Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Liceul Teoretic ,, Ion Creangă’’ mun. Cahul


Evaluare sumativă
Unitatea de învățare: ,, Limite de funcții’’
Varianta I

Nume/Prenume elev: _______________


Clasa : _________
Data: __________

1. Să se decidă dacă funcția f are limită în punctual specificat x 0 și să se


calculeze l= lim f(x) știind că : {
f : R → R unde f ( x )= 2 x−1
2
, x<1
x , x≥1
.
pentru x 0 ∈ { 0 ; 1 ; 2 }.
2. Sǎ se calculeze urmǎtoarele limite :
a) lim (4 x ¿ ¿ 3−2 x 2 +1) ; ¿
x→ ∞

lim 4 x 2−2 x +1
b) x →∞
3
;
x −2

c) lim ( √
x 2+ 2
);
x→−∞ x+1

lim tg [sin ( 4 x ) ]
d) x→0
2x
;
e −1

lim sin ⁡( x−2)


e) x→ 2
2
;
x −4

2
lim x −3 x
f) x→ 3
2
;
x −6 x+ 9

e sin2 x −esin 3 x
g) lim
x →0 sin ⁡(sin ⁡( sinx))

2 sin 5 x −3 arctg 2 x
h)lim
x →0 arctg 6 x
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Liceul Teoretic ,, Ion Creangă’’ mun. Cahul


Evaluare sumativă
Unitatea de învățare: ,, Limite de funcții’’
Varianta II

Nume/Prenume elev: _______________


Clasa : _________
Data: __________

1. Să se decidă dacă funcția f are limită în punctual specificat x 0 și să se


calculeze l= lim f(x) știind că : f : R → R unde
f ( x )=
{√ x+2 , x ≤ 1
x 2+ x +7 , x> 1
pentru x 0 ∈ { 0 ; 1; 2 }.

2. Sǎ se calculeze urmǎtoarele limite :

a ¿ lim (4 x ¿ ¿ 4−2 x 3 +1) ; ¿


x→−∞

3
lim 4 x −2 x +1
x →∞
b¿ 3
;
x −2

lim sin ⁡(tg ( 2 x ) )


d ¿ x →0 ;
ln ⁡(1+3 x )

lim sin ⁡( x−1)


e) x→ 1
2
x −1

2
lim x −2 x
e) x→ 2
2
x −4 x + 4

ln ⁡(1+sin 4 x )
f) lim ln ⁡(1+ tg2 x)
x →0

e sin 2 x −1
g) lim
x →0 tg6 x
ln ⁡(1+2 sin3 x )
h) lim 5x 3x
x→ o e −e

NR 3
Test

{
1
, x< 1
3. Se da funcţia : f : R → R unde f ( x )= x .
2
x + x−1 , x ≥ 1
Sǎ se calculeze : lim
x→ a
f ( x ) , pentru a ∈ {−∞; 0;1 ;2 }.
4. Sǎ se calculeze urmǎtoarele limite :
e) lim ( √ x +2 x−x) ;
2
a ¿ lim (4 x ¿¿ 3−2 x +1); ¿
x→−∞ x→ ∞

lim 2x −1 lim sin ⁡( x−3)


b¿
x →∞
; f) x→ 3
;
x x 2
3 ∙3 +2 x −9
c ¿ lim (
√ x 2 +2+ x );
x →∞ 3 x+ 1
2
lim ln ⁡( 1+ arcsin ( 2 x ) ) lim x + x
d¿ x →0
; g) x →−1 ;
sin ⁡(4 x) 2
x +2 x +1

Punctaj : 1) 2p; 2) fiecare item 1p; 1p oficiu.


An şcolar 2019-2020
Prof Cruţ Bianca
Evaluare limite de funcţii

NR 4
Test

{
x
2 , x ≤2 .
a) Se da funcţia : f : R → R unde f ( x )= .
log 2 x , x>2
Sǎ se calculeze : lim
x→ a
f ( x ) , pentru a ∈ {−∞; 0;2 ;4 }.
b) Sǎ se calculeze urmǎtoarele limite :
a ¿ lim (4 x ¿¿ 3−2 x +1); ¿ e) lim ( √ x 2−3 x + x) ;
x→−∞ x→−∞

4
lim 4 x −2 x+1 lim sin ⁡( x−2)
b¿
x →∞
; f) x→ 2
;
2 2
x −2 x −4
c) lim ( √
2
x −2
);
x→−∞ 2 x+1

lim tg ⁡[ sin ( 5 x ) ] lim x2 −x


d) x→0
; g) x →1 ;
sin(2 x) 2
x −2 x +1

Punctaj : 1) 2p; 2) fiecare item 1p; 1p oficiu.

S-ar putea să vă placă și