Sunteți pe pagina 1din 32

RAPORT

Efectele poluării asupra sănătății

2022
curat.aerlive.ro

Organizația Mondială a
Sănătății susține că poluarea
aerului este responsabilă
pentru 29% din decesele
cauzate de cancerul la
plămâni, 24% din decesele
cauzate de accidente vasculare
cerebrale și 43% din decesele Cetățenii nu cunosc pericolele la care se
expun și nici ce măsuri pot adopta chiar ei
cauzate de boala pulmonară pentru remedierea situației. Conștientizarea
obstructivă cronică. efectelor poluării asupra sănătății oamenilor
este necesară în București pentru înțelegerea
În cazul României, poluarea aerului este nevoii de a implementa soluții pentru un aer
responsabilă pentru peste 29.000 de morți mai curat, soluții care de multe ori nu sunt
premature în fiecare an, arată cel mai recent cele mai populare.
raport publicat de Agenția Europeană a
Mediului, din 2020. Iar situația este cea mai Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis și
îngrijorătoare în capitală: un bucureștean echipa de medici și experți colaboratori au
pierde în medie aproape 2 ani din viață din realizat raportul de față pentru a încerca
cauză că limitele de poluare stabilite de să arate efectele nocive ale poluării asupra
Organizația Mondială a Sănătății nu sănătății. Este și o analiză a datelor privind
sunt respectate. sănătatea populației, puse în legătură
cu datele privind calitatea aerului pentru
Tot România înregistrează cel mai mare cost București, acolo unde, din 2019 monitorizăm
mediu social asociat poluării din Europa, cu calitatea aerului prin intermediul
30% peste media europeană. Bucureștiul platformei Aerlive.ro.
este orașul european cel mai afectat de
costurile sociale cauzate de poluarea aerului, Ne dorim ca acest raport să stea la baza
după Londra, respectiv 3.004 euro/an/capita, fundamentărilor politicilor publice atât de
arată studiul “Impactul poluării aerului asupra necesare pentru îmbunătățirea calității aerului
costurilor pentru sănătate”, publicat de în București și să servească drept inspirație
Alianța Europeană de Sănătate și pentru celelalte orașe ale României, care se
Publică (EPHA). confruntă cu problema calității aerului.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 5
curat.aerlive.ro

Cuprins:

1 3
Ce este poluarea și Capitolul 2: Mediul
care sunt factorii • POLUAREA ÎN BUCUREȘTI
implicați ȘI EFECTELE ASUPRA
SĂNĂTĂȚII

2 4
Capitolul 1: Sănătatea Mituri despre poluare
• PEDIATRIE
• PATOLOGIA RESPIRATORIE
• ONCOLOGIE
• PATOLOGIA CARDIO-
VASCULATĂ
• DERMATOLOGIE: EFECTELE
CUTANATE
5
Referințe

MEDICI COLABORATORI ECHIPA EDITORIALĂ


Dr. Denisse Crețu - Medic specialist ORL Coordonator sănătate: Dr. Radu Țincu
Dr. Ioana Simian - Medic primar Dermatolog Coordonator mediu: Oana Neneciu
Dr. Iulia Balint - Medic specialist pediatru Asistent cercetare: Alexandru Cristian
Dr. Cristian Cobilinschi - Specialist Mocanu
Anestezie și TI Editor coordonator: Anca Adamescu

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 7
curat.aerlive.ro

Ce este poluarea
Poluarea și care sunt
Fenomen cu efecte nocive
mecanismele ei
asupra sănătății tuturor Factorii implicati

Poluarea aerului: ne încolțește de Poluarea aerului este contaminarea mediului × Poluanți secundari: nu sunt eliberați în
pretutindeni, având ca pradă copiii, tinerii și interior sau exterior cu orice agent chimic, mod direct în atmosferă. Sunt de obicei
vârstnicii deopotrivă. Se strecoară dincolo de fizic saubiologic caremodifică caracteristicile poluanți primari care interacționează
mecanismele de apărare ale organismului, naturale ale atmosferei. Dispozitivele de sau reacționează între ei sau cu alte
atacând plămânii și creierul. ardere de uz casnic, autovehiculele, instalațiile substanțe, de cele mai multe ori ca
industriale și incendiile forestiere sunt surse urmare a unor reacții fotochimice. Un
Armele sale sunt invizibile, aceste particule comune de poluare a aerului. exemplu este ozonul de la nivelul solului.
otrăvitoare de dimensiuni moleculare care,
cu fiecare inspirație pătrund prin bariera Substanțele poluante sunt acele substanțe
× De origine antropogenă, generate în urma
protectivă a plămânilor. Odată ajunse care au un efect negativ asupra stării de
activităților umane: monoxidul de carbon,
acolo, ele provoacă inflamații, în vreme ce sănătate sau asupra mediului înconjurător.
rezultat în trafic, procese industriale,
organismul se luptă asiduu să se protejeze. Acestea pot fi sub formă solidă,
arderi de deșeuri. Iar dacă ne referim la
lichidă sau gazoasă
mediul rural, sursele de încălzire casnică
Aceste particule, însă, reușesc să penetreze sau practicile agricole reprezintă surse de
mecanismele de apărare, făcând loc
Substanțele poluante pot fi:
componentelor toxice în corp și punând
bazele multor afecțiuni și boli grave.
× Naturale sau antropogene (cauzate de
Acestea alunecă direct în sistemul sanguin, activitatea umană).
sabotând întregul organism, inflamând și × Cele generate de natură se împart și ele
contractând vasele de sânge, crescând la rândul lor:
tensiunea arterială până la punctul în care se × Poluanți primari: cei eliberați în urma
poate declanșa un accident vascular cerebral. incendiilor de vegetație sau a erupțiilor
vulcanice;
Particulele dislocă placa de grăsime care a
fost dobândită în urma alimentației și creează
astfel cheaguri, care pot ajunge să fie fatale
pentru circulația sângelui către inimă și creier.

Cu fiecare caz de atac cardiac/ infarct,


accident cerebral vascular, afecțiuni
pulmonare sau cancer, poluarea adăugă încă
o viață în palmaresul său.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 9
curat.aerlive.ro

Poluanții din aer


PM= complex de particule atmosferice
lichide si solide (sursele primare: emisiile
DIOXIDUL DE SULF COMPUȘII ORGANICI VOLATILI industriale datorate arderii, aerosolii organici
și anorganici secundari)
Este eliminat în urma erupțiilor vulcanice și ca Reprezintă poluanți ai mediului exterior.
urmare a unor procese industriale. Arderea Metanul contribuie la fenomenul de încălzire
× PM10 (particule în suspensie) cu diametrul
unor combustibili eliberează dioxid de sulf. globală și al efectului de seră. Compuși
mai mic de 10 microni; se acumuleaza
Prezența dioxidului de sulf în atmosferă aromatici, ca: benzen, toluen, xylen sunt
în principal în tractul respirator superior
participă la apariția ploilor acide ceea ce incriminați ca fiind substanțe cu potențial
(cavitate nazală, faringe, laringe)
subliniază efectul pe care îl are asupra carcinogen, fiind asociați cu unele forme
× PM2.5 (particule fine în suspensie) cu
întregului mediu. de leucemie.
diametrul mai mic de 2,5 microni; se
acumuleaza atât în tractul respirator superior,
cât și inferior.

OXIZII DE AZOT PARTICULELE ÎN SUSPENSIE PM-URILE Aceste particule provoacă un efect nociv
direct și totodată pot absorbi alți alergeni,
Apar în urma proceselor de combustie, în Sunt acele particule fine solide sau lichide ce microorganisme, ciuperci, acarieni sau alți agenți
special la temperaturi înalte. Apare și în urma se află suspendate în atmosferă și care au patogeni care generează daune suplimentare
unor fenomene climatice naturale. Se poate capacitatea de a penetra căile aeriene. asupra organismului.
identifica sub forma unor gaze toxice de Cu cât dimensiunea acestora este mai
culoare roșiatică sau maronie. mică, cu atât capacitatea de a pătrunde mai
profund în căile pulmonare este mai mare. PARTICULELE ORGANICE ȘI
ANORGANICE ȘI PRODUȘII BIOLOGICI
Multe din aceste particule pot fi încărcate Se găsesc în aerul inspirat: Ele sunt printre
MONOXIDUL DE CARBON cu alte substanțe chimice. În acest mod, cele mai frecvente și des întâlnite particule
particulele reprezintă un vehicul pentru alte care pot determina reacții inflamatorii locale
Este un produs de combustie care apare substanțe toxice, cum ar fi pesticide sau
prin arderea de motoare, un gaz neiritant, la nivelul organismului și pot determina
metale grele. apariția diverselor boli pulmonare, boli
imposibil de detectat cu simțurile umane, dar
cu efect extrem de toxic. Sursa principală ale căilor aeriene superioare (sinuzite,
o reprezintă traficul de automobile și este rinosinuzite), declanșarea alergiilor la pacienții
printre cei mai agresivi pentru plămâni și cu predispoziții alergice, declanșarea bolilor
arborele traheobronșic. coronariene sau a infarctului miocardic acut.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 11
curat.aerlive.ro

Capitolul 1
Impactul poluării
asupra sănătății
Conform Organizației
Mondiale a Sănătății în fiecare
an 7 milioane de oameni mor
ca urmare a poluării aerului.

Poluarea aerului crește semnificativ riscul de


a dezvolta unele patologii cronice sau acute,
pornind de la afecțiunile pulmonare, mergând
până la cele cardiace sau oncologice.

Dincolo de efectele resimțite imediat asupra


sănătății, poluarea aerului crește necesitatea
unor tratamente cauzate de aceste patologii,
odată cu ele crește numărul de spitalizari,
crește mortalitatea prematură, scade
calitatea vieții

Efectele poluării sunt modulate de reacția


individuală a persoanei expuse, de tipul

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 13
curat.aerlive.ro

Patologii
1. Pediatrie

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 15
curat.aerlive.ro

Expunerea copiilor la poluare și impactul


efectelor poluării asupra sănătății lor este este
un aspect prea ușor trecut cu vederea în ziua
de azi. Copiii sunt expuși poluării atât afară, în
aer liber, cât și în interior, în școli și acasă.

Un raport Unicef indică drept elemente


esențiale pentru bunăstarea copiilor: lumina,
calitatea aerului și a apei, căldura, frigul, CONTEXT MEDICAL
spațiul verde, locurile de joacă, condițiile din
Comparativ cu adulții, copiii sunt mult mai Expunerea gravidelor la monoxid de carbon
școli, transportul public, traficul, calitatea
vulnerabili la efectele poluării, având în vedere poate determina nașterea unor copii cu
și siguranța drumurilor. Din același raport
imaturitatea organismului, particularitățile greutate scăzută.
Unicef, publicat în aprilie 2022 reiese că
sistemului imunitar, permeabilitatea mult mai
prin raportare la peste 20 de indicatori de
crescută a țesutului pulmonar. În unele studii, expunerea prenatală a copiilor
bunăstare a copiilor, România se plasează pe
la particule PM 2.5 poate afecta dezvoltarea
ultimul loc din 29 de țări evaluate.
În plus, copiii, datorită frecvenței respiratorii unor zone din creier care au efecte de control
mai ridicate comparativ cu adulții sunt expuși inhibitor. O alterare a acestor zone inhibitorii
la o cantitate mai ridicată de substanțe poate fi corelată cu unele afecțiuni,
poluante. precum ADHD.
× 93% dintre copiii cu vârste sub 15 ani
și peste 600 de mil. de copii sub 5 ani De asemenea această expunere este Expunerea prenatală la aceste particule este
respiră aer poluat, care le va afecta raportată la greutatea corporală a copiilor. asociată cu o scădere a capacității cognitive,
starea de sănătate și implicit dezvoltarea Există o multitudine de studii care susțin incluzând memoria și atenția, în timp de
neuropsihică; corelația dintre expunerea la substanțe expunerea prenatală la particule PM 2.5 este
× Copiii au de 10 ori mai multe șanse decât poluante și apariția astmului bronșic. corelată cu o creșterea a adipocitelor, dar și
un adult să fie afectați de poluare Inflamația cronică a căilor aeriene determină o a leptinei sau adiponectinei, care pot crește
× În 2019 poluarea a fost a patra cauză scădere a funcției pulmonare. riscul de obezitate.
principală de risc de mortalitate
prematură Expunerea copiilor la un aer încărcat cu Există o corelație și cu coeficientul de
× 26% dintre toate decesele de la copiii monoxid de carbon scade transportul inteligență al copiilor, cu cât aerul este mai
sub cinci ani din 2017 au fost cauzate de oxigenului în organism. Expunerea sistemului poluat cu atât acesta va fi mai scăzut.
poluare. nervos central la monoxid de carbon cu
× Două milioane de copii vor dezvolta astm scăderea secundară a transportului de
din cauza poluării. oxigen, scade capacitățile cognitive.

“Oamenii sunt îngrijorați unde să-și ducă


copiii la școală, să fie mai deștepți, dar cu cât
va fi mai poluat aerul, cu atât ei vor avea o ‘Simțim tot mai mult o creștere a prezentărilor
dezvoltare neurocognitivaă mai proastă.” copiilor cu diverse afecțiuni alergice, afecțiuni
respiratorii prelungite, tuse prelungită după
Dr. Radu Țincu, în cadrul Seminarului viroze, cât și wheezing recurent, mergând
Poluarea aerului și sănătatea, 15 iunie 2022, până la diagnosticul de astm.’
Parlamentul României Iulia Balint

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 17
curat.aerlive.ro

2. Patologia
respiratorie
Impactul asupra calității vieții
la pacienții cu boli pulmonare.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 19
curat.aerlive.ro

Aceste secreții de la nivelul foselor nazale pot


totodată să coboare către laringe (ce poate
cauza laringite și/sau faringite) sau către
plămâni, determinând infecții pulmonare.

Înglobarea particulelor nocive prin intermediul


mucoasei nazale și absorbția lor la nivelul
organismului determină niște reacții locale
ale organismului prin care se stimulează
producția de imunoglobuline și astfel se
activează sistemul imunitar al pacienților
predispuși la alergii. Cei mai expuși și atipici
din punct de vedere al reacției inflamatorii
Sunt foarte puține organe care nu sunt Studiile dovedesc că, dincolo de anumiți sunt pacienții alergici. Este lesne de înțeles de
afectate de aerul poluat, dar poate cel mai alergeni care pot fi induși de unele plante ce factorul poluant pune presiune cu atât mai
afectat este aparatul respirator. Persoanele pentru anumiți oameni, este mult mai benefic accentuată pe sănătatea acestora.
din apropierea unor străzi circulate riscă de să ai plante verzi în jur pentru a se reduce
două ori mai mult să dezvolte simptome efectele poluanților.
respiratorii și crize de astm. CĂILE RESPIRATORII:
Ce se întâmplă la nivelul căilor respiratorii?
Organizația Mondială a Sănătății spune Mucoasa respiratorie este protejată de niște
că peste patru milioane de cazuri noi de cili vibratili (un soi de fire din afara celulelor)
CONTEXT MEDICAL care au o mișcare de curățare către exteriorul
astm sunt atribuite dioxidului de azot, asta
înseamnă cam 13% din incidența globală a NASUL: particulelor. În momentul în care suntem
cazurilor de astm. Rolul nasului în filtrarea particulelor: Nasul expuși la fum, care poate că vine după un
este primul organ pe care agentul poluant îl incendiu de pădure de 10 minute, la nivelul
întâlneste în calea lui. Mucusul de la nivelul cililor apar leziuni severe, iar în 30 de minute
Schimbările climatice duc și ele la o mai aceștia devin imobili.
mare poluare a aerului. Alergiile cresc, iar nasului are un rol de filtrare a particulelor din
patologia poate fi legată de creșterea poluării. aerul pe care îl inspirăm și ne asigură o bună
calitate a lui: il umidifică, îl încălzește. Ca o paralelă, după fiecare țigară, cilii sunt
Temperatura globală crescută modifică durata imobili preț de 30 de minute, de-asta auzim
și lungimea sezonului de alergii, și modifică fumătorii tușind- asta se întâmplă atunci
distribuția geografică a plantelor. Noi inspirăm particulele din mediul ambiant
iar apoi ele sunt înglobate în mucoasa nazală, când cilii se dezmeticesc din nou și permit
producând reacții inflamatorii locale (edem, funcționarea tractului respirator. Dar cu cât
Cercetătorii s-au întrebat și dacă există o vom fi mai expuși poluării, cu atât cilii noștri
legătură între vegetație, poluare și astm inflamație) care au răsunet asupra respirației.
Ca efect, apare nasul înfundat, începe să protectori vor fi mai des vulnerabili.
bronșic. Dacă analizăm populația dintr-o
zonă cu mai multă verdeață, cu siguranță apară disconfort la nivelul nasului (acesta
încearcă să scoată particulele alergene Poluarea duce la apariția diverselor boli ale
poluanții atmosferici vor fi mai reduși. Dar se căilor aeriene superioare și inferioare: de
pune întrebarea: există posibilitatea ca spațiul prin strănut de la nivelul foselor nazale), iar
persoanele cu alergii deja depistate încep exemplu patologia nazală, alergiile, sinuzita,
verde să capteze o parte din poluanții din aer? rinosinuzita, inflamațiile mucoasei nazale
sa sufere cel mai tare (nas infundat, stranut,
nasul curge și e inflamat, prin această (rinitele), dar și altor organe. Aceste afecțiuni
inflamație locală secrețiile se pot infecta și pot pot duce la apariția cancerului pulmonar, a
apărea ulterior rinosinuzitele). bolilor coronariene ischemice acute (infarctul
miocardic) sau altor boli coronariene.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 21
curat.aerlive.ro

3. Oncologie
Implicațiile poluării aerului în
apariția cancerului

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 23
curat.aerlive.ro

“Când vom monitoriza datele pentru calitatea


aerului eficient, vom ști cu exactitate când
să deschidem ferestrele și când nu, când să
facem sport, alergând în parc și când nu.“
Dr. Radu Țincu

Particulele PM2,5 au cauzat în 2017 peste


260.000 de decese în toată lumea

Poluarea aerului poate iniția procesul de CANCERUL BRONHO-PULMONAR este


CONTEXT MEDICAL fibroză pulmonară idiopatică. În afară de principala cauză corelată cu diferite forme
poluare, în apariția acestei patologii mai sunt de poluare, cu prezența particulelor PM2,5,
Expunerea la substanțe poluante reprezintă Mercurul atașat de PM2,5 poate să ajungă implicați factorii genetici care pot predispune care pot penetra profund căile pulmonare,
un factor de risc pentru dezvoltarea unor la distanțe mari, chiar kilometri; particulele la apariția fibrozei. Cantitatea de particule iar mercurul poate ajunge să fie depozitat la
forme de cancer și cel mai probabil incidența se vor încărca cu acest mercur și-l vor duce PM accelerează progresia bolii, crescând și nivelul creierului.
cancerului bronho-pulmonar corelată cu la nivelul căilor aeriene, unde în contact cu intensitatea, și numărul de exacerbări.
poluarea aerului este subestimată. umiditatea din căile aeriene, se va activa, va Riscul de cancer bronho-pulmonar este
Conform Agenției pentru Studierea deveni absorbabil și va ajunge în Poluarea aerului reprezintă un trigger pentru asociat și cu metalele grele, plumbul, nichelul,
Cancerului, poluarea aerului și particulele circulația sistemică. scurtarea telomerelor, produce o dereglare pe care le găsim în aerul intens poluat (vezi
PM sunt încadrate ca factori cancerigeni de a balanței oxidante/antioxidante și menține arderi deșeuri menajere). Ne naștem cu riscul
ordinul I pentru cancerul pulmonar. BRONHOPNEUMOPATIA CRONICĂ procesele de inflamație cronică. Duce la de a dezvolta cancer, însă factorii de mediu
OBSTRUCTIVĂ (BPOC) Organizația apariția unor anomalii de refacere a epiteliului pot favoriza apariția cancerului.
Există de asemenea studii care evidențiază pentru Dezvoltare Economică și Cooperare pulmonar. Expunerea la particule toxice poate
implicarea dioxidul de azot în creșterea (OECD) estimează că până în 2050 poluarea produce fenomene de hipersensibilizare a La nivelul societății sunt și categorii mai
mortalității asociate cancerului pulmonar. Este atmosferică va deveni cel mai important țesutului pulmonar. vulnerabile precum vârstnicii, fumătorii,
încă neclar mecanismul prin care poluanții factor de mediu asociat cu moartea cei expuși la radiații, cei sedentari, cu boli
modifică structura normală a țesutului prematură la nivel mondial. În apariția BPOC nu doar inflamația joacă pulmonare cronice sau cei care prin meserii
pulmonar, însă studiile observaționale arată o un rol important, ci și răspunsul imunologic. se expun la diferite alte noxe.
creștere a incidenței adenocarcinomului. BPOC, care are ca urmare principală scăderea Dacă în căile pulmonare mari inflamația
funcționalității plămânilor, a fost a treia cea cronică produce bronșită, la nivelul căilor Dar e important să încetinim măcar poluarea,
Studiul EAGLE care a inclus 2099 pacienți cu mai frecventă cauză de deces din lume în aeriene mici apare distrucția țesutului pentru că altfel vom merge pe acea curbă, iar
neoplasm pulmonar a evidențiat o asociere 2019. Factorii de risc sunt expunerea la tutun, pulmonar cu apariția emfizemului pulmonar. la un moment dat efectul nu va mai putea fi
foarte importantă între nivelul de particule la praf, la fum, la alte substanțe chimice, la oprit. Poluarea aerului duce la pierderea de
PM și dezvoltarea unor tumori pulmonare de poluare atmosferică, lucruri care pot duce la ani din viața noastră:
tip scuamos. malformații congenitale, infecții respiratorii,
chiar în perioada copilăriei.
Particulele PM2,5 au cauzat în 2017 peste
260.000 de decese în toată lumea. Nu doar Concentrațiile de PM10 și PM2.5 sunt
ele sunt toxice, ci metalele grele transportate asociate cu prevalența BPOC, iar expunerea
în aer mai ales în urma gestionării incorecte la poluare atmosferică poate crește ritmul
a deșeurilor menajere, a arderilor de diferite de BPOC; la persoanele cu astm bronșic,
substanțe plastice, asta generează mercur expunerea la poluare poate crea o asociere
atmosferic, care poate fi gazos, intră în ciclul între astm și BPOC; poluarea atmosferică este
natural și acoperă o arie geografică. principalul factor noninfecțios care determină
o creștere a ratei mortalității asociate
cu BPOC.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 25
curat.aerlive.ro

Cercetările arată că
pierdem peste doi ani din
viață din cauza aerului
poluat, iar o populație
bolnavă, în special de boli
pulmonare, este una
incapabilă să susțină o
evoluție sănătoasă a societății.
Expunerea cronică la substanțe toxice Expunerea la poluanți scade capacitatea
produce o epuizare a moleculelor antioxidantă. Nivelul de ozon scade
antioxidante, care se consumă în timpul disponibilitatea glutationului.
procesului de combatere a toxicității.
Particulele ultrafine cresc capacitatea
Activitatea unor enzime antioxidante, oxidativă, determinând fenomene inflamatorii
cum ar fi: superoxid dismutaza, glutathion mai accentuate. Particulele extrafine nu pot fi
peroxidaza, pot fi afectate de acest asalt filtrate de căile aeriene superioare, ajungând
toxic. Stresul oxidativ care însoțește în căile aeriene inferioare, unde penetrează
expunerea la poluare determină epiteliul alveolar.
peroxidare lipidică.
În funcție de mărimea acestora vor putea
Lipoperoxidarea este resposabilă de moarte ajunge în interstițiul pulmonar și de acolo în
celulară și de aparițiabolilor degenerative. circulația sanguină. Căile aeriene inferioare nu
Speciile reactive de oxigen generate în cadrul posedă mecanisme eficiente de eliminare a
stresului oxidativ stimulează eliminarea de acestor particule.
citokine proinflamatorii, care generează un
răspuns imunologic prin activarea unor celule, Aceste particule sunt încărcate cu alte
care la rândul lor pot intensifica substanțe toxice, cum ar fi: metale grele,
stresul oxidativ. dioxină, hidrocarburi. Inhalarea acestor
substanțe duce la inflamație indusă de stres
oxidativ.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 27
curat.aerlive.ro

4. Patologie
cardiovasculară

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 29
curat.aerlive.ro

× În 2019, în statele membre ale Uniunii Creșterile de concentrație a poluanților din


Europene: 307 000 de decese premature aer s-au dovedit a fi asociate cu creșterea
au fost asociate poluării cu PM2.5 riscului de infarct miocardic și de
× 40 400 de decese au fost asociate fibrilație atrială.
expunerii la dioxidul de azot
× 16 800 de decese au fost atribuite De asemenea expunerea la concentrații
expunerii la ozon. reduse dar pe o perioada prelungită
determină un risc cardiovascular crescut prin
o vasoconstricție prelungită, o creștere a
CONTEXT MEDICAL riscului de hipertensiune arteriala, iar pentru
pacienții cu insuficientă cardiacă crește riscul
Poluarea determină manifestări de decompensare cardiacă și de spitalizare
cardiovasculare ce implică atât circulația prelungită.
venoasă, cât și pe cea arterială.
Expunerea la poluanții din aer determină un Creșterea concentrațiilor de poluanți din
răspuns inflamator sistemic (adică afectează aer cresc riscurile de accidente vasculare
întregul organism) și determină coagularea cerebrale pentru pacienții cu patologii deja
sistemului procoagulant. instalate la nivel vascular.

Poluanții din aer determină un răspuns de


stres caracterizat prin activarea sistemului
nervos simpatic și eliberare masivă de
hormoni de stres.

Poluarea aerului se asociază cu o disfuncție


metabolică ce se traduce prin creșterea
incidenței obezității și diabetului zaharat,
patologii despre care e bine cunoscut faptul
că prezintă un risc cardiovascular crescut.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 31
curat.aerlive.ro

Expunerea la praful în suspensie duce la Bolile cardiovasculare induse de expunerea Expunerea la metale grele asociate poluării,
leziunea endotelială, care are drept efecte cronică la PM-uri, se manifestă în urma afectează măduva hematogenă, având ca
indirecte-mediate pulmonar: o concentrație expunerii prelungite la PM și duce la efect instalarea anemiei. Nivelul de dioxină
crescută de citokine; stimularea producției vasoconstricție arterială și hipertensiune din mediu crește mortalitatea cauzată de boli
de celule inflamatorii la nivel medular; chiar și la indivizi sănătoși; agravarea cardiovasculare.
eliberarea moleculelor de adeziune, precum și vasoconstricției sistemice determinată
stimularea cascadei de coagulare. de expunerea la PM duce la creșterea În unele studii animale, expunerea la metale
post sarcinii favorizând decompensarea grele produce disfuncție metabolică prin
Totodată expunerea la PM-uri conduce la insuficienței cardiace. creșterea nivelului de trigliceride în sânge.
activarea receptorilor alveolari, care, prin
stimularea aferențelor senzitive, poate Monoxidul de carbon modifică capacitatea de Particulele PM 2.5 reprezintă un factor de risc
conduce în timp la: stimulare simpatică transport și transfer a oxigenului. Scăderea pentru boala cardiacă ischemică, insuficiența
exacerbată; creșterea eliberării hormonilor disponibilității oxigenului va afecta cu cardiacă sau pentru bolile cerebrovasculare.
de stres (catecolamine, cortizol, etc.), care precădere organele care necesită cantități
la rândul lor poate conduce la: variabilitatea importante ale acestuia, în special inima și Se pare că afectarea cardiacă este cauzată de
frecvenței cardiace, aritmii. creierului. o dereglare a sistemului nervos autonom cu
o scădere a variabilității frecvenței cardiace.
Creșterea riscului trombotic este dovedit Aceste modificări pot determina scăderea În studiile pe animale s-a observat că
determinată de: Expunerea la compuși capacității de concentrare, întârzierea particulele ultrafine favorizează dezvoltarea
de combustie, prin: activare plachetară; reflexelor, confuzie. Eliberarea de citokine aterosclerozei.
favorizarea formării de trombi; inhibarea inflamatorii în cadrul procesului inflamator are
activității fibrinolitice; creșterea producției de efecte negative asupra coagularii, mai ales Expunerea organismului la aceste particule
factori de coagulare (FVIII, fibrinogen, factor prin inițierea unor mecanisme de inflamație la scade capacitatea antiinflamatorie. În
tisular, factorul von Willebrand) nivelul vaselor de sânge. plus s-a observat o creștere a nivelului de
malondialdehida ca marker de peroxidare
Bolile cardiovasculare induse de expunerea Riscul de formare a cheagurilor de sânge lipidică. În studiul ULTRA s-a observat
acută la PM conduc la creșterea riscului de este mai ridicat la pacienții expuși la poluare. că după 2 zile de expunere la aer poluat
infarct miocardic în interval de câteva ore și Scăderea nivelului de oxigen poate precipita incidența episoadelor de angină crește în
se menține 24 ore; crizele de angină cardiacă. timpul efortului fizic.
CONCLUZII
Creșterea concentrației PM > 10 ug/m3 se Într-un studiu recent s-a identificat o creștere
• Particulele în suspensie favorizează
traduce prin creșterea riscului de spitalizare a expunerii unei molecule la suprafața
eliberarea markerilor proinflamatori și
pentru infarct miocardic în populația vaselor de sânge care favorizează formarea
promovează stresul oxidativ;
vârstnică; Creșterea concentrației PM cheagurilor de sânge.
• Particulele în suspensie determină și
reprezintă un trigger independent pentru
exacerbează reactivitatea vasculară,
fibrilație atrială cu aprox. 30 %.
accelerează aterogeneza și precipită
evenimente trombotice;
• Poluarea aerului se asociază cu
morbiditate și mortalitate crescută prin
infarct miocardic, aritmii și insuficiență
cardiacă.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 33
curat.aerlive.ro

5. Efectele
cutanate

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 35
curat.aerlive.ro

CONTEXT MEDICAL Acneea este agravată de poluare, mai ales în Organizația Mondială a Sănătății găsește
forma ei inflamatorie; acest lucru este vizibil intervenția radicalilor liberi exacerbată
Poluarea afectează învelișul cutanat pe două
în studii comparative zone poluate/vs mai de ultraviolete drept dăunătoare pentru
căi – contact direct și pe cale sistemică.
puțin poluate; în zonele mai puțin poluate exercitarea funcției de protecție a pielii. Pielea
Mecanismul care stă la bază de cele mai
predomină acneea comedoniană, ușoară, în este influențată puternic de microbiomul
multe ori este via radicali liberi, adică stres
timp ce în zonele poluate cea inflamatorie cutanat și de microsisteme, iar alterând
oxidativ. În momentul în care organismul nu
medie și severă. Procesele oxidative de la ADN-ul apare procesul de carcinogeneza
mai este capabil sa inactiveze radicalii liberi,
Pielea protejează ADN-ul fiecărei celule, din nivelul sebumului, nivelul scăzut de vitamina cutanată, de inducere de cancer. Acțiunea
apar urmările.
fiecare organ, așadar o piele sensibilizată E și squalen sunt parte a fenomenului de poluanților în atmosferă poate fi amplificată
poate conduce la afectarea organelor pe care agravare a acneei. de prezența radiațiilor ultraviolete și formează
Îmbătrânirea cutanată este unul din
le protejează. componentele majore ale așa-numitului smog
efectele vizibile pe piele, deși nu foarte
Cancerele cutanate – vin din impactul pro oxidant. Ozonul, care există în stratosferă
grav, cu impact major asupra noastră. Aici
Cine sunt poluanții cutanați? cunoscut al radiatiei UV, dar și a altor și troposferă, poate să inducă un stres în
includem pigmentările inestetice de timpul
× UVR compuși precum arsenicul, compușii organici sinergism cu poluanții atmosferici și pe de
poikilodermiei, lentiginelor solare, melasmei.
× PAHs: hidrocarburi policiclice aromatice volatili precum benzenul, hidrocarburile altă parte scade vitaminele C și E. Poluanții
× VOCs: compuși volatili policiclice aromatice și nivelul crescut de ozon cutanați sunt: ultravioletele (radiațiile B și A),
Afecțiunile inflamatorii cutanate - capul de
× Nox: nitrogen oxid la nivelul solului. hidrocarburile policiclice aromatice, compușii
afiș îl ocupă dermatita atopică. Recunoaștem
× PM: particule în suspensie volatili (nitrogenul și particulele în suspensie)
impactul poluării în creșterea numărului de
× Fumatul de țigară În reviste importante de specialitate există și fumatul de țigară.
cazuri de atopici la copii, dar și în populația
studii făcute pe zeci de mii de paciente
adultă. Influența factorilor poluanti, ținând
care se referă la obiceiuri, respectiv Pigmentarea cutanată poate apărea în
cont de debutul relativ precoce al dermatitei,
comportamente biologice de stat la soare. absența hidrocarburilor policiclice aromatice,
‘Trebuie să ne gândim că pielea, cel mai mare vine din viața intrauterina.
Actualmente la suprafața pielii intră radiațiile iar la copii poluanții sunt imunomodulatori
organ, este prima interfața cu factorii poluanți;
B și A, radiații ultraviolete între care există o și cresc riscul de eczeme și de agravare a
în mod normal ea are mecanisme de apărare; Afectarea provine atât din slăbirea barierei relație clară cu incidența cancerului epitelial. dermatitelor atopice.
când acestea sunt depășite, tot sub influența cutanate cât și din creșterea factorilor agresivi
poluanților, apar urmările. Expunerea la generând răspuns imun, diferit, implicând alte
factorii poluanți a fost asociată cu îmbătrânire limfocite, în dermatita atopică. Particulele în Poluarea din metropole produce o îmbătrânire
Dioxidul de azot interacționează cu compuși
cutanată precoce, afecțiuni inflamatorii și mai suspensie sunt factorii cei mai implicați. cutanată, care se manifestă preponderent
volatili via radiațiilor UV (factori fizici)
ales cancere cutanate.’ prin apariția de pete și mai multe riduri, care
generând nivel crescut de ozon, extrem de
Ioana Simian Dermatita atopica traduce conform definiției reprezintă semne ale îmbătrânirii cronologice.
oxidant, la nivelul solului, care se comportă
episoade recurente de eczemă, uscăciune ca o componentă a smogului fotochimic.
Principalele cinci boli produse de poluare cutanată și prurit. Tot la capitolul afecțiuni La capitolul agenți fizici avem radiația UV
sunt: cancerul cutanat, îmbătrânirea cutanată inflamatorii includem psoriazisul; poluarea nu cu impact major asupra cancerului cutanat;
accelerată, agravarea dermatitelor atopice, determină boala, dar declanșează episoade, reducerea ozonului din stratosfera crește
inducere și agravare de psoriazis, la care se acutizări; este cunoscut impactul cadmiului în nivelul radiației ce ajunge pe piele, mai ales
adaugă agravarea acneei. fiziopatologia bolii. UVB. UVA are impact asupra imbătrânirii
cutanate, mai ales din cauza faptului că
pătrunde profund în piele, iar ambele tipuri de
radiații cresc riscul de melanom, epitelioame
bazocelulare și spinocelulare și determină
imunosupresie.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 37
curat.aerlive.ro

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis a AerLive.ro este platforma independentă de


lansat la începutul lunii septembrie rezultatele măsurare a calității aerului din București
raportului de analiză privind calitatea aerului și Ilfov, inițiată de Asociația Ecopolis, care
în București, raport ce analizează date din însumează în momentul de față 40 de puncte
Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității de monitorizare.
Capitolul II Aerului și din platforma aerlive.ro.

Poluarea în
București
monitorizare AerLive.ro

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 39
curat.aerlive.ro

Principalele concluzii ale Raportului privind 2. În perioada octombrie-decembrie


calitatea aerului din București 2021, senzorii aerlive.ro au valorile
2021-2022 sunt: concentrațiilor medii zilnice de PM2.5 de
1. Toți cei 27 de senzori de monitorizare din până la 5 ori mai mari față de valoarea
platforma AerLive.ro aflați în vecinătatea limită (anuală de 25 ug/m3). Numărul
școlilor din București înregistrează depășirilor valorii limită este unul foarte
depășiri ale valorii limită pentru PM10. mare, pornind de la 5 în cazul stației Gura
Pentru poluarea cu PM2,5 înregistrăm Caliței până la 64 de depășiri ale valorii
medii zilnice de până la 150 ug/m3 la limită în cazul stației Scoala G. Călinescu.
Scoala G. Călinescu, de șase ori mai mari Având în vedere valorile medii și maxime
decât valoare limită maximă pentru media pe finalul de an, precum și depășirile
anuală de (25 ug/m3). În ceea ce privește într-un număr foarte mare, populația
numărul de depășiri, acestea se regăsesc este expusă pe o perioadă îndelungată la
într-un număr foarte mare la majoritatea concentrații mult peste limita normală.
stațiilor; în evidență ies Calea Giulesti
(Școala generală nr. 163) și Scoala G.
Călinescu, cu 69 respectiv 58 de depășiri
ale valorii limită PM2,5 (25 ug/m3).

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 41
curat.aerlive.ro

3. Poluarea cu PM10: Odată cu luna


octombrie, depășirile limitelor legale 4. Pentru 2022, majoritatea stațiilor aerlive.
devin o constantă în ceea ce privește ro, în primele patru luni ale anului, au
poluarea cu PM10, cu valori ce ajung și valori ridicate, majoritar peste limită,
până la 150 ug/m3, însemnând de trei ori urmând ca din luna mai 2022, nivelul
valoarea limitei zilnice: concentrațiilor sa fie unul mai scăzut,
odată cu începerea anotimpului cald;
Numărul mediu de depășiri ale valorii
limită pentru stațiile din rețeaua aerlive.ro
ar fi de aproximativ 38 de depășiri, ceea
ce ne indică faptul că poluarea cu PM2.5
e pe scară largă în București.

5. Conform stațiilor de monitorizare din


cadrul Agenției Naționale de Protecția
Mediului (ANPM), poluarea cu dioxid de
azot (NO2) depășește limita legală pentru
anul 2021. Se înregistrează depășiri
ale limitei legale de 40 ug/m3 (valoare
medie anuală) la cele două stații de trafic
din București: B3 – Mihai Bravu și B6 –
Universitate, care au înregistrat depășiri
ale mediei anuale admise cu valori de
44,81 ug/m3, respectiv 49,39 ug/m3.

6. Funcționarea rețelei naționale de “Avem de-a face, așa cum datele ne indică de
monitorizare a calității aerului din cadrul ani de zile, de valori foarte mari ale poluanților
ANPM este în continuare deficitară. atmosferici, în special PM-urile și oxizii de
Stația cu cel mai mare număr de zile azot. Noutatea monitorizărilor o constituie
Majoritatea stațiilor de monitorizare prezintă de nefuncționare (fără date) este acum datele privind poluarea din jurul școlilor,
depășiri ale valorii limită admise de 50 ug/m3 B6 – Universitate cu 82 de zile de pe care am reușit s-o determinăm datorită a
nefuncționare. În același timp, Ministerul 27 de senzori de PM-uri. Înțelegem în sfârșit,
Mediului, prin ANPM, raportează că nu că cei mai vulnerabili dintre cetățenii capitalei,
mai există depășiri ale limitelor legale adică copiii, respiră aer poluat la școală și că
pentru poluarea cu PM10. măcar în privința asta trebuie să acționăm.
Este foarte grav și dureros când înțelegem că
inacțiunea noastră afectează mii de copii“

Oana Neneciu,
Director Executiv Ecopolis.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 43
curat.aerlive.ro

Analiza
impactului
poluării aerului
asupra sănătății
OBSERVAȚII
Poluarea aerului este cel mai important factor DATE NECESARE
de risc de mediu pentru sănătate. Organizația În cadrul acestui studiu s-au folosit trei
Mondială a Sănătății(OMS), Biroul Regional În cadrul aplicației AirQ+, pentru orice tip de categorii de interes: mortalitate generală,
pentru Europa, a dezvoltat AirQ+ în cadrul analiza ce se dorește a fi efectuata, trebuie mortalitate cauzată de boala ischemică
activităților sale privind calitatea aerului și introduse datele necesare zonei de interes. În a inimii și mortalitate post-neonatală.
sănătatea. Informații de bază despre poluarea cazul analizelor pe termen lung, la expunerea Acestea au fost singurele cazuri în care s-au
aerului și sănătatea sunt disponibile pe site-ul la poluanți PM2.5 și PM10, aceste date sunt: putut accesa statistici pentru București în
web al OMS. × concentrație medie anuală (ug/m3); conformitate cu cerintele soft-ului AirQ+.
× locație;
AirQ+ este conceput pentru a calcula × populație totală; Referitor la impactul poluanților PM2.5 și
amploarea impactului poluării aerului asupra × aria corespunzătoare; PM10, acesta a fost studiat pe termen lung,
sănătății la o anumită populație. Platforma × latitudine; rețeaua AerLive.ro prezentând date suficiente
poate determina impactul provocat de × longitudine; pentru o calculul concentrației medii anuale.
expunerea pe termen lung și expunerea pe × parametri de sănătate;
termen scurt la poluarea aerului înconjurător × incidența per 100.000 de locuitori Metodologia OMS permite și determinarea
de la mai mulți poluanți și expunerea pe predispuși la risc; impactului pe termen scurt, însă sunt
termen lung la poluarea aerului casnic din × populație predispusă la risc; necesare statistici medicale specifice, care
cauza utilizării combustibilului solid. × riscul relativ; fie nu sunt accesibile public prin intermediul
× valoare de referință / cut-off value; platformei INS, fie nu există. Subliniem astfel
În ceea ce privește metodologiile de evaluare necesitatea elaborării unor statistici medicale
a efectelor pe termen lung și scurt (la specifice care să permită și evaluarea
expunerea la diferite tipuri de poluanți), impactului pe termen scurt.
acestea au la baza studii efectuate în principal
în Europa de Vest și America de Nord.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 45
curat.aerlive.ro

1 / Determinarea impactului 2 / Boala Ischemică a Inimii:


poluării cu microparticule de mortalitatea cauzată de poluarea
PM2.5 în București, în anul 2021 cu microparticule de PM2,5 în
2.869 de morți au fost cauzate Tabelul și graficul de mai jos prezintă
rândul bolnavilor ce suferă de
de expunerea pe termen lung
la PM 2,5 la nivelul
rezultatele impactului asupra sănătății în
cazul mortalității generale din Municipiul
București, la o expunere pe termen lung la
cardiopatie ischemică
poluantul PM2.5 (valoare de referință OMS
Municipiului București: 2021, 5 ug/m3) 548 de decese sunt cauzate Tabelul și graficul de mai jos prezintă
rezultatele impactului asupra sănătății în
de poluarea cu PM 2.5 pentru cazul bolii ischemice a inimii din Municipiul
Pe rând se poate observa că: persoanele ce au boala București, la o expunere pe termen lung la
Pentru determinarea impactului asupra
× Proporția de atribuire calculată a poluarea cu PM2.5 (valoare de referință 10
mortalității în Municipiul București, am folosit
deceselor cauzate de către expunerea ischemică a inimii. ug/m3, cf. ghidului OMS 2015/2016).
următoarele date:
la PM2.5 este de 9,88% din totalul
deceselor din anul 2021 din București. Pentru determinarea incidenței mortalității
× mediile anuale din datele senzorilor Se poate observa că:
× Numărul deceselor cauzate de expunerea cauzate de poluarea aerului pentru această
AerLive.ro pentru 27 de locații din × Proporția de atribuire calculată a
pe termen lung la PM 2,5 la nivelul boală s-au folosit:
București (PM2.5); deceselor cauzate de către expunerea la
Municipiului București a fost de 2.869 de PM2.5 este de 11,13%;
× date caracteristice zonei de interes × date caracteristice;
decese in 2021 × Numărul deceselor cauzate în București
București (populatie totala, arie, × date medicale (incidența mortalității
× Incidența deceselor cauzate de expunerea de poluarea cu PM 2.5 pentru persoanele
latitudine, longitudine) cauzate de boala ischemica a inimii per
pe termen lung la PM 2,5 este de 217,62 ce au boala ischemică a inimii este de
× date medicale (incidența mortalității per 100k de locuitori).
de decese la 100 mii de locuitori 548 de persoane decedate.
100.000 de locuitori pentru persoanele × metoda de calcul este “GBD 2015-2016
adulte peste 30 de ani) - sursa INSSE; × Incidența deceselor cauzate de expunerea
(integrated function 2016 vs WHO AQG
× Risc Relativ - propus de către WHO pe termen lung la PM 2,5 a persoanelor
value)” și “GBD 2015-2016 (integrated
pentru acest caz (media: 1,062 / minim: care suferă de boala ischemică a inimii
function 2016 vs WHO interim target-3)”
1,04; maxim: 1,083) este de 30,06 de decese la 100 mii de
× analiza extrapolată la întreaga populatie
× Valoare de referință: 5 ug/m3 - conform locuitori.
afectata;
ghidului WHO/2021;

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 47
curat.aerlive.ro

3 / Mortalitatea post-neonatală din


Municipiul București, cauzată de
poluarea cu microparticule PM10
5,6% dintre cazurile de decese Tabelul și graficul de mai jos prezintă
rezultatele impactului asupra sănătății în
Glosar de
la bebelusi sunt cauzate de
poluarea cu microparticule
cazul mortalitatii postneonatale din Municipiul
București, la o expunere pe termen lung
la poluantul PM10. (valoare de referință
termeni
PM10. conform ghidului OMS 2021, 15 ug/m3) × Health Endpoint = indicator al evoluției
bolii (simptome/ mortalitate) folosit
Pentru determinarea incidenței mortalității
Pe rand se poate observa că: pentru a descrie efectele asupra sănătății
post-neonatale cauzate de poluarea aerului
× Proporția de atribuire calculata a (sau a probabilitatilor acestora) rezultate
s-au folosi:
deceselor cauzate de către expunerea la la o expunere pe termen lung sau scurt la
× mediile anuale extrase din senzori
PM10 este de 5,61% ; aerul poluat;
AerLive.ro in anul 2021 din București
× În cazul mortalitatii postneonatale,
pentru concentrațiile de microparticule
numărul de decese cauzate de expunerea × Risc Relativ = creștere în mortalitate ce
PM10;
pe termen lung la PM10 sunt într-un poate fi atribuită pentru o majorare a
× date caracteristice zonei de interes-
număr de 3. concentrației unui poluant;
București (populatie totala, arie,
× Incidența deceselor post-neonatale
latitudine, longitudine)
cauzate de expunerea pe termen lung la × Valoare de referință = valoare sub care
× date medicale - INSSE;
PM 2,5 este de 0,14 de decese la 100 mii nu se iau în considerare (sau nu se
× Risc Relativ - propus de către WHO
de locuitori. cuantifică) efectele asupra sănătății;
pentru acest caz Medie: 1,04; Minim:
1,02; Maxim: 1,07;
× Valoare de referință: 15 ug/m3, conform
ghidului OMS (2021)

Standarde OMS
2021

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 49
curat.aerlive.ro

Mituri despre
poluare

1 / Poluarea e 2 / Autoturismele
doar o problemă sunt cele mai
urbană mari surse de
poluare
Calitatea proastă a aerului nu este doar o
problemă urbană. Afectează grav atât orașe
mici, cât și suburbii dar și zone rurale. Sursele În timp ce mașinile sunt adesea considerate
de poluare a aerului din zonele rurale diferă în o sursă importantă de poluare a aerului, alte
mod obișnuit de cele din zonele urbane. surse de emisii care pot contribui semnificativ
la poluarea aerului includ generarea de
Biocombustibilul solid utilizat pentru gătit căldură și energie, instalațiile industriale,
și încălzire, incendiile forestiere și arderile arderea deșeurilor agricole sau a biomasei,
agricole sunt surse comune în zonele rurale. transportul și aviația, și gătitul rezidențial cu
Dar poluarea aerului nu rămâne niciodată combustibili poluanți.
acolo unde ea este emisă.
Contribuția poluării aerului din diferite surse
Poluanții (în special particulele fine) pot de emisie variază în funcție de anotimp
călători pe distanțe lungi datorită dispersării și de ora din zi. De exemplu, Hong Kong
din stratosferă și transportului regional raportează emisii de concentrații mai mari
al poluanților prin intermediul vânturilor de poluare din arderea lemnului/biomasei și
predominante din surse urbane către zonele arderea cărbunelui în centralele electrice și
rurale și invers. instalațiile industriale din regiunea adiacentă
Pearl River Delta în timpul lunilor de iarnă.
Un exemplu de transport regional de poluare
a aerului este poluarea transfrontalieră ce Prin urmare, strategiile de control
rezultă din incendiile forestiere și de terenuri intersectorial și interstatal pe termen lung
din Indonezia care afectează Malaezia, sunt necesare pentru a înțelege emisiile în
Singapore și Brunei vecine. mod adecvat. În general, studiile au arătat
că politicile de restricție a traficului par și
impar nu duc la o reducere semnificativă a
volumului total de trafic sau a concentrațiilor
de poluanți atmosferici în orașele din China,
India și Mexic.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 51
curat.aerlive.ro

3 / Doar oamenii 4 / Dacă aerul 5 / Te poți 6 / Tot ce aveți


“sensibili” sunt nu este tulbure, obișnui cu nevoie este un
afectați de atunci este sigur poluarea aerului filtru de aer
poluarea aerului În timp ce poluarea aerului la concentrații
sau o mască
Expunerea pe termen lung la poluarea aerului
foarte mari poate forma ceață și smog
vizibile, cea mai mare parte a poluării aerului bună pentru a
înconjurător (în special PM2,5) este asociată
cu efecte adverse grave asupra sănătății, care
includ agravarea simptomelor respiratorii,
Poluarea aerului dăunează sănătății și
bunăstării începând din viața intrauterină
până la sfârșitul vieții.
pe care o experimentăm este la concentrații
invizibile și inodore.
moartea prematură
vă proteja de
incidența cancerului, atacul de cord și

Nu numai că poluarea aerului a fost asociată


Nouă din zece oameni din întreaga lume
trăiesc în locuri în care calitatea aerului poluarea aerului
De fapt, studiile arată cum efectele asupra
sănătății datorate expunerilor pe termen lung
cu persoane de vârste extreme (de exemplu, depășește limitele ghidurilor Organizației
Mondiale a Sănătății (OMS). sunt mai grave decât cele datorate expunerii
sugari sau vârstnici) sau cu boli preexistente Majoritatea filtrelor de aer sunt concepute
pe termen scurt, după luarea în considerare a
(de exemplu boli respiratorii cronice sau pentru a elimina fie particulele în suspensie,
Nu există un nivel sigur de poluare a aerului. altor factori de risc individuali.
boli de inimă), dovezi tot mai mari au fie poluanții gazoși; deși unele combină filtre
legat expunerea la poluarea aerului cu boli Studiile demonstrează că nu există un prag pentru a obține ambele.
sub care riscul de îmbolnăvire al populației să Cu cât o persoană este expusă mai mult timp
cardiovasculare, pulmonare și cancer de nou
nu fie crescut la poluarea aerului, cu atât este mai mare
debut la indivizii anterior sănătoși. Filtrele de particule și de gaz necesită
riscul de impact negativ grav asupra
sănătății sale. înlocuirea frecventă a filtrului, iar
Expunerea în copilărie are un impact pe tot concentrațiile de poluanți sunt mai mari, cu
parcursul vieții asupra dezvoltării cognitive atât înlocuirea este mai frecventă și costurile
și fizice. Toată lumea este expusă riscului de întreținere sunt mai mari.
efectelor poluării aerului asupra sănătății.
Fără o întreținere adecvată, eficacitatea
filtrelor de aer scade. Eficacitatea aparatelor
respiratorii și a măștilor de față depinde de
tipul de poluanți, de designul măștii și de
modul în care sunt utilizate.

Măștile simple de hârtie pentru praf sunt,


în general, inutile atunci când vine vorba de
reducerea expunerii la poluare. Respiratoarele
chiar mai bine proiectate, cum ar fi măștile
N95, pot oferi o protecție inadecvată atunci
când sunt purtate, în principal din cauza
potrivirii faciale slabe.

Este important să rețineți că niciun filtru


de aer sau mască de față nu vor elimina
toți poluanții din aer, în special particulele
ultrafine (de exemplu, 0,3 microni în
diametru). O soluție mai bună este eliminarea
surselor de poluare a aerului.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 53
curat.aerlive.ro

7 / Administrarea 8 / Poluarea 9 / Controlul


de vitamine aerului poluării aerului
reduce efectele dintr-un va împiedica
poluării asupra oraș poate fi creșterea
sănătății controlată economică
În timp ce unele vitamine și minerale pot
avea beneficii asupra sănătății pentru unele
prin mutarea Poluarea aerului ambiant și menajer impune

industriilor
persoane care au deficit de nutrienți specifici, o povară uriașă pentru sănătatea publică
dovezile directe care leagă suplimentele de și pentru mediu și limitează creșterea
protecție împotriva poluării aerului economică a oricărei societăți.
sunt puține.
poluante la În fiecare an, 7 milioane de oameni mor

periferie
Este dificil de studiat dacă suplimentele reduc prematur din cauza poluării aerului și se
riscurile de poluare a aerului. Există sute de estimează că pierderile de bunăstare ale
vitamine și minerale pe piață, calitatea și deceselor premature legate de poluarea
doza acestora variază considerabil, studiile aerului la nivel mondial au fost de peste 5
Soluțiile de zonare care ajută la separarea trilioane de dolari americani în 2013, iar acest
pe animale nu se traduc neapărat la oameni, companiilor poluante de populațiile urbane
iar în studiile pe oameni este dificil să poată cost în Asia de Est și de Sud poate fi de până
dense au contribuit la reducerea expunerii la 7.5% din PIB.
fi controlat rolul dietei, al sănătății fizice, al locale la poluarea aerului. Dar centralele
bolilor co-morbide, utilizarea medicamentelor electrice, instalațiile de deșeuri și industria
și altor expuneri la factori de mediu. În timp ce măsurile de mediu implică
grea care emit mari cantități de particule, anumite cheltuieli de control al poluării,
sulf și alți poluanți pot afecta în continuare s-a demonstrat că aceste costuri sunt
Suplimentele alimentare nu sunt lipsite de poluarea aerului urban.
propriile riscuri și pot provoca probleme compensate în mod semnificativ de beneficiile
metabolice, renale, hepatice și alte probleme economice și economisirile din sistemul
Din cauza transportului pe distanțe lungi de de sănătate, mortalitatea prematură și
de sănătate. Din aceste motive, cele mai poluanți, orașele pot suferi din cauza emisiilor
bune soluții sunt cele care reduc expunerea la rezultate îmbunătățite în domeniul social și
situate la sute de km distanță. Sunt necesare al dezvoltării, cu estimarea conservatoare a
poluanții atmosferici. reglementări regionale și strategii de control raportului beneficiu-cost ce depășește 14 la
a emisiilor pentru a aborda în mod sustenabil 1, iar raportul ar putea ajunge la 50 la 1.
problemele de poluare a aerului.
Astfel, controlul poluării aerului este o
problemă imperativă de abordat fără
întârziere.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 55
curat.aerlive.ro

Industria alimentară și ambalajele


Sfaturi pentru aferente produc cele mai multe deșeuri,
iar în București, doar 9% dintre deșeurile

cetățeni municipale acestea ajung și să fie reciclate,


restul ajungând în gropile de gunoi.

DEȘEURI
Transportul, încălzirea locuințelor și Încălzirea locuințelor este responsabilă pentru
managementul deșeurilor sunt activitățile cele aproximativ 30% din poluarea cu PM10 × Separați deșeurile din locuință și du-le
mai poluatoare la nivel de oraș și, chiar dacă (particule în suspensie de mici dimensiuni) la cea mai apropiată infrastructură de
infrastructura pe care o avem la dispoziție din București, potrivit unui studiu realizat colectare selectivă a deșeurilor din zona
este departe de a fi ideală, ne putem aduce de Primăria Capitalei, în 2018. Sistemul de ta. Chiar dacă acestea sunt ridicate
și noi aportul și să facem un pas către termoficare vechi, alimentat cu combustibili împreună, procentul de contaminare
schimbare. fosili eliberează, prin ardere, CO2 și alte este scăzut, dacă deșeurile colectate
particule poluatoare.Cu toate acestea, nici sunt curate.
Autovehiculele personale sunt responsabile centralele de apartament nu sunt o variantă × Evitați arderea frunzelor, a gunoiului și a
pentru 60,7% din totalul de emisii de CO2 bună, fiind extrem de poluatoare. altor materiale.
provenite din transportul rutier European, × Compostați frunzele și deșeurile
iar în momentul de față, în Europa, fiecare Au existat o serie de propuneri pentru din curte.
mașină personală transportă în medie 1,7 interzicea lor, însă Uniunea Europeană a decis
persoane. Adică cele mai multe mașini din eliminarea lor treptată. Potrivit calculelor
uniune circulă cu un singur pasager! Agenției Internaționale pentru Energie,
eliminarea centralelor pe combustibili fosili de
pe piața UE până în 2025 ar aduce economii NU UITA:
TRANSPORT anuale de aproximativ 110 Mt (tone metrice)
de CO2 până în anul 2050, comparativ cu × Evitați sportul în aer liber la orele de vârf
× Reduceți numărul de călătorii pe care le politicile existente. ale traficului din zona ta.
faceți cu mașina și evitați orele de vârf. × Urmăriți senzorii de monitorizare a
× Faceți un program de car-sharing cu calității aerului din zona ta și închide
prietenii, colegii de la serviciu sau alți ENERGIE ferestrele când aceaștia indică o
părinți de la școala copiilor și efectuați calitate proastă.
drumuri cu mașina cu toate locurile × Mențineți o temperatură constantă în × Sesizați autorităților orice arderi de
ocupate. locuințe de 20 de grade. deșeuri despre care aveți informații.
× Folosiți transportul public și alte mijloace × Izolați termic locuința și economisiți Găsești mai multe informații despre asta
alternative, precum biciclete sau trotinete. energia electrică, inclusiv prin scoaterea pe www.aerars.ro
Mersul pe jos este în continuare cel mai din priză a aparaturii atunci când nu este
ieftin și ecologic! folosită.
× Asigurați-vă că mașina dvs. funcționează × Reduceți sau eliminați utilizarea
la cei mai buni parametri și filtrele sunt șemineului și a sobei pe lemne.
schimbate periodic.
× Nu staționați nici măcar pentru un minut
cu motorul pornit și asigurați-vă că
anvelopele sunt umflate corespunzător.

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 57
curat.aerlive.ro

Referințe
Vital Strategies CE Delft
https://www.vitalstrategies.org/air-pollution-
myths/ https://health-observatory.ro/wp-content/
uploads/2020/10/impactul_poluarii_
ORS_2020_CEDELFT.pdf
World Health Organisation
https://www.who.int/. https://www.who.int/ European Environmental
teams/environment-climate-change-and- Agency
health/air-quality-and-health/ambient-air-
pollution https://www.eea.europa.eu/themes/air/
country-fact-sheets/2020-country-fact-
Calitate aer sheets/air-pollution-country-fact-sheets

www.calitateaer.ro Institutul Național de


Sănătate Publică
WHO Regional Office for Eu-
rope, European Centre for En- https://www3.epa.gov/region1/airquality/
vironment and Health (2019). reducepollution.html
AirQ+: software tool for health https://www.euractiv.com/section/energy-
risk assessment of air pollu- environment/news/eu-rules-out-banning-
tion. Bonn (Germany): WHO gas-boilers-aims-for-gradual-phase-out-
instead
Regional Office for Europe
https://platformademediu.ro/Raportul-de-
http://www.euro.who.int/en/health-topics/ Cercetare-Privind-Starea-Mediului-in-
environment-and-health/air-qualityactivities/ Bucuresti-12-aprilie-2022.pdf
airq-software-tool-for-health-risk-
assessment-of-air-pollution

Raport privind efectele poluării


asupra sănătății 59
ARS

Proiect realizat cu sprijin de la bugetul local Proiect co-finanțat de Platforma de mediu


al Municipiului București. Conținutul acestui pentru București, inițiată de Fundația
proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Comunitară București și ING Bank România. LIVE
Municipiului București/Consiliului General
al Municipiului București și nu implică nicio
responsabilitate din partea Autorității
Finanțatoare.
curat.aerlive.ro