Sunteți pe pagina 1din 9

IUS BĂRCUTEANU

SECOLUL XX - ÎNTRE DEMOCRAŢIE ŞI TOTALITARISM. IDEOLOGII


ŞI PRACTICI POLITICE ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN EUROPA

A. IDEOLOGII DEMOCRATICE ŞI TOTALITARE ÎN EUROPA

In secolul al XX-lea are loc o confruntare intre regimurile democratice si cele totalitare. In timpul
primului razboi mondial principiile democratiei liberale au avut de suferit datorita interventiei puternice a
statului pentru obtinerea victoriei. Mai mult, dupa incheierea acestuia statul cauta să mentina controlul
pentru solutionarea marilor probleme cu caracter economic sau social.
In cele mai importante state democratice - Marea Britanie, Franţa, S.U.A. - pentru rezolvarea gravelor
probleme cu care se confruntau după război, electoratul a adus la putere partidele de dreapta: Partidul
Conservator in Anglia, Blocul Naţional in Franţa, Partidul Republican in S.U.A. Acestea au promovat o
politica economica de redresare dar cu efecte antisociale, ceea ce a dus la înmulţirea acţiunilor
revendicative. Mai mult, in S.U.A. republicanii promovează o politica izolaţionistă in plan extern,
protecţionistă (pe plan economic) si puritană cu accente xenofobe pe plan intern). Aceste partide au dominat
scena politică până la marea criză economică din 1929-1933.
In Europa centrală si rasariteana prabusirea marilor imperii: german, austro-ungar si rus a fost
urmata de aparitia unor state cu regimuri politice liberal – democratice. Consolidarea sistemului democratic
depindea in aceste state de rezolvarea a două probleme cheie: cea agrara si cea constitutională. Noile state
introduc, intre 1919-1921, legi care, cu mici diferente, prevăd desfiintarea marii proprietăţi in schimbul
despagubirilor si redistribuirea pămantului catre tărani. In acelasi timp guvernele elaborează constitutii
democratice. Gravitatea problemelor ce le aveau de rezolvat, rivalitatea dintre partide, ambitiile
conducătorilor si lipsa de experienta a electoratului, au dus la deterioarea mecanismelor constitutionale şi la
concentrarea puterii in mainile executivului. In aceste conditii viitorul democratiei este tot mai mult legat de
personalitatea sefului statului: daca acesta respectă regulile constitutionale, regimul respectiv evoluează in
sens democratic, cum a fost in Cehoslovacia. In schimb in alte state, ca de exemplu Polonia, solutia a fost
spre autoritarism.
Marea criză din 1929-1933 pune in dificultate democratiile liberale, care se confruntă cu grave
probleme economice si sociale. In timp ce in state precum Marea Britanie, Franta, Olanda, Belgia,
Elvetia, Danemarca, Norvegia, Suedia sau in Cehoslovacia, unde regimurile democratice supravietuiesc, în
altele- Germania, Italia, Spania, Portugalia, Grecia - se instalează regimuri autoritare.

Idei si regimuri totalitare.


Cauze: Scăderea nivelului de trai, instabilitatea din primii ani ai perioadei interbelice, reacţiile faţă
de modul cum s-au pus bazele păcii au condus la apariţia unor mişcări extremiste ţi la instaurarea, în multe
state europene a unor regimuri dictatoriale. In context îşi fac apariţia ideologiile extremiste: fascistă,
nazistă şi comunistă.

1. Fascismul
1
A apărut în Italia şi a îmbrăcat forma corporatistă. Acesta preconiza o societate organizată în
grupuri profesionale, numite corporaţii. Pe plan politic corporatismul urmărea înlocuirea Parlamentului cu
o Adunare a delegaţiilor corporaţiilor, noua organizare urmând, în concepţia iniţiatorilor ei, să asigure
prosperitatea
tuturor categoriilor sociale. Fasciştii au pus mare accent pe naţionalism si pe promisiunile de
restaurare a "onoarei naţionale". Ei considerau ca statul naţiune avea viaţa sa proprie, diferită de
vieţile fiinţelor umane care-1 compuneau. Regimul fascist a fost instaurat în Italia de Benito
Mussolini. Deceptionată în privinţa ambiţiilor sale teritoriale, zguduită de ample mişcări sociale,
provocate si susţinute de stânga socialistă, care ameninţa cu instaurarea dictaturii proletariatului,
democraţia liberală italiană a devenit incapabilă să rezolve problemele ţării. In faţa acestor primejdii
fascismul a apărut ca singurul capabil să apare ordinea în stat.
Fasciştii organizează „marşul asupra Romei”, determinându-1 pe regele Victor Emanuel al III-
lea, care se temea de tulburări sociale, să demită guvernul si sa accepte numirea lui Mussolini ca prim-
ministru la 29 octombrie 1922. O lună mai târziu Parlamentul îi acordă puteri depline, iar în urma
alegerilor din 6 aprilie 1924 Camera Deputaţilor devine majoritar fascistă, asigurându-i lui Mussolini
toate pârghiile puterii.
Mussolini a organizat statul după principiile corporatismului. Activitatea sindicatelor a fost
redusa la tăcere, libertarea presei a fost suprimată, activitatea partidelor politice a fost interzisă.
Adversarii politici ai regimului au avut de înfruntat represiunea miliţiilor fasciste "Ovra" si rigorile
Tribunalului special înfiinţat în 1925, care stabilea ani grei de închisoare împotriva adversarilor
politici.
Propaganda fascistă susţinea că a luat naştere "statul corporatist" care asigura prosperitatea
tuturor categoriilor sociale. Pentru atragerea maselor „Il Duce” a impus adoptarea unor masuri si
programe care s-au bucurat de susţinere populară: a încercat sa controleze marele capital, sa stăvilească
abuzurile si corupţia, a luat masuri împotriva Mafiei. Printr-o propagandă abila fasciştii au urmărit să
redeştepte în sufletul italienilor mândria de a fi demni urmaşi ai Romei.
Antrenarea Italiei in agresiuni externe si in al doilea razboi mondial a determinat scaderea
popularităţii lui Mussolini si retragerea sprijinului popular. A fost înlaturat de la putere in iulie 1943.

2. Nazismul
A fost fundament de Adolf Hitler in lucrarea “Mein Kampf”. La baza acestei ideologii au stat
naţionalismul exacerbat, rasismul si antisemitismul.
Nazismul a aparut intr-o perioada dificila pentru natiunea germana. Germania care fusese învinsă
in primul razboi mondial s-a considerat umilită prin prevederile Tratatului de Pace de la Versailles.
Germanii considerau ca li s-a impus un "dictat". Nazistii au pus un mare accent pe nationalism si pe
promisiunile de restaurare a onoarei naţionale. Hitler considera vinovat pentru problemele economice si
sociale ale Germaniei, sistemul democraţiei parlamentare. Singura soluţie pe care o sustinea Hitler era
dictatura unui singur partid condus de un lider providential care să supună naţiunea în numele binelui
general. El urmărea crearea unui imperiu (reich) care sa-i cuprinda pe toţi germanii. Justifica
expansiunea germana prin nevoia de "spaţiu vital" pentru rasa ariană, considerată superioară. Spre
deosebire de Mussolini, Hitler a făcut din rasism si in special din antisemitism, o componentă esenţială
a programului său. Evreii erau găsiţi vinovaţi de toate relele societăţii germane si de aceea naziştii
susţineau eliminarea lor prin exterminare.
Preluarea puterii de către nazişti are loc in ianuarie 1933 când, pe baza rezultatelor alegerilor din
1932, preşedintele Hindenburg 1-a numit cancelar al Germaniei pe Adolf Hitler, conducătorul Partidului
Naţional Socialist al Muncitorilor din Germania. Având majoritatea in Parlament, Hitler a obţinut puteri
dictatoriale, in martie 1933. Acest fapt semnifica sfârşitul republicii de la Weimar si instaurarea dictaturii
naziste in Germania. Primele măsuri luate de Hitler i-a vizat pe adversarii politici: toate partidele au
fost scoase in afara legii cu excepţia Partidului Naţional Socialist, mişcarea sindicală a fost
2
distrusă, au fost eliminaţi adversarii din propriul partid. In anul 1934, după moartea preşedintelui
Hindenburg, a preluat si atribuţiile acestuia proclamându-se "Fuhrer ".
De la început evreii au fost ţinta predilectă a persecuţiilor naziste. Până la sfârşitul anului 1934 cei
mai mulţi avocaţi, medici, profesori si funcţionari evrei si-au pierdut slujbele sau dreptul de a-si practica

3
meseriile. Prin Legile de la Nurenberg, din 1935 evreilor le-au fost retrase toate drepturile civile in cadrul
statului german.
Cultura a fost subordonata scopurilor regimului. Tineretul era educat in spiritul unui devotament
fanatic faţă de regim si înregimentat în organizaţii precum "tineretul hitlerist".
Controlul regimului a fost instituit si asupra bisericii. Aceasta a fost supusă persecuţiilor din
cauza valorilor promovate de creştinism - iubire şi respect faţă de aproapele tau - care constituiau
contrariul valorilor promovate de naţional-socialişti.

3. Comunismul
Îşi are originea în operele lui Marx care a fundamental teoria "luptei de clasă". El susţinea că
societatea comunistă se va edifica mai întâi în ţările dezvoltate în care proletariatul va prelua pe cale
revoluţionară puterea de la burghezie. Lenin a dezvoltat teoria marxistă, susţinând că revoluţia proletară
poate să iasă victorioasă şi îtr-un stat mai puţin dezvoltat cum era Rusia.
In concepţia lui Lenin comuniştii reprezentau "avangarda" proletariatului. Ideologia comunista
promitea oamenilor o schimbare totala a modului de viata prin realizarea unei societati fara clase, in care
sa fie instaurate egalitatea si dreptatea. Teoria marxista sustinea ca in prima etapa, cea a construirii
socialismului, era necesara mentinerea statului, ca instrument al “dictaturi proletariatului”, necesar
reprimarii oricarei forme de rezistenta a dusmanilor clasei muncitoare.
Primul regim comunist s-a instalat in Rusia, in octombrie 1917, sub conducerea lui Lenin.
Reformele adoptate de bolşevici au fost: naţionalizarea fabricilor si băncilor, naţionalizarea pământului,
proclamarea dreptului la autodeterminare a naţiunilor. Intre anii 1918-1921 s-a desfăşurat un război
civil între partizanii vechiului regim (albii) si susţinătorii bolşevicilor (roşii). Mai multe state europene au
intervenit militar împotriva Rusiei Sovietice. Bolşevicii au dezlănţuit teroarea: au înfiinţat poliţia secretă
(CEKA) cu misiunea de a-i lichida pe toţi cei care se opuneau noului regim, a fost suprimata libertatea
presei, ţăranilor le-a fost rechiziţionată recolta, a fost decretată munca obligatorie, a fost înfiinţată Armata
Roşie. Cu ajutorul acesteia s-a asigurat ordinea interna si a fost respinsa intervenţia străină. In 1922 s-a
format Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS).
Totalitarismul si teroarea s-au consolidat in timpul conducerii lui Stalin. Economia URSS a
inregistrat unele progrese mai ales in domeniile: energetic, metalurgic, constructiilor de masini. S-a lichidat
analfabetismul, au fost adoptate unele masuri de protectie sociala. Activitatea culturala a fost insa treptat
subordonata slăvirii lui Stalin, intr-un cult al personalităţii de proporţii nemaiîntâlnite.
După al doilea război mondial, comunismul s-a aflat in ascensiune devenind mondial, dar in
ultimul deceniu al secolului al XX-lea el s-a prăbuşit, iar statele respective au optat pentru democraţie.

B. IDEOLOGII ŞI PRACTICI POLITICE ÎN ROMÂNIA

După 1918 viaţa politică românească a cunoscut o accentuată dezvoltare democratică


fundamentată pe introducerea votului universal în 1918 si pe adoptarea în 1923 a noii Constituţii. In
articolul 5 erau prevazute drepturile si libertăţile cetăţeneşti specifice unui stat democratic.
Constituţia din 1923 la articolul 33 prevedea: "Toate puterile statului emană de la naţiune, care
nu le poate exercita decât numai prin delegaţiune si după principiile si regulile aşezate de
Constituţiunea de faţă". Ea avea la baza principiul separării puterilor in stat: puterea legislativa,
puterea executiva si puterea judecatoreasca.
Prevederile Constituţiei din 1923 au constituit baza democraţiei româneşti interbelice, dar
funcţionarea mecanismului democratic stabilit prin aceasta s-a dovedit a fi dificilă. Lipsa de experienta a
electoratului, rivalitatea dintre partide, ambitia conducatorilor, gravitatea problemelor ce urmau a fi rezolvate
au dus la o deteriorare a mecanismelor constitutionale si la concentrarea puterilor in mainile executivului si
ale sefului statului.
4
In sistemul politic din Romania interbelica partidele politice aveau un rol esential, dar Constitutia din
1923 nu continea nici un cuvant despre acestea. Totusi legea fundamentală prevedea anumite drepturi si
libertati care pentru a putea fi exercitate, presupunea existenta partidelor politice.
Se înregistrează, intre anii 1918-1921, o maxima proliferare a partidelor politice "unele intitulându-se
agrariene" sau "ţărăniste " cu scopul de a atrage electoratul din mediul rural, majoritar, altele naţionaliste care
urmarea atragerea celor sensibili la ideea de patriotism.
Scena politica interbelica a fost dominata de doua partide: Partidul National Liberal si Partidul
National Taranesc care au guvernat tara in cea mai mare parte a perioadei interbelice.

1. Liberalismul
Punea in centru societatii individul, teorie care a fost sustinuta pana la primul razboi mondial.
Dupa razboi au loc modificari in ideologia liberala, aparand neoliberalismul care pune accentul pe
interventia statului, apreciind ca interesul general prima asupra celui individual. Aceasta conceptie a fost
dezvoltata de personalitati de marca, precum: Ştefan Zeletin, Mihail Manolescu, Vintilă Brătianu, Victor
Slăvescu ş.a. Ei au adus importante contributii la teoria si practica industrializarii, punctul esential al
doctrinei neoliberale. Viitorul era, in conceptia lui St. Zeletin - cel mai de seama teoretician al
neoliberalismului - in industrializare si urbanizare. Ei au accentual rolul industriei si au întrevăzut o strânsă
legatura intre industrializare, modernizare si consolidarea independentei politice.
Reprezentanţii neoliberalismului au dezvoltat teoria privind ,,protecţionismul”, concretizată in
formula "prin noi înşine" prin care se putea asigura o valorificare superioara a resurselor naţionale, in
primul rând prin forţe proprii. Deviza "prin noi înşine" nu trebuie interpretată ca o atitudine exclusivistă, de
înlăturare a capitalului străin, ci ca o colaborare cu acesta in condiţii mai avantajoase ca până atunci.
Pentru Ştefan Zeletin, Constituţia din martie 1923 reprezenta documentul oficial de nastere a
neoliberalismului românesc. Regimul politic avea un caracter democratic si se întemeia pe separaţia
puterilor in stat. El aprecia: „Pentru întâia oară acest act istoric pleacă de la următoarele puncte de
vedere, care alcătuiesc esenţa noului liberalism: a) intervenţia puterii de stat şi b) concepţia libertăţilor
individuale ca "funcţii sociale”.
Democraţia, idee de baza a gândirii liberate de pretutindeni s-a bucurat si ea, pe plan teoretic, de
atenţia ideologilor liberali, cu deosebire în perioada interbelică, in care aceasta era virulent combătută de
grupările extremiste de dreapta.

2. Ţărănismul
A fost cea de-a doua concepţie cu un impact deosebit in societatea românească. Aceasta
concepţie a fost promovata de Constantin Stere, Virgil Madgearu, Ion Mihalache, Gh. Zane ş.a. Ei susţin
că România - ca si celelalte state agrare - evolua pe o cale necapitalistă, întemeindu-se pe mica
proprietate ţărănească. Spre deosebire de poziţia pro-industrială, puternic susţinută în plan politic de
Partidul Naţional Liberal - care considera problema agrară rezolvată, în linii generale, prin aplicarea
reformei agrare după primul război mondial - Partidul Ţărănesc si, apoi Partidul Naţional Ţărănesc, au
acordat o atenţie sporită gospodăriei ţărăneşti şi agriculturii.
Ţărănismul susţinea primatul ţărănimii, ca o clasă omogena si independentă, cu un rol deosebit in
evolutia ulterioara a societatii romanesti. Se afirma ca prin aplicarea doctrinei taraniste si apoi a "statului
ţărănesc” - ca cea mai autentica expresie a democratiei - se putea realiza gospodaria taraneasca trainica,
bazata pe "proprietatea de munca". Taranistii sustineau cresterea rolului statului in economie,
considerand-o chiar o necesitate. Pornind de la conceptia ca Romania trebuie sa ramana un stat
preponderent agrar, reprezentantii taranismului n-au negat necesitatea dezvoltarii unor ramuri industriale, in
mod special a celor care valorificau produsele agricole si bogatiile subsolului. In schimb ei se
impotriveau protectionismului vamal ridicat, sustinut de liberali.

5
Reprezentanţii ţărănismului apreciau ca România nu dispunea de suficient capital pentru
susţinerea dezvoltării economiei si se pronunţau pentru politica "porţilor deschise" faţă de capitalul
străin.
Din punct de vedere politic, C. Stere aprecia in 1920 ca statul român nu poate fi decât un stat
ţărănesc, pentru ca poporul român este un popor de ţărani si pentru ca munca ţărănească condiţiona toată
viaţa economică şi socială. La început (1919-1924) ţărăniştii au susţinut "lupta de clasă" a ţărănimii si
muncitorimii împotriva "burgheziei oligarhice", apoi (după 1924), au preconizat "apărarea de clasă"
împotriva agresiunii la care ţărănimea era supusă din partea burgheziei. In moţiunea adoptată in 1935 la
Congresul Partidului Naţional Ţărănesc se insista pe o colaborare a tuturor forţelor sociale in cadrul
statului naţional-ţărănesc pe baza unei reale democraţii.
Mecanismul democratic stabilit de Constitutia din 1923, s-a dovedit a fi extrem de dificil de pus in
aplicare. Dificultatea a fost data in primul rand de faptul ca si dupa 1918 s-a mentinut vechea practica,
instituita de Carol I, ca regele sa numeasca guvernul dupa care urma dizolvarea corpurilor leguitoare si
organizarea de alegeri. Astfel ca nu legislativul desemna executivul ci invers. In perioada interbelica s-a
inregistrat o mare instabilitate guvernamentala; in cei 20 de ani ai perioadei interbelice s-au perindat la
cârma ţării 30 de guverne si au avut loc 10 alegeri generale.
Primul deceniu interbelic a fost dominat de liberali. Guvernele liberale, punând in aplicare politica
"prin noi înşine" au urmărit, prin măsurile luate, valorificarea bogăţiilor ţării si emanciparea economiei
ţării de sub dependenţa capitalului străin. A fost adoptată noua Constituţie în 1923; au fost adoptate legi
privind comercializarea si controlul întreprinderilor statului (1924), legea minelor, legea energiei (1924)
legea pentru organizarea si exploatarea căilor ferate (1925) etc.
Cel de-al doilea deceniu interbelic are ca trăsătură alternanţa la guvernare a naţional-ţărăniştilor si
liberalilor. Taranistii au guvernat in intervalele 1928-1931 si 1932-1933 punând in practică politica
economica a "portilor deschise". Reveniti la guvernare, in 1933, liberalii au promovat măsuri de
incurajare a industriei nationale si de creştere a rolului statului in economie. Datorită unui complex de
factori interni, dar şi pe un fond internaţional caracterizat prin ofensiva forţelor de extremă dreaptă,
regimul democratic stabilit prin Constitutia din 1923 a început sa funcţioneze tot mai defectuos şi a eşuat
in urma alegerilor parlamentare din 1937.

3. Extremismul
Alături de cele două concepţii - liberalismul si ţărănismul - in perioada interbelica au apărut si
curente extremiste de dreapta si de stânga.
Cea mai importanta grupare extremistă de dreapta a fost cea a lui Corneliu Zelea Codreanu care,
in 1927, se desprinde din Liga Apărării Naţionale Creştine şi întemeiază Legiunea Arhanghelul Mihail,
iar in 1930 îşi constituie o secţie politică numită Garda de Fier.
Doctrina legionară se proclamă, înainte de toate, creştină, element menit sa sublinieze atât orientarea
antisemită, cât si condamnarea morală a oamenilor politici din partidele democratice acuzaţi de
materialism, de lipsă de credinţă în Dumnezeu. Legionarii au lansat teoria purificării prin moarte,
exacerbând misticismul, promovând ura, intoleranţa si apologia morţii. In viziunea lor democraţia
parlamentara era condamnata la pieire, fiind socotita vinovata de scindarea natiunii prin lupta dintre
partide, de slabirea autoritatii statului, saracirea populatiei, lipsa de moralitate, facilitarea acapararii avutiei
tarii de catre politicieni si evrei si subordonarea Romaniei marii finanţe internationale evreieşti. In locul
sistemului democratic de alegere a conducătorilor ţării, legionarii sustineau teoria elitelor. In planul
politicii externe mişcarea legionara a acţionat pentru alianţa României cu Germania si Italia afirmând că
şeful lor, Corneliu Zelea Codreanu va face din România „ o ţară mândră ca soarele de pe cer". Legionarii
au ajuns la putere in septembrie 1940. Ei au instaurat un regim dictatorial, au promovat o politica
profund antidemocratica, de teroare.

6
Extrema stângă din România este reprezentată de Partidul Comunist, înfiinţat in 1921 care a
aderat la Internaţionala a III-a comunistă. Concepţia comunista (marxist-leninistă) aprecia că orânduirea
capitalistă e perimată din punct de vedere istoric si trebuia lichidată pe calea revoluţiei. Esenţa doctrinei
comuniste se afla in documentele Partidului Comunist, care apreciau ca România era o "veriga slabă a
lanţului imperialist" şi că de aceea trebuia pregătită revoluţia in vederea înlăturării de la putere a burgheziei
si moşierimii, instaurării puterii proletariatului, naţionalizării principalelor mijloace de producţie in scopul
edificării societăţii socialiste.
In anul 1923 comuniştii români au adoptat si susţinut teza cominternistă privind dreptul popoarelor la
autodeterminare, mergând până la despărţirea de stat. Astfel România era considerată "stat
multinaţional", creaţie a "imperialismului apusean" si trebuia dezmembrată. Orientarea antinaţională a
P.C.R. a dus la scoaterea lui în afara legii, in anul 1924. In august 1944, în condiţiile înlăturării regimului
antonescian, PCR participa la guvernare şi treptat reuşeşete să preia întreaga putere.

7
8
9

S-ar putea să vă placă și