Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HARGHITA

CENTRUL DE CONCURS NR…………


UNITATEA: …………………………………………………………………………………………………………..

CONTESTAȚIE

Subsemnatul(a) (Numele, Inițiala tatălui., Prenumele) ........................................................

................................................................, CNP ........................................................... înscris cu fișa

numărul HR_.................... la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice

vacante/rezervate, participant la proba scrisă din 13 iulie 2022, la Centrul de Concurs Nr…..,

unitatea …………………………………………………………………………………………………., vă

rog să reevaluați lucrarea elaborată la disciplina de concurs

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

……………., limba de redactare a lucrării ……………..…………, nota obținută

…………………………

Precizez că am finalizat studiile în cadrul instituției/unității de învățământ


………………………………………………………………………………………………………………….
și pot fi contactat la numărul de telefon .................................... adresa de mail
……………………………………………….

Anexez copia xerox a buletinului/cărții de identitate.

Miercurea Ciuc, ………………………………

Semnătura,

S-ar putea să vă placă și