Sunteți pe pagina 1din 1

CARTEA DE IMOBIL - Responsabilul cărții de imobil

1. Conform Ordonanței de Urgență nr 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința


și actele de identitate ale cetățenilor români, locatarii imobilelor au următoarele obligații:

 Responsabilul cărții de imobil are obligația să înscrie, pe baza actului de identitate,


persoanele care domiciliază sau au reședința în imobilul respectiv și să o prezinte,
la cerere, polițiștilor sau lucrătorilor serviciilor publice comunitare de evidență a
persoanelor (art. 38, alin. 4)
 Persoanele care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sunt obligate să
ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuință în termen de 15 zile de la
mutare (art.39, alin. 1)
 Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate
responsabilului cărții de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cărții de
imobil (art. 39, alin.2)

Nerespectarea prevederilor ordonanței constituie contravenție și se sancționează conform


legii.

2. Conform HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 295/2021 de aplicare unitară a


dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru
stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii
de imobil :

 Înscrierea persoanelor în cartea de imobil se face în baza actului de identitate, iar


pentru copiii sub 14 ani, în baza certificatului de naştere.
 Pentru înscrierea persoanelor în cartea de imobil nu pot fi solicitate fotocopii ale
actelor de identitate, certificatelor de stare civilă sau titlurilor de proprietate.
Acestea pot fi verificate vizual pentru conformitate.(art.94)

3. Conform Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de


proprietari și administrarea condominiilor

 Proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare


intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau
nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii/comodatarii ca urmare a
închirierii sau a împrumutării locuinței (art.30, alin 1)
 Notificarea prevăzută la alin. (1) se face în scris în termen de 10 zile de la
schimbarea intervenită, de la luarea în spațiu, respectiv de la semnarea contractului
de închiriere/comodat. (art.30, alin. 2).

S-ar putea să vă placă și