, pentru a permite instalarea radarului de interceptare R-1L. Au urmat
MiG-21PFS şi MiG-21PFM, care includeau toate îmbunătăţirile versiunilor precedente.
Variantele ulterioare au vizat mărirea tracţiunii motorului, îmbunătăţirea armamentului şi
extinderea razei de acţiune, cele mai cunoscute variante fiind MiG-21 MF şi MiG-21 bis.
Acestea au beneficiat de numeroase îmbunătăţiri ale armamentului, radarelor de bord şi
sistemelor de bord, motoare mai puternice şi scaune de catapultare KM-1M.

22
Fig.26 MiG-21 MF (www.roaf.ro)

Forţele Aeriene Române au primit în dotare primul avion MiG-21F-13 în anul 1962, iar
ulterior au intrat în serviciu variantele MiG-21 PF (denumire locală MiG-21RFM), MiG-21 PFM
(denumire locală MiG-21RFMM), MiG-21M şi MiG-21MF.
De-a lungul timpului au intrat în dotarea Forţelor Aeriene peste 400 de avioane MiG-21,
ultimul avion de acest tip intrând în serviciu în anul 1982.

Fig.27 Mig-21 LanceR (www.roaf.ro)

23
Fig.28 Mig-21 LanceR (www.roaf.ro)

În anul 1992, Forţele Aeriene Române au iniţiat un program de modernizare a aparatelor


MiG-21, pentru a asigura interoperabilitatea cu NATO şi pentru a mări capacitatea acestora de a
executa misiuni la cerinţele luptei aeriene moderne.
Programul de modernizare a vizat crearea unor variante ale avionului, având la bază o
configuraţie comună, în funcţie de misiunile pe care urmau să le execute: MiG-21 LanceR A
(pentru misiuni aer-sol), LanceR B (versiune de instruire) şi LanceR C (optimizate pentru
misiuni aer-aer).

24
CAPITOLUL 3
BAZA 90 OTOPENI

3.1 Istoricul bazei

Baza 90 Transport Aerian poartă numele comandorului aviator Gheorghe Bănciulescu –


pilot celebru al aviaţiei de transport.
Acesta a fost primul pilot din lume care, după ce a suferit un accident aviatic, şi-a
continuat activitatea zburând cu proteze la ambele picioare.
Activitatea sa eroică a încetat brusc la numai 37 de ani într-un raid aerian la Cairo, fiind
răpus de gripă.
Anul 1949 a constituit, pentru aviaţia militară de transport, anul înfiinţării primei unităţi,
respectiv a Regimentului 8 Aviaţie Transport, dislocat pe aerodromul „Romeo Popescu”.
Pentru a răspune provocărilor şi responsabilităţilor executării zborurilor de importanţă
deosebită, în anul 1971 a luat fiinţă o structură specializată – escadrila specială –care în 1972 şi-a
mărit structura, devenind Flotila 50 Aviaţie Transport.
În decursul anilor, misiunile de luptă au determinat o dinamică deosebită, atât în ceea ce
priveşte componeţa structurală, cât şi înzestrarea aviaţiei militare de transport.
În anul 1995 a luat fiinţă Baza 90 Transport Aerian, iar în 1996 aviaţia militară de
transport a făcut un pas important spre realizarea interoperabilităţii cu structurile NATO, prin
înzestarea cu avioane C-130 Hercules, care au dublat capacitatea de transport şi raza de acţiune,
urmând ca în anul 2004, după un proces de reorganizare, să fie înzestrată şi cu elicoptere IAR-
330 SOCAT, iar în 2010, a primit în dotare primele avioane C 27 J SPARTAN.
De asemenea, Baza 90 Transport Aerian, dispune şi de capacitate de evacuare
aeromedicală (MEDEVAC). (www.roaf.ro)

25
Fig.29 Emblema Baza 90 Transport Aerian Otopeni (www.roaf.ro)

Baza 90 Transport Aerian execută misiuni de transport aerian în folosul Forţelor Aeriene şi al
celorlalte elemente din Sistemul Naţional de Apărare, atât în spaţiul aerian naţional cât şi în zone
de criză sau conflict, în cadrul unor misiuni sub mandat ONU, OSCE sau NATO, precum şi
misiuni în sprijinul instituţiilor şi autorităţilor locale în situaţii de urgenţă civilă. (

https://ro.wikipedia.org)

3.2 Aeronave din cadrul bazei (C-27 J Spartan, C130 Hercules, IAR 330 SOCAT)

C-27J Spartan
Alenia C-27J Spartan este o aeronavă de transport militar dezvoltată și produsă de
Divizia de Avioane a lui Leonardo (fosta Alenia Aermacchi până în 2016).
Este un derivat avansat al anterioară G.222 al Alenia Aeronautica (C-27A Spartan în
serviciul S.U.A.), echipat cu motoare și diverse alte sisteme utilizate și pe mai marele Lockheed
Martin C-130J Super Hercules.
Pe lângă configurația standard de transport, au fost dezvoltate variante specializate ale C-
27J pentru patrulare maritimă, căutare și salvare, C3 ISR (comandă, control, comunicații,
informații, supraveghere și recunoaștere), sprijin de foc/atac la sol și electronice. misiuni de
război.
Aeronava C-27J a zburat pentru prima dată pe 24 septembrie 1999.

26
După peste 400 de ore de teste de zbor, care au durat mai puțin de 13 luni, aeronava a
primit certificare civilă de către Autoritatea Aviației Civile Italiene la Salonul Aeronautic de la
Paris în iunie 2001.
Certificarea militară a urmat la 20 decembrie 2001.

Fig.30 Vedere din cabina de pilotaj RAAF C-27J Spartan (

https://ro.wikipedia.org)

În 2006, guvernul român a anunțat selecția C-27J, căutând 7 aeronave care să fie livrate
din 2008 pentru a înlocui aeronavele Antonov An-24 și Antonov An-26, învingând EADS CASA
C-295.
În februarie 2007, o contestație în justiție depusă de EADS a blocat ordinul român;
ordinul a fost permis să continue atunci când instanța română a respins plângerea EADS în iunie
2007.
La 7 decembrie 2007, a fost semnat oficial un contract pentru cele șapte C-27J. La 12
aprilie 2010, primele două C-27 au fost livrate Forțelor Aeriene Române.

27
Fig.31 Aeronava C-27J aparținând Forțelor Aeriene Române(

https://ro.wikipedia.org)

Fig. 32 Aeronava C-27J aparținând Forțelor Aeriene Române(

https://ro.wikipedia.org)

C-27J Spartan este un avion proiectat şi construit de Alenia Aeronautica, menit să


reprezinte o întreagă generaţie de avioane militare, de dimensiuni medii.
Avionul C-27J este un aparat remarcabil în clasa din care face parte, cu capacitate
manevrieră şi tactică superioară.

28
Este destinat să execute misiuni tactice, în operaţii de menţinere a păcii şi umanitare
asigurând transportul aerian direct în teatru, ziua şi noaptea.
Este capabil să transporte forţe, echipamente, vehicule, artilerie uşoară, elicoptere uşoare,
diferite echipamente şi materiale şi să asigure desantarea/debarcarea forţelor pentru operaţii
speciale, materialelor şi echipamentelor.
Poate opera perioade lungi de timp fără sprijin direct de la baza de dislocare, în condiţii
de relief şi climatice severe.
C-27J Spartan are caracteristici de supravieţuire proprii, datorită propulsiei puternice şi
designului aerodinamic care oferă calităţi de pilotare excelente, precum şi datorită unei foarte
bune manevrabilităţi.
Mai mult, toleranţa prin construcţie la avarii, redundanţa sistemului, separaţia fizică din
construcţie, izolarea şi blindarea componentelor importante fac din Spartan un avion robust.

Fig.33 În interiorul cabinei lui C-27J(

https://ro.wikipedia.org)

În noiembrie 2020, Leonardo a lansat programul C-27J Next Generation cu noi


echipamente, sisteme și soluții aerodinamice pentru a îmbunătăți eficiența operațională și a
îmbunătăți performanța.

29
Noua generație oferă o nouă avionică completă, pentru a se conforma standardului
internațional de navigație bazată pe performanță, pentru a opera în spațiul aerian civil fără
limitări și pentru a îmbunătăți interoperabilitatea în scenarii tactice.

C130 Hercules
Lockheed C-130 Hercules este un avion de transport militar american cu patru motoare
cu turbopropulsare, proiectat și construit inițial de Lockheed (acum Lockheed Martin).
Capabil să folosească piste nepregătite pentru decolări și aterizări, C-130 a fost proiectat
inițial ca un avion de transport de trupe, evacuare medicală și mărfuri.
Corpul aeronavei versatil și-a găsit utilizări într-o varietate de alte roluri, inclusiv ca navă
de combat (AC-130), pentru asalt aerian, căutare și salvare, sprijin pentru cercetare științifică,
recunoaștere meteorologică, realimentare aeriană, patrulare maritimă și stingere aeriană a
incendiilor. Acum este principalul transport aerian tactic pentru multe forțe militare din întreaga
lume. Peste 40 de variante ale Hercules, inclusiv versiuni civile comercializate ca Lockheed L-
100, operează în peste 60 de țări.
C-130 Hercules, un avion impresionant, solid şi fiabil, destinat susţinerii tactice a trupelor
prin executarea de misiuni de suport logistic, desant aerian şi evacuare medicală.
Acest tip de aeronavă a intrat în dotarea Forţelor Aeriene Române începând cu anul 1996.
În primăvara anului 1997 a avut loc primul zbor cu acest avion cu echipaj integral românesc, iar
în vara aceluiaşi an prima misiune în afara graniţelor României.

30
Fig. 34 Aeronava C-130 Hercules aparținând Forțelor Aeriene Române(

https://ro.wikipedia.org)

Fig.35 C-130H Hercules cabina de pilotaj(

https://ro.wikipedia.org)

31
Fig.36 În interiorul cabinei lui C-130 Hercules(

https://ro.wikipedia.org)

Având capabilităţi de transport pe distanţe medii şi lungi, a constituit în ultimii ani


principalul mijloc de susţinere a tupelor proprii aflate în teatrele de operaţii, de intervenţie şi de
ajutor în situaţii de calamităţi naturale, pe plan intern şi internaţional.
De-a lungul timpului, a participat la numeroase exerciţii şi aplicaţii desfăşurate în Europa
(Marea Britanie, Portugalia, Germania, Grecia, Cehia, Polonia, Franţa, Bulgaria, Norvegia,
Lituania) şi misiuni umanitare interne şi internaţionale (Indonezia, China, Turcia, Libia,
Muntenegru).
Prezentă încă de la început în cadrul coaliţiei multinaţionale, aviaţia militară a fost printre
primii operatori aerieni care au început transporturile pe aeroportul din Kabul, în ianuarie 2002,
ulterior pavilionul românesc fiind prezent aproape zilnic în teatrul de operaţii, prin dislocarea
unei aeronave în Pakistan, începând cu luna martie 2002, pentru o perioadă de aproximativ un
an, în vederea susţinerii logistice a trupelor. (www.roaf.ro)

IAR 330 SOCAT

32
În concordanţă cu prevederile Tratatului de la Viena, România poate deţine elicoptere de
atac. Ministerul Apărării a decis ca programul de achiziţie în acest domeniu să se concretizeze
în: elicoptere de atac, construite de industria aeronautică română sub licenţă (program anulat în
anul 1999) si elicoptere IAR-330 "Puma" modernizate în varianta SOCAT, variantă ce include
un nou sistem de armament si avionică.

Fig.37 Elicoptere IAR-330(

https://ro.wikipedia.org)

Cele două programe urmau să fie dezvoltate de SC IAR SA Braşov.


Configuraţia de bază a fost stabilită în 1992 - PUMA 2000.
În extensia acestei configuraţii a rezultat elicopterul IAR-330 Puma “SOCAT” (Sistem
Optronic de Cercetare şi Anti-Tanc) destinat luptei antitanc.
Compania israeliană Elbit Systems Ltd. a fost agreată în 1994 ca furnizor de sisteme, iar
în septembrie 1995 a fost semnat contractul pentru modernizarea a 24 de elicoptere IAR-330L
Puma cu sistemul SOCAT.

33
Fig.38 IAR-330L Puma cu sistemul SOCAT(

https://ro.wikipedia.org)

Programul a început in 1996 ca o activitate în comun între Ministerul Apărării Naţionale,


SC IAR SA Braşov şi Elbit Systems.
Primul IAR-330 SOCAT a avut numărul 28 şi a efectuat zborul inaugural pe 26 mai
1998.
Al doilea prototip IAR-330L Puma SOCAT, având numărul de înmatriculare 41, a
efectuat primul zbor în data de 23 octombrie 1999 la ora 13.00, de pe aerodromul SC IAR SA
Braşov. Programul a fost finalizat la începutul anului 2005.

3.3. Serviciul de radiolocație

„Voi radiolocatoriștii sunteți frații noștri pămȃnteni, fără de care noi, piloții am orbecăi
pe sus!” (Ion Sofronie, https://www.facebook.com/ion.sofronie)

34
„De când primul aparat de zbor s-a desprins de pământ, întinzându-și aripile spre
înălțimile albastre ale văzduhului, oamenii de știință au intuit că acestea trebuie să fie urmărite
și ajutate să evolueze în condiții de maximă siguranță.
Așa s-a născut ideea conceperii și construirii unor aparate, care folosind legile fizicii și
aplicațiile ei, pot soluționa aceste probleme pentru conducerea în siguranță a zborului.
Pornind de la realizarea primului prototip radar, prin contribuția importantă a
inginerilor militari și civili, a tehnicienilor, cercetătorilor din domeniul fizicii, s-a dezvoltat cea
mai implicată armă, indinspensabilă aviației - RADIOLOCAȚIA.
Misiunea radiolocatoriștilor este și va fi întotdeauna de cea mai mare importanță, fie că
vorbim despre misiunile desfășurate pe timp de pace, cât mai ales pentru cele pe timp de război.
Toți aceștia sunt și vor rămâne eroii unei istorii pe care au scris-o în timp și o scriu în
continuare în pagini de înaltă dăruire și pasiune față de misiunile pline de responsabilitate pe
care le desfășoară zi de zi.
Cinste tuturor radiolocatoriștilor care v-ați îndeplinit sau vă îndepliniți și azi activitatea
sub tricolor în această armă de elită a Armatei Române.”Lt.col(r) Ladislau Penzes

(https://www.afahc.ro)

Noțiunea de sistem tehnic este o noțiune esențială în istoria tehnicii.


Ea este definită ca totalitatea structurilor, simple și complexe, și a filierelor tehnice, care
trebuie să fie coerente și compatibile unele cu altele.
Radarul / radiolocatorul, ca unitate de bază a sistemului de supraveghere aeriană, se
ȋncadrează foarte bine ȋn noțiunea de sistem tehnic, așa cum a fost definită mai sus.
Spre deosebire de alte arme, a căror întrebuințare este strict legată de ducerea acțiunilor
de luptă, Aviația Militară poate executa mai multe tipuri de misiuni pe timp de pace, pe timpul
cărora aeronavele pot fi înarmate sau nu.
Aceste misiuni sunt atât cele de prevenire a unor agresiuni externe (de asigurare a unei
reacții rapide în caz de necesitate), cât și cele de sprijin al populației civile, cum ar fi cele de
căutare-salvare, evacuare aeromedicală și intervenție la dezastre, cele două tipuri de misiuni
compunând Serviciul de Luptă Permanent (SLP).

35
Fig.39 Cadru de fotomitralieră cu interceptarea unui avion (

https://ro.wikipedia.org)

Chiar dacă rădăcinile SLP pot fi descoperite pe vremea avioanelor militare cu motor
clasic, considerăm că introducerea aeronavelor cu motor reactiv în SLP a dus la o creștere
apreciabilă a securității spațiului aerian național.
Binomul avion de luptă reactiv-stație de radiolocație de sol a condus atât la o
supraveghere unitară a spațiului aerian național și la crearea unei forțe de intervenție eficiente
din punct de vedere al timpului de răspuns și al puterii de foc potențiale, cât și la reducerea până
aproape de eliminare a golurile din acoperirea cu date de radiolocație și, după ceva ani, la
compunerea Situației Aeriene Generale, o imagine de ansamblu vitală decidenților militari.

Fig.40 Cadru de fotomitralieră cu interceptarea unui avion (


36
https://ro.wikipedia.org)

Fig.41 Pilot utilizând serviciul de radiolocație (

https://ro.wikipedia.org)

Fig.42 Radiolocatorist(

https://ro.wikipedia.org)

Chiar dacă SL-PA s-a transformat în SLP-PA („Serviciul de Luptă Permanent – Poliție
Aerienă”), conceptul nu a suferit schimbări de substanță, ci doar o redenumire.
Pe planul Alianței, conceptul de QRA („Quick Reaction Alert” – „Alarmă cu Acțiune
Rapidă”, în traducere literară), identic celui de SLP-PA, nu a fost supus unor astfel de
redenumiri, fiind doar reactualizate legitățile după care această extrem de importantă misiune de

37
luptă pe timp de pace este executată de către aeronavele și personalul implicat, în funcție de
avansul tehnologic al aeronavelor utilizate și al senzorilor de sol implicați.
Probabil că aceeași situație ar fi fost și în cazul țării noastre dacă nu am fi intrat în
NATO, deoarece trecerea la SLP-PA sub control NATO a fost principalul generator de
schimbare în această direcție.
La 70 de ani de la momentul zero, atunci când avionul de vânătoare cu motor reactiv a
fost introdus în Serviciul de Luptă și a schimbat complet fața apărării spațiului aerian național,
misiunea SLP-PA merge înainte, evoluând constant de-a lungul perioadei scurse prin adaptare la
avansul tehnologic al aeronavelor introduse în serviciu și cel al sistemelor și subsistemelor de la
bord.
De asemenea, și mentalitatea celor care s-au aflat și se află în mijlocul acestei misiuni a
evoluat constant, experiența adăugându-se cu siguranță lecțiilor (mai mult sau mai puțin) învățate
pe care istoria ni le-a servit și încă o mai face. (

www.roaf.ro)

38
CAPITOLUL 4
CONCLUZII

Am ales această carieră deoarece îmi plac provocările, punctualitatea, seriozitatea și


disciplina.
Faptul că sunt un om destul de activ m-a ajutat în decursul acestui drum, dar și pentru că,
având calitățile necesare și determinarea de a deveni un om cu adevărat pregătit, am realizat cât
sunt de capabil.
În decursul școlii am studiat și m-am ridicat la nivelul așteptărilor instructorilor, dar în
același timp m-am implicat și într-o serie de activități ce includ activități sportive, comunicări
științifice, acțiuni de promovare și multe alte schimburi de experiență.
Pentru tinerii care acum fac primele alegeri ce le vor influența viața întreagă, vreau să vă
ofer un sfat personal și anume: dacă doriți să vă împliniți visele, faceți tot ce vă stă în putință și
nu renunțați până nu le obțineți. Faceți totul cu implicare, căci din pasiune se naște adevărata
valoare, se nasc oamenii ce merg cu zâmbetul pe buze la serviciu, făcând astfel din lume un loc
mai fericit. Pentru mine, visul a fost cariera militară.
Acomodarea cu mediul militar nu a fost nici grea, dar nici ușoară. Știam că odată ce
pășesc pe poarta unității trebuie să las în urma stilul de viață cu care am fost obișnuit în mediul
civil și că aici trebuie să iau totul în serios și să respect regulile acestui sistem.
Cariera militară înseamnă mai mult decât un loc de muncă. Ea aduce multe satisfacții,
chiar dacă implică și sacrificii. Sunt mândru că fac parte din acest sistem și port cu mândrie
uniforma militară. Îi sfătuiesc pe toți cei care își doresc să facă ceva cu adevărat măreț, să aleagă
această carieră!

39
CAPITOLUL 5
BIBLIOGRAFIE

1. ***, F.A.-1 Doctrina pentru operaţii a Forțelor Aeriene, Bucureşti, 2005.


2. XXX, L 11/2 vol.1, Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor de aviaţie, Bucureşti,
2011
3. L-45/1994, Legea apărării naţionale, Monitorul Oficial nr. 148/07, 1994.
4. X X X, Manualul specialistului de radiolocaţie, vol. I., Bucureşti, 1971.
5. FA 3 Manual pentru controlul spaţiului aerian în situaţii de criză şi război BUCUREŞTI
2004.
6. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.38 din 5 martie 2018, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 5 aprilie 2018.
7. X X X, Regulamentul disciplinei militare R.G.-3/2013, M 64 /10.06.2013.
8. XXX, L – 11, Regulamentul mentenanţei echipamentelor în armata României, Bucureşti
2009.
9. X X X , R.G.1 – Regulamentul de ordine interioara în unitate, Bucureşti, ed. 2016

Surse web:
1. https://www.facebook.com/Scoala-Militara-de-Maistri-Militari-si-Subofiteri-a-Fortelor-
Aeriene

2. https://afas.ro

3. https://www.roaf.ro

4.

40
https://ro.wikipedia.org

41

S-ar putea să vă placă și