Sunteți pe pagina 1din 13

Prezentarea generala a firmei ...............................

S.C. ........................ S.R.L. a fost înfiinţată în anul ........... fiind înmatriculată în Registrul
Comerţului sub nr. ............., cod unic de înregistrare ............, având drept persoană de contact
pe ....................... Firma nu a suferit modificări decât majorarea capitalului social în ................. cand a
fost preluata de ....................
Firma îşi are sediul social în ................................ iar punctul de lucru se află în ...................
Pentru contact, firma pune la dispoziţie adresa de e-mail: office@.........................................

Activitatea zilnica desfasurata in cadrul intreprinderii


SC ...................................... SRL

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţii


9ºº-10ºº Cunoaşterea firmei ........................
10ºº-11ºº Cunoaşterea personalului .....................
din următoarele
departamente : vânzări,
marketing, contabilitate,
distributie,facturare si
urmarire plati.
11ºº-15ºº Am început lucrul in .................................. Am facut
departamentul de facturare cunostinta cu
si urmarire plati. Am asistat colegii mei de
la activităţile care se petrec la
in departamentul de departamentul
facturare si urmarire plati de facturare si
după cum urmează: am observat
- receptia marfurilor cum isi
..................... - Intocmirea zilnica a desfasoara
(prima zi de facturilor fiscale pentru acestia
pratica) serviciile de  activitatile in
- Verificarea periodica a fiecare zi.
facturilor fiscale de la
furnizori
-ntocmirea si actualizarea
permanenta a situatiei
privind distributia
- Urmarirea zilnica a
incasarii facturilor, atat a
celor achitate cash, cat si a
celor achitate prin banca
- arhivarea corecta si la
timp a tuturor documentelor
operate;
- genereaza in sistem
carnetele de documente;
- anuleaza fizic si in sistem
toate documentele gresite;
- urmareste operarea
corecta si la timp a
documentelor completate
de mana (avize, facturi,
note de transfer,
protocoale);
- coordoneaza solutionarea
comenzilor speciale
(fabrici, Real) si a tuturor
urgentelor si situatiilor
neprevazute ivite;
- urmareste documentele ce
privesc miscarile de marfa
dintre gestiuni (ex: Buftea –
sediu);
- intocmeste la sfarsitul
fiecarei zile un raport
referitor la documentele
anulate (numar, data
document, motiv anulare) si
referitor la carnetele de
documente generate (tip
document, serie, interval de
numere) pe care le preda
Departamentului Financiar
– Contabil;
- intocmeste zilnic un raport
cu privire la marfurile
nedescarcate din gestiune,
pe care il preda Serviciului
Preturi, Receptie, Stoc
Control;
- intocmeste saptamanal un
raport referitor la facturile
cu probleme (pierdute, fara
semnatura si stampila de
receptie) pe care il preda
Dispecerilor si
Departamentului Financiar
– Contabil;
- aduce la indeplinire orice
alte dispozitii ale sefilor
ierarhici.
- începerea primelor noţiuni
ale programului de
facturare cu care lucrează
firma
- Atributii in sistemul
MENTOR :
- genereaza in sistem
carnetele de documente ;
- anuleaza in sistem toate
documentele gresite ;
- sterge documentele gresite
operate in sistem ;
- poate configura in sistem
liste preferentiale si salva
liste noi;
- poate modifica documente
operate in sistem (facturi,
avize, note de transfer)
Facultatea de Management Turistic si Comercial
Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţii


9ºº-11ºº Aprofundarea cunoştinţelor in ....................... Mi s-a
domeniul facturarii prin . explicat cum
intermediul programului se introduc
Mentor după cum urmează: datele despre
- structura programului o
-anulare facturi in cazul in care firma ,despre
s-au efectuat erori produsele noi
- verifiicare facturi introduse,
intrari ,facturi iesiri,NIR uri. despre cum se
anuleaza o
factura daca
aceasta a fost
transmisa
beneficiarului
si ca aceasta
actiune se
numeste
stornare
11ºº-12ºº Invatarea sistemului de plata . Nelucrand
................... prin intermediul cash si al niciodata in
........(a ordinelor de plata domeniul
doua zi de contabil nu
practica) stiam la ce se
refera aceste
ordine de
plata.
12ºº-15ºº Am asistat la calcularea . aici trebuia sa
comisioanelor aferente in cazul introduc
agentilor de vanzari cărora li se comenzile de
cedează comision la agenti,iar
-întocmirea de rapoarte zilnice dupa ce erau
privind încasările filialei din validate de
ziua respectiva ( cash sau ordin catre
de plata) gestionari le
- invatarea atribuţiilor zilnica scoteam din
ale operatorului facturare cum sistem,dupa
ar fi : care le
-Verifica facturile de marfa intocmeam o
- Asigura permanent declaratie de
disponibilitatile necesare si conformitate
mentinerea capacitatii de plata si de aici erau
(cash flow) luate de soferi
- Inregistreaza facturile in pentru a
sistemul de gestiune a incarca marfa.
stocurilor  Dimineata
-Emite facturi de iesire a aveau
produselor insotite de avize ale prioritate
marfurilor produsele
-Asigura relatia cu furnizorii care trebuiau
-Verifica jurnalele de livrate catre
cumparare si vanzare magazine.

Facultatea de Management Turistic si Comercial


Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndru Observaţii


mător
M-am implicat efectiv timp de . Am efectuat
6 ore in activitatea de invatare facturari,NIR-
a produselor firmei si apoi uri ,verificarea
facturare începând cu stocului
-emiterea de facturi existent,corelarea
-cu realizarea NIR-urilor din informatiilor
ziua respectiva pentru existente in
produsele primite, programul Mentor
-corelarea facturilor cu stocul cu informatiile
fizic existente la
-preluarea si verificarea gestionar.
permanenta a avizelor de In cursul zilei de
insotire a marfii cat si a astazi a intervenit o
observaţiilor facute de agentii problema,
de vanzari in legatura cu furnizorul de
.................. 9ºº-15ºº traseele produselor respective produse de pizzerie
( a treia zi de -primirea furnizorilor si a a dus pe langa
practica) verificarea platilor catre acestia produse de calitate
superioara si
produse a caror
calitate era afectata
(cutiile de carton
erau deteriorate ,in
special din cauza
transportului
incorect al
acestora.Aceste
neconcordante au
fost transmise
managerului
relatiilor cu
furnizorii care a
rezolvat aceasta
problema.

Facultatea de Management Turistic si Comercial


Caiet de practica economica
Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumă Observaţii
tor
In acest timp am realizat . Am observat cum
vizitarea depozitului fiecare tip de
-prezentarea structurii produse este
9ºº-11ºº depozitului depozitat in
-prezentarea conditiilor de camere frigorifice
depozitare a produselor cu tempereaturi
congelate si refrigerate specifice acelor
produse
Am luat parte la activităţile . mi-au fost
care se desfasoara in explicate
departamentul vânzări după metodele de
cum urmează : vanzare ale
departamentul vânzări are agentilor de
datoria de a promova firma vanzari ale acestei
si de a realiza vânzări firme si cum
.................... optime in cele mai bune fiecare agent de
(a patra zi de condiţii pentru companie. vanzari are
practica) Responsabilitati in cadrul propriul
11ºº-15ºº departamentului vânzări : portofoliu.Mi s-a
-identificarea mai explicat si
oportunităţilor de vânzare cum operatorii de
-solutionarea plângerilor vanzari trebuie s
-cunoasterea utilizării astie sa-i ofere
tarifelor sau promotiilor clientului
speciale ca elemente produsele care i
ajutatoare pentru vânzare se potrivesc
-stapanirea tehnicilor acestuia cel mai
personale de vânzare bine( ex:
-intocmirea saptamanala a produsele
unui raport cu activităţile de congelate de peste
vânzare cu un pret mai
-cunoasterea mediului mic sau decat
competitiv al firmei produse congelate
romanesti sau
doar produse de
pizzerie)

Facultatea de Management Turistic si Comercial


Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumăt Observaţii


or
Implicarea activa timp de 6 ore ............. A trebuit sa ofer
in activitatea departamentului informatii
vânzări : detaliate despre
- preluarea apelurile telefonice calitatea ,pretul
care vin din partea clientilor produselor
care doresc noutati despre aflate la
activitatea firmei sau despre promotie pentru
................. 9ºº-15ºº promotiile acesteia acei clienti care
(a cincea zi - operarea comenzilor curente ne-au sunat
de practica) sau viitoare in programul pentru
Mentor efectuarea unor
- oferirea de informaţii utile cu comenzi.
privire la valabilitatea Convingerea
promotiilor oferite clientului la clientilor de a
momentul solicitat de către efectua comenzi
acesta .
- întocmirea de liste cu cererile
speciale ale clienţilor.

Facultatea de Management Turistic si Comercial


Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţii


Am asistat la activităţile ce se .................... Mi-au fost
desfasoara in cadrul explicate
departamentului de marketing, practicile mixului
după cum urmează : de marketing
- planificarea, conducerea si referitor la
dezvoltarea programului de preturi,produse,i
marketing si vânzări pentru magine, cum se
................... 9ºº-15ºº atingerea unui nivel optim de realizeaza
.... profit al firmei reclamele firmei
(a sasea zi - implicarea in activităţile de si publicitatea
de practica) secretariat. gratuita realizata
In acest departament se in general de
desfasoara următoarele clientii firmei.
activitatea : preluarea apelurilor In schimb la
telefonice, secretariat mi s-au
efectuarea de rapoarte zilnice explicat
destinate conducerii pentru activitatile pe care
analiza , întocmirea agendei le efectueaza
zilnice ale directorului general. zilnic o secretara
si cum se
realizeaza
acestea(
primire/trimitere
faxuri,acte
urgente .mesajele
primite pentru
directorul
general,mesajele
trimise de acesta
pentru diferite
departamente ).
Mi s-au acordat
sarcini destul de
usoare ,gen
curierat ,am fost
delegat sa
transmit diverse
acte
departamentului
de
vanzari,departam
entului de resurse
umane ,departame
ntului de
marketing.

Facultatea de Management Turistic si Comercial


Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţii


Am aprofundat activităţile ce ...................
se desfasoara in cadrul
departamentului marketing
începând cu dezvoltarea de noi
produse proprii,de realizarea
unor promotii avantajoase atat
pentru firma cat si pentru
............. 9ºº-12ºº client.
(a saptea zi Pregătirea promotiilor ce vor
de practica) fi desfasurate in cadrul extern
in decursul unei perioade de
timp si analiza pietei referitor
la cunostintele acestora despre
obiectivul firmei SC Agroalim
Distribution SRL
In continuare am asistat la ...................... Au fost
activităţile de pregătire a efectuate
imaginii noilor produse . schite ,planuri
Am asistat la preluarea ideilor au fost analizate
de la fiecare angajat al acestui rezultatele unor
proiect si imbinarea lor intr-o sondaje de piata
imagine ce se afla in si planificari
12ºº-15ºº concordanta cu capacitatea ale realizarii
firmei si cu serviciile oferite de unor alte
aceasta . sondaje de
Predarea ideilor directorului piata( referitor
departamentului de marketing la calitatea
si asteptarea aprobarii acestuia. anumitor
produse proprii
de pe piata)

Facultatea de Management Turistic si Comercial


Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţii


Prezentarea departamentului Mi s-a explicat
de contabilitate. ca rolul
Indatoririle din acest documentelor
departament: contabile este
-urmarirea cheltuielilor de inregistrare
privind transportul si cornologica si
aprovizionarea cu produse sitematica a
................. 9ºº-15ºº - urmareste si tine evidenta operatiunilor
( a opta zi cheltuielilor privind efectuate, mi s-a
de practica) desfacerea mai explicat ca
produselor(transportul, majoritatea
depozitarea, sortarea si documentelelor
intretinerea lor) contabile se
-intocmirea documentelor emit in dublu
contabile sau triplu
-inregistrarea datelor din exemplar pentru
documentele contabile ca un exemplar
primare cu ajutorul ajunge la
conturilor,precum si departamentul
generarea documentelor de contabilitate iar
sinteza,operatii care fac unul ramane la
obiectul contabilitatii furnizor/
financiare Cumparator sau
pentru
incarcarea in
gestiune , iar in
triplu exemplar
se intocmeste
de obicei NIR-
ul atunci cand
se constata
diferente la
receptie.
Cum se
calculeaza
soldul zilei
utilizand
documentele
aflate in
registrul de
casa.

Facultatea de Management Turistic si Comercial


Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţii


Implicarea activa in activitatea . Ma ocupam
departamentului contabilitate: cu
-Operarea documentelor -anularea
contabile documentelor,
-Intocmirea si verificarea -creearea de
balantelor contabile si a articole noi,
situatiilor financiare -verificarea
................ 9ºº-15ºº semestriale si anuale (bilantul stocurilor,
(a noua zi contabil) -urmarirea
de practica) - Calcularea drepturilor unui articol cu
salariale, întocmirea ştatelor de fisele de
plată şi întocmirea magazie,
documentelor de virament -ingrijirea de
aferente acestora; activitatea
-Întocmirea şi depunerea la zilnica de
termenele legale a declaraţiilor emitere de
privind impozitele şi taxele; facturi si
-Întocmirea şi întregistrarea la avize.
termenele legale a declaraţiilor -Introducerea
privind contribuţiile sociale; de facturi de
-Completarea registrului jurnal marfa si
şi a registrului cartea mare; intocmirea
-Verificarea jurnalului de receptiei
vânzări, a jurnalului de conform notei
cumpărări şi a registrului de intrare
inventar receptie a
-Calcularea şi analiza gestionarului.
principalilor indicatori -Introduceam
economico-financiari în baza facturile de
balanţei de verificare şi a intrare
situaţiilor financiare; marfa,si a
-Informarea periodică asupra avizelor cu
schimbărilor legislaţiei fiscale care marfa se
şi contabile pentru a conduce transporta de
corect evidenţa operativ- la o gestiune
contabilă la sediul firmei şi la alta.
pentru alegerea unei politici
corecte la nivelul decizional al
societăţii;
-Reprezentarea societăţii cu
ocazia verificării evidenţei
contabile de către organele
abilitate prin lege de a efectua
controale financiar-fiscale.

Facultatea de Management Turistic si Comercial


Caiet de practica economica

Data Ora Activitatea desfasurata Îndrumător Observatii


Am asistat la activitatile zilnice ce se . Din
desfasoara in departamentul gestiune responsabilitatile
si responsabilitatile unui gestionar: unui gestionar eu
-Asigura gestiunea fizica a stocului nu am fost pusa
demarfa decat sa-l ajut pe
- Opereaza in stoc miscarile de domnul Florin
marfa Stan sa efectueze
................. 9ºº-15ºº - Pastreaza documentele justificative inventarul lunar al
(a zecea zi de legate de stocuri stocului de marfa
practica) - Efectueaza lunar inventarul si sa introducem
stocului de marfa marfa in stoc pe
- Participa activ la operatiunile de baza
incarcare/descarcare a marfii la/din documentelor de
magazia firmei intrare
- Raporteaza superiorului ierarhic
orice neconcordanta intre stocul fizic
si cel scriptic
- Ofera informatii despre stocuri
departamentelor firmei
- Respecta legislatia de gestiune a
stocurilor
- Introduce marfa in stoc in baza
documentelor de intrare 
- Efectueaza operatiuni de intrare in
stoc a marfii 
- Efectueaza receptia fizica a marfii
la intrarea in magazia firmei
- Raporteaza superiorului ierarhic
diferentele intre marfa fizica si cea
scriptica aparute la receptia marfii la
magazie
- Verifica documentele vamale la
introducerea NIR-ului si semnaleaza
eventualele neconcordante
- Inregistreaza, prelucreaza si
pastreaza informatiile referitoare la
situatia stocurilor 
- Raporteaza lunar rezultatele
activitatii de gestiune a stocului
- Utilizeaza eficient spatiul de
depozitare a marfurilor
-Asigura miscarea stocurilor
- Efectueaza transferurile de marfa
din stocul central in substocuri si
retur
- Pastreaza evidenta documentelor
de transfer emise, cu semnaturile de
predare/primire la zi
- Emite avize de expeditie pentru
marfurile ce parasesc firma, in
conditiile prevazute de lege
- Urmareste ca marfa introdusa in
stocul central sa fie sigilata
- Urmareste completarea de catre
clienti a documentelor fiscale
conform legislatiei
Listeaza documentele fiscale ce
insotesc marfa si le transmite
clientului 
- Preda marfa catre client conform
documentelor emise
4. Expediaza marfa catre clienti 
- Ambaleaza si securizeaza marfa in
vederea livrarii 
- Intocmeste necesarul de materiale
folosite pentru expeditia marfii 
- Transmite catre superiorul ierarhic
orice reclamatie privind expeditiile
de marfa insotesc marfa si le
transmite clientului 
- Preda marfa catre client conform
documentelor emise
- Expediaza marfa catre clienti 
- Ambaleaza si securizeaza marfa in
vederea livrarii 
- Intocmeste necesarul de materiale
folosite pentru expeditia marfii 
- Transmite catre superiorul ierarhic
orice reclamatie privind expeditiile
de marfa

Am fost delegat in departamentul de Training bazat pe


desfacere/ambalare: efectuarea
9ºº-11ºº -am participat la un mic training activitatilor din
legat de aranjarea produselor in cadrul
(a functie de categorie,temperatura etc departamentului
unsprezecea
zi de Am asistat la activităţile ce se Am ajutat la
practica) desfasoara in cadrul departamentului aranjarea
de desfacere/ambalare: produselor pe
- Coordonarea activitatii din depozit categorii, in
si a persoanelor din depozit si de la spatiul adecvat si
facturare; la temperatura
- Optimizarea personalului din adecvata
depozit si de la facturare;
11ºº-15ºº - Optimizarea costurilor;
- Organizarea personalului in
vederea aranjarii marfii pe categorii;
- Supravegherea depozitarea marfii
in spatiu adecvat;
- Pregatirea livrarilor - verificarea
respectarii procedurilor de
impachetare si etichetare ale
produselor;
Am asistat la activităţile ce se Am ajutat la
desfasoara in cadrul departamentului aranjarea
de desfacere/ambalare: produselor pe
- Coordonarea activitatii din depozit categorii, in
si a persoanelor din depozit si de la spatiul adecvat si
facturare; la temperatura
- Optimizarea personalului din adecvata
depozit si de la facturare;
9ºº-13ºº - Optimizarea costurilor;
- Organizarea personalului in
(a vederea aranjarii marfii pe categorii;
dousprezecea - Supravegherea depozitarea marfii
zi de in spatiu adecvat;
practica) - Pregatirea livrarilor - verificarea
respectarii procedurilor de
impachetare si etichetare ale
produselor;
Am fost delegata din nou in
departamentul contabilitate
13ºº-15ºº

Implicarea activa in activitatea Mi s-a spus ca am


departamentului contabilitate: fost repartizata
-Operarea documentelor din nou la acest
contabile departament
-Intocmirea si verificarea balantelor pentru a vedea
contabile si a situatiilor financiare daca am retinut ce
semestriale si anuale (bilantul mi s-a explicat si
contabil) ce-am efectuat pe
- Calcularea drepturilor salariale, data de
întocmirea ştatelor de plată şi 10.06.2010.
întocmirea documentelor de a spus ca e putin
virament aferente acestora; mai greu la
-Întocmirea şi depunerea la inceput dar ca
termenele legale a declaraţiilor trebuie sa tin
9ºº-15ºº privind impozitele şi taxele; minte ca oricine
(a -Întocmirea şi întregistrarea la poate sa invete
treisprezecea termenele legale a declaraţiilor cat timp are
zi de privind contribuţiile sociale; vointa.
practica) -Completarea registrului jurnal şi a
registrului cartea mare;
-Verificarea jurnalului de vânzări, a
jurnalului de cumpărări şi a
registrului inventar
-Calcularea şi analiza principalilor
indicatori economico-financiari în
baza balanţei de verificare şi a
situaţiilor financiare;
-Informarea periodică asupra
schimbărilor legislaţiei fiscale şi
contabile pentru a conduce corect
evidenţa operativ-contabilă la sediul
firmei şi pentru alegerea unei politici
corecte la nivelul decizional al
societăţii;
-Reprezentarea societăţii cu ocazia
verificării evidenţei contabile de
către organele abilitate prin lege de a
efectua controale financiar-fiscale.
Am fost delegata in departamentul M-am ocupat de
juridic aranjarea in
-aici sunt mai multi reprezentanti ordine
(a juridici care se ocupa cu rezolvarea cronologica a
paisprezecea litigiilor si proceselor intentate dosarelor in
zi de firmei desfasurare
practica) 9ºº-15ºº -arhivarea documenteor juridice

Am fost delegata in departamentului


management :
9ºº-15ºº -preluarea si directionarea apelurilor
(a telefonice
cincisprezece - primirea vizitatorilor si anuntarea
a zi de persoanelor de contact din societate
practica) - asigurarea protocolului in cadrul
intalnirilor, in conformitate cu
cerintele zilnice
- preluarea, inregistrarea,
distribuirea la compartimentele
implicate, indosariere si arhivarea
corespondentei si a mesajelor
primite din partea partenerilor,
clientilor si a celorlalti angajati
- redactarea corespondentei de
afaceri necesara desfasurarii
activitatii zilnice
- asigurarea transmiterii
documentelor prin posta, fax, e-mail
- actualizarea bazei de date
documente
- elaborarea si redactarea
documentelor si situatiilor cerute de
management
- asigurarea suportului administrativ
pentru toate departamentele firmei

Din punctul meu de vedere, activitatea de practică desfăşurată în cadrul SC .................. SRL
Bucureşti mi-a permis familiarizarea cu statutul şi activitatea Firmelor de distributie si depozitare ,.
Activităţile desfăşurate sub îndrumarea instructorului de practică sau a personalului din direcţiile la
care am fost repartizată reprezintă pe de o parte o mai bună cunoaştere a activităţii zilnice din cadrul
unei intreprinderi nationale, iar pe de altă parte experienţă profesională şi personală. Iminenţa
desfăşurării mi-au permis aprofundarea unor cunoştinţe dobândite până în acest moment.

S-ar putea să vă placă și