Sunteți pe pagina 1din 1

Drepturi și justiție pentru toți

CINE ESTE ȘI CUM POȚI DEVENI


UN APĂRĂTOR AL DREPTURILOR OMULUI?
*Orice titulatură din acest infografic, utilizată la masculin sau feminin, se referă și se aplică în mod egal tuturor, indiferent de gen.

Apărătorii Drepturilor Omului (ADO) sunt


persoane care acționează pașnic pentru
a promova și proteja drepturile omului și
libertățile fundamentale.

Activitatea lor este protejată prin


Declarația ONU privind ADO, care
este ratificată de majoritatea
statelor membre.

Acțiunile întreprinse de Apărătorii Drepturilor Omului


Consolidează și Combat eschivările de la
promovează conceptul răspundere care ascund
de drepturi universale încălcări sistematice ale
ale omului și de ADO drepturilor omului

Acordă sprijin juridic, Documentează cazurile


psihologic, medical sau de de încălcare a drepturilor
orice alt tip victimelor omului și a libertăților
încălcărilor drepturilor omului fundamentale

Cine poate fi Apărător E


D R
al Drepturilor Omului? E P T U R I L
ADO poate fi orice persoană sau grup de
persoane care acționează direct sau indirect,
remunerat sau voluntar în vederea promovării
și protecției drepturilor omului.
M U L U
O I

ADO ADO ADO


profesioniști part-time ocazionali

Persoane care Profesioniști care Persoane care acționează în


acționează în context interacționează ocazional afara oricărui context
profesional cu drepturile omului profesional

Avocați sau juriști specializați Jurnaliști Studenți

Mediatori Profesori Pensionari

Activiști Medici Șomeri

Membrii organizațiilor Actori-cheie din justiție Locuitori ai unor comunități


naționale și internaționale (polițiști, judecători, avocați)

Oricine poate fi Apărător al Drepturilor Omului!

Condiții minime:

Acceptarea Apărarea Activitatea


universalității drepturilor pașnică
drepturilor omului omului

ADO recunosc Prezentarea incorectă a Acțiunile ADO trebuie să


universalitatea argumentelor juridice nu fie pașnice.
drepturilor omului pentru anulează calitatea de ADO.
toți, fără distincție. Contează acțiunea de apărare
a drepturilor omului.

Ce drepturi au Apărătorii Drepturilor Omului?

Să realizeze
activități în Să formeze asociații și
domeniul organizații neguvernamentale
drepturilor omului

Să se Să caute, să obțină, să
întâlnească sau primească și să dețină
să se reunească informații privind
în mod pașnic drepturile omului

Să elaboreze și să pună în Să prezinte critici și


discuție idei și principii noi propuneri pentru
privind drepturile omului și să îmbunătățirea respectării
pledeze pentru acceptarea lor drepturilor omului

Să depună plângeri cu privire la Să participe la audieri publice, la


politicile și actele oficiale privind proceduri legale și la procese judiciare
drepturile omului și să obțină pentru a evalua conformitatea
examinarea acestora acestora cu obligațiile internaționale
privind drepturile omului

Să ofere asistență Să solicite, să primească


în domeniul și să beneficieze de sprijin
apărării drepturilor în scopul protejării
omului drepturilor omului

Să fie protejați
eficient în
conformitate
cu legislația
națională

Apărăt
or
Dreptu ii
m
Susține
rilor
Omulu
i!

Acest infografic a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului „Scut pentru apărătorii
drepturilor omului - Sprijin apărătorilor drepturilor omului în Republica Moldova”, implementat de Centrul de Resurse
Juridice din Moldova (CRJM). Conținutul prezentat este responsabilitatea exclusivă a CRJM și nu reflectă neapărat
viziunea Uniunii Europene.

S-ar putea să vă placă și