Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.

PETIT ATELIER SRL

FIŞĂ DE POST

LUCRATOR COMERCIAL

DENUMIREA POSTULUI: LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR) 

RELAŢII  IERARHICE: se subordonează ADMINISTRATORULUI

RELAŢII DE COLABORARE: cu clientii, furnizorii de marfa, ceilalti


participanti la procesul de munca

RELAŢII DE REPREZENTARE: nu e cazul

Numele salariatului: _________________________

OBIECTIVELE DE PERFORMANTA ALE POSTULUI: Titularul postului are un


rol in activitatea de executie a operatiunilor ce derivã din:

 Cunoasterea corespunzatoare a atributiilor si responsabilitatilor postului;


 Comunicare ireprosabila cu clientii,
 Servirea rapidã si calitativa a clientului,
 Disciplina financiara privind intocmirea actelor contabile primare;
 Respectarea reglementarilor privind protectia muncii;
 Asimilarea instructiunilor privind munca;
 Adaptare rapida la noua tehnologie;
 Utilizarea eficienta a resurselor materiale;
 Memorie, spirit de echipa, initiativa

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):

1. Asigură

 comunicarea cu clientii magazinului (punctului de vanzare)


 prezentarea produselor,
 mentinerea mediului ambiant cât mai plãcut
 organizarea cadrului general de deschidere si inchidere a activitatii magazinului
(punctului de vanzare),
 efectuarea vanzarii,
 incasarea contravalorii marfii,
 prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii,
 promovarea imaginii magazinului (punctului de vanzare),
 mentinerea stocurilor si necesarului de monetar de rezerva,
 verificarea stocurilor cu vanzarile; aceasta se face periodic intre 2 saptamani si 3
luni si ori de cate ori este necesar;
 intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare, precum si raportarea
activitatii de vanzare.
 receptia produselor destinate vanzarii realizand urmatoarele operatii: pregateste
spatii pentru descarcare; verifica documentele de insotire;verifica mijloacele de
transport si ambalare; participa la receptia cantitativa;

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:

Legat de activităţile specifice, răspunde de:

 Respectarea disciplinei financiare privind încasările şi plăţile în numerar


 Respectarea plafonului de casă
 Asigurarea stocurilor si necesarului de monetar de rezerva
 sa urmareasca conditiile de valabilitate, pastrare, depozitare, manipulare si
administrare produse
 Aplicarea stricta a regulilor de comert privind vanzarea produselor , si corecta
gestionare a acestora;
 Suporta material sau/si penal in cazul unor lipsuri certe
aparute in gestiunea de care raspunde, conform legislatiei
in vigoare, sumele rezultate lipsa fiind retinute esalonat
salariatului/ salariatilor
 Delapidarea si neglijenta in serviciu care atrage lipsa
bunurilor aflate in gestiunea de care raspunde, se
pedepseste conform legislatiei in viguare;
 Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate  
 Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă
 Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
 Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare
la postul său
 Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi
interesele firmei
 Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma
 Respectarea programului de lucru si de folosirea integrala a timpului de munca;
 Trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria
persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale
in timpul procesului de munca.
o In scopul realizarii obiectivelor, are urmatoarele obligatii:

Legat de disciplina muncii, răspunde de:

a)    sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,


echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

b)    sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa
il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

c)    sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau


inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;

d)    sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de


munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

e)    sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului


accidentele suferite de propria persoana;

f)     sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de
munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

g)    sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru
sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

h)    sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si


sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

i)      sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

 Utilizarea echipamentelor si dispozitivelor de protectie a muncii, prevenire si


stingere incendii, materialelor igienico-sanitare si antidotului conform normelor
reglementate;
 Raportarea imediata a accidentelor tehnice si umane;
 Executarea dispozitiilor date de catre  seful direct pentru realizarea unor lucrari,
ce sunt in responsabilitatea sa si la care nu se face referire in fisa postului;

AUTORITATEA POSTULUI:         

 Are acces la casă şi numerar 


 Solicită şi utilizează echipamentele/consumabilele puse la dispoziţie de firmă
 CRITERIILE DE EVALUARE A PERFORMANTEI SALARIATULUI:

Performanta profesionala individuala va fi evaluata prin fise de evaluare periodica dupa


urmatoarele criterii:

 Caracteristici personale (aptitudini, comportament si personalitate);


 Competenta;
 Caracteristici profesionale (vigilenta, disponibilitate, autocontrol);
 Interesul pentru resursele materiale alocate postului si utilizarea eificienta a
acestora;
 Adaptabilitate la post;
 Capacitate de decizie;
 Spirit de echipa;

Administrator Titular de post (am luat la cunostinta)


Nume Nume
Data  Data
Semnătura Semnătura

S-ar putea să vă placă și