Sunteți pe pagina 1din 337

ARISTOTEL ORGANONII ANALITICASECUNDA TOPICARESPINGERILESOFISTICE Traducere,studiuintroductiv,introducereinotedeMIRCEAFLORIAN NotiintroductivlaRespingerilesofisticedeDANBDRU BCUClujNapoca IUI II!

IU 4060059483 EDITURAIRIBucureti,1998 561 ToatedrepturilerezervateEDITURIIIRI ISBN:973 97627 4 3ISBN:97397627 6 X CUPRINS INTRODUCERELAANALITICASECUNDAdeMirceaFlorian....................... 15 ANALITICASECUNDA CarteaI 1.nvturaarenevoiedecunotineanterioare.Naturalor...75 2.Naturacunoateriitiinifice.........................78 3.Concepiifalsedesprenaturatiineiidemonstraiei......82 4.Condiiiledemonstraiei:valabildespretoi", valabilnsine",valabiluniversal"...............86 5.Cauzeleerorilorncepriveteuniversalitatea demonstraiei...............................91 6.Premiseledemonstraieitrebuiesfienecesare ieseniale..................................94 7.Premiseledemonstraieitrebuiesaparin aceluiaigencaiconcluzia.....................99 8.Premiseledemonstraieitrebuiesfieeternvalabile.......101 9.Premiseledemonstraieitrebuiesfieproprii inedemonstrabile............................102 10.Principiicomuneiprincipiiproprii...................105 11.Feluriledeaxiom................................108 12.Premisatiinificnforminterogativ................111 13.Diferenadintretiinafaptului(aluic")i tiinacauzei(aluipentruce")...................116 14.Figura1estedeprecderesilogismultiinific...........121 15.Propoziiinegativenemijlocite.......................122 16.Ignoranaieroareacarezultatedinpremisenemijlocite...124 17.Ignoranaieroareacarezultatedinpremisemijlocite.....127 18.Ignoranacanegaieacunoateriirezultat dinlipsaunuisim..............................134 CUPRINS 19.Demonstraianuesteposibil,dacregresulpremiselor mergelainfinit................................135 20.Termeniimediinusuntnnumrinfinit................138 21.Termeniimediinusuntnnumrinfinit ndemonstraiilenegative........................139 22.ndemonstraiileafirmativenusepoatemergelainfinit....142 23.Corolare........................................150 24.Demonstraiauniversalestesuperioar demostraieiparticulare..........................154 25.Demonstraiaafirmativestesuperioar demonstraieinegative..........................160 26.Demonstraiadirectestesuperioar

demonstraieiindirecte..........................163 27.ncecondiiiotiinestesuperioar..................165 28.nceconstunitateatiinei.........................166 29.Maimultedemonstraiipentruaceeaiconcluzie......... 167 30.Nuexistotiinahazardului.......................168 31.Nuexistdemonstraieprinsimuri...................169 32.Altetiineaualteprincipii..........................171 33.tiinaiopinia...................................174 34.Despreagerimeadegndire.........................178 Carteaa11a 1.Celepatruformedecercetare........................179 2.Toateformeledecercetaresereduclacutarea termenuluimediu.............................180 3.Comparaiantredefiniieidemonstraie...............182 4.Esenanupoatefidemonstrat.......................186 5.Esenanupoatefidoveditprindiviziune..............189 6.Esenanupoatefidoveditprinsilogismipotetic dinatributepropriisaudincontrarii...............191 7.Esenanupoatefidoveditprindefiniie...............193 8.Raportuldintredefiniieidemonstraie................196 9.Cunoatereaexisteneiieseneiprincipiilor estenemijlocit,nudemonstrativ.................198 10.Feluriledefiniiei.................................198 11.Cauzelecatermenimedii...........................202 CUPRINS 12.Rolultimpuluinraportulcauzal.....................207 13.Cumajungemladefiniiaeseneiprincompoziie idiviziune...................................213 14.Cumsalegemgenurilendemonstraie................221 15.Unsingurtermenmediupentruarezolva maimulteprobleme............................223 16.Putemconchidedeopotrivdelacauzlaefect idelaefectlacauz?...........................224 17.ncecazuricauzediferitepotproduceaceleaiefecte......227 18.Cauzaadevratestecauzaproxim, nuceamaigeneral.............................230 19.Recapitulare.Cumajungemscunoatemprincipiile......231 INTRODUCEREIaTOPICAdeMirceaFlorian.............239 A.OrigineaistructuraTopicii.........................239 I.Gndireaanticcunoatedoulogici: analiticaidialectica..........................239 I.DialecticalaSocrate,Platon,EucliddinMegara iAristotel..................................244 III.ApodicticaidialecticaluiAristotel..............245 IV. Elementeledialecticii:ceipatrupredicabili.........250 V.Instrumentele(opyava)dialecticiiiinducia.......253 VI.Locurilecomune"iinducia...................254 VII.FoloaseleDialecticii..........................255 VIII.Dialecticairolulinduciei.....................258 B.ConinutulTopicii(pecriicapitole).................263 CarteaIIntroducerentratat............................263 CarteaaIiaLocurilecomune"aleaccidentului............269 CarteaalllaLocurilecomune"aleaccidentului(continuare)..272 CarteaaIVaLocurilecomune"alegenului...............274 CarteaaVaLocurilecomune"alepropriului..............277 CarteaaViaLocurilecomune"aledefiniiei...............280 CarteaaVilaLocurilecomune"aleidenticuluiidefiniiei...284CarteaaVlIIaDesprepractica dialecticiiipractica ndialectic................................ 285 C.Priviregeneral...................................289

CUPRINS TOPICA Cartea1 <CONSIDERATUGENERALEASUPRATOPICII SAUDIALECTICII.PROBLEMATOPICII. CELEPATRUPREDICABILE.REGULI PENTRUALEGEREAARGUMENTELOR>.............297 1.Scopultratatului..................................297 2.Utilitateadialecticii...............................301 3.Cumatingemperfeciuneandialectic................303 4.Raionamenteleprobabilealedialecticii icelepatrupredicabile.......................303 5.Explicareacelorpatrupredicabile.....................305 6.Raionamenteledialecticedinpunctuldevedereal celorpatrupredicabile........................308 7.Diferitelespeciideidentitate........................309 8.Doudovezialediviziuniipredicabilelor................311 9.Raportuldintrecategorii(predicamente)i celepatrupredicabile.........................312 10.Premiseledialectice...............................313 11.Problemadialectic.Despretez......................315 12.Raionamentuldialectic.Induciadialectic.............318 13.Celepatrumijloacedialecticengenere................318 14.Regulipentrualegereapremiselor.....................319 15.Aldoileamijloc:deosebireadesensaomonimelor........321 16.Altreileamijloc:cutareadiferenelor.................328 17.Alpatruleamijloc:cutareaasemnrilor...............329 18.Utilitateaultimelortreimijloacedialectice.Despre locuriledialectice............................329 CarteaaIia <LOCURILECOMUNEALEATRIBUTELOR ACCIDENTALE>..................................333 1.Privirigeneraleasupralocurilorcomunealeaccidentului...333 2.Locurilecomunecareservescrespingerii...............335 3.Locuricaretotodatstabilesciresping................338 CUPRINS 4.Altelocuricomune................................341 5.Altelocuricomunepentruaabateargumentarea..........344 6.Feluritelocuricomune.............................346 7.Locuricomuneprivitoarelacontrarii..................348 8.Locuricomuneprivitoarelacelepatrufelurideopoziii....3519Locuricomunedespretermeninrudiii derivaietc.......354 10.Locuricomuneaplicabilelaasemnarealucrurilor........356 ]1.Locuricomunedespretermeniadugaiicaracterele cerezult..................................359 CarteaaIlIa <URMARELALOCURILECOMUNEALE ACCIDENTULUfo .................................362 1.Locuricomunedesprevalorileabsolutealeaccidentului....362 2.Altelocuricomunedesprevaloareaaccidentului.........366 3.Altelocuricomunedesprevaloareaaccidentului.........370 4.Locuricomuneprecedenteaplicatefrcomparaie.......373 5.Locurilecomuneprecedenteconceputectmaigeneral....373 6.Locurilecomuneprecedentedespreproblemeparticulare...374 CarteaaIVa <LOCURILECOMUNEALEGENULUI>...............379 1.Diferitelocuricomune.............................379 2.Altelocuricomuneprivitoarelagenilaspecie..........383 3.Altelocuricomuneprivitoarelatermenicontrari, derivaiinrudii...........................388

4.Diferitelocuricomuneprivitoarelarelaii,ladevenire, laopuietc.................................392 5.Diferitelocuricomuneprivitoarelastare,capacitatei afeciuni..................................397 6.Feluritelocuricomuneprivitoarelanoiunile transcendentaleetc...........................402 CarteaaVa <LOCURILECOMUNEALEPROPRIULU1>............408 1.Desprepropriungenereidesprespeciilelui.Elenusunt deopotrivdefavorabilediscuiei...............408 CUPRINS 2.Locuricomuneprincarepropriulesteformulatcorect sauincorect................................411 3.Altelocuricomuneformulatecorectsauincorect.........416 4. Locuricomunereferitoarelacorectaraportareapropriului lasubiectulsu.............................420 5.Altelocuricomunereferitoarelacorectaraportareapropriului lasubiectulsu.............................425 6.Locurilecomunealepropriuluiconsideratedinpunctul devederealopuilor.........................430 7.Diferitelocuricomunealepropriuluica:termeniderivai, asemntori,referitorilaexistenidevenireetc....434 8.Locuricomunealepropriuluiprivitoarelamaimult, maipuiniegal............................437 9.Altelocuricomunealepropriuluiprivitoarelapotenial isuperlativ................................442 CarteaaVia <LOCURILECOMUNEALEDEFINIIEI>..............444 1.Consideraiigeneraleasupradefiniiei.Celecincipri alecercetrii...............................444 2.Locuricomuneprivitoarelaevitareaobscuritiindefiniie.446 3.Prisosuldecuvintendefiniie.......................448 4.Locurilecomunecareasigurctermeniidefiniieisunt anterioriimaicunoscui......................452 5.Locuricomunealedefiniieicuprivirelagen............456 6.Locuricomunealedefiniieiprivitoareladiferene........458 7.Locuricomuneprivitoareladefinireatermenilorceadmit gradaie...................................466 8.Locuricomuneprivitoareladefiniiarelativilor..........468 9.Locuricomuneprivitoareladefiniiastrii,relativului, contraruluietc..............................470 10.Locuricomuneprivitoareladefiniiatermenilorderivai, laIdeea"corespunztoarelucruluidefinit. latermeniiechivoci.......................... 473 11.Locuricomuneprivitoareladefiniiatermenilorcompui...476 12.Locuricomuneprivitoareladefiniiadifereneilareal, relativetc..................................478 10 CUPRINS 13.Locuricomuneprivitoareladefiniiafelurilordeafi alelucrurilor...............................480 14.Locuricomuneprivitoareladefinireaunuintregcompusi Iacercetareauneidefiniiineclare...............485 CarteaaVila <LOCURILECOMUNEALEIDENTICULUI IDEFINIIEI>...................................488 1.Locuricomunedespreidentitate......................488 2.Locuricomunealeidenticuluiaplicateladefiniie........492 3.Locuricomunepentruastabilidefiniia................492 4.Notdespregradeledeutilitatealelocurilorcomune......496

5.Notdespredificultiledeastabilisau respingeoproblem.........................497 CarteaaVUIa <DESPREPRACTICADIALECTICIIIPRACTICA NDIALECTIC>.................................502 1.Cumsepunntrebrileiordineaacestora..............502 2.Despreordonareantrebrilor urmare. Inducieisilogism..........................508 3.Despreuurinasaudificultateaunorargumentedialectice..512 4.Sarcinilentrebtoruluiialerespondentului............515 5.Introducerelaotehnicadiscuiilorcaexerciiu iexaminare...............................516 6.Sarcinarespondentuluiestedeterminatdenaturantrebrii: a)deacceptibiiitateaei.......................518 7.Sarcinarespondentuluiestedeterminatdenaturantrebrii: b)declaritateaei............................519 8.Sarcinarespondentuluiestedeterminatdenaturantrebrii: c)deimportanaeipentruargumentare...........520 9.Regulileprivitoarelatezarespondentului:aifaceobiecii sieiianuadmitetezeblamabile...............522 10.Desprecorectareafalselorargumente.Patrufelurideobiecii pentruampiedicaformareaunuiraionament......522 11.Despreeroriledeargumentareidespre eronientrebtorului.........................524 11 J CUPRINS 12.Cndargumentareaesteclaricndestefals.. 13.Celecincispeciidepetitioprincipiiide petitiodecontrari................... 14.Cumdevinecinevaundialecticianexercitatiabil NOTIINTRODUCTIVALARESPINGERILESOFISTICEdeDanBdru.................................... 529 531533 539 RESPINGERILESOFISTICE 1.Introducere.Scopultratatului:diferenadintresilogism isofism..................................547 2.Celepatruspeciideargumentealediscuiei.............550 3.Celecinciscopurialeargumentriieristicesausofistice....551 4.Primulscop:respingerea.Doufeluriderespingeri:delimbaj inafardelimbaj.Respingeriledelimbaj.......552 5.Respingeriledinafaralimbajului.....................557 6.Toateparalogismelesereduclaparalogismulignorrii respingerii.................................564 7.Cauzeleeroriisuntcauzeleparalogismelor..............570 8.Respingerilesofisticesprijinitepeconinutultiinelor..... 572 9.Respingerile,fiindinfinite,nupotficunoscutetoate......575 10.mprireaargumentelorduplimbajidup lucruriestefals............................577 11.Felurilederaionament:apodictic,dialectic,peirastic, eristic,sofistic..............................582 12.Aldoileaialtreileascopalsofisticii:inducereaneroare inparadoxe..............................588 13.Altscopalsofisticii:faceperespondentscad ntautologie...............................591 14.Altscopalsofisticii:producereasolecismelor............593 15.Ornduireantrebriloriargumentelornvederea respingerilorsofistice........................595

16.Utilitateastudiuluidefa.Soluiaparalogismelor........599 17.Despresoluiileaparentealerespingerilorsofistice........601 18.Adevratasoluiearaionamentelorfalse...............608 12 CUPRINS 19.Soluionareaunorrespingeriprovenitedinlimbaj:echivocul iamfibologia..............................610 20.Soluionarearespingerilorcaresesprijinpedivizareai pecompunereacuvintelor.....................612 21.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepeaccent.........615 22.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepeforma limbajului.................................615 23.Concluziidespresoluionarearespingerilorsofisticesprijinite pelimbaj..................................621 24.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepeaccident........623 25.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepeopoziiadintre relativiabsolut............................628 26.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepeignorareadefiniiei respingerii.................................631 27.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepepetitioprincipii..632 28.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepefalsaconsecven..633 29.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepefalsacauz.....634 30.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepereunireamai multorchestiuninunasingur.................634 31.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepevorbrie........636 32.Soluiarespingerilorsofisticeprodusedesolecisme.......638 33.Unelesofismeserezolvgreu,alteleserezolvuor......640 34.RezumatalRespingerilorsofisticeialTopicii..........645 INDICETERMINOLOGICALORGANONULUI..........649

INTRODUCERELAANALITICASECUNDA I Analiticasecund1('AvaXuTucuarepa,nlimbalatin:Analiticaposteriora)dezvolt,subtoatelaturile,tema comunacelordouAnalitici,temabiaformulatlanceputulAnaliticiiprime:ceestetiina(eTrioTrfuTi),ce estedemonstraia(diroSei^isO,condiiafundamentalatiinei,nceconstdeprindereadeademonstra"(e|ir Tro5iKTiKT),cumspuneAristotelnEticaNicomahic{Vl,3,1139bsubfinem).Analiticaprimantrerupt expunereademonstraieipentruacercetanprealabilraionamentulelementar,pecareAristotel1adescoperit, dnduiinumeletehnicdesilogism".Demonstraiaesteunsilogism,darnuoricesilogismesteodemonstraie, unraionamenttiinific"(^ttiottihovikt)),necesar,cert.Alturidesilogismulnecesaraltiinei,silogismul probabil",adicfrnecesitate,daradevrat,aldialecticiiiretoricii,iimpuneprezenapentruantregi profilul 1nlimbagreacinlimbalatin,cainuneletraducerimoderne,termenulesefolositlaplural(Analiticile prime",Analiticilesecunde").Noilamtraspuslasingular,dupmodelultermenilorsimilari,deexemplu: fizic",metafizic",matematic",mecanic"etc,nlocdefizici",metafizici",matematici"(ncnuz), mecanici"etc. I 15 A MIRCEAFLORIAN cunoaterii.LanceputulAnaliticiisecunde,cailanceputulAnaliticiiprime,Aristotelfacedeosebireadintre tiin,domeniulapodicticii,idialectic,domeniulopiniei(8o|a),alprobabilului(evo8oov).Elsefolosetede ncuntermenpentruadesemnaprobabilul,ceeacestaproapedetiin,fraaveanecesitateatiinei.Acest termenesteeuXoyos",nsensulgeneraldeverosimil",admisibil'",convenabil",coerent",binentemeiat" peexperienialtecunotine,raional".Meritsfierelevatcacesttermennusentlnetenscrierilede logic,cincelelaltescrieri2. Analiticileopun3apodictica(tiina)idialectica,cercetatnTopica.DarchiarnAnalitici,capitolentregi recunoscfrnconjurctiinaapodicticsereazempedialectic.tiinaidialecticanunumaicnuse exclud,darniciunanusepoatelipsidecealalt,ichiaruneoridialecticaeste,cumvomvedea,condiia,izvorul tiinei,i,caatare,eaoferadevruriprime,sigure,principii.

TrebuiesubliniatnencetatcdoctrinalogicaluiAristotelnuestemonolitic,nuesteunbloctiatdintro bucat.Analiticileparafioconcepieperfectcoerent,viguroas,stringent,avnddreptmodeldemonstraia" matematic.Notmntreactctermenuldededucie"(deductioestetraducerealatinaluidiraywyii)se gsetentrebuinatnAnaliticinunsensuldeastzi,aproapeidenticcudemonstraie",cinsensulde reducie"sauabducie",maialesdereducerelaabsurd".Totui,matematicanuestemodelulunicallui Aristotel,modelmprumutatcreatorilorgeometriei"occidentale.Aristotelnuesteunmatematicianoriginali nicimcaruncunosctormaiprofundalmatematiciidinvremeasa.Teoreticieniimoderniaimatematiciipunla ndoialitemeiniciamerituluisurecunoscut,ngenere,deafi 2J.M.LeBlond,EviXoyo?et/'argumentdeconvenancechezAristote,193S3Opoziiadintredialectic,tratat nTopica,iapodictic(tiinademonstrativ),fundatpeceledouAnalitici,secereprecizat.Cercetrile filologiceifilozoficesuntdeacordcdialectica(Topica)reprezintprimulstadiuallogiciiaristotelice.n discuieestenc,ceanumeurmeazdialecticii:Analiticaprim"(studiulsilogismuluicaformlogiccomun dialecticiiiapodicticii),cumcredH.MaieriW.D.Ross,sauAnaliticasecund"(studiulsilogismului apodictic,tiinific),cumsusine,mairecentFred.Solmsen. SuccesiuneaistoriclogicacelordouAnaliticiesteochestiunesecundar,esenialestecmetodatiinific, demonstraia,arecamodelmetodicaaplicatngeometriavremii. 16 INTRODUCERELAANALITICASECUNDA generalizatmetodamatematicii,demonstraia.CAristotelnaavutonelegeremodernastructuriirelaioniste, propriedemonstraieimatematice,nuedemiraredartotodatnutrebuiestrecemcuvedereacelacombtut, caunabuz,panmatematismulmisticalpitagorismuluiialplatonismuluinfazaluitrzie. Aristotelestenprimulrndunfuritoraltiinelornaturii,domeniincareeldeschidedrumuribtutedeurmai pnnepocamodern.ntredoctrinarulaparentrigidaltiineiipracticianultiineiexistodeosebire apreciabil.Practicianulnuimpunefaptelorprocedeerigideidefinitive,cielestegatasmodificeunprocedeu, pentrua1mldiadupfapte,ichiaruneoriexclam:esteabsurdaaveancrederengndire",adicn gndireapurspeculativ.ncercetrilesaledespecialitate,Aristotelprocedeazcuprudenicunuanare, apropiinduseastfeldeprobabilitatea"dialecticii,deprocedeelerecomandatedeTopica.Seimpunenentrziat oprecizarereferitoarelastructuraTopiciiideciiadialecticiiaristotelice.Dialecticaaristotelicaredou aspectedistincte.Deoparte,dialecticaesteocercetareaceeaceestecomunigenericncunoatereaspontana oamenilor,laturcreiaiseopunetiinaapodicticspecial,adaptatobiectuluideaiciprovineaversiunea luiAristotelfadeceeaceestepurlogic",fadetotceeaceseopunefizicului"saurealitiiconcrete. Logic"esteechivalentcudialectic",cugeneric",comun",opustiinelorspeciale,concrete,maiales fizice".Dealtparte,dialecticaesteaporematic,adiccerceteazaporiile",dificultile"cusoluiiproi contra,pentruaseridicatreptat,critic,delafapteconcretelaprincipii,laadevrurigenerale.Subacestaspect, metodadialecticeste,nprimulrnd,oinducie,unexamendibuitor,liber,nenctuatdeformulerigide, exageratemaitrziudectrescolastic.Aristotel,carerecunoateexistenaunuisilogismdialectic,rareoril ntrebuineaznTopica.Deaceea,nsfrit,cercetareadialecticaopiniilorcontrare,aporetica,seservetede obiceideistorie,deperspectivaistoricaproblemelor. Aristoteliaacordattotdeaunadreptuldeaischimbapunctuldevedereichiar,uneori,deasecontrazice, pentruaputeambriatoateaspecteleschimbtoareivariatealerealitii.Oridecteorincercms nchidemgndirealuiAristotelntrosingurformul,vomgsitextecareparsrstoarne,darnrealitate ntregescconstatriledepnatunci.DacAristotel,doctrinaraltiinei,esteungeometru, 17 MIRCEAFLORIAN Aristotel,practicianaltiinei,esteundialectician,careuneteintimconsideraiileprincipalecuobservaiilede amnunt.NicichiarprimulAristotel,geometrul,nudispreuieteafundademonstraiageometricpedialectic. Vomvedeacninteriorultiinei"aristotelice,mbrcatnarmuradefierasilogismuluidemonstrativ,exist antinomii,cumaurelevatconvergentAntonAntweiler4.KarlSwoboda5imaialesJ.M.LeBlond6.Constant ndoctrinaluiAristotel,spuneA.Antweiler(op.cit.,115),nuesteoanumitconcepiedespretiin,lacareela ajunsipecareameninutocuoricepre,cinumaistrduinaspreoconcepiesntoasiobiectivdespre tiin,ostrduincareafecundatgndireamodernaluiGalilei,Kepler,Bacon,Descartes,Huyghens,nopera lorderevoluionareatiinei.mpotrivaaristotelismuluianchilozatalscolasticilor.Strduinadeadetermina condiiilecefacposibiltiinaestetrsturaceamaiprofundantregiioperearistotelice. *** Ceestetiina(eniaTTJviri)ideciceestecunoaterea(HiaTao9ai)ndoctrinaaristotelic?nAnalitici,tiina (episfeme)esteopusopiniei(doxa),daraceastopoziienuestetotdeaunarespectat:hotareledintretiini opiniesetergadeseori.Deasemenea,tiinaesteopus,uneori,noiuniide \md\Ti4iS",carenseam presupunere,supoziie,concepie,credinichiaroricefeldejudecat.Alteorins.tiinaiopiniasunt consideratecaspeciialehypolepsei.Meritsfiecitatectevadefiniiidatetiineinoperabogatnvederi metodologice.EticaNicomaliic:tiinaestepresupunereadespreceeaceestegeneral0ca6d\cnj)inecesar"

(EticaNic,VI,6,1140b31),iarnaceeaicarte.ntruncapitolanterior,elscrie:tiinaestedeprinderea (habitus)deademonstra...Acoloundeexistoanumitconvingereisecunoscprincipiile,estetiin"(Etica Nic,VI,3,1139b31).Trecem acumdeladefiniiadattiineinprincipalaoperdemoralaluiAristotella 4A.Antweiler,DerBegriffderWissenschaflbeiAristoteles,1936. 5K.Swoboda,Lesideesd'Arislotesurlamethode.TravauxduIXeCongresinternaionaldephilosophie,voi. V,1937. 6J.M.LeBlond,LogiqueetmethodechezAristote,tudesurlarecherchedesprincipesdanslaphysique aristotelicienne,1939. 18 INTRODUCERELAANALITICASECUND definiiatiineinoperanaturalistfundamental:Cursdefizic1.Citm nceputulacesteia:Cunoatereai tiinarezultdintoatecercetrileundesentlnescprincipii(dpxai),cauze(airiai)ielemente(aToixa)>ori decteoriacesteaaufostcunoscutenadevr,credemcamcunoscutunlucrudaciamcunoscutcauzele prime(rdTipuTa),principiileprime(to?dpxd?rasiipaira?)pnlaelemente(oToixeo) Estedecievidentcn tiinanaturiitrebuiesnesilimsdefinimprincipiile"(Fizica,I,1,184a15).Constatmdinacestcitatcrevine termenuldeprincipii,caresuferdeaceeaiambiguitateprezentntoatenoiunilefundamentalealefilozofiei Stagiritului.Toatepremiselesilogismuluisuntconsideratecaprincipii,iarnpremiseprincipiuladevrateste termenulmediu,identiccucauza(airia),cumvomconstatanstructurademonstraiei.Vomcunoatendatmai amnunitmareaaporieaprincipiilor:ele,caresunt,prinnecesitatealor,fundamentuldemonstraieinecesare, suntnedemonstrabile,ceeacenunseamnarbitraresaucontingente,cumsusinefostulneokantianNicolai Hartmann,cinseamnnumaicelesuntcunoscutepealtcaledectpeaceeaademonstraiei,anumepecalea induciei. Putemdeterminaacumcaractereledominantealetiineidemonstrative:tiinaarecaobiectprincipiile"sau cauzele"cauzelesuntgenerale,necesare,decisuntesenelesauformelelucrurilorDemonstraiasereferla ceeaceaparineeseniallucrurilor".(Anal.sec,1,22,84a).Sreflectmasupradefiniieidatlanceputul Analiticiisecunde:Prindemonstraienelegunsilogismtiinific,adicunsilogismacruiposesiuneesteprin eansitiin.Admindacumcdefiniianoastracunoateriitiinificeestecorect,cunoaterea demonstrattrebuiesrezultedinpremiseadevrate,prime,nemijlocite,cunoscutemaibineimainaintedect concluzia,alecreicauzeelesunt"(Anal.sec,I,2,71b).Sconsemnm,deasemenea,urmtoareaformul lapidar:Universalulestepreios,pentrucelpunenlumincauza,aanct,lafaptelecareaucauzanafara lor,cunoatereauniversalestemaipreioasdectsenzaiaidectsimplagndireintuitiv"(Anal.sec,1,32,88 a).naltparte,Aristotelspunetotaadeconcis:Prindereacauzeiesteprimacondiieatiinei"(Anal.sec, 1,14,79a). CitatdeobiceisubtitlulprescurtatdeFizica.19 MIRCEAFLORIAN Cauzageneralesteinecesar,deaceealucruldemonstratesteceeacenupoatefialtfeldecteste"(Anal.sec, 1,33,88b).Cunoatereademonstrativrezultdinprincipiinecesare,pentrucobiectultiineinupoatefialtfel decteste.Atributelecareaparinnsine(esenial)subiectelorsuntnecesare"(Anal.sec,1,6,nceputul).Nece sarul,generalul(universalul)iesenialulsunttotodatieternul.Este totattdeevidentc,dacpremiselede lacarepornetesilogismulsuntuniversale,concluziauneiataredemonstraiidemonstraiensensulabsolut trebuie,deasemenea,sfieetern.Deaceeanuexistcunoatereabsolutdesprelucruriletrectoare,ci numaicunoatereprinaccident,pentruc,laceletrectoare,conexiuneaatributuluicusubiectulnueste universal,citemporarinumaintroprivin"(Anal.sec, I,8,nceputul).Aceastcaracterizareatiineieste deostricteecareimpunelimitareadomeniuluitiinificlamatematic.Tocmaiaiciavemprilejuldeaaprecia supleeagndiriiluiAristotel,carenuzbovetesrecunoascposibilitateatiineiindomeniulfrecventului", obinuitului"ichiaralsimpluluicontingent.Ceestemaicontingent,maiparticularizatdectoeclips,itotui eclipseleserepetiascultdelege.nsferanaturii,ntmplareainecesitateasembin.Demonstraiai tiinantmplrilorfrecventecumarfi,deexemplu,oeclipsdelunsuntcaatareevidenteternedar ntructnusunteterne,elesuntparticulare.icaeclipsadelunsunttoatecazuriledeacelaifel"(Anal.sec,I, 8,sfrit).ncmaigenerosesteAristotelntoatesectoareledevenirii,aleschimbrilorfizice,biologicei sociale,undenusepotstabililegiabsolute,eterne,cilegicuonecesitaterestrnslarepetiie,lafrecvent"(w? kmtoitoXu).Aadar,Aristotelnuelimindinsferatiineidectrarul,hazardul.Nuexistocunotinprin demonstraieaceeaceinedehazard"(Anal.sec,1,30,nceputul). Privitorlamarileprobleme,lamariletemedecercetarealetiinei,Analiticasecund(II,1)lerezumnunumai ladoumaifamiliare:cunoatereafaptului,aluic"(tooti),adicalegturiidintreunatributiunlucru (substan),icunoatereacauzeilegturiidefapt,cunoaterealuipentruce"(toSioti),cicuprindencdou problemecareprecizeazpeceledoudinainte:dacexist"(eloti)lucrul(substana)cuatributulsu,icare esteesena"(tieonv)saudefiniialucrului.Aristotelleagstrnsnunumaifaptulicauzalui.ciiexistenai esenalui.ncepriveteultimulpunct,Aristotelnu 20

INTRODUCERELAANALITICASECUNDA desparteexistenaiesena,cumaufcutscolasticiipeurmeleluiAvicenna,cilecontopete.Cunoatemesena numaialucrurilorcareexist,ccinimeninucunoateesenaaceeacenuexist"(Anal.sec,II 7,92b).De asemenea,Aristotelunetefaptulatributuluicuexistenasubstanei,adicprimiimembriaicelordouprobleme, cumicauzasiesena(definiia),ceilalidoimembri.Cauzalucrurilor(aatributelor)esteesena(definiia)lor (Anal.sec,II,3,sfrit).nceledinurm,toatecelepatruntrebrisereduclaunasigur:careestecauza faptului,aexistenei,aesenei.Cercetareaunicestecutareatermenuluimediu,acauzei,aprincipiului(Anal. sec,II,2,90a). Axatiineiestecutareacauzei,atermenuluimediu,darnoiuneadecauzsuferieadeambiguitateaprezent nprincipaliitermeniaifilozofieiaristotelice.Ambiguitateastnuattnnumrulcauzelor,caresuntpatru (cauzamaterial,formal,motriceifinal),cindiferenadintrecauzainerentlucruluiceseschimb(cauza formal,esenalucrului)icauzaexterioarlucrului,cauzcarepoatefisaumotricesaufinal.DeiAristotel contopetecauzaformalcuceafinalipeacesteadoucucauzamotrice,lsndcauzeimaterialeatributevagi, maimultnegative,derezistenideindividualizarefadecelelaltetreiuniversalizante,totuiel,omdetiin simareobservatoralnaturii,trebuiesrecunoascimportanacauzeimaterialeiidentitateaeicucauzamotrice (eficient).nsfrit,imaigeneral,amvzutc,nmaterie,nimperfect,caatare,npotenialluatnsensulcel maigeneral,Aristotel,aazndefinitivcauzamotrice,ntructaceastaestedistinctdecauzafinaldpxii Kivfjaew?propriuzis"8. Demonstraiaarecapunctdeplecareicareazemprincipiile,termencuunsensfoartelarglaAristotel. Principiiletiinelorsuntdedoufeluri:comunetuturortiinelorsaumaimultortiineispecialesaupe msurafiecreitiine.Principiilecomunesuntdedoufeluri:axiomele,propoziiilecare,datoritevideneilor, nuaunevoiededemonstraie,itezele,propoziiicuoevidenmairedus,deacrordemonstraiedeocamdat neputemdispensa.Tezelesempartndougrupe:definiiile,carenedausensulcuvintelor,frapresupune existenaobiectelordefinite,iipotezele,careafirmexistenaobiectelor,daroexistenneevident,numai presupus(Anal.sec,1,2,72a). 8J.M.LeBlond,LogiqueetmethodechezAristote,p.368.21 MIRCEAFLORIAN Seadaugpostulatele,propoziiiceruteafiadmisedectrecelcedemonstreaz,datoritcaractemluilor fundamental.Principiilespecialesauproprii,necesarefiecreitiinenparte,sunt,deexemplu,definiiilei ipotezelepunctului,liniei,drepteietc.ngeometrie,alenumrului,unitiietc.naritmetic.Oconvingere constantideceamaimareimportanaluiAristotelestecoricetiinconstituieungennchisiomogende problemeisoluiidemonstrate,icdeaceeanuavemdreptuldeatranspuneungendedemonstraii(de exemplu,aritmetice)naltgendedemonstraii(deexemplu,geometrice),cuattmaipuindemonstraii matematicenordineafizic,afarnumaifericitexcepie! dactiinancaresetranspuneungen superiordedemonstraiinuestesubordonat,caspecieacestuigen.Estesubordonatparialgeometrieitiina vederii(optica),iararitmeticiitiinasunetelormuzicale(armonia),cumitiinamicrii(mecanica).Tocmai acestetiineaparenthibridesaudezvoltatnAntichitateichiarnEvulMediulaunRogerBacon,Robertde Grosseteste,AlbertusMagnus,Witelo,OccamicoalasadelaParis,careaupregtittiinaexperimentali matematicanaturii.Principiulseparriicercurilordetiinnupromovaprogresultiinelornaturii,dacprivim tiinaaristotelicanaturiidinperspectivatiineimoderne,deiprudenaluiAristotelestejustificatde exceselespeculativepitagoricieneiplatoniciene,produsedeaplicareamisticamatematiciindomeniulnaturii. Dacfacemabstraciedetiinelecareseconstituieprinintroducereaaritmeticiiigeometrieincercetarea naturiitiinelacareadugmiastronomia,Aristoteladmiteocontinucomunicarentretiine,ostrns legturntreelecuajutoruladoudisciplinendreptatedeopotrivspreuniversal:dialecticai,,filozofiaprim" (metafizica). * ** Dacdemonstraiaestemetodaprincipalatiinei,oadouametod,auxiliarnecesaraldemonstraiei,este definiia(opio\ids).Aristotelnaizbutitsprecizezecusuficientclaritateraportuldintredemonstraiei definiie.Elesunt,pentruAristotel,deosebiteitotuintreesutectsepoatedestrns:tiinaaristotelicestenu numaidemonstrativ,ciidefinitorie.Oricetiinesteonlnuirededemonstraiiidefiniii.Definiiaesteo parteintegrantademonstraiei, 22 INTRODUCERELAANALITICASECUNDA fiindceanupoatefidespritdeprincipii",depremise,darmaialesdetermenulmediu,deesen. Pentruanelegeraportuldintredemonstraieidefiniie,trebuieslumdinnouncercetarenoiuneade principiu,ncadrulcreiasesitueazidefiniia.Principiilesuntfundamentuldemonstraieielesuntns nedemonstrabileinucersfiedemonstrate,deoarecesuntmaievidentedectconcluziilederivatedinele.Este, pentruAristotel,unadevrprimcdemonstraianupoatemergelainfinit,fraruinaposibilitateatiinei,ci trebuiesseopreasc"(dvdyiCTiOT}vai).Regresullainfinitalcauzeloranuleazdemonstraia.Problema

spinoasesteacum:pececaleajungemscunoatemprincipiilecare,prinevidenainecesitatealor,garanteaz necesitateaconcluziei.Aristotelnupoateaveadectunrspuns:tiinadispune,alturidedemonstraie,denc ometod:deinducie.Nuestemaipuinevidentcpierdereaunuiadinsimuriaducepierdereaprii corespunztoaredincunoatereic,deoarecenoinvmsauprininduciesauprindemonstraie,cunoaterea nupoatefidobnditaltfel.nadevr,demonstraiapornetedelageneral,induciadelaparticular.Darnu putemajungelageneraldectpecaleainduciei,cciaanumitaabstraciematematicestescoaslalumin prininducie...Estensimposibilsfacemoinduciefrsenzaie"(Anal.sec,1.18,nceputul). Inducieiirevinesarcinagreadeaprocurademonstraieiprincipiievidente.Esteinducianstarescorespund acesteisarcini?ncepemacumsntrevedemovielilegrave,darsalutare,ale logiciiaristotelice.Aristotelnua avutniciodatoconcepieprecisdespreinducie.Peellinteresanprimalinieexpunereariguroasprinde monstraieadatelorinduciei,nunsiproblemadobndiriiinductiveadatelor.Aaseexplicdece,n Analiticaprim(II,23)nsiinduciaesteprezentatcaunsilogismspecific,nruditcusilogismulfigurii3i caracterizatprinsimplaenumerare"atuturorcazurilorncaredouatribute(lipsadefiereilongevitatea)sunt strnslegatelaanumiteanimale.DarnuaceastaafostconvingereadefinitivaluiAristotelprivitorlanatura induciei.Demonstraiapresupuneaprincipiinedemonstrabile,careerautotuidobnditeprinaltmetoddect demonstraia.Cumamspus,Aristotelesteconstrnssrecurglainducie. Unsingurcapitol,celdinurmalAnaliticiisecunde(II,19),pedreptcuvntadmirat,puneproblemaconstituirii uneitiinea 23 MIRCEAFLORIAN principiilor",daracestcapitolestepectdescurt,peattdeambiguu.tiinaprincipiilor"esteprezentat sumar,confuz,deinsemntateaeiestesuprem.naintedeacunoateambiguitateaacestuiultimcapitolal celordouAnalitici,sdmlaluminconfuziaduspnaproapedecontradicie,nacelaicapitoldin Analiticasecund(1,31).nceputulisfritulacestuicapitolexprimpreridivergente.tiinanuse dobndeteniciprinsenzaie...Deaceea,avndnvederecdemonstraiilesuntuniversaleicuniversaliinu potfipercepui,esteclarcnuputemaveaotiinprinsimplsenzaie...nadevr,senzaiarmnela individual,pecndcunoatereatiinificmergelauniversal"(Anal.sec,1,31,87b).Aadar,pasajulsusine rspicatopoziiadintretiinisenzaie.Lasfritulcapitolului,Aristotelnespunecapercepianepoatedai universalul(esena,cauza),dac,deexemplu,fiindpeLun,percepemnacelaitimpfaptulicauzaeclipsei: interpunereaPmntului.nadevr,suntcazuricndosimplsenzaiedevederepoatepunecaptunei cercetri,nufiindcprinvedereamaveaocunoatere,cifiindcamscosuniversaluldinceeaceamvzut.Dac. deexemplu,amvedeacsticlaareporiicluminatreceprinei,cauzatranspareneiarfievidentpentrunoi, pentrucamvedeaorepetatnfiecarecazdatiamgndi,nacelaitimp,ctrebuiesfieaantoatecelelalte cazuri"(Anal.sec,1,31,88a). AceeaidiscordanconstatmnCursuldefizic.nadevr,lanceputulFizicii,considerndgeneralulcaun tot"sauntreg"(tooXov),Aristotelacordsenzaieicapacitateadeacunoategeneralul(universalul)ca ntreg:ntregulestemaibinecunoscutprinsenzaie,iargeneralulesteunntreg,ntructelcuprindeo pluralitatecareconstituieprilesale"(Fizica,1,1,184a25).Pentruanelegemaibineacestfragment,raportat nacelaitimplacitatelenemijlocitprecedente,trebuiesrelevmdoudinconvingerilefundamentaleale gnoseologieiaristotelice.nprimulrnd,esteopoziiadintreceeaceestemaiclarimaibinecunoscutpentru noi"(Tipo?Tiu),iceeaceestemaiclarimaibinecunoscutnsine,prinnaturasa"(tj4>u'oi).Aceast opoziiestrbatentreagalogicperipatetic.naldoilearnd,maiclarimaicunoscutpentrunoi"este ntregulconfuz",globalul"(oXovauyKxv\^vov),iaracestdatglobal"poatefinunumaiindividualul, concretul,cumestedeobicei,ciigeneralul,universalul,datnpercepie,cumseafirmnCursuldeFizic,la nceputullui. 24 INTRODUCERELAANALITICASECUND Cercetareatiinificncepecuanalizantreguluiconfuz",cuglobalul",entruadescoperiprilelui,pentruai actualizavirtualitile.EstevrednicdesubliniatcdistinciacapitalafilozofieiluiAristotel,aceeadintrevirtual iactual,aproapecnusentlnetenOrganon,cumnusentlnetenicifinalismul,laturaceamaivulnerabil adoctrineiaristotelice.Globalulesteoarecumvirtualul spunemoarecum",fiindcAristotelnu1prezintaa nchipexplicitideaceeageneralul,cuprinsvirtualnindividual,poatefiobiectdesenzaiei,caatare, analizabil.Cumarputeainduciasajunglageneral,porninddelaindividual,dacgeneralulnuarfidatvirtual nindividual?Cumarputeainducia,avndcapunctdeplecareindividualulsensibil,sajunglageneralul noional,dacacestanuarfiperceputnniciunfel,nicimcarconfuz,global? UltimulcapitolalAnaliticiisecunde,decarevorbeammaisus(II,19),nedezvluieechivocularistotelicnfelul deainterpretastructuralogicainduciei,caredescopergeneralul,principialul",nsenzaii.nprimapartea capitolului,induciaesteprezentatcaunprocespsihologictreptat,precaut,careseridicdelasenzaiimultiple ischimbtoarelaimaginigenerice,fixatecuajutorulmemoriei,apoilaexperien(euucipia)i,nsfrit,la

noiune,adiclageneral(toKa6dXou),launulnmultiplu"(evTrapatczTroXXa).Acestprocedeuisepare insuficientpentruagarantaexistenasuperioaraprincipiilor",auniversalilor.Totui,acelaiprocedeueste recomandatnTopica,subaspectulnoudeexamen"(nepa)alaporiilor,alsoluiilorcontradictorii,pentrua ajunge,sprijinindusepefapteleparticulare,lanoiuni,laprincipii. Lasfritulcapitoluluidiscutat,AristoteldeodatapeleazlaNoOs (intuiiaintelectualsauintelectulintuitiv), pentruaextrage,dupmuncaprudentaexamenului"idupprocesulpsihologictreptatalimaginilor,printro viziuneintelectual,noiunileuniversale,esenele,principiile.Ultimelecuvintealecapitoluluisunt:Nouseste principiulprincipiului"(dpxt)t%"pxfjS'),deciprincipiultiinei"(TuaTf[|iT|S'apxii).DacAristotelnuar fimprtit,nbunmsur,nencrederealuiPlatonnexperien,elnuarfifostnevoitsrecurglaintuiia intelectual",pentruadaogaraniesuprem,darnsinefrputereconstrngtoare,principiilor".Experiena remediazsingur,prinpropriileeiputeri,scderileeitrectoare.Nimicnuestemaipresusde 25 A MIRCEAFLORIAN ceeaceAristotelnumetendelungatafamiliaritatecufenomenele.(Degenerationeetcormptione,1,2,316a6). Revenimladefiniie,careeste,alturidedemonstraie,aldoileaprocedeualtiinei.Deiindisolubilasociate, demonstraiaidefiniiasuntdeosebite.Definiiadescoperesenaunuilucru,demonstraianearatnumaic unatributaparineorinuaparineunuisubiectdat."(Anal.sec,II,3,91a).Definiiaestetotdeaunauniversali afirmativ,ntimpcedemonstraiapoatefiuniversal,particular,afirmativinegativ.Principaladeosebire dintredemonstraieidefiniieestecdefiniianupoatefidemonstrat,fracomiteuncercvicios,fiindcea exprimesenele,adicprincipiile"icauzele"princareseproduceodemonstraie.Totui,definiiilenusunt obinuteprinintuiie,ciprintrocercetaremetodic,ncarediviziunea",ierarhianoiunilor,esteunauxiliar preios.Numaisuprindecdefiniia,careesteobiectulprincipalalcriiaIiadinAnaliticasecund,esteiun obiectprincipalalTopicii,aldialecticii,adicaldisciplineigeneralecare,alturideFilozofiaprim,este arsenalulncaresefureteprininduciematerialulprim,ncareprininduciesedescopertermeniimedii, principiilesilogismuluidemonstrativ.Nutrebuiesuitmccelepatrumariproblemealetiineisereducla cutareacauzelor,atermenilormedii(Anal.sec,II,3,nceputul)icdescoperireatermenilormediiesteio chestiunedegndireinstantanee(dyxivoia),devioiciunedespirit,deperspicacitaterapid(Anal.sec,I,34). Cumsempletescdemonstraiaidefiniia?Daclsmlaopartedefiniianominal,numaipuinnecesar demonstraiei,existtreifeluridedefiniiicaresenscriuncorpuldemonstraiei:definiiaestesauprincipiul demonstraiei,fiindceaexprimesena,universalul,cauza,fiindceaestedefiniiaformei"sauesteconcluzia demonstraiei,materia" demonstraieisaueste,nsfrit,unfeldedemonstraie,diferinddedemonstraieprin poziiatermenilor,iatuncidefiniiaestegenetic,nearatproducerealucrului.ncazulaltreilea,demonstraia nuestensidefiniia,cinumaioexpunereadefiniiei.Acelailucruesteadevratdespredefiniii,ntructo definiieesteoriunprincipiu,orioconcluzieauneidemonstraii,oriodemonstraiecare 26 INTRODUCERELAANALITICASECUND deosebetenumaiprinordineatermenilorei."(Anal.sec,1,8,75b).Atreiaspeciededefiniie,nafardecea nominal,nuesteodemonstraiesetiecdefiniianupoatefifrcercviciosodemonstraiedareapoates sedesfoareprintrodemonstraie.Demonstraia,nacestcaz,nuesteo definiie,cinumaiodefiniiecualt ordineatermenilor.Nunumaidefiniiaaduceserviciidemonstraiei,ciidemonstraiaservetedefiniia. Definiia,cametodprincipaldecutare"aprincipiilor,cametodadialecticii,nereamintetedeoalt trsturdialecticalogiciiaristotelice.Definiia,caexprimareauneiesene,nuserealizeazprindescoperirea unornaturisimple",aunoratomideeviden",canmetodologialuiDescartes.PentruAristotel,nimicnueste simpluiizolat,citotulsencadreaznopoziiidenoiuni,ntroesturdialectic.Materianuexistfr formi,invers,nicivirtualulfractual,hazardulfrnecesar,accidentulfrsubstan,induciafr demonstraieiinversetc.Aristotelismuleste,nviziuneasaprofund,ofilozofiearelaiilordialectice,a corelaieinotionale. II AnaliticasecundareoarticulaiemaipuinvariatdectaceeaaAnaliticiiprime.ncdinAntichitate,marele comentatoralAnaliticilor,AlexandrosdinAfrodisias.simplifictematicaAnaliticiisecundeladouobiective principale,carecorespundcelordoucrialeoperei:carteaI seocupdedemonstraiesaudesilogismul tiinific,decidetiinimetodaei,demonstraiacarteaaIiaexamineazaspecteledefiniiei,precumiunele problemeridicatedenoiuneadecauz,careestenoiuneacentralademonstraieiidefiniiei.Numaiultimul capitolareostructurproprie:elcerceteaztiinaprincipiilor",cerutdeopotrivdedemonstraieidefiniie. Principiul"estepunctuldeplecarealdemonstraieiiconinutuldefiniiei,fiindcprincipiulesteesena. 27 MIRCEAFLORIAN CARTEAI Despredemonstraieitiin

Capitolul1aredreptobiectposibilitateademonstraiei,adicacunoateriinecesareobinuteprinraionament (silogism),nchipdiscursiv,dianoetic,aacumsentlnetenoricepredareauneitiinedectreprofesor (SiSaoicaXia)inoriceasimilaredetiindectreelev(naSeois).Oricecunoaterediscursivpresupuneo cunotinanterioar,fielasilogism,carepresupunecadatepremisele,fielainducie,careiacadatepercepiile individuale.Cunoatereapreexistentestedubl:1)definiialucruluidedemonstrat2)existenalui.npremisele universalealesilogismuluisecuprindevirtualcunotinaparticularaconcluzieinpercepiileparticulareale inducieisecuprindevirtualuniversalulpecarelvomextragedinele. Aristotelcerceteaznacestcapitolsilogismuldemonstrativ,alcruimodelesteprocedeulmatematicii.Dari silogismulmatematic,caisilogismuldialecticichiarcelretoric,presupuncunotineanterioare,dincare derivconcluzia.Concluziaestecuprinsnpremise,dareaestescoasdinacesteanumaicuajutorul silogismului,ncazuldefacuajutorulsilogismuluidemonstrativ.Aristotelrespingentiobieciasofistco premisnuaredreptulsseconsidereuniversal,fiindcnuesteexpresiatuturorcazurilor,cinumaiaunorade exemplu:oricetriunghiaresumaunghiurilorsaleegalcudouunghiuridrepte"nuestescoasidinacest triunghipecareldesenezacumpetabl.Aristotelrspundeacesteiobiecii,carepunendiscuienoutatea, progresivitateasilogismului,relevndccunoatereauniversalcuprindevirtualicazurileparticulare,darc acestecazurisuntdateexplicitnpremisaminor,aanctconcluziaestesimultancuminora,dareste precedatdepremisamajor,universal.naldoilearnd,AristotelrespingeiteorialuiPlatondindialogul Menon:cunoatereaesteoreminiscen,fiindcestecuprinsnIdeeauniversalnnscut,aanctnoinu nvmnimic,cinumainereamintimdeceleintuitentroaltlume,undesufletulapreexistatntrupriidepe pmnt.Aristotel,carenuadmiteideinnscute,ocoletedilemaluiPlaton:cinevaorinupoatenvanimic INTRODUCERELAANALITICASECUNDA nvanumaiceeacetiedemainainte"(Anal.sec,I,1,71a). Obiectulcunoscutestecunoscutdinaintentrunsens,adicprin ductieiarnaltsensestecunoscutnumaiprindemonstraie.Nutot estecunoscutdinainteesterezultatuldemonstraiei.Maitrebuie marcatcAristotelcerceteazexpunereauneitiineconstituite,cumestematematicapredatdeprofesor,nu constituireatiinei,cercetareatiinificpropriuzis.Abiancapitolul1alcriiaIiavaformulaproblema cercetriisubcelepatruaspectealeei:1)faptulcunatributaparineunuilucru:2)cauzaacesteiatribuiri3) existenalucrului nsuicuatributulsu4)esenaacestuilucru.DarAristotelvalimitacercetarealacutarea cauzei,carerezumcelepatruaspecte. Capitolul2urmretesobindefiniiatiineiidefiniiademonstraieicametodatiinei.Definiia aristotelicatiineiadevenitclasic:tiinaestecunoatereacauzei,princareunlucrusauunproceseste cunoscutcanecesarsaucaimposibilsfiealtfeldecteste"(dSuvarovaXXwscxciv).Metodatiineieste demonstraia".Prindemonstraienelegunsilogismtiinific(auMovianos"^mcrnuoviicds"),adicun silogismacruiposesiuneestensitiina."Definiiaestepreavag,deaceeatrebuiescunoatemmaide aproapestructurademonstraiei.timcdemonstraiaesteunsilogism(unraionament),adicderivareaunei cunotinenoi(concluzia)dinalteledatedinainte,numitepremise.Canoricesilogism,insilogismul demonstrativconcluziarezultnecesardinpremise.Demonstraiaestemaimultdectsimplulsilogismea depindedenaturapremiselor.Nunumaiderivareaestenecesarcanoricesilogism,cinsiconcluzian coninutulei,fiindcipremiselesuntnecesare.Premiseletrebuiesndeplineascurmtoarelecondiii:a)sfie adevrate,adicsexprimerealitateab)sfieprime,nemijlocite,ireductibileideaceeanedemonstrabile,ca atareprinelenselenecesare.Premiselesuntprincipii".Fiindcauzele"concluziei,premiseletrebuiesfiemai binecunoscutedectconcluziaianterioareei.Iarmaibinecunoscut"aredousensuri,subliniatenecontenitde Aristotel:anteriorimaibinecunoscut"(npimpovtcalyvwpiuoTepov)jnnaturalucrurilor"(t)4>uoct)] ..pentrunoi"(irpo?fiu?).Premiselesuntsaudialectice,dacavemPosibilitateadeaalegentrerspunsul afirmativinegativlaontrebare,sauapodictice,dacnuexistdectunrspunsinualtul. 29 MIRCEAFLOR1AN Principiilesuntsauaxiome,propoziiinemijlocitevidenteicaatarenedemonstrabile,sauteze,propoziii demonstrabile,daracceptatecaevidente.Tezelesesubdividnipoteze,careenunoexistensauoneexisten, idefiniii,careformuleazsensuluneinoiuni,independentdeexistenasauneexistenei.Nusevorbeteaici deoaltspeciedeprincipii,depostulate,adicdepropoziiicerutedeprofesorelevuluisleacceptepentru promovareademonstraiei(vezicap.10).Prinurmare,demonstraianuesteposibilfrprincipii"necesare, certe,iarcunoatereaprincipiilorestesuperioarcunoateriidemonstrative.nsfrit,deopotrivdecerteste cunoatereacopuiiprincipiilorsuntfali. Capitolul3respingedoumariobieciimpotrivaposibilitiitiineiiademonstraiei,obieciicarevor constituimaitrziuprincipaleleargumentescepticempotrivatiinei.Primaobieciearatcobligaiapentru demonstraiedeaadmiteprincipiinesitueazndilema:saudemonstrmiprincipiul,mergndmaidepartela infinit acestaesteregresullainfinitcarefaceimposibiltiina ,sauneoprimlaprincipiinedemonstratei atuncitiinasefundeazpeenunuridogmatice,pesimplepresupuneri,cufalseviden.Rspunsullui

Aristotelserezumlaafirmaiacnuexistnumaiunsingurfeldecunoaterenecesar,aceeademonstrativsau mijlocitaconcluziei,ciiocunoaterenecesarnemijlocitaprincipiilor.Maimult:cunoaterea nedemonstrabilesteanterioarimaicertdectaceeademonstrabil.Vedemdarcensemntateare cunoatereanemijlocitaprincipiilornlogicaluiAristotel,deielestedepartedeafiavutoconcepie temeinicdesprecunoatereanemijlocit,intuitiv. Adouaobieciesusinecoricepoatefidemonstrat,dacconcluziadevinepremis.Demonstraiaesteodialel, odemonstraiecircular,o reciprocareaconcluzieiiauneipremise,orsturnarearaportuluidintrecondiiei condiionat.DemonstraiacircularriposteazAristotelestefals,fiindcadmitecaceeaicunotin (concluzia)sefundeazpepremisei,totodat,eafundeazpremisele.Eroareademonstraieicirculareeste presupunereacacelailucruestefadeunaltulianterioriposterior.Aceastanuesteodemonstraie,ciun cercvicios,unidemperidem.Amputeagsioscpare,recurgndladistinciantreanteriorpentrunoi" (inducie)ianteriornnaturalucrurilor"(demonstraie).Dartimcinducianuesteodemonstraie* 30 INTRODUCERELAANALITICASECUND cisevorbetededemonstraiecircular.Oasemeneapretins onstratiedemonstreazorice,decinudemonstreaznimic.Exist tuiodemonstraiecircularcompletnfigura1,modulBarbara, unisaartatnAnaliticaprim,II,5,subcondiiacaceitreitermeniaisilogismuluisfieidenticiideci reciprocabili. Capitolul4.Dupceanlturatdincaleasadouobieciigraveteoriademonstraieipoateanalizastructura demonstraieiideciatiinei.Cunoatereademonstrativestenecesar,fiindcdemonstraiaesteunsilogismcu premisenecesare,iarnecesarulsedefinetedrept ceeacenupoatefialtfeldecteste".Aristotelaccentueazaceastdefiniieanecesarului,darearmneo definiienegativ,deciinsuficient.Caresuntnotelecaracteristicealecunoateriinecesare?Treisuntaceste note:1)cunoatereanecesarestevalabildespretoi"(tcarnavros'),adicestevalabilntoatecazurile,este eternntructatributulaparinetuturorsubiectelornoricetimp,nuaccidental2)cunoatereanecesareste valabilnsine"(Ka6'aviTo),fiindcsereferlaatributeleeseniale,ladefiniialucruluidedemonstrat,la substana"lui.Totcenuaparineeseneiesteaccidental"(aunPe(5T}Kos").Aristotelcerceteazcelepatru nelesurialeesenialului:a)atributulcuprinsndefiniiasubiectului(deexemplu:liniaestecuprinsndefiniia drepteiicurbei)b)subiectulcuprinsndefiniiaatributului(deexemplu:drepticurbcuprinsendefiniia liniei)c)ceeaceexistnsine,nuprinaltul,cumsuntsubstanele(om,caletc),ntimpcealb,galbenetc.sunt accidentelesubstanelord)esenialesteilegturadintrecauziefect,ca,deexemplu,tiereaberegateilao vitestelegatesenialdemoarteaei. 3)nsfrit,necesarulnuestenumaieternuliesenialul,elesteigeneralulsauuniversalul,deciesteatributul legatdeunsubiectinumaideacesta,deexemplu,triunghiisumaunghiurilorsaleegalcudouunghiuri drepte.Acestatributaparineitriunghiuluiisoscelsauscalen,darnucaisoscelsauscalen,cicatriunghi. Capitolul5enumeraerorileposibilendemonstraiauniversalistabilete,lasfrit,regulademonstraiei universale.Treisuntprincipaleleerorindemonstraiauniversal: 1.Sefacedemonstraialauncazparticular,fraseineseamaademonstraiaafostposibilnumaifiindc atributuldemonstratesteegatdetoatesubiecteledeacelaigen,nunumaideospecieaacestuia, 31 MIRCEAFLORIAN deexemplu,demonstrmlauntriunghiisoscelcsumaunghiurilorsaleesteegalcudouunghiuridrepte,n timpcedemonstraiaestevalabilpentrutoatetriunghiurile. 2.Sedemonstreazatributelenecesarepentrutoatespeciileunuigen,darnupentrunsuigenul,careuneorinu estedesemnatprintrunnumeparticular.Unexempluestedemonstrareaseparat,adiclaspecii,anumecla numere,linii,solide,timpuri,membriiproporieilorsuntpermutabili,nulaproporiacagen,fiindclipseaun numeparticularpentrupermutabilitateangenere.Totaasentmploriundenutimcanumiteatributeale speciilordepinddeatributelegenului. 3.Sedemonstreazatributuldespreoanumitspecie,nlocdegen.Dacarexistaosingurspeciedetriunghi (deexemplu,echilateralul),demonstraiacsumaunghiurilorsaleesteegalcudouunghiuridrepteeste valabilnunumailaacesttriunghi,cilaoricetriunghi.Cumseconstatuor,celetreierorisuntnuaneale aceleiaierori.Careestedareroareademonstraieiuniversalesauabsolute",careestelegeaei?Eroareaconst nmprejurareacdemonstraiauniversalnusaadresatuniversaluluiprim,originar,iarlegeaeste:universalul primesteacelafrdecaredemonstraianuesteposibil",ncazulnostru,universalulprimestetriunghiul,nu echilateralul,isoscelulsauscalenul.Desigur,triunghiulesteofigur,olimitare,frdecaredisparetriunghiul, dardemonstraiaestevalabilnupentruoricefigur,cinumaipentrutriunghi.Decinufiguraesteuniversalul prim,citriunghiul. Capitolul6cerceteazmaideaproapecaracterulnecesariesenial,caracteruldistinctivaldemonstraiei,al cunoateriitiinifice:ceeacecunoatemdemonstrativnupoatefialtfeldecteste".Demonstraiaestenecesar,

fiindcprincipiile(premisele)eisuntnunumaiadevrateadevratepotfiiprincipiiledialecticecii necesare,ifiindcatributeledemonstratesunteseniale,nsine"(icaffauTa),nuaccidentale.Demonstraia estenecesar,dactermenulmediu(cauza)estelegatnecesardetermeniiextremi,aadar,dacamndoupre miselesuntnecesare.Deaceea,mpotrivasofitilor,Aristotelsusinecdemonstraianuestenecesardacsunt nprezennumaiunspiritcareargumenteaz,unlucruargumentatiuntermenmediu,ocauzEstenevoieca termenulmediusnupiar,sfiepermanent,nunumaisexistenmomentulargumentrii.Deaceea,nuexist demonstraie 32 INTRODUCERELAANALITICASECUND identului,adicaceeacepoatefialtfel,aceeacenuesteesenial"a~")cumsentmplndialectic. Premiseledialecticenusuntcinumaiadmisedeinterlocutornurmantrebriipuse.Vomne,cgAristotel tempereazmultrigurozitateaapodicticii,primindcaH'nensabiletiineidemonstraiaaccidentaluluii argumenteledialecdemonstraianecesarsedeosebetedesilogismeleprinsemne,decaresavorbitn Analiticaprim11,27,silogismecareneoferfaptul,nucauzalui,deiaceastaesteprezent,frafins cunoscut. Capitolul7.Amaflatncapitoleleprecedentecaresuntnotelecaracteristicealedemonstraieiidecialetiinei, notecaracteristice,printrecarestrlucetenecesitatealegatdeuniversalitateiesenialitateAristotelnua respectattotdeaunaexigenamajorademonstraiei:apodicticitatea,necesitateaei.Elapermistiineis demonstrezefrecventul,normalulcareesteinatural",ichiarcontingentul.Aristotelaagravatcerina necesitii,derivnddineaoaltexigencareainutnloctiinaaristotelic,interzicnduisingurcuceriri progresive.ndemonstraie,toateelementeleeitrebuiesaparinaceluiaigen,trebuiesfieomogene,de aceeaadevrurilegeometricenupotfidovediteprinadevruriaritmetice.Descartes,crendgeometriaanalitic, atrecutpesteaceastinterdicie.Treisuntelementeledemonstraiei:atributuldedemonstratcaapartenent necesar,subiectulcasubstratalaparteneneinecesareiprincipiilesautermeniimedii(cauzele),princarese demonstreazapartenenanecesar.Legturaultimdintreceitreitermeniexcludetranspunereanalttiinnu numaiasubiectului,ceeaceestemaiuordeadmis,dariacelorlalteelemente.Aristotelrecunoateosingur excepie,careprepartiinamodern,ncarematematicaesteaplicatlaproceselenaturii:otiinpoateprimi elementelealteia,dacsubiectuleisesubordoneazunuisubiectsuperior,dariatuncinumainmsurancare tiinasubordonatposedaspecteceirevinprinanalogie"cuaspecteletiineisuperioare,deexemplu,optica estesubordonatgeometriei,armonia(teoriamuzicii)aritmeticii,chiarmecanicaestesubordonatgeometriei iaritmeticii,nsfrit,astronomiaestesubordonatmatematiciingenere.Cumpoatedovedigeometriase ntreabcunaivitateAristotelcliniadreaptesteceamaifrumoas?Oasemeneademonstraieestede competentaFilozofieiprimesauuniversale. 33 MIRCEAFLORIAN Capitolul8inesaccentuezeocaracteristicademonstraieicitatnaintecalegatdenecesitatei universalitate:demonstraiaestevalabilnumaipentrulucrurileeterne(di8i<x),nupentrulucrurilecoruptibile (toi4)6apTa),adicnumaipentruatributelecareaparinlucrurilorpretutindeniitotdeauna,nunanumite momente.Nuexistdarodemonstraiealucrurilorcareseschimb,acelorcedureazctvatimpiapoidispar. Totui,nsuiAristotelrecunoatecdemonstraiauneieclipseparticulareestevalabil,deiesteunfenomen contingent,daceclipsaserepetiastfeldezvluieunaspectconstantalnaturii.nsemnatesteparteafinala capitolului,undecaracteruleternitiiesterecunoscutidefiniiei,nceletreifunciialeacesteiandemonstraie. Acelailucruesteadevratdespredefiniii,ntructodefiniieesteoriunprincipiu,orioconcluzieaunei demonstraii,oriodemonstraiecaresedeosebetenumaiprinordineatermenilorei." Capitolul9esteocontinuareacapitolului7,ncareAristoteliaexprimatconvingereafundamentalca principiilecaredemonstreaziatributuldemonstratsaparinaceluiaigen,sfieomogene.nacestcapitolse puneaccentulpeoproprietategeneralatiineiaristotelice:oricetiindemonstreazatributelesubiectelorlor dinprincipiiproprii"(tgjveicdorovdpxwv),nudinprincipiicomune"((cou'd)maimultortiine,saudin principiileuneitiinestrine,orictarfideadevrateacesteprincipii.Principiilecomunenedaudemonstraii goale,cumestedemonstraiacvadraturiicerculuilaBryson.Cunoatemexcepiile,attdeimportantepentru dezvoltareatiinelornaturii.Muzicaiaritmeticaauacelaiprincipiu,numrul,dardemonstraiapropriuzisa muzicii,tiinainferioar,serefernumai!afapt,ntimpcedemonstraiaaritmeticaaceluiaifaptsereferla cauz.Cutoateconcesiilefcute,Aristotelmenineopiniactermenulmediu(principiul),termenulmajoricel minortrebuiesfieomogene.Deaceea,concluziatrebuiesfiedeacelaigencaipremisele".naldoilea rnd,principiilepropriialeuneitiinesunt,pentruaceatiinnedemonstrabile,prime.Elepotfidemonstrate numaidetiinasuperioartuturortiinelor,deaceeacarearecaobiectprincipiileprirae:Filozofiaprima (Metafizica). Capitolul10arecatemnaturaispeciileprincipiilor.De'monstraiasefundeazpeprincipiicaresunt nedemonstrabile.Laprincipiilumcadatsensulcuvintelorceleconstituie,deexemple 34

INTRODUCERELAANALITICASECUND umrului,linieietc,ceeaceestevalabilipentrulucrurileSCnSUtratecuajutorulprincipiilor.Deasemenea,la principiimailumcaevidentprinsineexistenalor,ntimpceexistenatre"lzieiestetotdeauna demonstrat.Principiilesuntdedoufeluri:C0Imune(icoiva),fiindluatensanalogic"nfiecaretiin,adic pemsurasubiectului,ajustatelor,iproprii(TSia).Principiipropriisunt,*geometrie,deexemplu,definiia liniei,adrepteietc,naritmeticdefiniianumrului,aperechiiineperechiietc.Principiucomun stedeexemplu,formula:cantitiegalesczutedincantitiegaledauresturiegale",formulajustatfiecrei speciidecantitate(geometricaritmeticetc).Principiilepropriiaparinexclusivtiineicorespunztoare numrulaparinearitmeticii,liniageometriei.tiinademonstreaznumaiatributeleesenialealeacestor principiiproprii(dacliniaestedreapt,curb,comensurabil,necomensurabiletc.)cuajutorulprincipiilor comunesaualdemonstraiiloranterioare.nadevr,oricetiinpresupunetreielemente:1)subiectulde demonstrat,admisdelanceputcaexistent2)axiomele,caprincipiileprimealedemonstraiei3)atributelede demonstrat.Principiilecrezute"caevidente,ntructsuntnedemonstrabile,secheamaxiome.Acestease deosebescdetezeidepostulateaceastdinurmnoiuneesteaezatlaloculceisecuvine.Ipotezelesunt tezedemonstrabile,daracceptabile,caexistndnecesar,dectrelimbajulinterior",adicdegndireaceluice nva.Postulatelesuntcerineprovizoriialeprofesoruluipentrunlesnireademonstraiei,iarelevulleiaca indiferenteichiarcontrareopinieisale.Definiiilesuntoformdetezealturideipoteze.Eleofersensul termenilorprincipali,independentdeexistenalor.Nusuntemtotdeaunaobligaisformulmexplicitipotezele, adeseaelesuntsubnelese,fiindpreacunoscuteirecunoscutecanecesare. Capitolul11seocupdeaxiomelecomune,deadevrurilecelemaigenerale.Delanceput,Aristotel respinge concepiaplatonicauniversalilorcaexistenensine",separatedemultiplicitateaindivizilor.Universaliiexist nindivizii,deaceea,eisemldiazdupstructuraconcretuluiidupnevoiadeexplicareaacestuia. Axiomelecomune eemaigeneralenusuntenunateexplicitnoricedemonstraie,afar numaidacenunarealorexpres,totdeaunanpremisamajor,nueste ^erotadeconcluzie.Aaeste,bunoar,axiomanecontradictiei,fomulat Pozitiv(oricelucrupoatefiafirmatsaunegat),fienegativ(nuput :em 35 MIRCEAFLORIAN afinnainegaacelailucrudespreunaltul,nacelaitimpisubacelairaport).Axiomelecomunefaclegtura ntretiine.Aicisenvedereaznsemntateadialecticiipentruapodictic.Dialecticaarecaobiectceeaceeste comun,subraportlogic,tuturortiineloreambrieaztoategenurile,deaceeametodasaesteinterogativ, adicadmiteposibilitateaadoualternative:pozitiv(afirmativ)inegativ,ntimpcedemonstraianu cunoatedectosinguralternativ,cumsaartatntratatuldespresilogism",adicnAnaliticaprim. Filozofiaprims(Metafizica)cerceteazieaceeaceestecomuntuturortiinelor,darsubraportontologic. Capitolul12aratcnunumaidialecticaprocedeazprininterogri,ciinsitiinaapodictic.Existdar ntrebripurtiinifice,specificefiecreitiine.Nupoatefipusoricentrebarenoricetiin:geometriai punentrebrigeometrice,medicinantrebrimedicale,itotaancelelaltetiine.ntrebareaeronatsaueste strinasubiectului,adicgenuluipropriualtiineidate,dei,privitnsine,eapoateestelegitim,saueste opusgenuluiiatuncieaestedeadreptulfals.Amndountrebrileeronaterezultdinignoran,din netiin.Silogismeleformatedinpremiselenetiineivordaconcluziifalse.Silogismuleronatalntrebrilor strine,sauopusegenuluipropriufiecreitiine,derivdinechivocultermenuluimediusuntntrebri,de exemplu,ngeometrie,carentrunanumitsenssuntgeometrice,darnaltsenssuntnegeometrice cumeste ntrebareadacparalelelesentlnesciatuncirezultatulesteogeometrierea,iaraltentrebrinuaunimic comuncugeometriacumarfiontrebaredeordinmuzicalpusngeometrie. Aristotelcompar,dinpunctuldevederealsilogismuluifals,paralogistic,matematicaidialectica.Paralogismul provocatdeechivocultermenuluimediusentlneterareorinmatematic,fiindcaicitermeniisilogismului potfivzuicuochiiminii,deexemplu,proprietateacerculuideafiofigurnschimbesteobinuitn dialectic.undedinpremisefalsesepoatederivaoconcluzieadevrat.Aadar.ndialecticnuputemconchide deopotrivdelapremiselaconcluzieidelaconcluzielapremise.nmatematicesteposibilreciprocitate3 dintrepremiseiconcluzie,fiindcsilogismulmatematicsefolose*8deaxiome,definiii,pescurt,deesene, nudeaccidente,casilogism"dialectic.Deaceea,tiinamatematiccreteprinadugareadetefiitf1* 36 INTRODUCERELAANALITICASECUND adicprindifereniereatermenuluimajoriminor,nuprin6Xftreti'ereatermenilormediidaindefiniie. DifereniereatermenilorCepoatefiliniar(A,B,C,D),saupiezi,lateral,extransversoaRCE) Diferenierealiniar,direct,subordoneazdemonstraiilelfrmndastfeloseriecontinudiferenierea indirect 1

formndastfeloseriecontinudifereniereaindirect 1 transverso)recurgelauntermenlateral,nusubordonat,cicoordonat.Aristotelcerceteaziparalogismelecare seproducprinerorideform,deexempluadmitereaadoupremiseafirmativenfigura2,undeunadinpremise trebuiesfienegativ.Dacprinconversiuneamajorei,trecdelafigura2lafigura1,undepotexistadou afirmative,amavutnfigura2oconcluzieadevrat,deipremiseleeraufalse.Termeniimajoreifiind reciprocabili,ampututfaceconversiuneaunei figurinalta. Capitolul13iandiscuieotemimportant:deosebireadintredoufeluridecunoatereidemonstraie, cunoatereafaptuluic"(oti)estedatunatribut,icunoatereacauzeisaualuipentruce"(Sioti)unlucruare unatribut.Celedoufeluridecunoateresuntidoufeluridedemonstraie:demonstraiafaptuluii demonstraiacauzei.Cumdemonstraiacauzeiestedemonstraiacomplet,demonstraiafaptuluirezultdin anumiteimperfeciialeoperaieidemonstrative.Dousuntimperfeciilecarelimiteazdemonstraialasimpla existenafaptului: 1.Premisamajornuestenemijlocitideaceeanucuprindecauzafaptului,cauzcareesteprim",adic proxim. 2.Premisapoatefinemijlocit,dardintreceledounoiunireciprocabile,cauzaiefectul,efectulestecelmai binecunoscutideaceeallumcatermenmediu faptulnearatnumaiefectul,rezultatulraportuluicauzal, nunsicauza.AdevenitcelebruexemplulluiAristotel:delaefect(nesclipireaplanetelor,spredeosebirede sclipireastelelorzisefixe)setrecelaconstatareainductivcplanetelesuntaproapedenoi.Dacconvertimcei doitermeniaimajorei,nesclipireaiapropierea,vomfacesilogismulcauzei:Planetelenusclipesc,fiindcsunt aproape".Silogismulefectuluiaveacamajor:Totcenusclipete teaproape".Iatsilogismulcompletalcauzei:Totceesteaproape(B)n"sclipete(A)"planetele(C)sunt aproape(B)",deciplanetele(C)nuscliDe^cfAva Unal'proPiereaestecauzanesclipirii,careesteunefect, exempluestederivareasferidttiiLuniidinfazeleei.Dactrecem

MIRCEAFLOR1AN delafazeleLuniilasfericitateaei,demonstrmfaptuldactrecemdelasfericitatelafazeleei,demonstrm cauza.Deasemeneademonstraiaesteafaptului,chiardacmediulestecauzafaptului,darnuestecauza prim",cicauzandeprtat.Dac,deexemplu,vremsdemonstrmczidulnurespir,fiindcnuesteanimal, nuamrecurs]acauzaceamaiapropiat,ccinuoriceanimalrespir,cinumaianimalulcareposedplmni. Termenulmediufiindpreageneral,cadenafaratermenilorextremi"i,deaceea,silogismulestenfigura2: Totcerespiresteanimal"zidulnuesteanimal"decizidulnurespir".Aristotelnumetehiperbolic"acest silogism,fiindcmediulestecauzandeprtat:mediulartrebuisfieanimalcuplmni".Aadar,de monstraiacauzeiidemonstraiafaptuluisedeosebescprinconinutultermenuluimediu.Darelesemaipot deosebiidacsuntdistribuiteunortiinediferite:otiindemonstreazfaptul,cealaltdemonstreazcauza. Aa,bunoar,medicinaconstatfaptulcrnilerotundesevindecmaigreugeometriaexplicdece.n aceeaisituaiesunttiinelesubordonate:opticageometrieimecanicastereometrieinauticaastronomiei armoniaaritmeticii.Estetreabaobservatorilorempiriciscunoascfaptul,iamatematicienilorscunoasc cauza,pentrucacetiadinurmsuntnposesiademonstraiilorcaredaucauzele,darsuntadeseanetiutoriai faptului" (I,13,79a).Aceastfrazareorezonanmodern:earecunoate,ntreact,colaborareadintremate matic(raiune)iexperien.Totodat,exempleledemaisus,mprumutateastronomiei,nedezvluiec Analiticasecundpresupunematerialulempiriccadat,demonstraiafiindosimplexpunereordonataacestui material,altminterinuarfiattdeuordeatrecedelaefectlacauzprinsimplaconversiuneapremiseimajore. Capitolul14faceconstatareageneralcdemonstraianfigura1esteceamaitiinific,dindoumotive principale:a)estedemonstraiaprincauzeb)nefacescunoatemeseneecauze,definiiile setiec definiiaestetotdeaunauniversaliafirmativ.Numaimodul1alfigurii1(Barbara)9ntruneteacestecondiii Evidentdeci.primafigurestecondiiaprincipalatiinei." 9Pentruanlesniexpunereanoastr,recurgeminacestconspectialcmnemotehnici,furiidescolastici nceteniipnazi,necunoscuiluiAristotel 10Logicieniicontemporaniadmit,dintoatemodurilesilogistice,numaiprimodalfigurii1. INTRODUCERELAANALITICASECUND Capitolul15ntregeterezultatulobinutdecapitoluldntanumectiinapoaterecurgeilacelelaltedou figuri,dac Xsele'demonstraieisuntpremisenegativenemijlocite,aadar,dac 'ttermenimediintretermeniiextremi.Dacexistnsun 11mediu(gen)comun,saudacfiecaretermenaparineunuigen distinctsauconstituieospeciedistinct,propoziianegativnueste

emijlocit.Demonstraiacupremisenegativenemijlociteesteuniversalnprimeledoumodurialefigurii2 (CesareiCamestres).Capitolul16examineazoproblemnou:eroarea(dnignoranta(ayvoia),caopuse tiinei.Problemaeroriisaimpusinainte,ccieroareaesteumbraadevrului.Eaesteprodusulignoranei, cumadevrulesteprodusulcunoaterii.Eroareacercetataiciesteignoranapozitiv,falsitateansilogism.Ea estededoufeluri:1)n propoziiilenemijlocite,npremise,fiepozitive(deapartenen),fienegative(de neapartenen),iatuncieroareaseconstatprinsimplaopoziieapropoziiilornemijlocitesauaprincipiilor2) nnsuisilogismul,adicnfalsitateaconcluzieiderivatdinpremiselenemijlocite,ccideacesteaseocupn acestcapitol.Setiecoconcluziefalsrezultsaudinamndoupremiselefalse(primaipotez),saudintro singurpremis(adouaipotez).nadouaipotez,nprimulcaz,majoranemijlocitnegativesteadevrat,iar minoraestefals,ntructsubordoneazafirmativtermenuluimediuunsubiectcareestenegatnmajornal doileacaz,majoranemijlocitnegativestefalsiminoraesteadevrat.Eroareapoatefisaulaapartenen (afirmaie)saulaneapartenen(negaie).Eroareadeapartenenuniversalseproducenumainfigura1,unde existpropoziiiuniversale,iareroareadeneapartenenseproducenfigura1(Celarent)saunfigura2 (Camestres).nfigura1potfifalsesauamndoupremisele,saunumaiunadinele,indiferentcaredecitrei posibiliti.nfigura2sauceledoupremisepotfifalse,darnumaiparial,nutotal,saunumaiunaestefals parial,indiferentcare.Cumnuseocupnacestcapitol ectdeerorilecuconcluzieuniversalnegativ,Aristotelnucerceteaz>ieroareanfigura3,carecunoate numaiconcluziiparticulare.Vedem arcalapremiselenemijlociteuniversale,silogismulvafifalsicndfalseamndoupremisele,icndeste falsnumaiopremis.Capitolul17iancercetaresilogismeleeronatecupremise nemijlociteceea ceproducemaimulteposibilitideeroare,fiindc 39 MIRCEAFLORIAN acestepremisepresupununtermencemijlocetelegturalorPosibilitile deeroaresuntaicitrei,aplicabile deopotrivlasilogismeleafirmative,cailacelenegative,dupcumtermenulmediuestece]propriu"(okeiov) silogismuluiadevrat,saucelanalogcelui,,pro_priu",sau,nsfrit,estecutotulstrin,iatuncieroareaeste absolutaAristotelcerceteazntisilogismelenegativenceletreifiguri.nfigura1,falsestenumaimajora negativ,fiindcpoateficonvertitantimpceminoraneconvertibilestetotdeaunaadevrat.Aceeaisituaie seconstatdactermenulmediuesteanalogsaunruditcucelpropriu"alsilogismuluiadevrat.Dactermenul mediuestecutotulstrindecelpropriu"i,caatare,nupoateservicasdemonstrezeconcluzia,ambele premisesuntfalse,saunumaiuna,dacaceastaesteminora.nfigura2,silogismulnegativnupoateavea premisetotalfalse,ciunadinele,oricare,vafiadevrata,fienCesare,fienCamestres.Dupcercetareaerorii lasilogismulnegativ,setrecelaexaminareaeroriilasilogismulafirmativ.nacestcaz.nupotfifalseambele premise,cipremisaneconvertibil(CB)vafitotdeaunaadevrat.Totaastaulucruriledactermenulmediu estenumaianalog.Dacnselestestrin,ambelepremisepotfifalse,iardacestenumaiuna,aceastaeste totdeaunaminora.Cercetareaeroriinsilogismneadoveditceroareaestemaifrecventnsilogismelecu premisemijlocitedectncelecupremisenemijlocite,caresuntevidente. Capitolul18,deiscurt,estedeosebitdeimportantpentrunelegereagnoseologieirealistealuiAristotel. Eroareaiareorigineanignoran,iarignoranarezultdinlipsasaudefectulunuiorgansenzorial. Demonstraiaarecapunctdeplecareprincipiigenerale,iarprincipiilegeneralesuntdobnditepecaleainduciei nsfrit,induciasereazempesenzaiaparticular.Esteimposibilsfacemoinduciefrsenzaie." Capitolul19iniiazotemnou,deceamaimaresemnificaiepentrutiinaaristotelic:existoarepremise nemijlocite,adicexistoareunnceputaldemonstraiei,sauserianoiunilor(ideciapremiselor)nuare nceput,ciesteinfinit?nceputulestedublu:nceputuldejossauunsubiectultim,individul,inceputuldesus sauunpredicat(atribut)prim,genulcelmaicuprinztor.ConvingereafermaluiAristoteesteaceasta: demonstraia(tiina)esteimposibiladacserianoiuniloresteinfinit.Subiecteleipredicatele(atributele)' 40 INTRODUCERELAANALITICASECUND termeniimijlocitorintreacesteasuntn numrfinitexistprecum^abso]utjos(unsubiectultim),sus(un predicatprim)ideciunncepwnaennmedii.Deoarecetermeniiunuisilogismsunttrei,'am?doupropoziii, problemaserieifinitesauinfiniteseridicnulsubiecteipredicate,ciilatermenimedii,carenprincipiuma! afiinfinii,deisubiecteleipredicatele(atributele),adic....suntfinii,cunoscunnceputiunsfrit.Atreia problemCftratatseparat,caistareadelucrurindemonstraianegativ.nacestcapitolsestudiazndeosebi serialimitataprincipiilor,adicnoiunilorceservesccasubiectipredicat.NuexisttotuioseriefinitIa termeniireciprocabili,carendeplinescdeopotrivroluldesubiectipredicat,frcaunulsfiecunecesitate anterioraltuia,aanctseriasubiecteloripredicatelorpareinfinit,subcondiiacaraportuldereciprocitates nufieluatndousensuridiferite,adicodataccidentalialtdatesenial.Inacestdinurmcaz,rmne valabilseriafinit,fiindctotdeaunauntermenesteanterioraltuia,frreciprocitate. Capitolul20soluioneazcuuurinsituaiatermenilormedii,odatcesastabilitcseriatermenilorextremi"

estefinit.Esteevidentcntretermeniextremifiniinupoateexistaunnumrinfinitdetermenimedii.Dac acetiaarfiinfinii,itermeniiextremiarfiinfinii.Nuputemadmitesubterfugiulcuniitermeniintermediari suntaadeapropiai,nctnupermitintermediari,iarceilaliintermediariinfiniinupotfidescoperii.Cci punctuldeplecarealseriilorinfinite,fiecelestesaunuestenemijlocit,nuareimportan,ntructtermeniice urmeazacestuipunctsunt,noricecaz,infiniinnumr. Capitolul21examineazproblema:dacndemonstraiilenegativeseriatermenilormediiestefinitsauinfinit. Dovadacseriatermenilormedii,ndemonstraianegativ,estefinit,sesprijinpeiovadacseriatermenilor mediindemonstraiaafirmativestefinit.Aceastdovad,fiindmaicomplex,vafifcutncapitolul urmtor.^ovadadinacestcapitolesterelativsimpl.ntoateceletreifiguri, iv3ambekFremisenupotfinegative.ciunatrebuiesfieafir ..'1fiindcndemonstraiileafirmativeseria estefinit,urmeaz1"demonstra*iilenegativevafilafel.Chiardacserecurgela^63demonstraiilorncele treifiguri,numrulcombinaiilor,fiindcinumrultermenilorestefinit. este 4! MIRCEAFLORIAN Capitolul22dovedetec,ndemonstraiileafirmative,peCarsesprijindemonstraiilenegative,seria intermediarilornupoateinfinit.Aristotelncepedovadalundcapunctdeplecareatributeieseniale.Acest punctdeplecareesteutil,fiindcprineldemonstrataesteasociatcudefiniia.Setiecdefiniiaexprimesena lucruluDacatributelearconstituioserieinfinit,definiianuarputeaformulaesenalucrului,aadardefiniia arfiimposibil.ndemonstraieatribuirilesunteseniale(lemnulestealb"),ccinumaiprintroastfelde atribuiredemonstraiilesuntnadevrdovezi"(83a).Atribuirileesenialeserefer,nprimulrnd,lasubstane, darelesuntvalabileipentrucelelaltecategorii,caresuntaccidenteeseniale",nsine"alesubstanei(calitate, cantitate,relaieetc).Cuacestprilej,AristotelrespingedinnouteoriaplatonicaIdeilor,careaazpeacelai planesenialuliaccidentalul,adicsubstanaicelelaltecategorii,svrindieroareadeadespriIdeilede lucrurilesingulare.Categoriilefiindnnumrfinit,atributelecefacpartedinfiecarecategorienupotmergela infinit,nsusinjos.Astfel,lundcaexempluosubstan,omul"sesubordoneazbipedului",iacesta animalului",termenlacareneoprim,fiindcesteunpredicatprim,iaromului"isesubordoneazindivizii,la careneoprim,fiindcsuntsubiecteultime.Aceeaiconstatareestevalabilipentrucelelaltecategorii. Deoareceoricedemonstraiesubordoneazunsingursubiectunuisinguratributmaigeneralimaibine cunoscut,seriaatributelornsusiasubiectelornjostrebuiesfiefinit,altminterinuamputeacunoate nimic.Snuuitmcatributeledemonstraieisuntesenialeiceseneledefiniieisuntfinitennumr.Dac termeniiarfinnumrinfinit,nuarexistaprincipii,adicpremisenemijlocite,iardemonstraiaitiinanu armaifiposibile. Pelngmetodaaplicatpnacum,maimultdialectic(logic"),adicgeneral,deadovedicseria termenilorextremiimediiestefinit,existoadouametodanalitic",maispecialiprecis,deadovedi limitareanjosinsusaserieitermenilor.dovadnuaduceargumentenoi,fiindcieasereferlalucrurilor, decilalegturanecesardintresubiectiatributulsu.U"subiectnupoateconineoinfinitatedeatributeinu poateficoninUntroinfinitatedeatributeeseniale.idedataaceasta.argurnentu'hotrtorestenatura definiiei.Prinurmare,dactoatepredic*" 42 INTRODUCERELAANALITICASECUND 'definiiesunteseniale,iaracesteanupotfiinfinite,seriaenunatein^^^^cobortoare,sevatermina"(84a). Existdars10*18'riefiindcexistprincipiinedemonstrabile.Nuoricepoate demon>ustmunjjfilozofi,cucareAristotelsaexplicat fidemonstrai,, ntruncapitolprecedent(3). Capitolul23examineazconsecineleconstatriifundamentaleiHmonstratiaitiinanusuntposibiledac termeniiextremiimediiprelungesclainfinit,aadar,dacnuexistpropoziiiprime,nemijlocite,frun termenmediu.nacestscop,Aristoteldezvoltprocedeuldeaseridicadelapropoziiamijlocit,demonstrat,la propoziianemijlocit,nedemonstrabil,darprincipiualdemonstraiei.FI iaaicicaexemplu,atribuireaaceluiai predicatladousaumaimultesubiectecareaunscevacomunsauaparinaceluiaigensetiec demonstraianuesteposibildectncadrulaceluiaigeniceanupoatetrecedelaungenlaaltul.Dac atributulAaparinecelordoitermeniCiD,careaparinaceluiaigen,elestelegatdeceidoitermeniprin mediulB.EsteevidentcacesttermenmediuaparinetermenilorCiDnvirtuteaunuialttermenmaigeneral, subcareestecuprinsBitotaamaideparte,darnulainfinit,ccidistana(medierea)dintresubiectuldela nceputipredicatesereducetotmaimultpnceseajungelaopremisfrmediu,laopropoziienemijlocit, nedemonstrabil,simpl,indivizibil".Existatteademonstraiicitermenimedii,iartermenulmediueste cuprinsntermenulmajor,adicnpremisamajor,careesteadevratulelement"aldemonstraiei.Aceste constatrisereferlapremiseleafirmative,darelesuntdeopotrivvalabilepentrupremiselenegative,ccitim cexistipremisenegativenemijlocite.Premisanemijlocit,simpl,una,estedatnemijlocitluiNous.Cai

naltelucruri,principiulestesimplu,darnuidenticntoatedomeniile lagreutiestemna,nmuzic semitonul,iaamaidepartedeasemenea,nsilogismunitateaesteopremisimediat,iarndemonstraiei ntiinesteNou?'(85a). Capitolul24,precumiurmtoareledou(25i26),compar>nceprivetevaloarealor,demonstraiile: universalparticular,dp1!t!!."negatividirectindirect.Capitoluldefanearatcuniversal,adic aceeacaresereferlatotalitatea laonh^acelaigen'estesuperioarceleiparticulare,careserefersuperb SUbkcte'lasPecieagenului. naintedeadovedivaloareaaraademonstraieiuniversalefadeaceeaparticular,Aristotel 43 M1RCEAFLORIAN apreciazargumenteleadusenfavoareasuperioritiidemonstraiparticulare: 1.Demonstraiaparticularestemaibun,fiindcneajuts"cunoatemlucrulnsui,particularul,concretul,nu unaltulmaigeneralastfel,euvreaus1cunoscpeCoriscoscamuzicant,nupemuzicantfagenere. 2.Universalulexistniprinparticular,caatare,simplademonstraieuniversalnerupederealitate.Deci demonstraiauniversalestemaipuinsigurideaceeanepoatenela.Aristotelrspundecelordou argumentenfavoareasuperioritiidemonstraieiparticulareDemonstraiauniversalneoferocunoateremai completimaisigur,cumnearaturmtorulexemplu:sumaunghiurilorunuiuiunghiechilateralesteegalcu douunghiuridrepte,nufiindctriunghiulesteechilateral,cifiindcestetriunghi,termenuniversal.Laaldoilea argument,Aristotelriposteazcuniversalul,deiaparineindividualului,particularului,nuestemaipuinreal dectparticularulinuesteabsorbitnacesta,ci,dimpotriv,estemaireal,fiindcesteindestructibil,ntimpce particularulsedistruge.Decidemonstraiauniversalnunenal,ccieanuneimpuneprereacauniversalul existindependentdeparticular.Deoasemeneainterpretaregreitesteresponsabilcelceurmrete demonstraia,auditorul,nucelceoface,vorbitorul.Unargumentsuplimentarpentrusuperioritatea demonstraieiuniversaleesteproprietateauniversalului(aesenei)deaficauzaprincaresefacedemonstraia.n concluzie,demonstraiauniversalestesuperioar,fiindcprineatimmaimult,neapropiemdeprincipiile indemonstrabile,inunepierdemninfinitcandemonstraiaparticular.Cinecunoateuniversalul,cunoate potenialiparticularul,ccinuputemcunoateparticularulfrscunoatemuniversalul.Uneledinaceste dovezisuntdialectice,generale.Totdialecticesteiultimadovad:demonstraiauniversalesteinteligibil, fiindcseservetedegndiredemonstraiaparticulartrebuiesapelezelasenzaie.ArgumentarealuiAristotel pentrusuperioritateademonstraieiuniversaleesteaiciunilateralitributarinflueneiplatonice.Opinia obinui13aluiAristotelestemainuanat,chiarnAnalitici,pentruanumaivofldelucrrilesaletiinificede specialitate. Capitolul25arededoveditcdemonstraiaafirmativestesuperioarceleinegative.Cuacestprilej,Aristotel determinraport" 44 INTRODUCERELAANALITICASECUND ,taafirmativijudecatanegativ.ArgumentelesalesuntTVeluri:deordintehnicideordinprincipial.^ lsubraporttehnic,demonstraiacareapeleazlamaipuinetesuperioar.Demonstraiaafirmativ ntrebuineazdou^afirmative,ntimpcedemonstraianegativ,neputndavea^3emisenegative, trebuiesrecurgilaopremisafirmativ.Dedemonstraianegativestedependentdedemonstraia afirmativ.Superioritateaacesteiaapareincazulcunsilogismnegativtrebuie fieelnsuifundatprintrunprosilogism.Premisaafirmativvafifdatcuajutoruladoupremisede asemeneaafirmative,iarpremisanegativcuajutoruluneipremisenegativeiaalteiaafirmative.Obinemastfel treipremiseafirmativeiopremisnegativ.Proporiadintreafirmativeinegativesevapstran prosilogismeleurmtoare.2.Subraportprincipial,trebuiesinemseamacnoricedemonstraiedomin premisamajor,careesteuniversalnchipnemijlocit,ndemonstraiaafirmativ,premisamajoresteuniversal afirmativ,ndemonstraianegativesteuniversalnegativ.Amvzutnscnegativapresupuneafirmativa, ntocmaicumneexistenapresupuneexistena.Nuesteposibildemonstraianegativfrdemonstraie afirmativ. Capitolul26dovedetecdemonstraiaafirmativdirect,care,cumsavzut,estesuperioardemonstraiei negativedirecte,estesuperioarcuattmaimultdemonstraieiindirecte,adicprinreducerelaimposibilsaula absurd.Estedeajunssconstatmcdemonstraiaindirectesteinferioardemonstraieinegativedirecte, pentruaconchidecdemonstraiaafirmativdirectestesuperioarnmodabsolut.Reamintimc demonstraiaprinimposibiliacamajorcontradictoriaconcluzieiobinutdedemonstraiadirect(ncazulde fa,aconcluzieinegative:NiciunCnuesteA").Contradictoriaacesteiaeste:UniiCuntA',Iacarese adaugminoraconsideratevidentademonstraieinegativedirecte:ToiCsuntB".Seobineconcluzia:Unii BsuntA",carecontrazicemajorademonstraieidirecte:NiciunBnuesteA". umconcluziademonstraieiindirectesedovedetefals,celpuinuna^npremiseleacesteidemonstraiieste fals.Falsestecontradictoriaimpos^TbinUtndernonstraianegativdirect.ReducerealacondPate,lua icontradictoriamajoreinegative,nunumaiareduceriinegative Diferenafundamentalntredemonstraiaprin

eimPosibilidemonstraiadirectnegativ,nfavoarea 45 MIRCEAFLORIAN acesteiadinurm,esteurmtoarea:ntimpcedemonstraiadirect"'negativmergedelapremiselaconcluzie, reducerealaimposibilrnerdelaconcluzielapremise.Cumpremisaesteanterioarconc!uzjetotaa demonstraiadirectnegativestesuperioardemonstraiein^reducerelaimposibil.Cuattmaimult demonstraiadirectafirmativntrecedemonstraiaprinreducerelaimposibil. Capitolul27cerceteazncecondiiiotiinadatestesuperioarceleilalte.Raportuldesuperioritatedintre demonstraiisecerecompletatprinnoiconsideraii.Ierarhiatiinelorestestabilitdeurmtoarelecriterii:1) tiinacarecunoatetotodatfaptulicauzaluiestesuperioarceleicarecunoatenumaifaptulfrcauzalui2) tiinacarecunoateaspecteleabstractesaumatematicepentruAristotel,abstractulestematematiculeste superioarceleicarecunoateunsubstratconcret,purmaterial,deexemplu,aritmeticafademuzic3)tiina caresefundeazpemaipuineprincipii,deexemplu,aritmeticaestesuperioargeometriei,fiindcprimaareca principiuunitatea",carenuareopoziiedeterminat,cumarepunctul,careesteprincipiulgeometriei. Capitolul28,scurtcaicelprecedent,puneoproblemcareadevenitstrinteorieimoderneatiinei:cnd tiinaesteunitar.Otiinesteunitarcndsubiectuleiesteunitar,chiardacsuntcercetateaparteaspecte diferitealesubiectului(obiectului)ei.Esenialestecaprilesaparinaceluiaigen.Unitateagenuluide obiectegaranteazunitateatiinei.Estedeosebitdecelelaltetiinacareiacapunctdeplecareprincipiidiferite, ngenullor,degenurilecelorlaltetiine,degenuricarenuderivunuldinaltuiinupotfireduse,deaceea Aristoteldespartecustricteefizicadematematic. Capitolul29aresarcinasprecizezecunitateatiineinunseamndemonstrareauneiconcluziiprintrun singurtermenmedAceeaijudecatpoatefidemonstratprinmaimulitermenimediinunumaidinaceeai serie,termeniinefiindnsncontinuitate,ci?dinseriideosebite,chiarcontrare.Slumjudecata:Oricefiin cesimteplcereseschimb".Plcerea,caschimbare,poatefidemonstra12nunumaiprinacelfeldeschimbare numitalterare(dXXoiuoiS"),c''prinsimplulrepaus,careesteielunfeldeschimbare,otreceredemicarela nemicare.PlcereaesteprodusideoalterareiderepauS' 46 ,NTROPUERELAANALITICASECUND_______________ demonstraiilorsepoatefaceipealtcaletrecereade laofigura^3Q^gum^eazsumarchazardul(tuxt))nupoate tiintdecinuestedemonstrabil,fiindcelnuestenici 'frecvent".Totui,nAnaliticaprimai,13,32b,frecventul neCeSiatdehazard.Constatmncodatoscilareanoiuniide "recvent"(obinuit",normal")ntrenecesitateihazard. Capitolul31,careestesemnificativpentrugnoseologiaimimoduldegndiresuplualluiAristotel,dovedete cdemonstrasidecitiinanuseobinprinsenzaie,dartotodatnusepotlipsidesenzaie,deexperien.Prima parteadoveziisentemeiazpeonstatareacsenzaiaarecaobiectindividualul,ceeaceexistaicisiacum,n timpcedemonstraiasefolosetedegeneral,deceeaceexistpretutindeniitotdeauna,decideceeacenupoate fiperceput.ChiardacneamaflanLunnmomentuleclipsriiei,amvedeafaptulindividualalacestei interpuneriaPmntului,darnuamticacestfaptestecauzauniversalaeclipsei.Dacfaptulserepetns, descoperimicauza,adicuniversalul,cciuniversalulsedesprindedinindividualulcareserepet".Maimult. Suntcazuricndosimplsenzaiedevederepoatepunecaptcercetrii(...)fiindcamscosuniversaluldin ceeaceamvzut"(88a),deexemplu,dacamvedeaporiisticlei,amnelegedeceluminatreceprinsticl. Universalulnsuinuesteobiectdepercepie,darestescosdinpercepiaceserepet,cuajutorulintuiiei intelectuale(Nous).ntruncapitolprecedent(13),seafirmaclipsaunuiorgansenzorialnseamnomicorare adomeniuluitiinei.Inadevr,universalulestemaipreiospentrutiindectsenzaiaindividualichiar dectintuiiaintelectual(Nous),fiindcelnedcauza,darfrsenzaieifrintuiieintelectualnuajungem auniversal.Uneoriizbutimsvedemnsuiuniversalulsaucauza. *a .Capito/u^2dezvo^toconcePPecareafostPregtitandelungaichfiecaretiinarepropriileeiprincipii varietateatiinelor ori^f7&P"nVarietateaPrincipiilor.Nuputemdemonstraoriceprinfp!,CejdeprinciPii Justificareaacestei concepiisefaceprinceledou<"ic,pecareAristotelnuleseparacustrictee:argu*(logice"),deordin general,iargumenteleanalitionstatSpeClale'maiPrecise.Aristotelncepeprinasereferilaovechein silogistic":nmodexcepional,existconcluzii ce" 47 MIRCEAFLORIAN adevratedinpremisefalsederegul,falsulrezultdinfalsiadevjdinadevrat.Existipropoziiifalse

contrare,deexemplu,dreptesteonedreptate"idreptateaesteolaitate".Darconcluziileadevr'nurezult dinoriceprincipiiadevrate,ciconcluziileiprincipiiadevrateaparinaceluiaigen(cantitate,calitateetc,o anumhcanttate,oanumitcalitateetc).Desigur,demonstraiileaupiincincomune,cumesteprincipiul contradiciei,daraceleanufigureazcpremismajorntrunsilogism.Aristotelnuadmite,alturidece]dou posibiliti,principiiidenticeiprincipiideosebite,oatreiaprincipiilenrudite",carereprezintspeciiale aceluiaigen.Pnncipij]esuntnumaidedoufeluri:comuneoricreidemonstraiiipropriiunuigensausubiect particulardedemonstraie. Capitolul33examineazoproblemcaredomingnoseologiaperipatetic:deosebireadintretiin"i opinie".Deosebireanuesteabsolut,fiindc,cumvomvedea,acelaiobiectpoateficercetatdetiincaide opinie.Trecereadelaunalaaltaesteposibil,fiindcamndoupotfiadevrate.Elesedeosebescnfeluldea fiadevrate.tiinaestenecesar,iarnecesarulesteceeacenupoatefialtfeldecteste".Opiniaeste contingen,adicpoatefialtfeldecteste".Deaceeaopiniapoatefinunumaiadevrat,ciifals,ntimpce tiinaestetotdeaunaadevrat.Existmultelucruricaresuntadevrateireale,itotuielepotfiialtfel dectsunt.Esteevidentccunoatereatiinificnuarenimicdeafacecuele,iardacaaraveadeaface. lucrurilecarepotfialtfelnuarmaifialtfel."Nunumaitiinasedeosebetedeopinie,ciiintuiiaintelectual (Nou1),carecunoatenemijlocitjudecatanecesarsauceeacenupoatefidectadevrat.Dacobiectultiinei estenecesarul,iarobiectulopinieicontingentul,cumestetotuiposibilcaacelailucrusfieobiectdetiini obiectdeopiniaRspunsulnuesteuor.Unprimrspunsestecdeosebireanustinobiecte,cindispoziia noastrintelectualfadeunuliacelaiobiect'Oapartenenobiectivnecesariesenialarputeasnufie cunoscut2caatare,iatuncieaseprezintsubiectivcaposibil,cacontingentcaobiectdeopinie,fience privetefaptul,fienceprivetecauza.l*altparte,nciudaaparenei,obiectultiineinuestentrutotul"ace^ alopiniei.Daccinevaafirmcomulesteanimal,darnutieesenial,elareoopinie,fiindcatributulesenial estealtuldectatri"contingent.Dacceledouobiectearfintrutotul"identice,amaju 48 [NTR0DUCERELAANALITICASECUND_______________ iaabsurdcceeacenupoatefialtfel,poatefitotuialtfel,laafirma,a^^pOatefjfais.DeaceeaAristotel precizeazccpin!a., esteluatnmaimultesensurii,lafel,acelaiobiectcuvanudiagonalaajunge saibatributediferite:comensurabil.KCabil)Acestedouatributenusuntidentice,deaceeaopiniatse pronunpentruincomensurabiliopiniafalspentruaCVsurabil.nconcluzie,acelaiomnupoateavea despreacelaic.|stiiniopinie,nacelaitimpisubacelaiaspect.Obiectulesteidentic,aspectelenusunt identice. Lasfritulcapitolului,Aristotelenumeraicelelaltenoiunideosebitedeopinie:gndirediscursiv"(Sidvoia), gndireintuitiv"(NousO,art"(tcxvti),pruden"(^povriois),nelepciune"(oo<>ia).Acestedeosebiri suntmaimultderesortulfiziciiieticii. Capitolul34esteocompletareipoatechiaromoderareaceluiprecedent.Dupceaartatcobiectultiinei estenecesarulsauceeacenupoatefialtfeldecteste",icmetodatiineiestedemonstraiaprintrocauz esen,careestetermenulmediualdemonstraiei,Aristotelsusinecdescoperireatermenuluimediualesenei, factorulhotrtoraldemonstraieinecesare,poatefifcutrepede,printrosinguraruncturdeprivireageri ptrunztoare,oarecumprintrunfler,princeeaceelnumetedyxivoia,calitatemaimultcontingen,legatde activitateaneprevizibilacontiinei.Astfel,deexemplu,dacobservcpartealuminoasaLuniiestentoars spreSoare,amsurprinscupromptitudinedeundeprimeteealumina. CARTEAAIIA Principalatemacriiadouaestedefiniia,cealaltmetodunei,caiaopiniei(adialecticii).Demonstraia stabiletelegturanecesardintrf*imn*#uiw atribm^tributUluiesteesenalucrului,iardefiniiaexprimesenamonsta"'1aluCruluicarePosedatributul. Deideosebite,decarepoTf^definiiasempuescfoartestrnsnmaimultechipuriPrincipiul'rC'atrei: definiiastlanceputuldemonstraieicafiexprimat^H2Pate^iconcluziademonstraieinsfrit,eapoate w.desfuratntrodemonstraie,frsseconfundetotui 49 MIRCEAFLOR1AN cuaceasta.Termeniisuntaceiai,aezarealorestediferit.PeScudemonstraianunedniciodatdirectesena definitorie(quiddhate \ nafardeaceasttem,carteaaIiaseocupdeproblecauzei,careestelegatdetermenulmediuieste prezentdeopotrivndemonstraieindefiniie,precumideraportuldintrecauziefenordinearealin ordinealogic(cauzaiefectulsedemonstrea*reciproc,iaracelaiefectpoateaveacauzediferite). Capitolul1aduceopreioascompletareaexpuneriidepyacum.Nereamintimcncapitolul1alcriiI se vorbeanumaideexpuneredemonstrativaunorcunotinectigatedinainte.Acestcapitolvorbetede probleme,decercetare,deprogresulcunoaterii,ijcapitolulfinal(19)alcriinevaarta,ntroadmirabil schi,cumajungemscunoatem,fietreptatprinprocesulexperienei,fjenemijlocitprinintelect(Nou), principiiledemonstraiei.Patrusuntproblemelepecarecutmslerezolvmntiin:1)faptulcunlucraare

saunuunatribut(deexemplu:SuferSoareleoeclips?")2)careestecauzaclucrulareunatribut(Dece Soarelesuferoeclips?") 3)existlucrulnsui(deexemplu:Existoarecentaurulsauzeul?") 4)careesteesenalucrului,ceeste(ticoti)lucrul?Celepatruproblemesuntstrnslegate,incapitolulurmtor sevaartactoatentrebrilesereducladescoperireacauzei:SesteoareP?"nseamncareestecauzacS esteP?"existS?"nseamncareestecauzacSexist?"Primeledouproblemesereferlasubiectn legturaluicuunatribut,decilacauzaacesteilegturicelelaltedouprivescsubiectulsingurnexistenai esenalui.Deoparte,cauzaatributelorunuilucru,dealtparte,cauzalucruluinsui. Capitolul2dezvoltideeastrnseiconexiunidintrecelepatrugrupedecercetare.nprimulrnd,Aristotel stabiletelegturadintrechestiuneadefapt(ceatributareunsubiect)ichestiuneaexistene'subiectuluinsui. Primachestiuneseocupdeexistenaparial(wHepous1),ccieacerceteazdacunlucruestentrunfelsau altul"',*exemplu,dacLunatreceprintroeclipsadouaseocupdeexistenttotalsauabsolut"(irXus"), adic,nexemplulnostru,daLunaexist".Daramndouchestiunilesereduclaoaltpro careestetermenulmediusaucauzacunsubiectareacestatribut 9 csubiectulexist.Celelaltedouchestiuni,careestecauzacsareunatributsicareesteesenasubiectului,se reducdeasernene 50 jmtRODUCERE^AANALITICASECUND necareestetermenulmediu,cauza.Adouagruposingurccnejaprimeigrupe.nadevr,atributulunui subiectjechestiuni^j^sere(juclacauzaloricauzalorseidentificiexistenacta\uir}eoarececauzaeste termenulmediu,sepoatecuesenamtrebrileseconcentreaznunasingur:cutareaspuneca*chestiunede careseocupedrept,maimultdintennenrvedereformalAnaliticaprim(carteaI,cap.2731).siilustreaz concepiaprintrunexemplumprumutatdinieProblemaareLunaoeclips?",ncaresecuprindfaptul "(existenaparial)iexistena(absolut)aLunii,neconducechestiuneacareestecauzaeclipsei?"Cauza eclipseiesteesena"eclipsei,definiiaeclipsei(interpunereaPmntuluintreSoareiLun),ntoateaceste cazuriesteevidentcnaturalucruluiicauzaluisuntidentice."Unalt"exemplufolositdeAristotelesteacordul muzical".Definiiaacorduluimuzical:oproprietatenumericntreonotnaltsiunajoas"estensicauza acordului.Cercetmdupaceeacareesteraportulnumeric. Urmeazoprecizarefoarteimportant,fiindceacontrasteazcuoafirmaiedincapitolul31alcriiI dinopera defa.nacelcapitolAristotelsusineacsenzaia"nupoatedemonstra,fiindceanuofergeneralul,esena, ciindividualul.nacestcapitolelafirmcputemvedea"termenulmediu,cauza,esena(interpunerea Pmntului).DacnmomentuleclipseineamaflanLun,termenulmediu(interpunereaPmntului)arcdea subsimuri,adicampercepeoprireadectrePmntarazelorSoareluiintunecareaLunii. Capitolul3examineazoproblemcapitalalogiciiaristotelice:raportuldintredemonstraieidefiniie,cele douaprincipalemetodealetiinei.Savzutncapitolulanteriorcoricedemonstraiesereducelagsirea termenuluimediu,acauzei.Termenulmediu(cauza)esteesenalucrului,iaresenalucruluiesteexprimatde definiie, lenulmediuesteesenadefinitorie.Deacum,problemacrii "8C CCraPrtStaUdemonstraiaidefiniia.Dousuntaspecinvere,Prbleme:^Poatefiredusdefiniiala demonstraieiclarificai"SUmdeosebite$ireductibile?2)ceestedefiniia?Pentruulnu8edU aspecte>vatot11srezolvmuneledificulti. mulnu cuPutin"0CareSCCerediscutatesteformulatdeAristotelastfel:esteestepesteputinscunoatemacelai lucru,naceeai 51 MIRCEAFLORIAN privin,attprindefiniie,ctiprindemonstraie?"Rspunsul negativ alluiAristotelestentemeiatpepatruconsideraii: 1.Definiiaeseneiestetotdeaunauniversaliafirmativtimpcedemonstraiapoateaveaiconcluziinumai negativenfigl'2,inumaiparticularenfigura3. 2.NicichiardemonstraiileuniversaleiafirmativenupOtfreduselaodefiniie.Astfel,demonstraiacorice triunghiaresuttunghiuriloregalcudouunghiuridrepte"nupoatedeveniodefiniiDacdemonstrabilularfio definiie,amaveaatunciundemonstrai)1frdemonstraie. 3.Inducia(experiena)nearatcprindemonstraie.nuprjdefiniie,cunoatematributulesenialsau accidentalcareseafirmasauseneagdespreceva. 4.Definiiaseraportlasubstane,nulaatribute. Estedecievidentcnutotcepoatefidemonstratpoatefidefinit.Darpoateesteadevratinvers,ctotcepoate

fidefinitpoatefiidemonstrat.Nicisubaceastformnuestevalabilidentificareadefiniieiidemonstraiei, pentruurmtoarelemotive: 1.Cainainte,odemonstraieadefiniieiarnsemnaodemonstraiefrdemonstraie,ceeaceesteabsurd. Despreunuliacelailucruexistnumaiunfeldecunoateretiinific. 2.Noulargumentestencmaitemeinic:elsubliniazroluldefiniieindemonstraie.Definiiilesuntprincipiile demonstraiei,setiecprincipiilesuntnedemonstrabile.ncazcontrar,demonstraiacontinulainfinit,iar tiinadevineimposibil. 3.Nicimcarlimitarealaunelecazurinufacedindefiniiedemonstraie.Ccidefiniiaseraportlasubstan, laesen,ntimpcedemonstraiapresupuneesena(substana),iseraportlaatributeleacesteiadeexemplu, aritmeticapresupuneeseneledeunitate,perecheneperecheetc,itotaacelelaltetiine. 4.Definiianuenunaltcevadespreunsubiectdat,cienun.nsuiconinutulesenialalsubiectului,aadar, definiiarepetdefinitotdefinitul,deexemplu,omu/estetotunacuanimalbiped,ntimpdemonstraiaaratc unatributaparinesaunuaparineunuisuddat,precumisubiectelorcesuntsubordonateprimului(deexeflV echilateralului,isosceluluietc,caitriunghiuluingenere). 52 INTRODUCERELAANALITICASECUND zumat,demonstraianuestedefiniieinicidefiniianuuedecielesuntdiferiteideaceeanuputemaveadespre estedenion,^^^definiieiodemonstraie.Vomvedeacunuliacnientineaceaststrictdeosebire,civa face,nunelecazuri,^"StCtratieoexprimarenalitermeniadefiniiei,odesfuraredinteTa^ifrcatotui demonstraiansisfieodefiniie,adeii,tojui4respingedirectposibilitateadeademonstraesenatone dupceadatIalumindificultilecedecurgdinconfun"demonstraieiidefiniiei.Demonstraiadovedeteun atributd^preunsubiectcuajutorultermenuluimediu.Dacdemonstraiaarrdefiniie,ceitreitermeniai silogismuluiartrebuisfieidentici,ccidefiniiaidefinitulsuntreciprocabili.Termenulmajorarfidefiniia mediuluiimediularfidefiniiaminorului.Decidefiniiaarficuprinsnpremisaminori,prinurmare, concluziaarfidatdinainte.Demonstraiadefiniieiarfideciopetitioprincipii,otautologie.Spresupunemc vremsdemonstrmesena(A)omului(C).Demonstraiasevafaceprintermenulmediu(B),carevafitot esenaomului(animalbiped"),itotaavomrepetalainfinitesenaomului.nrealitate,animalbiped"este numaiunatributalomului,nuesteidenticcuomul,adicnuesteesenaomului.Pretinsademonstraiea definiieiesteoanticipareaconcluzieidinpremise.Tautologiceste,bunoar,demonstrareadefiniieisufletului datdeplatoniculXenocrates:sufletulesteunnumrcaresemicprinsine.Cumaceastdefiniieestetotuna cuceeaceidsieiviaa",dacnminorenuncsufletulestecauzaproprieisaleviei",amanticipat concluzia:..sufletulesteunnumrcaresemicprinsine".Pescurt,dacdelanceputadmitemcAeste definiia(esena)luiC,iapoiintroducem,pentrudemonstraie,termenulmediuB,acestavafiexactesenalui 1decivafiA>iarconcluziavafiuncercvicios,doACapitolul5cercete&zdacesenadefinitorienuarputea fiden?P""diviziune'duPaceamconstatatceanupoatefiPlatoT^'AnahticaPtim^31,Aristotelaartat, respingndpedentd'adlVlziuneanuestederivarenecesar,silogistic,indepenj0111^adversarului'decia artatcdiviziuneanudemonstreazindUCianudemnstreaz.Diviziuneaestelegatdeo lEmulnsuflejtsaunueste?"^rspunsul,opresupunere(estensufleit"),nuoconcluzie, nimic'"trebareesteo 53 MIRCEAFLORIAN odovad,itotaamaideparte,dacdiviziuneaestecontinuat sPre particular(esteomulunanimalacvaticsaudeuscat?"),orictademultesaudepuinediferenele.Dac,dup maimultedivi^jn.ajunglarezultatulcomulesteunanimaldeuscat",aceastanunuttcnuesteoconcluzie necesar,darnicimcarnuofergaraniapropoziiaexprimesenadefinitorie,quidditateaomului,aadari exprimnumaiatributeeseniale,nuiaccidentale,neglijnd intermediarimportant.Darspresupunemcvomfacediviziuneacuceamaimaregrij,fraomitenimic esenialifraaduganimjcaccidental,oprindunelacevaindivizibil"(aTo\iov),laesenaspecificVom obineoareodefiniie?Sepreapoatesobinemodefiniie(ceeaceelnuconcedelasilogism),daroastfelde definiiediviziunenuvafiunsilogismdemonstrativ,deieanearatceva,esteocunotinDiviziunea, nefcndapellatermeniimedii,nunearatdeceesteasainualtfel.Diviziuneanir,ceidrept,atributele omului,dareacunoatenumaialternativa,deexemplu,omulestesaumuritor,sanemuritor.Astfeldeformulri nupotficonsideratedefiniii,dupcumnusuntnicisilogisme.Totaa,inducianefacescunoatemceva,fr afitotuiodemonstraie.Pescurt,definiianuestensidiviziunea,deieapoatesseserveascderezultatele diviziunii,dupceadatgrencercareadeafacedindefiniieodemonstraie. Capitolul6faceonouncercaredeademonstraesena(definiia).Dedataaceasta,dovadasefacedin

ipotez",adicseiacapremismajoroipotez",carencazuldefaestedefiniiadefiniiei(esenadefinitorie esteototalitatedeatributeesenialepropriilucruluidedefinit).Unasemeneasilogism,ncarepremisamajor estedefiniiadefiniiei,iarminoradefiniiaunuitermenspecial,esteunsilogismdefectuos.Precumnsilogismul obinuitdefiniiasilogismuluinconstituieniciodatpremisamajoriestenumaisubneleas,totaadefiniia definiieinupoatefimajoraunuisilogismipotetic".Nun"1daccinevasendoietecoenunareesteo definiiesaucunsilogislDesteunsilogism,formulmexplicitdefiniiadefiniieisaudefiniiasilgismului.i tocmaincazuldefanuavemnevoiedeunsiloglSipoteticncaremajoraestedefiniiadefiniiei.Darchiar dacama^unasemeneasilogismipotetic",elnunesatisface,fiindcdefinit13'carevremsodemonstrm, adicsoobinemnconcluzie,e*dinaintenpremisaminor.Decidemonstraiaprinipotez"es^ 54 INTRODUCERELAANALITICASECUND cercvicios.Darpoatesalvmsilogismulipotetic",dacasemene'ntrarii?adicladefiniiilecontrariilor,i demonstrmorecurgemdefinjjacontrar.Dac,deexemplu,amdefinitesenadefimiepdiv.zibij<,ieSena bineluiprinindivizibil",conchidemfUd'finiti'rului,cafiinddivizibilul",esenabinelui,cafiind dlIVhiinl"Sincazulacestacomitemopetitioprincipii,fiindcindiviziDuui.v "mdinaintedefiniiapecarevremsaodemonstram.Inpremisatermenulmediuafirmatdespretermenul minornuestenicivjenucniciconvertibilcuel,aacumceredefiniia.nsfrit,idovadadefiniieiprin diviziune(cap.5),caidovadaprinsilogism(cap.3i4),ridicurmtoareadificultate:eanunearatc elementeledefiniieiconstituieototalitate,nuoniraredeatribute(cf.Analiticaprim,II,15,undesevorbete desilogismeledinpremiseopuse). Capitolul7continusarateimposibilitateadeademonstradefiniia,dupceartaseaceastimposibilitate,dac recurgemlasilogism(cap.3i4),ladiviziune(cap.5),ladefiniiadefiniiei(cap.6).Problemansi, demonstrareaprindefiniieaesenei,estetautologic,fiindcdemonstraiapresupuneesena(definiia). Tautologiadisparedacdovedireadefiniieisefacenuprinsilogism,ciprincealaltmetod:inducia.Acest capitolarecatemimposibilitateadeadovedidefiniia(esena)iprinmetodainduciei.Induciapornetedela lucrurileparticulare,cunoscuteprinpercepiaindividual,pentruagsiatributulesenialcareaparinetuturor lucrurilorcuprinsentrospecie.Inducianupoatedovediesenasaudefiniia,fiindcnupoatedeosebiesenialul deneesenial,ntructeaesteprealegat,prinpercepie,decazurileindividuale.Esenanupoatefiperceputsau artatcudegetul. Maiexistoconsideraiepentrucareesenanupoatefidemonstratprindefiniie.Cunoatereaeseneiinclude cunoatereaexisteneiacesteia.AristotelrepetiaiciconvingereasacnuputemH>ceesensauquidditate areunlucru,dacnutimcelexist,naidemonstraia,nuidefiniia,poatedovediexistenaunuilucru. noaCaj5miiane"arfacecunoscutiexistena,atunciidefiniiaexisteiaUnUl1UCmCarenUexist'de exemPlu'apcerb,arincludedefinii^^^nUSClimiteazniciodatladefiniiinominale.Darexistenta""^^ dVediexistenaunuilucruipentrumotivulcmaredef^^esen'avreunuilucru,ungen,ocategorie.Prin ur "uianudemonstreazesenaniciprininduciedeasemenea, 55 MIRCEAFLORIAN eanudemonstreazexistenaunuilucrusaucunlucruareacestnuDacdefiniiaarfinominal,adico niruiredecuvintecareexn''sensulunorcuvinte,atunciiniruireadecuvintelegate,cum'poemulepic Iliada,arputeaficonsideratcaodefiniie. nconcluzie,esenanupoatefidemonstratprindefiirigFiecaredinacesteaarenumaiosarcin:definiia exprimesena,darodemonstreazdemonstraiadovedeteexistena,nuesenalucruri] Capitolul8reiaproblemacareafostdezbtutpreliminar*capitoleleprecedente:ceestedefiniiaidacea poatefiobiectAdemonstraie.SetiecesenaunuilucruicauzaluisuntidenticeDatoarenuamputea demonstraesena(definiia),adicnuamputeaoareobinedefiniianconcluzie,daclumesenacatermen mediu?AuaveaatuncisilogismulcelmaisolidnBarbara,universaliafirmativnrealitate,nurealizmo demonstraieadevrataesenei,ciopetitioprincipii,oaparendedemonstraie,cci,procedndaa,dovedin esena(definiia)totprinesenconsideratcademonstrabil. Existnsiunaltcazdedemonstraieaesenei,deexplicaiecauzal.nlocdeafacedinesenalucrului termenulmediualdemonstraiei,putemrecurgelaoesenstrin,adicamputeademonstraoesen(definiie) prinaltesen(definiie).Aristotelaratcaceastdemonstraieaeseneiprinaltesenesteposibil,darea esteparialicaatarenuesteoadevratdemonstraie,ciunaimperfect,dialectic,unsilogismlogic".Astfel putemdemonstraformalucruluiprinmaterialuiiinvers. Svedemacumncecondiiiesteposibiloastfeldedemonstraienecompletadefiniiei.Setiecnu cunoatemceeste,sauesenaunuilucru,dacnucunoatemexistenalui,faptulcelexist.Aabunoar,cnd spunemctunetulesteunzgomotnnorisauceclipsaesteolipsdeluminlaLun,nucunoatemexistena lucrurilorp11esen(cauz),ciaccidental.Daccunoatemexistenaunuilucrunum*prinaccidentelesale,nu cunoatemesenasa.Dac,dimpotriv,cnoatemlucrulprincauzalui,timicaelexistideceexist(esen

lui).Deexemplu,dactiucinterpunereaPmntuluiestecau" eclipsei,cunosciceclipsaexistideceeste aa(esenaeclipse Dacnsnucunoatemcauza,cinumaiefectul,simplitadeexemplu,faptulcolunplinfrumbresufer eclips,atunci1"efectulcatermenmediusidemonstrmexistentalui.Trebuiesnief^ 56 maj departePj TPJTROPUCERELAANALITICASECUND cunoatecauzasauesena,deexemplu,dince v~frumbreasupraei,sufereclips.PorninddelacauzlunaPe'tretat^ncauzncauzpnlaocauz carenumaiefectisuin^cauZe,vomputeademonstraesena(cauza),dar necesitademonstraiecomplet,ciunaparial,(acauzei nUV!dsauacauzeiformale,eficiente,finale).nconcluzie,odeplinmateI1atieaeseneinuesteposibil,ci numaiunaparialpriniefectlaaltcevadectel,lacauze.Adevrataideplinaesteaceeadelacauzlaefect. Capitolul9precizeazconstatriledepnacum.Amvzutunelelucruriaucauza(esenadefinitorie)nele nseleesteadevrataexplicaiecauzalaschimbrilorunuilucruprinesenaluialteleaucauzanceva strin,naltesen.Demonstraiaeseneiesteposibilnumaipentrulucruriledinurm.Laceledinti,esenele suntdatenemijlocit,suntdeciprincipiii,caatare,nusuntdemonstrabile.Elesuntconsideratecaipoteze,cum, deexemplu,aritmeticapresupunenumrul,unitatea.Lalucrurilecareaucauzalornaltelucruri,nalteesene, esenaestedemonstrat,cumsavzutncapitolulprecedent,dardemonstraianuestecomplet,nueste,aadar, odemonstraieaeseneinsensulplinalcuvntului. Capitolul10.Rezumndcercetareadepnacumasupraraportuluidintredefiniieidemonstraie,acestcapitol oferoclasificareaspeciilordedefiniie.Oprimspecieesteceeacesanumitmaitrziudefiniienominal, adicdefiniiacare,cumspuneAristotel,explicsensulunuicuvnt,deexemplu,sensultriunghiului.Aceast definiienupresupuneexistenadefinitului.ideoareceesenanuestedatafrexisten,definiianominalnu nefacecunoscutniciexistena,niciesenalucruluidefinit,cinumaisemnificaiaunuicuvnt.e<tp0Ua definifieesteceeacemoderniinumescdefiniiegenetic.Ea^definiiereal,fiindcnearatcauzalucruluii astfelnefacea(cauza)lucrului.Aceastdefiniie,fiindcnedezvluielucrului,esteiunfeldedemonstraie.Ea diferdeaezareacuvintelor.Astfel,definiiageneticzgomotulfoculuicaresestingennori")nu demnstraie,carenedovedetectunetuleste doupremi"nn^aUZastineriifoculuinnori.Demonstraiaareeiconcluziencontinuitatedefiniia exprimnali atunetuluisedeosebe T 57 MIRCEAFLORIAN termenimersuldemonstraiei.Existioatreiadefiniiem careseconfundcuconcluziademonstraiei(de exemplu^tunetul1"zgomotulnnori").Oultimspeciededefiniieesteaceeaatermenemijlocii,atermenilor carenuaucauze,cieisuntcauzenemij]*Acestedefiniiisereferlapremiselenemijlocite,icaatare nedemonstrabile. Dacfacemabstracie,cumfaceiAristoteliasfrscapitolului,dedefiniianominal,dependentieade esen,obtinurmtoareletreidefiniii:1)definiiatermenilornemijlociiaidemostraiei,aadar,definiiaca principiuldemonstraiei2)definiiageneii(princauz),careexprim,ntermeniiaezainaltordine,demon straia3)definiiacareseconfundcuconcluzia.Toateacestedefinitsereferlaesen.Sevedectde nestabilestepoziialuiAristotelfagdedefiniieiraportulacesteiacudemonstraia.Uneori,filozofulafirmc niciodefiniienuestedemonstrabil,cdecidefiniiaidemonstraisuntmetodetiinificedeosebite,dei complementare,alteori,elrestrngenedemonstrabilitateanumailadefiniiiletermenilornemijlocii,alt substanelor. Capitolul11studiazproblemacentralatiinei,deciademonstraieiidefiniiei problemacauzalitii. Demonstraiatiinificisefaceprincauzecaresunttermeniimediiaisilogismului,iardefiniiipoatefigenetic saucauzal,unfeldedemonstraie.Aristoteformuleazdinnouteoriasaacelorpatrucauze:1)cauzaformala esena2)cauzamaterialsaufundamentulnecesar3)cauzamotrsaueficient4)cauzafinal,scopul.Toate cauzelepotservicaternmediundemonstraie.Grupriicauzeloriurmeazexemplificri*cauzalitate,cu exceptareacauzeiformale(eseniale).Exempluldecaumaterial(necesar)estemprumutatdelageometrie, ceeace'<presimirealegturiistrnsedintrematerieigeometrie,fundamentulnecesarcunghiulnscrisntr unsemicercesteunWdrept?Ilustrareacauzeimotrice(eficiente)sauaprincipiuluimic21"esteluatdin istoriagrecilor,nudinlumeafizic:dincecauzaiz1rzboiuldintregreciiperi?Pentruexemplificarea cauzeitiAristotelrecurgelamediciniarhitectur:scopulplimbriimncareestesntatea,iarscopul construiriicaseiesteadposbunurilor.nexemplulmprumutatdelamedicin,scopulareun*careestecauza eficient.Cauzaeficientasntiiobinu'

58 INTRODUCERELAANALITICASECUND "nermdireaalimentelorlaintrareanstomac",adic plimbarees^"re^alimentelornstomacsaubunadigestie.nbunadistn^numajcauzafinal,ciicauzaeficient potfiluatecademonstra>^atuncjobinemunaltsilogismdectcelalcauzeitermenej'itateafjnaiesteo rsturnareacauzalitiieficiente,finale inutsidegnditorimainoi.nordineacauzalitiieficoncep,^^^ urmjreaiizatiarcauzaeficientesteceacauzalitiifinale,scopulcaideeesteceldinti,iar foocluza'eficient(mijlocul)estesubordonat. Aristotelseocupidecazurilencareacelaiefectesteexplicattotodatprintrocauzmaterial(necesar)io cauzfinal,deexemplutrecerealuminiiprinsticlauneilmpi.Luminatreceprinsticlfiindcsticlaarepori maimaridectparticoleledelumin(cauzamaterial)ipentrucasneluminezenntuneric(cauzafinal),n genere,explicaianaturiirecurgelaacestedoucauze:materialifinaldeexemplu,cdereapietreloreste necesar,fiecmicareadecdereestenatural,fiecesteartificial,violent(piatraestearuncat).Capitolul sfretecuafirmaiacnnaturinartintervineihazardul,alturidenecesitateamaterial.Aristotel definetehazardulmaialesnopoziiecucauzafinal:hazardulnuareniciodatunscop. Capitolul12continuadezvoltatemacapitoluluiprecedent problemacauzalitii anumecerceteazraporturiledetimpdintre cauziefect.Pentruamnunte,AristoteltrimitelaFizica,lateoria micrii,undechestiuneaestetratatncarteaaVia,totuisumari acolo.Cauzaiefectulsesuccedsaupotfisimultane.Problematicesunt cazurilencareexistunintervaldetimp,olipsdecontinuitatentre itimp,intervalncarepotinterveniialtecauze,aanctnu Jtemconchideapodicticdelaefectlacauz.Lacauzelesimultane sfecleleloresteindiferentdacceidoitermenisauprodusntrecut, valabTmPrezent'sausevorProducenviitor.Constatareaeste alc<f6"1existenta'caS*Pentrudevenire.Postulatulfundamental acelui'eStCatermenulmediuitermeniiextremisaparin mogerd^h"^tlmP'dCCiCSteatOitermeniidemonstraieisfie interpuner^T"1timPuluiTotdeaunaeclipsareaestesimultancu reapmntului,iarngheareaapeicudispariiacldurii. ntrebareaca'"^efetUl*aUZanUSUntsimultane'seridicauzeiefectediferitentimp,fietrecute, fieprezente,fie 59 MIRCEAFLORIAN viitoare,potoaresconstituieosuccesiunecontinudelacauefect?ndeosebi,intereseaztrecereadelaun efectprezentlaoctrecut.Demonstraiasefaceprintrecereadelaefectulactuallao^trecut,decitermeul mediuesteefectul.Aristotelnudeosebetecientraiuneadeacunoate,carepoatefiiefectul,deraiunearisau productoare,careestetotdeaunacauzapropriuzis.Trecerea1lacauzatrecutlaefectulprezentnueste posibil,indiferent<jintervaluldintrecauziefectestedeterminatsaunedeterminatCvdelacauzatrecutla efectulactualefectulpoatefiieltrecutdtotladistandecauzpotinterveniialtecauzepentrua producunefecttottrecuticuattmaimultactual. ncecondiii,fiinddatintervaluldetimpntrecauziefectputemspune:fiindcafostdatcevantrecut (cauza),aaprutaltcevanprezent(efectul)?Dificultateadealegacauzatrecutdeunefectprezentestec intervaluldetimpcedespartecauzadeefectnuesttcontinuu.Existuntimpncarecauzasubzistfracest efecti,caatare,eaarputeaproduceunaltefectdectcelprezent,aacum existaiuntimpncareefectul subzistfrcauzi,caatare,elarputea{produsdealtcauz.Proceseletrecutesuntcapuncteleuneilinii,suit adicindivizibileideaceeanusuntlipite,contiguedimpotriv,procesulprezentnedeterminatestedivizibil, aanctnprezentstcuprindeoinfinitatedeprocesetrecute,ntocmaicumnliniestcuprindeoinfinitatede puncte. Soluiadificultiideademonstraunefectprezentprintrccauztrecutesteurmtoarea:dacnuexist continuitatedelacaualaefect,aadar,dacnuputemspunec,datfiindcauza,sevaproducunanumitefect, deoarece,naintedeproducereaacestuiefect,cauapoateproduceunaltefectsauefectulpoateaveaoaltcauz, nschifflputemtrecedelaefectlacauz,aanctefectulpoatefitermen11mediundemonstraie.Efectul devinecauzsilogistic(termenV&raiuneadeacunoatecauza.Estesuficientcadintrecutslumca_ primsauceamaiapropiatdeefect.Darnuexistoarentrecauefectoinfinitatedeintermediari?Nu,fiindc efectulestecelapropiatdeprezent,deacum",caredupAristotelesteprin'''timpului.Aceeai argumentareestevalabilpentruviitor,nipteefectuladevenitelnsuicauz,canexemplul:punereateme"* 60 rNTEnDUCERELAANALITICASECUND_______________ t^Hetiereapietrelornecesaretemeliei,iarconstrucia

c*estecauzataucC3Sanunereatemeliei,caseiacponc)uzie?dacexistunintervaldetimpntrecauzai Ctratiaestevalabilnumaidelaefectlacauz,nudelaefect,oefflo.^,^^^simultaneitiicauzeiiefectului. Aristotelcauza>specialncarecauzaiefectulsesuccedcircular,adiccreeif.Ljvaidetimp,darefectul devinecauzacauzei,iarcauzaefectuleXlSicadeexemplu,ploaiaproduce,prinevaporareaapei,nori,66Crii producploaia,itotaamaideparte,circular.inacestcaz,efectulservetepentrudemonstrareacauzei, niciodatinvers. nceledinurm,Aristotelsubliniazlacauzalitatediferena capitalndoctrinasa dintreceeaceseproduce universalinecesar,subaspectuleternitii,pedeoparte,iceeaceseproduce frecvent",deobicei",dealtparte,deexemplu,nuoricruibrbatlcrestebarba.Deosebireaaceastaseaplic latermenulmediu,lacauz.Cumestecauza,totaasuntipremiselenemijlocite. Capitolul13arecalitateadeafimaiuordenelesdectcelelalte,deiesteunuldincelmailungi.nacest capitolsereiaproblemaprincipalacriiaIia:ceestedefiniia.Aristotelaartatnaintecdefiniiaeste:l) principiulnedemonstrabilaldemonstraiei2)unfeldedemonstraiecualtaezareacuvintelor3)concluzia uneidemonstraii.Aadar,elacercetatdefiniianraportuleicudemonstraia.Vremsaflmacumcareeste metodadefiniiei,saupececaleajungemladefiniiaesenei,adicladeterminrilecare,launloc,formeaz esenadefinitorieaunuilucru.Esteuordeobservatcdeterminrileunuilucrudepescsferaacestuia,fiindc eleaparinialtorlucruri,fiecdeterminrilesuntdeacelaigenculucruldat,de templu,neperecheaparinetriadei,darnumainumerelor,fiecsuntdiferit,fiindcaparinmultorgenuri,cade exemplu,existenasfera1rieca&determinarenparteareoaplicaiemailargdectnun^idT1UIdefinit' totalitateasaucoleciadeterminrilorseaplic+Primllui'deexemPlu'triada(trei)esteunnumr+nepereche aparine"TSCparat'nePerecheaaparineialtornumere,iarprimspecieinr'adC1(d0i)>darluatempreun, determinrileconstituieo Pec.emftma,deciunindivizibil". necesareDac^1""^^universalesauesenialealelucruluisunti1vremsdefinimgenul,fiecareunnume,fie cnuare, 61 MIRCEAFLORIAN nuspecia,cancazulprecedent,procedmladivizareagenuluinsimple(indivizibile).Dupaceeacutmceau comunspeciileSjajungemladeterminrilegenului. Diviziuneanuconstituiedefiniia,cumeanuexplica*mul.Dacdiviziuneaesteunsilogismslab",nschimb eapoatefipentruformareadefiniiei,fiindcdescoperordineaierarhicadeTminrilor.nordinea determinrilordescoperim,strnsuniteceledelementealedefiniiei:genulidiferenaspecific.Importanteste genulsnufiediferen,iinvers.Diviziuneamaiaremeritulcjferetedeomisiuni,deexemplu,eane mpiedicdeaspunecanimali!estenaripatnaripatesuntnumaiuneleanimale,psrile.Deasemene,este falscpentruadivizaidefinitrebuiescunoatemtoatelucrurileaadar,estefalscpentruacunoateunlucru trebuiestimprincestdeosebeteeldetoatecelelaltelucruri.Ccimultediferenenuin4esenalucrului.De asemenea,nusuntemobligaiscunoatemoalelucrurileindividualeestedestulscunoatemdiferenele ultime,indivizibile,speciileinfime. nrezumat,pentruafaceobundefiniie,trebuiesavemivederetreipuncte:1)evideniereanoteloreseniale 2)serierealoriordine3)neomitereaniciuneia.Garaniacamstabilitodefiniieestediviziunea,cuajutorul dihotomiilorcontradictorii,atuturordiferenela.delaceamaicuprinztoare(genul)pnlaceadinurm.care nusemidifereniaziconstituiespeciainfimaindivizilor.Definiianuaitnimicpreamultinimicpreapuin. Metodadefiniieinuestedemonstraia(apodictica),ciestedialectica,prinapropieretreptat.Dealtfeldefiniia esteunprincipalloccomun"alTopicii,decialdialecticiAadar,cndpornimsdefinimunlucru,ncepems comparmaclucrucualtele,pentruadescoperiasemnrileideosebirile.Scopcomparaieiestesfixm atributelecomunealeunuinumrdeindiw1pentruaformaospecie,apoiatributelecomunealespeciilor,pentrU formagenul.Aristoteliacaexempludefiniiamndriei,carelac0paraienedezvluiedouspeciisau diferene":estedeopotrivunmndrusicelcarenusuportofensa,casiacelacaresuportsenintatefavorurile iloviturilesoartei.Aristotelnunearatacaicnotelegenului,socotindpoatecnuestegreuslegsimnoi,ce amcunoscutspeciile. 62 SECUND 1zieAristotelstabileteurmtoareleproprietiale^"^"fnitiaestetotdeaunauniversal2)definiiaspecieieste [Uiei:1)e^^cciuniversalulcuprindeadeseaechivocuri,maiuoardecaj^.^'principaiadefiniieieste claritatea.Clariareomonimn'esardefiniiei,totaacumestenecesarsilogismuluitateaestene^Pentrua obineclaritatea,vomncepeprinagsiputereacon^^^^^jio^undeechivoculsestrecoarmaigreu.'^vom evitandemonstraie,caindialectic,vorbirea fipuratmetafora. 'Capitolul14aduceprecizrilaproblemacercetatnainte:cum emsgsimesenadefinitorieaunuitermen.Precizrileauo

nsemntatedeosebitndialectic.Diviziuneapornetedelagenul omunsitrecelasubdiviziunileacestuia,nscopuldeaartacror subdiviziunileaparinegenul.Aristotelaplicacestprocedeununumai renurilorcareauunnume,ciiaceloracarenuauunnume.Acestcaz sentlnetemaideslaanalogiiledintrespeciileorganice,analogii pentrucaretrebuiesgsimunnumegeneric,deexemplu,analogia dintreosulsepiei,scheletulpeteluiialteoase.Acestetreiorganeau proprieticomune,caicumaraveaaceeainatur"(physis). Capitolul15.Capitolele1518,prsinddinnouproblemadefiniieipentruproblemacauzei,seocupde procedeeleprincaredescoperimcauza,termenulmediu.nacestcapitolsecerceteazcazulrezolvriiprintro metodidenticaunorproblemespecificdeosebite,datoritmprejurriicrecurgemlaacelaitermenmediu. Cndcauzaiefectulsuntsimultane,odatcucauzaestedatiefectul.Cazuldecareneinteresmseprezint subdouaspecte:a)Termenulmediuesteiacelai,deexemplu,reflexiaexplic,deopotriv,lasunetecoul,iar laluminreflectareaimaginiloricurcubeul.Toateacestefenomenecuta?termenmediucomun:reflectarea, aciuneaireaciunea,repernexdir^Termeniimediisesubordoneazuniialtora,ca,deexemplu,abunrf1Carea revarsriiNilului:primultermenmediuesteploaiaabundenta^doileaestemicorarealunii. straiaXK>JPHOlUl16studiazcazurilederaportcauzalncaredemonDublawCOnchide'deopotriv,efectul dincauzsicauzadinefect,dac,deexePosibildacefectulicauzasuntsimultane frunzelecad^""'LU"aSUferecliPs'cndseinterpunePmntul,sau'arboriiaufrunzelate.Delafrunzele late(cauza) 63 MIRCEAFLORIAN conchidcderealor(efect),idelacderealor(efectul)conchidcderii(frunzelorlate).Dar,ntructnuexisto cauzarereci^deoarececauzaseaflnainteaefectului,primademonstraieC'cauza",adouanumaifaptul" sauexistenacauzei,nusicauzei".tim,bunoar,cneclipsadeLunseinterpunePsmdarnutimdecese interpune.Saobiectatmpotrivademonstrefectuluiprincauziacauzeiprinefect,argumentndusecac]C efectpoateaveamaimultecauze,iatunciesteposibilsatrecemlacauzlaefect,darnudelaefectlacauz, fiindcnutimcaredcauzeaparineefectului.Aristotelriposteazc,totui,esteposibiltrecemdelaefectla cauz,fiindcadevratademonstraieettuniversal,adicsferaefectuluiseacopercusferacauzei,constituin untot,cumesteraportuldintrecdereafrunzelorifrunzelelate(cauza Capitolul17continuargumentareacapitoluluiprecedaulundncercetareposibilitateacaacelaiefectsaib cauzediferiteAristotelrespingeprincipialaceastipotez,cndestevorbadeesenalucrului.Oricecauz adecvatexprimesenalucrului,careestuniversal.Fiindclucrularenumaioesen,cauzaluiesteuna singuriadicestecoextensivefectului.Dacnsefectulesteunaccidentsatunsimplusemn",potexistamai multecauzeaccidentale,contingentpentruacelaiefect,ccicontingentulsedefineteprinposibilitatesdeafi altfel.Dacefectulesteechivoc,icauzavafiechivoc,ounim,ca,deexemplu,asemnarea(efectul)aplicat laculoriifigmncazulfigurilor,asemnarealiniilorseexplicprinaceeacauaceproporieiunghiurile egalencazulculorilor,asemnareaarealtcauz:existenauneisenzaiiunitare.Echivoculdecurgedinmprej" rreacavemnvederespeciisaucauzediferite.Dac,dimpotnvlumnconsideraieelementulloridentic, cauzavafiaceeai,iare^vafireciprocei,ca,deexemplu,proporialanumereifiguri. ndemonstraie,toitermeniisuntuniversaliideciconvebili,ccitermenulmediu(cauza)estedefiniia termenuluixa&f1aceeaoricetiindemonstrativesteotiindefinitorie.Orictdesebitearfidemonstraiai definiia,elesuntfactoriintegranti^c Lasfritulcapitolului,AristotelcerceteazschematlC^bilitateacaacelaiefectsaibmaimultecauze.S presupunAesteefectulluiD,altuturorlucrurilorcarecadsubD,dareste,altuturorlucrurilorcarecadsubE. AesteefectulluiDprinB,1 64 INTRODUCERELAANALITICASECUND noar,longevitatealapatrupedearealtcauzdectla*nHnotatcunefectpoateaveacauzediferitenumai dacpsrise.^^nu^acesteconsideratcaidenticpentrumaielareaspucrurileceaparinaceleiaispeciiau aceeaidefiniiemulte."creaicauz(acelaitermenmediu). idecia^jganalizeazpescurturmtorulcaz:demonstraiadispunedemaimulitermenimedii,decidemai multecauze.^tconstituiedacnuavemcapunctdeplecarespeciileinfimeidivizibile(caresuntcelemai aproapedeindivizi),cinoiunilegenericeaindeprtatedeindivizi).Problemaeste:caretermenmediuvafi cauzaefectuluisuferitdeexisteneleindividuale?Vafioarecauztermenulmediucelmaigeneral,sau, dimpotriv,celmaiapropiat,cauzaproxim,fiindcprinaceastaindividualulsesubsumeazgeneralului, genului?Suindunedincauzncauztotmaigeneral,vomajungelaopropoziienemijlocit,prim, nesubordonatalteia.Aa,deexemplu,avemurmtoareaserie:AesteB,BesteC,CesteD,avndcarezultat indirectcAesteD.DelaDneridicmtreptatlaA,pestecarenuexistnimicsuperior:cauzacAesteBeste nsuiB.Besteprincipiul.

Capitolul19esteuntextclasicalgnoseologieiaristotelice. DupcenceputulcapitoluluirezumconinutulcelordouAnalitici, seridicproblemadeceamaimareimportan:1)princefacultatea gndiriicunoatemprimeleprincipii2)dacaceastfacultatese deosebetededemonstraie3)dacamndoumeritnumeledetiin, saunumaiunadinele,celelaltefiindunaltfeldecunoaterensfrit, 4)daccunoatereaprincipiilorestennscutsaudobnditpecalea xperienei,prininducie.Cunoatereaprincipiilorestesuperioar lonstraiei,caresemrginetesscoatdinprincipiitoate 'seanele.Eanuestensnnscut,cidobndit,dardobndireanu tcutporninddelaototalignoran,delanimic. discri'scut'Posesiuneiniialestenumaifacultateadea dea"^munaomuluiianimalului.Discriminarea,capacitatea percept'^pSebirile'Semamfestlanceputprinsenzaie" PrintrunrP"lesuntscoasedinpercepiedupopregtire nemorieiTCSeStrbatemaimulteetaPeDinpercepieiese,datorit imagineapfglneacarePstreazurmaimpresiei.Prinrepetiie, 6lsaturileindividuale,devinegenericipregtete 65 MIRCEAFLORIAN noiuneacareexprimgeneralul(universalul).Dinmemorieseexperiena,ncareseformeaznoiunea,iardin experientiina,ndomeniulexistenei,iarta,ndomeniuldevenirii.pe3Aristotel,cumodeclarfr nconjur,considerinducia,cunoast^generaluluinparticular,dreptmetodadeaajungelaprincipiiCun'terea ncepecupercepiaindividualului,nscuopercepienedetminataacestuia,ncaresecontureazuniversalul saunoionaiu]a>maitrziu.npercepialuiCalliaseupercepimplicitpeomulCmSenzaianedezvluie generalul",scrieAristotel.PnaiciAristot'esteunstrictempiristiasociaionist.Darelnuuitcprincipiile trebuisfieocunoaterecert,maipresusdeoricendoial,fiindcpeelsereazemdemonstraia,tiina. Principiilesuntunfeldesupratiinttiinademonstrativsefolosetederaionament,deraiuneadiscursiv (Sidvouz)eaestedianoetic.Careestefacultateasuperioarncertitudinearaiunii?Aristotelrecurgelao noiuneplatonicpentruagarantacunoatereanendoielnicaprincipiilor,lanoiuneadeintelectintuitivsaude intuiieintelectual(vou?),lacunoatereanoetidAadar,pentruafundaprincipiile,Aristotelapeleazladou metodedistincte:induciaiintuiiaintelectual.Intuiiaintelectualnuesteodemonstraie,otiin,cieste principiultiineidemonstrative".Poatecnicierinaltpartenuseconstatmaiconvingtoroscilaialui Aristotelntreconcepiidiferiteidorinaluideanusacrificaniciunpunctdevedereutil,canacestcapitol finalalAnaliticilor. CONCLUZII Privitsinoptic.Analiticasecundsedefinetecaoigieademonstraiei,cauntratatdelogicdeductiv" termenuldeducie(oniaYwyfj)areunnelesmairestrnsnAnalitici.Induc.estecitatntreactncorpul opereicaopusdemonstraiei(silo?mului).Numaincapitolulfinal (II,19),careseocupdemducunoaterea principiilor,induciaaparepeneateptatepentrucndeplineascunrolhotrtor:sasigurecunoaterea princip11propoziiilorevidenteprinelensele.Aristotelsestrduietesacnaturapsihologicignoseologica induciei,fiecaoridicare 66 irirPnnvaXSLLA_AAUTICASECUND individuallageneral,fiecaoprehensiuneintuitiv,,recaut,dela1necesargauniversalului,caocunoatere noetic.nefflijlcitS11^aspectealeinduciei:ascensiuneatreptatdelaeetjauniversalulabstracti prindereanoetic,individualuersaluluinmaterialulindividualsuntstrnsasociateneniijl00113asojutioneaz fericitproblemaattdespinoaspnnlaAristcte,intjuciei.Problemaesteaceasta:cumsefacecprin a mlanrinciniisiesene,adiclacunotinelecelemaimductieajungemi"F1r. _ 'iuniversale,deisenzaia",pecaresereazeminducia,nueste^adevratcunoaterei,ncmaipuin,cea mainaltcunoatere?RspunsulluiAristotelneesteacumfamiliar:trecereadelaindividualulsenzaieila universalulnoiuniicaesenesteoperaintelectului"(vc%),careprindenemijlocit oarecumprintruncontact (6iyyaveiv)carenunaluniversalul,inteligibiluldatnsenzaie".Deaceeainducianuarenevoiede cunoatereatuturorcazurilorpentruadalaluminuniversalul.Pentrugeneralizare",easemulumeteuneoricu puinecazuriindividualeichiarcuunulsingur,crucial",cumspuneBacon.Dreptvorbind,intelectulnu generalizeaz",adicnuelfacecaunelecunotinesfieuniversale,cileprindenoetic",fiindcobiectelelor suntnecesare,universaleieseniale.CutoatsuperioritatealuivoO?asuprasenzaiei,asupraexperienei, activitateanoeticaretotdeaunacaizvornecesarconinuturilepercepiilor.Frsenzaienuputemcunoatenici unprincipiuuniversal,nicioesen.Prinsenzaie,intelectulintrncontactcuinteligibilul"(voTrrdv).

Reamintimciopereledebiologie,ndeosebiDespreprile animalelor(I),cuprindometodologieainduciei,pectdesumar, attdepreioas.nsfrit,induciaesteprocedeulpreferataldia echcumTopica,fiindcprininducieneridicmdelaopiniileantitetice neiprobleme,delaaporii,lasoluiageneralisintetic.Seprefe^^'cercetarearealitiicomplexei nuanate,metodaiAristotelestedialectic,indialecticdomininducia, nu: latoateas^^"^del0gialuiAristotelnerelevogndireatentanticarigldirealitaii>gndirecarese mldiazdupfapte,caPrezentamaHP*lidier>ilor.Citm,caontrire,opiniaunuire"sticiicontemporane, E.W.Beth,care,dupcerecuesteunprecursorallogisticii,fiindcapresimit 67 MIRCEAFLORIAN legturadintregndireicalcul",spune:SpersartmainticopetalogicaluiAristotel,departedeafiun sistemnchis,coninegerrnerudezvoltriiviitoare"''.ncdemultsaconstatatcmariifizicienicareaupus temeliatiineimodeme,buniiprieteniKepleriGalilei,deiauatacatiruinatscolasticaaristotelic,ndeosebi fizicaiastronomiaei,ailrecunoscutdatorialordegratitudinefadespiritultiinificalaristo.telismului.Ei apeleaz,mpotrivaaristotelismuluiscolastic,laadevratulAristotel,ncviu.Celmaifrumosomagiuadus gndiriiaristoteliceesteconvingerealuiKepleriGalileicAristotelarstaalturideeimpotriva aristotelicienilor,dacielarcunoatefaptelepecareeilecunoscUrmtorulcitatdinKeplervorbetedela sine:nsuiAristotel,dacisarfiartatobservaiile,cuceririleveacurilorceiauurmat,precumsischimbrile produsenlumeacereasc,iarficorectatbucurosconcepiadespreimutabilitateacerului,astzinseleviisi ndrznescscontrazicexperienaisocontestecumiideargumentefrvaloare,ridicndarbitrarlarangul dedogmfilozoficopropoziiepecareeipretindtiauscosodinexperien"12.Moderniiauluatdinvatra aristotelicoflacrcarenusestingescolasticiisaumulumitcucenua. nsiapodictica,fundatpesilogism,nuestestrindemersulgndiriiconcrete.Silogismulnuesteosolemn tautologie",cumspuneJohnStuartMill,ciestemodelulgndiriingenere,algndiriicaredescopertotdeauna cevanou.Iluziacsilogismulnuaducenconcluzienimicnou,fiindcpremisaminor(Socrateesteom")este cuprinsnpremisamajor(Toioameniisuntmuritori"),rezultdinaezareanainteapremiseimajore. Gndireaconcretprocedeazinvers:eapornetedelapremisaminor(Socrateesteom,nuzeu"),careesteo percepieconcret.Percepiapresupuneoasocierepriiasemnarentreunlucruindividual(Socrate")io noiune(om"),'21noiuneaaceastatrezeteprincontiguitate cealaltlegeaasociaienotademuritor, cuprinsnnoiuneadeom.Concluziaconstataaceastdescoperirecaresereducelasubstituireaatrei reprezentauimagineconcret(Socrate"),imaginegeneral(om"),asociatepn"asemnare,iunatributal imaginiigenerale,asociatecuaceastapr"1 11E.W.Beth,HundredYearsofSymbolicLogic,lnDialectica",voi.Ii*1947,p.332. 12CitatdeE.Cassirer.narticolulDieAntikeunddieEntstehungderexw*Wissenschaft,dinrevistaDie Antike",1932,p.280. 68 INTRODUCERELAANALITICASECUND tate(muritor")Procesuldegndiresedesfoarcunecesitate,Cna"elnufacealtcevadectsscoatla luminconinutulcelortrei ntrifraleaduganimic.Dinacestpunctdevedere,Aristotel "drepti*ssusincsilogismulestemodeluloricruiraionament. iXmraionamentulnufacedectsexplicitezesimplapercepie, ieaesteofuziuneatreiimagini",ntiofuziuneprinasemnare, ofuziuneprincontiguitate,totaasepoatespunecraionamentul esteo viziune",adicopercepiesuperioar,olrgireaexperienei"Rmnesclarificmunaltaspectaltiinei aristotelice,aspect.carevomdescopericexperienaestecriteriulconstantalgndirii.Acestaspectafost rstlmcitdefilozofiamedieval,nufrcaAristotelsaibopartederspunderenaceastrstlmcire.Se tiecoconvingerefundamentalaluiAristotelafirmcdemonstraianupoatemergelainfinit,citrebuies seopreasc",decitrebuiesaibunnceputnedemonstrabil,pestecarenusepoatetrece,inicinuestenevoie strecem,fiindcnceputulesteevidentprinsine,sustrasoricreindoieli.Dacaceastconcepieines evideniezectoatemicrilematerialeconcreteneducpnlamateriacaresemicprinsine,fiindcaren sineprincipiulmicrii,atunciAristotelaredreptatesseopreascisvorbeascdenceput.Dar,mergndmai departe,elsusinecmicareadinlumecereunprimmotorimobil",divinul,petemeiulprincipiuluiaristotelic cmotorul(cauza)seaflnafaramobilului(efectului).Aceastteorieafostfolositdeteologi,dei,pentru Aristotel,divinulestemaimultocauzmecanic,unprincipiudemicareideordonarecauzalalumii. Totui,teoriaestenchipvditongrdireavalabilitiiuniversalerecunoscutedeAristotelprincipiuluicauzal. Cauzalitateanucunoateolimit,unprimnceput,frsnusesuprimepesine.Pentruainterpretajustpoziia

aristotelic,trebuiesamintimdeambiguitateanoiuniidecauzalitatenfilozofialuiAristotel:pedeoparte, cauzaSClmbrilorunuilucruesteimanentlucrului,stnesenasau<]U'dditateasa,pedealtparte,cauza (motorul)estedeosebitdeefectemobil),estenafara"lui.Filozofulnostru,nexplicaiilesaleext'1CC re^e"toare^aschimbarealucrurilor,recurgeattlacauzeke>deinunmsuradoritinecesar,ctilacauze interne,imatie.""^lor,Pecare,dinnefericire,elsesocoteteforme"eInschimb,cndestevorbadeunivers cantreg,elnuadmite, MIRCEAFLORIAN celpuinexpliciticonsecvent,cprincipiulmicriilumiimateriajeseaflchiarnlume,nnatur",ciadmite oformpur",imaterialiicaprincipiuloricreimicricosmice.Cutoateacestea,nsuiAristoteicorecteaz propriasaconcepieaprimuluimotorimobil",cndsusii^cmicareacosmosuluinuarenceput,cdecinua fostcreat,aanctrolulprimuluimotor"esteodubluracosmosuluimobilprinproprii)esaleresorturi,esteo rmiaplatonismuluidintineree. Doctrinaaristotelicatiineiarecaaxproblemaraportuluidintredemonstraieidefiniie,celedoumetode aletiinei.Decetiinapunenpracticdouprocedee,dacamndouauacelaiscop:constituireatiinei? Aristoteinuaanalizatcutoatpreciziadoritraportuldintreceledoumetode,daropiniasacomplex,cade obiceintoatemarileproblemesedesprindecudestulclaritate.Celedoumetodetrebuiesfietotodat diferite(definiiaesteuniversaliafirmativ,ntimpcedemonstraiapoateaveaiconcluziiparticularesau negative),dariindisolubillegate.Estesigur,nti,cdefiniiaestenserviciuldemonstraieiicdeci demonstraianusepoatelipsidedefiniie.nadevr,definiia(opicuos"),pecareAristoteinuodeosebetede noiune(opo?),reprezintesena,iaresenaestecauza,raiuneadeafi"iraiuneadeacunoate",termenul mediualdemonstraiei,nacestsens,definiiaestenceputultiinei,punctuldeplecarealdemonstraiei.Toate tiinelesedezvoltdindefiniii"(Anal.sec,II.17,99a). Dacdefiniiaestecondiiademonstraiei,otezconstantsusinutdeAristoteiestecesenanupoatefi demonstrat.Esenadefinitorieesteunnedemonstrabil".Totui,prezenaconstitutivdefiniiein demonstraieface,nanumitecondiii,dindefiniie0demonstraieconcentratsauexprimatntroaltordinede cuvinteExistdarodemonstraieadefiniiei,aeseneiodemonstraiecareestemaidegraboclarificare,o explicitare,odesfurareaesene'dacaceastanuesteodefiniieprim,ciodefiniiederivat,icaatare compus.Definiiaestecompusdacdistingemnnoiuneceledoi>acomponente,altminteridenedesprit,ale oricreiesene:materia'forma.Demonstraiaeseneiestetotdeaunagenetic:eaexplic"11componentprin cellalt,deexemplu,materiauneicldiriprinsaudestinaiaei.Maiexistnsodefiniiecareconstituiec demonstraieicadesfurareaesenei.nsfrit,oaltdefinipe 70 INTRODUCERELAANALITICASECUND rnluiestezgomotnnori,ceeaceesteconcluziauneidemonstraiisente."(Anal.sec,II,10,94a).Aadar, definiianuestenumainceputul,ciisfrituldemonstraiei. Definiiandeplineteofunciehotrtoarenunumaintiin, I apodictic,ciindialectic,nTopica,subformadeloccomun" ,ojgaaViaipartedinaVila).Celelaltetreilocuricomune opriul,genul,accidentul suntlegate,ntrunfelsaualtul,deesen, dedefiniie. Existncoimportantdeosebirentredemonstraieidefiniie.Definiia,caexprimareaesenei,esterezultatul metodeiopusesilogismuluidemonstrativ,estedarrezultatulinduciei,metodncarepercepiaiintelectul" (voii?)seajutpentruadescoperiesena,universalul.Intelectulprindenemijlocitesenaniprinpercepie,dei percepiacaatareesteindividualidecinuconstituieotiin",ocunoatereauniversalului.Universalul, (noionalul,esenialul)nuestensoconstruciespontanagndirii,cioexperiensuperioar,oexperien transpuspeplanulgndirii.Dialecticaesteconexatcutiinanunumaiprinsilogisticidefiniie,cimaiales prininducie,cumvomvedeanTopica. MIRCEAFLORIAN J ANALITICASECUNDA CARTEAI nvturaarenevoiedecunotineanterioare.Naturalor> Oricenvturpredatsaunsuitpecalearaionamentuluipornetedelaocunoatereanterioar1.Acest lucrudevineevidentdac71aobservmperndtoatedisciplineleteoretice.tiinelematematice,ca 1Aceastpropoziieuniversalafirmativ,aezatlanceputulAnaliticiisecunde,areodeosebitnsemntate pentrunelegereaspirituluicaredominntreagalogicaristotelic.nti,nuestevorbadeoricefelde cunoatere,cinumaidecunoatereapredat(SiSaoicaXa)saunsuit(naenoiy),denvtur,nudecercetare, deexplorareintrundomeniunecunoscut.Pescurt,nuestevorbadecumsefaceotiin,cidecum*predo

tiin,odatconstituit.Distinciaaceastaestevalabildeopotrivpentrutoatedisciplineletiinifice,nsens aristotelic,pentrudialecticipentruretoric.naldoilearnd,estevorbadecunoatereamijlocit,derivat, dedus,decunoatereadiscursiv,0inutprinraionament(silogism),saudecunoatereadianoetic.Stn esenagndirii noeticedeaderivaocunoaterenoudinaltaanterioar.PentruAristotel,derivareaneer^e'ndef'n't.eapleac delaocunoaterecarenuestededusdinalta,cieste"a,datintuitiv,fieprinintuiiesensibil(senzaie, percepie),fieprinintuiiepre o0s).Cunoatereadianoeticsefundeazpecunoatereanoetic mijlocitul presenemiJ'oc'tu'Senelegedelasinecocunoaterecomunicatprinnvmntpreexit*Ce'C6 comun'c^cunoaterepreexistent,darilacelceoprimete'ns3ortnoatere,altminterinouacunoaterenuar fineleas,aperceput".ExistCantitat'reln'rece'cecomunicicelceprimeteocunoatere,nceprivete nuestf.,ecuno?tln!eanterioare.Primultiemaimultdectcellalt,darniciacesta esteunignorant. 7.5 :

itoatecelelaltearte2speculative,suntdobnditenacestmod.Totasiceledouformedeargumentri3, silogisticiinductivcciliecardinacesteaiscoatenvturadintrocunoatereanterioar,silogisme cerndnumaicasiadmiipremisele,iarinduciaartndcuniversalulestescosdinparticularulcunoscut clar.Apoi,iconvingere,dobnditprinargumentareretoricestenprincipiuacelailuCri]ntructease folosetefiedeexemplu,unfeldeinducie,fiej.entimem,oformdesilogism. Cunoatereaanterioarestededoufeluri.nunelecazurisecerestimccevaexist,naltele,sptrundem nelesultermenilorntrebuinai,iaruneoriamndouacesteasuntdeopotrivdeeseniale4Astfel,timdinainte cdespreoriceesteadevratsauafirmaiasaunegaia,timfiindcaaestedefapt5,dardespretriunghi" timcnseamncutareoricutarelucru6iardespreunitate"letimpeamndou,ntinelesulcuvntului,i aldoilea,existenalucruluicorespunztor.Ccinufiecaredinacesteaestedeopotrivdeevidentpentrunoi. Astfel,peunelelucrurilecunoatem,fiindcamcunoscutnaintecevadinele,pealtelelecunoatemnacelai timpcuprimele,catotcecadesubuntermengeneralcunoscutdinainte.Deexemplu.cinevatiedinaintec unghiurileoricruitriunghisuntegalecudouunghiuridrepte"dareltienumaiodatcuprezentarea perceptivcaceastfigurnscrisntrunsemicerc"esteuntriunghi7.Ccianumite Artensensulgeneraldealtediscipline,nafardematematica,ianume.dedisciplinensoitedeactivitate,de practic.Ingenere,lagreci,techne(arta)encunoatereaconceputnposibilitileeipractice. 3Textulvorbetedelogoi(argumentri),darsubnelegeargumentrilidialectice.Dupceavorbitdetiine, treceladialecticiapoilaretoric,ncareentimemcorespundesilogismuluiiexemplul(paradeigma) induciei.Deacesteat*ocupatnAnaliticaprim,carteaa11a,capitolul24(exemplul),icapitolul27 (entimem)Exemplulconchidedelaparticularlaparticular,induciadelaparticularlageneral. 4Cunoatereaanterioarestededoufeluri:timccevaexistsauti"1asemnificaiesaudefiniienominal are,ceesteacellucrufireteiamndou,<#cenuconstituieunaltreileacaz.Numaiprimeledousunt deosebite. 5Principiulteruluiexclusestepresupusdeoricejudecat.*Latriunghinusepuneproblemaexisteneii dfiiii r._.._wuowlcpicsupusueoricejudecatLatriunghinusepuneproblemaexistenei,ciadefiniiei nominale.Ctoatetriunghiurileauunghiuriegalecudouunghiuridrepte"i Hiclucrurilesingulare,carenusuntenunabiledespreunaltlecunoatemnumainacestfel,adicaicinu cunoatem.untermenmediuuntermenminor8. Cunoatemoarenaintedeafaceoinducieorideafaceun.9Trebuiesspunempoatecntrunsenstimi ntraltsensfmDac,nsensulabsolutaltermenuluiacunoate,nucunoatem,'ntaaCestuitriunghi,cumam puteaoarestim,nsensabsolut,anehiurileluisuntegalecudouunghiuridrepte?Nicintrunchip9,evident ccunoatereanuaredectunsingurneles:anumecngeneral,darnunsensabsolut.Dacnufacem aceastdistincie,tema(juinfaadilemeiluiMenon:ccinevaorinupoatenvanimic,orinvanumaiceea cetiedemainainte10.Noinuputemprimisoluiaunora,anume,ntrebipecineva:tiiorinutiicorice dualitateesteperechesaunu?"Daczicectie,atunciipuinainteoanumitformdedualitate,desprecare nusetianiciceste,nicicnuestepereche.Soluiapecareaceiaoaducaiciestedeaafirmaceinutiuc oricedualitateestepereche,cinumaictotceaucunoscuteicadualitateerapereche.Totui,eitiutotceeace audemonstratsauauprimitcademonstrat.Adicauprimitcademonstratnunumaipentru71boricetriunghi saunumr,pecareeiltiausfieaa,cipentruoricarenumrsautriunghiposibil,frnicioexcepie.Ccinici opremisnuestevreodatconceputnformade:estevalabilnumaipentrunumrulpecaretultiicaatare", oripentruoricefigurrectiliniar aceastconstatare,careconstituieminoraunuisilogism,ajunglacunotina(concluzia)ciunghiurileacestui

triunghisuntegalecudouunghiuridrepte.Cunoatereadeplininunireaintimdintreindividualulconcret igeneralulabstract. Inpercepienesuntcunoscuteisubiectul(individual),carenupoatefianbuitaltuia,ipredicatul(proprietatea general,abstract),careesteatribuitsubiectului,raarecurgelauntermenmediu,adiclaunraionament. Judecataestesuficientsiei,"ndcpercepemuniversalul(generalul)nindividual. abObieciesofistic.Daccunoatemgeneralulnindividual,cunoaterea ageneraluluipresupunecunoaterealuintoatecazurileindividuale.Pentrueemv'6Stedestulscunoatem triunghiulngenere,nufiecaretriunghi,ccineralitateaesteidenticnfiecaretriunghi. cutacObiec!iasofistic,cercetatdePlatonnMenon,pleacdeladilema:nupoiTrebuieT^""?t"'decitOt CeCau''''?tiidinainte Noicutmceeacetimparial,departeexisteSeceredeIaignoranlaocunoatere rudimentar,pentruacutamai 76 77 ARISTOTEL pecaretuotiicaatare",cipredicatulestevalabilpentruoricelUcoricumsarprezentael11.Pedealtparte, socotesccnimicjmpiedicpecinevadeatintrunsens,iarnaltsensdeanutiCeecenva.Nueste absurdaspunectimnoarecaremsurceear.nvm,cinumaicltimntermeniiinfelulncarel nvm <Naturacunoateriitiinificei Suntemdeprerecavemcunoatereabsolutdespreunlucrununfelulsofitilor,adicunaaccidental12, cndcredemccunoatemcauzadecaredepindelucrul,anumecafiindcauzaluiinuaaltuia,iapoi,cndam nelescesteimposibilcaelsfiealtfeldecteste13.Esteevidentacumccunoatereatiinificestedeacest fel.Martorisuniiaceicarenutiu,caiaceicaretiu,ntructceidintiinchipuienumaicsunt,pecnd ceidinurmsuntactualncondiiadescrisa, 11Sofistulpuneantrebarea:tiicoricedoiestecuso"?Larspunsulafirmativ,elartadeodatdou lucruri,pecareleaveaascunse:Dardespreacestdotiaicestecuso'?"Aristotelrspundeceste suficientdemonstrareanoiuniigenerale.ccidelanceputafcutdeosebireacelordoufeluridecunoateri preexistente:princevageneral,abstract(ceeste,definiia)sauprincevaindividual(daceste). 12Cunoatereaabsolutestecunoatereaeseneilucrurilor,nuaaccidentelor.desprecarenuesteposibilo tiinabsolut. 13Dupcencapitolul1Aristotelaartatncecondiiiesteposibilocunoatereprinraionament(silogism) demonstrativ,acumdefinetenceconstcmioatetfidemonstrativ(apodictic).Aceastaaretreicaractere:a) estecunoatereaprincauz,""estetermenulmediub)estecunoatereacauzeiacestuilucrusauaacestui efect01altuiac)esteocunoaterenecesar,adiclucrul(efectul)nupoatefialtfeldectest'ipentruBacon, atinadevresteatiprincauze"(NoulOrganon,II,2).Des'S"termenuldecauznuareacelainelesla ceidoignditori.npunctulbsecupru""'1ideeadelegesaudelegturdintrecauziefect.tiinatindes cunoascnununlucrurile,ciilegturilenecesaredintreele,legile,aanctputemproduceefec^cunoscnd cauza.Aristotelaccentueaznecesitatealegturiicauzale, necesitateacainerentlucrurilor,nucaunpunctdevedereuman,subieci' peni* Aristotelns,nuoricecunoatereestenecesar.Existiocunoatereaccitienntmpltoare,ocunoatereprin carenuavemolegturnecesarntrecau/ieciunaaccidental,contingen. 78 ANALITICASECUNDAI,2,71b obiectulpropriualtiineiabsoluteestecevacarenupoatePrinurinar,Itfeldecteste. Dacmaiexistiunaltmoddecunoatere,vafidiscutatmai14Ceeacevreausafirmacum,estecnoi cunoatemiprin1tratie.Prindemonstraienelegunsilogismtiinific,adicun(iiuneeste nsitiina15Admindacumcde ti 'ma tie. cruiposesiuneestensitiina15.Admindacumcde noastracunoateriitiinificeestecorect,cunoatereademon'trebuiesrezultedinpremiseadevrate, prime,nemijlocite,5cutemaibineimainaintedectconcluzia,alecreicauzesunt.Frndeplinirea acestorcondiii,principiileaceeacesedemoneaznuvorfipotriviteconcluziei16.Silogismepotexista,este drept,'fracestecondiii,darastfeldesilogisme,nefiindtiinifice,nuvoronstituiniciodato demonstraie17.Premiseletrebuiesfieadevrate18,pentrucceeacenuexistnupoateficunoscut,de exemplu,noinuputemcunoatecdiagonalaunuiptratestecomensurabilculaturalui19.Premiseletrebuies fieprimeinedemonstrabile20,altfelelevor

14Estevorbadeunaltmoddecunoatereabsolut,ianumedecunoatereaprincipiilornedemonstrabile. 15Aristotelfaceaicidistincientresilogismulngenere,corect,formal",isilogismuldemonstrativ (apodictic),tiinific,princarecunoatemcauzelelucrurilor,adevrulmaterial.Aadar,demonstraiaeste silogismultiinific(ovXXoyiouos'cmoTiiuoviKds'),iarsilogismultiinificesteacelaprincareposedmsilina ceeaceesteo definiiecircular. 16Aristotelniracumcondiiilenecesarealedemonstraiei.Elesuntnnumr deaseisereferlapremiseirelaiileacestoracuconcluzia:a)premiseletrebuiesfie adevrateb)premiseletrebuiesfieprimesauoriginare,adicimediatec)premisele rebuiesfiemaicunoscutedectconcluziatrasdineled)premiselesuntanterioare oncluzieie)elesuntcauzaconcluziei,adictermenulmediuestecauzalegturiicelor ermeniextremif)elesuntpotriviteconcluziei,obiectuluidemonstraiei.CevamaiJs,Aristotelvarelua cercetareaacestorcondiii,uneorinaltordine..Aristoteldistingedinnouadevrulformalal silogismului,decaresaocupat naliUcaprim,deadevrulmaterialalsilogismuluitiinific. falseAnaliticaprimsaartatpelarg(carteaaIia,cap.24)cdinpremise ciiscoateconcluzieadevrat,fiindcnunepreocupadevrulpremiselor, Justeeaformaladeduciei.es'edubi agonalaPlatuluinupoatefimsuratprinlaturalui,fiindcptratul ei catptratullaturii.Msuranudunnumrntregsauofraciunefinit.SUsDac"edemnstrabil"areaici acelaisenscaiprime"saunemijlocite",mainesfrsitmise'enarfinedemonstrabile,artrebuismergem cudemonstraiala''C6eacefaceimposibiloricetiin. 79 ARISTOTEL aveanevoiededemonstraiecasfiecunoscute.Cciaaveanotin,altfeldectaccidental,desprelucruri demonstrabile,nS( tocmaiaaveaodemonstraiedespreele21.Premiseletrebuiecauzeleconcluziei,maibine cunoscutedecteaianterioareei:ei,ntructnoiavemcunoateretiinificaunuilucrunumaicunoatem cauzaanterioare,pentrucsuntcauze22cunoscute1nainte,nunumaicasimplnelegereasensuluilor,cii cacunoti],'celeexist23.Acum,anterior"imaibinecunoscut"sunttermccudounelesuri,pentruc existodiferenntreceeaceesteanteii72aimaibinecunoscutnordineanaturiiiceeaceesteanteriori ^binecunoscutfadenoi24.nelegprinanterioareimaibinecunoscutfadenoi,obiectelecelemai apropiatedesensibilitate,iarprjobiecteleabsolutanterioareimaibinecunoscutenordineanatuiiacelecare suntmaindeprtatedesimire.Tocmaicelemaiuniversalicauzesunticelemaindeprtatedesimuri,pecnd cauzeleparticulai,suntcelemaiapropiatedesimuriiastfel,elesuntopuseunelealtonCndziccpremisele uneicunotinedemonstratetrebuiesafieprimnelegceletrebuiesfieprincipiipotrivite,ntructpremis primprincipiusunttotuna25.Unprincipiudedemonstraieesteopropoziiinemijlocit.Iaropropoziie nemijlocitesteaceeacarenuarenicialtpropoziieanterioarei.Opremisesteunadinceledouafeei enunrii26,princarecevaseatribuiealtcuiva.Opremisestedialectic 21Adicocunoatereprincauz,careestetermenulmediu 22PentruAristotelintreagatiingreac,esteoaxiomcndefiniia!*intrtreinote:a)esteanterioar efectuluib)estemaibinecunoscutdectefectulc)fsuperioarndemnitate. 23Maibinecunoscut"nunumaicasens,ciinexistenaei,ncaresein*adevrulcauzei.Cciprincipiile suntadevrate,fraaveaexistenafaptelorsingu" 24Aceastdistincie,nsensulluianterior"imaibinecunoscut",estef*nsemnatngndirealuiAristotel iesteadeseoricitat.Ceeaceestemair.ii"cui)*"denoisaufadenoi"(npo?f|u?),nuestemainti" iinordineanaturii.Ansdefinetemaijossensuldistinciei.Deoparte,ordineareal,dealta,ordineacun*<'n ordineacunoaterii,anterioresteefectul,iarcauzaestecunoscutmaitrziunolt^naturiiarelocinvers:cauza estentimpnainteaefectului,deasemenea.\liCfundamentulprecedeconsecina. 25AiciprincipiulnuaresensulcelmaigeneralaplicabillaoricedefflnScisensulspecialdeprincipiualunei anumitedemonstraii.Cumsespunendat:pn"esteopropoziiecarenuarenevoiededemonstraie,de mijlocire,ciestedatneW) 26Celedoufeesuntafirmaiasaunegaia. ANALITICASECUNDA1,2,72a admite,indiferent,unasaualtadinceledoupri27eaestedacatratjv,dacprimeteopartedeterminat, pentrucaceastcJem_acjevrat.Termenulenunare"28denotambeleprialeunei^dictiiindiferent care.Ocontradicieesteoopoziiecareprinsinec0 oricemijlocire29.Parteadintrocontradiciecareunete un,.jcuunsubiectesteoafirmaieparteacareledesparteesteo^tjeNumescprincipiulimediatalunui silogismotez",dacastanupoatesfiedemonstratidacnuestenevoiesfieptrunsacelacarevreas nveecevadimpotriv,numescaxiom"rincipiilepecaretrebuiesleptrundacelacarevreasnvee ceva30.Cciexistastfeldeadevruri,croraledmdeobiceiaceastdenumire.Dacotezadmiteoparteori altadintroenunare,adicafirmoriexistenaorineexistenaunuisubiect,eaesteoipotez"dacnuafirm

aaceva,esteodefiniie".Definiiaesteotez"orioprecizareaconinutului.Astfel,matematicianulstabilete cunitateaestecevaindivizibilcantitativ.Darnuesteoipotez,deoareceadefiniceesteounitatenuestetotuna cuaafirmaexistenaei. Acum,deoarececonvingereaicunoatereanoastrdespreunlucruconstnfaptulcposedmunastfelde silogism,pecarelnumimdemonstraie,iarsilogismulacestaestefundatpepremiselelui,noitrebuienunumai scunoatemdemainaintepremiseleprime,mcar Dialecticancepeprintrontrebarecualternativafirmativsaunegativ.Respondentulalegeoalternativio aprmpotrivaatacuriloradversarului.ndemonstraie,undeestevorbadeadevr,nuexistalternativ. Airoijiavois1 enunare,declaraiesaujudecat. InDespreinterpretare,capitolul14,contradiciaesteconsideratcao ontranetate,aadar,catermeniiopuiextremi(aici:afirmaiesaunegaie),frssein nadacexistsaunumijlocitori.ntimpceopoziiacontrarpoateaveamijlocitori s?gru~alb)'Pziiacontradictoriempartelumeandou:ceeaceesteafirmaticeeace ,..Oricedemonstraiearedoufelurideprincipiisaudepremisenemijlocite:nti'aX'm'Amandounu aunevoiededemonstraieinicinupotfidemonstrate,darPCeteZanUesteeviclentprinsine,axiomaeste evidentprinsine.Tezase ti voieCV negare'CUmVmve<*eama'Jos>m>P0te7*'definiie.IpotezaimplicafirmareasauexPrirnn'e' tezeidefiniianuimplicafirmareasaunegareaexistedePosti""11^SensulL*axiomesteimplicat afirmareaexistenei.Lipsete inuimplicafirmareasaunegareaexistenei,fiindc^iwmaesteimplicatafirmareaexistenei.Lipsete aicinoiuneae|evulujs**'careestepropoziia,nsinedemonstrabil,pecarenvtorulcere 'Potezdcaadevrat,pecaredaropostuleazcaadevrat.Eaesteunfelde peaincll"leexistenaobiectuluiei. 81

ARISTOTEL 72b cteva,dacnutoatecitrebuieslecunoatemmaibinedec<concluzia31.nadevr,cauzapentrucareun atributaparineunuisubjesttotdeaunamaipresusdectatributulnsuideexemplu,cauzapHcareiubimceva neestemaiscumpdectobiectulei.Aadar,ntrucpremiseleprimesuntcauzacunoateriinoastre,adica convingerjnoastre,urmeazclecunoatemmaibine,adicsuntemmaiconvin,deeledectdeconsecinelelor, tocmaipentrucprinelecunoatetoatecelelalte. nadevr,nuesteposibilscredemnlucrurilepecarenjqnulecunoatem,nicinulenelegemprintro cunoateresuperioaramaimultdectnlucrurilepecarelecunoatem32.Dartocmaiaceastasarntmpladac cineva,acruicredinsebazeazpedemonstraienuarcunoatedinainteimaibineprincipiile.Ccitrebuies credemnprincipii,ntoatesaununele,maimultdectnconcluzieBamaimultnc.Cinepornetes dobndeascocunoateretiinificprindemonstraietrebuienunumaisaibomaibuncunoaterea principiilorioconvingeremaitaredespreele,dectdespreceeacesedemonstreaz,cimaimultnc,nimicnu trebuiesifiemaisiguroiiibi ANALITICASECUNDI,3,72b Niciunadintreacesteteoriinuesteniciadevrat,nicinecesar34Primateorie,admindcnuexistniciun moddecunoaterealtfeldectprindemonstraie,pretindecaceastaimplicunregreslainfinit,pemotivulc, dacnuexistniciunprincipiu,nuputemcunoateceeaceestemaitrziuprinceeaceestemainainte(ieiau dreptate,pentrucnusepoatestrbateoserieinfinit).Dac,pedealtparte,zicei,seriaseterminiexist premiseprime,acesteanupotficunoscute,ntructnuexistapentrueledemonstraie,ceeace,dupdnii,este singuraformdecunoatere.i,deoarecenuputemcunoatepremiseleprimecunoastereaconcluziilor,care urmeazdinele,nuesteoadevratcunoaterebapoatenuestedelococunotin,ciestecevasprijinitpe simplapresupunerecpremiselearfiadevrate35.Cealaltteorieestedeacordcudnunceprivete cunoaterea,susinndceaesteposibilnumaiprindemonstraie,dareinuvdniciodificultatensusinerea ctoateadevrurilesuntdemonstrate,pemotivulcdemonstraiapoateficircularaireciproc36. '! iesifiemaisiguroii maibinecunoscutdectopuiiacestorprincipii33,pecaresevarezemasilogismulceducelaconcluziaopusi eronat.Ccicelcaretienmodabsolutnutrebuiesfiezdruncinatnconvingereasa. <Concepiifalsedesprenaturatiineiidemonstraiei Uniipretindc,datfiindnecesitateadeacunoateprenii'prime,rezultcnuexistcunoateretiinific. Aliisocotcexis"cunoateretiinific,darctoateadevruriletrebuiesfiedemonstra"

31npasajulacesta,Aristotelseocupdeprincipiiledemonstraiei,n"*jprincipiulcpremiseletrebuiesfie maiadevrateimaibinecunoscutedectcon 12Pasajulcareurmeazfaceapologia,nformulegreoaie,acunc".principiilor.Principiilenesuntdateprintro cunoateresuperioar,nuprindertionscaconcluzia,ideaceeasarpreacelesuntcunoscutemaipuin. 33Cinecunoatecucertitudine,caadevrate,principiileuneidenio"cunoatecuaceeaicertitudinefalsitatea principiilorcontrare. 82 34AdversariiluiAristoteliaduceaudouobiecii:!)unaradical,maiuorderespins:nuesteposibiltiina 2)altamaidetemut,fiindcseservetedensiarmaluiAristotel:oricecunoateretrebuiesfiedemonstrat numaiceeaceestedemonstrat,dedus,fundatestetiin.Obieciilesuntstrnslegate,fiindcpornescdela faptulcapitalallogicii:demonstraia,deducereauneicunoateridinalta.Ceadintipunelandoialcunoaterea tiinificprindemonstraie,petemeiulimposibilitiideamergelainfinitpeliniademonstraiei,daria necesitiideamergelainfinit,fiindcnuexistprincipiiprime.Scepticiiaunumitacestargumentmpotriva posibilitiitiinei:regresullainfinit.Demonstraiatrebuiesaibunnceputnedemonstrabil,unnceputcare nupoatefimonstratinicinuarenevoiededemonstraie.EsteoconvingerefermaluiAristotelanul demonstraieitrebuiesaibunnceput,decicdemonstraia..trebuiessePreasc(vdyKr,ori^cu). ^"Darchiardacamadmite continuprimateoriecexistprincipii, nuCare"UPatefidemonstratinuarenevoiededemonstraie,acestnceput aueev^ratcunoatere,otiin,ciopresupunerearbitrar,dogmatic.Scepticii 'Aiecaa0*18'?'aC6Stargument:"nceputulestedogmatic".Aristotel,pentruascpade0fiindtOtU'.trcbuie sfiedemonstraticdeaceeatrebuiesmergemlainfinit,admitene"iy/oc^Sebita3pr'nciPiiIor'tiinprin intuiieintelectual,prinNoO?,ocunoaterePrincipii] 'tU^'s'ur<evident.Aristotelvacerceta cunoatereaspecifica r3'6nCarteaaHa,ultimulcapitol(al19lea)alopereidefa. lel'cden'aob'ec'eestemaiperfid,fiindcparecsalveazconcepiaaristo circularde'ee'e'darnrealitateofacesrecurglacerculvicios,lademonstraiaatunciprorxi!.em?nea' unegumenisceptic.Dacconcluziaardevenipremisamajor,idecimaipuinconvingtoareicunoscut,ar deveni 83 I ARISTOTEL Teorianoastrestecnuoricecunoatereesteodemonstraidincontra,cunoatereapremiselornemijlociteeste independentaVdemonstraie.Esteevidentctrebuiesfieaa37.Cci,dactrebn1scunoatempremisele prime,dincaretragemdemonstraia,i^regresultrebuiesseterminenadevrurinemijlocite,acesteadevr^ trebuiesfienedemonstrabile.Aceastadeciesteteorianoastrsadugmc,pelngcunoatereatiinific, existunprincipiualeicarenedputinascunoatemdefiniiile38. Cumdemonstraiatrebuiesfiebazatpepremiseanterioareimaibinecunoscutedectconcluzia,iaracelai lucrunupoatefifcacelaitimpattmainainte,ctimaitrziufadealtul,esteevidentcdemonstraia circularnuesteposibilnsensulgeneraldede.monstraie"39,ciesteposibilnumaidactermenul demonstraie"esteextins,aacasincludcealaltmetoddeargumentare,caresebazeazpedistinciadintre adevrurimainaintepentrunoiiadevruriabsolutmainainte,adicmetodaprincareinduciaproduce cunotine.Dai,dacadmitemaceastextensiuneanelesuluiei,definiianoastrdesprecunotinaabsolutse vadovedigreit,cciatuncicunoatereaarcdounelesuri.Sau,atunciadouaformdedemonstraie,aceea caipornetedelaadevrurimaibinecunoscutenou,nuesteodemonstraiensensulabsolutaltermenului40. ceademainti,idecimaiconvingtoareimaibinecunoscut.Artrebuiatuncisirenunmladefiniiadat demonstraieincapitolulprecedent,caresentemeiazpestrictadeosebiredintreanteriorulmaibinecunoscuti posteriorulmaipuincunoscut. 37AristotelconsiderevidentdeosebireadintrecunoatereamijlocitsaupSdemonstraieicunoaterea nemijlocitsaufrdemonstraie.Cunoatereaprin*monstraieesteocunoatereprinaltul,prinprincipii, cunoatereafrdemonstraie*cunoatereprinsine. 38Termenuldefiniii",ntrebuinataicinlegturcuprincipiiledemonstra!"esteobscur,ideaceeaafost interpretatdiferit.Aristotelnelegeadeseoriprinde'noiunile,termenii(opoi),ndeosebitermeniimediii legturalorcuceilali.Nuesteetfcaaicidefiniiasserefereladefiniiilesaunoiunileobiectelortiinelor. 39AristotelrespingeadouaobiecieadusfeluluisudeaconJdemonstraia,anumerespingedemonstraia circular,lacaresarecurspentruasideeacoricecunotinesteobinutprindemonstraie.Respingerease face]consideraieicconcluzia,carevinemaitrziuiestemaipuincunoscut,nupoatepremissau cunotindatmaintiimaibinecunoscut... 40Sarpreacexistunmijlocdeaevitaabsurditateacaaceleailuc,fieimaitrziuimainainte,imai puincunoscuteimaibinecunoscute.Mi]'

84 ANALITICASECUNDAI,3,72b,73a Susintoriidemonstraieicircularenuseaflnumainfaa 1t"tiiPecaretocmaiamsemnalatopedeasupra,teorialorse jificus aconstatarecunlucruexist,fiindcexist unmod ,dovediorice41.Cesteaa,poatefiartatclar,lundtrei U'rnideoarece,spreademonstrancerc,esteindiferentdacseiau 16'termenioripuini,orichiarnumaidoi.Astfel,prindovaddirect, fflUtAeste,BtrebuiesfiedacesteB,trebuiesfieCdeaceeadac feste,trebuiesfieiC.Deoareceprinprobacircular,dacesteA,73a huiesfieB,idacesteB,trebuiesfieA,atunciApoatefi bstituitluiCdemaisus42.Aadar,spunnddacesteB,trebuies rA"nelegemcdacesteB,trebuiesfieC"ideaiciconcluzia cdacesteA,trebuiesfieC".DarCiAaufostidentificai43.Prin urmare,susintoriidemonstraieicircularesuntnpoziiadeazicec dacAeste,Atrebuiesfieunmodsimpludeadovediorice.nafar deaceasta,oastfeldedemonstraiecircularesteimposibil,cuexcepia cazuluideatributecareseimplicunulpealtul,adicnsuirileproprii44. distinciademaisus,ntremainaintefadenoi"i,mainaintenordineanaturii"sauabsolutanterioare. Astfel,ceeaceesteanteriorfadenoipoatedemonstraceeaceestemaitrziunordineanaturii.Aceastaar nsemnasamestecmdoufeluridedemonstraii:deduciaiinducia.Adevratademonstraieestededucia. Induciapleacdelaceeaceestemainaintefadenoi",delaefecte,delaca/ulparticular.Cazulparticularnu poatefimaicunoscut,maiclardectgeneralul,cauzacareestemainaintenordineanaturii".Deaceea inducianuesteodemonstraie.Totui,Aristotelrecunoatetotdeaunacexperienaestepunctuldeplecareal oricreicunoateri,iuneoriseapropiedeconcepialuiBacon,dupcumBaconsaapropiatdeconcepia aristotelicpecareocombteanformeleeidegenerate,scolastice. Aristotelformuleazonoudovadmpotrivademonstraieicirculare.Dacmonstraiacircularfacedin concluziepremis,atunciconcluziaservetesdemonstrezepropriileeipremise,cumaartatpelargn AnaliticaprimII,cap.57,ceeacenseamnasPnecopropoziieexistfiindcexist,saucestevalabil, fiindcestevalabil. Demonstraiacircularprintreitermeni,A,BiC,sefundeazpeposiA^>eadea"'identifica.DacAe^teB iBesteA,amvzutnaintecBesteC.Cumnu?'Ste*"'^esteA>deciAesteA.Identificareaseface, firete,pebazasferei,cAC?n'mutului DacCestecorp,B(mictor)iA(nspaiu),ajungemlaconcluzia deosel*^m^esteA(adicCsaucorp).Subraportulconinutului,ceitreitermenise "esc,subacelaalsfereisuntidentici.sPaiu)^ma'c'araesledemonstraiacircularcudoitermeni:A (corp)iB(n deciorir'Ce6SteOrp'A^estensPa*iu(B>?'totceestensPa*iuWesteuncorP(A)ecorp(A)esteun corp(A). 'anceput'tre"earancl>demonstraiacircularnuesteobinuit,cumsaafirmaterar,ianumeseaplic lansuirilenumiteproprii"(propria,i'Sia),adic 85 ARISTOTEL nsfrit,saartatcdinadmitereaunuisingurlucru """"fie eluntermen,oriopremisnuurmeazniciodatunaltuinnecesarabiacelpuindoupremisenedauo bazpentruaputeafodemonstraie,ccialtfelnusepoateformaunsilogism.DacnAurmeazluiBilui C, iarBiCurmeazreciprocunulaltuiasi]A,esteposibil,cumsaartatnscrierilemeledespresilogism,<t doveditoatesupoziiileunaprinaltanprimafigur45.Darsaart'deasemeneac,ncelelaltefiguri,orinu arelocniciunsiioojS|]!circular,oricelpuinniciunulcaressereazemepeceledoupremij,originare46. Propoziiiaicrortermeninuseenunreciprocunuldesaltulnupotfidoveditecircularnniciunfel. Deoareceasemeneitermenisentlnescrarndemonstraii,esteevidentneseriosasusinecdemonstraiaeste reciprocicdeaceeasepoatedemonstraorice4" <Condiuledemonstraiei:valabildespretoi",valabilnsine",valabiluniversal"> Deoareceobiectulcunoateriiabsolutenupoatefialtfeldeciestecunoscut,adevrulcptatprincunoatere demonstrativvadnecesar48.intructcunotinademonstrativesteprezentnumaicnd lansuirineeseniale,careaparinunuisingurlucrui1caracterizeaz(deexefflpl"animalcarerde",despre om)icaredeaceeapotficonvertiteunanalta.Acest*estemairspnditngeometriei,ngenere,n matematic,undeselucreazcutern*1echivaleni.

45Caultimargumentmpotrivageneralitiidemonstraieicirculare,Anst0reamintetec,pentruaaveao concluziesilogistic,estenevoiededoute/e"(Pre1111'iardemonstraiacircularesteposibilnumainprima figur(Barbara),cniitoiten*potfireciprocaicanexempluldat.AceastaaartatonAnaliticaprimII,caP 46DovadasafcuttotnAnaliticaprimII,cap.57. 47Estedeciomareeroareacredecoricedemonstraieestecircular.Acesteposibillatermenicese convertescreciproc,adicsuntidenticireciprocabiliWsentlneterar.iatuncinupoatefidoveditcircular dectosingurpropoS.amndou.|[f 48Vezidefiniiacunoateriiabsolute(eirioTriuiidirXuis')aici.ncep". v'r' fie^ pitolului2.Dealtfel,necesitateanuestealtcevadectimposibilitateacacevasa 86 ANALITICASECUNDAI,4,73a ',monstraie,urmeazcdemonstraiaesteunsilogismdinaVlDecesare.iastfeltrebuiesartmcesunt premiselenecesare*>ieDUll49rilddfii "nstratieiicareestecaracterullor49.nprimulrnd,sdefinimaJ6Clegemprinvalabildespretoi",n sine"iuniversal"50.Nu06alabildespretoi"ceeaceestevalabilntoatecazurile,nun^h"sinaltulnui ntoatetimpurile,nunumaiacum,iaraltdatn,exemplu,animalestevalabildespreoriceom.idacesteun VraSpUneacestaesteunom",atunciestetotaadeadevrataacestaesteunanimal",idacunaeste adevratacum,i alaltesteadevrattotacum.Oconstatarecorespunztoaresepoatefacedesprepunctcaconinutnorice linie51.Dovadaacestuilucrustnobieciapecarecredemcoridicmcontraaceluivalabildespretoi",cnd ntrebmdaccevaesteadevratnumaintruncazilaunmomentdat52.Numescnsine"toateatributelecare aparinesenei53deexemplu,liniaaparinetriunghiului,punctullinieiccisubstana"54triunghiuluiiliniei estealctuitdinacesteelemente,caresecuprindnnoiuneaei.Apoi,naldoilearnd,numescnsine" atributelecareaparinunoranumitesubiecte,iaracesteasuntcuprinsendefiniiaproprieaatributelor.Astfel, drepticurbaparinliniei,perechei decteste.tiinademonstrativestenecesar.Necesaresteconcluzia,fiindcnecesaresuntipremisele. PnaiciAristotelafcutafirmaiiuordeneles:demonstraiaestecunoatereaabsolut,fiindcnupoatefi altfeldecteste,fiindcaadarestenecesariadevrat.Greutateancepecndnentrebm:ncecondiiise constituieemonstraiadinpremisenecesare,adicnceconstnecesitateapremiselorceservescdemonstraiei. Treisuntcondiiilepecaretrebuieslendeplineascpremiselenecesare: Pretllcatulsfievalabilpentruntregsubiectul2)predicatulsexprimeesena trei.!.'^Predicatulsfieelnsuiuniversal.Urmeazcercetareafiecreiadincele as^fivalabildespretoi"(nainavios)esteprimacondiie,carearedou orice^va'a')''Pentmfiecarecaz,nexempluldefa,pentruoriceomsaupentruPncty)) yvalabilpentruoricetimp. Analii Pres'avalabildespretoi"esteaplicatnacelaifelchiardelanceputulue"pnnie(iCapi) Pmfiecarecaz,nePncty))estevalabilpentruoricetimp. n 56Confiind^^COn'li'ie:Pretlicatulreprezintcevansine"(ko8'aOxd),iarnsine Mesena,cuceeaceeste"(totcoti)lucrulnsui. '"generalul"r""1^^d'n<~areor">substana(oOoi'a)poatensemnaiindividualul"(esenialul)care determinindividualul,adiclfacesfieceeaceeste". 87 ARISTOTEL 73bnepereche,primicompus,ptratiromb,numrului55,itoateasecuprindnnoiuneacareexprimce anumeexist,liniaori Deasemenea,dintoatecelelalteatribute,numescatribute*sinepeaceleacareaparinsubiectuluirespectivpe cndatributelecarnuaparinnniciunuldinacestedoumodurisubiectuluilorlenumesaccidentesau ntmplri,deexemplu,muzicalorialbesteunaccid,alanimalului57. Maideparte,nsine"esteceeacenuesteenunatdesprevrei).altsubiectdeexemplu,lamergtor",celcare mergesauestealbe$tealtceva58.Dimpotriv,substanasautotcenseamnacestceva'*determinatnueste altceva,nafardeceeaceeste.Deciceeacenuesteenunatdespreunsubiectlnumescnsine"ceeaceeste enunatdespreunsubiectlnumescaccidentorintmplare. naltsensapoi,cevacarerevineunuilucrudatoritnaturiisaleestensinecevacarenurevinedatoritnaturii saleesteaccident.Deexemplu,ntimpulmersului,afulgerat"fulgerulnusedatoramersuluitrebuieszicem decicafostunaccident.Dac,pedealtparte,cevarevineunuilucrudatoritnaturiisale,iaparinensinede exemplu, 55Numrptratnumrcufactoriegalinumrrombicnumrcufaetoninegali.

?6Adouadefiniieaeseneisaualuinsine"pstreazprimadefiniie,anmntcesena(atributul)aparine subiectului.Acumseadaugcisubiectulintrndefiniiipredicatelorastfel,nuputemdefinidrepticurb frsubiectulcruiaeleiaparin,fnlinie.Drepticurbsuntnsine"alliniei,darelenupotfidefinitefrs admitemciliniasecuprindendefiniialuinsine"(dreptuluiicurbului).Cumvedem,Aristonntrebuineaz termenuldensine"ntrunsensspecial:nsine"esteesenialul.Mode"1lntrebuineazntrunsensapropiat celuiaristotelic,fiindcopunnsine"relativul"prinaltul"saufadealtul".ndialecticahegelian,nsine" arealtsens:,.snsine*noiuneacutoatedeterminrileei(genuri,specii,subspecii),nsimplicite,nedezvo ndatceconinutulnoiuniiestedezvoltat,noiuneadevinepentrusine".Acetiten*nsine"ipentrusine" aufostutilizaiinfilozofiacontemporan. 57Aristotelopuneaccidentalulesenialului,sauluinsine".Atntu'accidentalenuaparinnsine"sau esenial,ciaccidental,fiindcpotfipierdutesasnufieposedate.Esenialulnupoatefipierdut,citrebuiesfie posedat. 58Mergtorialbpresupuncevacaremergeiestealb,deciunsubsuosubstancroraleaparinacelensuiri, darcareeansinuaparinealtcuiesteatribut. g 59Individualul,(to'8ti).Substana(ouoia)esteindividualul(toSsfl>'nuaparinealtcuiva. ANALITICASECUNDA1,4,73b tmoare,cndisetaiegtulidatorittierii.Ccitiereaadacamorii,iarmoarteanafosto coinciden"atierii60. Deci,nceprivetesferacelorcunoscutensensulpropriu, tributele,caresuntnumitensine,fiensensulcsubiectelelor 103ntinutenele,fiensensulcelesuntconinutensubiectelelor, SUtodatnecesareiprinsine61.Cciesteimposibilpentruelesnu Srt'nsubiectelorlororiabsolut62,orincontrarullordeexemplu, Inietrebuiesfieoridreapt,oricurbunnumr,oripereche,ori ereche63.Cci,ngenulcontrarunuiatributesteoriprivaia,ori ntradictoriulsu64deexemplu,lanumere,ceeacenuestenepereche tepereche,ntructnaceastsfer,perecheesteunconsecventnatural 1luinepereche.Aadar,dacoricepredicattrebuiesfieoriafirmat, orinegatdespreunsubiect,atributelensinetrebuiesfielegatede subiectullorcunecesitate. Astfelamstabilitdistinciantreatributulvalabildespretot"sinsine"65. 60Potrivitexemplelorniratedespreacestalpatruleasensalluinsine"(esenial),estensine"ceeaceeste legatdeunlucruprintrunraportcauzal,decidatoritnaturiisale.Aaestedeosebireancodulpenaldintre ucidereacupremeditareiucidereadinimpruden.nsine"aiciarenelesuldelegturesenial,ntrunchip saualtul. 61Termenulden sine"(koO'avio)revineadesealaAristoteliestemaiclardectaceladeesen(ceeste" unlucru).Elvafifolositladefiniie.nadevr,definiiaexprimnsine"allucrului.nacestpasaj,Aristotel recunoatecasensurilepropriialelui ,Jnsine"primeledou:a)ceeaceaparinecaesenunuisubiectb)i invers,subiectulcareaparineesenei.Celelaltedousensurisunt:c)nuaparinelacevastrin,cipropriului obiectd)aparineobiectuluiprinsineinecesar. Apartenenaprinsineinecesaresteabsolut,cndatributulesteuniciindisolubillegatdesubiect,ca micarealegatdematerie,raiuneadeom,calduldefoc,receledezpad. Darexistioaltapartenenprinsineinecesar:cndsubiectuluiilrmesauunatribut(pereche),sau contrarulsu(nepereche).Dialecticahegelian.lmplicitaparinamndouicnumaiexplicitareaprin intelectintroduce alternativa: sauunatribut,saualtul.Aristotelbnuieteposibilitateadialecticaunuia tenec*'"l0glcasa"intelectual",admitenumainecesitateaaparteneneialternative:dupcu68^a'inieS fiesaudreaPta saucurb,deinliniesecuprindiunaialta, mtotcenuesteneperecheestepereche,iinvers.c'le)nkte'c''st'nSedicontrari:privaie(nepereche) icontradicie(nonpere am^lecazuri,unultrebuiesaparinsubiectului. Aisine"~*UexP''catPnacumprimiidoitermeni:afienunatdespretoi"iafi Unaltsensd6S!fn'la1'Urmeazaltreilea:ceesteuniversalul"(totcaedXou),careaiciare ^atafienunatdespretoi",canDespreinterpretareiAnaliticaprim. 89 ARISTOTEL Numescuniversal"unatribut,careaparineoricruiinsineintructelesteceeaceestedeundeurmeaz

clarci"'universaliisuntlegaicunecesitatedesubiectelelor66.Atributulsine"i,ntructesteceeaceeste" suntidentice.Deexemplu,pu!idreaptaparinlinieinsine,pentrucacesteaaparinlinieintrur*esteliniei triunghiulcatriunghiaredouunghiuridrepte,pentruc*estensineegalcudouunghiuridrepte. Unatributaparineuniversalunuisubiectcndsepoateartacelaparineoricruicazalaceluisubiecti anumecndiapaxtinnprimulrnd67.Aa,deexemplu,egalitateaunghiurilorsalecudiunghiuridreptenu esteunatributuniversalaloricreifiguri.Cci,deiesteposibildeartatcofigurareunghiurilesaleegalecu douunghiuridrepte,acestatributnupoatefidemonstratdespreoricefiguriluatlantmplare,inicinuseiau pentrudemonstraiefigurilintmplare.Cciiunptratesteofigur,darunghiurileluinusuniegalecudou unghiuridrepte.Pedealtparte,oricetriunghiisoscelareielunghiurilesaleegalecudouunghiuridrepte,dar triunghiulisoscelnuestesubiectulprimioriginaralacestuiatribut,ciprioritateaoaretriunghiul.Astfel,ceea ceestedemonstratlauntriunghioarecarsiprim,anumecareunghiurilesaleegalecudouunghiuridrepte,oi cposedoricarealtatribut,iaparinecaatributuniversal.Demonstraiansensulpropriuconstnadovedic atributulaparineuniversal 66Aadar,universalul"areaiciunsensmairestrns.Nuestesimplaapartertlatoi(deomni),ciapartenena numailaanumiiindivizi,aanctntresubiectulca*iaparineipredicatulapartenentexistreciprocitate, adicsubiectulnsuiseafla"predicat.Astfel,omularefacultateadeardentructesteom,adicntructeste' ceeste".Sensibilitateaaparineomuluinunumaicaom,caceeaceesteelnsine,clanimal.nsensullui Aristotel,universal"esteaiciceeaceaparinenumaiuneianu*speciisaunumaiunuianumitgen.Deasemenea, pentruAristotel,universalule*'e'indisolubildenecesar,adicuniversalitateaducelanecesitate.Sepoatespune cas>condiie,universalul",lerezumpecelelaltedou:aparinelatoi"iexisti"sauesenial. j 67Unatributaparineuniversalunuisubiect,daciaparinentoatesp'luiidaciaparineoriginar,adicn primulrnd,deexemplu,cunghiurilemdaudouunghiuridrepteestevalabilpentruoricespeciedetriunghi iestevalab'1triunghinprimulrnd,originar.Nuoricefigurndeplineteaceastcondiieinanumite triunghiuri,citoatetriunghiurilesautriunghiulcaatare. 90 j ANALITICASECUNDA1,5,73b,74a subiect68ntimpcedovadaaparteneneiluilaaltesubiecteesteacesstratienumaintrunnelessecundari neesenial.Totaa,egali douunghiuridreptenuesteunatributuniversalalisoscelelor, multmailarg' 74a <QUizeleerorilorqcepriveteuniversalitateademonstraiei> Nutrebuiespierdemdinvedere,cadeseacdemneroare,pentrucnuavemunprimuniversaldemonstratn sensulncarenoigndimclavem69.ifacemaceasteroaresaucnd,nafardeunindividsaudeciva indivizi,nugsimnicionoiunemainalt70saucnd'obinemunalalucruridespeciidiferite,frcaeles aibunnumepropriu71saucnd,nsfrit,ntregul,desprecaresefacedemonstraia,esteluatnrealitate numaisubaspectulprilor72.Cciatunci 68AceastaestecaracteristicaoricreidemonstraiitiinificeEantruneteacestedoucondiii:a)este universalsauvalabilpentruobiectuldatb)estevalabiloriginar,primordial,pentruacestobiect,aanct obiectuliatributulluiauoextensiuneegal.Existdemonstraiicedepescobiectuldat,deexemplu, demonstraiinumaipentrutriunghiulisoscelacestedemonstraiiaulocnumaintroanumitprivin,carenu esteesenialsauproprie. CapitolularatcensemntatearepentruAristotelatreiacondiiea necesitiiuneipropoziiidemonstrate:universalul.nsemntateauniversaluluintiin tusesesubliniatmaidemult,ndeosebideSocrate,iarlogica,sistematizatdeAristotel, rebuiasaccentuezeroluluniversaluluincunoatereatiinific.nacestscop,Aristotel iraerorilendemonstraiauniversal.Eroareaobinuitesteprereacamdemonstrat universalobiectuldat,ntimpceamdemonstratunaltobiectlegatdeaceluniversal,n nereinferiorlui.Demonstraiavalabilseapliclaobiectulpropriu,originar. Intiaeroareestedemonstraialimitatlaunindivid,chiardacestesingurul peciasa.Daccumvademonstraiaizbutete,explicaiaesteceasereferlacevauniversalFr" '. estenoiuneauniversal,demonstraialanivelulunuiindividsaualctorvanu ndivnmnstra!'e'fiindcnumergepnlauniversalulsaunoiuneadecaredepinde Oferitei ouaeroareconstndemonstrareaunuiuniversal,adicaunuigen,laflStruiSI3ec"'^^sa gsimunnumepentruaceluniversal.Oilustrareacazuluiva72*ansPon''3ilita'eamembriloruneiproporii aplicabillanumere,liniietc.eroareestemaicomplicat.Universaluldemonstratareunnume,atcutn numelelui,nsnumailaaspecteleluiparticulare,laprile" 91

ARISTOTEL demonstraiavafiadevratdesprepriivafivalabilpentruitotuidemonstraianusevaaplicalaacestaca cevaprimiuriiverEuspunnscodemonstraieestevalabildespreunsubiectprin,atare,cndeasereferla ununiversalprim.Cazulpoatefiexempljfi'aa.Dacsardemonstracanumiteliniidreptesuntparalele,ntru iunghiurileformatedeosecantperpendicularpeelesuntunghjiidrepte,sarputeapresupunecacestaeste subiectulpropriuidemonstraiei,caicumarfiadevratdespretoatedreptele.Darnilesteaa,pentruc paralelismullordepindenudefaptulcuacestunghiuriarfiegalecudoudreptentrunanumitcaz,cinumaide faptulcelesuntegalecudoudreptetotdeauna73.Unaltexemplupentruprimulcazarfiurmtorul:dac isoscelularfisingurultriunghisarpreacelarecaisoscelunghiurileegalecudouunghiuridrepteUn exemplupentrucazulaldoileaestelegeacmembriiuneiproporiisuntpermutabili.Permutabilitatease obinuiaafidemonstratapernddesprenumere,linii,solideitimpuri,deieaputeafidoveditdespretoate acesteaprintrosimpldemonstraie.Fiindcnuexistunnumesimplucaresdenoteidentitateanumerelor, lungimilor,duratelorisolidelor,ifiindcacesteadifereaunmodspecificunadealta,aceastproprietateera doveditpentrufiecaredineleseparat.Astzins,dovadaesteuniversal,pentrucelenuposedacea proprietate,ntructsuntlinii,orinumere,cintructeleexprimuncaracter sauspeciilelui.Demonstraia,pentruafivalabil,trebuiesseaplicelauniversalulprim.nulauniversalii subordonailui,careconinaspectesecundare,strinelui.IlustrareadectreAristotelaacestuicazdenatur geometricnupermitevreointerpretare.Estevortidedemonstrareacdouliniisuntparalele.Dacpentru demonstraieserecurgela"secantisearatcfiecaredinunghiurileeiesteununghidreptidecic amndoudadouunghiuridrepte,demonstraiaesteparial,pentrucsecantapoatedaialtfel*unghiuri. Esenialulestecaceledouunghiuri,oricumarfiele,sdeadouungi""1drepte. 73Urmeazexempledeceletreifelurideerori.Elesuntmprumutatedflgeometrie,dinmatematicngenere, careestepentruAristotelmodeluldeti*demonstrativ.Dousunterorileprincipale:a)sedemonstreazlaun universalinfetlceeaceestevalabilpentruununiversalsuperiorb)sedemonstreazlacazurile(si*1"unui universal,nmodseparat,ceeacetrebuiedemonstratlagen,launiversalulp"Exempludeprimaeroareeste demonstrarealatriunghiulisoscel,caicumelarfisinir_triunghi.Eroareaadouaesteexemplificatprin permutabilitateamembriloruneiP10*^nfiecarecaznparte:geometrie,aritmetic,stereometrie,timpnfizic. Ceeacdemonstratcuosteneallafiecarecaz,poatefidemonstratluminoslauniversal11'cuprindespeciile. 92 ANALITICASECUNDA1,5,74a atpecarenoilconsidermcauniversal.Deaceea,chiardac,'ejetedesprefiecarefeldetriunghic unghiurilelorsuntdouunghiuridrepte,fieprinaceeaidovad,fieprinalteleS^pcaz,totuiattatimp ctcinevatrateazseparatiralele,scaleneleiisoscelele,elnutienc,dectdoarnmodeC.74cj triunghiulareunghiurileegalecudouunghiuridrepte,i5utiectriunghiulareaceastproprietatenmod universal,chiarnlnuexistniciunaltfeldetriunghi.Ccinusetiectriunghiultareareaceastproprietate, nicichiarctoate"triunghiurileoauujnUjneric.Formal,nutimdacndemonstraianoastrintrate triunghiurile,chiardacnarexistaniciunulcaresnufie cunoscut75. Cndesteoarecunoatereanoastrlipsitdeuniversalitateicndesteeaocunoatereabsolut?76Dac triunghiulesteidenticnesencuechilateralul,saucufiecarenparte,saucutoateechilateralelelaunloc, atunci,evident,noiavemcunoatereabsolutdardac,pedealtparte,lucrulnustaa,ciatributulaparine echilateraluluicatriunghi,atuncicunoatereanoastrrmnelipsitdeuniversalitate77.Dar,vantrebacineva, aparineacestatribut78oaresubiectuluicatriunghi,oricaisoscel?Cndaparineelsubiectuluinmodoriginar? (idesprecaresubiectsepoatedemonstracaparineuniversal?79) 74Sofistic"nseamnaiciconfundareaaspectuluisecundar,accidentalcuaspectulesenial.Sofismulconst,n genere,nconfundareaaspectelordeosebite. 75Chiardacpropoziiacelordouunghiuridreptearfidemonstratlatoateunghiurileparticulare,nam cunoatepropoziiageneralreferitoarelatriunghicaatare.Ufiecaretriunghiparticularexistcevasecundar caretulburpuritateademonstraieiaplicatlatriunghingenere. 6Cunoatereuniversalicunoatereabsolutsuntsinonime,fiindcimandounseamncunoatereprin dno'8ei^ic(demonstraie).Aristotelncepesnirereglipentruevitareacelortreieroriartatemainainte. Demonstraiainferiorului(aspeciei,aprii)poateaveaovaloareuniversal, eriorulesteidenticcusuperioruluniversal.Acestaesteuncazrar.Deobicei, cuaurSedinconfundareaindividuluicuspecia,aspecieicugenul,ainferiorului cud^101"1'Intreb!reapecaretrebuiesneopunemestedacunatribut(aici:afiegal echilUn8huiridrepte)aparinetriunghiuluicaataresautriunghiuluiisoscelsau sumau k ^tr"'3utu'^ecareestevorbaesteatributulsauesenatriunghiuluideaavea"ghiuriloregalcudou unghiuridrepte. rAristotelcautoregulpentrudescoperireauniversaluluioriginar,prim,Parineatributul,esena,aceln

sine.Pentruaceastavafinevoiedeabstractizare, 93 Evident,aceluiacruiaacestatributiaparinenprimulrnd,nurmabstractizrii.Astfel,unghiurileunui triunghiisosceldebronzsuntegajcudouunghiuridreptedardailaopartebronziisoscel,iatributni74b rmne.Dardaceliminmfiguraorilimita,atributuldispare.Adevratnsfigurailimitanusuntprimele difereneacroreliminaresuprimatributul80.Atunciceestenti?Dacestetriunghiul,atuncivafijnputerea triunghiuluicaatributulsaparintuturorcelorlaltesubiectedesprecareelpoatefienunat,itriunghiuleste subiectulpentrucaredemonstraiaesteuniversal. <Premiseledemonstraieitrebuiesfienecesareieseniale* Cunoatereademonstrativrezultdinprincipiinecesare,pentrucobiectultiineinupoatefialtfeldect este81.Atributelecare adicdeeliminareaatotceestesecundar,neesenial.Astfel,egalitateacudouunghiuridrepteesteatributul triunghiuluicaatare,nuaunuianumit triunghi. 8"Regulacerecaprocesuldeabstractizarepentruadescoperisubiectulunuiatributsnumeargnjos,darel nutrebuiesmeargnicinsus.Desigur,triunghiulnuexistfrfigursaufrliniilecarellimiteaz,dar atributulndiscuienuaparinenicifigurii,niciliniilorceolimiteaz. 81Capitolulcerceteazprincipiulgeneralaldemonstraiei:necesitateaeiDemonstraianecesaresteconcluzia necesar,adicopropoziiecarenupoatefignditaltfeldecteste,iarconcluzianecesarrezultdinprincipii (premise)necesareSeneleg6delasinec,pentruAristotel,necesitateaexistnunumaingndire,ciin namralucirilor.Suntnecesareprincipiile(premisele)carentrunescdoucondiii:a)exprimcevJgeneralsau universal,onoiune{logos)b)exprimcevageneralnsinesauesenial.1celedousensuricunoscuten capitolulprecedent.tiinaapodicticestecunoatereeseneilucrurilor,adeterminrilordatoritcroraunlucru esteceeaceeste,pescurt.eScunoatereanoiuniilucrurilor.Ccidespreunlucrunuexistdectosingurnoi"" carecuprindensinetoatespeciileisubspeciile.Dintregnditoriimoderni,celmaiapr"pedeconcepia aristotelicatiineiesteHegel:tiinaestecunoatereaeseneilucruriiarnoiuneaunuilucruesteunic,cum esteiesenalui.Noiuneacuprinden?inet0speciileisubspeciilecelemaicontrareicontradictorii. Contradiciaestesemnulalruluiirealitiidepline.Aristotelinesprecizezensc,dinatributele(speciile) gen,numaianulaparinenecesarsubiectului,cellaltpoatenumaisiaparin. 94 ANALITICASECUNDAI,6,74b *nsinesubiectelorlorsuntnecesare,pentrucatributelensineaP'jnnaturaesenialasubiectelorlor,sau coninsubiectelenSUlornatur.(Dinperechiledeopoziii,pecareultimaclaslecu*Hnsine,unmembru orialtulaparinenecesarsubiectelor).UrmeaP_.jcgpremiselesilogismuluidemonstrativtrebuiesaib nsuirifIulartat.Ccitoateatributeleaparinlucrurilororinacestfel,oridental,iaratributeleaccidentalenu suntnecesaresubiectelorlor82.Trebuiesvorbimaa,sauslumdreptpunctdeplecarec,monstraiaeste necesaricoconcluziedemonstratnupoatefiHfeldectestei,prinurmare,cconcluziatrebuiesrezulte dinpremisenecesare.Cci,deiputemconchidedinpremiseadevratefrademonstra,totui,dinpremise necesareconchidemnumaidacdemonstrm inaceastasevdetecaracteruldistinctivaldemonstraiei83. Cdemonstraiapornetedelapremisenecesare,sevededinfaptulc,ncontracelorcarepretindcaufcuto demonstraieseridicobieciacpremisanuesteunadevrnecesarfiecsuntemconviniclucrurilear puteastaaltfel,fiecospunemaapentruaneopuneargumentriiadversarului84.Aceastaaratctdenaivi suntceicarecredcaualesbineprincipiile,dacpornescdelaopropoziieprobabilichiaradevrat,cum procedeazsofitii85,pentrucareatiesteaaveatiina86.Cciprobabilulsauneprobabilulnuesteprincipiul, ciprincipiupoatefinumaiceeaceesteprimngenulcareconstituiesubiectul Atributeleaparinlucrurilorsauaccidentalsaunsine,esenial.nsine,esena1necesarsunttermeni reciprocabili.Accidentalulseopuneesenialului,cainecesa Aristoteldeosebetentreadevratinecesar.Oricesilogismpoateaveaadevrate,darnumaisilogismul demonstrativarepremisenecesare.Decinuesteeste' Captemiselesfieadevrate,pentrucasilogismulsfie demonstrativ.Necesitateanule'nerentsubstanei,fiindcsubstanaexistnsine".Deaceea,obiecteletiinei nici6PUtemg|ndialtfel,nicinusepotcomportanrealitatealtfel. ^stedereinutcAristotelrecunoatecnecesitateapoatefisimulat,adicenecesarpoatefiprezentatca atare,dupcumceeaceestenecesarpoate ^DupcomentatorulanticTemistios,arfivorbadeProtagoras. ropoziiaesteobscuriafostcomentatdiferitdeceivechi,caideyecT^areaobinuitesteurmtoarea: sofitiisusineauctiecevanumaicelnu6^tlin'amgenerenrealitate,celcaretieceva,tiedeacest lucru,darmnacelestenposesiacunoateriinecesareiuniversale. ARISTOTEL demonstraieiiapoi,nuoriceadevrestepropriupentrusubiectul* .OT '111

discuie'. Oaltadovadcconcluziatrebuiessesprijinepeprerninecesareesteurmtoarea:acoloundedemonstraia esteposibil88*.nuposedmcauza,nuexistocunoateretiinific89.DacprcsupUriemdeexemplu,un silogismncare,deiAestevalabilcunecesitatedesC,totuiB,termenulmediualdemonstraiei,nuestecu necesitateKadeAiC,atuncinusecunoatecauza.Cciconcluzianuidatoreznecesitateatermenuluimediu, doarececoncluziaestenecesar,des,termenulmediupoatesnufie.Maideparte90,daccinevanucunoaten prezentunlucru,deincreinemersulargumentrii,iarelnsuicontinusexistecailucrulnsui,inicin auitatcetia,atuncielnuaveacunotinnicimainainte.Ccitermenulmediu,nefiindnecesar,poatesfi pieritnacestinterval.Dacesteaa,cineva,deicontinussubzistecailucrulnsui,ideielncreine mersul 87Ceeaceesteaccidentalpoatefiadevratsaunumaiprobabil,darnunecesarNecesarestenumaiceeace rezultdinprincipiilegenuluisubcareintrtemadat.inutotceesteadevratestepropriuacestuigen,ci numaipropoziiilecunoscuteintuiiiprinNou?i,deaceea,necesare. 88Posibilsereferlapropoziiilecarepotfidemonstrate,spredeosebiteiaxiome,acrordemonstraienueste niciposibil,nicinecesar. 89Aristotelvorbeteaicidencocondiieacunoateriinecesare.Nuestedestulcaconcluziasfienecesar pentruaaveaodemonstraie,citrebuiesfienecesimijlocul,adictrebuiescunoatemicauza,termenul mediu.Termenulmediutrebuiesfielegatnecesarcuceidoitermeniextremi.Aceastcondiieestedelasine neles*Concluzianupoatefinecesardacnusuntnecesarepremisele,alcrorpivottermenulmediu.Pentru Aristotel,termenulmediuareroluldecauz. 90Urmeazoargumentareobscur,carecontinupeceaprecedentjlconsiderntrosituaienou,probabil subliniatdeoobieciesofistic.Situaia*sereferlaaceacunotininsuficientprodusdeuntermenmediu (cauz)lipsitnecesitate.SarputeantmplacacelcareafcutunastfeldesilogismsfiK^"desfurarealuii scontinueaexistaelnsuideasemenea,lucrulnsuidmraiona1'ssubzistefrcatotuismaifie cunoscut.Aicisuntpatrucazuridepierdereatiine:1)raionamentulnumaiestereinutdesubiectn desfurarealui2)s""1nsuiadisprut3)obiectulsaulucrulnsuiadisprut4)nsfrit,subiectuli1a uitatcutotul.nafardeacestecazuri,carenuafecteazseriosnaturadenwnsf\semaipoatecatermenulmediu (cauza)sfipierit.AceastdispariiearatcIes mediu(cauza)nuestenecesar,cciocauzadevrat,necesarnupieredispariiatermenuluimediu,tiinanu maiesteaceeadinaintesau,maidegraexisttiinpropriuzis. 0dat'1ou"* ANALITICASECUNDAI,6,74b,75a ntrii,totuielnuareniciocunotin,ideaceeanaveacuarg"ttnicinainte.Chiardactermenulmediuna pieritnmomentulnidaresteexpusspiar,consecinaesteposibilisepoateaC*laDaf'nu*"astfelde condiie,nupoateexistacunotin.75a Cndconcluziaestenecesar,termenulmediuprincareeaeste ditsepoatetotuisnufienecesar91.Cciputemsdeducem sarulchiardintropremiscarenuestenecesar,ntocmaicumputem ,adevruldinneadevr.Dardacmediulestenecesar,iconcluzia buiesfienecesarntocmaidupcumpremiseadevratedau "ntotdeaunaoconcluzieadevrat.Astfel,dacAesteenunatcanecesar despreB,iBdespreC,atunciAesteenunatcanecesardespreC.Dar cndconcluzianuestenecesar,nicimediulnumaipoatesfienecesar. Astfel,slumAenunatcanenecesardespreC,darnecesardespreB, sislumBenunatcanecesardespreCatunciA,deasemenea,vafi enunatcanecesardespreC.ceeaceprinipoteznuesteaa92. Deoarececunoatereademonstrativtrebuiesfieocunoaterenecesar,evidentceatrebuiesfieobinut printruntermenmediunecesaraltminteri,celcareareoasemeneaconcluzienuvatinicicauza,nicifaptulc concluziasaesteoconexiunenecesar93.Cci,sauvaluagreitnenecesarulcanecesar,ivacreden necesitateaconcluzieifraoti,saunicichiarnuvacredeaceasta,ncarecazvafideopotrivdeignorant,fie ccunoatesimplulfaptdinpremisemijlocite,fieccunoatecauzadinpremisenemijlocite94. 91AristotelaartatnAnaliticaprimII,cap.24,c,ntocmaicumdinurnisefalsepoaterezultaoconcluzie adevrat,totaadinpremiseposibile(contingente)Poaterezultaoconcluzienecesar. 1 rDacpornimdelaipoteza,carevaficoncluzia,cAnuaparinenecesar Iu'rnUVmputeadeducedinpremiseleAaparinenecesarluiBiBaparinenecesaroncluziaacestoraeste AaparinenecesarluiC,ntimpceprinipotez,amadmisenum9a3'PosibilcaAsaparinluiC. sa|e,P^ec&Aristotelvreasntmpineoobiecieposibilmpotrivaafirmaiei susinCC6necesararezultidinpremisecontingente(posibile),dupcenaintene*sarecncluzie necesar(ocunoateredemonstrativ)rezultdinpremiseAristotel anunia'c"nlegareanecesaratermenului mediucutermenulmajoriminor.'J"erecurgndlaposibilitateauneiiluziilogice:credemcmediuleste

legat 'Jgndlaposibilitateauneiiluziilogice:credemcmediulestelegat ^aceeacunoatereaestegreitconsideratdemonstrativ.nufaicceaUn'C1macarnuvomcrede,dactim ctermenulmediupoatemijlociexist,nudincecauzexist,saudactimnemijlocitcconcluziaeste ARISTOTEL Despreaccidente,carenuexistnsine,potrivitdefiniieiddenoiatributelornsine,nuexistcunoatere demonstrativ45,qdeoareceaccidentuldecarevorbescaici96poatetotaadebines'aparinsubiectului,nu sepoatedovedinecesitateaconcluziei.Darpnsevaridicaobiecia:pentrucendialectic,dacconcluzianuest necesar,ssefonnulezentrebrideterminatedespreastfeldeacedente?Narfioarerezultatulacelai,dacse formuleazoricefelantrebrilantmplareiapoisartrageoconcluzie?97Soluiaesteciprinntrebri trebuiesadmitempremise,nupentrucconcluziaarfnecesardincauzapremiselorconcedateprinntrebri,ci pentructrebuiesafirmmconcluzia,dacafirmmcelecuprinsenrspunsurilelantrebri,isoafirmm caunadevr,dacaceleasuntadevrate98 Deoarecenfiecaregensuntnecesareatributelensine,caresuntposedateesenialdesubiectelecaatare,este clarcattconcluziilectipremiseledemonstraiilorcaredauocunoateretiinificsereferlaceeaceexist nsine".Cciaccidentelenusuntnecesare.aanctnucunoatemnecesarcelecuprinsenconcluzie,chiardac elesunitotdeaunaaa,darnusuntnsine,cansilogismelefundatepesemne,cciaicinuvomcunoatecafiind nsineceeaceexisttotuinsine. necesarprinconinutulei,nuprindemonstrareaeicanecesar,deoarecedemonstraiinecesarpresupuneun termenmediunecesar,adiclegatnecesardeceilalidoitermeni 95Aristotelsefoloseteideexpresiaaccidentensine"(au|A|3e(ritoTaraSavid),pentruadesemnaatributele eseniale.nsensulgeneralipropriu,accidentul"opuneesenialului.Exist,prinurmare,ocunoatere necesar,apodicticaaccidentele!nsine".Terminologiaaristotelicrmnenestabit. 9* Evorbadeaccidentulpur,carenuexistnsine,legatdesubstan.Pn>definiiasa,accidentulesteceeace poatesaparin,darisnuaparinsubstanei 97ObieciaprivetedeosebireafcutdensuiAristotelntretii!1demonstrativ(apodictic)idialectican senssocraticoplatonic.ndiscuii,lantre1"pussedunrspunsprimitcaadevrat.Darprindiscuie, rspunsulaparecainipsldeacceptat.Decesrecurgemdarladialectic,adiclantrebricurspunsuri prova"fiincsereferlaaccidente,cndavemocunoaterenecesar? 98Aristotelrecunoateroluldialecticiincunoatere.Dialecticaesteu'1cercetareaproblemelorncarenuputem obinedelanceputoconcluzienecesara.dialecticputemrespingeunadversari,astfel,neapropiemde adevr. 99Aristotelnuaducenimicnou,cirepetcelespusenainte.Estenecesar"ceeaceesteesenialsaunsine. Accidentelecaatare,dacnusuntnsine".nUnecesitate. ANALITICASECUNDA1,7,75a,b ,100 omcunoatecauza1"0.Daracunoatepentruce"existceva*aaacunoateprincauz.Trebuiesconchidem cattmediulse' aparintermenuluiminor,cticelmajortermenuluimediu101. <Ptemiseledemonstraieitrebuiausaparinaceluiaigencaiconcluzia> Urmeazc,ndemonstraie,nuputemtrecedelaungenlaaltulNuputem,deexemplu,dovediadevruri geometriceprinadevruriaritmetice102.Ccitreielementesuntcuprinsendemonstraie: 1)ceeaceestededemonstrat adicatributullegatnsinedeungen 2)axiomele,adicpremiseledemonstraiei1033)genul,subiectndiscuie,alecruiatributeiproprieti esenialesuntdatelaiveal75bdectredemonstraie.Axiomele,capremisealedemonstraiei,potfi 100Despresilogismeledinsemne(semn otiucIov),AristotelavorbitnAnaliticaprim,carteaaIia,cap. 27.Acestesilogismenearatccevaexist,nunspentrucesaucauza.Aa,deexemplu,dinfaptulcofemeie arelapte,deducemcestensrcinatsaucanscut.Legturadintreprezenalapteluiisarcinnuestecauzal, cicauzaarputeafialta,ccilaptelepoateapreainaltemprejurri.Deaceea,concluziascoasdinsimple semnenuesteocunoateretiinific,nuesteoadevratdemonstraie,deiconcluziaesteunfaptconstant. 101Cualtecuvinte,termenulmediutrebuiesfielegatnecesarcuceilalitermeni:termenulmediuaparineca atributesenialtermenuluiminoritermenulmajoresteunatributesenialaltermenuluimediu:om"(catermen mediu)aparineeseniallui crate,iarmuritor"(termenmajor)aparineesenialomului"(termenmediu). 2Aristotelformuleaznacestcapitol,cainaltele(vezi,deexemplu,iolul9aici)unadintezelefundamentale alefilozofieisale:incomunicabilitateage1or.Fiecaredemonstraiesedesfoarncadrulunuigendeterminat deobiecte,careaPnncipiileiaxiomeleproprii.Deaceea,esteoeroareaaplicaprincipiileunuiexemplu,ale aritmeticii)laaltgen(deexemplu,lageometrie).AceastconvingereaplimSVStemular>sttelic,unobstacol ncaleaprogresuluitiinific,realizattocmaiprinniu6araatemat'ciilalumeafizic,imaialesaunui domeniumatematiclaaltdomeanalif^ZlK^atematicaafcutprinDescartesunprogresconsiderabil,n geometriaaplicareadatOritaPlica"iaritmeticiilageometrie.VomvedeacAristotellimiteazac^Ul

Principiumetodologic,nsmaimultformal,abstract,dectconcret. maxiomenusenelegenumaipremiseleuneianumitedemonstraii,lecarecomandarticulaiilesaustructura uneidemonstraiidate. citOae.Pn 99 ARISTOTEL identicedarncazuladouagenuridiferite,cumarfiaritmeticgeometria,nusepoateaplicademonstraia aritmeticlaproprietmrimilor,dectnumaidacacestemrimisuntnumere.Cum,posibiltranspunerean anumitecazuri,vomartamaideparte. Demonstraiaaritmetici,lafel,demonstraiiledintiinesemeninlagenulsubiectuluidedemonstrat,aa nct,da"demonstraiaestetranspusdelaosferalaalta,genultrebuies&fidentic,oriabsolut,orintro anumitprivinacelai104.Daciinuestaa,transpunereaesteevidentimposibil,pentructermeniiextremii mediultrebuiesprovindinacelaigen105altfel,predicatele,dacnuaparinnsine,trebuiesaparin accidental.i,deaceea,nusepoatdovedipringeometrieccontrariilecadsubosingurtiin'"'1,nicic produsuladoucuburiesteuncub107.Nicinusepoatesdemonstrmo teoremauneitiinecuajutorulaltei tiine,afarnumaidacaaceastateoremestesubordonatceleilaltetiine(deexemplu,teoremeoptice geometriei.,oriteoremearmonicearitmeticii)108.Geometria,deasemenea,nupoatedovedidespreliniivreo proprietatepecareelenuoposedcalinii,adicnvirtuteaprincipiilorinerentegenuluipropriueanupoate arta,deexemplu,cliniadreaptesteceamaifrumoasalinieorieiestecontrarulcercului.Cciacestecalitinu aparinliniilornvirtutea 1(14Transpunereaestepermisdacobiectulasupracruiasunttranspuseprincipiileunuigenestesubordonat genuluidatsaudacnouatiinesteopartesubordonataceleivechi.Aristotelseparstrictnumrul (aritmetica)imrimea(geometrideoparte,peacesteademicare(fizica),dealtparte.Opticaeste,n anumitprivinsubordonatgeometriei.Opticaposednslaturicarenupotfigeometrizate. 105Ceitreitermeniaisilogismuluitrebuiesaparinaceluiaigen. 106Esteunprincipiu,asupracruiaAristotelrevineconstant,ctiinacontrariiloresteuna".Principiuleste dialectic.Nugeometriavademonstraunprincipi"*degeneral,citiinaceamaigeneral,filozofia,prima filozofie",numitimetafizic.adicotiinfundatpecercetrispeciale,perezultateletiinelor.Ceeace este,.Pnfilozofie"nsine,nnaturalucrurilor,estemetafizic"pentrunoi,adictiinaU'Bntemeiatpetoate celelaltetiine. 107Problemadublriicubului,deisereferlafiguri,presupuneoconsticaredepetegeometriaplani estedecompetenastereometriei.UniiinterpreicAristotelvorbetedenumerecuburi,nudefiguri. ^ 108Aristoteladmite,pelngaspectelegeometricealeopticii,faritmeticealeacusticii,aleteorieiarmoniei. MatematizareaopticiiiacusticiiaPKpnntimpurilenoastre.Aristotelnumeteacestediscipline matematicfizic",imatematic,pentruapuneaccentulpematematiciaartacestevorbadeo amatematicii,nuafizicii. 100 ANALITICASECUND1,8,75b mpreun lorpropriu,cidatoritalteiproprieti,creiaeleiaparin\lcualtegenuri. 8<pre0iiseledemonstraieitrebuiesfieeternvalabilo Estetotattdeevidentc,dacpremiseledelacarepornetelosismulsuntuniversale,concluziauneiatare demonstraiidemontratiensensulabsoluttrebuie,deasemenea,sfieetern.Deaceeanuexist demonstraiesaucunoatereabsolutdesprelucruriletrectoare,cinumaiocunoatereprinaccident,pentruc laceletrectoareconexiuneaatributuluicusubiectulnuesteuniversal,citemporarinumaintroanumit privin109.Dacsefaceoastfeldedemonstraie110,unadinpremisetrebuiesfietrectoareinuuniversal (trectoare,pentrucnumaidaceaesteaaiconcluziavafitrectoarenuesteuniversal,pentrucpredicatul vafienunatdespreunelecazurialesubiectului,darnudesprealtele)aanctconcluziapoatesfievalabil numailaunmomentdatdarnuuniversal111. Acelailucruesteadevratdespredefiniii112,ntructodefiniieesteoriunprincipiu,orioconcluzieaunei demonstraii,orio 109Cunoaterea,fiindreflectarearealitii,vafiaccidental,trectoare,dac realitateacunoscutesteaccidental,neesenial.Dimpotriv,cunoatereaesenialului esteeternvalabil.Deaceeanuexistdemonstraiendomeniulrealitiipieritoare,ci numaindomeniulexisteneieterne.Aristoteltrececuvedereacadevrul,deireflect tatea,arecaractereoriginale,aacumcunoatereasedeosebetedeexisten.Adevrul eircsl'tipieritoarenuestensuipieritor,cinumainceteazdeamaifiacumvalabil. evrulpierenumaidacsedezvluiecaeroarensine.elrmnevalabilpentru

a'cniarpieritoare,reflectatiexprimatnaceladevr.Temporarinumai anumitprivin"suntdoucondiiicareseopunaparteneneiuniversale,adic no"cetimpintoateprivinele. Estevorbadedemonstraiaalcreiobiectesteaccidentul,pieritorul.exist" ^entruAristotel,nutotcese ntmplestenecesar,cialturidenecesitateunileItMnPlarea,accidentalul.ncadrulrealitii,necesitateai ntmplareasuntstrns modogmlulnuadmiteonecesitateabsolutnunivers,cumvaadmiteungnditor~ucrn.Spinoza. ls'telabordeazaicialdoileaelementaltiinei,alturidedemonstraie,uo).Demonstraiaidefiniiasunt uniteprinraportarealorlaceeaceeste 101 ARISTOTEL ei. demonstraiecaresedeosebetenumaiprinordineatermenilorDemonstraiaitiinantmplrilorfrecvente cumarfi,deexerrmiaeclipselorlunii suntcaatareevidenteternedar,ntructnusueterne,elesunt particulare.icaeclipsadelunsunttoatecazurileuacelaifel113. <Premiseledemonstraieitrebuiesfiepropriieiinedemonstrabile> Esteevidentcnimicnupoatefidemonstratdectnumaidinpropriilesaleprincipii,decicceeaceeste demonstrataparinecaatarelucruluinsui114.Prinurmare,dovedireachiardinpremiseadevrate, esenial,nsine,laoricelucru.Definiia,carevaficercetatpelargncarteaa11aioperei,exprim determinrile,noteleesenialealeunuiobiect,nsnutoatedeterminrile,cigenulcelmaiapropiatispecian careintrobiectuldat.Aristotelcunoatetreifeluridedefiniii:a)definiiacaprincipiusaupremisaunui silogismdemostrativ,deexemplu.Oriceomesteunanimal"sau:Animal(predicat)aparinetuturoroamenilor (subiect)"b)definiiacaconcluzieauneidemonstraii,oridecteoritermenulmediuserveteosunimo speciecugenuleic)nsfrit,definiiacademonstraieprescurtat,deciopropoziiecaresedeosebetede demonstraieprinpoziia"(thesis)acuvintelor.Definiiaexprimatributeleesenialealeunuisubiectfra recurgelademonstraie.Maitrziu.Aristotelvasusinecdefiniianupoatefidemonstrat,deoarece condiione*demonstraiacapremisiconclu/ie,cumifiindcestedemonstraiasubaltfonul 113Pasajulestedeosebitdeimportant.nadevr,dacdemonstraiavalabilnumaipentrurealitileeternei imutabile,idactiinaesteposibilnumaipMdemonstraie,maiputemaveaotiinafenomenelorsau schimbrilordinnaturi,"^alesaaceloraperfectedincer,studiatedeastronomie?Aristoteladmiteo demonstrat*!1otiinantmplrilor,cumsunteclipselesaufazelelunii.Dariaicieldistinge'"cauzaeclipsei, careestevalabiltotodeauna,decietern,imprejurrileparticulaaccidentale,caresuntvariabile, accidentale,orictarfideprecisprevedereaeclipseceprivetetimpulapariieiei.durataimrimeaei. 114Aristotelparecrevinelaaceaimportantconvingereasatratatina1ncapitolul6artasecpremiselei concluziasuntnecesareieseniale(ns'ne'universalencapitolul7artasetocmaiceeacerepetacum,anume cprennse concluziatrebuiesaparinaceluiaigensaudomeniuncapitolul8artase< uneidemonstraiiesteetern.Acumntreteidezvoltcelespusencapit"'iuielsusinectoateconcluziile demonstratedespreomtrebuiesfiescoased'n" 7ln 102 ANALITICASECUNDA1,9,75b,76a """"^nstrabileinemijlocite,nuconstituietiin.AstfeldedovezisiaceeaaluiBrysondesprecvadratura cercului115.CcieleiauSUI1rtiiiuncaractercomununcaractercarepoatesaparinialtor76aa si,prinurmare,astfeldedoveziseaplicdeopotrivlatedegendiferit.Deaceea,elecercunoatereaunui atributaparldnumaiaccidental,nuaparinndsubiectuluicaatare.Altminteri,nstratianarfifostaplicabilla altgentotaadebine116. Cunoatereanoastrdesprelegturaunuiatributoarecarecusubiectnuesteaccidental,daccunoatemprin termenulmediu,nrtuteacruiaatributulesteinerentsubiectuluidat,dupprincipiileropriisubiectuluicaatare deexemplu,daccunoatemcproprietateadeaposedaunghiuriegalecudouunghiuridrepterevineacelui subiect,cruiaeaiaparinensineicadedusdinpropriileprincipiialeaceluisubiect117.Deaceea,dac aceastproprietateaparinensineceluicruiaeaaparine,atuncimediultrebuiesaparinaceluiaigencai termenulmajoriminor.Singureleexcepiilaaceastregulsuntcazuricaaceleacumarfiteoremelearmoniei, caresuntdemonstrabile nsui",adicdinproprietilesaleeseniale,nsine".Dareladaugncceva:chiardacconcluziaestescoas dinpremiseadevrate,dateimediat,nedemonstrabile,darpremiselenuaparindomeniuluisaulucrului demonstrat,caesenalui,demonstraianuestevalabil.115MegariculBryson,miculsocratic,probabil nvtorulluiPyrrhon,careestefondatorulscepticismului,ancercatsdovedeasccvadraturacercului, problemcareapreocupatintenspegeometriiantici.Bryson,pentruacalculacvadraturacercului,anscrisn cercunptrat,careestefiretemaimicdectcercul,iarcercul1anscrisntrunptratmaimare,aanct

cerculseaflantreceledouptrate.Principiulcalcululuiesteurmtorul:lucrurilecaresuntmaimarisaumai micidectaltelesuntegalentreele.CumPtratulnscrisncercicerculnsuisuntmaimicidectptratulcel mare,elesuntegale.nstotelobiecteazcprincipiuldepetesferapurageometriei,antinderilor,caatarete comunialtordomenii,aici,arimeticii. .Vomvedeacexistiprincipiicomunetuturordemonstraiilor,daraceste 'Pusuntaxiome",caresuntaltcevadectprincipiilevalabilepentruunanumitcocruriDecidemonstraia presupunedoufeluridepremisegenerale:axiomele,etuturMgenurilordemonstrate,iprincipiile,proprii fiecruigen. Demonstraiapresupunedoucondiii:a)atributultrebuiesaparinniesteacestsubiect,deci atributulintrntreprincipiileproprii sinehDemonstrsubi'ectu'ui'ntructDe aparteneneinsine. ")trebuiesexisteuntermenmediusauocauza

p ^ristotc*uza(termenulmediu)estedeaceeaiesensaudeacelaigen.PentrualorPjaPOItuldintre cauziefectesteanalitic,presupunedaroidentificarenoionalmedius 'laceurmeazntextconfirm existentaraportuluianaliticntretermenul^'termeniiextremi". 103 AR1STOTEL prinaritmetic118.Astfeldeteoremesedovedescprinaceiaitermmediicaiproprietilearitmetice,darcuo deosebire:faptulca"cadesuboalttiin(pentrucgenulsubiectuluiestealtul),darcluicadesubotiin superioar,creiaiaparinesenialaceleatribut$Sevededinacesteexcepiiaparentecniciunatributnueste absdemonstrabil,dectnumaiprinpropriileprincipii,carens.nCaacestortiine,auuncaractercomun. Nuestemaipuinevidentcprincipiilepropriialeorict.lucrusuntnedemonstrabilepentrucprincipiile,din careelearputsfiededuse,arfiprincipiileatotceexist,iatuncitiinacreiaeliaparinarposedao suveranitateuniversal120.nadevr,tiemaibinacelaacruicunoatereestededusdincauzemainaltecci cunoatereasarezultdinpremisedatedinainte,daceaderivdincauzecaresuntelenselefrcauz.Prin urmare,daceltiemaibineichiarfoartebine,itiinaluivafiotiindeungradmainaltsauchiarde gradulcelmainalt.Dar,aacumstaulucrurile,demonstraianuestetransponibillaunaltgen,cuexcepia artat121,cndafostvorbadeaplicaiademonstraiilorgeometricelateoremedemecanicorioptic,saua celoraritmeticelademonstrareateoremelordearmonie. Estegreusfimsiguridactimorinu,pentrucestegreusfimsiguridaccunoatereaestebazatpe principiilepropriifiecruilucruceeacetocmaiconstituieadevratacunoatere.Noicredemcavemo cunoateretiinificdacamtrasconcluziidinpremiseadevrateiprime.Daraceastanuestedeajuns concluziatrebuiesfiedeacelaigencaipremisele122. 11SAristotelaprevzutiuneleabateridelaregulademonstrriincaiMaceluiaigen,atuncicnddomeniulla careseextindprincipiileunuigensesubordoneazacestuigen.Astfelesteteoriaarmoniei(harmonica"). Sunetele,caredefaptaparinuianumitgenderealitate,aucauzasaupentruce"allorndomeniularitmeticii saunumrriivibraiilorpentrufiecaresunet. 119Faptul(oti)suneteloraparineuneitiineinferioarecauza(SioTUaparineuneitiinesuperioare.De obicei,cauzaaparinegenuluicruiaaparineP 120Aristotelfacealuzielaprimafilozofie"saumetafizica",decila.^celormainalteprincipiiale existentuluicaexistent",principiivalabilepentrtiinelesaucelpuinpentruungrupdinele. ^ 121Trimiterelacapitolul7deaici.ncepriveteexcepiile,npasajul^^^seadaugmecanica,acrei geometrizare(realizatdemoderni)estecunoscAristotel. 122Cunoatereatiinificsauperfecttrebuiesfiededusdinproprii,nudinprincipiilealteitiine.Concluzia ipremiseletrebuiesfieomogene 104 ANALITICASECUNDAI,10,76a,b 10 <Principiicomuneiprincipiiproprii> principiinoricaregenaceleelementeacrorexisnoatefidemonstrat.ncepriveteattacesteadevruri prime,K.aceestededusdinele,nelesulnumeluiesteluatcadat123.Ctaprincipiilortrebuiesfie acceptatdelanceputnumairestul.jjfjedemonstrat124.Astfel,deexemplu,noiacceptmdeopotrivce nseamnunitate,liniedreaptitriunghidar,pecndlaunitatejrinieadmitemifaptulexisteneilor,restul trebuiedovedit125. Dintreprincipiileutilizatentiineledemonstrative,unelesuntropriifiecreitiine,iaraltelesuntcomune,dar comunenumainsensuldeanaloge,fiindutilizatenumaintructcadngenulceconstituiedomeniultiinei

respective126. Principiipropriisunt,deexemplu,definiiilelinieiialedrepteiprincipiicomunesunt,deexemplu,cantiti egalesczutedincantitiegaledauresturiegale".Fiecaredinacesteprincipiicomuneestesuficientncadrul genuluidecareseocuptiinarespectiv.Cciunprincipiudeacestfelvaaveaaceeaifor,chiardacnueste utilizat76b principiilorpropriiestelucrulcelmaigreuntiindescoperirealorsentemeiazpeinducie,peexperien. 123tiinademonstrativaredouelemente:principiileiconcluziilederivateomprincipii.Amndou elementelepresupuncuvinte,nume,careauunneles,adiccuprindcelezececategoriideexisten(substan, calitate,cantitate,relaieetc).Sensurilecuvintelornupotfidovedite,ciluatecaataredinexperien. Existenaprincipiilorincludeadevrullor,careestecunoscutprinNouj,j'ntu''eintelectual,cumsevaartan ultimulcapitol(19)alcriiaaIiaaoperei Matematicaacceptexistenaunitii,alinieidrepte,atriunghiului,adicfifigurilor,dardemonstreazcun ui"monstrareaseraportlaatributelefigurii 3nu>iciuaucaacceptaexistenaui erair>er*'Zgurilor,dardemonstreazcununghiestedreptsauclaturileluisunt ?enutu'repelatpnacumcoricedemonstraiepresupuneprincipiiproprii dennstratjmemuluicorespunztorobiectelordemonstrate.Pelngprincipiileproprii. analogjes'>resuPuneiprincipiicomune,cuprecizareacprincipiilesuntcomuneprin JeVeninds"asemnare".adicprincipiilecomunesuntadaptateIagenuldeterminat, eomeirip..'Astfel,mrimea"caanalogiesauasemnarentrearitmeticsi ^strns*ca'dupcumestevorbadelinii,figurisaunumere.Principiulcomun naplicaieladomeniulrespectivaldemonstraiei. 105 ARISTOTEL general,ciaplicatdegeometrunumailantinderi,iardenumailanumere.Deasemenea,propriiuneitiinesunt obiectel existenesteluatcadatialecroratributensineealecercetdeexemplu,naritmeticunitile,n geometriepuncteleiiniileillbil ea^rc a existenactinelesulobiectelorsuntacceptatefrdovaddeatiinedardinatributelelor,celeaparinn sine,esteacceptatnunelesullor.Deexemplu,aritmeticaacceptnelesuldeneperechpereche,ptrati cub127geometriapeaceladeincomensurabilori1liniefrntoricurb,pecndexistenaacestoratributese demonstrecuajutorulaxiomeloridindemonstraiianterioare128.Astronomulprocedeaznacelaifel.n adevr,oricaretiindemonstraipresupunetreielemente:1)ceeaceeapunedelanceputcaexistem(adic genulalecruiatributeesenialeealeexamineaz)2)aanumiteleaxiome,caresuntpremiseleprimeale demonstraieisale3)atributelealcrorneleslaccepttiina130.Totui,uneletiinepotfoartebinestreac cuvederea,frneajunsuri,uneledinacesteelementedeexemplu,putemsnupunemdelanceputexistena genului,dacexistenaluiesteevident(deexemplu,existenadecaldireceestemaievidentdectaceeade numr)131oriputemomitedeaacceptaexpresnelesulatributelor,dacelestebinecunoscut132.nacelai fel,nelesulaxiomelor,cumarfi:sczndcantitiegaledin 127Estevorbadenumereptrate(4=2x2,9=3x3)saucubice(27=3x3x3). 128nprincipiilepropriiintriobiectelededemonstratncepriveteexistauisensullor,iaratributelensine numainceprivetesensul.Elenseleurmeazins"fidemonstrate. 129ntext,astrologia",termenulntrebuinatdeanticimultvremepenWJdenumiastronomiannelesulde astzi.Astrologia,catiinaraporturilordintre*:isoartaoamenilor,sadifereniatnepocapostaristotelic, elenistoroman.nastronolumcadatexistenaatrilor,dartoateproprietilesaurelaiilelorsuntdemonstra 130Pescurt,celetreielementeluatecadatenoricedemonstraiesunt:a)$sausubiectuldemonstraiei,de exemplu,numrulsaufigurab)axiomeleaupnJpropriuzisec)sensulunoranumiteatributecerutede demonstraie,deexemplu.?neperecheetc. 'PentruAristotel,caldulirecelefiindobiectedepercepianU ca" iuitiiur\iuivnvi^vuiuuijiiv^vi1 iiiuuv.'U4^v,Liw^vi/wi**^,ofj* afirmateexplicit,ntimpcenumrul,careesteobiectdegndire,ceresfie lanceputnmodexplicit.Numrulpoatefidefinit,nunscaldulsaurecele^ 132Nunumaiobiectulpoatefiprimitimplicit,fropoziieexpatributelelui,alcrorsensestebinecunoscut. 106 ANALITICASECUNDAI,10,76b sale.avemresturiegale",estebinecunoscutideaceeanucaIltluousexpres133.Numaipuinnsnnatura lucrurilorstauceleeSentealedemonstraiei:obiectuldedemonstrat,atributelelui,

ledemonstrmipremiseleprincaredemonstrm.I*c'eeaceexistnecesarprinsineiceeacetrebuies1 credem .citatecaadevrat,estedeosebitattdeipotez,ctidecaneceM,.w. ..'. lat134Sezice:trebuiesa1credem,pentrucaoricesilogism, P.maimultodemonstraie,seadreseaznunumaicuvntului Crncisicuvntuluidininteriorulsufletului135.Cciputemoricnd ...obieciicuvntuluivorbit:cuvntuluiinternnuiputemobiecta tdeaunaCeeaceestedemonstrabil,daresteacceptatdevorbitorfr dovad,este,dacasculttorullcredeilaccept,ipotezdei teznumaintrunsenslimitat,adicrelativlaasculttor.Dac asculttorulnarenicioprere,orioprerecontrarasupramateriei, ceeaceacceptesteunpostulat.naceastastdistinciantreipotez sipostulat.Ccipostulatulestecontrarulpreriiasculttorului,sauceea ceestedemonstrabil,daresteacceptatiutilizatfrdemonstraie. 111Vedemdarcceletreielementealedemonstraieipotfisubnelese,iastfelcadeobieciaposibilcauneori demonstraianuformuleazexplicitceletreicondiii.Totui,explicitsauimplicit,elesunttotdeaunaprezente, nsnupotfitoatesubnelesedeodat.Axiomafacelegtura,estetermenulmediuntresubiectiatribut. 134Mainaintesafcutdeosebireantreprincipiilegeneraleiprincipiilepropriialeuneidemonstraii. Urmeazacumdiferenancadrulprincipiilorgenerale.Sefaceodistinciehotrtntreaxiom,ipotez (OijoSeois1)ipostulat(aiTT)ua).Axioma s6olegesupremaexisteneiigndiriieanuestedemonstrabilinicinuarenevoie demonstraie,fiindc estenecesardinsineiprinsine,ifiindcesterecunoscutnecesardectretoi.Axiomaesteevidentprin sine,prinluminasainterioar.Ipotezateunadinceledouclasealetezelor.Primaclassuntdefiniiile termenilordefiniiilecla"Cex'sten!aobiectuluidefinit,cinumaioafirmareexplicitacuvntului.Adoua'vida lPteZele'afirmiexistenaobiectuluidefinit,daroexistencarenuestedeplinProfe*'Carehrtrebui demonstrat.Postulatulesteopropoziiefundamental,pecareJTOseh'Ceree'evu'u'saadmit,nvingndo rezisteninterioar.Axioma,sprenuesfce'Potez,seimpunegndiriiprinevidenasaspredeosebirede postulat,ea""femona'^caevident,ciesteevidentinecesar.Toatetreiauncomuncsunt 135'fiecarenaitfel,fiindctoatecondiioneazdemonstraia. cuvntul'.stote''acedeosebireadintrecuvntulexterior"(eu)Xo'yosOiif u^ys), raiunea,gndireansi.Axiomeiisepotaduceobiecii, annsuPusndoieliiprinsimplavorbireexterioar,vorbireainterioar,eiizdruncinatnncrederea acordatevidenteiaxiomelor. 107 ARISTOTEL Definiiileadiccelecarenuexprimccevaeste^^estenusuntipoteze,ciipotezelesecuprindn premiseleunei "" Definiiilecernumaisfienelese,iaceastanuesteoipoteznumaidacsesusinecauzireaesteoipotez. Ipotezele,din tiine afirmfapte,deacrorexistendepindeexistenafaptuluidedui*Ipotezelegeometruluinusuntfalse,cumau susinutuniicareprc,deinutrebuiesutilizmnimicfals,totui,geometrulsusinefals,cndafirmclinia pecareotrageestelungdeunpicioriestedreapt,cndeanuesteactualniciuna,nicialta137.Adevrulc geometrulnutragenicioconcluziedinexistenalinieiparticu]77adesprecareelvorbete,cidinceeaceea semnific.Oaltdistinctestectoateipotezeleipostulatelesuntsauuniversale,sauparticularepecndo definiienuesteniciuna,nicialta138. 11<Feluriledeaxiom> Astfel,demonstraianuimplicnmodnecesarexistenaIdeilor,niciaUnuluialturideMultiplu,ciimpliccu necesitate 136Definiia(opo?sauopionos')nuesteniciadevrat,nicifals,tlecini:includeexistenai,prinaceasta,se deosebetedeipotez,daresteieaotez'1'1'poziie"cetrebuieprimitpentruaprocedalaodemonstraie. Nutotceesteauzii.*exemplu,cuvntulizolat,cinumaiceeaceesteafirmatsaunegatntropropoziie.1"11este ipoteza,adicceeaceiacevacaexistentsauneexistent.ndatceadmitemnip**Boexisten,decurgeo concluzie. 137Aristotelparecriposteazaiciuneiobieciisofistice,careconsi*ofalsitateipotezacolinietrasatpe tablsaupenisipestelungdeunpiciorsauuPRspunsuljustldmaijos:geometruldemonstreazofigur gndit,semnificaschiadepetabl,ofigurgeneral,nuaceastfigur. jI 138Prinaceastpropoziie,Aristotelintroduceodeosebirentreippostulatedeoparte,definiiidealtparte.n ipotezeipostulatesearattotdeaupredicatulesteatribuituniversal(tuturorexemplarelor)saunumaiunota,

adicpDefiniia,(chiarnformdepropoziieuniversal)nucantificsubiectul,d^^omulesteunanimal raional",nutoioamenii.Oricum,propoziianearatca^nelegeprindefiniiensinoiuneacareeste definiticarepoatesnut'e subformadejudecat. 108 ANALITICASECUNDAI,11,77a I deaafirmacaadevratunuldespreunmultiplu,ntruct,tposibilitate,namaveauniversalul,iardacnu existfS*a,jnUvaexistanicitermenulmediu,iatuncidemonstraiaan'V6posibil139Conchidemdeci ctrebuiesexisteunuliacelaiJeV1Inuntabilfrechivocdespreunnumrdeindivizi140.lctSl principiulcesteimposibilaafirmainega,nacelaitimpnredicatdespreacelaisubiect,nuesteexpres presupusdeorice1afardecazulcndconcluzia,deasemenea,vafi lefflons tratjnaceeaiformnacestcaz,demonstraiasefacepebaza miseictermenulmajoresteafirmatcaadevratdesprecelmediu,inegatcafalsdespreacelai.Estens indiferentdacpresupunemtermenulmediu,caitermenulminor,estesaunueste142.Cci,daccordmc ceva143,desprecareesteadevratsenunmompresupunndcarfi,deasemenea,adevratsenunmi nonomdeSpree]_estesuficientsenunmcaadevratdespreomcesteanimalinunonanimal.Atunciva fiadevratdespreCalliaschiardacarfivorbadeunnonCalliascesteanimalinunonanimal.Motivul estectermenulmajoresteenunatnunumaidespremediu,citotaadebinedesprealtcevadectmediul,avnd oaplicaremailargaanctnuarenicioimportanpentruconcluziedactermenulmediu,totodat,estesinu esteceeaceeste144. 139Alineatulareodeosebitsemnificaie.Aici,Aristotelfixeazpoziiasa mcontrastcuteoriaIdeiloraluiPlaton.tiina,ipentruAristotel,estecunoaterea generalului(universalului),nunsaunuigeneralcareesteUnulalturidemultiplu" poTanoXXd),ciesteUnuldespreunmultiplu"(caiattoXXwv),pescurt,este mmultiplu.UniversalulnuesteoIdeedeasupraindivizilor,cumesteIdeeaplatonic, inindivid,caprincipiulexplicativalacestuia.Cunoatereageneraluluiesten ratra'Umd'v't'ua'u'ui>careestesubstanaprim" sauadevratarealitate.Nusunto teun'0''61"terioararistotelismuluiafirmaiile:realitateaesteindividualul",tiina '^ulf^tiin'auniversalestesubordonatindividualului. termen"Frechivoc",adicnuomonim",cumspunetextul,nsensulc esteidenticnunumainominal,cireal,nnaturalucrurilor. 141rv. teforn,ui'Pnnc'piulnoncontradicieiestepresupusdeoricedemonstraie,elnua"Unfcnum6X')reS'n n'c'una'afaradecazulpecareAristotellvacercetamaijos,i<pnuvremsdmconcluzieiformaacestui principiu. 143A*cesteafirmatsaunegat. 144dlctermenulminor. **sidegumentarealuiAristotelestentortocheativerbal,deinfondsimpl,ezecnpremisamajor negaianegaieitermenuluimajorrevinen 109 ARISTOTEL Principiulcunpredicattrebuiesfieoriafirmat,ori neSat despreunsubiectestecerutdedemonstraiacareutilizeazrerjnlaimposibil145,dariatuncinutotdeauna universal,inumaiattct^suficient,adicnlimitelegenuluirespectiv.nelegpringenulresn?cumamartat nainte146,genullacareomuldetiinaplicdemOniilesale147.nvirtuteaprincipiilorcomuneale demonstraieinte]princomuneceeacesentrebuineazcapremisealedemonstraiei^subiectele148despre caresefacedemonstraia,niciatributeledemonstrcaaparinndlortoatetiinelestaunlegturunelecu alteleSi*legturcutoatetiinelestaudialecticaioricaretiincarearncercsdovedeascuniversal principiile,cumarfiprincipiulcpentruoriceesteadevratafirmaiasaunegaia,principiulscderiide cantitiegaledincantitiegaledndresturiegale,saualteledeacelaifel.Dialecticanuaredeafacecusfera definitnacestfel,nefiindreduslaunsingurgen149.Altminteri,metodaeinarfiinterogativ.Ccimetoda interogativa concluzie,chiardactermenulminor(aici:Callias)estenegat,adicesteocontradiciesau,maicurnd,o contrarietate.Iatraionamentul: Oameniisuntanimaleinunonanimale CalliasinonCalliassuntoameni

Calliasesteunanimalinuunnonanimal. Esenialulnacestraionamentstntermenulminor(Caliias).Elpoancuprindeonegaie(nonCallias),fiindc afirmaiainegaiasecuprindntermenulmalis(omul"),aanctnconcluziepoatesrmnnumaiCallias cuformulareaexfWaprincipiuluicontradicieidinmajor.Sepoatespune:Aristotelfacemultzgomotpen"1 nimic"elvizansunsubterfugiusofistic. 145Aristotel,referinduselademonstraiaprinabsurdsauimposibil,formuleatotodatprincipiulcontradiciei iprincipiulteruluiexclus.Dacrespingemcontradido"esteadevratpropoziiaafirmativ,fiindcn contradicienusuntposibiledectafin*saunegaia(contradictoria). 146Aici,ncapitolele7i10.' 147Aristotelsusinecestesuficientnegaiancadrulgenuluirespectonegaie.ncadrulgenuluidat,numai esteocontradicie,ciocontrarietate exemplu,ngeometrieliniedreapticurb.Totui,geometriapoate fundaraionprinreducerelaabsurdpesimplaopoziiecontrarncadrulgenuluilinie.n|nestesaudreaptsau curb. 148Subiectelesuntgenurile..p 149Aristotelpuneaicifanfaapodictica(tiinademonstrativ)iDialecticanuoferdemonstraii,fiindc eapornetedelantrebare,carepf^afirmaiesauonegaie,deciopremisafirmativsaunegativ. Demonstraia 110 ANALITICASECUNDAI,12,77a,b "*hisdemonstraiei,carenupoateutilizafapteleopusepentruanulsiacelailucru.Aceastasaartatn tratatulmeudespre 150 12<Premisatiinificnforminterogativ> Dacontrebaresilogistic151esteidenticcuopremis,careKprimunadinceledoulaturialeunei contradicii,idacfiecaretiinarepremiseleeiproprii,dincaresedezvoltconcluziileeiproprii,atuncio ntrebaretiinificestetocmaiaceeadincaresedezvoltconcluziapropriefiecreitiine.Deaicisevedeclar cnuoricentrebaresevaimpunegeometriei,saumedicinei,sauoricreialtetiinecinumaiacelentrebrivor figeometrice,caredaupremisepentrudovedireateoremelorgeometrieisaualeoricreialtetiine,cumarfi optica.Aceastautilizeazaceleaiprincipiicaigeometria.Acelailucraesteadevratidesprecelelaltetiine. Despreacestentrebri,geometrulesteinutsideaseamutilizndprincipiilegeometrieinlegturcu concluziilesaleanterioaredardespreprincipiigeometrul, 77b dectsauafirmaiesaunegaie.Dialecticaareavantajulc,nefiinddemonstrativ,mbrieaztoategenurilei caatare,esteizvorulcunotinelorfolositededemonstraie.AristotelnumeteelnsuiAnaliticaprimtratat despresilogism".AcoloeastteorieafostcercetatndeosebincarteaaIia,cap.15,64b. ntrebarea(^pu)TT)ua)estecaracteristicadialecticii.Aristotelsusineaiciistaiontrebaretiinific, demonstrativ(apodictic).CeledoufeluridentrebriIau!'a?acumsedeosebescdialecticai apodictica.ntrebareatiinificnuduceiad'>UnSoarecare>carePateficontestat,discutat,cilaun rspunsdeterminat,sigur'areconst'tu'epremisamajoraunuisilogismdemonstrativ,iarpremisa.esteidentic cuunadinceledoulaturialecontradiciei.Cumtim,dialectica 'l"'*tedomeniiletiinifice,nuestedarspecializat,ntimpceapodictica,Constaunslrativ,areprincipii proprii,carengrdescposibilitilederspuns.'gic)rv"109datace'e2turstrnsexistlaAristotelntre dialecticianaliticPrecjsj'"trebareadialecticneprecissetrecelantrebareaprecis,cuunrspuns'areSUm Meatrebuiesfieproprietiinei.Oaparentexcepiesentlnetelatiinelefjg _,r"onatealtorasuperioare, cum,deexemplu,opticaestesubordonatatentrebriletiinificesuntspeciale. 111 ARISTOTEL caatare,nuareadaniciosocoteal152.Acelailucruesteadevdesprecelelaltetiine.Existdeciolimitla ntrebrilepecs'putempuneoricruiomdetiininicinuestedatororicareotiinsrspundlatoate ntrebriledespreoricesubiectposiK]numailaacelecarecadncmpuldefinitalproprieisaletiinen'ntro controverscuungeometru,cageometru,celcediscut'"*mrginetelageometrieidovedetetotuldin premisegeometridesigurcseaflpedrumulcelbundardacavaluaaltdrum,vacdngreealevident,elnu poaterespingepegeometrudectntmplatDeaceea,nutrebuiesdiscutmgeometriecuaceicarenusuni geometri,pentruc,ntroastfeldesituaie,unargumentfrtemeiusopoatetreceneobservat.ilafelntoate celelaltetiine153. Dardacexistntrebrigeometrice,urmeazoarecexistintrebridistinctenegeometrice?Apoi,norice tiinspecial deexemplu,ngeometriecareesteoarefeluldenetiincarepoateviciantrebrile,dar totuinupnlaaleexcludedinaceatiin?Maideparte,silogismulfundatpeignoranesteoareunsilogism

scosdinpremiseopusepremiseloradevrate,oriesteunparalogism,scosnsdinpremisegeometrice?154Poate csilogismulfalssedatoreazpremiselorscoasedntroalttiin,deexemplu,ontrebaremuzicalpusn geometrieestehotrtnegeometric,pecndprere,cparalelele 152Geometriaareprincipii,ncadrulcrorasuntformulatentrebrilegwmetrice.Acesteprincipiisunt indemonstrabilepentrugeometrie.Dargeometriapresupun*iprincipiimaigenerale,decarevordaseama,cai deprincipiilegeometrice,altediscipline:logica,ndeosebidialecticaimetafizica.Exist,cumtim,principii comunetutuwtiineloriprincipiipropriifiecruigendetiine.Genurilenucomunicntreele.elesunt examinatedetiinelecelemainalte,ncadrulcroratoateprincipiilesenti"dialecticaimetafizica. 153Dacnuserespectareguladealimitantrebriletiinificelasprespectiv,dac,deexemplu,punem geometruluintrebridedialecticsaumetJjeroareaposibilarspunsuluinucadenrspundereageometrului caatare.^ntrebareanafostpusnspecialitateacorespunztoare.Respingerea"argunlgeometruluieste accidental,secundar.Geometrulasuferitonfrngerecad'a saumetafizician,nucageometru. .^j. 154Comentatoriiscotnreliefdificultiledenelegerealentregul"^imaiales,delaacestpasajmaideparte. SeparecAristotelexpunepentruu^familiarizatcuacesteprobleme.Pasajulformuleaztreintrebri:1) exist ^negeometrice,alturidentrebrilegeometrice?2)existnunumaingeorn^fdeAristotelpentru exemplificare,cinoricetiin,ntrebriidecirspu"s 112 ANALITICASECUNDA1,12,77b i^restentrunsensgeometrica,siinaltsensnegeometrica55. centlneav.....,v ctpcnegeometnc,cainentmicsuntcuvintecudoua raiizae... rinsemnnd,intruncaz,negareainsineageometriei,in '*\itcaz,geometrierea.itocmaiaceastignorana,adico tabazatpeprincipiideacestfelestecontrarultiineil56.n matic,paralogismulnuesteaadeobinuit157,pentrucntermenul ,. stjechivocul,ntructmajorulestepredicatdesprentregul Hiuiarmediuldesprentregulminor(predicatul,firete,niciodat arenaintedeterminantultoi").Inmatematicsepotvedea,casa .mas3iacetitermenimediicuochiiminii,pecndndialectic echivoculpoatesscapeneobservat.Deexemplu,esteoricarecerco figur?"desenareaaratcesteaa.Darntrebmsuntepopeile cercuri?"158Esteevidentcnusunt159. nupetiin,cipenetiin(yvoia)73)silogismulfundatpenetiinestegreit,fiindcarepremiseopuse adevrului,adicstrinededomeniulrespectiv,saufiindc,deipremiselesuntjuste,silogismulesteincorect, adicesteunparalogism?Aristotelncepeaicistratezeproblemaerorii,pecareovadezvoltamaiamnunitn capitolele1618.Eroareaestefundatpeignoran(netiin).Felurilesaugradeledenetiindefinescfelurile deeroare. 155Aristoteldeosebetenetiinaabsolut,adicntrebareafundatpealtgendectacelaalspecialitii,de netiinarelativ,adicdentrebareafundatpeonetiinparialsaupeotiininsuficient.Ontrebare muzicalngeometrieesteoeroaretotal"ntrebarengeometrie,deexemplu,dacparalelesentlnesc,esteo eroareparial,nlogicesteontrebarejust,pecndngeometrieesteofalsntrebare,fiindc*fundeazpe falsaconcepiecparalelelesentlnesc. Eroareaadoua,deexemplu,eroareageometricdinignoranparialeste acontrarnucontradictorietiinei,fiindcaicinetiinasitiinaaucevacmun. '..... ^e^acumrspunslaatreiantrebare:Eroarea(netiina)unuisilogism 'neon*6lntr"Ignoran'material(dinpremisestrine)saudintrunaformal,dintrodU|,lnePurlogic. Paralogismulnmatematicesteformalistnsensulechivoc,enuluimediu,deaceeaparalogismu!n matematicpoatefiuordescoperit.159"Cercuri"nsensultehnicdecicluri"depoezii. sitedesParalgismulseconstatuor,fiindcodatcerculesteluatnsenspropriu'enatcaatare.iaralt datesteluatnsensfigurat.Iatparalogismul:^<*cercesteofigur(majora) i dicuncicludeversuri)(minora) iepicesteofigur 113 ARISTOTEL 3 Dacunraionamentareopremisinductiv16",niaducemoobiecie161contraei.Cci,ntructoricepremis

trebuiaplicabillaunnumrdecazuri(altfelnuvafiadevratpentruficaz,ntimpcesilogismulpornetedela universal),atunci,cusi^acelailucruesteadevratidespreobiecie.Ccipremiselej0(j.suntntratt deasemntoarenctoriceobiecieadusp<>ate]n.aruneipremise,fiedemonstrative,fiedialectice.Pede altpart,menteformalnelogicerezultuneoridinaceeacluamcatermenim*simpliconsecveniai termenilormajoriiminori.Unexemplude78aaceastaestedovadaluiCaeneus163,cfoculsporeten propOlfgeometricfocul,argumenteazel,creterepede,itotaafaceproporiageometric.Nuesteposibil niciunsilogismnfelulacestaestetotuiposibilunsilogism,dacaproporiacarecretecelmairene*areca urmareproporiageometric,idacproporiacarecretecelmairepedesepoateatribuifoculuinmicarealui. Uneoriesteimposibil 160Estevorbadepremisaminor.Inductivaiesensulaicideparticular. 161Despreobiecie(ivoiaoic),AristotelatratatnAnaliticaprimII,op.26.ObieciasauInstana,esteo propoziieopuscontrarsaucontradictoriualteia.Obieciaesteaiciobinutinductiv,deciesteopropoziie inductiv,bazatpeuneiefapte.Aristotelnuadmiteobieciiinductive,particulare,eventualbazatepeunsingur caz,ndomeniulgeometriei,fiindcaceastfiguraretotdeaunaunsensgeneralObieciainmatematicitrebuie darsfieuniversal.NuestedeconceputcaAristotelsfiignoratc.ndomeniulnaturii,ca/urileparticulare suntoobieciecontrauneipropoziiiuniversaleEsteinadevratcoinduciefundatnumaipeunelecazurinu esteoadeviatobiecie,fiii)''potexistacazuriopusecelorcunoscutenou. 162Eroareadecaresevorbeteesteunsilogismnfiguraadouacu*11premiseafinnative,conlrarreguliic,n figuraadouatotdeaunaopremisaestenega' 16'Caeneus(Kaifcu?).Filozofcunoscutnumaidinacestpasaj.latasucareesteunparalogism: Proporiageometric(B)creterepede(C)(majora) rocii/(A)creterepede(C)(minora) Foculcretenproporiegeometric. Proporie=analogia,ntextgeometricsaumultiplicat=PSilogismulviciosestefcutregulat,dacse convertetemajora,iatuncisilo?nfigurantia: Proporiacarecreterepede(C)esteproporiageometric(B) Focul(A)creterepede(C) Foculcretenproporiegeometric. 114 ANALITICASECUNDAI,12,78a dinastfeldepremisedaralteoriesteposibil,deic |a(eaestetrecutcuvederea'64.Dacdinpremisefalsen arPs cjodatsrezulteoconcluzieadevrata,soluiaarfiuoar,cpremiseleiconcluziaarfi.nacest caz.cunecesitateoceS"arPuteaatunciargumentaastfel:sadmitemcAestefeftexistenticexistena luiAimpliccutareicutarefaptedespreUntimcex'st^PecareS(*'enot2mcuBl65.Potacum.ntruct elereciproce,sdeducpeAdinB166. Reciprocitateapremiseloriaconcluzieiestemaiobinuitntematic,pentrucmatematicaiadefiniii,dar niciodatunaccident,,(pornisealeei(ncodiferenntreraionamentulmatematicidisputele dialectice)167. tiinanucreteprintermenimediinoi,ciprinadugareadetermeniextreminoi168.Deexemplu,Aeste enunatdespreB,BdespreCCdespreD.iaalanesfrit'69.Saucretereapoatefilateral i64Cumamvzut,esteposibilunsilogismcudoupremiseafirmative,dac,princonversiuneamajorei, silogismulnfigura2devineunsilogismnfiguraI (nBarbara).Darpentruaceastaenevoiecaposibilitaieas fieobservat,ceeacenuarelocnmodobinuit.Totuldepindenconvertibilitateamajorei. 1<i5Areprezintpremisele,Bconcluzia. 166nraionamentele(silogisme)cupremiseconstituiteprinraportuldintreantecedenticonsecvent,arfiuor strecemdelaconcluzie(8)lapremise(A),dacarfiimposibilsdeducemadevruldinpremisefalse.Darn AnaliticaprimII,24saartatcdinpremisefalseputemdeduceoconcluzieadevrat.Scoatereaadevrului (B)dinfals(A)esteposibilnsnumainraionamentelenetiinifice,undenutimdacpremiselesunt adevratelepremise.ntiinFns,undeconcluziaadevratrezultdinpremiseadevrate,nuexist paralogismulsausofismulconsecventului(fallacia"sequemis).Deaceeantiinestenecesarreciprocarea concluzieiipremiselor,adic"temconchidedelaconcluzieiapremise.Astfel,gsimncodiferenntre raionamentulmatematiciraionamentuldialectic. ratiDiferenantreceledoufelurideraionamenteestec,nmatematic, amentularecapunctdeplecaredefiniiacarecuprindesicauzasautermenulmediu,nuampluaccident. ' avnd^6r'(J'c*acunlnouproblem:cumsefacectiina,adicdemonstraia, mbogfffnCtt'eP'ecaredefiniiecarecuprindetermenulmediu,sepoatedezvoltasaucuniJ.'m')ogireanu arelocprinintroducereadenoitermenimedii,carenuarsporiDjfere.naterea,ciprindifereniereatemenilor extremi(majoriminor).J"e'efat^S^Ce'"<IoU^sensur':'"moc'd'rect P"nsubordonareademonstraiilor ime'Ie>'m"iodindirect,lateral,cxtransverso,cumsevaartandat.caresp,,^lmulcazde

mbogireatiineiprin dezvoltareliniararaionamentelor56^deazunulpealtul.' 115 ARISTOTEL deexemplu,ApoatefidoveditdespreCiE.Astfelsadmitemcireprezintunnumr,finitsauinfinitBun numrfinitneperechernumrparticularnepereche.PutematuncienunapeAdespreC.SiasadmitemcD reprezintunnumrperechefinitiEalt'pereche.AtunciAesteenunatdespreE170. 13 <Diferenadintretiinafaptului(aluic")itiinacauzei(aluipentruce")> Cunoatereafaptuluidiferdecunoatereacauzeilui171.Mainti,eledifernaceeaitiin172ndou moduri:1)cndpremiselesilogismuluinusuntnemijlocite173,atuncicauzaapropiat174nusecuprindenele ocondiienecesaracunoateriilui..pentruce" 170Aldoileaprocedeudecretereestemaicomplicat.AcelaipredicatAestedemonstratnunumaidespreun termen(C),ciidespretermenullateral(E),fiindcacelaipredicat(atribut)sereferladousubiecte(BiD). Avematuncidousilogisme:1)Oricenumrnepereche(B)estefinitsauinfinit(A).Oricenumrternar(C)este nepereche(B)deci,oricenumrternar(C)estefinitsauinfinit(A).2)Oricenumiipereche(D)estefinitsau infinit(A).Oricenumrbinar(E)estefinitsauinfinit(A):decioricenumrbinar(E)estefinitsauinfinit(A). Fiindcaiciestevorbadespeciicoordonate,nusubordonate,sedesfoarparaleldousilogismeideaceea, demonstraiaestelateral,piezi"(el?to11X071v),extransverso. 171EsteodiferenfundamentallaAristotelntrec"(oti)cevaexist,fapt'caatare,ipentruce"(Sio'ti) existsaucauza.Princauz,Aristote!nelegenununraiuneadeafi"(ratioessendi),ciiraiuneadea cunoate"(ratiocognoscenui),*facelegturadintretermeniiextremi(majoriiminori)nraionament.Numai cunoaprincauzesteoadevrattiin,adicocunoaterecomplet.Simplacunoafaptuluiestenecomplet. nexpunereaceurmeazsecerceteazdoudiferenetmentalentreceledoumodurideacunoate,caresunti modurideademonstra 172Aceeaitiindemonstreazsifaptulsicauzalui.Aldoileacaz,Aristotelsevaocupacevamaitrziu, constndemonstrareafaptuluiicauze'1diferite. ^1 173Premiselemijlocitenucuprindcauzaapropiat,careesteifaptului. 174TermenulgrecesteTipuTovanov(cauzaprim)careestecauzap ,nemijlocitaunuifapt.Primaspecie ademonstrriidectreaceeaitiinata"cauzeiestenecuprindereadirectacauzeinpremise. 116 ANALITICASECUNDAI,13,78a,b premiselesuntnemijlocite,dar,nlocdeaajungelacauz,ceah1ecunoscutdinceledounoiunireciproce esteluatcamediu175.Hindoitermenicarepotfireciprocenunai,unul,carenueste'poatefoarteuorsfie celmaibinecunoscut,isdevinastfelCaeiulmediualdemonstraiei.AstfelarelocdemonstraiacIe tejeSUntaproape,pentrucelenusclipesc176.SnotmplaneteleCnesclipi^acuBiapropiereacuA.Atunci Bestevalabildesprecentrucplanetelenusclipesc.DarAestedeasemeneavalabil,'regntructceeacenu sclipeteesteaproapeadevrcareafostdobnditprininducie,oriprinpercepiasensibil.Deaceea,Aeste cunecesitatepredicatalluiCaacamdemonstratcplanetelesuntaproape177Acestsilogismnudovedete cauza,cinumaisimplulfapt.Ccielenu suntaproapefiindcnusclipesc,cifiindcsuntaproapenusclipesc. Dartermenulmajorimediualdoveziipotficonvertii,iatuncidemonstraiavafidemonstraiacauzei.Astfel, fieCplanetele,BapropiereaiAnescnteierea.AtunciBesteunauibutalluiCiA78b(nescnteierea)alui B.Prinurmare,AesteenunatdespreCisilogismuldovedetecauza,ntructtermenulluimediuestecauza apropiat178.Altexempluestededucereaclunaestesfericdinmodul 175Adouaspecieestesilogismuldemonstrativcupremisenemijlocite,ncareinscelmaibinecunoscuteste efectulcareestereciprocabilcucauza,adicareaceeaisferideaceeaputemraionadelaefectlacauz. Efectuldevineatuncitermenulmediualdemonstraiei. Aristotelareconvingerea,demonstratnscriereasaDesprecer,cepartarea,slbindputereadeavedea,d impresiacstelelefixe,spredeosebiredeP'wete,sclipesc,auolumintremurat. Silogismulprinefectareformaurmtoare: Totceeacenusclipete(B)esteaproape(A) Manetele(C)suntaproape(A)__ Planetele(C)nusclipe7,c~(A), tre(^Cuaceiaitermenisepoatedaodemonstraieacauzei,dacraionamentul Ulanesclipirelandeprtare,cidelandeprtareIanesclipire. Tntceesteaproape(B)nusclipete(A) fkgggWCnunfaproape(B)_______ Planetele(Qnusclipesc(A). exPerient"ronotnianuprogreseazprintrunasemenearaionament,ccisetiadin**esteUlnduct'vc* corpurileluminoaseapropiatenusclipesc.ndeprtareastelelorn"esgj|ataPr'naltemijloace,pornindns

delaefect,delasclipirealor.Cauza dlnpremiselenemijlocite,citrebuiesfiecutat. 117 decreterealuminiiei.Astfel,ntructceeacecretenchipulacestesferic,intructlunacreteastfel,este evidentclunaestesfi Pusnaceastform,silogismulestedovadafaptuluidardactermemediuimajorulsuntconvertii,eleste dovadacauzei.Ccilunaestesfericfiindccretentrunanumitmod,cicretenacelmfiindcestesferic. (FieCluna,BsfericitateaiAcreterea).Anncazurilecndcauzaiefectulnusuntreciproce,iarefectulestec imaibinecunoscut,estedemonstratfaptul,nucauza180.Aceastantmpl,deasemenea,cndmediulcaden afardemajorsiminor18!pentrucaici,deasemenea,cauzanuestedat,iastfeldemonstraiaesteafaptului, nuacauzei.Deexemplu,lachestiunea:deceunperetenurespir?sarputeadarspunsul:pentrucnuesteun animal1^ 179Acestexempluestelafelcucelprecedent:unsilogismdemonstrativa]faptuluiscosdinefectsetransform nsilogismdemonstrativaicauzei. Totcearecreteridelumininfazeestesferic(majora) Lunaareastfeldecreteri(minora) Lunaestesferic. Silogismulcauzeiconvertetemajora,adictermenulmaioralprimuluisilogismdevinetermenmediu. Totceestesfericprimeteastfeldecreteridelumin(majora) Lunaestesferic(minora) Lunaprimeteastfeldecreteridelumin. Desigur,silogismulcauzeiestemaiconvingtor,nsnuaducenimicnou.dupceamcunoscutcauza.Esenial estesilogismulfaptuluicaredescopercauzaprintroipotez.Dupcesaadmisconvertibilitateacauzeii efectului,trecejeaceiapnwuisilogismlaaldoileaestesimpl. 180Estevorbaaicideefectecarenumaisuntnemijlocite,ideaceeacauzai"maiesteapropiat,cindeprtat, maicuprinztoaredectefectul,ideaceeacauza?1efectul ceidoitermenimediinumaisuntconvertibili, reciprocabilisauechivalen,Frechivalenaefectuluiicauzeinusepoatetrecedelasilogismulfaptuluila silogiso cauzei.Echivalenaesteposibilnumaidacefectulareosingurcauz,aceasta sinualta 181Aristotelserefernumailafigura2,nuilafigura3,incare,deasefl*'mediulestenafaracelorlalidoi termeni,ccinfigura3nuexistdectcontparticulare. 182Silogismuldefigura2nCamestreseste:Totcerespiresteanimal(majora) Zidulnuesteanimal(minora) Zidulnurespir. Daranimal"nuestecauzaapropiatarespiraiei,cciexistanirespir.Cauzaapropiatarespiraieieste, potrivitconvingeriiluiAnsie1' m1^ 118 ANALITICASECUNDAI.13,7Xb """""^astaarficauzanerespiraiei,atunciafianimalartrebuisDacarespiraiei,conformreguleicdac negaiacauzeazfiecrea^afirmaiacauzeazatribuireadeexemplu,dacneartiadintrecaldireceestecauza bolii,proporialorestecauza^tiiTotaa,dacafirmareacauzeazatribuirea,negareatrebuiezeneatribuirea. Dar,ncazuldat,nuarelocaceastconsecin, uoriceanimalrespir.UnsilogismcuacestfeldecauzrezultciCaadoua.Astfel,fieAanimaLB respiraie,Cperete.AtunciA rt'nelatoiB(pentructotcerespiresteanimal),darnuaparine unuiCi,prinurmare.BnuaparineniciunuiCadicperetelerespir.Astfeldecauzesuntvorbiri hiperbolice183,caretocmai onsistnaluacatermenmediucevandeprtat,canexpresialuiAnacharsis,csciiinaucntreidinflaut pentrucnauvii184. nfelulacestasilogismulfaptuluiisilogismulcauzeidiferncepriveteaceeai.tiinpotrivitcupoziia termenilormedii'85.Darmaiestencunmodncarefaptulicauzadifer,ianume,cndelesuntcercetate respectivdediferitetiine.Aceastasentmplncazulcotiinestesubordonatalteia,cumdeexemplu, problemeopticesuntsubordonategeometriei,problememecanice,stereometriei186, plmnilor.Chiardacmajoraarfireversibil,nuputemaveaunsilogismnfigura1,pentrucminoraeste negativ.SeconfirmprerealuiAristoteicoridecteoricauzaiefectulnusuntreciprocabile.nurezulto dovadnfigura1. 183Vorbireexagerat,frmsur,carenIocdeaspuneczidulnurespir,tundcnuareplmni,spunea: fiindcnuesteanimal.

Lagreci,muzicadinflautsadezvoltatncadrulpetrecerilorncarese nsumavin.Anacharsis.filozofsci<careatritprintregreci(secolulalVllea.Hr.). icalipsacntreilordinflautprinlipsavinului,cuajutorulurmtoruluipolisilogism: "uexistvidevie.nusuntstruguriundenusuntstruguri,nuexistvinunde listvinnuestecauzdembtareundenuestecauzdembtarenuexistmuzic aut'Decianuaveaviiesteocauzmaindeprtatdectmbtarea. Rezumatalprimuluicaz:deosebireadintresilogismulfaptuluiisilogismulu*irsaCeea?Jtiin.Urmeazal doileacaz,ncareceledousilogismesuntdistribuited,'"ente.Aceastdistribuiedecurgedintroslbiciune trectoareacunoaterii.nu^Warea'cniri'orAceastacereostrnslegturntrestabilireaexisteneiunuifapti rapojj.zeilu>nseiexempleleluiAristotelaratcceledoutiinesuntlegateprintrun,on4re:optica estesubordonatgeometriei,armoniaaritmeticiietc oiereometriaerapentruanticitiinasolidelormecanicaeratiinanscare.Pentrumoderni,stereometriaesteo parteageometriei,pentruantici,51steremetriaerauseparate. 119

AR1STOTEL 79aproblemedearmonie,aritmeticii,iarceleridicatedefenomenele astronomiei.(Uneledinacestetiinepoartaproapeacelainum'"'exemplu,astronomiematematicinautic, armoniematernat'*acustic).Estetreabaobservatorilorempiriciscunoascfaptulmatematicienilors cunoascicauza,pentrucacetiadinurm'nposesiademonstraiilorcaredaucauzele,darsuntadesea nestiwaifaptuluintocmaicaaceicarevduniversalul,dardinlipsjobservaienuvdcazurileparticulare. Aasunttoatetiinelecareddeosebiteesenial187,cerceteaznumaiformele.Ccitiinelematernatiaudea facecuforme,nucuunanumitsubstrat188.nadevrdac'proprietilegeometriceaparinunuisubstrat, matematicianulnu$ocupdeelecaaparinndunuisubstrat.idupcumopticaseraportlageometrie,totaa oalttiinseraportlaoptic,anumeteoriacurcubeului189.Aicicunotinafaptuluiestendomeniulfizicii cunotinacauzeinacelaalopticianului,fiecapuroptician,fiecaopticianmatematic.Multetiine,carenu suntsubordonate,staunacelairaport,deexemplu,medicinaigeometria190:estetreabamediculuistiec rnilecircularesevindecmaincet191,ageometruluistiecauzapentrucareesteaa. 187Deosebiteesenialsunttiinelesuperioarecroralesuntsubordonatecelelalte,adicmatematica (geometria,stereometria,aritmetica). 188Matematicaarecaobiectnumaiformeabstractizatedesubstratulmaterial(uivoKtfuevov)dei,nrealitate, formelematematicesuntlegatedesubstratulmaterniallucrurilorindividuale,alcorpurilor. 185Subordonareapoateavealocnunumaintredoutiine,ciintreiaAristotelfacedinteoriacurcubeuluio tiinapartefadeopticifadegeomew 190Pnacum,distribuireafaptuluiicauzeintretiinediferitesarapolatiinesubordonateunaalteia. Acelailucrusentmplamputeaspune:cuattmultdactiinelediferitenusuntsubordonate,ca,de exemplu,medicinaieoinencazulrnilor. .,e 191Cerculestefigurancareoliniepoatenchidecelmaimarespai>aceearnilecircularesevindecmai greu.Oaltcauzpoatefiigreutateacaw=rniicircularessenchid.Exempluldinurm,decercetareprin doutiine arti afaptuluiicauzei,nunseamnotreceredelaungenlaaltul,ceeace dici concepieitiinificealuiAristotel,cinumaioutilizarentrotiin(jned^ rezultatobinutnalttiin(geometria).Geometrianuddemonstraiimeui1medicinanuddemonstraii geometrice.Totu,tiinelenusuntizolate,ci*nunumaiprinmetodademonstraiei,ciiprinrezultatelelor. 120 ANALITICASECUNDAI,14,79a 14 <Figura1estedeprecderesilogismultiinifio deea Dintoatefigurile,ceamaitiinificestefigurantia1.Ccifolosescdemonstraiiletuturortiinelor matematice,caeticageometriaioptica,i,putemspune,demonstraiiletuturortelorcarecerceteazcauzele. Ccisilogismulcauzeieste saulusivsaungeneralvorbindincelemaimultecazuri,naceastfar nc^odovadcaceastfiguresteceamaitiinific,deoareceprindereacauzeiesteprimacondiieatiinei.O altdovadestecaprimafigurestesinguracarenedputinadeadobndicunoatereaeseneiunuilucru.n figuraadoua,nicioconcluzieafirmativnuesteposibil,pecndcunoatereaeseneiunuilucrutrebuiesfie

afirmativ.Iarnfiguraatreiaarelocunsilogismafirmativ,darnuesteuniversal,iaresenatrebuiesaibun caracteruniversal:deexemplu,omulnuesteunanimalbipedntrunanumitsens,cinmoduniversal.nfine, primafigurnuarenicionevoiedecelelalte,pecndtocmaicuajutorulceleidintisentrescisedezvolt continuucelelaltedoufiguripnseajungelapremiseimediate.Evident,deci,primafigurestecondiia principalatiinei193. Dupceaartatcdemonstraiaesteunsilogismcarendeplineteanumite "niiinceprivetepremiseleiconcluzia,Aristotelvacercetaacumfelurilede nstiaieigradelelordeperfeciune.Demonstraianfigura1ndeplinetemaibine ]<iiledemonstraiei.ChiardinAnaliticaprim1,7saartatroluldominantalprimei .iarnumaicasimplusilogism.Dintremodurileprimeifiguri,primulmod(Barbara) ^condiiademonstraieicapropoziiileeisfieafirmativeiuniversale.Celelalte dauconcluziisaunumainegative(figura2).saunumaiparticulare(figura3). sin'rimafigurarecaractereletiinificetipice:a)oferconcluziiafirmative tareC'EStecunoatereacauzeic)estecunoatereaesenei,adicadefiniiei,aCe"fiuvi universal(nuparticular)d)nuarenevoiedecelelaltefiguri,ci ptincj..Olecleeil>pentruaajungelapremisemajoretotmaigenerale,pnla"Pnnintercalareadenoi termenimedii. 121 79b <Propozi{iinegativenemijlocite> Cumsavzut,ApoatesaparinnemijlocitluiBsitdebinesnuiaparin194.Numescapartenensau neapartennemijlocitaceeacarenucuprindeniciuntermenintermediar:deoar.nacestcaz,apartenenaori neapartenenanuvafimijlocitdea]tcdectdetermeniinii.UrmeazcdacaoriA,oriB,oriattAltiB suntcuprinintruntot,neapartenenalornupoatefinemijlocitulAstfel,saadmitemcCestegenulluiA, Atunci,dacaCnuestegenulluiB nadevr,ApoatefoartebinesaibungencarenuesteoenulluiB obinemunsilogismcaredovedetecAnuaparineluiBDac:CaparineJatoiAiCnuaparineniciunuiB, atunciAnuvaaparineniciunuiB196.Totaa,dacaBestecuprinsnenulluiDobinem:DaparineiatoiB. darAnuaparineniciunuiDurmeazcAnuaparineniciunuiBprinsilogism1"7.Dovadavalisimilardaci 194Propoziiilenemijlocitesauprincipiiletiinelordemonstrativesuntgenereafirmativeiuniversale.Elepot fiinegative,cumesteprincipiulsupremalnoncomradicfiei.Totui,aiciAristotelarenvederenuatt principiile,citoatepropoziiilencarelegareacelordoitermeninusefaceprintrunaltreileatermen,fientro propoziieafirmativ,fientrunanegativ. 1'Adicntrungensauonoiunemaigeneral,caspecii.Inacestcaz.negareaaparteneneipredicatuluila subiectnupoatetinemijlocit,ciestemijlociS*genulcelecuprinde.Aristote!ncearcsdeterminemaide aproapenaturapropoziiinegativenemijlocite. 196SilogismnCarnestres.Exemplu:Oriceom(A)estesubstan(C) Niciocantitate(B)nuestesubstan(C) Niciocantitatenuesteom. t Concluzianuesteopropoziienegativnemijlocit,ciestemijlc'1"(substana). 197Silogismnfigura1(Celarent): Niciocantitate(D)nuestesubstan(A).Oricelinie(B)estcant^tteJD)^^ Nicio linie(B)nuestesubstan(A).,, xciAadar,concluziaABnuesteopropoziienegativnemijlocit*1' mijlocitdetermenulD(termenmediu). 122 ANALITICASECUNDAI,15,79b ,198 .CgenulluiAnuestenevoiesfie tiBsuntintrungen i'Bsiviceversa,searatprinapartenenalasenicareseexclud. piuntermennsenaACDnupoatefi enunatdesprevreun"nseriaBEF,idacGuntermendintroserieanterioarnulluiA,esteevidentc genulluiBnuvafiG,ntruct,dacCilCHilenusarmaiexcludereciproc.Totaa,dacBestecuprins31l gen,acestanuvafigenulluiA199.Dac,pedealtparte,niciBnuauungen,iarAnuaparineluiB,aceast neapartenenasjfjenemijlocit200.Dacarexistauntermenmediu,unulsau1dineiestedatorsaibungen. Ccisilogismulvafiorinprima,nadouafigur.Dacestenprima,Bvaaveaungen pentrucaremisa carelconinetrebuiesfieafirmativ201dacestentradoua, 198Pnacum,Aristoeisaocupatdeczuicndunuldintermeniiextremiestecuprinsntrungen.Acum cerceteazcazulcndamndoitermeniisuntcuprinzintrungendiferitcaspecii.Cuattrraimultneapartenena

lorvaputeafidemonstrat,adicnuvafinemijlocitnegativ,incvafidemonstratprindoitermenimedii caresuntgenurilerespective.SadmitemcAestelinie,Ccantitate.BalbiDcalitate.Vomaveadou silogisme,unulnfigura1: Mcocalitate(Dlnuestelinie(A)(majora) Oricealb(B)estecalitate(D)(minora) Niciunalb(B)nuestelinie(A). Saunfigura2: Oricelinie(A)estecantitate(C)(majora)Niciunalb(B)nuesU:_cantitate(C)(minora)Niciunalb(B)nueste linie(A). DecipropoziianegativAB(Niciunalbnuestelinie)nuestenemijlocit,demonstratsaumijlocitprindoi termenimedii(CiD).Ceidoitermeniextremi'""ioniiiminorul)suntcuprinifiecarenaltgen. 'Iadous ApartenenaluiAiBlagenurideosebiteesteilustratprinapartenena Jserii(ouoToix'i'a)paralele,deciexclusive,fiindcaparinunorgenuridiferite.Dac'SenaACapar*'neia subsan,iarseriaBEFlaaccidente(deexemplu,calitate)."SUbstan'aestenotatcuG,atunciBnuvafinG. itotaadespreA,carenuestenenu'luiB.Termenuldeserie(systoicheia)esteuntermenobinuitla Aristotel, coapartenenlaacelaiirdenoiuninrudite,fngenere,termenulsemnificnVoniogeneJnrudite, coapartenentedupgenispeciinnoiuniopuse.Vezi genurjf"'mPOIriv,dacAiBnusuntntrungencaspecii,cisuntelenseleermentornun>negareaunuia desprecellaltvadaopropoziienemijlocit.Vezimaisussilogismulnfigura1:Celarent. 123 AR1STOTEL oriAoriBsuntntrungen,aanctsilogismulesteposibildintreeiarformaopremisnegativ,darnueste dacambelesuntnegative202. Deaceeaesteevidentcunlucrupoatesnunemijlocitaltuia,iamstabilitcndicumaceastaesteposibipo?1 16<Ignoranaieroareacarezultatedinpremisenemijlocite^ Ignoranadefinitnucanegaiacunoaterii,cicaostarpozitiv,esteeroareaprodusprinsilogism204. Easeproduce,laapartenenacailaneapartenenanemijlocit205,ndoufeluri:saucndcinevacredepuri simpluntroapartenenorineapartenena,saucndcredinacuivaestedobnditaprinsilogism206.Eroarea carestntrocredinsimpl,direct,estea 202Vezimaisussilogismulnfigura2:Cesare(majoraenegativ).PoatefianCamestres(minoraeste negativ).Darambelepremisenupotfinegative. 203Capitoluladoveditcpotexistajudecinegativenemijlocite.Aceastaesieposibilcndceledouextreme suntelenselegenurifrniciolegtur(irtenmmediu).NegarealuiBdespreAsefacefrtermenmediu, decinupoatefidemonstrat 204Capitoluldezvoltodistinciefcutmainaintencapitolul12,77b.ntrcceledoufelurideignoran', ignoranacanegareaoricreicunoateriiignoranalstarepozitiv,caodispoziietrectoare(SmOcoi?),care estefalsatiin.D&Pdeosebireadintrediathesissaudispoziiatrectoareihexis(e^i?)saudispoziiaconssse vadCategorii,cap.6,6a.Capitoluldefatseocupdeignoranapozitivasa ,ikctnttl eroare,defalsatiin,dupcenainteseocupasedetiin.Incapitolulvacercetaignoranaabsolutsau negareacunoateriingenere.Cumti"1,cercetatnmetodaeidemonstrativ,eroareavaficercetatcaunviciu alsiWJcaofalstiinprodusdepremisefalse,deisilogismulestelogicetejust^ 2t"Adiclapropoziiileafirmativesaunegativenemijlocite(deaurmAristotelsaocupatncapitolul precedent).nacestcapitolsecerceteaZipremisenemijlocite,ncapitolulurmtoreroarealapremiselemijlocite. Setecj|nemijlocitesuntpremiselencaresubiectulipredicatulsuntunitefrinterm ^treianoiuni, decifrarecurgelaunsilogism,carepresupuneuntermenconj^ 206Eroarea,carenuesteignoranacaoprivaiunedetiin,<'0}decicevapozitiv,estededoufeluri: eroareaesteocredin,puri :sisimplu'' 124 ANALITICASECUNDAI,16,79b,80a iareroareacarerezultdinsilogism carenepreocupaici'.jjjulteforme.Astfel,sadmitemcAnu aparinenemijlocitratunciconcluziatrasprintruntermenmediuC,cAn'C'luiBvafiuncazdeeroare produsprinsilogism.Acum,douintposibile.Oriambelepremise,orinumaiuna,potsfiefalse. 'ciAnuestevreunatributalvreunuiC,iniciCalvreunuiB,^3C dcontrarulafostadmisnambelecazuri, ambelepremisevorfi*207(CpoatefoartebinesfieraportatlaAiBnaafel,nctfjenicisubordonat luiA,nicisaparinuniversalluiB.CcintrUctAnuiaparinenemijlocit,nupoatesfiecuprinsntrunsi Anuestenmodnecesarunatributuniversalaltuturorlucrurilor,prinurmare,ambelepremisesuntfalse208).

Pedealtparte,unadin emisepOatesjfieadevrat,deinuoricare,cinumaimajoraAC209.80aDeoareceBnustsubniciungen, premisaCBvafitotdeaunafals,ntimpceACpoatesfieadevrat.Acestaestecazul,dac,deexemplu,A esteraportatnemijlocitattlaCctilaB210.Cci,atuncicndacelai jarecumabsolut,privitnsine,sauesteocredinrezultatalunuisilogism.nacestcapitolsecerceteaznumai erorilemijlocitesaucaresemanifestnsilogism,caconcluzii,ianumecndpremisele,elenselesuntobinute nemijlocit,adicnesilogistic.Edeateptatcaasemeneaerorisnufiepreanumeroase,deipremiseleafirmative inegativepotficombinate.Aadar,eroareaianateresaufrsilogismsaucaoconcluzientrunlogism. 207Secerceteazprimulcaz:amndoupremiselesuntfalse.Exemplu:Oricecantitate(C)estesubstan(A) Oricecalitate(B)estecantitate(C)Oricecalitate(B)estesubstan(A). Trebuiesavemnvederec,potrivitcelorexpusencapitolulprecedent,11epropoziiilornemijlocitenupotfi cuprinsentronoiunesuperioar.Dac,n.deroaisus,B(calitatea)arfigenulluiC,propoziianiciunB nuesteA"nar"UJ'ocit.Anuesteonoiuneattdecuprinztoarenctsaparinoricruilucru,ad Aldoileacaz:unadinpremise,ianumemajora(AC),poatesfie Tat'**cndminoraefals.Concluziaafirmativvafifals.ricecorp(C)estesubstan(A) QSEtESitateJBlestecorp(C)ricecalitate(B)esteosubstan(A). ''nge..mraefals,fiindcB(calitate)nupoatefintrunaltgen,ciesteeansii(levConc'uzia afirmativestefals,fiindcesteopusnegativeinemijlocite^"BnuesteA). Fieafirmativ,fienegativ. 125 ARISTOTEL termenesteraportatnemijlocitlamaimulitermeni.niciunuid^^~termeninuvaaparineceluilalt.Nuare totuinicioimportant***apartenenanuestenemijlocit211.ac Eroareadeapartenenseproducedecidinacestecnumainaceastform,pentrucamgsitcniciunsilogjs ^apartenenuniversalnuesteposibilnvreoaltfigurdectprim2^Pedealtparte,oeroarede neapartenenpoatesseproduco' prima,orinadouafigur213.Deaceea,sexplicmntiforfvariate pecareleiaeroareanprimafigur,icaracterulpretnis1'nfiecarecaz. Easepoateproducecndambelepremisesuntfalsedeexpiu,dacpresupunemcAaparinenemijlocitattlui Cctilujr>Cci,dacseadmitecAnuaparineniciunuiC,iarCaparineoricm'B,ambelepremisesunt false214. Eroareamaiesteposibilcndunadinpremise,indiferentcareestefals215.CciACpoatefiadevrat,CB falsiarACesteadevratapentrucAnuaparinetuturorlucrurilor216,CBfals,pentrucCciuianiciodat nuiaparineA,nupoatesaparinluiB217.Cci.dacpremisa ''Dacasubstana(A)esteafirmatnemijlocitsaumijlocitdesprecorp(Q,darnegatnemijlocitdesprecalitate (3),nuputemaiirmunemijlociicalitatea(B)desprecorp(C). 212Eroareanconcluziauniversalafirmativnuesteposibildectnfigura1.Eroareanconcluziauniversal negativesteposibilnfigurile1m2.nuinfigura?.carecunoatenumaiconcluziiparticulare. 21!DacpresupunemcesteadevratpropoziiaafirmativnemijlociiOriceBesteA",eroareapropoziiei negativenemijlocite:,.NiciunBnuesteA'pefidedusinprimainadouafigur. 214Silogismuldefigura1(Celarent),ncareambelepremisesuntfalse:Niciuncal<C)nuesteanimal(A) Oriceom(B)esteuncal(C)Niciunom(B)nuesteanimal(A). 215Premisamajoresteadevratiminorafals(primaipotez),Prmajorestefalsiminoraadevrat(a douaipotez). 216Anuesteatributultuturorlucruriloriprintreacestelucruri,aparineA,poatesfieC. 217SilogismnCelarent: Nicioplant(C)nuesteanimal(A)(adevratfiindcAnu Oriceom(B)estejojiianj(CJ^caatributoricrui1 Niciunom(B)nuesteanimal(A). 126 crorank iluciu* ANALITICASECUNDAI,16,80a fadevrat,premisaACnuarmaifiadevratitotodat,dacnremisearfiadevrate,iconcluziaarfi adevrat.DarCBfadevrat,iarACfalsdeexemplu,dacattCctiAconind f8enUnadineletrebuiesfiesubordonatceleilalte,aanct Peanforma:AnuaparineniciunuiCvafifals218.AceastaPre,f.^Jec6dacunaoriamndou premiselesuntfalse,concluzia fllarnduleifalsa1'. nfiguraadouapremiselenupotsfieamndoutotalfalse220.*devr,dacAaparinelatoiB221.niciun termenmediunupoate

njversalafirmatdespreoextremiuniversalnegatdesprealta222Harpremiselencaremediulesteafirmat despreoextreminegatdespreltasuntcondiianecesarpentrucasrezulteunsilogism.Deaceea,dacluate nacestmod,elesuntcutotulfalse,contrariilelortrebuieinverssfiecutotuladevrate,ceeaceeste imposibil22*.Pedealtaparte, 218DacA(animal)iC(viu)aparinluiB(om),C(viu)estegenulluiA(animal)iatuncimajora:Niciun viu(C)nuesteanimal(AJFestefals,ilarminora: Oriceom(B)esteviu(C)"esteadevrat.Deaceea,concluzia:Niciunom(B)nuesteanimal(Aestefals. 219Reamintim,estevorbadefigura1 220Opremisestetotalfalsdacopropoziieparticularinclusnprimaeste.deasemenea,fals.Astfel, propoziia:Nicioplantnuestefiinvie"estetotalfals,daciparticularaei:Cine/eplantenusuntvii"este, deasemenea,fals, 221Sepresupunecpropoziia:,,AaparinelatoiB"esteadevratAtuncicontraraei:AnuaparinelatoiB" estefals. 22DacAaparinelatoiB",nuvomgsiuntermenmediucaresaparinluiAisnuaparinluiB.n adevr,AfiindospeciealuiB,trebuiecaceeaceesteafirmatuniversaldespregensfieafirmatidespre specie,iceeaceesteafirmatuniversalesprespecietrebuiesfieafirmatcelpuinparticularidespregen.Se aratprinsilogisme<*primireaunuiastfeldemediu(C)ducelaimposibiliti.223Concluziafalsrezultn Camestres: Oriceanimal(A)estenemuritor(C),(propoziietotalfals) '"'unJE!(EInuestenemuritor(C),(propoziietotalfals) Niciunom(B)nuesteanimal(A),(concluzietotalfals). Uacpremiseleacestuisilogismsunttotaladevrate,obinemunsilogismn Cesare: Niciun animal(A)nuestenemuritor(C),(propoziietotaladevrat)Oriceom(B)estenemuritor(C), (propoziietotaladevrat, casupoziie) e ounom(B)nuesteanimai(A). il't^nSeastfe'laconcluziasilogismuluiprecedent,ceeaceesteoim 'llndcdoupropoziiiadevratenudauoconcluziefals.Pelngaceasta, 127 ARISTOTEL luat nimicnuseopunecaamndoupremiselesfieparialfalsedepiu,sadmitemcCaparineunorAiunorB. Atunci,dacsacapremisecBaparinelatoiAiniciunuiC,amndouprenysuntfalse,darparial,nutotal false.AcelailucruesteadevratA*majoraestefcutnegativnloculminorei224.Dacopremisestea fals,esteindiferentcareanume.Astfel,presupundcceeaceapar,latoiAtrebuiesaparin,deasemenea, latoiB,atunci,dacCainelatoiA,darnuaparinelaniciunB,CAvafiadevrat,darCR80bfals225. Totaa,ceeacenuaparineniciunuiB,nuvaaparineniciu A.Cci,dacaraparinetuturorA,araparine,deasemenea,itutur B,ceeaceestecontrarpresupuneriidactotuiCaparinelatoiAdarnuaparineniciunuiB,atuncipremisa CBesteadevrat,darcealaltestefals226.Cazulestesimilar,dacmajoraestefcutpremisnegativ227 amadmiscAaparinelatoiB(toiBsuntA).Urmeazcceledoupremisenusunttotalfalse,cumsa presupuslanceput.Presupunereaaduslaoabsurditate. 224DacseadmitecaadevratcC(mediul)aparinenumaiunorAiunoiB,dacmaideparteadmitemcC aparinelatoiAinuaparinelatoiB,premiselevorfiamndoufalse,darnutotalfalse,cinumaiparial false.Silogismelevorficaceleprecedente,nscumeniuneacpremiselesuntparialfalse.Astfeln Camestres: Oriceanimal(A)estealb(C) Niciunanimal(B)nuestealb(C) Niciunom(B)nuesteanimal(A)SaunCesare: Niciunanimal(A)nuestealb(C)Oriceom(B)estealb(C) (parialfalse)(concluziefals). (parialfalse) Niciunom(B)nuesteanimal(A)(concluziefals). 225Daciinumaiunadinpremiseestefals,fiemajora,fieminora,vonia*elngenerepatrusilogisme.Aici avemunprimsilogismnCamestres,ncaremajoraesteadevratiminorafals: Oriceanimal(A)esteviu(C)(propoziieadevrat) Meiunom(B)nuesteviu(C)(propoziiefals) (concluziefals).

majora Niciunom(B)nuesteanimal(A) 226Obinemunaldoileasilogismdefigura2,nCamestres.ncaretestefalsiminoraadevrat: Oriceanimal(A)estepiatr(C)(propoziiefals) Niciunom(B)nuestepiatr(C)(propoziieadevrat) Niciunom(B)nuesteanimal(A)(concluziefals).este 227ObinemastfeldousilogismenCesare,ncaremajorasaunuadevratsaufals.Silogismulnsuinuse schimb. 128 ANALITICASECUNDA1,17,80b acenuaparineniciunuiAnuvaaparineniciunuiBidac admitecCnuaparinelatoiA,daraparinelatoiB,premisa3CUD1se" ' cAeste adevrat,darcealaltestetotalfals228.itotaaestefalsa ,ceeace cceeaceaparinelatoiBnuaparineniciunuiAcci13elatoiBtrebuiesapariniunorA229. Dacacumseadmitec^artinelatoiB,darlaniciunA,CBvafiadevrat,darCAfals230.Esteclardeci c,ncazulpropoziiilornemijlocite,silogismulfiposibilnunumaicndambelepremisesuntfalse,ci,de asemenea,cndnumaiunaestefalsaJl. 17 <Ignoranaieroareacarezultatedinpremisemijlocito ncazulcndpredicatulaparinesaunuaparinenemijlocitsubiectelor232,attatimpctconcluziafalseste dedusprintruntermen 228SilogismnCesarecumajora(CA)adevratiminora(CB)fals. Niciunanimal(A)nuestepiatr(C)(propoziieadevrat) Oriceom(B)estepiatr(C)_______(propoziiefals) Niciunom(B)nuesteanimal(A)(concluziefals). 229Cumtim,estefalscceeaceaparinespecieinuaparinegenului,iinvers,estefalscceeaceaparine genuluinuaparinespeciei. 230TotsilogismnCesarecumajora(CA)falsiminora(CB)adevrat. Niciunanimal(A)nuesteviu(C)(propoziiefals) Oriceom(B)esteviu(C)(propoziieadevrat) Niciunom(B)nuesteanimal(A)(concluziefals). Aristotelrezumntrofrazconinutulcapitoluluidefa.Aceastanu"WScntoatefigurileobinem silogismefalse,dacamndoupremiselesuntfalse.*esteadevratnumaipentrufigura1,ntimpcela figura2premiselesuntfalsenumaiParial. dmDupcesaocupatdeerorile(concluziilefalse)obinuteprinraionamente dinnemijlocite,nacestcapitol,Aristotelseocupdeerorile(concluziilefalse) ""**mijlocite,adicelenselededuseprintruntermenmediu.aiciCazurilesuntaicialtfeldectla raionamentelecupremisenemijlocite,fiindc"'feritTUntermenmediucarepoatevariai,deaceea,erorile prinsilogismevorfiiiisfs^ ennenulmediupropriusilogismuluisauacelaluatdintroserienruditsau,'Un termenmediustrinduclaeroridiferite. 129 AR1STOTEL ' mediupropriu23,numaimajorainuamndoupremiselesuntf(Prinmediupropriunelegtermenulmediu princareseobinesil*'opusacontradictorieafalsului,adicsilogismuladevrat.)Astf^admitemcA aparineluiBprintermenulmediuCatunci>Sapentruadaoconcluzie,premisaCBtrebuiesfieluat afirmativclarcaceastpremistrebuiesfietotdeaunaadevrat,nupoateficonvertit.Dimpotriv,majora ACestefals,ccidevinecontrar,adicadevrataprinconversiuneaeiz.Totasadmediulesteluatdinalt seriedepredicate,deexemplu,spresupurcDnuestenumaiconinutnAcajntruntot,ci,deasemenea,ce enunatdespretoiB.AtuncipremisaDBtrebuiesrmnneschimbat,darcalitatealuiADtrebuiesfie schimbataanctDBestetotdeaunaadevrat,iarADtotdeaunafals.Acestfeldeeroareesteidenticcu acelacareestededusprintrunmediupropriu35.Pedealtparte,dacconcluzianuestededusprintrunmediu propriu,cndmediulestesubordonatluiA,darnuaparineniciunuiB,amndoupremiseletrebuiesfiefalse cci,dactrebuiesrezulteunsilogism, 233Termenulmediupropriu(oliulov)esteacelacarepoateserviintrunsilogismcuconcluziefaisintr unuicuconclu/ieadevrat. 234Formulareafacecaacestpasajsfieobscur.Slumunsilogism,A,BiC,acestadinurmfiindtermenul

mediu.Silogismuladevratnfigura1este: ToiiCsuntA(Oricefiinraionalrde) ToiBsuntC(Oriceomestefiinraional) ToiBsuntA(Oriceomrde). Cumobinemconcluziafals:NiciunBnuesteA"?Falssaunegativpoatefipremisaminor,fiindcn figura1minoraestetotdeaunaafirmativi(A"prim,1,4).Falssaucontrarnupoatefidectmajora(AC), adic:NiciunCnue*A"(Niciofiinraionalnurade).nsfrit,constatmctermenulmediuesteprop"^ (rde),fiindcrmneacelainsilogismulfalscainsilogismuladevrat.Terme<convertit"nuaresensul dersturnareatermenului,cideschimbareapropozUafirmativnnegativ. .jle 235Noulcazsereferlaunsilogismncaretermenulmediunupropriu",nsensuldeadevratcauzaunirii subiectuluiipredicatulmprumutatdintroserienrudit(deexempluD).Silogismulfals(eroareasilog1'., iaicicapremisaminorsfieafirmativ(adevrat)ipremisamajornega MeiunDnuesteAToiBsuntDNiciunBnuesteA. 130 ANALITICASECUNDAI,17,80b,81a doutrebuiesfieluatecontrarcomportriilorrealeastfelamndoudevinfalsedeexemplu,spresupunem cAjaoiD,darDnuaparineniciunuiB,atunci,dacaceste"'.suntschimbatencontrarullor,rezulto concluzie,iarP<oUjpremiselevorfifalse236.Cnd,totui,mediulDnuesteihndonatluiA,ADvafi adevrat,DBfalsADadevrat,pentru81a\anUestesubordonatluiDDBfals,pentruc,dacarfi adevrat,cisiconcluziaarfiadevratdareaesteprinipotezfals237. Cnderoareaesteconchisnfiguraadoua,amndouemiselenupotfitotalfalse.Cci,dacBestesubordonat luiA238,tunciniciuntermenmediunupoatesaparinlatotalitateauneiextremeilanimicdincealalt,cum saartatmainainte239.0premisnspoatefifals,ianumeoricaredinamndou.Astfel,dacCaparine attluiActiluiB,darseadmitecaparinenumailuiA 236Acestaltreileacazprezintoatreiaposibilitatedeeroareprinsilogismcupremisemijlocite.Termenul mediunuestenicipropriu,niciluatdintroserienrudit,ciestestrin.Acestcazaredouspecii:1.Sadmitem ctoiDsuntA(adicDestesrbiectulluiA)icniciunBnues(eA.Pentruaaveaunsilogismfals,amndou premiseletrebuiesfiefalse,adictrebuiesfieconvertite",aanctminoradevineafirmativ,cumcere figura1. NiciunD(animalfrraiune)nuesteA(viu),(propoziiefals)OriceB(om)esteD(animalfrraiune), (propoziiefals) NiciunB(om)nuesteA(viu),(concluziefals). !37nadouaspecie,majoranegativ:NiciunDnuesteA"esteluatcacrata,darminora,fireteafirmativ OriceDesteB"esteluatcafals.Daciraarfiadevrat,concluziaarfiieaadevrat.Nammaiavea atuncioeroareS1logistic.Iatsilogismulfals: NiciunD(piatr)nuesteA(vie),(propoziieadevrat,deinegativ)QnceBjom)esteD(piatr), (propoziiefals) Deci:NiciunB(om)nuesteA(viu), (concluziefals). 3i,Uja^acAestegenuliBestespecia,trebuiecaceeaceaparineuniversal "Pariniceluilalt,celpuinparticular. PoateuReferinalacapitolulanterior.Dacprinipotez:ToiBsuntA",nuseitucicormenulmediu(C)s aparinunuiaisnuaparinaltuia(AsauB),fiindc^11214Va"'"^'clunBnuesteA"(Anuaparine niciunuiB).Dar,cumvom ^ma (p), *5PartiS'UnatIinPremise,oricaredinele,poatefifals,adicputemadmitecCweluiAsauB 131 ARISTOTEL inuluiB,CAvafiadevrat,CBfals240.i,invers,daca<cCaparineluiB,darniciunuiA,CBvafi adevrat,CA Amstabilitcndiprincefeldepremisevarezultaeroar'cazurilecndsilogismuleronatestenegativ242. Dacsilogismul'"afirmativ243,elpoatefiformatprintruntermenmediupropriun'caz,ambelepremise nupotfifalse,cci,dupcumamspusnainteobtrebuiesrmnneschimbat,dacestesavemoconcluzie. DeacAC,acruicalitateesteschimbat,vafitotdeaunafals244.A.Ceaestedeopotrivdeadevrat,dac mediulesteluatdinaltseriedpredicate,cumsastabilitcestecazuleroriinegativepentrucDRtrebuies rmnneschimbat,ntimpcecalitatealuiADtrebuiedfieconvertitieroareaesteaceeaicainainte245. Darsilogismulpoatesrezulteprintruntermenmediuimpropriu.Atunci,dacDestesubordonatluiA,premisa ADvafiadevrat,darcealaltfals.CciApoatesaparinmaimultor

240DacadmitemcCA(majora)eadevrat,decicCaparineluiA,daicCB(minora)efals,vomavea unsilogismnCamestres: ToiAsuntC(majoraadevrat) NiciunBnuesteC(minorafals) NiciunBnuesteA(concluziefals,contraripotezei). 241Dac,dimpotriv,admitemcCA(majora)efalsiCB(minora)esteadevrat,obinemunsilogismn Cesare: NiciunAnuesteC(majorafals). OriceBesteC(minoraadevrat). NiciunBnuesteA(concluziefals,contraripotezei). 242Cndconcluziafalsestenegativ,contrarconcluzieiadevrateafirmative.silogismulsefacesaunmodul Celarentalfigurii1saunmodurileCesareiCaiwsalefigurii2. 243Secerceteazacumadouaparteateorieiadevratestepropoz.negativ:NiciunBnuesteA"i,fals estepropoziiaafirmativ:ToiBsunConcluziafalsvafiobinutprintrunsilogismnfigura1(Barbara). ,.j 244Silogismulfalssevaconstruideosebit,dupcazurileniratemaisus.dupcummediul(C)estepropriusau impropriu(unaltul).nacestsilogismrni^trebuiesfietotdeaunaafirmativnfigura1.Falsestenumai premisamajora eaesteconvertit",nsensulcdevinedinnegativ,afirmativ. 245ncazulcmediul(D)esteluatdinaltserie,cumsaartatnainte.Pminor(DB)vafiafirmativi adevrat,pecndminoracareafirmpeDAVomaveaaceeaisituaiecancazulprecedent,ccitermenul mediu,d'propriu(cauza),seaseamnacestuia. 132 ANALITICASECUNDA1,17,81a dintrecareniciunulnuestesubordonataltuia246.DacnsD terD1'subordonatluiA,evidentcAD,ntructesteluatafirmativ, nUctdeaunafals,pecndpremisaDBpoatesfieoriadevrat,ori 3247cciApoatefoartebinesnuaparinniciunuiD,pecndD elatoiBdeexemplu,niciotiinnuesteanimaloricemuzic u'int.TotaadebineApoatesnuaparinniciunuiD,iarD nuiB.Rezultatuncic,dactermenulmediunuestesubordonat l'maior,nunumaiambelepremiselaunloc,cifiecarenpartepoate fifals248' iastfelamclarificatnctefeluriipetemeiulcrorpremise locerorinsilogism,attncazulpropoziiilornemijlocite,ctialcelordemonstrabile249. 246ncazulctermenulmediu(D)estestrin,dacDestesubiectulluiA(ToiDsuntA"),majora(DA)este adevrat,minora,ncareBnuareniciolegturcuD,esteadevrat.Deaceea,afirmareaminorei(DB)este fals.SilogismulnBarbaravafi: ToiDsuntA(propoziieadevrat) ToiBsuntD(propoziiefals) ToiBsuntA(concluziefals,fiindcontraripotezei). AristotelsfretepasajulcuobservaiacA,carenraionamentuladevrataparineluiC,nuesteexcluss apariniluiD,deiacetiadoipotsnufieafirmaiunuldesprealtul,adic:Niciunulnuestesubordonat altuia". 247DacnrealitateDnuestesubiectulluiA(majora:NiciunDnuesteA"esteadevrat),atunciaceeai majorcareafirmcDestesubiectulluiA,vafifals.DarminoraDBpoatefiadevratsaufals.nti,este posibilcatoiBsfieD.Exemplu Oricetiin(D)esteanimal(A)(propoziiefals,fiindcceaadevrateste: Nicio tiinnueanimal") Oricemuzic(B)estetiin(D)(propoziieadevrat) Oricemuzic(B)esteanimal(A)(concluziefals). Esteposibildecicaamndoupremiseleadevratesfienegative,adicwanuaParinniciunuiD,iDsnu aparinniciunuiB.Atunciraionamentulfalsvaeadupremiseafirmativefalse. OriceD(piatr)esteanimal(A)Q[>eBJtim)esteD(piatr)riceB(tiin)esteD(piatr) 249r (propoziiefals)(propoziiefals)(concluziefals). Rezumatalcapitolelor16i17.nctefeluri",adicncefiguriimoduriadicjcarorpremise",adicdac premiselesuntadevratesaufalsedemonstrabile",Premisemijlocite. 133 ARISTOTEL

18 dgnoranacanegaieacunoateriirezultatdinlipsaunuisim> Nuestemaipuinevidentcpierdereaunuiadinsimuriadupierdereapriicorespunztoaredincunoaterei c,deoareceninvmsauprininducie,sauprindemonstraie,cunoatereanupoatfidobnditaltfel250.n adevr,demonstraiapornetedelageneralinduciadelaparticular.Darnuputemajungelageneraldectpe caleainduciei,cciaanumitaabstraciematematicestescoaslaluminprininduciepentrucfiecrui geniaparin,pebazanaturiisaledeterminate,anumiteproprieticarepotfitratatecaseparate,deielenu existizolat25'.Estensimposibilsfacemoinduciefrsenzaie.Ccinumaisenzaiaprindelucrurile particulareacesteanupotfiobiectedecunoateretiinific,pentrucnicigeneralulnupoatesnedea cunotinalorfrinducie,nicicunoatereatiinificnupoatefidobnditprininduciefrsenzaie252. 250AcestscurtcapitolareosemnificaiecovritoarepentrunelegereagnoseologieiluiAristotel.Deinuare olegturdirectcuceledoucapitoleprecedente,caretrateazdespreeroarearelativ,obinutpecalea silogismului,capitolul18poaleficonsideratcaonecesarntregire,ntructelseocupdeeroareaabsolutsau denegareatiinei.Cauzaeroriiabsolute,aignoranei,estelipsasensibilitii.Origineacunoatemestesenzaia. Lipsaunuiorgansenzorialproduceignorana,eroareaabsolut.Cumt'mdinAnaliticaprim,II,23,68b,icum vomvedeaiaici,ncarteaa11a.19,oricenvaresaucunoatereestedobnditsauprindemonstraie (apodeixis)sauprininoucp(epagoge).Demonstraiaeiteunsilogismcupremisesauprincipiiadevrate,sigu Premiseleadevratesuntobinuteprininducie,iarinduciaarecapunctdeplecaresenz.sauprinderea particularului,iarcarezultatscoatereageneralului(universalului).Gene^estecuprinsnparticulareltrebuie sfiensabstrasdinparticular.Senzaians.esteocunoatere,cinceputulcunoaterii. Ste 251PentruAristotel,ifiecaregen"matematic(cerc,triunghietl') 0 cunoscuttotinductiv,plecnddelacercurietc.particulare.Ajungemnslacun^genuluidatorit proprietilorsalecarepotficercetateabstract,izolate,deielenizolat. gjg^ 252Oricecunoaterepringeneral(universal)presupuneinducia,cgeneralul(universalul)dinsingular (particular),ioriceinduciepresupunes 134 ANALITICASECUNDA1,19,81b 19253 esteposibil,dacregresulpremiselormergelainfinit> Oricesilogismesteobinutcuajutorulatreitermeni.Unfelde,.srn254ServetecadovadcAaparineluiC, fiindcAaparineBsiBluiCcellaltfelestesilogismulnegativ,artndntroprescuntermenaparine altuia,iarncealaltcuntermennuaparineeluilalt.Esteclaratuncicacesteasuntprincipiileiaanumitele ipoteze^gsilogismului255.Cciprimindulecaatare,demonstrmnmodnecesarcAaparineluiCprinB,i apoicAaparineluiBprintrunalttermenmediu,itotaacBaparineluiC256.Dacraionmnumain vedereauneisimpleopiniiinchippurdialectic,esteevidentctoatgrijanoastrestesvedemdac silogismulnostruestebazatpepremisectmaiprobabileposibilaanct,dacuntermenmediuntreAiB esteprobabil,deinuexistcuadevrat,putemraionasprijinindunepeel,iatuncisilogismulnostrueste dialectic257.Dactindemnslaadevr,trebuiesneconducemduplegturilerealedintresubiectiatribut. Lucrurilesepetrecnfelulurmtor:ntructexistatributecaresunt 253Acestcapitolestelegatdecapitolele15i16,undesevorbetedepropoziiinemijlocite,adicdelegarean cadrulloradoitermenifrmijlocireaunuialtreilea.Daclegareaestemijlocit,obinemunsilogism.nacest capitol,AristotelpuneproblemaPropoziiilornemijlocite,aprincipiilor:serianoiunilornsussaunjoseste infinitsaul?Existprimenoiuni(principii),genurisupreme"iultimenoiuni,speciiinfime"?s>seria mergelainfinit? 4Silogismulafirmativ. Silogismulafirmativpresupunedoupremiseafirmative,silogismulnegativani^'as'nSur^premis negativ,fiindcdindoupremisenegativenurezultSpsrn.Silogismulnegativcerecaopremis'sfie afirmativ. Aristote]aratcoricedemonstraiecereuntermenmediu.SlumCaredemonstreazcCesteA,servindu nedetermenulmediuB.OriceBesteMe6Ste^'dec'or'ce*esleA Premiseleaufstconsiderateca nemijlocite.Darestedas'Cons'cleratecamijlociteprintrunalttermenitotaamaideparte.ntrebarea ..trebuiesneoprim"saununseriatermenilormedii. ^'logismeledialectice,spredeosebiredesilogismeledemonstrative,selitaiUnia'cuaparendetermen mediu.AcesttermenmediupoateslipseascCaPre'6StePos'k''capropoziiilesfienadevr nemijlocite.Demonstraia6miselesfienrealitatenemijlocite. Me \

135 AR1STOTEL enunatedespreunsubiectnaltchipdectaccidental(nuadicn<ncaresentmplszicemacellucrualb esteunom",cinsens7totulaltul,cndzicemomulestealb"omulestealb,nupentrusestealtcevadectom, cifiindcesteom,iaralbulestelaomfHnj!accidentalomularecalitateadeafialb),anume,existtermenide felnctsuntnmodesenialatribuiiiuniialtora258.SpresupundecicCesteunastfeldetermencarenu aparineelnsuiniciunui1termen,darcestesubiectulapropiatalatributuluiB,adicaacantrBiCsnu fieniciunintermediarspresupunemapoicEiaparinnacelaichipluiF,iarFluiB.Primachestiuneeste: trebuieoarecaaceastseriessetermine,oripoateeamergelainfinit?259adouachestiuneeste urmtoarea260:spresupunemcnimicnupoatefiatribuitesenialdespreA261,darcAesteatribuitimediat luiH,framaiaparineniciunuialttermenintermediarmaiapropiat,ispresupunempeHdeopotriv aparinndluiGiGluiBatuncitrebuieoarenmodnecesarcaiaceastseriessetermine,oripoateieas continuelainfinit?262Estentreacestedouchestiuniurmtoareadiferen:primaconstnntrebareadaceste posibil,plecnddelacevacarenuaparine82aelnsuialtcuiva,darestenumaisubiectcruiaiseatribuie ceva.smergemlainfinit?263Adouachestiunedeexaminatestedac,plecnd 258Aristotelinessubliniezedistinciacapitaldintresubstanesaulucrurileindependente,nsine",i nsuirilelor,carenusuntindependente,ciaparinsubstanaAstfel,nsuiAristotelfacedeosebireainiialntre substaniaccidente(nsensgene'*ccinsensspecialaccidentelesedifereniaznesenesauproprietin sine|accidentepropriuzise).Deaceea,cndspuncunomestealb,nelegcestealoPsine,caceva independent,casubstancndvorbescnsdealb,totdeaunamagMlaaltcevadectlaalb,lacevaindependent careestealb.^ 5'Primachestiunesereferlaseriaascendentaatributelor:esteeaisaufinit,aresaunuunnceput?Cnu aparinealtuitermen,deciestesubiectsaus^alatributuluiB,acestaareatributpeF,acestapeEiaamai departe.Aceastaatributevafiinfinit,sauvaajungelaA?ChestiuneavafidiscutatmaiJos ^ 260Adouachestiunesereferlaseriadescendentasubiectelor.Pa infinit? 261Aesteungensuprem,cruianuimaiputematribuinimic,'un niciuntermensuperior. f,iofl11 262DacAesteatribuitimediatluiH,HluiGiGluiB,seriava saufinit..^itft 263Primachestiunepleacdelaunsubiectcarenumaiapart1^itet*1sauatributaltcuiva.Putemsuioaren seriaatributelor(predicatelor)lainl1IU' sneoprim? 136 ANALITICASECUNDA1,19,82a eeaceestepredicataltuia,darelnsuinuestesubiect,neputem lainfinit?264Oatreiachestiuneestedactermeniiextremifiind Crininai,poatesexisteoinfinitatedetermenimedii?265ineleg astaaa:spresupunemcAiaparineluiC,iarBesteintennediar dnii,darcntreBiAsuntalitermenimedii,intreacetia '..noj.potacetiacontinualainfinit,orinupot?Aceastaestetotuna sentrebadacdemonstraiilemerglainfinit,adicdacpoatefi mOnstratoricelucru?Orisubiectulultimiatributulprimselimiteaz unulpealtul?266 Dareuadaugcaceleaichestiuniseridicicuprivirelasilogismeleipremiselenegative267bunoar,dac AnuesteatributulniciunuiB,atunci,sauaceastatribuirevafinemijlocit,sauvaexistauntermen intermediar,anteriorluiB,cruiaAnuiaparine(sizicemGcareaparinelatoiB),ipoatesmaifienc unalttermen,deexempluH,anteriorluiG,careaparinelatoiG.nadevr,inacestecazuri,seriatermenilor anteriori,croraAnuleaparine,estesauinfinit,sausetermin268. Nusepotpune,dimpotriv,aceleaichestiunincazultermenilorreciproci,deoarececndsubiectulipredicatul sntconvertibili,numaiexistnicisubiectprim,niciultim,avndnvederectoitermeniireciproci,ca subiecte,staunaceeairelaieunulcualtul,fie 264Adouachestiunepleacdelaunpredicatsauatributsupremalunuisubiecticoboarpeliniasubiectelor. Aceastcoborreesteinfinit,saufinit? 265Primeledouchestiunipresupuneauctermeniimediisuntlimitai,darctemeniiextremi,predicatele (chestiunea1)sausubiectele(chestiunea2),potfiinfinii lUhnii.Aceeaichestiuneseridicacumpentrutermeniimedii:sunteiinfinii,sau'P DacpresupuncAiC suntlegaiprintermenulmediuB,sarputeacantreAsSfeunalttermenmediuitotaalainfinit. Aristotelacordceleideatreiachestiunioimportanmaimare.Dac

umediisuntinfinii,idemonstraiilepotfiinfinite.Sarputeacatermeniiextremi, 'eisubiectele,sfieinfiniteitotuidemonstraiilesnufieinfinite,daca tetermenilormediiestefinit,deoarecetermeniiextremipotsdeapropoziii flonte,caresepotlipsidetermenimedii.i|.Celetreichestiuni ndeosebiatreia,atermenilor mediisuntaplicabile psmelenegative,fiindc,cumtim,existipropoziiinegativenemijlocite.cies.Dacpropoziia:A nuaparineniciunuiB"nuestenegativnemijlocit, ,GapJ'ocitdeG,vomaveaunsilogismnCelarent..4nuaparineniciunuiG",njcjUjJne'a!o?'B",deci,/inu aparineniciunuiB".Dacimajora(AnuaparineUnuHesteMijlocitprinH,vomaveaonoumajor negativ:Anuaparinenici'"aparinelaoriceG",deci:AnuaparineniciunuiG". 137 ARISTOTEL czicemcsubiectulareoinfinitatedeatribute,fiecatt 269 ctiatributelesntinfinitelanumr269.Acestechestiuninu potf'Puse dectdactermeniipotsfiereciprocindoumoduridiferitatribuireaccidentallaunul,iprinatribuire eseniallacellalt*] Prin 20 ^Termeniimediinusuntnnumrinfinit> Esteevidentc,dacseriaatributelorestelimitat,attndireciaascendentctinceadescendent271 (nelegprinprimaurcareaspretotmaiuniversal,iarprinadoua,coborreaspretotmaiparticular),termenii mediinupotfiinfiniilanumr.SpresupunemcaAesteatribuitluiFicintermediariislezicemB suntinfinii,atuncievident,putemsnecobormdelaAisatribuimuntermendesprealtullainfinit,ntruct avemoinfinitatedetermenipnlaFitotaa,dacnesuimdelaF,existoinfinitatedetermenipnla A272.Urmeazc,dacacesteprocesesuntimposibile273,atuncinu ffle 269Latermeniireciprocabilinusemaipunceletreintrebri,ueielenusuniexcluse,fiindc,nacestcaz,nici untermennuesteceldintisauce!dinurmnseriatermenilormedii. 270Dactermeniisuntreciprocabilinsensdiferit,odataccidental,altdatesenial,rmnvalabile chestiuniledemaisus,fiindcexistatunciunraportdeanterioritatentretermeni. 211Capitolulprecedentiapusntrebareadactermeniiextremi(majoruminorul)constituiesaunuoserie infinit.Oaltchestiuneera:dactermeniiconstituieoseriefinitsauinfinit.Aristotelaratnacestscurt capitolcimediisuntlimitainnumr.ndireciaascendent"sauapredicatelorndirdescendent"sau asubiectelor.Primamergespreunpredicattotmaigeneralauounsubiecttotmaiparticularsauindividual. ^ 272AristotelpornetedelapresupunereacpropoziiaFAestepropoziiencareatributul(predicatul)Aeste ultimuli,totaasubiectulres^..cdeciexistolimitnsusinjos.Oserieinfinitarputeaexista numai^,medii.Aristoteldovedeteciseriatermenilormediinupoateliu>"jjintermediariiarfi infinii,arfiimposibilstrecemdelaAlaFidelaFla^ifapt,avempropoziiaFA,ceeaceimplico seriefinitatermenilormedii Arg semicncerc,adicpresupuneceeaceestededovedit..tnitate3 273Dacseriaatributelor(predicatelor)isubiectelorestefinit~fiindimposibil. . 138 ANALITICASECUNDAI,21,82a,b existeoinfinitatedetermeniintermediarintreAiF.inuareostsusinem274cauniitermenidinseriaAB ...Fsuntattdenrteiexcludintermediarii,siclaceilaliintermediarinupotoperii275 Ccioricare termenidinseriaBalua,numrulediarilor,fiendirecialuiA,fiealuiFtrebuiesfiefinitsau.jv[_arenicio importandeundeporneteseriainfinit,fiedelaninrimfiedelacelultim,pentructermeniisuccesivin oricecazsuntinfiniilanumr2'6. 21 <Termeniimediinusuntnnumrinfinitndemonstraiilenegative> Esteevidentdeasemeneac,dacndemonstraiaafirmativseriaseterminnambeledirecii277,seriaseva terminaindemonstraianegativ278.Sadmitemcnuputemmergelainfinit,fieprinurcareadelatermenul ultim279(printermenultimneleguntermen,aacumafost82bF,carenuaparineelnsuiunuisubiect,dar cruiaiaparineunaltul),fieprincoborreactreunultimtermen,porninddelatermenulprim(printermen primneleguntermencareesteatribuitunuisubiect,dar 74Probabiloobieciesofisticprinfalsaeisubtilitate.

ObieciadistribuietermeniimediintreAiFndoupri:ntroprim!.termeniimediisuntattdealturai, attdestrnslegaiuniidealii,nctinter'aniparnlturai,ncealaltparte,termeniiintermediarinemijlocii nupotfi'U.AstfelpropoziiaFApoatefignditcacumarfinemijlocit. 176 Aristotelrspundelaobieciadedinainte.Infinitateatermenilormediialabil,oricarearfitermenulmediudela caresepornete(setiectermeniiJc?WrezumaiPrinliteraB),pentruaajungelaAsauF.Nusenltur infinitatea,Jerw.m!!n''termenimediicaalipiiuniidealii,iarceilali,chiarinfinii,caceva27,1n'c'uncaz nuscapmdeinfinitatei,deaceea,FAnupoateficonstituit. Indireciaatributelor(predicatelor)iasubiectelor. 'iniljNoulcapitolaratcinsilogismelenegativeseriatermenilormediieste lainsilogismeleafirmativecercetatencapitolulprecedent. Cazulsilo ""IMrma' tot 279 lvesteprimitaicinmodipotetic,cumsevededinformulareapropoziieiUltimultermenesteultimulsubiect (F). 139 AR1STOTEL care znuesteelnsuiunsubiect280).Dacaceastaestejust2xivoprireincazulnegaiei.Ccioconcluzie negativpoatefijlstantreifeluri282.nprimafigursedovedeteaa:niciunAnualaceeaceaparineB, darBaparinelatoicroraleaparineCP'neadovedipeBCcumestetotdeaunacazulpentruunuldinc intervale283trebuiesajungemlapropoziiinemijlocitetotdeaunacazulcupremisaminordatfiindc BCestenprivinaceleilaltepremise285,esteevidentcdactermenulestenegatdespretermenulDdinaintea luiB,Dvaurmasfilatoi Bidactermenulmajorestenegat,nc,despreundinaintealuiD,acesttermen trebuiesfieatribuitlatoiD.Prinurmarntructseriasuitoareestefinit,atunciiceacobortoareseva terminadeasemenea,ivaexistaunsubiectprimcruiaAnuiaparine286nadouafigursilogismuleste aa287:dacBaparinelatoiA,darnu m 280Termenulprimesteatributulsuprem,cruianuiaparineunpredicatmaigeneral. 281Dacesteadevratcndemonstraiilepozitiveexistuntermenprim(A)iuntermenultim(F). 282Concluzianegativpoatefidemonstratntreifeluri(TpoTrot),adicfiguri:nfigura1nmodulCelarent, nfigura2nmodurileCesareiCamestres,nfigura3nmodulBocardo. 283Intervalul(6idaTT|ua)estepropoziia,anume,aici,premisaminor. 284noricefigur,celpuinopremisesteafirmativ,aitminterisilogismulnuesteposibil.Aicipremisaminor (BC)esteafirmativ.Saadmis,delanceput.cinsilogismeleafirmativeseriatermenilormediiestefinit,adic setermincuopropoatfafirmativnemijlocit.ndiscuiermnenumaisilogismulnegativ:seriatermenilor med"esteiaicifinit? 285Premisamajor:NiciunBnuesteA".UrmeazunsilogismnCelaien^ 286Propoziia:NiciunBnuesteA"poatefimijlocit,iatuncitermen"vafinegatidesprealttermennainte deB,anumedespreD.Vomaveaunnousitogncareminoravafiafirmativ,adicDvafiafirmatdespretoi B. NiciunDnuesteAToiBsuntD NiciunBnuesteA. A". Dacsecautomijlocirenegativiamajoreinoi:NiciunL>n(dacdecivomrecurgelatermenulE, acestavafidinnouafirmatnminora^ totaamaideparte.Dacseriapremiselormajorenegativeestensoitdeseriap ^minoreafirmative,cum seriaafirmativelorestefinit,totaaserianegativelorDecivaexistaunsubiectprimdesprecarevafinegatA saucruiaAnuiva 287UrmeazoexemplificarealimitriitermenilornegativinfiguranuvorbetedemodulCesare,cinumaide Camestres,caredealtfelsuntv 140 ANALITICASECUNDA1,21,82b liciunuiC,AnuaparineniciunuiC288.Dacseceredovadaceasta289,esteevidentceapoatefiadus,fien primafigur,^susfienfiguraadoua,caaici,fienfiguraatreia.Primafigur2discutat.Vomprocedala desfurareaceleideadoua,dovadafiasa:DaparinelatoiB,darniciunuiC,datfiindcestearcacevas aparinluiB290.Apoi,ntructurmeazcasfienditcDnuaparineluiC,atunciDareunaltpredicatcare estetdespreC.Deaceea,fiindcsuccesiuneapredicatelorafirmate

!nreuntermenuniversalmereutotmainaltsetermin,atunciidespic,.*.^, 9oi esiuneapredicatelornegateseterminadeasemeneazyi. Atreiafigurseconstituie,dupcumamspus292,astfel:dac4aparinelatoiBidacCnuaparinelauniiB, atunciCnuaparinelatoiA.Aceastpremis,adicCB,vafidovedit,fienaceeaifigur,fienunadintre celelaltedoudiscutatemaisus.nprimaiadouafigur,seriasetermin293.Dacntrebuinmatreiafigur, vomluacapremisecBaparineluiE,cruia,luatparticular,nuiaparineC. 288SilogismulnCamestres,ncarenegativaesteminora:OriceAesteB NiciunCnuesteBNiciunCnuesteA. 289C,nminoranegativ,seriatermenilormediinuesteinfinit.Dovedireasefacesaunfigural,camaisus, saunfigura2,cumurmeaz,saunfigura3,cumse SeobineunnousilogismnCamestres,cuminoranegativ,ncarenoulnedraDestenegatdespreC,dareste afirmatdespreB. ToiBsuntD NiciunCnuesteD NiciunCnuesteB. Dacvremsdovedimminoranegativaacestuisilogism,vomrecurgeladesermennegativE,care,de asemenea,vafiafirmatdespreD,darvafinegat Caimaisus,premisanegativ(aiciminora)arecarelativopremisa29?ser*aafirmativelorsesfrete,tot aaiserianegativelor. InAnaliticaprim,I,cap.6.Silogismedefigura3nBocardo:CivaBnusuntC(majoranegativ) TSjBjun_A(minoraafirmativ)C(ivaAnusuntC. 293ri lSi'CaVremS^dovedimpremisanegativ(majora)prinunadincelelalte 'tlmnainterezultatul.Rmnesncercmdovadaprinfigura3(Bocardo). 141 ARISTOTEL Aceastpremisiarivafidoveditnacelaifel.Darntrua"""admiscseriasubiectelorcobortoarese termin,estelimped*S~aserianeatribuiriiluiCsevaterminaiea294.Chiarpresupunndcd*?'nuse mrginetelaunsingurprocedeu,cilentrebuineazpecndlaprimafigur,cndlaadouaoriatreia,este evidentcas'?regresulsevatermina,pentrucprocedeelesuntfinitelanumrsidlucrurifinitesecombinntr unnumrfinit,rezultatulvafifini2953Astfelvedemcregresuldemonstraieinegativeseterrnvdacse terminacelaaldemonstraieiafirmative.C,defapt,regresiseterminlaafirmativ,sepoatelimpeziprin urmtoareleconsideratdialectice296. 22 <3ndemonstraiileafirmativenusepoatemergelainfinio nceprivetepredicatelecareexprimesenaunuilucru,esteevidentceleauolimit.nadevr,dacdefiniia esteposibilsau,cualtecuvinte,dacesenapoateficunoscut,iarinfinitulnupoatefistr 21' btut,predicateleasupraeseneiunuilucrutrebuiesfiefinitelanumr 294Dovadaprinfigura3vaaveaacelairezultat,fiindcnouanegativa:,,CivaEnusuntC"arecorelativo nouafirmativ:ToiEsuntB",i,cumseriaafirmai"estefinit,constatmacelailucrulaserianegativ, adicvaexistaunprimtermencaniirmiaparineC. 295Sarputeacredecnumrultermenilormediiestefinit,dacnemtginllaosingurfigur,darceste infinit,dactrecemdelaofigurlaaltaprinsirop*succesive.Aristotelsocotetecesteevidentconcluzia: dacnfiecarefigura'~numrultermenilormediiestefinit,ntoatefigurilelaunlocvafi,deasemene. 296ntextulgrecesteXoyucwjpecalelogic.TermenulXoyucw?,"^ seopuneluivaX\mici5?pecaleanalitic,iuneoriluitjnjoiicw? pecaletizanaliticuluiestelaAristotel, dialecticul,adiccercetareadinpunctedevederesavtgenerale,nudinprincipiispeciale,proprii,can Analitic.Aristoteleonsiu^ dincapitolul20,ctermeniimediiaipremiselorafirmativesuntfinii.castrativ,puranalitic.Capitolul22ine sdeaiodovaddialecticsaudinp 297nacestcapitol,Aristoteloferodovadmaiadncitapropozi,^ncapitolul20,clapremisele pozitivenoiunileconstitutive,attnserl'j atributelorsaupredicatelor,ctinseriacobortoareasubiectelor,sun tin j 142 ANALITICASECUNDA1,22,82b,83a

uprivirelapredicatengenere298,avemdefcuturmtoarele'"'rvatiiPutemenuna,frsfiefals:albul merge"oriacestcorp83aesteunlemn"sauilemnulestemare"oriomulmerge".DarHeosebirentrecele douenunri299.Cndspunalbulesteunlemn",s.cgcevacareestealbsentmplsfieunlemn,darnu calbul'substratulcruiaiaparinelemnul.Ccinucaalboricaspeciedeajungecevaalbsfieunlemn300, iastfelalbulnuajungesfieundectaccidental.Pedealtparte,cndafirm:lemnulestealb",nelegc altceva,caresentmpl,deasemenea,sfieunlemn,tealb(cumarfidacazicemuzicantulestealb",ceea cearnsemna:omulcaresentmplsmaifieimuzicantestealb"301),cilemnulesteaicisubstratul,care actualaajunssfiealb,iaajunsaafrsfiealtcevadectlemnsauspeciedelemn. Dactrebuiesformulmoregul,atuncisdenumimpeultimulfeldeexprimareatribuire302,iarpecellalt,o neatribuiretotalsaucelpuinoatribuirecarenuesteproprie,ciaccidental.Alb"ilemn"vorserviprimulca predicat,aldoileacasubiect. Vomadmiteatuncicpredicatulesteenunatdespresubiectnsenspropriu,nuiaccidentalccinumaiprintro astfeldeatribuire Elncepecudovadaceamaiuordeprimit:predicatele(atributele)esenialesaucareconstituieesena (quidditas)unuilucru.Esenalucruluiesteexprimatdedefiniiei,de'ceea,atributeleesenialenupotfi nelimitate,infinite.Definiianupoatembriaunumrinfinitdeatribute.DarnsuiAristotelrecunoatec definiianupretindesfiecomplet,adicsexprimetoatepredicateleeseniale,ciselimiteazlagenulproxim idiferenaspecific. Predicatelengenere"suntoricefeldepredicate,totcepoatefienunatsPreunsubiect,ndeosebicele accidentale. 299 Inprimulfeldeavorbi,atribuireanuestenatural,cialturidenatur"<t>uoiv)nceldealdoilea,atribuirea estepotrivitnaturii"(icaid4>\j'oiv).j|.Nuntructesteesena(genul)albuluisauntructestespecia genului cevaadevenitlemn,cintructesteeseniallemn,acelcevaadevenitalb. 301t ^lnpropoziia:muzicantulestealb",isubiectul(muzicant)ipredicatul 'Wbu' sere^e'aomAmcunoscutnexempleledepnacum,treifeluride accideatribuircaunuiaccidentsubstanei(formanatural)2)atribuireauneisubstane Jccjde''ca"a">ulesteunlemn"(formaceamaipuinnatural),3)atribuireaunui t}j\ Ulacc'dent,camuzicantulestealb"(formamaipuinnaturaldectcea 302o >auenunare,predicaie"(Karriyopv),deexemplu,lemnulestealb".143 ARISTOTEL demonstraiilesuntn adevrdovezi303.Urmeazdeaici coride, oriseenununsingurpredicatdespreunsingursubiect,enufacesaudespreesen,saudesprecalitate,sau desprecantitatdesprerelaie,saudespreaciune,pasiune,locitimp304.'Sai1 Maideparte,predicatelesubstaniale305nearatcsub'desprecaresuntenunateestesaunsuipredicatul,sau osnpredicatului306.Dimpotriv,predicatelecarenusuntsubstanial^acaresuntenunatedespreunalt subiect,acestanefiindidenticni predicatulnsui,nicicuospeciealui,suntaccidentaledeexemalbesteun accidentalomului,avndnvederecomulnuesteidecualboricuospeciedealb,cimaidegrabcuanimal, ntructomesteesenialospeciedeanimal307.Acestepredicate,carenususubstaniale,trebuiesfiepredicate aleunuialtsubiect308,inimicnupoatefialbcaresnufie,deasemenea,ialtcevadectalb3"9.Neputem dispensadeIdei,pentrucelesuntnumaisunetefrnelesichiardacarexista,elenaunimicdeafacecu discuianoastr,ntructdemonstraiilesereferlapredicateaacumleamdefinit3'".Maideparte 303noricedemonstraie,atribuireaestetotdeaunansenspropriu,esenialsaunatural,nuaccidental,fiindc demonstraiaestenserviciultiinei,auniversaluluiinecesarului. 304Esteonirareacategoriilor",careaicisuntopt,nuzecelipsescposesiaipoziia. 305Predicateleesenialecarecadsubcategoriasubstaneicelelaltepredicatesunteseniale,darcadsubalte categorii. 306Exprimaregreoaie.Lapredicatelesubstaniale,subiectulsauareaceeaisfercapredicatul(deexemplu: omulesteunanimalraional")sauesteospeciealui(deexemplu:omulesteunanimal"),fnprimulcaz, subiectulipredicatulsunreciprocabilencazulaldoileanusuntreciprocabile,ccinunumaiomulesteanim 307Lapredicatelenesubstaniale,subiectelelornusuntnicinseipnnicioparte(ospecie)alor,ca,de exemplu,omulestealb".Omulestenumaiacei'totunacualbulsaucuospeciealui. 308Adicnupotfielenselesubiecte(Categorii,cap.2)., 309Albul"esteunaccident,decinuesteindependent,ciaprusubstane,careesteialtcevadectalb. .tt 310Aristotel,ntreact,criticteoriaplatonicaIdeilor,potrivitcre'a^Ideile,deciiceledespreaccidente,

suntindependentedelucrurileindivi^particip"latoateIdeile.Teoriaplatonicnuareniciolegturcu denK>ns"|jeilorpresupunecIdeea(generalul)seaflnlucruricapredicatullor.n'Pe.independentede lucrurinusepoatededucenimicdelaIdeilalucrurilecepar!tiinanueposibildacIdeilenusuntnlucruri. cdental 144 ANALITICASECUNDAI,22,83a,b nuestecalitateaalteicaliti,iaceastacalitateaceleidinti ""A&ocalitateauneicaliti,cciesteimposibilcaelesfie""..reciprocunadesprealta,nunul din felurileartate311.Elepottatef^falsitateunadesprealta,darnuatribuitecuadevratunalalte312Sauoareele suntatribuitesubstanialunaalteia,adiceleCCsaugenulsaudiferenaceluienunat?313Saartatnsc aceste5U'buirinupotfioserieinfinitnicinjos,nicinsus,deexemplu,nici3aomulestebiped",bipedul esteanimal",iacestacaaltceva,nici.careatribuieanimaldespreom,omdespreCallias,iCalliasdespre subiectmaindeprtat.Ccioricesubstandeacestfeleste.fjnjbil,pecndoserieinfinitnupoatesfie strbtutcugndul.Prinurmare,nicideterminrilensus,nicicelenjosnusuntinfinite,ntructosubstan alecreipredicatearfiinfinitenarputeafidefinita314 Prinurmare,elenuvorfiatribuitereciprocfiecareca genulceleilalte,pentrucaceastaaridentificaungencuunadinspeciilelui315.Nicicalitateanupoatesfie reciprocatribuitalteicaliti(acelailucruestevalabildesprecelelaltecategorii),dectprinatribuire accidental,pentructoateacestepredicatesuntaccidentaleiseenundespresubstane316.Pedealtparte, niciaicienunrilenupotsmeargla C'm 83b 311Cndatribuireaesteaccidental,subiectulipredicatulnupotfireciproce,canatribuireasubstanial 312Putemspune,deexemplu,calbul"estesonor",darnuputematribuicuadevratsonoritatea"(ocalitate) albului"(alteicaliti). 313Darpoateacesteatributeaccidentalesuntconsideratecagenulsubiectuluisaucaospecie(diferen)a genului.Setiens,delanceputulacestuicapitol,cmeneaatribuirisubstaniale(eseniale)numerg!a infinit. Aristotelinsistasupravaloriiprobanteadefiniiei.Definiiaesteobinuitln't"n^Cumeatrebuies mbriezetoateatributeleuneisubstane,numrulatributelor""Poatefiinfinit,cciinfinitulnupoateficlatin gndire. Propoziieobscur,careafosttradusndiferitefeluri.Dacinemseamaspusenainteidecelecevorurma, putemcredecestevorbadeimposibilitateaouireciprocgenulispecia.Oasemeneareciprocarearidentifica genulispecia. mProPz'!'a:.,Omulesteanimal",subiectulesteospecieipredicatulgenulei.'UaProPz'?'e'd:Animalul esteom",ceeacetransformspeciangen,adicreSencevapecareellcuprindensine,iastfel,unlucru devineoparte bsta'Minte,Aristotelaartatcpredicateleceexprimgenuriispecii,adic '"josfsecunde"(Categorii,cap.5),nupotmergelainfinitnsus(capredicate)ilecte),icnupotfi reciprocateacumseocupdecalitateidetoatecelelalte 145 ARISTOTEL infinitnicinsus,ccinoienunmceeaceexprimsauoclitocantitate,sauoaltadincategoriiledeacestfel, saunsis Darfeluriledesubstansuntlimitatelanumrigenurilecates sunt,deasemenea,limitate317.Ccielesuntsaucalitatesaur,r antitatnsaurelaie,sauaciune,saupasiune,saulocitimp. c Sadmitemcunsingurpredicatesteenunatdespreun"subiect,darcapredicatelecarenusuntsubstanialenu sepote^runuldesprealtul318.Admitemaceastapentrucatarepredicatesum3accidentei,deiunele predicatesuntnsine,iarcelelaltesuntdenati'diferit,totuinoisusinemctoate,deopotriv,seenundesnr anumitsubstrat,icunaccidentnuesteniciodatunsubstrat319nnoinuadmitemcevacaresnufiealtceva, dacispunempenum]ce1poart,cisusinemnecontenitcelesteenunatdespreunsubstrataltuldectel nsui,icacesteatributesuntdiferite,dacsubstrate!suntdiferite320.Deci,niciseriasuitoare,niciseria cobortoaredeatributecndunsinguratributesteenunatdespreunsingursubiect,nusuntinfiniteCci subiecteledesprecareseenunaccidentelesunttotasademultecaielementeleconstitutivealeoricror substrateindividuale,iacesteaamvzutcnusuntinfinitelanumr31.nceeaceprivete categorii.nafardesubstan.Reciprocareanuesteposibiliaacestecategoriicareexprimaccidenteale substanei.Nuputematribuiocalitatealteicalitidectaccidental,calitateansi,caicelelaltecategorii (afardesubstan),reprezintsimpleaccidente"alesubstanei. 3nAtribuireaestefinit,fienordineasubstanei,fienordineacelorlaltecategoriinprimulrnd,fiindc

numrulcategoriilorestelimitat,naldoilearnd,!"nfiecarecategoriesenapredicatelorestefinit,aacum cereoricedefiniievalabilpentruoricecategorie. 318Artrebuisadmitematuncicexistaccidentealeaccidentelor,cB*acalitiietc. 319Deiexistaccidentensine(deexemplu,culoareaaparinensineaiaccidentedenaturdeosebit"(de exemplu,culoareacareaparineuneibucietoateaccidenteleaucaracteristicadeaaparinealtoradectlor nsele,anumeunAccidentulnuesteniciodatsubstratsausubstan.>a|t>> 320Niciunaccidentnuarenumelesu(deexemplu,albulnueste^dectdacexistunsubstrat(o substan),ai'aldectel,cruiaiaparineAiributelevariazcusubstanele. ._nttjniiii: 321Subiecteleenunriisunttotattdenumeroasecaifaetonaiuneisubstane.Acetifactori,cumtim,nu suntinfinii.Deaceea(asubiectelor)estefinit. 146 ANALITICASECUND1,22,83b toare,eacuprindeattaceleelementeconstitutive,ctiseri3.jofjarambelesuntfinite322.Conchidemc trebuiesexiste1tdesprecareunanumitatributesteenunatnemijlocitctrem1sl1_unjjatributcareeste enunatdespreprimulatribut,icseriaW** sesfreasccuuntermencarenuesteenunatdesprevreun anterior,iderprecareniciuntermenanteriornuesteenunat323.Argumentareadepnacumesteoprimcale pentrudemontezeinoastre.Oaltcalesedeschide324cnddemonstraiase t"lapropoziiidesprealcrorsubiectsauenunatpredicateare325.V canc'^a'a^eProPoziulecarePotfi demonstratenuavemmortaremaibundectcunoaterealor326,iarpedealtparte,estesibildealecunoate frdemonstraie.naldoilearnd,daccevacunoscutnumaiprinaltul327,idacnucunoatemacestaltul328, 1nicinuavemcevamaibundectcunoaterealuiprindemonstraie329,luncinuvomtiniciceeacepoatefi cunoscutprinel330.Deaceea,dac 322Dactrecemlaseriasuitoare(lapredicate),ieaestefinit,fiecestevorba.epredicateeseniale,fieceste vorbadepredicateaccidentale. 323Propoziieformulatgreoi,careexprimpescurtceeacesademonstratpnacum:seriatermenilorextremi imediiestefinitdeasemenea,cexistunsubiectprimcruiaiaparineunpredicatultim,datoritunor termenimedii,deasemenea,finii.E\istunsubiectcarenuaparinealtcuiva,ciexistprinsine,iunpredicat carenuaredeasuprasaunpredicatsuperior.Intreprimulpredicatalsubiectuluiiceldinurm,seria Jemijlocitoriestelimitat. 324Esteunaldoileaprocedeudeadovedidialectic"(XoyiKSy)adicdinranctedevederegenerale.Dovada poatefire/uniatnceleceurmeaz:demonstraiaserurilorcarecomportdemonstraienuesteposibil,dacnu cunoatemcompletEmisele.Dacnspremiseesunifrsfrit,arexistaocunoaterenumaiipotetic, 1fundatsolid.Deaceea,termeniimediinupotfiinfiniilanumr,iarpropoziiilesunt"*nnumrfinit. Eposibilsdemonstrmpropoziiicarenusuntnemijlocite,cisunt1edeoatribuireanterioar.Deexemplu, putemdemonstracanumiteanimale6SCmalt3'fiindcnainteleamatribuitpredicatulanimalefrfiere". inoDesprepropoziiiledemonstrabilenuavemocunoateremaibun,adic nnerrujlcit.Oasemeneacunoatereavemdespreprincipii,nudesprepremise.a<licmijlocite. Opropoziienemijlocitinedemonstrabilcunoate raPomildintresubiectipredicat. 328c'uz'aestecunoscutprinpremise. 329c*nucunoatemacesialtulpecaieademonstraiei. nUOpunemdeocunoateremaibundectaceeaprindemonstraie, 330'spunemdeocunoaterenemijlocit,intuitiv. JNu vomputeatiniciconcluziasauceeaceestecunoscutprinaltul. 147 ARISTOTEL esteposibilstimcevanmodabsolutprindemonstraie,s84adeipoteze331,estenecesarcaseria predicatelorintermediaresset^Daceanuseterminidac,dimpotriv,dincolodepredicatul^seaflmai susunaltul,atuncioricepredicatestedemonstrabil3^r?5urmare,ntructinfinitulnupoatefistrbtut,nuvom cunoastdemonstraieceeacecomportodemonstraie333.Deaceeada'"avemcevamaibundectcunoaterea lor,atuncinoinuputemst'"prindemonstraieabsolut,cinumaiprinunaipotetic334. Dinpunctdevederedialectic,putemficonviniprindoveinoastredespreceeaceafostvorba335,dardinpunct devedereanalit1sevaartancmaipescurt,cntiinele demonstrative,caresuobiectulcercetriinoastre, predicatelenupotsfienicinsus,nicifajos336infinitennumr.Demonstraiasereferlaceeaceaparine eseniallucrurilor337.Atributeleaparineseniallucrurilorndoufeluriorifiindcelesuntcuprinsennatura esenialasubiectelorlor,orifiindcsubiectelelorsuntcuprinsennaturaesenialaatributelor338.Un exemplupentruacesteadinurmesteneperecheacaunatributalnumrului,care,deiesteunatributal

numrului339,totuinumrulnsui 331Premiselenusuntcerte,ciipoteticeinumaipostulate. 332Principiulcoricepoatefidemonstratafostrespinsmainainte(cap.3). 333EsteoconvingereadncaluiAristotel,cinfinitulnupoatefida!,mbriat,frsnudevinfinit. ntructinfinitulexcludeunnceput,nuvafiposibilidemonstraiaaceeaceestedemonstrabil. 334Dacnuavemocunoateremaibun(adicnemijlocit)dectacetermeniinfinii,pornimdelapremise mijlocitenedemonstrate,acceptatenumai..P""ipotez"(efvmoGeoewc),icaurmare,concluziavafiiea ipotetic,nuabsoluta 335Aristoteladezvoltatdoudemonstraiidialecticesaulogice",cumspel,coricedovadpresupuneoserie finitdenoiuni.Urmeazdovadaanaliticaopuslogicului"(dialecticului). 336nsus" dinpredicatnpredicattotmaigenera!njos nsubiect,pniasubiectulindividual,ireductibillaaltsubiect.^ 337Principiuimportantndoctrinaaristotelicatiinei.tiinaeste^prncauze,iarcauzelesunt esenialelucrurilor.Principiulafostenunatmai_^^capitolul4,73a,undesedefinesciceledousensuriale esenialului,cer deurmeaz,pelngaltesensuri. 338Celedoufelurideatributeesenialesauprinsine"(r.a?al)TC''.,^estecuprinsndefiniiasubiectului,sau subiectulestecuprinsndetim'11^ 339AfirmaialuiAristotel,cnumrulcuprindensineperecheaiadicatributecontrare,estedenatur dialecticnsensulhegelian. lli_dinsut'*1 148 ANALITICASECUNDA1,22,84a insnnoiunealuinepereche,totaa,caunexemplualdiecl.caZmultiplicitateaoriindivizibilitatea341, suntcuprinsenP1^numrului.Darceeaceesteatribuitlucrurilornmodulartatnfinitnicintruncaz,nici naltul.nti,nuesteposibil,ncazulnUjgcjieaesteraportatlanumr342,pentrucaceastaarnsemnac Carecheseaflunaltatribut,careiaparine,caicumneperechea"ndefiniiaaceluia343.Daratunci numrulvafisubiectulprimtoratributeaparinndfiecruiadinele.ntructnsoinfinitatetrjbutenupoatesa fieconinutntrunsingurlucru,niciseriatoarenuvafiinfinit344.Maitrebuie,pedeasupra,catoateaceste butesaparinprimuluisubiectdeexemplu,numruluiiumrulsleaparinlornctamndousfie convertibileinunasfiedeoextinderemailarg345.naldoilearnd,iatributelecaresuntcuprinseesenial nnaturasubiectuluilorsuntdeopotrivfinite,altfeldefiniiaarfiimposibil346.Prinurmare,dactoate predicateleenunatendefiniiesunteseniale,iaracesteanupotfiinfinite,seriasuitoaresevatermina,cai seriacobortoare347. Dacaastaulucrurile,urmeazcintermediariintredoitermenisunt,deasemenea,totdeaunalimitaila numr348.Oconsecin ^Definiianoiuniideneperechecuprinde,nsine,casubiect,numrul.141nunelemanuscrisefigureaz divizibilitate"(Siapcrov).TraductorulenglezG.R.MureitraductorulfrancezJ.Tricot,propunversiunea altormanuscrise:indivizibilitate"sauindivizibil"(Siaiptrov),careafostadoptataici.^Atribuiredealdoilea caz. Dacseriatermenilorarfiinfinit,nepereche"arficuprinsnalttermen,'acumnumrul"estecuprinsn nepereche",iatuncinumrul"arfisubiectulprimacestoratribute,careiaraparine. ^Dacunsubiectdat,fiindunulidefinit,nupoateavsaunnumrinfinit iute,seriasuitoareaatributelor(predicatelor)esenialevafifinit.Numrulnu'"Prindeunnumrinfinitde atribute.fs'Definiiacerecasubiectulipredicatulsaibaceeaisferi,deci,s eia,.^bl'eAstfel,omul"(definiendum)ianimalraional"(definiens)auaceeai^"""e(sfer). ^Prinse^ristotelseocupacumdeatributeleesenialenprimulfel:atributeleiitefinit6Sen'aobiectelor. Definiiaiaiciesteposibil,numaidacseriaatributelor 347o. i^^"asuitoaredelasubiectlapredicatseriacobortoaredelapredicatlasubiect.'"Teannac*termenii mediinarfieifinii,catermeniiextremiuniinconcluzie,ar*iPosibil. 149 AR1STOTEL necesitate evidentaacestuilucruestecdemonstraiileimpliccuprincipiiic,deasemenea,prereaunora,lacarene amran^nceput349,ctoateadevrurilesuntdemonstrabile,esteoeroare3*"'"dacexistprincipii,pedeo parte,nutoateadevrurilesuntd^strabile,ipedealtparte,unregresinfinitesteimposibilDasnvalabile amndousupoziiile,aceastaarnsemnacniciunintervestenemijlocitiindivizibil,cictoateintervalesunt mijloc,""divizibile351.Estetiutcoconcluzieestedemonstratprininterpun''unuitermen,nuprin

adugareaunuitermenextrem.Dacoastfiainterpunerearputeacontinualainfinit,atunciarputeaexistaun nu\rinfinitdetermeni,ntrefiecarealidoitemeni.Daracestaesteimposihl84bdacattseriasuitoare,cti ceacobortoaredepredicatesetermin'Iaracestfapt,carenainteafostdoveditdialectic,afostdoveditacum analitic352. 23<Corolaie> Dupcesademonstrataceasta,esteevidentcdacacelaiatributAaparineladoitermeniCi D,carenusunt enunaiunul 349LanceputulAnaliticiisecunde,ncapitolul3,73b. 350jeoriaaristotelicademonstraieisereazempeconvingereacexistademonstraie,fiindcexist indemonstrabiie,principiisaupropoziiinemijlocite(an*'0'carenaunevoiededemonstraie.Frprincipii, regresulnseriatermenilorarfiini"11 351Dacsaradmiteprereactoateadevrurilesuntdemonstrabile,arIresadmitemcnuexistintervale" (propoziii)indivizibile",adictarmei'nemijlocite.Demonstraiasetie arelocprininterpunereaunui altreileacomun,nuprinadugareaunuialttermenextrem,necomun..... 352Cuacesteasaterminatidovadaanalitic,pelngaceeaV" (dialectic),aimposibilitiideaaveao serieinfinitdenoiuniextremeimediianalitic"estetotasadegeneralcasiceadialectic,numaicease aplica,lasilogismulapodictic(demonstrativ).Argumentareaaristotelic,attdecov,degreoaie,nu esteconvingtoare.Serianoiunilorpoatefiinfinit,cumi^silogismelesuntposibile.Deasemenea, definiianucerecaesenascupnfl^finitdeatribute,cinumaisfixezegenulproximispecia definienduluiEseu, esteinfinitnconinutulei,sideaceeacercetareaareunorizontnelimitat 150 ANALITICASECUNDAJ,23,84b altuldelocsaunusuntenunainoricecaz,acestatributnuleetotdeaunanvirtuteaunuitermencomun353. Deexemplu,siscalenulposedatributuldeaaveaunghiurile 354cciele totdeaunanvirtuteaunuitermencomun.Deexemplu,Iulsiscalenulposedaatributuldeaaveaunghiurilelor egalecu'nghiuridreptenvirtuteaunuitermenmediucomun354ccielejsaceasta,ntructsuntamndouo anumitfigur,darnuntruct tunuldealtul.Daraceastanuestetotdeaunaaa355ccisprenefflcBestetermenulmediucomun,n virtuteacruiaAaparineCsiD.EsteevidentatuncicBvaaparineluiCiDdatoritunuitermenmediu,iar acestadatoritunuialtuia,aanctntredoinisseintercalezeoinfinitatedeintermediariceeaceesteo mnosibilitate.Astfelnuenevoietotdeaunacaunuliacelaiatributsnartinmaimultornoiunidatoritunui termencomun,datfiindctrebuiesexistepropoziiinemijlocite356.Totui,dacatributulcomunladou subiecteleaparineesenial357,termeniimediiimplicaitrebuiesfiecuprininacelaigenisfiederivai dinaceleaipremiseindivizibile358cciamvzutcdemonstraianupoatestreacdelaungenlaaltul359. Este,deasemenea,evidentcdacAaparineluiB,sepoatedemonstraaceasta,datexistuntermenmediu ntreceidoi360.Maideparte,elementeleacesteidemonstraiisunttermeniimediicaresunttotattdenumeroi caielementele,avndnvederecpropoziiile 353Acestcapitolesteocontinuareaceluiprecedent,unciesadoveditc,npropoziiileafirmative,numrul termenilormediiestefinit.Acolonsafostvorbanumaiaedounoiuni:AaparineluiB.Aiciestevorbade aceiaipredicatA,careesteenunatdespredounoiuniCiD,dacacesteanusuntatribuiteunuialtuiacagen ispecie,nnacestcaz,numrultermenilormediinuesteinfinit,ciesteposibilcaatribuireasfie*nemijlocit. 54Termenulcomunmediuestetriunghiul. Sepoatecapredicatulsaparinfrmijlocireaaltuia,adicsaparinJocit,petemeiuluneiinducii. Aiiminteri,separecseriatermenilormediiestelnlil"fi,ceeaceesteimposibil. ^Trebuiesajungemlapropoziii,laintervale"nemijlocite,fiindcseria Morilornupoatefiinfinit Inoricedemonstraieatributulcomunesteodeterminaieesenial,cumiullaisosceliscalen^Dinaceleai principiisaupropoziiinemijlocite. cinucapitolul7dinoperadefasaartatcgenurilenucomunic,deci enJJntrebuinaungenpentruademonstraungendiferit. SenelegecdemonstraiapresupuneuntermenmijlocitorntreAiB. 151 360 ARISTOTEL sauar, imediatetoatesau,celpuin,celeuniversalesunteleniiDac,dimpotriv,nuexisttermenmediu, demonstraianuestepo"kdarpeaceastcalegsimprincipiile362.Totaa,dacAnuapart'B363,sepoate

demonstraaceasta,dacexistuntermenmediuU'untermenantecedentluiB364,cruiaAnuiaparine365 ncazcn'Snuexistdemonstraieisaajunslaunprincipiu.Existtotdetotattdemulteelementeale demonstraieicitermenimediiex~ntructtocmaipremiselecareconinacetitermenimediisuntr>cipiile demonstraiei.ntocmaicumexistprincipiinedemonstrab'lafirmndcaceastaesteaceea"oricaceasta aparineaceleia''aavorfiialtele,careneagcaceastaesteaceea"oricaceastaparineaceleia" aa nctuneleprincipiivorafirmacaceastaesteaceasta,iarunelevornegacesteaceasta366. Cndavemdedemonstratoconcluzie367,trebuieslumunpredicatprimalluiBnaintedeaaveapeAs zicemC,desprecareAesteenunatcaiB368.Dacprocedmnacestmod,niciopropoziieoriatribut,care stanafardeA369,nuseadmitendemostratiemediul 361Elementeledemonstraiei"suntprincipiilenedemonstrabilefiecareelementconineuntermenmediu. Aristotelsubliniazcnumaipropoziiileuniversale.nuicelesingulare,servescndemonstraie.Celesingulare potservininducie. 3fi2Dacnuestedattermenulmediu,propoziiaesteindemonstrabil,adicnemijlocitsauevidentprinsine. Cndamajunslapropoziiifrtermenmediu,neaflmnsferaprincipiilorsauapropoziiilorevidenteprin sine. 363Ceeacesastabilitpnacumdesprepropoziiileafirmativeestevalabilidesprepropoziiilenegative. 364AdicuntermencuosfermaintinsdectB,anumegenulluiB. 365EvorbaUemajoraindemonstrabilasilogismuluinconcluzia:Mo""BjiuesteA.ExemplunCelarent: MeiunC(termenulanteriorsaugenulIuiB)nuesteA OriceBesteC______________________________________ NiciunBnuesteA. 366Exist,aadar,principiiindemonstrabilenegativecaiprincipii 367ncazuldefa,propoziiaBesteA"(AaparineluiB). 368Silogismulvafiurmtorul.CesteA BesteC(propoziienemijlocit) BesteA.^uuJ 369Adicnafardegenulsuperior,decarevafilegatsubiecsirdetermenimedii. 152 ANALITICASECUNDA1,23,84b,85a **nstantredus,pncndsubiectulipredicatuldevinindivizibile ,juna370Avemunitatecndpropoziiadevinenemijlocit,ntruct 'propoziianemijlociteste,nmodabsolutinoricesens,una. " naltelucruri,principiulestesimplu,darnuidenticntoate niile lagreutiestemina,nmuzic,semitonul,iaamai rte371deasemenea,nsilogism,unitateaesteopremis nnritiarndemonstraiesintiinesteNoOc372.Deci,n85aneffUJ)U' '' loisrnelecaredovedescapartenenaunuiatribut,termenulmediu cadenafaratermenuluimajor.Incazulsilogismelornegative373,pe,ajtjparte,nprimafigur,termenulmediu nucadenafarannenuluimajor,acruiapartenenestenchestiunedeexemplu,estededoveditprintrun mediuCcAnuaparineluiB.Premiselecerutesunt:CaparinelatoiB,iarAnuaparineniciunuiC374. Atunci,dactrebuiedoveditcAnuaparineniciunuiC,trebuieaflatunmediuntreAiC,isevaprocedatot aamaideparte375. 370LundtermenimediidingenulIuiA,numrullorsevamicoratreptat,pncesevaajungelaunpredicat prim(deexempluZ),adiclapropoziianemijlocit,indemonstrabilAZ,caresevaprezentacaounitate indivizibil.Subiectulprimseapropiemaimultdepredicatulprim.Aristoteloferaicioregulgeneraldea trecedelapropoziiidemonstrabilelapropoziiiindemonstrabile,Iaprincipii.Avemaici,aadar,concluzia cercetrilordelacapitolul19(inclusiv)pnlacapitolul22(inclusiv). 371Unitateademsuresteaceeai,darvariazconcretdupnaturaobiectuluilacareseaplic:nmuzic, semitonul,diezul",estecelmaimicintervalperceptibil. 372nsilogismul(demonstrativ),camaterialaldemonstraiei,sauobiectiv,principiulesteUnulndemonstraie itiin,sausubiectiv,principiulesteNou?(intuiiaintelectual),careprindenemijlocitpropoziiileprimedin oricedemonstraieitiin. Dupcesaartatcumpropoziiaafirmativmijlocitesteredustreptataopropoziienemijlocit,laun principiualintelectuluiintuitiv,searat,nceleceicumaceeaireducereamijlocituluiinnemijlocitareloc lapropoziiilenegative. "mn Urm' straiasefacedupceletreifiguri,prinartareatermenilormediicare,nceleJ aJunglauntermenmediunemijlocit(d'neoov).4 SilogismulestenmodulCelarent:

374 NiciunCnuesteA N'ciunBnuesteA. Dactrebuieacumdoveditmajoranegativ(CA),recurgemlauni8lu(D)iobinemsilogismul:NiciunD nuesteA NiciunCnuesteA. 153 ARISTOTEL DacavemdedemonstratcDnuaparineluiEcupremiselor:CaparinelatoiD,darcnuaparinenici unuiE latoiE.atuncimediulnuvacdeaniciodatnafaraluiPa^ 1Acest estesubiectuldesprecareDurmeazafinegatnconcluzie37^ nfiguraatreia,mediulnuvacdeaniciodatdinellimitelesubiectuluiiatributuluinegatdednsul377. 1378 <Demonstraiauniversalestesuperioardemonstraieiparticularo ntructdemonstraiapoatesfieoriuniversal,oriparticularioriafirmativ,orinegativ,seridic ntrebarea:careformestemai 376Silogismulacestaestenfigura2,Cfiindtermenuimediu,predicatnambeiepremise,cuunsilogismn CamestressauBaroco: OriceDesteC(Camestres)OriceDesteC(Baroco) NiciunEnuesteCUniiEnusuntC NiciunEnuesteD.UniiEnusuntD. Exemplu: Oricecal(D)necheaz(C) Niciunom(E)nunecheaz(C) Niciunom(E)nuestecal(D). Estedenotatctermenulmediunfigura2esteluatdinpropoziianegai".nudinpropoziiaafirmativ,can figura1,fiindcnfigura2nusedemonstreazpropoziieafirmativ. .. 371nfigura3,ncaretermenulmediuestesubiectnamndouP^"11^termenulmediunutrebuiesfien afaraniciatermenuluidesprecareseneagaisuniciaceluicareneag(atributul).Exemplu: Niciunom(C)nuestepiatr(A) Oriceom(C)esteanimal(B) Uneleanimale(B)nusuntpiatr(A)..t!eg\e>'e Termenulmediu(C)nuestenicinafardeB(animal),fu"^potrivi"genulomului,darnicinafardepiatr (A),ccinegaiapietreiseapiomcailaanimal..(e|c 378inacestcapitolinceledouurmtoare(25i26).Ansdemonstraiilenceprivetevaloarealor. Demonstraiaumversademonstraieiparticulare(cap.24)demonstraiaafirmativestesupe" 154 ANALITICASECUNDA1,24,85a ffln **"}Aceea?ichestiunepoatefipuscuprivirelaaanumitabnstratiedirectilareducerealaimposibil.S cercetmnti^stratiauniversaliparticular379cndvomficlarificataceast*,..!S5trecemladiscutarea demonstraieidirecteiareduceriila bil380 Sarpreacdemonstraiaparticularesteceamaibun,dac vedereceleceurmeaz381. Demonstraiaceamaibunestedemonstraiacarenefacesmaimult(cciacestaesteidealuldemonstraiei),i timmaimulteorice,daclcunoatemprinelnsui,dectdaclcunoatemaltcevadeexemplu,noi cunoatempeCoriscusmuzicantulmaibnedactimcCoriscusestemuzical,dectdactimnumaicomul estemuzical,itotaancelelaltecazuri.nadevr,demonstraiauniversal,nlocdeadovedicsubiectul nsuiarecutareatribut,dovedetenumaicaltcevaareacestatribut,deexemplu,dacncercmadovedi,nce priveteisoscelul,nucisoscelul,cinumaitriunghiularecutaresaucutareatribut.Demonstraiaparticular, dimpotriv,dovedetecsubiectulnsuiarecutareatribut.Decidemonstraiacsubiectulposedprinsineun atributesteceamaibun.Dacformaparticular,maidegrabdectceauniversal,demonstreaznaafel, atuncidemonstraiaparticularesteceamaibun. Maideparte,universalulnareoexistenseparatdelucrurileparticulare.Demonstraia,cutoateacestea,duce laprereacceeacesusinedemonstraiaestetotuiceva,icacestaesteoentitateseparataparinndlumii reale,cumsunt,deexemplu,triunghiul,orifigura,orinumrulcarearstanafarariunghiurilor,figurilori

numerelor e(caP25)demonstraiadirectestesuperioardemonstraieiindirecte,prin'eurealaabsurd(cap26. ReamintimceeaceAristotelaspusncapitolul4despreuniversali?t.'ndemonstraie.Demonstraiauniversal dovedeteunatributesenialdesprejjumainalt,primitiv,deexemplu,cdouunghiuridreptesuntunatributal *ved'nuestenevolLl~lmergemdincolodetriunghi.DemonstraiaparticularssceiUn^'^utesenial despreospecieagenului,deexemplu,despretriunghiul sauscalen. icjtOtsPrintroneglijen,Aristotelnuvorbeteaicidedemonstraiileafirmative,pe,rgiJ>ntateestetema capitoluluiurmtor. Aristotelsefolosetenfavoareademonstraieiparticulare,dedouI*carelevarespingemaijos. 155 ARISTOTEL particulare382.Dardemonstraiaceamaibunesteaceeacare sereferii laceeaceesterealinulaceeacenuestereal,esteaceeacaren 85bnal,nuaceeacarenenal383.Saudemonstraiauniversal^tocmaidefelulacestadinurmidac neangajmpefgaulP '^'~i,ne gsimraionndcanargumentulcproporianuestenicilinie' numr,nicisolid,niciplan,cicevaaparteideasupratuturoracestntructdemonstraiauniversalestemaimult defelulacestasiatirealitateamaipuindectofacedemonstraiaparticular,icreeaz"opiniefals,vaurmac demonstraiauniversalestemaiprejosdeI demonstraiaparticular384. Putemripostaurmtoarele385:primulargumentseaplicmaibinelademonstraiauniversaldectlacea particular.nadevrdacegalitateacudouaunghiuridrepteesteatribuittriunghiului,nuntructesteisoscel, cintructestetriunghi,acelcaretiecisoscelulposedacestatribut,cunoatesubiectulntrungradmaimic dectacelcaretiectriunghiulcaatareareacestatribut386.Pescurt,dacunatribut .182Aristcnelexpuneunaldoileaargument,careparecntretesuperioritateademonstraieiparticulare: particularulreprezintrealul,existenauniversalul,cacevai"nsine,nuestereal,esteunneexistent.Existena esteconstituitdinindividual,concret,nudinuniversal. 383Particularulexistidecinunenalgeneralul(universalul)nuexistidecinenalfirete,dacese conceputplatonic,cacevaseparatdelucrurileparticulare(individuale). 384AmvzutcAristotelncepescomparedemonstraiauniversalidemonstraiaparticular,pentrua cunoatecareestesuperioar,careareovaloaremaimaresubraportultiineisau,cumseexprimel,princare anumetimmaimult'(uaM^ti6evai).Rezultatulcomparaieivafisuperioritateademonstraieiuniversale. Deocamuaelprezintopiniagreitcsuperioarestedemonstraiaparticular.Aristoeformuleazprobleman termeniiceimaipotriviiproprieisalefilozofii.Inadevr,F<*el,particularul(individualul)tuniversalul constituieuntotuniversalulesparticular(individual)iparticularulestembriatdeuniversal,isesubordone Soluiajustesteunireacelordoifactoritimmaimult"dacunim1"^concretul,cuuniversalul (abstractul),cuprecizareactiinaclarific,determin,..^streaz"prinuniversal,daracestaesteparte integrantdinindividualiestescos^abstracieinductiv,dupceafostdatnsenzaie"saupercepie(veziai cap.18,lasfrit). .^ic 385Urmeazrespingereaargumentelornfavoareademonstrai 386DaclumnconsideraieexemplulluiAristotei.seme^demonstrarealatriunghiulisoscelcacest triunghiaredouunghiuriclrep 156 ANALITICASECUND1,24,85b ,valabilpentrutriunghi,catriunghi,itotuidemonstraiaseface""tsens,eanuvafiodemonstraiedardac estevalabilpentrujjjatunciseaplicregulactiemaimultacelacarecunoate'tulcaposedndatributulca atare387.DatfiinddecictriunghiulStermenulmailargiexprimonoiuneidenticntoatecazuriledic termenulnuesteaplicatomonim ,idatfiindcegalitateadouunghiuridrepteaparinetuturortriunghiurilor, atunciisoscelultriunghiinutriunghiulcaisoscel,posedunghiurileastfelraportate388.Urmeazcacelcare cunoateunlucrunchipuniversaltiemaimultdespreel,aacumestenfapt,dectacelcarelcunoaten chipparticular.Deaceea,demonstraiauniversalestesuperioarceleiparticulare. Maideparte,dacuniversalulesteonoiuneunitar,nuonoiuneomonim,atunciuniversalulvaavearealitate numaipuin,cimaimultdectcutaresaucutareparticular,datfiindcuniversalulcuprindenepieritorul,pe cndparticularulestemaisupuspieirii389. Maideparte,fiindcuniversalularesensulacevaunitar,nusuntemsiliispresupunemcexistnafarde lucrurileparticulare,itotaadepuinncelelaltecazuricarenuexprimosubstan,cicalitate,relaie,ori aciune.Dacfacemtotuioastfeldepresupunere,vinacadenuasuprademonstraiei,ciasupraasculttorului ei3>0.

Altcevaacum.Dacdemonstraiaesteunsilogismcaredovedetecauza,adicunpentruce",universaluleste maimultcauz "'ctaceeacoricetriunghiaredouunghiuridrepte.AcestatributesteesenialJunghiuluingenere,nu triunghiuluiisoscel. PentruAristote],tiinasereferlaatributeleesenialesaunsine"alerarilor,nulaceleaccidentale. Superioritateademonstraieiuniversaleseimpunenurmtoarelecondiii:cctulestemaicuprinztor(triunghi ngenere,fadeisoscel)b)subiectulprimeteI "kfiniientoatecazurile,nunumaiomonimiec)atributul seaplicsubiectului""totalitateaIui, ^steeroarefilozofic,rspnditiprintregnditoriimoderniidealitiun'versalulestemairealdect individualul,fiindcnuestesupusschimbrii,nuaregrade. Universalulrmneuniversalnesupusschimbrii,chiardacnuesteent''nopoziiecuconcepialuiPlaton, adiclegatdeindividual,desensibil,i'^^consideratcaindependent,greealanustndemonstraie,cin mintea1Pentrucareestefcutdemonstraia. obiect. 157 ARISTOTEL dectparticularul(n adevr,ceeaceposedunatributesenialnsuicauzaacesteiatribuiri,iaruniversaluleste primideai cuniversalulestecauz),atuncidemonstraiauniversal?Pt.,Itle ~siei>perioar,cademonstrndmaideplincauza,adicpentruce"39i Maimult.Noicutmndelungacelpentruce"isocot'ltimatuncicndnumaieposibilcaaltcevasfie cauz,flecjaodevenire,fiecesteoexisten392.CciultimulpasaluneicercrCestescopulilimita problemei.Astfel,ncescop avenitel?"pentrucasprimeascbani",iaceastadece?pentruc plteascodatorie",iaceastadinurm?pentruanusvrsnedreptate".Mergndmaideparte,amajunsla cevacarenumaiestvoitprinaltcevasaupentrualtceva393,ispunndcpentruacelmotivluatcascop,cineva avenitsauunlucruaaprutsauexist,numaiatuncisocotimcavemocunoateredeplinacauzeipentrucare elavenit Dacdecitoatecauzeleitoipentruce"suntlafelnaceastprivin,caicauzelefinale,idacpeacesteale cunoatemmaibinencondiiileartate,urmeazcincazulcelorlaltecauzeobinem,deasemenea,o cunoateredeplin,cndcevanuexist,fiindcexistaltceva.Astfel,cndamnelescunghiurileexterioare suntegalecupatruunghiuridrepte,fiindcsuntunghiuriexterioarealeunuitriunghiisoscel,rmnenc ntrebarea:Deceareisoscelulacestatribut?"i86arspunsuleste:Pentrucesteuntriunghi,itriunghiull arefiindcuntriunghiesteofigurrectilinie".Dacofigurrectilinienuposedaceastproprietatepentruunalt motivmaindeprtat,amajunsaicilaocunoateredeplin.Cumaceastcunoatereesteuniversal.conchidem cdemonstraiauniversalestesuperioar. 391AristoteSaratnceconst,nprimulrnd,superioritateademonstraiuniversale:universalulesteesena, iaresenaestecauzalucrului.Demonstraiauniveestecauzal,iartiinaestecunoatereacauzelor. . 392Fiecestevorbadeschimbarea,fiecestevorbadeexistenaunuiW*^cutareacauzeiseopretecndam gsitcauzadeveniriisauexistenei,nun sauexistenaaltuilucru,cinnaturasauesenalucruluinsui. raiiz' 393Prinaltcevacauzaeficientpentrualtceva cauzafinal{eficientestemijloculaciunii. Cunoatereaacestuiaesteinsuficientdacnuscopulcareseservetedeacestmijloc. mori'^' 394Cunoatereaesteuniversal,fiindcsubiectulatributuluies V ireductibillaunaltsubiect. 158 ANALITICASECUNDAI,24,86a 396 un Maideparte,cuctdemonstraiadevinemaiparticular,cu alunecninfinit,pecndcuctdemonstraiaestemai ^'3alcua^ttindespresimpluifinit395.Darobiecteleparticulare, 1)111"tsuntinfinite,suntneinteligibile,darntructsuntfinite,devin "ribile Elesuntmaimultcunoscutedacsuntuniversale,dect '"suntparticulare.Urmeazdecicuniversalulestemai nctrabilSifiindcrelativelecrescconcomitent,cuctlucrurile '*maidemonstrabile,cuattmaideplinliseaplicdemonstraia dardemonstraiauniversalestemaibun,fiindceaestentr 2radmainaltdemonstraie. Maideparte,demonstraiacaredovedeteuniucruiapoiunKlucru397estepreferabilademonstraieicare

dovedetenumaiunul.Celcareposeddemonstraiauniversalcunoateparticularatotaadebinedarcelcare poseddemonstraiaparticularnucunoateuniversala.Aacacestfaptestencunmotivpentruaprefera demonstraiauniversal. Maieste,nsfrit,argumentulurmtor:demonstraiauniversaluluiestemaibun,fiindcsefaceprintrun termenmediu,careseapropiemaimultdeprincipiu.Nimicnsnuesteaadeaproapecanemijlocitul,cciel estensuiprincipiul.Dacdovadaderivatdinprincipiuestemaistringentdectdovadacarenuestederivat astfel,demonstraiacareseapropiemaimultdeprincipiuestemaistringentdectdemonstraiamaindeprtat deprincipiu.Dardemonstraiauniversalsecaracterizeazprinaceastapropieremaimaredeprincipiu 395Particularul(individualul)nuestestrictdeterminat,esteinfinitn coninutul"complex,ntimpceuniversalul estestrictdeterminat,finitisimplu. DinCategorii,7,6b,setiecrelativelesuntcorelative,adicsemanifest""an.Relativelesuntaici demonstrabilulidemonstraia.Cuctcretedemonstrabilul,creteidemonstraia.Particularul(individualul) stfoartedepartedeprincipii:""stmaiaproape,ideaceeaarenevoiedemijlocitorimaipuini.Trebuiesa expresialuiAristotel:demonstraiaparticularuluialunecninfinit",vafiluat,jniP*'.Nuuitmprincipiul demonstraiei:seriatermenilormediinumergelaKo!J61subiectele,nicipredicatele(atributele)numergla nesfrit,citrebuies01tasubiecteipredicateprimordiale. Sensulacesteipropoziiisevalmurindat:cinecunoateuniversalul'"a'tul"(particularul),careestecuprinsn generaliservetetotdeaunacaalt,,],,&eneralului(universalului),darcinecunoatenumaiparticularulnu cunoate(generalul). 159 ARISTOTEL i,deaceea,estesuperioar.Astfel,dacarfidedoveditAd itermeniimediiarfiBiCcumBestetermenulmaicun demonstraiapecareelomijloceteestemaiuniversal. Uneledinacesteargumentesunt,dealtfel,dialectice39vedecutoatclaritateacdemonstraiauniversalare ntietat ceeaceurmeaz:dacdindoupropoziii,unaanterioarialtapost'"amajunssoprindempecea anterioar,ocunoatempotenialceaposterioar399.Deexemplu,dactimcunghiuriletuttriunghiurilorsunt egalecudouunghiuridrepte,timntrunpotenialcunghiurileisoscelesunt,deasemenea,egalecud unghiuridrepte,chiardacnamticaisoscelulesteuntriunghDimpotriv,daccinevacunoatepropoziia posterioar,nunseamndelocccunoateuniversalul,nicipotenial,niciactual.npuinecuvinte, demonstraiauniversalestentrutotulinteligibildemonstraiaparticularseterminntrosenzaie400. 25 <Demonstraiaafirmativestesuperioardemonstraieinegativo Amartatnaintesuperioritateademonstraieiuniversalefaadedemonstraiaparticular.Cacumdemonstraia afirmativontrecepeceanegativ401vomdovedinceleceurmeaz. 198Adicfundatepeconsideraiigenerale,nuspeciale,canAnalitici Iul 399Aristotelipunedinnountrebarea:oarecinecunoateg(universalul),nucunoate,princhiaraceasta,i particularulsubsumatgeneraluzicecStagiritulezitsrspundafirmativ,anumectotdeaunacunoaterea includepeceaparticular.Deaceea,elrecurgelanoiuneadevirtual(djttcunoateuniversalulcunoatevirtual, dacnuiactual,particularul. fr'IU' 400Sensulacesteipropoziiivafideplinnelescndvomajunge^0criia2a:demonstraiauniversalse fundeazpeintelectulintuitiv,pnemijlocitauniversaluluipeNoO?ntimpcedemonstraiaparticular,carey individual,seservetedesenzaie. 401Aristotelntrebuineaznaceastpropoziietermenul&ilf ^pentruafirmativ (deobicei,ntrebuineazpe aceladecategoric").terrn 160 ANALITICASECUNDAI,25,86a,b icare Sadmitemnti,ncondiiiegale402,superioritateademonstraderivadinmaipuinepostulateoriipoteze403 pescurt,din tinepremise.nadevr,dactoateacesteasuntdeopotrivdebine01cute404cunotinavafiobinutmai rapid,prinmaipuinepropoziii,1eesteunavantaj.Temeiulsusineriinoastre,anumecdemonstraiamai puinesupoziiiestesuperioar,poatefiexpusnformgeneral,acumurmeaz.Admindcnamndou cazuriletermeniimedii(deopotrivcunoscui,icceiantecedenisuntmaibinecunoscui1ctconsecvenii, ntruncaz,demonstraiacAaparineluiEseface86brintermeniimediiB,CiD, iarncellaltcaz,prinF iG.Atunci,nartenenaluiAlaDestecunoscutlafelcaiapartenenaluiAlaEdarcAaparineluiDeste maibinecunoscutimainaintedectcAaparineluiE.CciAEestedoveditprinAD,ifundamentuleste maisigurdectconcluzia*35.Deaceea,demonstraiaprinmaipuinepremise,cndtoatecelelaltecondiiisunt

egale,estesuperioar. Acum,attdemonstraiaafirmativ,cticeanegativopereazcutreitermeniidoupremise,darceadinti admitenumaicacevaeste,ceadeadouaadmitetotodatccevaesteicaltcevanueste,iastfelaceasta recurgelamaimultepremise,ideaceeaesteinferioar406.Maideparte407,sademonstratcnicioconcluzie nuurmeazdacamndoupremiselesuntnegative,ic,deaceea,unatrebuiesfienegativ,iarcealalt afirmativ.Astfel,suntemsiliisadugm Privativ),nlocdenegativ.CapitolulacestavaexpunesuperioritateaafirmaieiasupraWei,deinsuiAristoe! recunoateuneorinecesitateadeterminriinegative,cadexemplunformulareaprincipiuluinoncontradiciei: Nuesteposibilsafirmmiseniacelailucrudespreacelailucrusubacelairaportinacelaitimp." 2Propoziiilendiscuiesuntdeopotrivdeadevratesaucunoscute. AcetitermeniaufostdefiniintreactnAnaliticaprimai,23,40bi',darmaialesnAnaliticasecundai,2,72 a. Celedoufeluridepropoziii:afirmativeinegative.CAaparineluiDestedoveditlafelcaiapartenenalui AlaE.adicJJlocitori(A,C,ntruncaz,F,G,naltcaz),darnprimulcaztermeniimedii "aproapede principii. :JciSji.Aristotelnelegeprin,,,maimultepremise."maimultefeluridepremise,if(f~n"1'negativnuaremai multepremisesaumaimulitermenidectsilogismulClnumaipremisedeosebitecalitativ.nadevr, silogismulnegativareio"^iv,pelngceanegativ. 407 Aldoileaargumentnfavoareasuperioritiiafirmativei. 161 ARISTOTEL urmtoarearegul:nmsurancaredemonstraiasedesf**"*premiseleafirmativetrebuiessporeascn numr,darnupo**dectopremisnegativnfiecaresilogism.nadevr,spre*'StacAnuaparine niciunuiacruiaiaparineB,darcBaparti1 "^C409.Dacacumvremssporimambelepremise,trebuie im^mediu.SinterpunempeDntreAiB,ipeEntreBsicaS^esteclarcEesteraportatafirmativlaB iC,pecndDester"afirmativlaB,darnegativlaA,cciDtrebuiesaparinlaaipecndAnu trebuiesaparinniciunuiD.iastfelobinemos'premisnegativ,AD410.Silogismeleurmtoarese prezintlafel4'?nsilogismulafirmativmediulestetotdeaunaraportatafirmatambeleextrementrun silogismnegativtrebuiesfieraportatnegtnumailaunadinele,iastfelaceastpremisestesinguranegativ' celelaltepremisefiindafirmative.Dac,deci412,acelaprincareunadevrestedoveditestemaibinecunoscuti maisigurdectacelacareestedovedit,idacpropoziianegativestedoveditprinceaafirmativsinuinvers, demonstraiaafirmativ,fiindanterioar,maibinecunoscutimaisigur,vafisuperioar. 408Desfurareastndovedireasilogismuluiiniialprinprosilogisme. 409AcestaestesilogismuliniialnCelarent:NiciunBnuesteA OricareCesteBNiciunCnuesteA. 410ProsilogismulminoreiprinmediulEestenBarbara:OriceEesteB OriceCesteE (douafirmative) OriceCesteB. ProsilogismulmajoreiprinmediulDestenCelarent: NiciunDnuesteA(unicanegativ) OriceBesteD(atreiaafirmativ) NiciunBnuesteA. Vedemdarcnacestedousilogismeexisttreiafirmative.negativAD. 411Dreptvorbind,prosilogismelecelorlaltedoufigurieprezintatreiafirmativeionegativ. tiveionegativ.naie 412Urmeazrezumatulargumentelornfavoareasuperioritii denegaie. 162 ANALITICASECUNDA1,26,86b,87a Maideparte413,dacprincipiulsilogismuluidemonstrativeste anemijlocituniversal,idacpremisauniversalndemon P1*.gfjnnativesteafirmativinceanegativestenegatividac zitiaafirmativesteanterioarimaibinecunoscutdectne ^(datfiindcafirmaiaexplicnegaiaiesteanterioarnegaiei, "maicumexistenaesteanterioarneexistenei),urmeazcaprinci niu demonstraieiafirmativeestesuperioraceluiaaldemonstraiei

jjve>jardemonstraiacupremisemaibuneesteieamaibun. Pescurt,demonstraiaafirmativareonaturmaiapropiataceeaaprincipiului,pentrucfrdemonstraie afirmativnuexistdemonstraienegativ. 26<Demonstraiadirectestesuperioardemonstraieiindirecto87 ntructdemonstraiaafirmativestesuperioarceleinegative,eaesteevidentsuperioaridemonstraieiprin reducerelaimposibil414.Trebuientiscunoatemdiferenadintredemonstraianegativireducereala imposibil.SpresupunemdecicAnuaparineniciunuiBicBaparinelatoiC:concluzia,careurmeaz necesar,estecAnuaparineniciunuiC.Dacacestepremisesuntadmise,atuncidemonstraianegativ,cA nuaparineniciunuiC,estedirect.Reducerealaimposibil,pedealtparte,sefacedupcumurmeaz:Dac avemdedoveditcAnuaparineluiB,sadmitemctotuiiaparine,iapoicBaparineluiC:atunci rezultcAaparineluic Darspresupunemcaceastaesteoimposibilitatecunoscutiadmisatunci deducemcAnupoateaparineluiB.Aadar,dacseadmitecBaparineluiC,esteimposibilcaAsaparin luiB415. Altreileaargument,caresefundeazpesituaiasuperioarapremisei Majoraesteprincipiulsaupropoziiadatcanemijlocitasilogismului,eaeste'"'real. Evidenarezultdinfaptulcidemonstraianegativestesuperioarl!leiprinreducerelaabsurd(imposibil) saudemonstraieiindirecte,rt^Pentruadovedisuperioritateademonstraieinegativeasupraceleiprin allnposibil,slumcapunctdeplecaresilogismulnCelarent: 163 ARISTOTEL Termeniiauaceeaiordinenambeledovezieidjcumunasaualtadinpropoziiilenegativeestemaibine cunoscut"^negndpeAdespreB,oricealaltnegndpeAdesprerr^nafalsitateaconcluzieicAnuaparine luiCestemaibinecuno^utilizmreducerealaimposibilcnd,dimpotriv,premisam'*'silogismuluiestemai cunoscut,utilizmdemonstraiadirect4K>u*propoziiacareneagpeAdespreBestenordineanaturii. anteri*aceleiacareneagpeAdespreC,ccipremiselesuntanteriaconcluzieicareurmeazdinele.Or, propoziiaAnuaparineniciuC"esteconcluzia,pecndpropoziiacAnuaparineniciunuiR" NiciunBnuesteAOricareCesteBNiciunCnuesteA. Demonstraiaprinreducerealaimposibil,aacumamcunoscutopnacumiacamajorcontradictoria concluzieidate: OricareCesteA OricareCesteB (silogismnDarapti) UniiBsuntA. Concluziaacestuisilogismesteimposibil,fiindcestecontradictoriamajoreiprecedente(NiciunBnuesteA). Unadinpremiseleacestuisilogismtrebuiesfiefals.Cumnupoatefiminora(OricareCesteB),careeste aceeainambelesilogisme,trebuiesfiemajora.Deciadevratestepropoziia:NiciunCnuesteA" ceea ceeradedemonstrat.Aicinsdemonstraiaindirect(prinreducerelaabsurd)trebuiesseaplicelaunai aceeaipropoziielamajorasilogismuluiiniial(NiciunBnuesteA).Sevatacontradictoriamajoreiiseva obinesilogismulnBarbara: OricareBesteA OricareCesteB OricareCesteA. ntructaceastconcluzieesteimposibil,datfiindconcluziainiiala,upremisetrebuiesfiefals.Cumnu esteminora,rmasidentic,falsaes(OricareBesteA)ideciadevratarmneNiciunBnuesteA". ,surj 416ndemonstraianegativdirectindemonstraiaprinreducere^termeniiaurmasaceiai.Diferenastn ntrebarea:caredinceledouap^^negative,majora(NiciunBnuesteA)sauconcluzia(NiciunCnueste ^ dedemonstraie,fiindcestemaipuinsigur?DacconcluziaestemaiS.jijjtecunoscut,vomrecurgela reducerealaabsurd,plecnJdelacontradic,^, iniial,adicdelaOricareBesteA".Dacmaicunoscutestemajoranes^^nunBnuesteA),demonstraiava fidirect.Sevedesuperioritateaden^(concluziarezultdinpremisamajormaicunoscuti,cuattmai rn ^presupustottimpulcasigur.Premisamajorestelogicanterioarconc 164 ANALITICASECUNDA1,27,87a adinpremiseleei.CcipropoziiacarepoatefidistrusprineSrelaimposibilnuesteoconcluziepropriu zis,niciantecedeteleuntadevratepremise.Dincontra,factoriidincareseconstituielsrflulsuntpremise raportateunalaalta,caunntreglaparte,ori51cartelaunntreg,pecndpremiseleACiABnusunt raportateestfelunalaalta417.Dacdemonstraiamaibunesteaceeacareestedelamaibinecunoscutidela

premiseanterioare,idacndoudemonstraiile418convingporninddelacevacarenuexist419,jZvorul uneia420esteuntermenanterior,iaralceleilalteuntermenosterior,urmeazcademonstraianegativ421va aveaosuperioritatefatdereducerealaimposibil,iardemonstraiaafirmativ,fiindsuperioarceleinegative,va fiprinurmaresuperioarreduceriilaimposibil. 27<ncecondiiiotiinestesuperioar> tiinacarecunoatenacelaitimpifaptulicauzalui,nunumaifaptulfrcauzalui,esteotiinmaiexact ianterioar422. nfigura1,careesteperfect,termenulmediuesteopartedintermenul"Bprluatcantregitermenulminoro partedintermenulmediuluatcantreg,deaceea,Premisaminor(CB)esteoparteapremiseimajore(AB).n demonstraiaprinreducere1>sunl,premiseleACiABnustaunacelairaportnatural,deaceeacuAC,ca premisaPf8,nusepoatedovedinimicnfigura1nconsecin,trebuiesrecurgemla""ealaimposibil. ducerel Celedoudemonstraiisuntcelecomparateaici:directiindirect(prinI imposibilsaulaabsurd). Adicdelapropoziiinegative.Aldemonstraieidirecteopusdemonstraieiindirecte.Demonstraianegativ direct. Pnacum,Aristotelsaocupatdedovezisingulareideierarhialor,acumt"n*acaunansambludedovezi. Nuformuleazodefiniieatiinei,cisewaspectespecialealetiinelor.Elpornetedeladistinciamaiveche: existtj'ceprivescfaptulidemonstraiiceprivesccauza(pentruce")afaptului,ivej,|arat'inacare demonstreaztotodatfaptul(individualul)icauza 165 ARISTOTEL 87b Deasemenea,otiincarenuseocupcuunsubstratestemaiexactianterioardectotiincareseocup cuunsuK^deexemplu,aritmeticafadearmonie423.Totaa,otiinc'reazempemaipuineprincipiieste maiexactianterioard>S^tiinrezematpeunadaoscumestearitmeticafadegeometrietvadaos nelegaceasta:ounitateestesubstanfrpoziie,pecrpunctesteosubstancupoziiecupoziie"esteun adaos424 28<nceconstunitateatiineb Esteunatiinaalcreiobiectestedeunsingurgen,careadicmbrieaztoatesubiectelentemeiatepe primeleprincipiialegenului(decisuntprialeacestuigen)ipeproprietileloreseniale425. Otiindiferdealtacndprincipiilelornicinuauunizvorcomun,nicinusuntderivateuneledinaltele. Aceastaseconstatcndajungemlapremiseleindemonstrabilealeuneitiine,pentrucaeletrebuiesfie cuprinsenacelaigencuconcluziiledemonstrateprinele.Iaracestlucruestencodatconstatat,dac concluziiledemonstratecuajutorullorcadntrunsingurgenadicsuntomogene426. 423Matematica,fcndabstraciedeoricesubstratmaterial,areoexactitatemaimaredectotiincareface apel,deexemplu,laaritmetic,darposedaunsubstratmaterial(armonia",teoriamuzical). 424Chiarncadrulmatematicilor,aritmeticaestemaiexactdectgeometria,fiindcaceastaadaugnumrului spaiulcupunctele,liniile,suprafeeleivolumulI Adaosul"(npo'ofleois)estecevamaterial",neabstras. 425Acestcapitoldiscutproblemadactiinaesteunasaumultipl.tllD.esteuna,dacobiectuliprincipiile eiconstituieacelaigen.Capitolele3031seocPdeobiecte,capitolul32deprincipii.Deigeometriai armoniafacparte"in8aritmeticii,totuiAnstotellecerceteazseparat.e 426tiinelediferprinprincipiilelorireductibile,sauunelelaaltele,^ulaunprincipiuuniversal,dincare derivcelelalteprincipii.Aristote!despartema ifizicaprimaseocupdespaiu,numr,despritedesubstratulmaterialcu^abstraciei,decifraaveao existenindependent,adouadecorpulnnu,materiamobil. ^aparin Aristotelsubliniazcprincipiileiconsecinelelordemonstraaceluiaigen. 166 ANALITICASECUNDAI,29,87b 29 multedemonstraiipentruaceeaiconcluzie> menea, Putemaveamaimultedemonstraiialeaceleiaipropoziii427,urnaidac'lumdinaceeaiserieunpredicatcare nuestecontinuu428njeexemplu,daclumC,DiFpentruadovedipeAB429,dar"a,daclumun mediudinaltserie430.Astfel,fieAschimbarea,uneiproprieti,BsimireadeplcereiGrepaus.Este HevratidacenunmpeDdespreB,ipeAdespreD,pentruc1ceareplceresuferalterareaunei proprieti,icelcesuferolterareseschimb.Deasemenea,esteadevratdacenunmpeAdespreG,ipe GdespreBpentrucasimiplcereesteaserepauza,iaraserepauzaesteaseschimba43'.Astfel,concluzia poatefiobinut 427Evorbadeposibilitateadeademonstraprinefecte,nuprincau/,cumsevadovedincarteaaIia,

capitolele16i17,undesevorbetederaportuldintrecauziefect. 428Predicatulcarenuestecontinuu(ouvexe?)nuestecauzanemijloict,proximaatributului, 429PropoziiasauconcluziaABpoatefidoveditprintermeniimediiC,D,F,prinexcluderealuiE.careface continuitateaseriei.SadmitemcAnseamnafintrunloc",Ccorp",Dviu"iFanimal".ConcluziaAB poatefidemonstratprintreisilogisme,dacB(om")intrngenulF,FnD,DnCiCnA. 1.OriceanimaiseaflntrunlocOriceomesteunanimaiOriceomestentrunInc. 2.OricefiinvieestentrunIocOriceomesteofintvie Oriceomestentrunloc.3.OricecorpestentrunlocOriceomesteuncorpOriceomestentrunloc. Unefectcefacepartedinfizicpoatefidemonstratprintrunmediuceastronomiei. Vomrecurgelaurmtoareadiagrampentrudemonstraiactermeniimedii">aceleiaiserii. A(schimbare) Dialterare) t B(plcere) G(afinrepaus) Y B(plcere) 167 ARISTOTEL printermenimediidiferii432,adicprintermenicarenusuntserietotui,nuastfelnctniciunuldinaceti mediisnu^enunatdesprecellalt,pentruceitrebuiesfieatribuiiamnd^f'subiectanumit. nu> Unaltpunctvrednicdecercetareestectecidedeniaaceleiaipropoziiipotfiobinuteprinvarierea figurii433 30<Nuexistotiinahazardului> Nuexistocunoatereprindemonstraieaceeaceinedehazard434.Ccihazardulnuestenicinecesar,nici frecvent435,cieste Sevafacedemonstraia,artndcAsecuprindenDiG,iaracesteasecuprindnB,decicplcereapoatefi cauzatideoalterare,careesteomodificare,caiderepauzare,caredeasemenea,esteo modificareauneistri dinainte. Silogismelesunt:Totcesuferoalterare,seschimbTotcesimteoplceresuferoalterare,deci:Totcesimte oplcereseschimb.Acelailucrudesprerepauzare. 432CeidoitermenidiferiisuntD(afisupusalterrii)iG(afinrepaus),iaramndoipotfienunaidespre acelaisubiect(B).Numaiceeacesemicsausepoatemicaseaflnrepaus.Plcereaconstntro modificarecalitativ,oalterare,darpoalefiirepaus,adicatingereauneiinte,satisfacereauneidorinesau, maiales,ncetareauneidureri. 433Demonstraiilesemultiplicnunumaidupmateriasauobiectullor(vezicapitolulprecedent),ciidup formalor,dupdiverselemodurialecelortreifig1"1 434Asuprahazardului(tvj'xti)ispontaneitii(aO'rtfuaToi')sseDespreinterpretare,capitolul9(viitorii contingeni"), 435Cumsamaiartat,Aristotelfacedistincientreprocesulnecesar,cloctotdeauna,siprocesulfrecvent,care arelocadeseori"(wseiT01IO*V''. constant,deregul".tiinelecareseocupdeacesteevenimente frecvent,'^deregul,nusuntstrictdemonstrative,cumsunt,deexemplu,eticaiP0'1" strict demonstrativeseocupdenecesar,adicdeproprietileeseniale,..^eV|,lucrurilor,nudeceleaccidentale, datoratehazardului.PentruAristotelesecLielementarcnutoateproceselenaturiisuntdeterminatestrict cauzal,fa ^^dii*seamdeprocesenaturalecunoscnumaifrecven,repetiieobinuit,cue^^pnuse repet,nucunoscfrecven.Aristotelnclinsclasificefenomenee^^^oobiceiadevrate",totprintre fenomenelesupusehazardului.Eli"as_^eieofl^deosebirentreunhazardpuriproceselefrecventesau caresentanip 168 ANALITICASECUNDA1,31,87b evjnecacevadeosebitdeacesteadou.DardemonstraiasefaceI^prinuna,oriprinaltadinacestedou,adic sauprinpremisesare,sauprinpremiseceserepetadeseorideaceea,concluzia"necesar,dacpremisele suntnecesare,iconstant,dacpremiselerepetadeseori.Prinurmare,dachazardulnuestenicifrecventul,ri necesarul,elnuestedemonstrabil436. 31<Nuexistdemonstraieprinsimuri> tiinanusedobndeteniciprinsenzaie437.Chiardacsenzaiaseraporteazlaoanumitcalitateinulao substanindividual438,trebuiespercepemunlucruindividuallaunlocintruntimpdefinitdaruniversalul sauceeacesegsetentoatecazurile,nupoatefiperceput,datfiindcelnuesteniciacesta"iniciacum", altminterinuarfiuniversaltermenpecarenoilaplicmlaceeaceestetotdeaunaipretutindeni.Deaceea,

avndnvederecdemonstraiilesuntuniversale,icuniversaliinupotfipercepui,esteclarcnuputemavea otiinprinsimplsenzaie.Maimultncesteevidentcchiardacarfiposibilspercepemcuntriunghi areunghiurileegalecudouunghiuridrepte,totuiamcutaodemonstraiecci (ieste cee'>concedecexistdemonstraieilaproceselefrecvente,ceeacenseamnolnePrtaredelanoiunea strictademonstraiei.Aristoteladmitedecicexistiunsens"""'wgaldemonstraiei. iFrecventul,ceeaceserepetadeseori,facelegturadintrenecesarihazard.apropiindusecnddenecesitate, cnddehazard. Estevorbadetiinademonstrativ.nsine,senzaianuestestrintiinei,ongineaei.Eaestepunctdeplecare pentrudemonstraie,nunsidemonstraia.voiu]18,Aristotelaartatctiinaestecunoatereauniversalului cuajutorulUrnelor.... Senzaianepoatefacescunoatemosubstanindividualsauocalitatemdjy'a'Jeexemplu,culoareaei,dar caiitatea,deinsinegeneral,estelegatadep^>deunaicjjacum".Generalulestedobnditpringndirea abstractiv,nuprin(senzaie),cutoatecieltrebuiesfiedatnsenzaienmodimplicit. 169 ARISTOTEL namavea(cumzicunii439)cunoatereaacestuilucru.nadevrrmnelaindividual,pecndcunoaterea tiinificmergelaun1""**''1*Astfel,dacamfinLuniamvedeaPmntuloprindluminaSonamticauza eclipseiampercepefaptulprezentaleclipseidarh**pentruce",ntructsenzaianusereferlauniversal.Nu tgd*c,prinobservarearepetataacestuieveniment,amputeadese^universaluliastfelobinemo demonstraie,cciuniversalulsedprindedinindividualulcareserepet440. Universalulestepreios,pentrucelpunenlumincauzaa.nctlafaptelecareaucauzanafaralor, cunoatereauniversal441pjmaipreioasdectsenzaiaidectsimplagndireintuitivCtprivete adevrurileprimeeste,firete,oaltchestiune442.Deaceeaesteevidentcocunoateredemonstrativnuse poatedobndiprinsenzaie,dectdacdmcuvntuluisenzaie"nelesuldeposesiuneatiineiprin demonstraie.Totui,unelechestiuninusuntaccesibileexplicaiei,fiindcnudispunemdeosenzaie443.n adevr,suntcazuricndosimplsenzaiedevederepoatepunecaptuneicercetri,nufiindcprinvedeream aveaocunoatere,cifiindcamscosuniversaluldinceeaceamvzut.Dac,deexemplu,amvedeacsticlaare poriicluminatreceprinei,cauzatranspareneiarfievidentpentrunoi,pentrucamvedeaorepetatn fiecarecazdatiamgndi,nacelaitimp,ctrebuiesfieaantoatecelelaltecazuri444. 439PoateProtagoras,carentemeiantreagacunoaterepesenzaie,precumfalisofiti. 440Dacpercepiaesteindividual,perceperea,facultateadeapercepeoexclude,ciincludeuniversalul 441Cunoatereauniversalestetiinaprindemonstraieuniversala. 442Principiilesuntevidenteprinelenseleelenuiaucauzanalteiaele,gndireaintuitivestemaipreioas, fiindcestefundamentuloricreitiine,^vaartalasfritulcriiaIia.Setiecfundamentulestemai presusdeceeacesedinei. lipsa 443Aristotelprecizeazaiciafirmaiafcutincapitolul18,anumeunuiorgansenzorialarecaefectdispariia tiineicorespunztoare.Chiar"ac deunorgansenzorial,imperfeciileluisuntduntoarecunoateri'|jt3 444Aristotelacceptexplicaiadatdeuniifilozofi,ctransparenaxi^prinfaptulclumina,constituitdin particulefoartefine,treceprinporiis"cejjjair.vedeaporiisticleiiluminatrecndprinei,amnelegeceeste transpare".' ticauza(pentruce")atransparenei. 170 ANALITICASECUNDA1,32,88a 32<Altetiineaualteprincipii> Toatesilogismelenupotaveaaceleaiprincipii.Aceastase tearta.naintedetoate,prinurmtoareleconsideraiidialectice445: lesilogismesuntadevrateialtelefalsecci,deiputemconchide yijfuldinpremisefalse,totui,aceastasentmplnumaiodat446. deexemplu,AesteadevratdespreC,dartennenulmediuBeste falsattABctiBCsuntfalsedactotuilumtermenimediispre dovediacestepremise,noilepremisevorfifalse,pentrucorice concluziefalsarepremisefalse,pecndconcluziileadevrateau premiseadevratedecifalsuliadevratuldiferesenial447.Apoi,falsul nuderivtotdeaunadintermeniidenticiuniicualii448,ccifalsesunt silucrurilecontrareunulaltuia,icelecarenupotcoexista,deexemplu, 445Termenulesteiaici\oyiKi3s\pecareAristotellopuneluiraXuTiKoSy.,Logic"corespunde dialecticului".Stagiritulvreasdovedeascnacestcapitolcprincipiilesilogismelordemonstrativenusunt

aceleaipentrutoatetiinele,chestiuneiareafostatinsincapitolul9deaici:fiecaredemonstraieare principiiproprii,nafarieprincipiilecomune"tuturortiinelor.Deasemenea,ncapitolul28,saartatc :itateatiinelorrezultdinvarietateaprincipiilor. 446Aristotelncepeastfeldiscuiadialectic,adicdiscuiantemeiatpeaierale,nuspeciale,precise,can AnaliticElriposteazobiecieiposibile, silogismeleautotuiprincipiicomune,fiindcsetiecputemconchideadevrulnu maidinpremiseadevrate,cisidinpremisefalse.Aacevaesteposibilnumaiodat, Widacncercmsdemonstrmsipremisele,vom<!agre.Demonstraiaadevrului nuserepet.Premiselefalsenuvorputeafidoveditedectprinaltepremisefalse, '"Prinpremiseadevrate. DacadmitemcAesteadevratdespreC(CesteA),silogismulvatrebui "mitorul:AesteadevratdespreB,BesteadevratdespreC,deciAesteadevrat e^ce'edoupremisesuntconsideratefalse,fiindctermenulmediuBnueste r_e'nic'despreA,nicidespreC.AdevratrmnetotuiconcluziaAdespreC .'"emisele(termeniimedii)luatepentruadovediceledoupremisefalse, 'a'se.Deciconcluziileadevrateicelefalseauprincipiidiferite. Aldoileaargumentdeasemeneageneralsaudialectic.Argumentulvrea,JZec^c'!'ar(lac^eXis|premisefalse, nutotceestefalsrezultdinele,cideexempiu,iclinpropoziiilecontradictoriisaudincelecucareelenupot 171 dreptateaestenedreptate"idreptateaestelaitate",omul iomulestebou",egalulestemaimare"oriegalulesterna'C' Dinregulilestabilitemainainte,putemscoatedovad''toare450:Nicimcartoateconcluziileadevratenuse nteme'"^aceleaiprincipii,ccimultedineleauprincipiicarediferno^^pottrecedelaunalaalta. Unitile,deexemplu,carenaupo/r^potlualoculpunctelor,careaupoziie.Termeniicetrecdelau^laaltul artrebui,totui,sconcordesauntermeniimediis"^termenulmajoriminor45',sausiapeuniininteriorul ipeaitj fcafaraextremelor452. Niciunuldintreprincipiilecomuneprinprincipiucom88bneleg,deexemplu,peacelacoricetrebuies fieafirmatsaunegat453nupoatesserveasccapremispentrudovedireatuturorconcluziilor.Ccigenurile lucrurilorsuntdiferiteuneleatributetindecantitate,pecndaltelenumaidecalitateiardovezilesedesvresc cuajutorulprincipiilorcomune454. Maideparte,principiilenusuntmaipuinedectconcluziile,pentrucprincipiilesuntpremisele,iarpremisele suntformateprinadugareaunortermeniextreminoi,oriaunortermenimediinoi455.Mai 449Propoziiiledreptateaestenedreptate"idreptateaesteolaitate"sumdeopotrivdefalse,dardin principiidiferite.Primasecontrazicepesine,adouacuprindetermenidisparai,carenupotcoexistantro propoziie.Omulestecal"exprim,deasemenea,termenidisparai,iaregalulestemaimare"exprimo contradicie, 450Aristotelscoateodovadanalitic,opuscelordoudovezidialecticeprecedente,ntemeinduseperegulile stabilitenAnaliticasecund,carteaI.Chiarincadrulsilogismeloradevrate,existprincipiidiferite,dupgenul obiectelor. 451ntext,termenuldesus"(predicatulsautermenulmajor)itermenulejos"(subiectulsautermenul minor).., 452nfigura1,termenulmediuseaflninteriorultermenilorextremi.Westecuprinsdemajoricuprindepe minorncelelalteUoufiguri,termenulmei nafaracelorextremi.Dovadaanaliticsusine,nesen,cdemonstraiilecary^unordomeniidiferitenupot aveatermenicomuni,naafelncttermenulunuiscuprindtermeniiceluilaltdomeniu. 453Esteprincipiulteruluiexclus. ,iicomune 454Aristotelrecunoatecdemonstraiileadevrateauprincipi'c^suntprincipiilelogice,daracesteanu maidesvrescdemonstraiileinprincipiispecialefiecruigendelucruri. fneii1tl 455Aristotelntreteexistenauneimultiplicitideprincipi'.'.cjpjj,cpefaptulcaexistomultiplicitatede concluzii.Existaproapetotatteap cate 172 ANALITICASECUNDA1,32,88b numrulconcluziiloresteinfinit,deinumrultermenilorestensfrit,uneledinprincipiisuntnecesare,altele contingente456.Considerndchestiuneanacestfel,vedemc,ntructnuiconcluziloresteinfinit,principiile nupotfiaceleaiorilimitatemr.Dac,pedealtparte,identitateaprincipiiloresteluatnaltsisezice,de exemplu,acesteasuntprincipiilegeometriei,acestea.Hpjilecalculului,acesteaapoialemedianei",oare

constatareaastanseamnaltcevadectctoatetiineleauprincipiidiferite?A1nUniiidentice,pentrucsunt identicecusine,esteabsurd,ntructpoatefjidentificatcuorice,nacestsensdeidentitate4S7.Chiardac toateconcluziilearpornidelaaceleaiprincipii,nunseamncoriceooatefidemonstratdinorice.Aceastaar fidincaleafardesimplist,pentrucaacevanusentmplntiineleevidente458,nicinuesteposibiln analiz459,ntructtocmaipremiselenemijlocitesuntprincipiile,sioconcluzienouseformeaznumaiprin adugareauneinoipremisenemijlocite.Dardacsespunectocmaipremiselenemijlociteprimesunt principiile,fiecaregendesubiectposedunsingurprincipiu460.Dac,totui,nicinusesusinecdinorice principiuposibiloriceconcluziepoatefidovedit,inicinuseadmitecprincipiilediferntratta,nctsfie diferitecagenpentrufiecaretiin,rmnedeconsideratposibilitateaca,ntimpceprincipiileoricrei cunoateriaparinaceluiaigen,ssecearpremisespeciale,spreadovedi concluziisaudemonstraii,ccioricedemonstraienousefaceprinadugareadenoitermeniextremi(majorii minori)saudep.oitermenimedii,careaducnoiprincipii.MaiMit:dei,cumtim,termeniisuntnnumrfinit, concluziilesuntinfinite,fiindcinfinitRtecombinareatermenilor. Principiiledemonstraiilorsediversificiprinfaptulcalturide'"poziiilenecesare,carepolfinnumr limitat,existpropoziiicontingente,carePrimunnumrinfinitdeposibiliti. AristotelrespingeaicioobieciesofisticmpotrivamultiplicitiiprincipiilorlPPrincipiilesuntdiferite,dar sunttotprincipii,decielesuntidenticecusine.Dacabstraciedeconinutulprincipiilor,totulsereduceiaun singurPrincipiu.Matematicile",tiinelensensulcelmaiautenticalcuvntului,*nw'ns''S'st'cS.n Analitici,ncare,prinanaliz,cutmprincipiileunei OiPrincipiilesilogisticiisuntpremiseleimediate.Fiecarepremisimediataducepnt*cipiunou. prjJ,u.Principiulunicalunuigenestedefiniialui,careexprimesena.Numai pj.a'u'cuprincipiilesupremealeexisteneirezultpropoziiilepropriialetiinei 173 ARISTOTEL concluziispeciale461.Caceastanusepoate,saartatprinnoastr,anumecprincipiilelucrurilorgeneric diferitedifere'^generic.Cciprincipiilesuntdedoufeluri,aceleacaresunt"^aledemonstraieiigenul careesubiectuldat.Celedintisuntc'^celedinurmdeexemplu,numrimrime suntparticu] iT 33<tiinaiopinia> Cunoatereatiinificiobiectuleidiferdeopiniesideobiectulopiniei463,ntructcunoatereatiinificeste universalirecurselapropoziiinecesare,iarnecesarulnupoatefialtfeldecteste.Existnsmultelucruri caresuntadevrateireale,itotui,elepotfiialtfeldectsunt.Esteevidentccunoatereatiinificnare nimicdeafacecueleiardacaraveadeaface,lucrurilecarepotfialtfelnarmaiputeafialtfel464.inicinu audeafacecuointuiieintelectualprinintuiieintelectualnelegnceputulcunoateriitiinificeinici cu89acunoatereanedemonstrabil,careesteprindereauneipremise465.ntruct 461Aristotelexamineazoultimobiecie:principiiletiinelornusuntniciidentice,nicidiferite,cinrudite (oyyyo's'),adicprincipiilesuntidenticengen,dardiferitenspecie.Obieciavafirespins,artndc lucrurilecaiediferngenau,deasemenea,principiidiferitecagen.Sademonstratctiinelembrieaz genuridiverse(vezinacestcapitol,paragraful88a). 462Principiilesuntdedoufeluri:axiomeleoricreidemonstraiiipropoziiilegeneralealefiecruidomeniu. 463ntregcapitolulcerceteazdiferenadintreopinie(doxa)itiindiferenfamiliargndiriigreceti prearistotelice(Parmenides,Platonetc.)gndiriimoderne(deexemplu,Kant,caredistingentretiin,opiniei credina). 464PotrivitconcepieiluiAristotel,tiinaiopiniasecaracterizeazp^urmtoareledoupuncte:1)tiinai opiniaexprimdifereneaieexistenei,a)^lucrurilor,nusimplepunctedevederesubiective,calaImmanuel Kant2)ti"1 ^obiecttiinanecesar,deciexistenacarenupoatefialtfeldectesteopiniaarec^. contingentul,adicexistenacarepoatefialtfeldecteste.Necesaruliunivers seconfundcuesenialul,cunsine"allucrurilor.ti 465DeosebireanusereferlaNou?,adiclaintuiiaintelectuala,laFjnemijlocitaprincipiilor.Nouseste numainceputul(dpxri)altiineiprop0intelectuluinemijlocitsuntnedemonstrabileinuaunevoiede demonstrai 174 ANALITICASECUNDA1,33,89a tiaintelectual,tiinai opiniaitotceexprimacetitermenisunt11urelelucruriadevrate,urmeazcnumai opiniaaredeafacecu cepoatefiadevratorifalsideci,poatefiialtfeldecteste466 devr,opiniaesteprindereauneipremisenemijlocite,darnu esare467Aceastconcepieseacord,deasemenea,cufapteleob rvate,deoareceopiniaestenestabil,cainaturapecareamdescriso obiectulei.Pelngaceasta,cndcinevasegndetelaunlucrucare "uesteposibilsfiealtfel,elgndetetotdeaunacareotiindespre

cestlucru,nunscareosimplopiniedespreel.Elgndetens careoopinieoridecteori,avndnainteunlucrucareacumeste asa,sarputeafoarteuorcaacestlucrusfieapoialtfel,cciare credinacaaesteobiectulpropriualopiniei,pecndnecesaruleste obiectultiinei. Cumesteposibilatuncicaacelailucrusfieiobiectdeopinieiobiectdetiin?Deceopinianarfio tiin,dacadmitemctotceeacetimpoatefiiobiectdeopinie?468Cciicelcaretieicelcareareo opinievorurmaacelaicursalgndirii,prinaceiaitermenimedii,pncndajunglapremiselenemijlocitei esteposibilaaveaoopinienunumaidespreunfapt,ci,deasemenea,desprepentruce"allui,careeste termenulmediuaanct,dacceldintitie,icelcareareoopinietieiel. Dreptvorbind,cndcinevaadmiteunadevrcarenupoatefialtfeldecteste,nfelulcumadmitedefiniiileprin careaulocdemonstraiile469,elnuvaaveaoopinie,ciotiin.Dacnsadmite 466Expresiaprecedent,ciopiniaesteadevrat"estecorectatndat:"P'niapoatefiadevrat,darpoateti ifals.AdevratesuntnumaitiinademonstrabilS1intuiiaintelectual,nceputul" demonstraiei. Existdarpremiseprinsenemijlocititotuilipsitedenecesitate.Aasunt B'uledialectice,carenusuntdemonstrate,cinumaiobinutenconvingerecarezultat cutiei.Aristotelrecunoatecopiniaexprimnunumaifapte,ciicauza,saupentru runlesuntaa,numaicpentruce"nucuprindeesena"lucrurilor,ideaceea, Wopinieipoatefizdruncinatsauschimbat. 468 djjAristotelaredenfruntatoobiecieserioas:tiinaiopiniaparaavea Hu..lte|ite,primanecesarul,cealaltcontingentuldarnoivedemcputemaveadespre "Pini?tl'n0simplopinie,cmersulraionamentuluiesteacelai,deoareceprin cjiJun8einlaprincipiicaiprintiin,ideasemenea,opiniadescopercauzele Adicseconsideracesteadevruritotaadeesenialecaidefiniiile. 175 atributecaadevrate,darcarenuaparinsubiectuluinmod elareoopinieinuocunotinadevrat.Opinialui.dacest diiijlif lfila^ dinpremisenemijlocite,sereferattlafapt,ctilacauzaluieanuestescoasdinpremisenemijlocite, numailafapt470.Obiectul^eiialtiineinuestentrutotulidenticesteidenticnumaintrunsens,dupcum obiectulopinieiadevrateifalseestesiel"anumitsens,identic471.Dacopiniaadevratifalspotaveaac ^obiect,nsensuladmisdeunii472,aceastaduce,ntrealteabsurd'tvlaaceeacnuareoopinieacelacareareo opiniefals.nrealitidentic"aremultesensuri,ideaceea,ntrunsens,obiectuluneicm'adevrateialunei opiniifalsepoatefiacelai,darnaltsensnu473Astfelaluadreptopinieadevratcdiagonalaeste comensurabilesteabsurd'darfiindcdiagonalalacareamndouopiniile474seraportesteaceeaiceledou opiniiauobiectelelor,naceastmsur,identicedarpedealtparte,nesenalornoional,acesteobiecte diferunuldealtul475 470ntrunprimrspunslaobiecie,Aristotelpuneaccentulpedispoziiaintelectual,deosebitnopiniein tiin.Darelnurmnelaodiferenieremaimultsubiectivatiineiiopiniei.Estediferenadintrea consideraopropoziiecaesenial,saucaosimplconstataredefapt. 471Aristotelformuleazunaldoileaargumentmpotrivaafirmaieictiinaiopiniasuntidentice. Argumentulesteobscurelutilizeazprimulargument,cucaresecontopete.Obiectultiineiiopinieieste acelai,nsprivitnlaturidiferitedeaceea.obiectullornuestentrutotulacelai".Acelelaturidiferitesunt unamestecdeobiectivisubiectiv.Dac,deexemplu,cinevaspunecomulesteunanimal,darnutiec animalesteesenaomului,elexprimoopinie,nuotiin.tiinaesteodeterminareeseniaa,opiniaesteo determinareaccidental.Trecndcuvedereaceledoulaturialeunui0(esenialiaccidental),ajungemla absurditi,ca,deexemplu,opiniafalsnuesopinie. , 472Sofitii,ndeosebiProtagoras,caresusineaucoriceopinieesteaev^^fiindcfundamentulopiniei (senzaia)estetotdeaunaadevrat.Concepialui?n*^^nuestedelocabsurd,fiindctotceestedatprinsimuri sejustificprinchiarP""estedat.Protagoras,poatedincauzaterminologieisaletranante,caiae. paradoxalesvritedediscipoliisi,nafostnelesdeAristotel.Protagorasare devederepecarelntlnimilaDemocrit.,treprin(ie 473Pentruaruinaprereactiinaiopiniasuntidentice,Aristoeanalizasensurilordiferitealetermenuluide identic"..fa)Sj.ci 474Opiniaadevrat,cdiagonalanuecomensurabil>"P1diagonalaestecomensurabil. UIltdiferi1* 475Obiectulesteacelai(diagonala),daresenele(quidditite)c",erite,(comensurabil,incomensurabil),adic

definiiileUateaceluiaiobiectsun 176 ANALITICASECUNDAI.33,89a,b obiecteletiineiiopinieisuntidentice.Astfel,tiinaserefer,I mplu,'aatributuldeanimal"calacevacare nupoatefialtceva,iniasereferlaanimal"calacevacarepoatesfiealtfel.Deolususinereacanimaleste unelementnesenaomuluiesteo..,.susinereacanimal,caenunabildespreom,darnucaun>mentn esenaomului,esteoopinieomesteobiectulnambeleitecti,darnelesulcuvntuluiestediferit. Prinaceastaesteevidentcnusepoateaveaoopinieiointdespreacelailucru,nacelaitimp,pentruc atunciamadmiteSacelailucrupoatesfieipoatesnufie,nacelaitimp,altfeldectesteceeaceesteo imposibilitate476.tiinaiopiniadespreacelailucrupotcoexistandoioamenidiferii,nsensulpecarelam explicat,darnusimultannaceeaipersoan.Aceastaarimplicaconvingereasimultanacuiva,deexemplu. nticomulestenesenaluianimali,firete,nupoatefialtcevadectanimal,inaldoilearnd,comulnu estenesenaluianimal.Cciaceastanseamncesteposibilsfiealtceva,nceprivetetoatecelelalte deosebiridegndire,nafardeopinie,anume:gndirediscursiv477,gndireintuitiv478,tiin479,art480, pruden48'.nelepciune482,eleaparinmaidegrab,partefizicii,parteeticii483. 476Aristoteladuceunnouargumentnfavoareadifereneidintretiiniue tiinaiopiniacoexistan oamenideosebii,nununuliacelaiom(deexemplu,"naiilecomulesteunanimalicnuesteunanimal). Gndirediscursiv,raionamentSidvoia.GndireintuitivsauintuiieintelectualNoOj. tiini 480art Arta Pruden<t>povT)ois\ iiioTnur|. nelepciuneoo4>ia. apjjDeosebireadintretiiniopiniearputeaficonsideratcaochestiecare oflgj,'stnctlogica,cifizica",tiinanaturii,ndeosebitiinasufletului(Despreifltjy0seWcarteaaII 1a. capitolul3ichiarEtica(veziEticaNicomahic,ndeosebi"jixw'otlsacratacestordistincii).Deaceea,sar puteacercetasensulopiniein """oc te rmen'PecareAristotelinir.Nesurprindecprintretermeniidecare pp ir!C1'8ureazitiina(cttiottjuti),decaresaocupatnecontenit,maiales'"Casecund. 177 ARISTOTEL 34<Despreagerimeadegndiro Agerimeadegndireesteputereadeagsidendattmediu484.Deexemplu,daccinevavedecLunaare parteaeiIuntoarstotdeaunactreSoare,acelaprindeimediatcauzaacestui1^anumeesteaa,fiindcea primeteluminadelaSoareitotasaitvedepeunoarecarestnddevorbcuunombogat,elghiceteca* inteniadeamprumutabani,oridacvedecdoioamenisuntprietmotivulcauundumancomun.ntoate acestecazuri,afostdeaiucaelsvadtermeniimajoriiminori,pentrucascunoascicauzeitermeniimedii. FieA,laturaluminoasctreSoare",B..luminadelaSoare"iCLuna.AtunciB,luminadelaSoare"este enunatcaaparinndluiCLuna",iarA,aavealaturaluminoasctreSoare",esteenunatcaaparinndlui B.Aadar,AesteenunatdespreCprinB. 1Totui,nacestcapitolfinal,Arislotelcerceteazocalitateagan^ ^.onumeteagerimedegndire (dyxvoia,deiayxi=aproape,ndati^jea inteligen).EldefineteagerimeasauvioiciuneainteligeneiprincaJe descoperirepedetermenulmediusipoatedeaghicisauanticipaoexplic.>intuitivunadevr,olege.icartea aiiaseincheiecuconsideraiiabuprinteligeneiintuitivesauaintuiieiintelectuale. 178 CARTEAAHA 1 <Celepatruformedecercetare> Lucrurilepecarecutmslecunoatemsuntnumerictotatteactesuntlucrurilepecarelecunoatem1.Patru suntlucrurilepecarelecutm:)daclegturaunuiatributcuunlucruesteunlapt1)careestecauzalegturii 3)dacunlucruexist4)careestenaturahcrului2.Astfel,cndcutmsmbrimuncomplexdelucrurii Jributeinentrebmdaclucrulestencutaresaucutarefeldac,deexemplu,Soareleareoeclipssaunu atuncicutmunfapt.CcercetareanoastrnceteazcudescoperireacSoareleareoeclips,teodovada acestuilucru3:idactimdelanceputcSoarele

voicut] Propoziiasunciudat.DecesmaicutmlucrurilepecareIecunoatem?imnumaiceeacenucunoatem,dar solicitgndirea.Totui,propoziiaIuielareunsensadnc.Ceeacecutmscunoatem,fiindcprovoac ntrebri,icecu|watemauacelaiconinut,ccinucutmdectceeaceputemgsi. jstrecorespundsoluiilorCteprobleme,totatteasoluii,chiardacpracticdecalajntreprobleme,caresunt mainumeroase,isoluii,caresuntmaipuine.Aristotelrezumnacestcapitolincelurmtorrezultatul cercetrilor :jHflj chestiunipur.nmicareprocesuldecunoatere:!)dacunatribut'Ucru>chestiuneadefapt(o'ti)2)careeste cauzaapartenenei(Sio'ti)crulexist"<dtem)4)ceeste"(ti0111),careestenaturalucrului.""suh1 ^estiuneadefaptcautsstabileascapartenenaunuiatribut(predicat).'Cutareanceteazodatcugsirea saucudescoperirealuiDarnointrebrilnPrimulrnd,careestecauza? 179 areoeclips,numaicercetmdacoaresaunu.Pedealtdcunoatemfaptul,cutmacumcauzalui:de exemplu,cndSoareleesteneclips,oricuncutremursaprodus,cut'"*^eclipseisauacutremurului4. Cndmbrimuncomplexde1^acesteasuntceledouchestiunipecarelepunem.nalteczu'*^punem altentrebri:deexemplu,dacuncentauroriun?xuexia*'nuexist.(Prin:existsaunuexist"neleg: estesaunuestef^niciocalificare",caopusluiestealborinuestealb").Cndneasiguratdeexistena lucrului,cercetmnaturalui,ntrebnduneriexemplu,ceestezeul?"oriceesteomul?"5 <Toateformeledecercetaresereduclacutareatermenuluimediu> Acesteasuntdecicelepatrufeluridelucruripecarelecutmipecare.dacleamgsit,lecunoatem. Acum,cndcutmsdescoperimunfaptoriexistenavreunuilucru6,nentrebmnrealitate,dacaestesaunu estevreun90atermenmediupentruacestea.Cndneamasiguratdeunfapt,orideexistenaunuilucru,cnd decineamconvinsdespreexistenaparialsauabsolutalucrului itrecemlacutareacauzeifaptuluiori naturiilucrului,atuncinentrebmcareestemediul7. fapt)*'i 4Celedouchestiunisuntcomplexe,fiindcnecesitmaimulitermenipn^dacdefaptunatributaparinesau nu(estealbsaunu?"),adoua.careestecaaparteneneiatributului. )uj 5Celelaltedouchestiunisuntmaisimple:primasereferlaexistenaadoualanaturalucrului,laceesteel,la definiialui. 6Arisloteluneteprimachestiunecomplex(chestiuneaatribuiriiiprimachestiunesimpl(existenafaptului sauatribuirii).. 7Primachestiunecomplexiprimachestiunesimplsere^e?16chestiunecomplex(careestecauza atribuirii?)ilaadouachestiunesirnp^aVi!etesenasubiectului?).Cumtermenulmediuarendemonstraie roluldeca^e\ot^cauzeisereducelacutareatermenuluimediu,careestetemaprincipalaaiiconstituieo primparteacriiaIia. 180 ANALITICASECUNDAII,2,90a Faptulcaatareiexistenaunuilucrusedeosebesccaexistenasiexistenaabsolutalucrului8.nadevr, chestiuneaareLunai'tjs?"oricreteLuna?"seraportlaopartedinlucruccintiuni,cutmdacun lucruestentrunfelsaualtul,adic reorinuareacestatribut.Pecnd,ntrebareadacLunasau ^5teaexistpriveteexistenapuraisimpla. Dreptconcluzie,ntoatecercetrilenoastrecutmsaudac stuntermenmediu,sauceesteacesttermenmediu9.Ccimediul "tecauzaitocmaicauzaocutmntoatecercetrilenoastre.Astfel, areLunaoeclips?"nseamnexistorinuexistocauzcareproduceeclipsadelun?"icndamajunss timcexistuna,chestiuneacareseridicestecareesteatunciaceastcauz?"nadevr,cauzanvirtutea creiaunlucruexistnunsensulcexistntrun[elsaualtul,aadarcareunatributsaualtul,cinsensul cestenmodabsolutprecumicauzaprincareestenunmodabsolut,cinsensulcestentrunfelsau altul,avndatributeesenialesauaccidentale suntamndou,deopotriv,termenulmediu10.Princeeace existnmodabsolut,nelegsubiectul,deexempluLuna,Pmntul,Soarele,triunghiulprinceeaceunsubiect estensensparial,nelegoproprietate,deexemplu,eclips,egalitateorineegalitate,interpunere sauneinterpunere.Cci,ntoateacestecazuri,esteevidentcnaturalucruluiicauzaluisuntidenticechestiunea ceesteeclipsa?"i^spunsulei,ntunecareaLuniiprininterpunereaPmntului"sunt'denticecuchestiunea careestecauzaeclipsei?"saudeceLunaare0eclips?"irspunsuldincauzalipseiluminiiprin interpunerea Cntului"11.itotaa,ntrebareaceesteunacord?"curspunsul:sleunraportnumericntreonotnalti

unajoas",leputemnlocui:careestecauzacefacecaonotnaltiunajoass fiei nacord?"icurspunsulei:fiindcexistntreeleunraport Existenaparialsereferlaatribut,adiclaopartedinlucruexistenasereferlaexistenapurisimpla subiectuluicruiaiaparineatributul. Toatentrebrileicercetriletiinificesereducladou:dacexistuncauz)icareestemediul,i.nceledin urm,laosingurntrebare:careesteRediusaucauza?Simplulfaptimplicprezenacauzeisale. Cauza(termenulmediu)aredousensuri:cau/.accevaexistnsenssubstanialicau/.accevaareanumite atributeesenialesauaccidentale.Definiialucrului(aeclipsei)seconfundcucauzalui. 181 L numeric".nsfrit,ntrebareaestentrenotanaltaintrerunacord?"esteechivalentcuesteraportullor numeric?"sgsimcestenumeric,nentrebmndatcareestedeciacestr Cazurilencaremediulcadesubsimuriaratcoh'cercetriiestetotdeaunatermenulmediunoicutmmediul numanulamperceput,deexemplu,cutmdacesteorinuesteim,Jcarecauzeazoeclips.Dacneam aflanLun,nuamcercetafaptul,nicicauzalui,cciattfaptulcticauzaluiarfievidenttacelaitimp12. Ccipercepianeardaputinascunoatemiunivsalul,ntructpercepianearartacaactualoprireade ctrePmialuminiiSoareluiintunecareaLunii.Dinacestearezultsiuniversalul13 Deci,cumamspus,acunoateceeaceesteunlucruestetotunacuacunoatecauzapentrucareeleste14. Aceastaestedeopotrivdeadevrat,attdesprelucrurilecareexistnmodabsolut,frreferinlaatributele lor,ctidesprelucrurilecareposedunatribut,cumarfiegalcudouunghiuridrepte",orimaimaresaumai mic"15. <Comparaientredefiniieidemonstraio Esteevidentdarctoatechestiunile16suntocutaredetermenimedii.Sneocupmdecumsedezvluienatura esenialaunuilucru 12Aristotelcontopetechestiuneadefapt(dacunuisubiectiaPatributsauunpredicat)ichestiuneacauzei atributului.Deasemenea,cumse jos,contopetechestiuneaexisteneiunuisubiectcuchestiuneaeseneilui.^. 13Aristotelnunelegesdemonstrezeexistenaprinsenzaie,ci^aratecnsisenzaiauneoricuprinde termenulmediusaucau/.a.ndeosebi serepet. i^ali'11 14Esena(definiia)icauzaseconfund,esenalucruluiestec cepriveteattsubiectele,ctipredicatele.maiiate 15Egalcudouunghiuridrepte"esteatributultriunghiului,dar'^esenualsaumaimic"exprimorelaie,care numaiprinanalogiepoateiiconsidera^huir 16Toatechestiunileprivitoarelacelepatrupunctedevedere:tapcauzaatribuirii,existenasubiectului,esena saudefiniialui 182 ANALITICASECUNDAII.3,90a,b {cef^eaPoate^redusalademonstraieceestedefiniiaicenirisepotdefini'.Darsdiscutmnti anumitedificultipecarehtiunileridicncepemceeaceavemdespuscuunpunct ste chestiunileridic.ncepemceeaceavemdespuscuunpunct artestrnslegatdeceleobservatedenoipuinmainainte,anumede90btrebareadacestecuputin,saueste pesteputinscunoatemelasilucru,naceeaiprivin,attprindefiniiectiprindeonstraie?18Cci,pe deoparte,definiia19parecneofernaturasentialaunuilucrusiaceastaeste,noricecaz,universali afirmativntimpce.dimpotriv,unelesilogismesuntnegativeialtelenusuntuniversaledeexemplu,toate celedinfiguraadouasuntnegative,iniciceledinfiguraatreianusuntuniversale.Pedealtparte,nuchiar toateconcluziileafirmativedinfigurantisuntreductibilelaodefiniieca,deexemplu,oricetriunghiare unghiurilesaleegalecudouunghiuridrepte"20.Motivul21difereneintredemonstraieidefiniieesteca aveaocunoatereademonstrabiluluiesteidenticcuaposedaodemonstraiei,deaceea,dacdemonstraia unorastfeldeconcluziiesteposibil,esteevidentcnupoateexistaiodefiniiealor.Dacarfiaa,amputea cunoateoastfeldeconcluzienvirtuteadefiniieisale,fraaveademonstraiaeiccinimicnunempiedic deaaveapeunafralta. 17Capitolulacestaseocupdediferenadintredefiniieidemonstraie.DacWstotelcerceteazpelarg diferena,unmotivesteirezultatulcapitoluluiprecedent,idesaartatcdefiniiaseconfundcucauza,deci faceparteintegrantdindemonstraie.Definiiavafiopreocupareconstantacriia11a.nceprivete lucrurilecwpotfidefinite,Aristotelnelegesseocupendeosebidedefiniiileatributelor,fiindc 'demonstraiileserefertotlaatribute. 18Problemaestedardacaceeaitiinneddefiniiaidemonstraiaunuiinacestcaz,definiiai

demonstraiaseconfund. 3Oprimdiferenntredefiniie ntotdeaunauniversaliafirmativisilogisme,carepotaveaconcluzii negative(figura2)sauparticulare(figura3).De demonstreazunatribut,ciniratributeleesenialealeunuilucru.JOadouadiferen:nicimcartoate silogismeleuniversaleiafirmativeale ilitatea ' ''nupotfireduselaodefiniie,cumestecazultriunghiului,lacareegalitat'Urilorsalecudouaunghiuridrepte esteobiectdedemonstraie,nudedefiniie. fid, "s gp, 'Urmeazmotivuldifereneidintredefiniieidemonstraie:ceeacepoale "stratnumaiarenevoiesfiedefinit,altminteriamputeaobineconcluziadirectofgln'ie,frarecurgela ocoluldemonstraiei.nafardeaceasta,definiia,deinentelucrului,nudemonstreaz,nuexplicaceast esen. 183 AR1STOTEL iinducianepoateconvingendeajunsdesprerent22cciniciodatprindefinireaacevaatribut accidental23nuobinemocunotindespreacellucmaOriadefiniesteacunoateosubstan,nnici uncazacesteu'suntsubstane24. atnbWeaa Esteevidentatuncicnutotcepoatefidemonstratidefinit.Daratuncitotcepoatefidefinitpoatesfieside 6 saunu?Motivulnostrudinainterspundeclarilaaceste ntk Despreunlucru,caunuliacelai,existnumaiunsin<nirfcunoateretiinific25.Aadar,dacacunoate demonstrabilulnseaposedademonstraialui,varezultaoimposibilitate,anumeaceeaestedestulsposedmo definiiefrdemonstraie,pentruaaveatomocunotinalucruluidedemonstrat26. nafardeacestea27,principiiledemonstraieisuntdefiniiiisaartatnaintecacesteasaudoveditca nedemonstrabileasacsauprincipiilevorfidemonstrabileivordepindeatuncideprincipiianterioare,i atunciregresulvamergelainfinit,sauprincipiileprimevorfidefiniiinedemonstrabile28. 22Deasemenea,pecaleainduciei,adicaexperieneisauacercetriictorvacazuridedefiniiei demonstraie,sepoateconstatadiferenadintredefiniieidemonstraie.Aristotelprezintaiciunaltreilea motivaldeosebiriidintredefiniieidemonstraie. 23Deexemplu,sfericitateaLuniiesteunatributesenial,eclipsareaeiunatribuiaccidental. 24Onoudeosebire:definiianefacescunoatemsubstanele(lucrurileindependente)prinartarea coninutuluiesenial,ntimpcedemonstraiaserefernumailaatributeparticulare,launeleelementeeseniale despritedecelelalte. 25Adicsauocunoatereprindefiniie,sauo cunoatereprindemonstraieDacseacceptcuAristotelca cunoatetiinificnseamnacunoateprindemonstra^'unaldoileafeldecunoatere,definiia,arnsemnao demonstraietardernonsAceastabsurditateestesubliniatnpropoziiaurmtoare.e 26Maitrziu,Aristotelvaartaamnunitcdefiniiilenupotfidemons*nsndatmaijosafirmctotui definiiilefacparteintegrantdinsilogimpunctuldeplecarealsilogismului. lefi 27Aldoileaargumentcaredovedetecceeacepoateiidelinidemonstrat. nstrabi|e 28Dacdefiniiilesuntprincipiiledemonstraiei,elesuntnedem^^\ealtminterisuntemnevoiisducem demonstraialainfinit.Definiiilesunstrainedemonstrabilealedemonstraiei,fiindceleexprimesena lucrului. 184 ANALITICASECUNDAII,3,90b.91a acelaicazuri(jefini'1 Dardacdefinibilulidemonstrabilulnusuntntoatecazurilelucru,nuarputeaoaresfieacelailucrucel puinpentruuneleOriaceastaesteimposibil,fiindcnuexistdemonstraieai?29nadevr,definiiaserefer laesenilasubstan,ceesteevidentctoatedemonstraiilepresupuniadmitesena.deexemplu, demonstraiilematematicepresupununitatea,rechea,ilafelsentmplntoatecelelaltetiine30.Maimult *3ioricedemonstraiedovedetecunpredicatestelegatorinelegatteunsubiect,darndefiniienuseenun unlucrudesprealtuldetemplu,enunmanimaldesprebiped,nicibipeddespreanimal,nicifigurdespre suprafa suprafaanefiindfigur,nicifigurasuprafa.Apoi,ademonstraesenaunuilucrunuestetotunacu ademonstracunlucruaredefaptunatribut32.Definiiadescoperesena91unuilucru,demonstraiaarat

numaicunatributaparineorinuaparineunuisubiectdatdarlucrurilediferitecerdemonstraii33diferite, afarnumaidecazulcndodemonstraieseraportlaoalta,capartealantreg.Adaugaceastprecizare,pentru c,dacsademonstratc deducedinesenalteatributeeseniale.Cprincipiilesuntnedemonstrabile,saartatnaintencarteaI,cap. 1,2i3ipassim.Aceastaesteoconvingerefundamentalalogiciiaristotelice.Acumsetrageoconcluzie important:dacdefiniiilesuntprincipiiledemonstraiei,ceeaceestedefinitnu poatefidemonstrat. 29Pnacumsadoveditcceeacepoatefidefinitnuestedemonstrabiliinvers.Nuexistoareexcepii,unele cazurincaredefiniiaidemonstraiasereferlanslaiobiectsauconinut?Rmnededoveditcnniciun caznuseaplicdemonstraiaidefiniialaacelaiconinut. Primulargumentaldovezii:definiiaidemonstraiaauunobiectdeosebit,^nniiadesenasubstanei individuale,demonstraiasentemeieazpeesen(definiie),WHiuadeducedineaaltepredicate(atribute) eseniale. Urmeazunaldoileaargument,anumec,niciparial,definiiaionstraianuauacelaiobiect.Argumentul susinecnconcluziasilogismuluiunlcatesteenunatsauatribuitdespreunsubiect,ntimpcenelementele definiiei Malneteraportuldeatribuire,cieleconstituieototalitate.Definiiaesteounitate.nuodiscursivitatede enunaresauatribuire.ndefiniiaomuluicaanimalbiped,malulnuesteatribuitbipeduluiiinvers. 'Unaltreileaargument:definiiaidemonstraiaauunscopdeosebit.^lanearatceesteunlucru,careeste esenalui,demonstraiadovedeteceatributunllcru,datfiindesenalui. Termenuldedemonstraie,ntrebuinataici,estejustificatprinargumentarea posibilitateacademonstraiasfieraportatlapartecailantreg. 185 ARISTOTEL toatetriunghiurileauunghiurileegalecudouunghiuridret^~~~~~aceastasademonstratcacelatribut aparineiisoscelelisoscelulestedoaropartedintotalitateatuturortriunghiurilorr>^cazuldefa,existenade faptaunuiatributiesenanusuntr^lafelunullaaltul,datfiindcunulnuesteopartedincellalt34^ Astfel,esteevidentcnutotcepoatefidefinitpoatefhmonstrat,inicictotcepoatefidemonstratpoatefi definitPurmare,nuesteposibilsavemdespreacelailucruiodefiniie'demonstraie.Urmeaz,evident,c definiiaidemonstraianusunt'identice,niciconinuteunanaltacci,dacarfiaa,atunciobiecte]lorarsta orintrunraportdeidentitate,orintrunuidelapartelantreo <Esenanupoatefidemonstrat> Attdespredificultileiniialealeproblemeinoastre.Urmtorulpasridicchestiunea:dacsilogismuladic silogismuldemonstrativ esteposibildespreesencumpresupuneargumentareanoastrdepnacum,el esteimposibil35. Putemartacesteimposibilprinurmtoareleargumente:Silogismuldovedetecunatributaparineunui subiectcuajutorultermenuluimediupedealtparte,naturaunuisubiectestecevapropriuluiiesteenunatca constituindesenalui36.Darnacestcazsubiectul,definiialuiitermenulmediucareleleagtrebuiesafie enunaiunuldesprealtul.CcidacAestepropriu" luiC,evioeAestepropriu"luiBiBluiC defapt, tustreitermeniisuntpropmunulaltuiaiapoi,dacAseaflnesenaluiB,iBesteenunai 34Existenadefaptaunuiatribut(oti)iesena(tkariv)nustauin^delaparte(specie)lantreg(gen),de aceea,nicidefiniianuesteospecieaue^^. 35Nouaproblem:esteposibilodemonstraieaesenei?R>p"ie(VU|Aristotel,cumestedeateptatdup discuiadepnacum,vafinegativ.^vnvederecpentruAristotel,aici,esenanseamnitikoiiv (ceesteun elvai(ceesteesenial),caiopio^ri?(definiie). 36Constituieadicdefiniiaaceluilucru. 186 ANALITICASECUND11,4,91a ntialdespretoiC,atunciAtrebuiesfie,deasemenea,enunatLepreC,caaparinndeseneilui37. Dacnuadmitemaceastndoitatribuire adicdacAeste nntatcafiindesenaluiB,darBnuaparineeseneisubiectelordespre jreelesteenunatAnuvafipredicatcunecesitatedespreC,ca artinndeseneilui38.Deaceea,datfiindcamndoupremisele nuntesenaadicdefiniiadefiniialuiCvaficuprinsn termenulmediunaintedeasetrageconcluzia39. Spresupunem.ngenere,cavemdedoveditesenaomului40.SaadmitemcCesteom.Aesteesenaomului, fieanimalbiped,fiealtceva41.Dacesteposibilsilogismul,AtrebuiesfieenunatdespretoiB.Dai'aceast premiavaaveaunnoutermenmediu,careurmeazsfie,deasemenea,esenaomului42.Deaceea,argumentul presupuneceeaceeradedemonstrat,ntructB,deasemenea,exprimesenaomului43.Slum,pentru clarificare,cazulncarenusuntdectcele

37Problemaeste:dacaesena,obiectuldefiniiei,poatefidemonstrat.Sluampropoziia:AaparineluiC (sau:CesteA),soconsidermcaconcluzieaunuisilogismitotodatcaodefiniie(AdefinetepeCsauA esteesenaluiC).PentruaaveaunsilogismcuconcluziaCesteA",careestedefiniialuiCprinesenaA,va trebuicaceledoupremisesexprimedeasemenea,esene:AaparineesenialluiBiCaparineesenialluiB, decitermenulmediuBareaceeaiextensiunecaitermeniimajoriminor,decitoitermeniisuntreciprocabili. 3SDacnumaimajoraexprimoapartenenesenial(BesteA),nuiminora,carearputeaexprimao apartenenaccidental,concluzianuvaexprimanicieaoapartenenesenial,deciAnuvadefinipeC. 39CercetareaajungelarezultatulcsilogismulnademonstratdefiniiaC"fA"(sauAaparineesenialluiC), ciapresupusodinpremise,decisilogismuleste"iparalogism,opetiiaprincipii,otautologie.PentrucaAsfie esenasaudefiniialuiC,trebuieca,npremise,AsfiedefiniiaesenialaluiBiBsfiedefiniiaesenial luiC,decichiardinminorexistconcluzia.Silofcsmelesuntdemonstrativedac"lunilelornuauaceeai sfer,uac,aadar,trecdelanoiunicuosfermaimarelaiunicuosfermairestrns.nacestcaz,Anu poatefidefiniialuiC,ntructelesuntreciprocabiie.Definiiacuprindetoatepredicateleuneinoiuni,ntimpce nstraiaofernconcluzienumaiunsingurpredicatpropriuesenei.Spresupunemdarcavemdedemonstrat definiiaomului.Adicdefiniiaomului. Termenulmediu,cadefiniie,estereciprocabili,deaceea,vaexprimainadefinitorieaomului,inadevr, premisaminor:,,CesteB"presupunedefiniialuiB ?Argumentareailustreazcerculviciosaloricreincercrideademonstra niie. 187 ARISTOTEL doupremiseadicncarepremiselesuntprimeinernoticazpecaretrebuies1cercetm,pentrucel ilustreazcelpunctulndiscuie44. ate maibine Astfel,aceicaredemonstreazesenasufletului,oriaomoriaaltuilucru,printermeniconvertibili,semican cercexemplu,dacpretindemcsufletulesteceeacecauzeazproprivia,iarceeacecauzeazpropriasa viaesteunnumrdesi91bmictor.Cciartrebuispresupunematuncicsufletulesteunnum"desine mictor,nsensulcsufletulesteidenticcuacestnumr45Jnadevr,dacAurmeazlogicluiBiBurmeaz logicluiC,AnuvafinacestfelesenadefinitoriealuiC,civafiunatributalluiC4(1Nuvomaveaaceast urmare,idacAesteenunatdespreoriceB,careesteidenticcuopartedinA.Astfel,esenaanimaluluieste enunatdespreesenaomului,fiindcesteadevratc,ntoatecazurileafiomesteafiianimal,dupcumtot aadeadevratestecfiecareomesteunanimalnuestensadevratcanimalesteidenticcuafi om' 47 44nexemplulprecedent,demonstraiaarecurslauntermenmediustrin,adicaprocedatprosilogistic.Pentru aclarificamaibineexistenacerculuivicios,Aristotelpleacdeladoupremisenemijlociteiprime. 45AristotelaratcdefiniiadatsufletuluideplatoniculXenocratessufletulesteunnumrcesemicprin sineducelauncercvicios,dacsencearcodemonstraieaei.IatdemonstraiavicioasaluiXenocrates: TotceeaceestecauzaproprieisalevieiesteunnumrcaresemieiPnnime Sufletulestecauzaproprieitefeviei_____________ Sufletulesteunnumrcaresemica"prinsine. Cerculviciosconstnfaptulctermenulmajor(numrulcaresemic*Prmsine)imediul(ceeaceestecauza proprieiviei),exprimnformediferiteesminorului(sufletului),decichiardinminoreraformulatconcluzia. . 46UnasemeneasilogismdemonstreaznumaicAesteunatributalluinscAestedefiniialuiC,fiindc npremiseestevorba,deasemenea,deatn dedefiniii,deesenedefinitorii.AurmeazlogicluiB"sauAesteconsecvenB"nseamncAesteatributul luiBsaucAaparineluiB._,efiniia 47Aristotel,carecerceteazoricechestiunesubtoatelaturile,arataca^^nupoatefiuemonstratincazul csubiectuldedefinit(omul)esteo^^predicatului,deciincazulcpredicatulestegenul(animal) subiectului(orn) eslnupoatefiodefiniie,fiindctermeniinusuntconvertibili,nusuntidenticijfjc. animal,darnuoriceanimalesteom.Definiiacerenunumaigenul,ciiditeren, 188 ANALITICASECUNDA11,5.91b Conchidematuncic,nafardecazulcamndoupremiselerimesena,nusepoatespunecaAesiedefiniia iesenaluiC.'dacleconsidermaa.atunci,admindpeB,sevafiadmisdetragereaconcluzieicBeste definiialuiCaanctnusanimic,pentrucafostonvrtirencerc48. <Esenanupoatefidoveditprindiviziuno CumsaartatnAnaliticlafiguri,metodadiviziuniinuizbutetesdeaunsilogism,fiindcnicierinu

urmeazcunecesitatecanumitelucruriexist,pentrucexistanumitealtelucruri49.Diviziuneademonstreaz totaadepuincaiinducia50.Cci,ntrodemonstraiesigur,concluzianupoatefiontrebare,nicinueste valabilprintroconcesie,cieatrebuiesurmezecunecesitatedinpremiseleei,chiardacadversarulneag aceasta51.Deexemplu,cinevasentreab:Esteomulnsufleit,orinensufleit?"iapoiafirm,nu demonstreaz,comulestensufleit.Dupaceeasedivizeaztoateanimalelenanimaledeuscatideap,ise admitecomulesteunanimaldeuscat.Maideparte,comulesteformulacompletaaunuianimaldeuscatnu urmeazcunecesitatedinpremise52,cinuestealtceva 48Deci,peaceastcale,esenadefinitorienupoatefidemonstrat.Darnuesteioaltcale? 49nacestcapitol,Aristotelaratcdefiniianuesteobinutniciprinviziune,iardaccumvaesteobinut, diviziuneanuesteodemonstraie,unsilogism.Aristotelrespingereducereadiviziunii(Bioipeois)platonicela unsilogism,respingerefculdinAnaliticaprim,1,cap.31.Diviziuneaesteunsilogismfrputere. 50Diviziuneanuesteunsilogisminduciapoatefiunsilogism{Analitican.H,cap.23),darnuesteo demonstraie,fiindcrmnensferaparticularului. 51ncercetareadialogat(dialectic,nsensularistotelic),punctuldeplecare0ntrebare:esteomulunanimal saunu?ntrebareaimplicaodiviziune,iarres "*ntulsepronunapentruunmembrualdiviziunii.Diviziuneamergemaideparte,.ceseajungelauntermen indivizibil.Chiardacdiviziuneaarecarezultatodefiniie, Uneansinuesteodemonstraie. 3Primulargumentcontradovediriieseneiprindiviziune:diviziuneanueste Un..silogismslab"(veziAnaliticaprim1,31,46a). ,^ 189 ARISTOTEL Potfisnici dectunnoupostulat.Fiecdiviziuneacuprindediferentempuine,rezultatuleacelai53.nadevr,cine recurgelametodad'nuizbutetesprezintensilogismenicimcaradevrurilecardemonstratepeaceast cale.Ccinimicnuseopunecatoateace^fieadevratedespreomitotui,elesnunearateniciesemesena lordefinitorie54.iapoi,cegaranieavemcnusaadugat'esenialoricnusaomiscevadinesenasa, oricnusatrecutunelementintermediaralei?55. Aprtoruldiviziuniiarputearspundec,deisepotntirmlgreeli,totuileputemocoli,daclumtoate atributelecaresucuprinsenesenidac,postulndgenul,producemprindiviziunsuccesiuneanentrerupt cerutdetermeni,inulsmnimicpedinafar56.ndeplinindacestecondiii,estepesteputinsgreim,cci esenialulsecuprindenntregimendiviziunelafiecarestadiusinuseomitenimicdinel,iarceeaceeste divizatajungenceledinurmlacevaspecificindivizibil,adiclaesen.Cutoateacestea,noirspundem: diviziuneanuesteunsilogism:eaneoferocunoatere,darnaltchip57.Nuesteaicinimicsurprinztor,cci inducianuestenicieaodemonstraiemaimultdectdiviziunea,deieapunenevidenuneleadevruri58. Totui,ascoateodefiniiedindiviziunenunseamnafaceunsilogism.Dupcum,nconcluziiletrasefr termeniilor 5SExistpoziiimaimultsaumaipuinnumeroase,darnuexistidemonstraiilafel. 54Toateatributelegsiteprindiviziunesarputeasnuexprimeniciesena,nicidefiniiaomului.Aristotelface distincientretioti(esenansensnedeterminat,ncareseexprimceesteunlucru,nmateriaiformasa),i totVIvcu(esenacaredefineteunlucruprinformasauquiddilateasa,elSoc). 55Nuavemniciogaraniecdiviziuneaestecomplet:saadugatcevneesenial,saomiscevaesenialisa trecutdincolodedomeniulncercetare. 56Prindiviziunesepoateajungeladefiniie,dacplecmdelagenulsupremallucruluidedefiniti,dup aceea,ldividemtotmaidepartepnajungemiaunteindivizibil,subcondiiacadiviziuneasfiecontinu, frsseireacpestenelement.nacestecondiii,avndgenul,esteimposibilsseomitatributeleese.adic esteimposibilsnuajungemladiferenaspecificindivizibil. 57Diviziunea,chiarocolindgreelilesemnalate,chiardacneofercuno nuneoferacestecunotinecaconcluziisilogistice..]j. 58Existinduciinformsilogistic,cumsaartatnAnalitic3p^cap.23,nsniciacesteinduciinusunt demonstraii,deinedezvluieadeva maipuinesteodemonstraieinduciacasimpladunaredefaptesingulare. 190 ANALITICASECUNDAII,6,91b,92a .:jpotrivii,oridecteoridinanumitepremisededucemcu1sjtatecutaresaucutarelucru,nentrebm:dece esteaa?",tot92aiadefiniiiledobnditeprindiviziune59.Astfel,lantrebarea:care'esenaomului?"se rspunde:animal,muritor,mergepepicioare,fraripi".icndlafiecareatributadugatsevarepetaebarea: pentruce?",sevaspuneisevacredechiarcsa,monstratprindiviziunecoriceanimalestesaumuritorsau muritor.Daroastfeldeformulareluatnntregimeaeinuesteojjjnitie60aanctchiardacdiviziunea

demonstreazaceastformul,definiiamtuciunchipnuajungesfieconcluziaunuiraionament61. si <Esenanupoatefidoveditprinsilogismipoteticdinatributepropriisaudincontrarii> Nuputemtotuisademonstrmceesteunlucrunesenainsubstanalui,procedndipotetic,adicadmind cesenadefinitoriealuiesteconstituitdeatributelepropriialeeseneisalecacesteatributesuntsingurele coninutenesenasaictotalitatealoresteproprielucrului?62Astfel,fiindcnaceasttotalitatestesena lucrului. 59ntocmaicumnsilogismelefcutefrarecurgelatermeniimediipotriviicontinumsnentrebam,pentru ceesteaa,decicontinumscutmadevratacau/Ijdevratultermenmediu),nciudanecesitiideducerii, totaailadefiniiilescoase4ndiviziune.Decespunemcomulestemuritor,cndputeasfienemuritor? Diviziuneaiuneofercauza,termenulmediu. 60Simplaniraredeatributenuesteoadevratdefiniie:animal,muritor,n*rEepepicioare,aredoupicioare, nuarearipi. 61Chiardacdiviziuneanedelementeleuneidemonstraii,eanufacedinfimierezultatulunuiraionament (silogism). Aristotelcontinunacestcapitol,obscurprinconciziaexprimrii,saratenupotfidemonstrate.Eidiscutaici onouposibilitatedeastfelde""istraie,posibilitatecarepornetedelaoipotez.Seiacapremismajor definiia!'ei,adicseintroducenesenatermenuluidefinitnsidefiniiadefiniieiamentulvafi: InirareatuturoratributelorpropriiuneieseneestedefiniiaeiAnimai,muritor,biped,fraripiele,enun atributelepropriiomuluiAnimal,muritor,bipedetc.constituiedefiniiaomului. n 191 ARISTOTEL nuputemoaredobndiastfelconcluzianoastr?Nucumvaadestec,ntructdovadatrebuiesfiefcutprin termenulmediu^definitorieeste,idedataaceasta,presupus?63'en'a Maideparte,dupcumntrunsilogismnulumcar>rnsidefiniiasilogismului(datfiindcaceste premisedincaretroaconcluziastauntreelenraportdelantreglaparte)64,totaasidefi'definiieinu trebuiesfieconinutnsilogism,citrebuiesrmn"'"afardepremiseleluate65.Numaicndcinevase ndoietedacevorbasaunudeoconcluziesilogistic,avemdentritcesteasfiindceaesteconfonn definiieisilogismului66.i,numaicndcinevsendoietecconcluziaesteesenadefinitorie,vomrspundecu asigurareacontrar,anumeceacorespundedefiniieieseneidefinitoriipecareamafirmatodelanceput.De aicisevedecputemfaceunsilogism,chiarfrdefinireaexpresaceeaceestesilogismulsauaceeaceeste esenadefinitorie. Dovadaipoteticurmtoarecade,deasemenea,ncercvicios67.Dacesenaruluiestedefinitcaesena divizibiluluiiesenacontraruluiunuilucru dacareuncontrarestecontraruleseneilucrului,atunci,dac bineleestecontrarulruluiiindivizibilulaldivizibilului,noitragemconcluziacbineleeste,nesen,totuna cuindivizibilul.iacestprocedeuesteuncerc,pentrucpresupunemesenadefinitoriecapremisi.totui, premisatrebuiesdemonstrezeconcluzia68.Daresenadefinitorieestedoveditprintroaltesendefinitorie" seva 63iaicicomitemuncercvicios:ntrebuinmdefiniiapentruademonstradefiniia.npremisamajor, demonstraiaautenticnuacceptdefiniialucrului,cinumaigenul(termenulmajor)itermenulmediu. Aristotelrespingeastfeloobiecieaceoriginepareafisofist. 64Daclumcapremismajordefiniiasilogismului,cumminoraesteopanamajorei,artrebuisobinemn concluzieunenunasupranaturiisilogismului. 63Definiiasilogismuluiesteadmisnaintedeoricesilogism._. 66Tocmaifiindcdefiniiasilogismuluinuestecuprinsnsilogism ^cnendoimdevalabilitatea concluziei,nereferimexplicitladefiniiasilogism^.__aaincazulcnendoimdeconcluziaobinutntr unsilogismalde.presupunndcacestsilogismesteposibilnereferimexplicitladefiniial0nStra 07Aristotelcerceteazoaltncercaresofist,maisubtil,deaesfc.jipoteticdefiniia(esena)seadmite nsilogismnudefiniialucruluidat.cicodefiniii.Exemplulluatesteesenarului. 68Concluzia,ceeacetrebuiedovedit,estepremisamajorad 192 ANALITICASECUNDAII,7,92a taAsaeste,ccindemonstraiiafirmmcapremis69caceasta"enunatdespreaceea"dartermenul enunatdespreminornuestemajorulnsui,niciuntermenidenticcuelprindefiniie,niciunul nsfrit,idovadaprindiviziuneidovadaprinsilogismulscrisnainteridicaceeaidificultate:deceomul trebuiesfieanimalbip^dterestruinuanimaliterestru,datfiindcpremiselehulisenuasigurnecesitatea capredicatelesconstituieounitate,afarufflaidacnuesteosimplunire,aacummuzicantigramatician suntenunaidespreacelaiom71. 7

<Esenanupoatefidoveditprindefiniio Atunciputeavomoaresdemonstrmprindefiniiesubstanasauesena?72Nuputemarta,candemonstraia cepornetedelapremiseleacrorvalabilitateesteadmis,cfiinddatceva,altcevaexistnecesaraceastaar fiodemonstraiedarnuputemprocedanicicaninducie,undesearat,pebazaevideneicazurilorparticulare, 69Premisaminor. 70noricedemonstraie,minoraenuntermenulmediudespretermenulminor,"1nuestetotunacutermenul caretrebuiesfiedemonstrat,niciidenticcuelprinEMiie,nicireciprocabilcuel Demonstraiadecinuesteo tautologie,uncercvicios. ampresupuscbineleestecontrarulruluiicrulsedefineteprindivizibilitate,"elegecbineleeste indivizibil.Totasaputemdemonstrarulprinbine,cumamtbineleprinru. Aristotelridicaicioproblempectdenou,netratatnc,peattde8unitateadefiniiei,unitateanotelor definitorii.Nicidiviziunea,nicisilogismulteznupotsduclaunitateapredicatelor,fiindcamndounedau predicateare,celmultuniteprinconjunciai",nunsunitateaintimadefiniiei. Inacestcapitol,Aristotelcontinusaratecdefiniianupoatefi.nceputulcapitoluluioferorecapitularea celorspusenaintenaceastw.'"utatea,nacestcapitol,estecintroducepunctuldevederealexistenein cuesena.Definiianedesena,darlaesennuajungeniciprininducie(delalageneral),nic:prin demonstraiesaudeducie(delagenerallaparticular),^dciaiinduciasereferlaexistentaatribuirilor,nula esenalor. L 193 AR1STOTEL 92b "^ntregulesteasa,fiindcmeiuncazparticularnuestealtfel,pentru cnductianudovedetecareesteesenaunu,lucru,cinumaicaacesta areunanumitatribut.Deaceea,ntructnuputemdemonstra e Snunemchestiuneaaltfel:cumvomdovedioareprindefiniieta?Cndtimcareesteesenaomuluisau oricarealtesena.stimdeasemenea,comulexistccinimeninucunoateleeacenuexistastfel, putemt,sensulnoiuniisau,darnucareesteesenaunuicerbap5.Maideparte, 'a^*iiraree<teesenaunuilucru,poateeaoaredac*definire*care.^^^^^ dovediicelexst^demonstraia,nearatfiecare Mem:^l^ml^^omului1fapwlcomulexfsunt unsingurlucruuimp.demonstraietrebuies de 7:Dacsingureledovezisuntinduciaideducia(demonstraia),definiia (esena)nupoatefidovedit. 74Aristoteladuceunnouargumentcdefiniianuesteodemonstraie.Nu putemcunoateesenaunuilucrudacanucunoatemiexistenaiui.Ccinimeninucunoateesenaaceeace nuexist.Amndou,esenaiexistena,suntdoveditepnnaceeaintemeiere.Definiianedesena,nu existenalucrului,cumsentmplainsilogismiinducie.Deci,definiianuesteodemonstraie. 75Cerbulap,fiindoficiune,nuareodefiniieesenial,cinumaiodefininominal. _ 76Unnouargumentcdefiniianupoatedemonstraoexistena,n demonstraiadovedeteexistenaunuilucru..u 77Demonstraiadovedeteexistenaatributuluintrunsubiect(subs.existenasubstanei,careesteopoziie primordial. /6oy) 78nfilozofiaaristotelicesteoconvingerefundamentalacexistena^^nuesteoesen,osubstansauun gencomunallucrurilor,cumsuntcaeg numaiuntermencomun,nutermentranscendental". 79Nudedefiniie. "i aacestuifiguri,ceeacegeometrianuurmretenieio<proprietilesale.Esenanuestepresupusnexisten. cupro ANALITICASECUND11,7,92b eatriunghiului?nacestcaz,vomcunoateprindefiniieesenalucru,darnuvomtidacelexist.Aceasta estensimposibil1*1. iinil* Vedemnsdinprocedeeleobinuitealedefiniieicelenu edescclucruldefinitexist82.nadevr,chiardacamavea t'uneadelinielaegaldistandecentru",pentrucearexistalucrul finitaa?Pentrucedeciacestlucruarfiuncerc?Lamputeanumi,

tonmaterialui,unorihalcS3.Ccidefiniiilenudepescrolullor,adic lenuararuicic&lucruldefinitesteposibil,nicicestereal.Totdeauna fmnevalabilntrebarea:pentrucetrebuiesexisteaaceva?84 Aadar,dacdefiniiadovedetesauesena,sausensultermenului,atunci,dacnuexistodefiniieaesenei, definiiaesteovorbirecareexprimsensultermenului.85Aceastaesteoabsurditate.Cci,nti,amaveaatunci definiiiidespreneesenialineexistent,deoareceputemnumiicevaneexistent.naldoilearnd,toate vorbirilearfidefiniii,ccipentruoricefeldevorbireputemgsiunnume.nacestcaz,noiamvorbinumain definiii,aanctiIliadaarfio definiie. nsfrit,niciotiinnupoatedovedicacestlucruareacestnume,nualtul.Prinurmare,definiiile,nafarde sarcinalor,nunefacsicunoateminumele86. 81Unargumentprecedentsusineacdefiniianupoatedemonstraexistena. iaiexistenasuntlegatendemonstraie,esteabsurdafirmaiacputem "moatedemonstrativprindefiniieesena,ignorndnsexistena. 2Aristotelrepetcdefiniiantrebuinatpeatuncicaprocedeungeometrie'"demonstreazexistena.ncazul defa,acercului. Orihalculpareafialama,unaliajdincupruizinc.Definiianunedcauz.adefinituluinexistenalui.Deci definiianuistreazniciesena,niciexistenadefinitului. Dacdefiniiaestesaureal(sereferlaesen),saunominal,idacnu'*>nuarputeaoaresfienominal'.' Definiiapurnominalnunearatesena,*>uamotive:1)definiianominalfresen,decifrexisten,este valabiljj..neesenialipentruneexistent,ccioricepoatefinumit2)oriceexprimarede'rjj>oricevorbire, orictdelung,cumesteIliada,modeldepoeziefoartelung,ar"^fc^mtradusaiciXoyo?prinvorbire,nu prinnoiune.ContextulimpuneaceasteW/adanuesteonoiune. tiinelenusepreocupniciodatdenume,cideexisteneleexprimateprinDlsupunec geometriaadat :Hgj. 194 .tiinelenusepreocupniciodatdenume,cideexp &esteochestiunesecundar.Deexemplu,sepresupunecgeometriaadatlemienuluiaetriunghi. 195

ARISTOTEL Dintoateacesteanurezultnicicdefiniiasisiki t^jUlUl$llm acelailucru, nicicelesereferlaacelaiobiect.Rezult* definiianudemonstreazinuaratnimic87,c deciesenanaficunoscutniciprindefiniie,niciprindemonstraie88. 8<Raportuldintredefiniieidemonstraie> 93aTrebuiescercetmncodataceeaceestejusticeeace nuestejustncelespusemaisusceesteodefiniieidacputemobine,ntrunchipoarecare,odemonstraiei odefiniiedespreesen,saudacaceastaesteoimposibilitate89. Dac,cum amspus90,esteacelailucruacunoateesenaunuiobiectiacunoatecauzaexisteneilui,deoarece esenaesteocauz,idac,maideparte,cauzaestesaunsiesenasaualtcevastrin,idac,nsfrit,este altceva,aceastaestesaudemonstrabilsaunedemonstrabidac,aadar,altcevastrinestecauzaatunci cauzatrebuiesfietermenulmediu,iardovadatrebuiesfiefcutnfiguranti,deoarecedemonstraia acesteiaesteuniversaliafirmativ.Cazulcercetataiciarputeasfieunprimprocedeudeademonstra 87AristotelopunedTToSeiKvucjiv(demonstreaz)iSeUmaiv(arat,lmurete,explicntrunchipoarecare). .| 88Sfritulcapitoluluiesteunrezumat,nunumaialacestuicapitol.Jaricapitolelorprecedente(4i6). 'Cercetareadepnacumapregtitteoriademonstraiei eseneiia raportuluidintredefiniieidemonstraie,esena. 90VeziaicicarteaaIla,capitolul2:tiinaestecutareacauzeicarepo fi Aristotelexamineazposibilitateacatotuisobinemoele^^trudefiniiei.Condiiaestecademonstraias sefacprintrocauzstrina,ajc p atributceaparinealteisubstane,calacauzamotrice.Demonstraiadetun. z ,ajacepo".^jgia!

uzsj, altdefiniie,deexemplu,cauzamaterialvafidemonstratprincauzs l^ciitirf^ demonstraiavafifcutnBarbara,ccioricedefiniieesteuniversala.^jos,Aristotelvaartacaceast demonstraieesteimperfect,dialec'' j,tai 196 ANALITICASECUNDAII,8,93a Oprintroaltesen92,iarlapropriutotcupropriu93.n chipul acesta dinnoteleesenialealeunuilucruunelevorfidemonstrate. nu/ SaartatmaisuscacestprocedeunupoateficonsideratoonStraie,darelestecelpuinunsilogismlogical esenei95.Solicmncechipesteposibilodemonstraieaesenei,relund hestiuneadelanceput.ntocmai cumcutmcauza,cndcunoatemfaptul96intocmaicum,uneori,amndounesuntcunoscutenacelai mnp.frcatotuicauzasfiecunoscutnainteafaptului,totaaesteevidentcesenaestelegatdeexistena ei,ccinuputemcunoateceesteunlucru,dacnutimdacelexist. Dacunlucruexistsaunu,timuneoriaccidental,alteoriprintronotesenialalui,deexempluctunetul esteunzgomotnnori,ceclipsaesteontreruperealuminii,comulesteunanimalicsufletulestecevacare semicprinsine97.Ceeacecunoatemaccidental,ncepriveteexistenasa,cunecesitatenuvaficunoscut ntrunimic,ncepriveteesenasa,deoarecenicimcarnutimdacelexistsau 92Esenaaresensuldedefiniie,deciodefiniieestedemonstratprinaltdefiniie. 93Termenulmediuitermeniiextremisuntdeaceeainatur. 94Dinnotelesauatributeleesenialealeunuilucru,onot(deexemplu,cauzamaterial)vafidemonstratprin alta(cauzaformal),care,fiindluatcanemijlocit,wvamaifidemonstrat.Deexemplu,eclipsadeLun,care sedefineteprinntreruperea"nunii,aredreptcauzstrininterpunereaPmntului,daraceastcauznune estedatcefectalalteicauze.Dacdemonstrmesenantreag,definiiaunuilucruprinaceastesen, concluziaesteanticipatnpremise.Demonstraiaprintrocauzstrinestel(*feaunaparial. 'Termenuldesilogismlogic"(XoyiKosouXXoyiono'c)estetotunacu gismdialectic".Estedialecticfiindcnusuntemsiguricseenunodeterminareenialj. Veziaici,carteaaIIa,cap.1,celepatruchestiunialetiinei:1)faptulProprietatea2)cauzaapartenenei proprietii3)dacexistsubiectulcruiai^"^proprietatea4)careesteesenasaunaturasubiectului. Existenaunuilucruestesauocunoaterenecesar,daccunoatemcauza,^^^senaIui,sauocunoatere accidental,dacnucunoatemcauza,ciunatribut .p'anexempleledateintoateacesteaseenunatributefrraportarelacauzahi,discutatdac atributeleniratedeAristotelaparinnumaiaccidental *"**citate. 197 ARISTOTEL nunrealitate.Acutaoesen,fraticexist,nseamnanimic.Dimpotriv,daccunoatemcevadintrun lucru,cutare estemaiuoar.Urmeazdeaicicneapropiemdeesencuat ''1.... aiatmai mult,cucatcunoatemmaibineexistena. Slumunexempludelucrurilacarecunoatemopartesenalor.Aesteeclipsa,CesteLuna,iarB interpunereaPmntAntrebareadacLunasuferoeclipssaunu,sereducelantreb'dacBarelocsaunu areloc98.DaraceastntrebareestetotunantrebareadacAaresaunuocauz.idacarelocB,adicinte punereaPmntului,susinemcarelocicellaltlucru,eclipsadeLun.Slumunaltexemplu:careparte dintroopoziiecontradictorieesteoareexplicatcauzal",aceeacunghiurileunuitriunghisunte^alecudou unghiuridreptesauaceeacnusuntegale?Dacamgsitpentruce"esteaa,cunoatematunciiexistenai pentruce",deoareceamgsitaceastaprintruntermenmediu100.Dacnusentmplaa,cunoatemfaptul, darfrpentruce":slumC=Luna,A=eclipsa,93bB=Lunplin,frnicioumbrasupraei,cndeaeste vizibiliniciuncorpnuseinterpunentreeainoi.DacacumluiCiaparineB,aadar,cndLunaplineste frumbr,cndestevizibil,iniciuncorpnuseinterpunentreeainoi,iaracestuia(B)iaparineA eclipsa,esteevidentcLunasuferoeclips,darnuesteevidentpentruce".timsiguratuncicexisteclips, darnucunoatemesenaei.CndseconstatlmuritcAaparineluiC,icndnentrebmapoipentruce", aceastanseamnscutmpeB,carepoatefi:'nter"punereaPmntului,rotaiaLuniisaustingerealuminiiei. Daraces 9SAadar,dacexistsaunucauzaluiA,careestetermenulmajor,termenulminor,iarBcauzasautermenul mediu.

99Explicatcauzal"traduceexpresiadeXoyo(motiv,t hiesteeg* propoziiapoatetitradusinfelulurmtor:creipridinopoziiacon .acela> aparinecauza,temeiul(Xoyos)",oareaceleiacsumaunghiurilorunuitriungcudouunghiuridrepte,sau negaieiacesteia? 100Acestpasaj,caiceeaceurmeaz,afirmcputemcunoatetimp,ifaptulicauzalui,numaidac premiselesuntnemijlocite,deci^^jetemeiul"(logos)numaiesteraportatlaalttemeisuperior.Daclogosul amijlocire,vomcunoatefaptul,darnuicauzalui. 198 ANALITICASECUNDAII,8,93b t6rien mediuestedefiniiaceluilalttermenextrem,adicaluiA: rpsaesteoprirealuminiiprininterpunereaPmntului101. Slumunaltexemplu.Ceestetunetul?Estestingereafocului'nori Pentrucetun?Fiindcsestingefoculn nori.Aadar,sadmi rncCnseamnnori.AtunetiBstingereafocului.B(stingereafouluOaparineluiC(nori),deaceea,focul sestingennori,iarA(tunet)oartineluiB(stingeriifocului).Aadar,B(stingereafocului)estedefiniialuiA(a tunetului),atermenuluimajor102.Dac,maideparte,trebuiescutmunalttermenmediupentruB,acesta trebuiesfiedinnoiuniledisponibile103. Cuaceastaamartatcumesenadevineaccesibilicumocunoatem.nadevr,deinuexistnicisilogism, niciodemonstraiejesenei,totuiputemclarificaesenaprinsilogismidemonstraie.Prinurmare,oesen carearecauzanaltcevastrinnupoateficunoscutnicifrdemonstraie,darnicinupermiteodemonstraie, cumamartatndiscuiadificultilor104. 101Exemplulacestacontrasteazcuceldedinainte,ncareinterpunereaPmntului"eracauza(termenul mediu)nemijlocitaeclipsei,deaceeacunoatemtotodatfiptulicauza.nnoulexemplu,termenulmediu(B), adicLunaplinfrumbrasupraa",nuestecauzanemijlocitantunecriiLunii,decicunoatemnumai faptul(Luna,deiplinitarumbr,sentunecdeodat).nadevr,nafardeinterpunereaPmntului, "puteaficauzaeclipseirotaiaLunii,adicapariiapriintunecateaLunii,saupurisimplustingerealuminii. Celedouipotezedinurm.irealizabiledinpunctdevederesttonomic,suntnlturatedeadevratacauz (interpunereaPmntului").Astfel"Mtemifaptulicauza. 102B(stingereafocului)esteesenatunetului,decicauzalui.Stingereaticului",cauzasautermenmediu,are locnnori,decitunelulsepetrecennori. 103Dactermenulmediu(B)nuestecauzanemijlocit,ireductibil,vatrebuilc*Mmoaltcauzcares dovedeascpremisaAB.Ovomcutaprintredefiniiile^noiuniledisponibileinerenteluiA.Astfel,pentrua demonstrainterpunereaPmntului, rcetamicrileatrilor,iarpentruademonstrastingereafocului,vomcutacare'*<*uzaei. 104nacestrezumat,Aristotelconfirmcesena(definiia)nupoatefidemon'Uecicdefiniiaidemonstraia suntdistincte.Totui,demonstraiapoateclarifica alt1'a^esen!a)'Princauzaceneofacecunoscut.ncazulcunefectarecauzasansjj|clec^tacelacare suferefectul,putemcunoateprinaceastcauzopartedinq,'Weexemplu,eclipsaprininterpunerea Pmntului),darnuntreagadefiniie.ijijemnumaicunoatereaparialaobiectului.Dificultileraportului dintredefiniie0"straieaufostcercetateincarteaa11a,cap.3. 199 <Cunoatereaexisteneiieseneiprincipiilorestenemiii nudemonstrativ> Lucrurileaucauzalorsaunaltcevastrin,saunelensl105Estedecievidentclaeseneunelesuntdate nemijlociticaatarprincipiilaacestea,sauesenaiexistenasuntdeopotrivpresu'sauesenatrebuiesfie clarificatpealtcale.Aaprocedeazexemplu,aritmetica:eapresupuneiceesteunitateaiceaexist"*La obiectelepentrucareexistuntermenmediuipentrucaredec'cauzaestealtcevadectesenalor,cumamspus, esteposibilsclarificmesenalor,darnuesteposibilsodemonstrm'07. 10 <Feluriledefiniiei> Deoarecedefiniiaexprimesenaunuilucru,esteevidentcprimuleifelexprimnelesulunuinumesauorice altexpresienlocdeunnume,deexemplu,nelesultermenuluidetriunghi1. 105Acestscurtcapitolprecizeazconcluziaceluiprecedent.Cauzelesuntinlucruri(nsubstane),dacelesunt componentelelor(materiaiforma),iarnafaraele,adicnaltesubstane,dacsuntcauzamotrice(eficient)i cauzafinal. 106Esenelenemijlocite,principiilesuntsaupresupusecadateinesenajJexistenalor,sausuntartateca nemijlociteprintrunprocedeusaualtul.Aaprocearitmeticianulcareiaunitatea(uovti?)canemijlocitn existenaiesenademonstraie.slj

aciot^g^,multoc 107Serepetconcluziacapitoluluiprecedent:laobiecteleaci ilt nafaralor,demonstraiaesenei(definiiei)esteparial,deciestemaioindicareaei. osCapitolul10carecerceteazspeciiledefiniiei,ncepe^ jefini!'3 Capitolul10.carecerceteazspeciiledefiniiei,..nominal,cusensulnumeluisu,lanevoie,cuetimologialui. Sensulnum^^jndintispecieadefiniiei,dacesteadevratcdefiniiaexprimaesenexpru113 definiianominalnereferimlalucrulnsui,frindicareacauzei.Termensauexpresie"redaicitermenulde Xoyo?adicdevorbiresaudiscur. 200 ANALITICASECUNDAII,10,93b,94a Dupceamaflatctriunghiulexist,nentrebmpentruce"Estensgreusstabilimcevanacestfella obiecteleacroristennuocunoatem109.Cauzaacesteigreutiafostartatmai.110eaconstnfaptulc uneoritimnumaiaccidentaldacobiectulstsaunu.Oexprimare1''esteuna112ndoufelurifieprin legareauvintelor,canIliada,fieprinenunareaunuipredicatdespreunubiect,nunsaccidental113. Aceastaesteceadintidefiniieadefiniiei114.Unaltfeldedefiniieesteexprimareacarearatpentrucelucrul esteaa.Aadar,primulfelnearatnelesul,ceesteunlucru,darnunearatpentruceesteaaaldoileafel, dimpotriv,este,nchipvdit,caio94ademonstraieaesenei,darsedeosebetededemonstraienumaiprin aezareacuvintelor115.Cciesteodeosebirentreaspunepentruce"tuniceeste"tunetul.nprimulcazse vaspune:fiindcfoculsestingennori".Darceeste"tunetul?Estezgomotulprodusdestingereafoculuin nori".Esteaceeaigndirealtfelexprimat:ntruncazesteodemonstraiecontinu,ncellaltcazesteo definiie,nsfrit,oaltdefiniieatunetuluiestezgomotnnori",ceeaceesteconcluziauneidemonstraiide esen116.

109Estegreusexplicmlucrurile,desprecareavemnumaiodefiniienominalcarenuincludeexistena lucrurilor. 110Veziaici,carteaaHa,8,undesearatcnuputemcunoateesenafroistenalucruluisau,celpuin,a uneinsuirieseniale,nuaccidentale. 111Deasemenea,pentruXoyos. 112Determinrilelucrurilortrebuiesconstituieounitate,sfielegateunele"sitele.Darunitateaestededou feluri. 113UnireacuvintelornIliadaesteosimpllegaredecuvinte,ceedrept,o*Pkcevariazduppunctulde vedere:loc,timp,personaje,scopulurmritetc,pe""rt.esteolegareaccidental.Adouaunitatesereferla legareaesenial,nuaccidental, 'Mipredicatiaunuisubiect,aacumsentlnetendefiniie. Primadefiniie,careafostcercetatnainte,estedefiniianominal.Adoua1definiiarealprinartareacauzei. Adevratadefiniieestecauzal,genetic,cum1AinutAristotelinDeAnima,2.2,413a15. 115Aceastafirmaieesteimportantprinrepetareaei.EaafosttratatpelargPitolul8.tnaceslcapitol, Anstotelsusinecdefiniiaprincauzpoateficonsiderat|feldedemonstraiesaucaicumarfio demonstraie.Singuradeosebiredintrestraieidefiniiestnaezarea,inpoziia"(Geoi?)acuvintelor. Deosebireadintredefiniieidemonstraie,ncepriveteaezareacuvintelor. '"rrntoa rea:demonstraiaestecontinu,fiindctrecereadelapremiselaconcluzie 201 ARISTOTEL Definiiatermenilornemijlociiestensonedemonstrabilaesenei''7.ere nrezumat,definiiaeste,nprimuleifel,oexpresieaecarenusufernsdemonstraienaldoileafel,esteun silo'esenei,caresedeosebetededemonstraienumaipnnasecuvintelornaltreileafel,esteconcluziaunei demonstraiideesen"^ Dinexpunereanoastrsevedencemsuresenanupoatrdemonstrat,decipentrucareobiecteexisto demonstraiesiDecarenuexist.Maideparte,ctefeluridedefiniiecunoatem,cumdovedeteesenaicum nuodovedete,pentrucareobiecteexistdefiniieipentrucarenuexist,nceledinurm,ncerelaieseafP definiiafadedemonstraieicumacelailucrupoatefidefinitsidemonstraticumnupoatefi119. 11<Cauzelecatermenimedii> Deoarececredemctimdaccunoatemcauzaideoareceexistpatrucauze,prima:esena,adoua: fundamentulnecesar,atreia: sefaceprintermenulmediu,careasigurcontinuitatea.Definiiaesteounitateindescompozabilnpremisei

concluzie.cutrecereacontinudatorittermenuluimediu,ntimpcedefiniiaenun:tunetulestezgomotul produsdestingereafoculuin nori,raionamentulleagtunetul(termenulmajor)cunorii(termenulminor)prin termenulmediu(stingereafoculuinnori).Noriitun,fiindcfoculsestingennori".Deaceea,oaltdefiniie estensiconcluziasilogismului:zgomot(tunet)nnori". 117Existiodefiniienedemonstrabil,adicoexprimarenedemonstrab'laaesenei,dacdefiniiaseraport lalucruriprime"saunemijlocite"(frtermenimeu. 118Acestalineatestefoarteimportantpentrunelegerearelaieidintredeinutidemonstraienapodictica aristotelic.Elrezumcapitolele310incheiepnmap1 acercetriidefiniiei.Abialacapitolul11estereluatproblemadefiniiei.Existtreidedefiniii:a)aeseneior primecare,fiindprime,nupotfidemonstrateprinace^suntpunctuldeplecarea!demonstraiei:b)aesenelor carepotfidemonstratepnnlordefiniiilecauzalecaresedeosebescdedemonstraienumipr"1g termenilorc)definiiacaconcluzieauneidemonstraiideesen.Este>na^]3 atreiaspeciededefiniiereprezintpentruAristoteldefiniianominalpusainceputulcapitolului. 119SfritulcapitoluluirecapituleazpoziianestabilaluiAnso problem,hotrtoarepentruapodictic,araportuluidintredefiniie sidemnstraie' 202 ANALITICASECUNDAII,11,94a .cipiulmicrii.apatra:scopultoatepotfitermenmediuntrojpmonstraie120.nceprivetecauza,nsens defundamentnecesarpentruvjstenaaltceva,eanudoconcluzie,dacexistnumaiopremis,trebuies existecelpuindou,ielesuntdatedacauuntermenHiiiCndacestaafostales,urmeazcunecesitate concluzia121.NeonVjngemdeaceastaprinexemple.Deceunghiulnscrisnsemicercestedrept?Sau:ce trebuiesexistepentrucaunghiulsfiedrept?SlumAcaunghidrept,Bcajumtatedindouunghiuridrepte iCcaunghinscrisnsemicerc.CA(unghidrept)aparineluiC(nscrisnsemicerc)aredreptcauzpeB (jumtatedindouunghiuridrepte),fiindcBesteegalcuA,iarCesteegalcuB,ccielestejumtatedindou unghiuridrepte.Aadar,printermenulmediuB(jumtatedindouunghiuridrepte),AaparineluiC(unghiul dreptestenscrisnsemicerc).Aceastanseamncunghiulnscrisnsemicercesteununghidrept122.Acest termenmediu,cafundamentnecesar(B),esteidenticcuesena(A),fiindcjumtatedindouunghiuridrepte (B)definetepe 120Capitoluldefaicelurmtorcerceteazcelepatruspeciidecauze.Cunoatereaunuilucruestecunoaterea cauzeilui,carendemonstraieconstituietermenulmediu.Teoriacauzei,prezentataici,esteaceeaican Metafizica,I,3,983abV,2,1013b1014aFizica,II,3.Primacauz,numitaiciesen(totir,v civai),este numitdeobiceiform(aSo),decicauzaformaladouacauz,aicifundamentulnecesarswceeacetrebuie sfie"(vytcTielrai),estecauzamaterialatreia,principiulmicrii"sauceeacemicnti"(tttputov u'^oe)estecauzamotricesaueficientapatra,scopulsaupentruce"(tot(vos4'veica),estecauzafinal.De notatestecAtistotelnumetecauzamaterialfundamentulnecesitii,fiindceaexplicnecesitateacmarin exempleleluatedindomeniulmatematicii,cumvomntlnimaijos.nWelafeica,VIII,4,1044biXII,4,1070 bcauzaformal,cauzamotriceicauzafinalMidentificateiopuse,subnumeledecauzformal,cauzei materiale.Celepatrucauze""dueladou. 121Aristotelncepecercetareacauzelorcucauzamaterial.Premiselesunt^ttamaterialanecesitii concluziei. AcestexempludegeometriearatcB,termenulmediu,estecauzarial'nurmtorulsilogism Oriceunghicareestejumtateaadouunghiuridrepte(B)esteununghidrept(A)Oriceunghinscrisntrun semicerc(C)estejumtateadouunghiuridrepte(B)Oriceunghinscrisnsemicerc(C)esteununghidrept (A).=B,deci,C=A nul I A.Darsaartatnaintecaesenaluatdreptcauze<mediu123. me ncepriveteprincipiulmicrii124,ntrebarea:peritizbucnitrzboiuldintreatenieniiperi?"nseamn: Careafosta94bcatenieniiaufosttrinrzboi"?Rspunsuleste:Pentrucat^auatacat, mpreuncueretrienii,cetateaSardes".Cciacestaestefcareaprovocatrzboiul.SlumAdreptrzboiul",B dreptagresor"iCdreptatenieni".Aadar,B(afostagresor")aparine1C(atenieni").iarA(rzboi") aparineluiB(afiagresor")Ccipoartrzboimpotrivacelorcareausvritonedreptate.PrinurmareA (rzboi")aparineluiB(afiagresor"),deoarecerzboiulestepurtatmpotrivacelorcareaudeschisostilitile, iarBaparineluiC(atenienilor"),fiindceiaunceput.Deci,incazuldefa,cauzasauprincipiulmicrii estetermenulmediu125. Vomdaunexempludecazurilencarecauzaestescopul126.Pentruceneplimbm?" Pentrucasfim sntoi".Pentruceamconstruitocas?" Pentruapunelaadpostavutul".nprimul 123Saartatnainte,nII,8,93a,cmediulesteesenasaudefiniiamajorului,adicmediulpoatecuprinde

cauzamaterialcaicauzaformal.Mediulestetotdeaunacauzatermenuluimajor. 124Aristoteltrecelacercetareacauzeimotricesaueficiente,carepentrutiinamodernesteadevratacauz, identificatcumateria. 125ExempluldecauzmotriceesteluatdelaevenimentulcelmaidramaticdinistoriaAteneii,ngeneredin istoriaGreciei:rzboiulcuperii.Termenulmediucareestecauzamajorului,esteafiagresor"(B),termenul majorrzboi"(A),iartermenulminoratenienii"(C)sesubordoneazluiB(afiagresor"),aadaratenienii suntagresori,icaatare,eisuntcauzarzboiuluicuperii.Silogismulesteurmtorul: Cecesuntagresori(B)provoacrzboiul(A) Atenienii(C)aufostagresori(B) Atenienii(C)auprovocatrzboiul(A).( 126Atreiacauzcercetatnacestcapitolestecauzafinal.Exempleluatedindomeniulmedicinei,familiarlui Aristotel,saudindomeniultotaiuneidinarhitectur.iacesteexemplenedovedescctdegreucauzareal poatefii"en cutermenulmediualunuisilogism,cciraportulsilogisticestedesubordonareano._^nuderaportcauzal. Scopuleste:a)sntateaobinutprintroplimbaredupce^catb)punerealaadpostaavutuluiprin construireauneicase.nexemplelelui^suntamestecatecauzafinalicauzaeficient,unaexplicndpe cealalt,ceea^^identificareacauzeifinaleieficiente,susinutnMetafizica.Finalitatea>>iod[!^ycauzei eficiente,teoriesusinutideuniifilozofimoderni(deexempluv\. 204 ANALITICASECUND II,11,94b p,scopulestesntatea,naldoilea,scopulesteadpostireanitului Estetotunadacnentrebm:pentruce" sauncescop"uujesneplimbmdupceammncat?SadmitemcCesteJimbaredupceammncat",B nengrmdireaalimentelorla"ntrareamstomac",iarAafisntos".Setiecplimbareadupcemncatare efectuldeampiedicaalimentelessengrmdeasclaorificiulstomacului,iaceastantreinesntatea.n adevr,separecluiC,plimbareadupceammncat",iaparineB,nengrmdireaalimentelorlaintrarean stomac",iarluiBiaparineAafisntos"127.CareesteacumcauzacA(afisntos"),nsensuldecauz final,aparineluiC(plimbaredupceammncat")?EsteB(nengrmdireadealimente").DarBesteesena luiA,ccinacestchipApoatefiexplicat.nadevr,pentruceBaparineluiC?Fiindcoastfeldecomportare (B)nseamnafisntos.Decitrebuiestranspunemnoiunilepentrucatotulsdevinmailmurit128.Darn cazuldefa,la 127naceastprezentare,relaiacauzalpunenluminmijlocul,cauzaeficient,adicnengrmdirea alimentelorlaintrareanstomac"sau,maisimplu,bunaSgestiesilogismulcauzeieficienteseprezintaa: Alimentelenengrmdirelaintrareanstomac(B)ntreinsntatea(A) Plimbareadupmncare(C)facecaalimentelesnusengrmdeasclaintrareanstomac(B) Plimbareadupmncare(C)ntreinesntatea(A). naceastformulare,cauzaeficient(nengrmdireaalimentelor,bunadigestie)dovedetecauzafinal (sntatea).Ordineaprocesuluiesteurmtoarea:mplimbdupmas,alimentelenusengrmdesc,decisunt sntos.Daracestraportesteinversatdacpornescdelacauzafinal(snlatea),iatuncitermenulmediu devinesntatea(A)'locdeB(nengrmdireaalimentelor),cumaratcontinuareaparagrafului. 128AcumAestecauzafinalaluiB,deciodefiniiealuiB,caatareAdevine^roienulmediunsilogismul urmtor: Sntatea(A)facecaalimentelesnusengrmdeasclaintrareanstomac(B) Plimbareadupmncare(C)ntreinesntatea(A) Plimbareadupmncare(C)facecaalimentelesnusengrmdeasc(B). ncauzalitateafinal,scopul(sntatea)esteprimulnintenie,daresteultimul 'uzare,fiindcdepindedecondiii,adicdecauzaeficient.Deaceea,cumobserv 'Urmtor,ncauzafinal,raportulesteinversat:cauzafinalesteceadinurm zata,deiesteceadintinintenie.ntivineplimbarea(C),apoinengrmdirea entelorfB)j,nceledinurm,sntatea(A).Aceastaesteordineansilogismul eiefictente.nsilogismulcauzeifinale,vinentiC,apoiB(devenitmajor)i,n .'(auzafinaladecitermenulmediu).Totui,caintenie,termenulmediu(A)este ul>fJarnusepoaterealizafrceilalidoi. 205 AR1STOTEL cauzafinalprocesulsedesfoarinversdectlacauzaeficietuaceastadinumi,termenulmediutrebuiesfie maintireallafinal,dimpotriv,celdintiesteC,termenulminor,ntimpceZa(cauzafinal)estecel dinurm.^ Esteposibilnscaunuliacelailucrusfieicauzaficauzanecesar129.Deexemplu,pentrucelumina ireceprinne'lmpii?Mainti,fiindcceeaceesteformatdinprimicitrebui'*strbatprinporimaimari,

dacesteadevratcluminaesteoerrn'siudeprimici130.Dar,pedealtparte,luminaareunscop:sne fereas"deanelovideceva.Dacceledoucauzesuntposibilelaexistentelesuntposibileiladevenire131. Astfel,cndlauntunel,stingereafoculuinnoriproduceouierturiunzgomot,totodat,cumspun pitagoreicii,tunetularecascopsameninepeosnciiiidinTartarpentrucasinspimnte. Sentlnescuneleexempledefelulacestamaialesntotceea95acenaturaproduceimenine.Ccinatura lucreazcndnvedereaunuiscop,cnddinnecesitate1'2.Necesitateaarensdousensuri:necesitateaestesau natural,dacascultdeimpulsulinternallucrului,sauviolent,dacseopuneimpulsuluiintern.Astfei,de exemplu,opiatrsemiccunecesitatensusinjos,darnuesteaceeainecesitatenamndoucazurile133. lz9Cumntregcapitolul,afardenceput,undevorbetedecelepatrucauze,esteoniruiredeexemplepentru diferitecauze,Aristotelseocupacumdeproducereaaceluiaiefect,totodatdeocauznecesar"(material) ideunafinal,inexemplulprecedent,cau/.afinaleraiuat dindomeniulvieiiumane,nexempluldefa, esteluatdinnatur,deoarececauzafinaleste,pentruAristotel,pretutindeninlumeafizic. 1i0Formula:,,Dacesteadevratcluminaesteoemisiunedeprimici"nearatacaceastanuesteopinialui Aristoteldesprenaturaluminii.Pentruel,luminanuesteosubstanfoartefin,ciocalitate:actualizarea transparentului(DeAnima,2,7,41) 131Dacceledoucauzeconlucreazlaexisten,adiclaceeacepersista,eleconlucreaziladevenire. Exemplulceurmeazdespretunet,folositinainte,pcexprim,deasemenea,opiniaobinuit,nuopinialui Aristotel. n2Aciuneafinalanaturiiestedeterminatdeforma(tlSoc),ac(Jnecesardematerie(uVn). 'iJMicareacorpurilorestetotdeaunanecesar,fiecmicareaestenatu_ ,artificial.Deosebireacelordoumicristnlegturcuteoria^ _.turale".Oricefeldematerieareunlocnatural",pmntuliacentrui^ allumii,focullaperiferialumiisublunare,iarntreele,apaiaerul.Dacunuia^^iseimprimomicare violent,strinnaturiisale,elmenineimpulsuldea cesteviolent,alucrurilornatural 206 k^ ANALITICASECUNDAII,12,95a Laceeaceianatereprininteligenb4,unele,ca,deexemplu,iuneicasesauauneistatui,nuseproducla ntmplareinicicue.cinvedereaunuiscop,altele,casntateaisiguranavieii,nrtunrezultatal norocului133.AceastaestevalabilmaialeslalucrurileaiCpotfintrunfelsaualtul,subcondiiansca producerealorsosefaclanoroc,cinvedereaunuianumitscopiaunuibine,fiefinnatur,fieprin art136.Niciunscopnuserealizeazprinjoculnorocului137. 12138 <Rolultimpuluinraportulcauzal> Ceeaceestencursdedevenire,ceeaceadeveniticeeacevadeveniauaceeaicauzcaiceeaceexist,cci termenulmediu laloculnatural.Dacaruncnsusopiatr,eatindescad.Necesitateexistnamndoucuurile,darnueste aceeainecesitate. "4TermenulgreccorespunztoresteSidvoiagndirediscursiv,caprincipiualartei. 135Aristoteladmite,alturidecelepatrucauze,ihazardul,ntmplarea,norocul.Bfacedeosebirentrehazard sauntmplareinoroc.Pentruhazard,termenulntrebuinat"leaceladetoauro'naTov,pecarelputemtraduce prinspontaneitate"(touduo"TonaTou)pentrunoroc,aplicatmaialeslaviaaomului,termenulesteTu'xii (Tisduo'XI?).Dacpstrmpentruaulomaionechivalentuldespontaneitate",ntmplareavaseninape tyche.ndomeniulconstrucieiarteinuestelocpentruhazardinecesitate,Clstpnetecauzafinal.Totui, cauzanecesarsaumaterialnuestestrinproduselorisice. 136nlucrurilenaturiisauartei,carepotfintrunfelsaualtul",adic""tangente,nedetenninateisunt produsenvedereaunuiscop.hazardulfiindnsexclus,C*Mfinalestedeterminat. 137 HazardulsedefinetelaAristote)nopoziiecucauzafinal.Hazardul*Poatefiscop. '8Capitoluldefa,cuoexpuneregreoaie,fiindcpresupunecunoscute9uimultenoiuni,discutcuascuime oproblemimportant:raportuldintretimpuitate.Aristotelimenineconcepiasa,ctermenulmediudin silogismreprezintPPunctulsudeplecareeseipotezacraportuldintrecauziefectestededou"a) cauzaiei'ettu!suntsimultaneb)efectulurmeazcauzeiacestraporteste 207 ARISTOTEL estecauza139.Numaiclaexistencauzaesteoexisten,laCl ceea ce

eni devinecevandevenire,ladevenitcevadevenit,iarlaceeacevadcevacarevadeveni.Slumunexemplu: pentruceaavutlocoecl"Fiindcpmntulsainterpus.Eclipsaarelocacum,fiindcPrrfseinterpune eclipsavaavealoc,fiindcPmntulsevainterpunsfrit,eclipsaexist,fiindcinterpunereaexist.Ceeste acum"het>SadmitemoapngheatisluampeCcaapa",Acangheat"iarB,cauzasautermenul mediu,cadispariiacompletaclduri"ConstatmcluiCiaparineB,iaracestuiaA(nghearea").Aadar gheaaseproducedacarelocB,saprodusdacaavutlocBsisevaproducedacvaavealocB140. Aadar,cauzaiefectulsuntsimultane,fiecdevin,fiecaudevenit,fiecvordeveni141.Dimpotriv,la lucrurilecarenusuntsimultane,seridicntrebarea:potcauzeiefectediferitentimpuneledealteles formeze,cumniseparenou,osuccesiunecontinunintervaluldintreele,aanctceeaceadevenitsaib dreptcauzceeaceadevenit,ceeacevadevenisaibdreptcauzceeacevadeveni,iarceeacedevinesaib ocauzanterioarndevenire?142 ndeosebiproblematic,cumvomvedea,deoarecentrecauziefectpotexistatermeniintermediari,noricecaz, ntrecauziefectexistunintervaldetimp. ''9Aristotelnulimiteazcercetareaigsireacauzeiladevenire,laschimbare,undeelesuntaplicatedeobicei, cicuprindeiexistena(toov)saustructuralucrurilor.Existenanucunoatetimpischimbaredevenirease desfoarnceletreimomentealetimpului:trecut(YeyevTJucvov),prezent(yivontvov)iviitor(eoo|ivov). Expresia,aceeaicauz"laexistenidevenirenseamncauzgeneral,noional,singuracapabilsocupe termenulmediu.nceprivetetimpulcndseproduceunraportcauzademonstrabil,ntrecut,nprezentsaun viitor,cauzaiefectulsunttotaeaucontemporane:cauzeletrecuteauefectetrecuteetc. 140Exemplelesuntpletorice.Eleseraportlaesenalucruluicareexistsau devine.Estedelasinenelescesenaunuilucruexistdacelexist,devinedevine. clacel 141Pnacum,Aristotelsaocupatdecazulnormal,ncarecauzaief*suntsimultane,indiferentdac simultaneitateaestentrecut,prezentsauviitor. 142ncazurilencarecauzaseaflnainteaefectului,problemafunda.este:maipoateservicauzapentru explicareaefectului'.'Aristotelcredeciin<ic^cauzapoatefitermenulmediudemonstratival efectului,cuocondiiens:inr^^efectsuccesiuneatrebuiesfiecontinu,adictrebuiesexistetermeniin ^.nentrerupintrecauziefect.Daclegturantimpestenentrerupt,stdea|jtate.posibiliti: continuitateatimpuluiesteliniarsaucircularnadouae 208 ANALITICASECUNDII,12,95a devei"' Raionamentulporneteaicidelaceeacesantmplatsauaitmaitrziu,ntimpcecauzaseaflnceeacesa ntmplat jjite.Deaceea,laceeacedevineestetotaa.Darniciodatnutionmporninddelaceeacesantmplat,aadar nutrebuies'em:fiindcsantmplataceastantrecut,trebuiessefintmplatItcevatotntrecut,maitrziu. Acelailucruestevalabilidespreceea cevafi143 Unastfelderaionamentnuesteposibilnicidacintervalulde timpestenedeterminat,nicidacestedeterminat,naachipnctsspunem:deoareceestejustcsantmplat aceastantrecut,estejust5jjsentmplealtevenimenttrecutmaitrziu.Ccinacestintervaldetimpvafifals senunmadouaparte,deiprimapartesantmplatAceeaisituaieestevalabilidespreviitor.Nutrebuie darsspunem:fiindcsantmplataceasta,sevantmplacutarelucru144Ccitermenulmediutrebuies aparinaceluiaigendetimpcaitermeniiextremi:latermenitrecuiunmediutrecut,latermeniviitoriunul viitor,latermenicaredevin,unulndevenire,iarlatermeniceexist,unulcareexist.ntreceeaceafosticeea cevafinuexistuntermenmediuomogen145. nafardeacestea,timpulintermediarnupoatefinicinedeterminat,nicideterminat,ccienunulvafi totdeaunafalsntimpul demonstraiaestecircularEstedenotatcnuexistsimultaneitateacauzeiiefectuluioridecteoricauzaeste eficientimaterial. 143Incazulcefectulestemaitrziudectcauza,silogismulpornetedelaceeaceestemaitrziu,delaefect, pentrucasdemonstrezecauza,silogismulestedeci'posteriori,contrarprocesuluinatural,caremergedela cauzlaefectideciesteapriori.atedarposibil,dacsaprodusefectul.strecemcontinuudelaefectlacauz, dardac**produscauz.anaintedeaseproduceefectul,nuavemdreptulsafirmmiproducerea|ectului.fie cestevorbadeevenimentetrecute,fiecevorbadeevenimenteviitoare. ,mtrecutinviitorexistacelairaporttemporalntrecauziefect:cauza**defectul. 144Chiardactimpulintermediarestedeterminat,nunumainedeterminat,estesaspunemcafostsauvafiun efect,numaipentrucsaprodusocauz.Ctvreme'produsiefectul,silogismulpoatefifals,fiindcnuse

poateticeeacesentmpl Pentrucasilogismulsfievalabil,termenulmediu(cauza)itermeniiIj/j1(efectul)trebuiesfieomogeni,adic saparinaceluiaigendetimp:cauzaaiiiefectultrecutetc.Darntretrecutiviitornuexistomogenitate, iarprezentulCOnnutrecutul. 209 AR1STOTEL 95bintermediar146.Trebuieslumbineseamaceanumeasigur"nuitatea,naafelnct,dacnlucruria devenitceva,devinaltceva.Darnuesteoareevidentcniciunprocesprezentnuest^ncontinuitatecuun procestrecut?Acestanuestecazulnicimprocestrecutialtprocestrecut,cciacesteasuntlimitesinu indivizibiledeintersecie.Precumpunctelenusesuccedalipiteualtora,totaaniciproceseletrecute,fiindc amndousuntindivizihlDinacelaimotiv,unprocesprezentiunultrecutnupotfialipiteCvprocesulprezent estedivizibil,ntimpceprocesultrecutnuestdivizibil147.ntocmaicumliniadreaptsecomportfade punctelee'totaaprocesulprezentfadeprocesultrecut,fiindcnprocesulprezentsecuprindeoinfinitatede procesetrecute.Toateacesteavorfidiscutatemaipelargimaiprecisnexpunereageneralasupramicrii148. nchipuacestaserezolvproblema:cumtrebuiesfietermenulmediucauzntrunprocescaresedesfoar ntimp.inacestcaz,termenulmediuitermenulmajorsuntlegatenemijlocit149. 146Aristotelvreasspuncesteindiferentdactimpulintermediarestedeterminatsaunedeterminat,ccin niciuncaznuputemspunecefectulrezultcunecesitatedincauz,ntructefectulnusaprodusnc. 147Datfiindgreutateadeatrageconcluziicauzaledelatrecutlaprezent,delaprezentlaviitorichiardela trecutlatrecut,nemtrebm:ceasigurcontinuitateailegturadintreproceseleuniversului?Fiecareprocesal universuluiestebinedelimitatsaudeterminat,caicumarfiunpunctindivizibil('Touov),independentde celelaltepuncte.Deaceea,ntreevenimentultrecutievenimentulprezentnuexistcontinuitate.fiindcnu existcontact,contiguitate. 148ntocmaicumntrolinieexistoinfinitatedepuncte,fiindcntredouapuncteexistlocpentrualtepuncte iaamaideparte,totaanceeacedevinesecupnn oinfinitatedefaptetrecute.Prezentul,ceeacedevine,estefadetrecutulcarees^ndeplinit,determinat, devenit,caliniafadeoinfinitatedepuncte.AristoteltrinueFizicH,undeproblemaestetratatnumaincartea aVia,sumarns. 149Termenulmediuestecauznsilogismnrealitatens,elesteefec^temeiulcruiadescoperimcauza.n acestsilogism,ceeaceeslemainti(^conchisdinceeaceestemaitrziu(efectul).nexemplulce urmeaz,Anso^cesteposibilsilogismuldelaefect(prezent),lacauz(trecut),fiindcsena^^ efectelordelatrecut(delacauz)laefect(laprezent)nuarelacune.Eveni.^succeduneledupaltele,dei nusuntcontinue.Aristotelfacedeosebireain^l(ovvtxfe)isuccesiv (&t>effis').Astfel,termenulmediu (efectul)itermenu vorfilegatenemijlocit. 210 ANALITICASECUNDAII,12,95b exemplu,spunemcAatrebuitssentmple,fiindcCsa"t.DeciCsantmplatmaitrziu,iarAmai nainte.Urmeaz sCestepuncideplecare,fiindcelstmaiaproapedeacum",careteprincipiultimpului150.DarCsa ntmplatcndsantmplatiD.tjjmeazcAtrebuiessefintmplat,dacsaprodusD.Cauza,ncazul acesta,esteC,ccipentrucassentmpleDatrebuitsse"ntmpleC,iarfiindcCsantmplat,atrebuits sentmplemainainteA151. Dacnefolosimdetermenulmediunfelulacesta,nevomoprioarelacevanemijlocit?Sausevaintercaladin nouunnoutermenmediuntredouprocese,fiindcnumrulacestoraesteinfinit?Cci,precumamartat, proceseletrecutenusuntalipiteunelealtora152.Dartrebuiesncepemcuuntermenmediu,adiccuacelacare estemaiaproapedeacum".Acelailucruestevalabilpentruviitor.CcidacavemdreptulsspunemcDva fi,vomputeaaveadreptulsspunemcAvafimainainte.CauzaacesteiconcluziiesteC.nadevr,numai dacvafiD,vafimainainteC,inumaidacvafiC,vafimainainteA.inacestcazvomaveaaceeai infinitdiviziune,ntructiproceseleviitoarenusuntlegatecontinuu.Dariaicinceputulestenemijlocit153. 150Silogismulconchidedelaefect(C),careestetermenulmediu,lacauz(A).Trecereasefacedelaceeace estemaiaproapedeprezent,delaefect,laceeaceestetrecut,lacauz.Trecereasefacecuajutorulunuitermen intermediar(D).nacestcaz,CesteefectalSuiAicauzaluiD.AstfeltrecemdelaDlaCidelaClaA. 151Siiogismuicomplicatalnlnuiriicauzaleaproceselorpoatefiurmtorul:Majoranemijlocit:Dacsa ntmplatC(nsntoirea),efectmaitrziu,a "roitssentmplenainteA(luareademedicamente),cauza. Minora:DacsantmplatD(napoierealaserviciu),santmplatC Concluzia:DacsantmplatD(napoierealaserviciu),santmplatAemedicamente). Seridicacumoobiecieserioas:nsuccesiuneaevenimetelorvomaveaCcesiunenemijlocitsautermenii

intermediarisuntinfinii,asemeneapunctelor,i'demonstraianuesteposibil.Soluiavaficutatncadrul primeiipoteze. Deinprincipiutermeniiserieicauzalesuntinfinii,cumsuntiaiseriei ,:'"kntrolinie,totui,defapt,eiaulimit:prezentul,acelacum"careesteelementul ,Ui.Plecnddela prezent,termenulcelmaiapropiatesteC,efectul,careservete tennenmediusaufundament"logicpentrucunoatereacauzei(A),deiacestaeste ^oientul"realalluiC.DeoarecensCestedoarmaiaproape"deprezent,nun 211 ARISTOTEL I Acelailucruestevalabilpentruproceselereale.Dacst'saridicatocas,timcpietreleaufostcioplitei ornduiteA^dincecauz?Fiindctrebuieconstruitotemeliepentrucasserocasa.Deasemenea,dac trebuiesconstruimtemelia,trebuie^naintescioplimpietrele.Pedealtparte,dactrebuieridicato^n viitor,totaapietrelevorficioplitemainainte.Aceastasevadovanacelaichip,printruntermenmediu,cci mainaintevaficonstruVtemelia154. Deoarecendevenirealucrurilorobservmunfeldedevenicircular,aceastasentlneteindemonstraie, cndtermenulmediu96aitenneniiextremisesuccedreciproc.Numainacestcazesteposibilconversiunea. AmartatnAnaliticaprimcconcluziilesuntconvertibile.Inaceastaconstdevenireacircular155. nproceselereale,aceastdevenirepoatefiilustratnchipulurmtor:cndpamatulafostudat,trebuiesia natereaburi,seproducnori,seproduceapiploaie,idacexistploaie,pmntulseumezete.Cuacest procesamnceput,i,astfelarezultatuncircuitaldevenirii.nadevr,dacestedatunmomentalprocesului, oricarearfi,urmeazcelmaiapropiat,iardacestedatacesta,dinnoualtul,idelaacestasevaajungelacel dinti. Existlucruricaredevinaauniversalitotdeauna,ccielesedesfoarisunttotdeaunainoricecaznacel chip156.Altelucruri prezent,obieciascoatenainteposibilitateaca,dupC,surmezeunalttermen(D),ncamaiaproapedeprezent. Darinacestcaz,pivotuldemonstraieiestetotC,carededataaceastaestecauzaluiD.Astfel,delaDtrecla C,delaClaA,decidelaDseajungelaA.Desigur,sarputeasseinterpuniunalttermendupD,nsseria setermininprezent.CeeaceestevalabilpentruproceseletrecuteestevalabilipentrucelevinoSupoziian ambelecazuriesteexistenaunuinceput,auneipremisenemijlocite,inefectulurmeazcauzeifrintermediari. OastfeldepremisnemijlocitesteL. 154Exemplulsereferlaambelecazuri:trecutiviitor.Temeliaestelefmmediuntrepietreleciopliteicasa construit.Delatemelie(efect)trecemlmaterial(pietrelecioplite)idelatemelielaconstruciacasei. Aristotelmenine.amesteculdintrecauzarealifundamentullogic.mden 155DeoareceAristotelidentificraportulcauzalcuraportuldeco"c^^pprintermenulmediu,ntrunsilogism, elaplicidentificareailaceeacee^u^devenirecircular:efectuldevinecauz,aacumndemonstraia circulara^devinepremis.Condiiademonstraieicirculareesteconversiuneatercareesteconvertesc nsnumaitermeniiidentici.Urmeazilustrareadeveniriicircu uncaractergeneralalnaturii.,eaceeanu 156Logicaaristotelicserefertotdeaunalaexisten,lanatura^osebirnesurprindetratareaunortemede fizicnlogic.SetiecStagiriwl 212 ANALITICASECUNDAII,13,96a jjj isepetrecaatotdeauna,cinumaincelemaimultecazuri,deIu,nuoricruibrbaticretebarb,cicelormai muli.nase mene acazuri,itermenulmediuestevalabilnumaidecelemaimulteori.CndAesteenunatuniversaldespreB,iar acestadespreC, mnciiAesteenunatdespreCtotdeaunaintoatecazurile.Ccinnoiuneadeuniversalsecuprindesensul: totdeaunaintoatecazurile.nexemplulnostrusaprevzutccevaestevalabilnumai(jecelemaimulteori. DeciitermenulmediuBvaloreaznumaidecelemaimulteori.Deciipentruceeacevaloreaznumai decelemaimulteoriexistpremisenemijlocite,careieleexistsaudevindecelemaimulteori. 13 <Cumajungemladefiniiaeseneiprincompoziieidiviziuno Amexpusmainaintecumesenaideterminrileeisuntexprimatennoiuniincefelrezultsaunurezulto definiiesauodemonstraieaesenei157.Vremsartmacumprinceprocedeeobinemdeterminrilecuprinse nesen. ntredeterminrileunuilucru,suntunelecaresentinddincolodeacestlucru,darnudincolodegenulacestui

lucru.nelegprindeterminricaresentinddincolodeunlucrupeacelecareaparinuniversalunuilucru,dar aparinialtuia.Exist,deexemplu,proprietiCareaparinoricreitriade,darioricreinontriade.Astfel, existena ""relucrurilenaturalecuatributeuniversaleieterne,deoparte,ilucrurileceau umiteatributenumaidecelemaimulteori",frecvent",natural",dealtparte.Elnu mitecnnaturtoateproceselesedesfoarfrexcepie,frinterveniahazardului, recventul"oscileazntrenecesitateihazard(contingen),Fieclucrurilesunteterne, csuntnumaidecelemaimulteori",ntretermenulmediuiextremexist Senitate.Deasemenea,indemonstraiilefrecventului"existpremiseprime. Dupceacercetatnceledoucapitoleprecedenteraportuldintrede sttaieicauz,temcarevafireluatncapitolul16,autoruliadinnoundiscuie emadefiniiei,studiatncapitolele410,lacaresereferdelanceput.Scopul W'C!lP''0'estesa^eaindicaiipentrugsireadefiniiilorsauaatributeloreseniale. lcaiilesuntexcepionaldeclare. I 213 ARISTOTEL iaparinetriadei,daraparineilucruluicarenueste numr, Dimpotriv,neperecheestevalabilpentrutriad,daridincoloHfiindcestevalabilipentrupentad158.Dar determinareanen^estevalabilnumaincadrulgenului,fiindcicinciesteunnu^inumainumerelesunt nepereche159. Acestedeterminritrebuiesfiepuselaolalttotmaimultsneoprimnumaicndvorfintruniteattdemulte nctfiecarlpartetrecedincolodelucru,dartoatelaunlocnutrec.Aceastatreb'sfieesenalucrului160.S lumunexemplu.Oricreitriadeiapartinumrulineperechea,i,deasemeneaunnumrprimndou sensurinicinuestedivizibilprinaltnumr,nicinuestesumaaltornumere161nadevr,acestaestetriada: numrneperecheinumrprimndousensuri.Acestedeterminri,luatelaunloc,aparinnumaitriadeidar96 bfiecarenparteaparineialtora,ceadintioricruinumrneperecheceadeadoua162idiadei. Deoareceamartatmainainte163cdeterminrileeseneisuntnecesareicdeterminrilegeneralesunt necesare,maideparte,deoarecedeterminrilevalabilepentrutriadipentruoricelucruformatnacestchipsunt determinrieseniale,urmeazctriadacuacestedeterminriestenecesar164.Cesenatriadeiesteaceasta, rezultdin 158Pejjtajg_cincime,caracteruldeaformanumrulcinci. 159Unelecaracteresaudeterminrigeneraledepesclucruldeterminatideciseaplicilaaltelucruri.n cazulacesta,caracterulgeneralatribuitlucruluinuservetedefiniieilui.Darsuntialtecaracterecare,dei depescsferalucruluideterminatdeele,nudepescgenulcruiaaparinelucrul.Acestecaracterevorservi definiiei,vorconstituigenulproxim.Astfelexistena"estevalabilpentruoricelucru,darneperechenumaila genulnumr",laanumitenumere(3,5etc). 160procedeuldeformareadefiniieinerecomandscontinumaadunacaracteredefeluldinurm,adicdin acelecarenudepescgenul,deidepesclucrudefinit.Cutareavacontinuapncetoateacestecaractere laolaltnuvorfivalabileetpentrulucruldatsauvorficoextensivenumailui.Acestenotevortormaesen.a definiialucrului. se 161Aristotelprecizeazceledousensurialenumruluiprim:a)nudivizibilprinaltulb)nuesteformatprin adunareaaltornumere.Adugmcanumr,ciprincipiulnumrului. 162Adoudeterminare:celedousensurialenumruluiprim 163Analiticasecund.l,4,73b._v 164Dacdeterminrileesenialesuntgenerale(universale)i<Jacauestenecesar,urmeazcdeterminrile esenialealetriadeisuntnecesare 214 ANALITICASECUNDII,13,96b ^toarele.Dacnuaceastaarfiesenatriadei,artrebuisfiegenulupraordonattnadei,fiecareunnume,fiec nuare165.Prinurmare,tentatriadeiartrebuissentinddincolodetriad,adicscuprindmultealtelucruri. Setiecungencuprindepotenialmaimultelucruridectceleprezente.Dacnsdeterminrilenuaparin decttriadelorarticulare,eleconstituieesenatriadei.nadevr,esteunlucruadmiscesenaesteceldinurm atributcareesteenunatdespreindivizi,peaceea,ultimulatributesteesenaoricruilucruconstituitnacelai chip166 Cndavemdecercetatunntregoarecare10',trebuiesdivizm ntigenulacestuianspeciileluicapriindivizibile,deexemplu,numrulndiadeitriade.Dupaceea,vom cutasdobndimdefiniialor,deexemplualinieidrepte,acerculuiiunghiuluidrept168.Dupceam descoperitcareestegenul,ianumedacelreprezintocantitatesauocalitate169,trebuiesdmlalumin

nsuirile170cuajutorulprincipiilorcomune171.nadevr,dndlaluminnsuirilespeciilor,vomcunoatedin definiiilelorproprietilegenului,fiindcprincipiulnoiunilor172estedefiniiasauceeaceestesimplu173,i fiindcproprietileesenialeaparinsimplului,iargenuluiprinmijlocireaacestuia. 165Dacacestntreg:numrneperecheprim"nuesteesenadefinitorieatriadei,decidacnueste adecvatnumaitriadei,trebuiesfiegenulei,careestevalabilipentrualtelucruri.fiecdispunemdeunnume pentruacestgen,fiecnudispunem. 166Esenatriadeiesteuniversalulultim"sauspecia"ceamaiaproapedeindivizi.Esenadefinitorieaparine tuturorindivizilordintrospecieinumailor.Propoziia'arencheiealineatugeneralizeazconstatareafcut asupratriadei.DefiniiapresupuneSenulcelmaiapropiatidefiniiaspecific.Numaiacestedouconvin lucruluidefinitiv.Ceeaceurmeaznearatcumgsimdiferenelespecifice:prindiviziuneagenului. 167ntregul"(oXov)estetotalitatealucrurilorcuprinsenacelaigen,estesferaatnsensuniversal. Cercetareantreguluiestedefiniialui.Sferapuneaccentulpecaracteruluniversalaigenului,nupeindivizi. 168Definiiapleacdelagenulindivizilor,pecareldivizeaznspecii"uitne"(tceiSeiTanpuxa) indivizibile.Exemplelededefiniiepringenispecie*luatedinaritmeticigeometrie. 159Creicategoriiaparinegenul:cantitiisaucalitii? 170Dupceamdivizatgenulnspecii,trebuiesdeterminmspeciileprinfirilespecificesauafeciunile proprii",cumspunetextul(iSiavMr\). 171nsuirilespecificevorfidescoperitecuajutorulprincipiilorcomunespeciilor"^afostdivizatgenul.Vom cercetaceauncomunfiecaredindiviziunilegenului. 172Adicalgenurilorispeciilor. Simplul(toctrrXoOv)estespeciacarenusemaisubdivide. 215 ARISTOTEL Diviziunilefcutepebazaunoranumitediferenesumfutilepentruacestprocedeu.Valoarealorprobantpentru definii1rartatmaisus174.ElesuntncutilepentruconchidereaeseneiSartotuisparcelenuarfide niciunaltfolosdectsprimimnot> ^deadreptul,frdemonstraie,aacumamfipututsofacemd? nceput,frsmairecurgemlaodiviziune.Estensodiferend^nformulareauneidefiniii,odeterminare esteafirmatmaintimaitrziu175,deexemplu,nuestetotunadacspununanimalnbln?1cudou picioare"iunanimalcudoupicioarenblnzit".Ccidacoricedefiniieestealctuitdindouelemente, dacanimalnblnzit"constituieounitate,dac,maideparte,dinaceastunitateiodiferenaspecificrezult omulsauoricealtunitatendiscuie,atuncitrebuiespretindemodefiniiecareafostdobnditprindiviziune. Numaipecaleadiviziuniiavemogaraniecnusaomisniciodeterminareaesenei176.Cci,dacamalesca nceputgenulpotrivit,daramrecursladiviziunipreandeprtate177,atuncinutotulvacdeasubaceast diviziune,cum,deexemplu,nuoriceanimalarearipiplinesaudespicate,cinumaianimalulnaripat,ntruct aceastdiferen178aparinenumaianimaluluinaripat.Laanimalns,primadifereneste 174nAnaliticasecundII,5,91bsaartatcdiviziuneanuesteodemonstraieadefiniiei,fiindcvaloareaei probantesteslab.Totui,diviziuneaesteutilncutareagenurilorispeciilor,adicacompuneriinotelor generale.Pentrucutareaigsireaesenei(notelorgenerale),Aristotelntrebuineaztotuitermenulde conchidere(ouXXoYieo6ai),deinupoatefivorbadeunsilogismpropriuzis.Diviziuneaesteincapabildea nlocuisilogismul,cumsetiedinpolemicaluiAristotelmpotrivaPlatonnAnaliticaprim1,31. 175Nuamputeaaveanotelegenericealedefiniieinemijlocit,framairecurgeladiviziune?Utilitatea diviziuniicametodlogicnustndemonstraie,trecereaordonatdelagenerallaparticular,naezarea atributelor,nordineagen^lor.Nuestetotunaaspune:animalnblnzitcudoupicioare"ianimalcuaou pmblnzit".Trebuiesaflmdindiviziunecareesteunitateaoriginarlacarediferenaspecific.Cci,spune Aristotel,oricedefiniieestealctuitdedouae genispecie.aranW 176Capacitateadivizuniideatrecedelagenerallaparticulares cnusaomisniciunelementnecesardefiniiei..j^ep1' 177Adicsasritosubdiviziuneintermediar,oprindunelaunam^^tat.Rezultatulvaficnutoate lucrurilededefinitintrnunitatealogic'defectuos.Nuoriceanimalarearipi,ciunanumitanimal. nii 178Diferena"(8ia<t>opa)desemneaztreaptarespectivadiviziu 216 ANALITICASECUNDAII,13,96b,97a aiaceeacareseapliclaoriceanimal.Totaavomspunedespre97acelelaltegenuri,fiecoordonate,fie subordonatetermenuluideanimal,primadiferen,deexemplu,apsrilor,esteaceeacareestevalabiluentru oricepasre,apetilor,aceeacareestevalabilpentruoricepeste.Aplicndaceastmetod,putemticnua fostomisnimic179,altminterivomfaceinevitabilomisiuniinuvomaveasiguranacdiviziuneaeste complet. Dimpotriv,nuavemnevoie,ladefiniiiidiviziuni,scunoatemtoatelucrurile careexist.Totui,uniisusin

cesteimposibilscunoatemdeosebirileunuilucrufadecelelalte,dacnucunoatemtoateacestelucruri.Ei maispuncfrtotalitateadeosebirilorunuilucrunuamaveacunoaterealucruluidat.Ccilaturilencare lucrurilenusedeosebescsuntidentice,iarcelencaresedeosebesclefacsfiealtele180. Dar,nprimulrnd,aceastultimafirmaieestefals.Ccinuoricedeosebirefacecalucruriledeosebitesfie altele.Lucrurileceaparinaceleiaispeciiaumultedeosebiri,darelenusuntesenialeinuaparin substanei181. naldoilearnd,daclumsubdiviziuniceseexcludidiferenelelor,ineamncredinatctotultrebuies intrenconinutuluneiasaualteia,dacapoiamadmisclucrulcutatintrntrunadinele,numaiarenicio nsemntatedactimsaunudesprectealtelucrurisuntvalabilediferenele.Cciesteevidentcvomobine esena,ndatce,continunddiviziunea,vomajungeladeterminricarenumaiduiealtediferenieri182.C totulintrndiviziunicareseexclud 179Dinceeaceestenecesarpentruobundefiniie. 180AristoteldiscutoobieciepecarecomentatoriivechioatribuieluiSpeusippos,PnniulurmaalluiPlatonla conducereaAcademiei.Obieciaputeasfieadusmaidegrab'kunsofist,carevreasreduclaabsurdmetoda socraticplatonicadiviziunii.Obieciasusine:nuputemcunoateunlucrudacnucunoatemtoatediferenele aceluilucru,iJuputemcunoateacestediferenedacnucunoatemtoatecelelaltelucruri,fadecare"ciul datsedeosebetentrunchipsaualtul.Obieciapretindecnaintedeadivide,trebuie cunoatemtoatediferenelelucrurilor,decisavemdiviziuneacaifcut. 181Aristoteldunprimrspunsobieciei:nuestenevoiescunoatemtoatesebirile,fiindcnutoatesunt eseniale,specifice,cipotfiaccidentale,ideaceeafaclucrurilesfiealtfeldectsunt. 182naldoilearspunsadusobieciei,AristotelrelevcdiviziuneandoiopuiOlr|ia),mpreuncudiferenele lor,neofercadrulpentruadeterminaoricelucru: 217 ARISTOTEL contradictoriu,fiindcelenungduietermeniintermediarinsimplpresupunerenentemeiat,ciesteo necesitatecatotuls'C ntrunasauncealaltparteadiviziunii,dacdiferenaeste ,...iot' pentrudiviziunearespectiva1. Dacvremsstabilimdefiniiaunuilucru,trebuiestiseamadetreipunctedevedere:nti,sscoatemla luminnumaiesenialealdoilea,sleseriemnordineduploculpecare1ocuSaltreilea,sleenumerm frnicioomisiune184. Satisfacemprimulpunctdevedere,dacsuntemnstarecumizbutimsofacemlaaccidente,sstabilimprin raionamentgenulidiferena185.Aldoilea,obinemordineapotrivit,dacpornimdelaprimulatributieste atributprimacelacareurmeazlogictuturorcelorlalte,darelnuurmeazcelorlalte,ccitrebuiesexisteun asemeneaatribut.Odatstabilitacestprimtermen,vomcontinuastrecemlaatributeleimediatinferioare, deoarecealdoileavaficeldintipentrucelelalte,itotaa,altreileavafiprimulpentrucelelalte.Dac eliminmuntermendesus,atuncicelceurmeazesteceldintipentrucelelalte.itotaamaideparte186.n sfrit,enumerareaestefrnicioomisiune,dacplecmdelaprimadiferenadiviziuniiiartmc,de exemplu,oriceanimaltrebuiesfiesauunasaualta,ic,defapt,iaparineaceasta.Dupaceea,lum diferenaacestuinountregiprocedmaapnajungemlaunntregcarenumaipermiteo dactimclucrulintrntrunuidinceidoimembriaidivizunii,numaiarenicioimportandactimsaunu timdesprectealtelucrurisuntvalabileacelediferene.Estedeajunsscontinumdiviziuneapnceajungem ladifereneultime,laspeciileinfime. 183Dacdiviziuneaestedihotomicpebazacontradiciei,deexemplu,oricelucruesteAsaunonA,se nelegecestenecesarcaoriceobiectsaparinunuiadinceidoitermenifrintermediari,frunaltreilea termen. 184Toateacestecondiiialedefiniiei,adicalegsiriigenuluiidiferenei,aufoststabilitemainainte(vezi cap.5).Urmeazprecizripentrurealizareacelorcondiii. 185Constituimdefiniia,nti,dacsuntemnstaresstabilim,caoconcuzi^cgenulinotelesaleeseniale aparinunuilucru,aacumstabilimaparaccidentelor. .,utul 186naldoilearnd,respectmordinealucrurilor,dacpornimdelaa|n^tecelmaigeneral,carepotrivit expresieiluiAristotelurmeaz"(dtoXouBa)c^gAa,deexemplu,luibiped"iurmeazanimal",pe cndluianimalnui(^altcevamaigeneral.Deci,animal"estetermenulcelmaicuprinztor,deci Aldoileatermenesteacelacruiaiurmeaznumaiceldinti,itotaamai 218 ANALITICASECUNDAII,13,97a,b /ifereniereCualtecuvinte,ndatceamajunslaultimadiferen,tatregulnumaipermitediferenierean

specii187. Putemfisiguricnuamintrodusndefiniiepreamult,97bdeoarecetoatenotelegsiteaparinesenei,dari cnuamomisniciunaccinotaomisartrebuisfiesaugen,saudiferenspecific,{nadevr,ampornitdela geniprinsubdivizarealuiiamadugatdiferenelespecifice,fiindcnamairmasniciodiferen188.Dacar firmasvreuna,arfitrebuitcantregurileultimessedifereniezedinnoudupspecii,ceeacenumaieste cazul. Aadar189,cndpornimscutmnoteledefinitoriialelucrurilor,trebuiesavemnvederelucruricese aseamnisedeosebesc,pentruadescoperilaacesteaceeaceeleauncomun.Dupaceea,vomcercetaalte lucruricare,ceedrept,aparinaceluiaigen,darcare,deisuntdeaceeaispecie,suntdeosebitedecelecare aparinalteispecii.Dupceamgsitlaaceastadouagrupceeaceaucomun,procedmlafelcucelelalte lucruri.itotaa,vomcutalaobiecteleastfelgrupateceeaceestecomunnele,pnceajungemlaosingur noiune.Aceastaestedefiniialucrului190.Dacnsajungemnulao 187naltreilearnd,garaniacenumerareasafcutfromisiuneestedivizareaprimeidiferenendou alternative,ndoiopui,aanct,deexemplu,animaltebuiesintrenunasaunalta.Continumdivizarea pnceseajungelaunntregcaresemaidiferenia/,careestedarspeciainfim,creiaiurmeazgenul propriu. 188Definiianuesteabundent,dacnotelegsitesunteseniale,nuestenicifcficitar,dacceeaceesteomis nuestenicigenul,nicidiferenaspecific,sigurelepresiiadecvatealedefinitului.Nuestegenul,fiindcdelael pornetediviziuneanu"tediferenaspecificfiindclaeaseopretedifereniereaprindiviziune. 189Aristotelreiadiscuiaasupradifereneiprincompoziie,dupceaterminatfisiuneaasupradiviziunii. 190Proceduraformriidefiniieiprincompoziiearecascopgsireauneinoiunicarembrieaztoate speciile,iarcamijloccutareanotelorcomune elalucrurileparticularecareaparindiferitelorspecii.Secautntispeciile,**ceestecomunntrospecie, apoinaltespeciinrudite,pentruaseajungelanotele^ediferitelorspeciiMetodaesteempiric,ea formeazdefiniia,cercetndarinotelecomune,nuhotrndapriori.Dacnuseajungelaosingurnoiune, ciladousauchiarmaimulte,aceastaestedovadacdefinitulnuesteunitar,*nusecuprindenacelaigen. Desigur,primametodadefiniieiprindiviziune iazoarecumapriori,caicumamcunoatetoatespeciilesaudifereneleunuiMetodacompoziiei,dimpotriv, arecapunctdeplecarelucrurileparticulareise"")notecomunecusferarestrnslanotecomunecusfertot mailarg. 219 ARISTOTEL singurnoiune,ciladousauchiarmaimulte,atunciesteevidceeacecutmsdefinimnupoatesfieunul, citrebuiesfiehCa Voiilustraexpunereaprintrunexemplu191.DacnentrK"ceestemndria,trebuiescutmceaucomun uniioameninrh*pecareicunoatem,bunoar,ceaucomunAlcibiade,AhilesiArcaoamenimndri?n comunaucnupotnduraojignire.Unuladorzboidinpricinaaceasta,aldoileasaretrasmnios,iaraltreilea sinucis.Darvomcercetaialtecazuri,deexemplu,peLisandrus'Socrate.Dacconstatlaacetiaimpasibilitate fadebinefacerileloviturilesoartei,examinezceledounotedescoperiteimntrebceaucomun impasibilitateafadesoartiiritabilitateafadeoricejignire?Dacnuaunimiccomun,existdoufeluride mndrii. Oricedefiniie(noiune)estetotdeaunauniversal.Ccimediulnustabileteceeaceesteinuestesntos pentruunsingurochicipentrutoiochii,saudupspeciiledeboli192.Estemaiuoradefinispeciaparticular dectgeneralul.Deaceea,trebuiesprocedmdelaparticularlageneral.Deasemenea,omonimiaestemaigreu dedescoperitlageneraldectlaparticular193. Cumraionamenteletrebuiesfieconcludente,totaadefiniiiletrebuiesfieclare.Aceastanseamnc,lao noiunecuaplicaiideosebite,sevadefinifiecareaplicaiespecificnceeaceareeapropriu,deexemplu,seva definiasemnarea"nuntoatgeneralitatea 191Exemplulceurmeazilustreazprocedeuldeacutadefiniiadejosnsus.Exemplulnuestetotui concludent.Aristotelvorbetenumaidespeciilediferitealemndriei(ncyaXcxJsitxa),darnunearatdece amndousecheammndrie,decielnucerceteaziceeaceauncomunceledouspeciiattdediferiteale mndrieiExemplulestemaidegrabdediviziuneagenuluinspecii.Dacnsgenulnuareodefiniieunic, maiputemvorbidespecilelui? 192Constatareacoricenoiune(opo?)saudefiniiedSpiouo?)estegenerala,nuindividual,nuaveanevoies fierepetat.Aristoteloface,pentruacercetacareceledoumetodedeagsidefiniiaesteceamaipotrivit. Alineateleceurmeazclanicaceastchestiune. 193Metodaceamaipotrivitesteaceeadeapornidelaspeciaparticular,estemaiuordedefinitdectgenul. Deasemenea,echivocurile,adicaceleaicuvin^sensuridiferite(omonimele),sedescopermaiuorlaspecii, ladiferenelespeci laparticular"(toKoSeicaoTov),cumspuneAristotel dectlageneral(tot&TermenuldeKa6tiaaTov

nseamndeobiceiindividualul.Cumindividualul,dee_Socrate,nupoatefidefinit,acesttermenareaici sensuldeparticularitateaunuigdiferenspecific 220 ANALITICASECUNDAII,14,97b,98a ciseparat,laculoriifiguri,itotaa,ascuit"lavoce.Astfelvom^.QCTesaspreuniversal,fiindcubgarede seamsnufimnelaide0inonime!94. Adugmc,dacndiscuiiledialecticenutrebuiesvorbimfigurat,estedelasinenelescnicindefiniiinu trebuiesnefolosimjetermenifigurai.Altminteri,vatrebuisnefolosimdetermenifiguraiin dialectic195. 14<Cumsalegemgenurilendemonstraie> Pentruarezolvaproblemele196,trebuiesnefolosimdeanalizeidesubdivizuni197.Alegereaacestoraconst naluacapunctdeplecareungencomun,deexemplu,genulanimalelor,dacacestaesteobiectulcercetrii,i apoisnentrebmcensuiriaparinoricruianimal.Dupceamstabilitaceasta,trebuiescercetmce nsuiriurmeazlogicdinceadintidinsubdiviziunilerestante198.Dac,deexemplu, 98a 194Pentruadefiniasemnarea",esteutilscunoatemdiferiteleeiaplicaii1culorisaufiguri,nsnucredem caceastcercetareparticulararputeamodificaapreciabildefiniiaasemnrii".Cutotulaltulestecazul noiuniideascuit",careesteanonimsauechivoc.Unsunetascuit"nuesteofigurascuit"sauuncuit ascuit". 195Esteimportantesteaceastultimreguladefiniiei,deanufolositermenifigurai,metafore (ueTo.<t>opa)nicindefiniii,nicindialectic,ndiscuii.Metaforaesteexplicareaunuitermenprinaltul,mai sensibil,noricecazdinaltgendectalceluidefinit.Metaforapoateftutil,nlipsdetermeniproprii,eaeste periculoasnlogic,ndeosebiodialectic,undedefiniiaareunrolprincipal,adicesteunloccomun(topos) necesar,cumaratTopic. I%Problemele"auonsemntatedeosebitndialectic(veziTopica,1,11).*reprezinttezendiscuie, fiindcnusaajunslaoopinieuniversalrecunoscut.n^tcapitol,problema,ntrebareasereferndeosebila cauz(pentruce"). 197Analize"(Biaipc'oci?)isubdiviziuni"(dvarouai)parafisinonime.otui,trebuiesfieodeosebirentre ele:analiza"mparteunntregnprilelui, "lvKiunea"mpartetermeniigeneralingenuriispecii.Dupexempleleceurmeaz,'"''viziuneaeste preocupareaprincipal.Eaestenacelaitimpioanaliz". 198nsuiriceurmeazlogic"suntnsuirileesenialesubdiviziunilee"suntsubdiviziunilegenuluiales iniial.Dupceamstabilitnsuirilegenului(ale 221 ARISTOTEL subdiviziuneaesteclasapsrilor,vomcutace n 1" pentruoricepasre.itotaanevomntrebadespre1urmtoareSenelegedelasinecatuncif urmtoare.Senelegedelasine,catuncivomfi mst Valab'leViziunile pCmu, ms cetemeiaparinanimalelor,caresuntcuprinsemanumitensuiri,deexemplu,pecetemeiacestensuirisau calului.SlumApentruanimal",BpentrunVTmu'"ianimal",iarC,D,Epentruanumitespeciide animal"v"^OricniideceluiDiaparineB:dincauzaluiA.Acelairatio^valabilpentrucelelaltespecii'99 'name enteste Pnaiciamalesexemplencarenumeledatecomunesuntceleobinuite200.Darnutrebuiesavemnved nUn'Oracestea,ciialtele,ncare,odatgsitnotacomununei"^ lf Or eigni^ trebuiesoscoatemnreliefisvedemcroranimaleleapartiiceproprietimaiare.Deexemplu,dacam constatatcanimalelecucoarnerumeginuaudinidectlamaxilarulinferior,vomcercetacareanimaleau coame.Atuncivomnelegedeceacelenotecomuneaparinnumiteloranimale:anume,fiindcaucoarne202. animalului"),vomstabilinsuirilesubdiviziunilorcarerezultdinmprireagenului.Exemplulurmtor explicdeajuns. 1S9Exemplulnearatncecondiiianumitensuiri"sauatribute(B,adictermenulmajor)aparindiferitelor

speciideanimale(C,D,E,termenulminor).ExemplulserefernumailaspeciaD.Explicaiaesteurmtoarea: atributeleaparinspeciilor,fiindcacesteasuntcuprinsentermenulmediu(A),careestegenullor,decispeciile posedatributelefiindcsuntanimale"(A). 200Exemplelealesepnacumaparinunorgenuricareauunnumebinecunoscut.Putemcutaspeciileila genurilecarenuauunnumerecunoscutsauauunnumecompus,nuunic. 201Estedestulsgsimonsuiresaunotcomun,pentru casncepemacutacrorspeciileaparinenota comun,caracteristicpentruungenfrunnumeobinuit. 5un 202Dupceam descoperitcanimalelecornuterumeg,adicain^stomac,dariodentitienumailaun maxilar,vomcutasaflmceanimae^^caractere(rumegicuunsingurrnddedini).Vomtiatuncica elepoSilogismulvafiurmtorul: ToateanimalelecomuterumegBoul,oaia,capraaucoarne p110 naC estcap110N Boul,oaia,caprarumeg.na ComentatoruldinepocaRenaterii,Zabarellafacef*^'^untribut.orbadecauz,cinumaideprocedeuldea alegesubiectu .Nu nuestevorbadecauz 222 ANALITICASECUNDII,15,98a Itcaleesteaceeadeapunenluminorganecufuncii03Patecnugsimodeterminarecomun,unitar pentruosule"',^teluiiosulaltoranimale,itotuiexistproprietiSacestororgane,caicumele araveaaceeainatur204. 15205 <Unsingurtermenmediupentruarezolvamaimulteprobleme> Existproblemecareintrnaceeaigrup,fiindcsunt lvateprinacelaitermenmediu,deexemplu,acelacaresereferla schimbdeaciuneireaciune206.Dintreacesteprobleme,unele anartin,ceedrept,aceluiaigen,darsedeosebescprinaceeacsunt formatedinaltmaterialicsemanifestdiferit.Aa,deexemplu,ne ntrebm:decersunecoul,decesereflectimaginileidecese evorbadardecauzacarefacecauneleanimalesaibcoarneaceastaarputeafilipsauneipridedentiie,a creisubstanatrecutlacoarnecinumaincecondiii,ncemsurunanimalareanumitecaractere. nirucisuntanimalecornute,numitelespeciiramegiauunsingurrnddedini.DeaceeaiopiniesuntJ, Barthelmy,SaintHilaire,lopqued'Aristote,t.III.p.268iJ.Tricot,Organon,IV,p.227.Exempluldatde Aristotelrevinedemaimulteorinoperelesalebiologice:Istoriaanimalelor,1!,1i17iDespre firikanimalelor,III,2i14. "Unaltprocedeudeagsispeciilecroraliseaplicanumiteatributeestei.amesteculdeasemnrii deosebiri.Organelecufunciianalogeaparinaceluiai'nugsimunnumecomun,unitarpentruacesta,ncare introsulsepiei,scheletullo'ioaselealtoranimale.Acestetreiorganeaufunciianalogeideaceeapotfi ^feratecaavndaceeainatur"(physis). 204 *muiui. .Natura"poatensemnaiorigine",ceeaceesteopresimireatransfor 205, Capitolele1518aucatemdescoperireacauzei,atermenuluimediu.M201"'16 206 '16'6StePrisitdinnoupentruaseadnciproblemacauzalitii. p p icelasj^untproblemecareformeazaceeaigrup,fiindctoateserezolvprin "specime""i,prinaceeaicauz.PrimulcazesteidentitateaproblemelorngenivTll|fpionStOlelaratnumai cauzacomun,fradaexemple.Cauzaestenumit^exel?'Care'nseamnaciunecontraralteia,reacie. ComentatorulFilopon^^ igestiamaibunntimpuliernii,respiraiamaiputernicnsomn,locurilemaicaMe iarnaiaudreptcauzconcentrareaclduriicontrafrigului. 223 formeazcurcubeul?Toateacesteproblemesuntidenticenoptoatesuntoreflectare,dardifercaspeciezu/. Alteproblemesedeosebescprinaceeactermeniilormhsuntsubordonai208.Sluamunexemplu,dece

cursulNiluluiesteputernicctresfritullunii?Fiindclunaestemaifurtunoascatsfritulei.Deceacumluna estemaifurtunoasctresfrit?FiindsastrulLunasemicoreaz.ntreacetidoitermenimediiexistraportul artat. 16 <Putemconchidedeopotrivdelacauzlaefectidelaefect lacauz?> ncepriveteraportuldintrecauzaiefect,neputemntreba dactrebuiesfiedaticauzacndestedatefectul209.Deexemplu, dacfrunzelecadsauLunasufereclips,trebuiesfiedateicauzele lor,careconstaunfaptulcfrunzelesuntlatelacdereafrunzelori 98bninterpunereaPmntuluilaeclipsadeLun210. 207Cazulaldoileaesteidentitateaproblemelornumaingen,nuinspecie.Celetreifeomeneidenticen gen (ecoul,reflectareaimaginiidinoglind,formareacurcubeului),auaceeaicauzreflexia",ntoarcereanapoi, repercutarea(dvaicKooi?)asunetuluisauluminii. 208Cazulaltreilea:suntmaimulitermenimedii,darsuntsubordonaiunulaltuia. ExemplulluiAristotel preocupatiinagreac:cretereaperiodicirevrsareaNilului.Nilulcrete,fiindcplou(fiindcluna,ca fraciunedetimp,estefurtunoasa").iarploaiaesteprovocatdescdereaLuniicaastru,adicdedispariia Lunii.Aristoteaveadreptate,deoarececauzaadevratestetopireazpeziinmunilasolstiiulaeMicorarea Luniinuareniciunefect,fiindcacestfenomenesteacelaipeinPmntul. (iin 209Problemaestedacputemdemonstracauzaprinefect,aacumdemonefectulprincauz.Aristoteladmitela nceput,prinargumentaredialectica,afirmativisfrete,dupcenirobieciileitreceunmomentprin soluians totcusoluiaafirmativ.lunii 210Celedouexemple:cdereafrunzelor,fiindcsuntlate,iecllpsavaloarefiindcseinterpunePmntul,au maifostutilizatedeAristotel,deieleau^gdemonstrativinegal.Demonstraiadelaefectlacauznuare aceeaiputerep caaceeadelacauzlaefect.Raionamentulestedialectic. 224 ANALITICASECUNDA11,16,98b nadevr,dacacestecauzenusuntprezente,trebuiesfieuZaltceva,iardacaceastcauzesteprezent, trebuiesfiedat.jefectul.Deexemplu,dacPmntulseinterpune,esteeclips,iar,jacsuntlate,frunzele cad.Dacesteaa,cauzaiefectulsuntlegate prin simultaneitateipotfidovediteunaprinalta.SadmitemcA nseamncdereafrunzelor",Bfrunzelate",iarCviadevie".DacaaparineluiB,ccitoateplantelecu frunzlatpierdfrunzele,idacBaparineluiC,cciviadeviearefrunzelate,atunciAaparineluiCsideci, oricevidevievapierdefrunzele.CauzaesteB,termenulmediu. Darprincdereafrunzelor"putemdovedi,deasemeneacoviadeviearefrunzelate"21'.SlumDpentru frunzelate",Epentrucdereafrunzelor"iFpentruviadevie".AcumEaparineluiF,ccioricevidevie pierdefrunzele,DaparineluiE,ccioriceplantcufrunzelateipierdefrunzeledeciviadeviearefrunze late.Cauzaeste,ncazuldefa,cdereafrunzelor". Dacnsnuesteposibilcalucrurilessecauzezereciproc,ccicauzatrebuiesfienainteaefectului,atunci cauzaeclipseiesteinterpunereaPmntului,nueclipsaestecauzainterpuneriiPmntului212.Dac demonstraiaprincauznedpentruce"allucrului,cealaltdemonstraienednumaifaptul,atuncicunoatem faptul"interpunerii,darnutimpentruce".Esteevidentnscnueclipsaestecauzainterpunerii,ciaceasta estecauzaeclipsei,fiindcnchiarnoiuneadeeclipssecuprindeinterpunereaPmntului.Estedelasine nelesceclipsaestecunoscutprininterpunereaPmntului,nunsinvers. 211Dupdemonstrareaefectului(cdereafrunzelor"laviadevie)princauza(temerimediu)frunzelate", urmeazdemonstraiareciprocacauzeiprinefect.Aristotelplimbliterele,deifenomenelesuntaceleai, pentruadistingeceledouraionamente.111doileasilogism,cauza",adictermenulmediuexplicativ,este cdereafrunzelor",**nrealitateesteefectul.Aristotelnufaceostrictdistincientreraiuneadeafi(cauza ^"")iraiuneadeacunoate,carepoatefiiunefect. 212Demonstraianueste,nexempluldat,circular,fiindcefectulicauzasuntsimultane,cicauzapremerge efectului,iodemonstraieseapliclacauz,iar ^"Utlaefect.Numaidemonstraiaprincauznedpentruce"allucruluidemonstraia^efectnedfaptuli unregresdelaefectlacauz,dacestecunoscutcauza.PunereaPmntuluiestecauzaeclipseiLunii,nu invers.Eclipsaesteunfapt,unefect, cate "edezvluiecauzanumaidacaceastcauzestecunoscutiesteunic.

225 AR1STOTEL DarsarputeaoarecaacelaiefectsaibmaimultecaAcestaestecazulcndacelaiatributesteenunat nemijlocitdesnmultelucruri.Deexemplu.A214aparinenemijlocitluiB,deasem^luiCcaaltsubiect,iar acetiadoiapariniarndullorluiDsiEr^cAaparineluiDesteB,iarcauzacAaparineIuiEeste0^5 Aadar,dacesteprezentcauza,trebuiesfieprezentilucrulhdacesteprezentlucrul,nuestenevoiesfie prezentvreunah*cauzelelui,ciestenecesarsfieprezentunadinele,nutoatens216 Nusarputeaoare,maidegrab,cndproblemaesteuiversal,caicauzasfieunntreg,iarefectulsfie universal?217Astfddacfaptulcderiifrunzeloraparinenumaiuneiclasedelucruriiaraceastclasare subclase,atunciacelfaptestevalabiluniversalsipentruacestesubclase,saupentruplanten genere,saupenica unanumitfeldeplante.nacesteraionamente,cauzatrebuiesaibaceeaisferacaiefectul,elefiinddeci convertibile.Revenindlaexemplulnostrunentrebm:decearboriiipierdfrunzele?Dacaceastasentmpl, cumseadmite,findcsevasentrete,atuncitrebuie,cndarboreleipierdefrunzele,saiblocintrirea sevei,i,totaa,cndsentretesevanuoriunde,cinarboretrebuiescadfrunzele218. 213Esteposibil sepoateobiectacaacelaiefectsaibmaimultecauze,iatunci,dacnucunoatem dinaintecauza,efectulnupoatedemonstracauza,fiindcefectulnuestereciproccauzei. 214AesteefectulialluiBialluiC,iaracetiasuntefectul,respectiv,alluiDiE. 215Silogismelesunturmtoarele: 1.BestecauzaluiADestecauzaluiBDetecauzaluiA. 2.CestecauzaluiAEestecauzaluiC EestecauzaluiA. 216Deciputemdemonstraefectul(lucrul)princauz,nucauzaprinta"u(efect),dacefectularemaimulte cauze,fiindcnutimcareestecauzalui.timn celtrebuiesaibocauz,nutimnscaredinele..j 217Aristotelajungetotuilasoluiaafirmativ,adicladeterminarearec'^jaaefectuluiicauzei,dacefectul arenumaioanumitcauz,aadar,dacuem^sereferlauniversal,aanctcauzaiefectulauaceeaisfer i,caa^uireciprocabilesauconvertibile.Cumdemonstraiaestetotdeaunauniversala.mediuestevalabiln ntregimedespreefect,adicestecevanchisnsine,un^n p mediuestevalabilnntregimedespreefect,adicestecevanchi^ngur 218Aristotelrecurgelaexemplulcderiifrunzelorcaefectalun^sta.cauze:ntrireaseveilacoditafrunzelor. Cauzaestecoexistentefectului,in 226 ANALITICASECUNDII,17,98b,99a 17<Jncecazuricauzediferitepotproduceaceleaiefecte> 99a Esteoareposibilcaacelaiefectsnuaib,ncazuridiferite,jceeaicauz,cioalta?Saunuesteposibil?219 Dacdemonstraiaestevalabilnsine",nupetemeiulunuisemnsauaccident,aacevanuesteposibil,fiindc atuncitermenulmediuesteesenatermenuluimajor220 Dacdemonstraianuestevalabilnsine",este posibilcaacelaiefectsaaiboaltcauz,dupcazuri221.Putem,desigur,sconsidermattefectele,cti subiectelelor,cafiindaccidentale,daratuncinuparecneaflmnfaaunorprobleme.Darinaceast posibilitate,termenulmediuvaaveaaceeaicomportarefadetermeniiextremi:elvafiomonim,dacceilali termenisuntomonimi,iungen,dactermeniiceilalisuntgenerici222.Slumunexemplu:decentro proporietermeniisuntpermutabili?Cauzaacestuifaptestealtalaliniiilanumere,fiindcestevorbadelucruri diferite.Totui,estejceeai,cndestevorbanumaideoanumitproporie,decretere.Totasantoatecazurile asemntoare223. demonstraiasepoatefacedelacauzlaefect,caiinvers.Eaestevalabilpentrutoatewbclaselearborilorce pierdfrunzeledinunaiaceeaicauz. Jb219ncapitolull7,Aristotelrspundelantrebareapusncapitolulprecedent:Darsarputeanarecaacelai efectsaibmaimultecauze?"ChestiuneaafostdezvoltatKolo aicieaprimeterspuns.Dacunuli acelaiatributaparinemaimultorlucruri,cestatributpoateaveaoaremaimultecauze,dupnaturalucrurilor, sauareunaiaceeaiwuz,cutoatdiferenadenaturalucrurilor?VomvedeacrspunsulluiAristotelva naz,dupcumatributulesteesenialsaunsine",sauesteaccidentaliunsimplusemn",nspresilogismul fundatpesemne,AristotelsaocupatnAnaliticaprim,II,27. 220Dactermenulmediu(cauza)esteesenatermenuluimajor,cumesena'steuna,icauzavafiuna.Arunci, demonstraiareciprocesteposibil. z21Dacatributulesteaccidental,concluziasilogismuluinuvafiuniversal?'necesar,decisilogismulnuvafi odemonstraie",adicoadevratproblemtiinific.

Silogismulcuconcluzieaccidental,neuniversal,vaaveauntermenu,deasemene?,accidental.Cumsunt termeniiextremi,totaavafitermenulmediu.Exemplulsereferlaunsilogismaccidental,fiindcseaplicla specii,nuSen.Dacproporhseapliclanumere,pedeoparte,lalinii,pedealtparte,cauzaPorieivafialta. Da:seaplicnslaproporiengenere,consideratcaanumit^tatermenilor,termenulmediuvafi acelai. 227 ARISTOTEL Dimpotriv,dacculorileifigurilesuntasemntoareasemnriiestealtapentruculoriialtapentrufiguri224. C'?exemplulnostru,asemnarea"esteaceeainumaicunumele.Lafieanseamnclaturileauaceeai proporieiunghiuriegalelacui'csenzaiaesteunitarsaualtcevadeacelaifel.Darlucrurileidem'prin analogiecomportraionamentencaretermenulmediuesteidem'totprinanalogie225. Explicaiaacesteisituaiiesteurmtoarea:cauza,efectuls'lucrulcesuferefectulcorespundunulaltuia226. Dacefectulesteconsideratnumaintruncazparticular227,elrmnetotuivalabilsipentrualtecazuri.De exemplu,teoremacsumaunghiurilorexterneesteegalcupatruunghiuridrepteestevalabilnunumaipentru triunghiuriidreptunghiuri,cipentrutoatefigurilecuunghiuri,darnumaideparte.Ccitoatefigurilelacare sumaunghiurilorexterneesteegalcupatruunghiuridrepteauacelaitermenmediu228,fiindctermenulmediu estedefiniiatermenuluimajoriacetiasuntconvertibili.Deaceea,toatetiinelesedezvoltdindefiniii229. Silustrmcelespuseprintrunexemplu.Cdereafrunzeloraparinevieidevie,darnunumaieiaparine,de asemenea,smochinului,dariaicinunumailui.Dimpotriv,eaaparinetuturorplantelorcufrunzelateilise aplicnumailor.Daclumtermenulmediucevinendatdupcelmajor,obinemdefiniia^30cderii frunzelor.nadevr,termenulmediupriminemjlocitntoatecazurileesteacela 224Exemplulilustreazcazuriledesilogismaccidentalprinomonimiesauechivoc.Asemnarea"esteaceeai numaicunumele,dacseapliclaomonime. 225Identitatealatoiceitreitermeni:extremiimediu,esteanalogic,deciaccidental,ccitermeniicarese aseamnnumaiparialsunt,dinacestpunctdevedere,identici,nrestnuseaseamn,decinusuntidentici. 226Cauza,efectulisubiectulefectuluiauaceeaisferndemonstraie,ecisuntluateuniversal. ... 227Dacsubiectulnuesteluatuniversal,ciparticular,efectulrmnevaaiipentrualtesubiecte. ^ .u5 228Pentrutoatefigurilelacaresumaunghiurilorexterneesteegalacuunghiuridrepte,cauzaexplicativeste aceeai.Cauzaesteesenasaudefiniiatemajor,ideaceea,termenulmediuitermenulmajorsuntconvertibili. ^ 229Oricetiindemonstrativnuesteposibilfrdefiniie,caretermenulmediusauesenalucrului. 230Definiiaesteesen,iaresenaestetermenulmediu. 228 ANALITICASECUNDAII,19,99a carenearat<*cauza,iartermenulmediupentruaceastnsuireestentrireaseveisaualtcevadeacelaifel. Aadar,censeamnpierdereafrunzelor"?nseamnntrireaseveilacodiafrunzei"231. Legturadintrecauziefectpoatefireprezentatschematic232nchipulurmtor:spresupunemcAaparine latoiB,iarBaparinetuturorspeciilorluiD,darialtora.noricecaz,BestevalabiluniversaldespreD. Numescuniversalunatribut,chiardacnuesteconvertibil,siuniversalprimpeacelacarenuesteconvertibiln fiecarecaz,cintotalitateacazurilor,aanctelareaceeaiextensiunecutotalitatea,darnumaideparte233. Aadar,cauzacAaparineoricruiDesteB.Deaceea,AtrebuiesseaplicedincolodeB,ccidecearfiunul maimultdectaltulcauzaapartenenei?234DacacumAaparinelatoiE,acetiEvoralctuiounitate deosebitdeB.CcicucedreptamputeaspunecoricruiEiaparineA,nunscoricruiAiaparineE? 231Exemplulneestecunoscut:evorbadeagsicauzacderiifrunzelorlamaimultespeciideplante.Toate acestespeciiauatributuldeaaveafrunzelate.Nuaceastaestecauzacderiifrunzelor,ccinueaconstituie definiiatermenuluimajor,careestecdereafrunzelor.Acestcaracterdefinetespeciiledeplantesautermenul minor.Termenulmediusauesenacderiifrunzelorestentrireaseveilacodiafrunzelor.Exemplularepttru termeni:cdereafrunzelor(majorul)(A),speciiledeplantecroralecadfrunzele(minorul),intrireasevei(un termenmediu),foilate(alttermenmediu).Deaceea,seconstituiedousilogisme: I. ToateplantelecufoilatepierdfrunzeleViadevie,smochinuletc.aufoilateViadevie,smochinulpierd frunzele. II. ToateplantelelacaresevasentretelacodiafrunzelorpierdfrunzeleViadevie,smochinuletc.sunt plantelacaresevasentreteetc.Viadevie,smochinuletc.pierdfrunzele. 232Schematic"nseamnaspectulformal,considerareantoatgeneralitatea.Scopulexempluluiestesarate cacelaiefectpoateaveacauzediferite. 233Acelaiefect(A)arecauzediferite(BiC),iarsubiectele,lucrurilesunt'"kdiferite(DiE).Spresupunem cA(efectul)aparineluiDprintermenulmediu Aristotel,cuaceastocazie,fixeazsensultermenuluideuniversalnlegturcu'"'vertibilitatea.Untermen

universalaplicatuneispeciiizolatenuesteconvertibilcu"hostiispecie,daresteconvertibilcutotalitatea speciilor. 234A(efectul)estevalabilpentruDprinB,darAestevalabilinafardeB,ounteri,dacAiBarfi convertibili,amputeaspuneciAestecauz,nunumaiInrealitate,AesteunefectvalabilipentruE,ns prinaltcauzdectB,prinC.aParinelatoiE,nunsEaparinelatoiA.Dacarfiaa,atunciBarficauza ia **rteneneiluiAiaE. 229 ARISTOTEL Decenuexistocauzpentruaceastapartenen235,cumexist" pentruapartenenaluiAlatoatespeciileluiD?CciiEforrneaa* 99bunitate.Unitateaodocauzpecaretrebuiesocutm.Aceastc \.SICv^. Prinurmare,acelaiefectpoateaveadoucauze,daraceaesteadevratnumaipentruefectelecaresuntspecific diferiteDexemplu,cauzavieiilungilapatrupedeestelipsadefiere,ntimnlapsriesteconstituialoruscat sauoaltcauz. 18 <Cauzaadevratestecauzaproxim,nuceamaigeneral> Dacdemonstraianupornetendatdelaspeciileinfime237idaceapermitenunumaiuntemenmediu,ci maimulitermenimedii,atunciexistmaimultecauze.Caredintretermeniimediiestecauzacazurilor singulare?238Acelacarestmaiaproapedetermenulgeneralprimsaumaiaproapedecazurilesingulare?Este delasinenelesctermenulmediuesteacelacarestmaiaproapedecazurileparticulare,fiindcelestecauza csubiectulesteconinutngeneral239. 235CauzaaparteneneiluiAlaEnuesteB,ciC. 216Schemacaregenereazposibilitateacaacelaiefectsaibdousaumaimultecauzeesteurmtoarea: A BC I I DE Deexemplu:longevitatea(A)lapatrupede(D)ipsri(E)arecauedeosebite:lapatrupedeestelipsadefiere, lapsriconstituialoruscat,cele0deasuprapmntului.Cumvaprecizandat,nconcluzie,acelaiefectare cauzeuite dacefectuldiferdupspecii.CauzelediferiteBiCpresupunspeciidilerite(Di 237Speciileinfimesuntindivizibile(arouct),deciprime.Aristoteln?eleJeaici,prinspeciiinfimeindivizibile, propoziiinemijlocite,decipropoziiicarenuaudeuntermenmediu. 2"*Cazurilesingulare,indivizii,suntspeciilediferite(DiE).af 239Dacunefectpermitemaimultecauze,decimaimulitermenimei^.esteoarecauzasautermenulmediu alcazurilorparticulare(specifice):aceeaca*>aaproapedecazurileparticulare(termenulminor)?Senelege cadevratacauza 230 ANALITICASECUND11,19,99b mc,deexemplu,CestecauzacluiDiaparineB,atunciCestecauzacluiDiaparineA,iarBestecauza cAiaparineluiC,nsfritcauzacAiaparineluiBestensuiB240. 19 <Recapitulare.Cumajungemscunoatemprincpiilo timacumdespresilogismidemonstraiecareestestructuraloricumseconstituieele.Totodattimceeste tiinademonstrativ,carenusedeosebetededemonstraie241.Vremacumslmurimnoiuneadeprincipiu, ianumencechipicuajutorulcreifaculticunoatemprincipiile.Totui,trebuiesrezolvmnainteunele chestiunidisputate242. proxim,nuceamaigeneral,fiindceafacecauncazparticularsfiecuprinsntronoiunemaigene,ral. 240Vremsdemonstrm,deexemplu,cAiaparineluiD.Pentrudemonstraiedispunemdedoucauze:Bi C,unamaiaproapedeatributuluniversal(A),cealalt(C)maiaproapedecazulparticular(D).Rezult silogismulcompusurmtor: AaparineluiB BaparineluiC CaparineIuiD AaparineluiD. CauzaceamaiapropiataluiDesteC.Acesta(C)estecauzacluiDiaparineB,iarBestecauzacAi aparineluiC.DarpentruAaparineluiB"cauzaestetotB,prinurmare,apartenenaluiAlaBeste nemijlocit. 241nceputulcapitoluluirecapituleazconinutulcelordouAnalitici,aproapePrinaceleaicuvintecain

ntiulcapitolalAnaliticiiprime.SfritulAnaliticilorsentlnetecunceputullor. 242Silogismulidemonstraia,careestetotunacutiinademonstrativ,aratc"cunotin(concluzia)deriv necesardinpremise,caresuntprincipiile"raiona"^"tului.ndemonstraie,adevrulconcluzieidepindede adevrulpremiselorsauprin**Piilor.PnacumAristotelnusaocupatndeosebidenoiuneadeprincipiuide metoda*alcunoatePremiselesuntdedoufeluri:premisamajoruniversal,fiindctermenulp)or,cuprinsn aceastpremis,esteuniversal,ipremisaminor,ncaresecuprinde ttnenulminor,adictermenulceexprimparticularulsubordonattermenuluimediu.."duziasubordoneaz termenulminortermenuluimajor.Punndproblemaprincipiilor'an>etodeidealecunoate,Aristotelvatrebui scercetezecumcunoatemparticularul 231 ARISTOTEL Sastabilitlanceput243cnuputemcunoatenimicdemonstraie,dacnucunoatemprimeleprincipii nemijlocite244privetecunoatereaprincipiilornemijlocite,sepoatediscuta:dac"estesaunuestedeacelai felcucunoatereaprindemonstraiedamndoucunoaterilemeritnumeledetiinsaudacnumaiueste tiin,iarcealaltesteunaltfeldecunoatere245,nsfritdasaceastfacultatedeacunoateprincipiilesa nscutodatcunoidfrtiinanoastr,saudacnaexistatnainte,ciafostdobnditNearmirasposedm dinainte,frsobservm,ocunoaterecarestesuperioardemonstraiei.Daridacamfidobnditofrso fiavutmainainte,cumamputeasnensuimispredmcunotinefrsfiprecedatofacultatedea cunoate?Aacevanuesteposibilcumamartatlademonstraie. Estedecievidentcnicinuavemnaintedeanenatecunoatereaprincipiilor,nicinuamdobnditodintro totalignoranifroanumitfacultate.Aadar,estenecesarsdispunemdeofacultatedeacunoate,care nsnuestesuperioarprincipiilorcunoscute246. iuniversalulivaajungelancheiereaccunoatemuniversalulprinparticular,adicinductiv.Oultim chestiunecarevafisupuscercetriiareoimportandeosebit:cuajutorulcreifaculticunoatem?Am tradusprinfacultate"termenulde{ic(latin:habitus),careestecevaintermediarntrepotenialiactual. Totui,facultateaprincarecunoatemestecevaeminamenteactual,intelectualintuitiv(voOc),decarenevom ocupalaloculcuvenit. 243noperadefa,I,2,undesetrateazdespretiinngenere. 244Principiileformeazoierarhie:unelesuntsubordonatealtorapnceseajungelaprincipiiprime,caresunt cunoscutenemijlocit,fiindcnuaualtelesuperioare.Capitolulseintereseazndeosebidemijloculdeacunoate primeleprincipii.Inadevr,existmaimulteprincipiiprime,dupgenulfiecreitiine.Aristotelnuseocupa aicideprincipiileprimealetuturortiinelor.AceastproblemcadensarcinaMetafizic" 245Nouatemridicoseamdeprobleme:1.Estecunoatereaprincipiilorotiin,saueaesteoalt cunoateredectaceeademonstrativ?Aristotelsusinecexistotiinaprincipiilor,fiindcprincipiile,prin naturalor,nupotfidernons 2.Dacprincipiilenuconstituieotiin,cipresupunofacultatespecial,esteoarefacultatennscut,frafi contienicestennscut?AristotelrespingeteoriaPlat0Jeaaideilornnscute,nsadmitecavemo facultate"nnscut,adicP051^'1''^^^cunoateprincipiile.Cunoatereaprincipiilorareocertitudinemaimare dectueia,deaceeaeanuconstituiensenspropriuotiin.tiinaestetotdeaunadobandemonstraie. delao 246CumsastablitnAnaliticasecund,I,1,nupornimncunoatereignorantotal,cidelacevace preexist.Darcunoatereacepreexistnueste 232 ANALITICASECUNDAII,19,99b,100a ncepriveteaceastfacultate,experienanemrturisetecaaesteonsuireatuturoranimalelor.nadevr, acesteaposeddelanaturfacultateadeadeosebi,pecareonumimpercepie247. ntimpcefacultateadeapercepeestesditntoateanimalele,launeledineleseproduceoimaginesensibil carepersist,laaltelenu Acoloundenuarelocoimaginepersistent,animalelenuaualtcunoateredect percepia.Laanimalelecapabilespstrezensufletourmapercepiei,maiobservmncodeosebire,dac imagineapersistentsarepetat:uneori,dinimaginilepersistenteseproduceonoiune,alteorinu248. Dinpercepie,aadar,ianatereamintirea,cumnumimimagineapersistentdinamintireacaresarepetat adeseasenateexperiena249,cciamintirilennumrmareduclaoexperienunitar.Insfrit,dinexperien saudinoricegeneralcarepersistnsufletgeneralulesteunulalturidemultiplu,careestetotuiunuln toatecazurileparticularerezultprincipiularteiialtiinei,alarteiundeestevorbadedevenire,altiinei undeestevorbadeexisten250.Astfel, 100a nnscutaprincipiilor,ciofacultatedeacunoateprincipiile,frafitotuisuperioar:ipiilor,adicmaicert dectacestea. 247Enunulacestaesteextremdeimportantpentrunelegereagnoseologieiristotelice.Facultateadea

cunoateprincipiileestefacultateacomunomuluiiinimalului:facultateadeadiscriminacevanrealitateprin percepie(SiivauiKpiTiictj).Percepiaestetotunacusenzaia"(aoOTion).Urmeazacesteiconstatrio explicaie 'fiziologicaformriinoiunilori,ngenere,acunoaterii. 248Adouatreapt,duppercepie,estepersistenapercepieicaimaginesau.Amintire".Dacimaginilese repet,seproduceocunoaterenou:noiunea(Xdyoc),cunoatereauniversalului(generalului)deosebitde percepiaindividualului,dartotuicti8*prinpercepiaindividualului.Universalulseaflnexistenele (substanele)individuale. 249Duppercepieurmeazamintirea(uffjuri),iardinamintiresaudin imagini*natere,prinrepetiie, experiena(euTTtipi'a).Noiuneadeexperien,laAristotel,Aprindenunumaipercepiaindividual,cii noiuneageneral(Xdyoc),deaceea,maiaparteelvatacesurmezeexperieneiprincipiularteiitiinei",care estegndireaCursiv(Sidvoia). 250nacestpasajgsimtreiafirmaiinsemnate:1.Experienanuesteceva"iPtiv,eacuprindensine universalulcarepersist,careestenrepaus",adicnuse**inib,cumseconstatlaindividual.2.Universalul seaflnindividual,nudeasupra"".caIdeileplatonice.Totui,universalul,frafiseparat,estedeosebitde individual. oexperiendecurgeoultimetapacunoaterii:principiularteiitiinei" 233 ARISTOTEL facultilendiscuie251nicinusuntgatannscutensufletninsuntdobnditedinaltefacultimaiputernice, ciiauorigineasenzaie(percepie)252.ProcesuldecunoatereseaseamncuoInxncaretoifug,dardac unulseoprete,seopreteapoialtulsiaaunaltul,pncesarestabilitordineadelanceput.nadev"sufletul estenaafelconstituit,nctpoatetreceprintrunasemenproces. Ceeaceamspusnainte,nunsdestuldelmurit,trebuiesa1expunemncodat253. Cndunfenomenindividual,carencnuestedistinctnspeciasa,persist,atuncisufletulareunprimcaracter general.Ccideipercepemindividualul,percepiansisendreaptspregeneraldeexempluspreom,nuspre omulCallias.Apoiarelocprintreacestecaracteregeneraleprimeonoupersisten,pnceseajungela indivizibiligeneral(universal)deexemplu,neoprimlanoiuneadecutaresaucutarespeciedeanimal,pnce obinemnoiuneadeanimalitotaamaideparte254.Estedecievidentctrebuiescunoatemprimeleprincipii cuajutorulinduciei.Ccinacestchipsenzaianedezvluiegeneralul255. (dpxtjte'xvtKkofcitiarriuTie)primasereferladevenire(yveoic),iaproducerealucrurilorprinart,adoua latiinacarecunoateexistena(totiv). 251Facultile(4'Ceic)deacunoateprincipiile. 252Aristotelestedecipartizanulexperienei:orctdegeneralearficunotinele,originealoresteexperienacea maiumil,senzaia,findcnsenzaieseexercitfacultateadeadiscrimina,deprindereacritic". 253Deiexpunereadepnaiciafostdestuldeclar,Aristotelcredecaenecesarsaduclumininoidespre genezacunoateriiuniversaledincunoatereaparticularului(individualului). 254Cunoatereaarecapunctdeplecarepercepereaindistinctaindividualuui.Dinaceastindistincie,se desprindeunprimgeneral,oprimnotgeneral.Anstoefcutdeosebirea,ncarteaI,31aopereidefa,ntre senzaiacaresendreaptspceeaceestestrictindividual,ideaceeatiinanusefundeazpesenzaie(perr> iconinutulinternalsenzaiei,coninutulgeneral(universal,noional).DeiperF1individualul,percepiase ndreaptspreconinutulindividualului,spregeneral,e^Callias,dargndescnelomul".nindividual, universaliiformeazoierarhieducelauniversalulultim,indivizibil". e 255Cumvedem.Aristotelsocotetedreptoevidencmetodapcunoatereaprimelorprincipii",careservesc demonstraiei,esteinduciaGeneralulestedezvluitprinpercepiaindividualului. 234 ANALITICASECUNDAII,19,100a Deoareceprintrefacultileintelectului256,cuajutorulcroracuoastemadevrul,unelesunttotdeauna adevrate,iaraltelesuntexpuseerorii,deexempluopiniairaionamentul,ntimpcetiinaiintelectulintuitiv sunttotdeaunaadevrate,deoarecenicioaltfacultate,nafardeintelectulintuitiv,nuestemaiexactdect tiina,urmeazcnuexistotiinaprincipiilor257.Deasemenea,trebuiesavemnvederecprincipiile suntmaisiguredectconcluziiledemonstraieiicoricetiinsefundeazpeprincipii.Deoarecetotuinumai intelectulintuitivestemaiadevratdecttiina,principiilesuntobiectulintelectuluiintuitiv.Aceastaeste adevratidinmotivulcdemonstraianuesteprincipiuldemonstraiei,decinicitiinanuesteprincipiul tiinei.Dac,nafardetiin,nuposedmnicioaltfacultatedeacunoateadevrul,intelectulintuitiv trebuiesfieprincipiultiinei258.Astfel,intelectulintuitivesteprincipiulpricipiuluitiinei,ntocmaicum totalitateatiineiestentrunraportasemntorcutotalitatealucrurilor259. 256Intelectul"sauinteligena"traducetermenulgrecdevovc,aproapeidenticcanelescuexperiena. Aristote!vorbetedefacultile"(e^ic)intelectului.Printreacestefacultieldistingedougrupe:1)unele,

deingenereneoferadevruri,sunttotuiexpuseerorii,ignoranei",aasuntopinia"(Soia)i raionamentul"(Xoyioudc)2)altelesunttotdeaunaadevrate:tiina"(eniaTtjuil)iintelectulintuitiv" (voOc).Copinia"sedeosebetedetiin"nAnaliticasecundafostsubliniatadesea,maialesncartea1, 30ciraionamentulesteexpuseroriisacercetatncapitolele1618.Ctiina"nusenalniciodateste, deasemenea,oconvingerealuiAristotel,cadoctrinaraldemonstraiei,alapodicticii"Elnu mprtete totdeaunaoasemeneaconcepierigiddespretiin.Matematica,nubiologia,iainspiratconvingerea apodicticitii.Adugarea,alturidetiin,aintelectuluiintuitivsauaintuiieiintelectuale(voOc)nedezvluie unreziduualplatonismuluiiniialdinformareafilozoficaluiAristotel.Intelectulintuitivestechiarmaisigur decttiina. 257Dacnimicnuestemaiexactdectintelectulintuitiv,dactiinaestenumaidemonstraie,nuintuiie, tiinanuesteintuitiv,darprincipiiledemonstraieisuntcunoscuteintuitiv,nudemonstrativ,ideaceeanu existotiinaprincipiilor. 258Dacprincipiilesuntcunoscutenumaiprinintelectulintuitiv,nuexistnicidemonstraie,nicitiina principiilor.Intelectulintuitiv(vok)esteprincipiultiinei,^"principiulprincipiului". 259Dactiinapresupuneprincipiiidacacesteprincipiisuntcunoscute"certitudinedeintelectulintuitiv, acestaesteprincipiulprincipiuluitiinei",aacumSninangenereesteprincipiul(uturorcunotinelor tiinifice. Caobservaiefinal,trebuiesubliniatcAristotel,pentruasprijiniinducia,me r(adeadescoperiuniversalul,principiul,recurgelaonoumetod,superioarinduciei, BtelectulintuitivInducianuprezintsuficientegaraniideafurnizatiinelorprincipii ,'Menteprinelensele,superioaredemonstraiei.nacestcapitolsentreesmotivulempirist, Uctiv,alluiAristotelcumotivulraionalist,deductiviintuiionistalluiPlaton.Asupra _V>J<AristotelsepronunmaipuinavarnDeanima,cainaltelocuri.Noiuneade "*estepoateceamaiimportant,dariceamaiobscurdinfilozofiaaristotelic. 235 TOPICA A.ORIGINEASISTRUCTURATOPICII I.Gndireaanticcunoatedoulogici:analiticaidialectica ': CeledouAnalitici Analiticaprim(teoriasilogismului)iAnaliticasecund(teoriasilogismului demonstrativ)pregtitedeCategorii(teorianoiunilorcelormaigenerale)ideDespreinterpretare(teoria judecii)nureprezintntreagalogicaristotelic.ReamintimC2Aristotelnuntrebuineaztermenulde logic"pentruadesemnateoriagndiriidiscursive(dianoetice)ngenere,aacumobinuietevocabularul modern,cipeceldeinstrument"(organon)altiinei.Elrezervtermenuldelogic"pentruadefiniadoua laturaOrganonului,adouaparteagndiriidianoetice,pecareStagiritulonumeteTopica,termencarenou nunemaispuneaproapenimic,sauDialectica,termencare,dimpotriv,inounespunemult,fiindcnc"e atuncielsaimpuscaexpresiauneiadoualogici,ntregitoarenecesarasilogisticii,alogiciiformale". 239 MIRCEAFLORIAN AristoteladenumitAnaliticiDialecticceledoufetealdiriidiscursiveiastfelaconsacratodistincie fundamentalatgndiriantice.Logicaanticestemaicomplexdectseadmitenere.Eaareuncmpde cercetaremaivastdectcelalAnaliticiisau \gisticii,fiindccuprindetoateformelecarefacinteligibil, raionalfformeexprimateprintermenuldedialectic.Logicaantictrebuies^fneleasnfizionomiasa complex,nlegturilecomplicatedintAnalitic(logicformal")iDialectic.AcesteasedezvoltnAntich' tatei,nparte,chiarinEvulMediunceamaistrnslegturunacalta.Aristotelcodificceledoumari funciialelogiciianticei,deaceeistorialogiciianticeesteistorialogiciiaristotelice.Elarealizatprimultratat delogic,difereniindAnaliticaiDialecticaidndprecdereAnaliticiincepriveteputereaconcludent. naintaulimultvremendrumtorulsu,Platon,confundncAnaliticacuDialectica,dndntietate acesteiadinurm,iarulteriorluiAristotelcoalastoicprocedeazlafel,adicreducelogicaladialectic,cu deosebireaconsiderabilcelementeledialecticiinumaisuntideileplatonice,ciindiviziiaristotelici.Logica aristotelicilogicastoicsuntceledoulogicirivalealegndiriivechiiapoialentregiigndirieuropene. FrDialecticifropoziiaeifadeAnaliticnuputemreconstituiistoriclogicaantic,ntocmaicumnu putemnelegentreagafilozofievechefropoziiadintreParmenideiHeraclit.Analiticasanscutdin Dialectic,dindiscuie,controvers,dinartadeaargumenta,dinaceasupleeagndiriicaresemldiazdup naturacomplexalucrurilor.Eareprezintexigenamaistringentatiineidemonstrative,aadevruluinecesar, recunoscndDialecticiiunrolpecarelvomvedeandat.DacAnaliticaestedoctrinatiinei,anecesarului, Dialectica(Topica)estedoctrinaprobabilului,aplauzibilului,auneigndirimaipuinrigideimaipuin inflexibile,maiaproapedemicareaconcretaalucrurilor.Interpreimaivechisaumainoiaigndiriianticeau

constatatcaunfapt,existenanfilozofialuiAristotelacelordoulogiciDarinterpretareafaptuluipoatefi diferit.Dacprinadoualogic,adieprindialectic,senelegeologicparalelceleilalteifrlegturaea, Aristotelnuadmiteoastfeldedialectic.AnaliticaiDialecticasusolidareiinterdependente.Dialecticaestei sistematic,nunumairic,opregtireaAnaliticiiiunauxiliaralacesteia,oridecteoriliticanupoateajunge pnlanecesaridemonstrativ.Too 240 INTRODUCERELATOPICA njalecticacorecteaz,ndulceteintransigenademonstraieiiaecesaruluieafacegndireamai corespunztoarebogieilucrurilori,jeaceea,cumvomvedeapelarg,easeservetemaialesdeinducie,casi celelaltetiinealenaturii. Analiticaoferocunoatereadecvatinecesararealului,dareanuexcludeoaltcunoaterecareopregtete i,lanevoie,iinelocul.Astfel,cunoatereaesteunefortdeaatinge,printroetappregtitoare,compensatorie irelativ,absolutul,realitateansi.ProbabilitateadialecticiideschidecaleaNecesarului,Adevruluiimutabil, ichiariineloculacoloundeNecesarulnuafostncatins.Aristotel,nopoziiecuplaton,facesiastiina dinopinie"iexperien",pescurt,dininducieidialectic,cumvomcunoateexplicitnTopica.Dialectica este,laAristotel,nruditcuRetorica,fiindcamndourenunlastringenainecesitateaapodicticii,alcrei modelestegeometria.Retoricaesteartatripleioratorii:deliberative,judiciareiepidictice(deelogiuiblam)i caatareestecorelativa,unfeldereversAristotelonumeteantistrofa"Dialecticii(RetoricaI,1,1354a). Dialecticaesteartacontroversei,aargumentriipentruicontranchestiigenerale.Deaceea,Aristotel ncorporeazlogiciinumaiDialectica,nuiRetorica.Maitrziunscolilederetoric,celemaidurabilecoli aleantichitii,voranexaDialecticasauTopica. Topicaseprezintcaunrezumatalntregiilogiciaristotelice.Eatrateazdespretoateformeledegndire: noiune,judecat,silogism,inducie,ntroluminnoua,dezvoltndtotodatproblemecercetateparaleln Analitic,maialesproblemadefiniiei iainduciei.DefiniiaocupaproapentreagaCarteaIiaaAnaliticii secunde,iarinduciasentlneteinAnaliticaprim(II,23)inAnaliticasecund(II,19).Problema definiiei,dezvoltatpelargnTopica,esteimplicatncelelaltetreipredicabile,nafardedefiniie,n noiuniledepropriu,gen(inclusivdiferenaproductoaredespecie)iaccident,iarproblema"iduciei,din nefericire,tratatiaicicuzgrcenie,estepusdescopul?!utilitateadialecticii.TermenuldeTopica,demult ieitdinuz,adatMuloperei,fiindceldesemneazlocurile"(topoi)sauaspectelegeneraleicomune,acele cuiburidecolumbar",cumlenumeteistongrafularistotelicW.D.Ross1,subcaresedifereniaz,n 'W.D.Ross,Aristote,Paris,Payot,1930,p.86. 241 MIRCEAFLORIAN argumentare,ceipatrupredicabili.Noivomfolositermenulloccom[locuscommunis\cumdealtminterisa tradusuneorinlimbaWcuvntuldeto'ttoc.Determinarealoculuicafiindcomun"'nuestbanalizare,o trivializare,cumsenelegeastziloculcomun"eioprecizarenecesar,pecarensuiAristotelorecunoate, deexemnlnCarteaaVila,4,undevorbetedeloccomuniputernic"(ic0lvicaievcpyo'ctoitoc). DacautenticitateaTopiciinuafostpuslandoial.nschimbcompoziiaeiconstituieiastzioproblem filologicifilozoficJudecnddupconinutulei,opera(noptcrivariabilecadimensiune)asuferit remanieriidezvoltri,aanctsepoatevorbideceledouprialeei.Parteaceamaivecheseocupde locurilecomune"(cnileIIVII):suntadugatenceputulisfritul(crileI iaVIIIa),precumi capitoleledincarteaaVila,caialtepasajemaiscurtedinaltecri.Semnificativ estecncrileIIVIInuse folosesctermeniideraionament(mjXXoyiauo'c)irationare(auXXoyia6cu)nsensultehnicntrebuinatn Analitici,cinsensulgeneral,popular,derationare.Seadmiteastzicaceastparteesteoriginaricafost redactatdetimpuriu,poatechiarncadrulAcademieiplatonice,pentruaservicascurtmanualdeargumentare, cumnearatifolosireafrecventaatermenuluiplatonicdeparticipaie"(uc9ei.c),respinsmaitrziude Aristotel.nschimb,carteaI,careesteointroducere,seocupdechestiuniprincipialei,ntrealtele,d silogismuluiodefiniieidenticcuaceeadinAnaliticaprimI.1,24b,iarcarteaaVIIIaesteunfelde concluzie,avndcatemregulilepracticealearteideaargumenta. TopicanefacescunoatemunaltAristoteldectacelpecarelamcunoscutnCategorii,Despreinterpretarei maialesnceledouaAnaliticiunAristotelmaipuinrigurosiexigent,maivariatichiarmaindrzne,un Aristotelcarendrummaimultnaplicareapracticatiinei,ndescoperireafaptelor,nadaptareagndiriila realitateaschimbtoare.ImpresiageneralaTopiciiestenunumaisupleeaecepionalaautoruluinmnuirea dialecticii,cinumaipuin,ceeasetrececuvedereangenere,victoriadetimpuriuaAsclepiaduWomuluide tiinasuprafilozofuluiplatonic.Estevrednicdetuseamdeclaraiasa,asupracreiavomreveni,c universalulesinutdecelemaimulteoriprininduciesauprinsimilitudine (r^ZVIII,8,160a,lasfrit).n Topicadominmetodainductiva 242 jjbuiclileicutrileei,inacestsensaveadreptatemarelecomentatorajopereiaristotelice,maialesal

Organonului,AlexandrosdinAfrodisias,cscrie:dialecticianulprocedeazinductiv"(oenaKTiKoc 6ia\eKTiKoc). ScopulTopiciiesteformulatrspicatlanceputuloperei:Scopultratatuluinostaiestedeagsiometodprin careputemargumentadespreoriceproblempropus,porninddelapropoziiiprobabile,iprincareputemevita deacdeancontradicie,cndtrebuiesaprmoargumentare".Frazaaceastarelev,nprimulrnd,c tratatulurmretesdeterminemetodadialecticii,adouamaremetodlogic,alturidemetodademonstrativ, deapodictic.Aristotel,nultimacarte,declarcnunumaiapodicticasausilogisticademonstrativ,cii dialecticaaufostconstituitemetodicprintrondelungiinstovitoarecercetare,fiindcnelaborareasanua fostajutatdemodele,dealtencercri.Aadar,deoarece.ncepriveteaceastart,nunisatransmisnimicde lanaintai,vomncercanoininesdezvoltmuneleconsideraii"(TopicaVIII.5.159a).Odeclaraie asemntoareesteconsemnatlasfritulRespingerilorsofistice:ncepriveteRetorica,Aristotelrecunoatec nuiaulipsitmodele,cpredecesoriiauelaboratsistematicproblemeleunuidomeniuattdepreuitdegreci,dar ncepriveteapodicticaidialectica(topica),eldeclarclaucostatmultosteneal"{Respingerilesofistice 34.184a185b). AristotelasociazRetoricacuDialectica,cumasociazDialecticaOiApodictici,.,Retoricaestereversul (dvTiaTpo4>oc)dialecticii,cciamndousereferlachestiunicomunetuturoroamenilor,frspresupun vreotiinspecial"(Retorica1,1,nceputul).Retoricaestetehnicadiscursurilor"uexi'nt<3uXdyuv) dialecticaestetehnicadiscuiilor,esteunghidnartacontroversei,aargumentrii.(Th.Gomperznumete Topica,.unmanualdedialecticmilitant"2.)Retoricaaretrei ,inumaitreigenuri,dupcumsereferlaviitor,dndunsfat deliberativ,saulatrecut,aprndsauacuzndunnvinovit Senuljudiciar,saulaprezent,elogiindsau blamndopersoanifaptele^egenulepidiclic.Retoricaesteoramur",osecie"adialecticii,"odc amndouurmrescsobinprincuvntoconvingere(mttavo'v),^..persuadeze",fiecarenscualtemijloace. Retoricaapeleazla auditorului,dialecticalasilogismiinducie,independent Th.Gomperz,LcspenseursdelaGrece.voi.III,1910,p.58. 243 MIRCEAFLORIAN depasiuni,fiindcintaeiestesfacstriumfeoconvingerediscuie. Prin II.DialecticalaSocrate,Platon,EucliddinMegaraiAristotel Dialecticanupoatefidespritdeapodictic,detiin.Probablitateadialecticiipresupuneadevrul, necesitateatiinei.Genezadialecticiinedemonstreazconstituireadialecticiinstrnslegturactiina special.PnlaAristotel,titluldedialecticianerarevendicatnsensuridiametralopuse,deoparte,dePlaton, dealtparte,demegariciadicdeaceidiscipoliailuiSocrateadunainjurulluiEucliddinMegara.celebriprin capacitatealoreristic",combativpnlasofistic.Darctdeosebirentredialecticaplatonicidialectica megaric,cutoatecamndoupurcedeaudinizvorulsocratic.AristotelnMetafizica(carteaI,6,987b32i XIII,4,1078b,25j,afirmcnaintedeSocrateiPlaton,dialecticaeranecunoscut,deitotel,dupspusele luiDiogenesLaertios(VieileidoctrinelefilozofilorVIU,57,IX,25),afirmceleatulZenonestefuritorul metodeidialectice.nceledinurm,eliatribuisesieiadevratafundareadialecticii,ceaceestenbunparte unadevristoric,fiindc,pectsepare,naexistatanaintedeeluntratatdespremetodadialectic. PentruPlatondialecticaestetotunacumetodatiinific",deciifilozofic",singuracalespreadevrul absolut.Dialecticianulestegnditorulsinoptic",atotcuprinztor,fiindcprinntrebareirspuns,prindialogare (SidXe^ic),elajungescunoascarticulaiileierarhicealeIdeilor,ordineasuitoareicobortoarea universalului,delauniversaliisupremipnlauniversaliiconcrei,speciile,celemaiaproapedeindivizii sensibili.DialecticianulastrbtutcontinentulsuprasensibilalIdeilor.Aadar,Platondenumetedialecticieni" ifilozofi"numaipeadepiidoctrineisale.nopoziiecucoalaplatonicseformeaznjurulluiEucliddin Megaraogniparecarevreasmeninsensulorginaraldialecticiisocratice:dialecticaestemetodadediscuie combativa,eleeristic(epioriicoc=iubitordeluptverbal,decontrovers),deaceeaadepiiluiEuclidsau numitnunumaimegarici,ciieristiciidialecticieni.DiogenesLaertios(II,106)susinecmegariculDionysios dinHalcedonadatceldintimegaricilornumelededialecticieniinsuiestecunoscutsubacestnume.Cnd maitrziuAristondinC''apoiEpicurielevulsuMetrodorauredactatscrieriContradtfecienilor,eiau cuprinssubacestnumepemegarici.Dupdispariia 244 INTRODUCERELATOPICA piegaiice,denumireade.,dialectic"treceasupraadoualtecolicarecUjtivausubtilitile..dialectice":a) coalastoic,datoritluiCrisipcaredenumetedialectic"ceeacenoinumimlogiciteoriacunoateriit>) coalanouacademicaluiArcesilau,CarneadeimaialesaelevuluilorClitomach(acetiasuntnumii dialecticieni"deCiceroiSextusjjmpincus)3. ntiedialectica,metodriguroas,celpuinnintenie,aluiPlaton,sidialectica,metoderistic,purcombativ,

rareoricuprofunzime,amegancilor,Aristotel,omulmsuratpnlaexces",facedindialecticodisciplin intermediarntremetodatiinificriguroasirigid,demonstraia"silogisticaAnaliticilor,sistematizat maintideel,imetodaeristic,purcombativamegaricilor.Aristoteltiesdeosebeasceristicadesofistic. Silogismuleristicesteunadevratsilogism,darunsilogismcarearepremisenumaiaparentprobabile(TopicaI, 1,100b)silogismul"sofisticnuesteunsilogism,fiindcnurespectregulilesilogismului.Prinstricta deosebireadialecticiideeristic,Aristotelseapropiedenvtorulsu,Platon,darnuestenacordcuelnce privetecaracterultiinificaldialecticii.Metodadialectic,dupAristotel,nuestedecitiinific,dareaajut tiinanoperaiileeipentruaajungelarezultateriguroase.nlungasauceniciensnulAcademieiplatonice, Aristotelsafamiliarizatcudialecticai,cumscrieWernerJaeger,amanifestatndialogurilescrisenacea vreme,darpierdutecuexcepiactorvafrnturi,opredileciepentruaanumitadialectic"4. Hi.ApodicticaidialecticaluiAristotel Deosebireadintredialecticieristicvareieimaipronunat,dupcevomcunoatedeosebireapecareoface Aristotelntredialecticiapodictic(tiinademonstrativ).nceprivetemetodologiaceamaigeneral,nu existniciodeosebirentreele:amndoupunlacontribuieceledoumariprocedeedecunoatere:silogismul (raionamentuldeductiv)iinducia(TopicaI,12).Existdeciunsilogismapodictic(Analiticasecund)i induciaapodictic(ndeosebi, 3Pau1y Wissowa,RealEocyclopdie,Bd.V,1905,pp.320321,articolulP'alektiker. 4WernerJaeger,Aristoteles,GrundlegungeinerGeschkbtsseinerEntwicklung,I923,p.45. 245 MIRCEAFLORIAN Analiticapriml,23)iunsilogismdialecticioinduciedialer(Topica).Acesteacompleteazpeceledinti ntreelesetesainterdependencontinusprefolosulipropireacunoateriiuniaOnotproprie dialecticiisentlnetelajudecat,lapremis".Prem'saupropoziiadialecticesteopropoziieinterogativ (TopicaI in104a),ontrebare(epwTTicnc)careateaptunrspuns.ncarteaaVinsecerceteazregulile interogrii,aleanchetei,ncareAristotelrecunoateposibilitateadeaprimindialecticipremisenecesare obinutefieprinsilogism,fieprininducie,darelnusesfietedearecomandaintrebuinareastratagemelor,a tertipurilor,aargutiilorpentrucarespondentulsnuobservetemeiulnecesitiisilogisticesauinductive.Darnu oricepropoziieinterogativesteopropoziiedialectic.Aa,deexemplu,nuestedialecticntrebarea:ceeste omul?"saunctesensuriesteluatbinele?"(Topica1,10iVIII,2158a).ntrebareadialecticesteo alternativlacareserspundeprindasaunu,estedeciopropoziiencarerspunsulconstntroargumentare pentrusaucontrauneiasaualteiadinalternative.Propoziiadialecticesteaceealacaresepoaterspunde printrundasaunu.ceeacenuestecazulcupropoziiilecitatemaisus"(TopicaVIII,2,158a).Aadar, propoziiadialecticcuprindeoopoziiecontradictorie,oalternativ,dincaretrebuiesalegemunadincee doupri. Rspunsul,adicalegereaalternativei,constituieoproblemdialectic,creiaiurmeazdezbatereadiscuiei. Propoziiaesteaceeadincare"(efuv)seargumenteaz,iarproblemaesteaceeadesprecare"(irepiwv)se argumenteaz.Problemadialecticesteunobiectdecercetare,alcreiscopestesaudeaalegeideaevita ceva,saudeadescoperiadevruliacunoate,aceastafiedirect,fiecaajutorlao_altchestiunedeacestfel" (Topica1,11,nceputul).Aadar,problemelembrieaztoatedomeniilepracticeiteoretice,fiepentru soluionareaproblemeinsi,fiepentruaajutasoluionareaalteiprobleme.Aristoteintrebuineaziexpresia detez"(Oeoic)pentruadesemnaoopinieparadoxal"(tiiTo\ni|ncnapaSofoc),adicopropoziiempotriva opinieicomune,darsusinutdeunfilozofcunoscut",deexemplu,ctotulestemicare"(Heraclit).Tezansi esteioproblem,daroriceproblemesteiotez,oluarehotrtdepoziie,iiindcaeproblemecarenu exprimoopinientrunsenssaualtul.nceiurm,Aristotelrecunoateuzuldinvremeasadeaconfundatez 246 INTRODUCERELATOPICA r0(3lema.nprezent,suntdenumitetezetoateproblemeledialectice"'(opicaI,11,104b).Aristotelconstat, cuobinuitulsubunsim, gnuoricepropoziiepoatefioproblemsauotezdialectic.Existpropoziiicaresuntpreaevidentesauprea absurdepentruafisupuseexaminrii,discuiei.Suntdialecticenumaipropoziiilecareridic(jificultii solicitodiscuiepentrusaucontra. Discuiasedesfoarntredoiinterlocutori:unul(ntrebtorul)ntreabiatacrspunsulaltuia,cellalt (respondentul)rspundeiaprrspunsulsu.Trebuiessenotezeccelcentreabnuesteelevul,iarcelce rspundenuesteprofesorul,cicelcentreabesteacelcareposedosuperioritatedecunotine,iarcelce rspundeesteacelcarevafisupusprobei,examenuluisaucontrolului.ntreagadiscuieestecondusdecelcare ntreab,nconsecinelatacarspunsul,alegereaproblemei,atezeielesteoponentul,iarcelcarerspunde aprrspunsul,teza,estedefendentul.Procesuldialecticsemicntredouaciuni:adovediceva,astabili ceva(KaTacKua(eiv)iarsturna,adistruge,arespingepoziiacuiva(vaaKvd(,<iiv).Esenialulncontro versadialecticnuestestabilireauneiteze,cirespingereaei,nuestepoziia,ciopoziia.Grijaprincipalacelui

ceatacestedeaficoerentngndire,deanusecontrazice.nceamaimareparteaTopicii(IIVII),termenul deraionare(auX\oyi(ea0ai)estenlocuitcuceidoitermenidemaisus:astabiliiarespingeunenun,otez. Amajunsacumlaonsemnatdeterminareaconinutuluidialecticii,odeterminarecareestecuprinsnfrazade maisusncareseenunscopuldialecticii.Propoziiadialecticesteprobabil(v5o|of),ntimpcepropoziia apodicticestenecesar.Dacnecesarulesteconfundatcuadevrul,cumAristotelnelegesfacuneori,atunci probabilulseopuneiadevrului(Analiticaprimli,16,65a,lasfrit),undeseopuneceeaceestepotrivit adevrului"(icaTaXrjBemv)apodicticiilui,cuceeace^tepotrivitopiniei"(tcaraSo|av)dialecticii.Aristotel nuaredispreulluiPlatonfadeopinie(8oa)ifadeopinabil"sau,,probabil'"(^vSo^ov).Elanelesde timpuriuctiinatrebuiessemulumeasc,*'puinprovizoriuidenevoie,cuprobabilul,careesteoetap spreadevr,deciesteielocunoaterearealitii.Uneori,Aristotelconfundch>aropinia'"cutiina",aa nctnumaiputemdeosebiopiniade^Perienidetiinafundatpeexperien.Setiec,pentruAristotel, experienaluatnsensulcelmaigeneralesteizvorultiinei,fiindcea 247 MIRCEAFLOR1AN esteprincipiulifundamentulcunoaterii.DeaceeadoxaarenlarulattdesuplualluiAristotelaproapeacelai senscuhypolconcepie,convingere,supoziie,credinngenere,caredeobiceiacaspecii:opiniaitiina.Dar StagiritulntrebuineaznOrganonexpresianruditdeelicoc,carenseamnverosimil,conjecturabiljan opereletiinificeiexpresiadeeuXoYoc,nsensuldeadmisibilraional,nacordcuexperiena.Cumse constatuor,Aristoteldispun'deunvocabularbogatpentruadesemnacunotinacarenuposednecesitatea apodicticiiisemulumetecuprobabilitateadialecticii Aadar,raionamentuldialecticarecapunctdeplecarepremiseprobabile.DarcenelegeAristotelprin cunoatereprobabil'.'Definiianesurprindeprinformulareaeivag,cutoatstrduinaluiAristoteldeaaduce precizriprincreareadespeciitotmailimitate.Suntprobabilepremiselecaresuntacceptatesaudetoi,saude majoritate,saudeceinelepi,iardintreceinelepi,saudetoi,saudemajoritate,saudeceimaideseam" (Topica1,1,100b).Ultimaspeciesepoatereducelaunexemplarexcepional,cancazuluneiteze",adica uneiopiniiparadoxale",cumestetezaluiParmenidesau,dupAristotel,ialuiHeraclit.Dincauzaformulrii ei,definiiaaristotelicaprobabiluluipoatejustificainterpretripariale.O.Hamelinidentificprobabilulcu ceeaceesteprimitpetemeiulautoritiii,caatare,esteobiectdecredin.Nuputemprimiaceastinterpretare. Opoziieprobabilnsensuldeacceptatprinncrederentroautoritatenupoatefiobiectdedisput.Eaeste susinutsaurespinsfrdiscuie.Primireauneitezepetemeiulautoritiiceluiceastabilitoesteo probabilitateextrinsec:primescopropoziiefiindcestecrezutdetoi(criteriulconsimmntuluiuniversal), ceeaceesteuncazdestulderar,saudemajoritate,saudeceimainelepi,fietoi,fiemajoritatealor,fieceimai deseam.Darexistioprobabilitateintrinsec,obiectiv,aceacaresefundeazpemotivescoasedin experien,dinrealitate,pemotivesolide,darncutotulconstrngtoare.noricecaz,Aristotel,ncarteaaVIIl a.9.aTopicii,neceresrespingemoricepropoziieneprobabil.El(celcarrspunden.n.M.F.)vaevitas mbriezeoipotezneprobabilaipotezpoatefineprobabilndoufeluri:nti,cnddinearezpropoziii absurde,ca,deexemplu,propoziiactotulsemicsanimicnusemic,aldoilea,cndexprimpropoziii imorale,concontiineinormale,ca,deexemplu,afirmaiacplcereaeste 248 sicestemaibineafacenedreptidectasuferinedrepti".Cumvomvedea,probabilitateasefundeazpe posibilitateadeadiscutapentrusicontra,pemprejurareacpropoziiaprobabilnuexcludedelanceput opoziia,contradicia,deciindoiala.Deaceeadialecticaestenunumailogicaprobabilului",ciilogica aporeticului,estedomeniulaporiilor",aldificultilor,alndoielilor". Sepoatencercaoapropiereapropoziieiprobabile,primitdetoioamenii,fadesimulcomun"prezentn teoriafilozofuluiscoianThomasReid.ntredialecticaluiAristotelifilozofiasimuluicomun"aluiReid existnumaiovaganalogie.PentruReid,existpropoziiiprimitenemijlociticrezutenunumaifiindcsunt universale,ciifiindcsuntnnscutenoriceomievidenteprinelenselecaatare,elesuntlaadpostde atacurilendoielii.Dimpotriv,pentruAristotelcareneagideilennscute,nunumaicpropoziiileprobabile nusuntadevruriprime,axiome,cielesunt,princhiarnaturalorprobabil,supuseexamenului critic,procedeuluipeirastic"saudecontrol.Aristotelconsidernelepciuneapoporului",sauaunoradin oameniidetiincapunctdeplecare,caomateriaprim,pentruaajungelaadevrprinconfruntareaideilor, prindisput,controversiexamencritic. Aldoileacaracteraldialecticii,ncontrastcutiinaapodictic,esteuniversalitateaobiectuluieifadenatura specialiparticularaobiectelortiinifice.Existosingurdialecticexistansmaimultetiine. Universalitateadialecticiiarecareversprobabilitateapropoziiilorsale.Formulelepreageneraleparcase nstrineazderealitateideaceeaelenclinraiunea,darnuoconving.Aristotelnumetepropoziiile dialectice,universale,ilogice",pentrualedistingedecelefizice",speciale.Nutrebuiestrecemcuvederea cfilozofiaprim",ontologia",arecaobiectivproblemelecelemaigeneraleicdeaceeatnetodafilozofiei prime"estemetodadialectic,examinareatezeloriantitezelor,aaporiilor".Neamnelansdacamafirma

c.pentruAristotel,generalitateacunoateriiestetotdeaunaprobabil.Uneori,elsusinecopropoziie,de exemplu,oaxiomgeometric,estecuattnaicertinecesarcuctestemaigeneral.Universalitatea garanteaz,celpuinuneori,adevruldenezdruncinat,chiarindialectic.Ceestemaiuniversal,pentru filozofulnostru,dectprincipiulcontradiciei,caretotuiestefundatpecaledialectic,pecalearespingeriintr unexamencritic(MetafizicaIV,4)?Maitrebuieadugatcgeneralitateadialecticii 249 MIRCEAFLORIAN nuestepurformal,cuminterpreteazcomentatorulJ.H.v.KirchrnaNicmcarAnaliticaprimnuesteunpur formalismalgndiriinsendatdeKantideurmaiilui,ncreztorinsuperioritatealogicafarmicuattmai puinTopica.naceastoperseamestecconsiderat'foartegeneraleiconstatriconcrete,obinuteinductivi foarteaproanedepracticavieii.Ladreptvorbind,caracterulprobabilalpropozitiil0dialecticenurezultdin coninutullorcarepoateficoncret,adevratinecesar,cidinmprejurareacregulageneralseapliclacazuri particulare,deci,dinadaptareaimperfectauniversaluluilaindividualaabstractuluilaconcret.npuine cuvinte,niciunuldintreceledoucaracterealepropoziieidialecticesautopicenutrebuienelesnchipabsolut. Niciprobabilitatea,nicigeneralitateapropoziiiloreinu facdindialecticodoctrinnetiinific. IV.Elementeledialecticii:ceipatrupredicabili CprobabilitateaigeneralitateapropoziieidialecticenuarecaefectnlturareadialecticiidinOrganon,din doctrinainstrumentelortiinifice,seconstatuordinrolulpecarelaunTopicaceeacescolasticiiau numitpredicabilii(KaTTiyopouueva),spredeosebiredepredicamente(KaTTiyopTJuaTa)saucategorii, cercetatentratatulCategorii.Ctdenruditesunt,dinacestpunctdevedere,celedoulucrri.Categoriilei Topica,nedovedetefaptulcneoplatoniculPorphyrios,ncelebrasaIntroducere(Eiaaytoyrj)laCategoriile aristotelicetrateazdreptcategoriicelecincivoci"(tkvtccfwvai=quinquevoces),adicceicincipredicabili, careauprovocatnesfritadisputscolasticauniversaliilor.Aadar,categoriile"decareseocupPorphyrios nusuntcelezececategorii,nfruntecusubstana,cunoscutedinprimulvolumajOrganonului5,cisuntceicinci predicabiliaiTopicii:genul(yevoc),diferena(5iacj>opa),propriul(i6iov),specia(elSoc)siaccidentu* (auii|3e|3T)Koc),careservescsdeadefiniia(opoc,opiajidc)lucrurilornTopica,predicabiliisautermenii dialecticisuntlanceputtrei.apoipatru,carenucoincidntrutotulcuceicinciailuiPorphyrios,Anstoaazn primulrndpropriul,apoidefiniia,careesteodiferenierepropriului,genul,nsfrit,accidentul. 5AristoteI,OrganonI (Categorii,DespreinterpretareiAnaliticaprimi 250 INTRODUCERELATOPICA AveaoaredreptatePorphyriossnumerespeciaprintrepredicaii?W.RossestedeprerecPorphyriossa ncurcatnacetitermenipredicabiliideaceeaafcutdinspecie,careestetotdeaunaunsubiect,unpredicat.O atareobieciesarputeaadresamaidegrabluiArisloteljnsui,careafcutdinsubstanaindividualo categorie,unpredicament,jnvremeceeaestetotdeaunasubiect,substratalpredicatelor.Cumvomvedea,nsui Aristotelvorbetedediferenspecific"(eiSoTroidc),decidespeciaprodusdeadugareadifereneilaun gen.Deasemenea,nusepoatecontestacspecia"esteunpredicabil,findceaesteexprimattotdeaunaprintr odefiniie,careesteprincipalulpredicabil.Porphyriossarfinelatdacarfinumratprintrepredicabilii definiia,alturidegen,diferenispecie. CumaajunsAristotellateoriapredicabililor?Logica,sprijinitpegramatic,aluatcapunctdeplecare propoziia,careestecompusdinsubiect(nume")ipredicat(verb").Subiectulestedeterminatdepredicat,iar determinareasubiectuluidectrepredicatesteattdestrns,nctsubiectulipredicatulsuntconvertibile,ide aceeapredicatulestecevapropriu"subiectului,numaiacestuisubiect.Propriul"arenTopica,celpuinla nceput,unndoitneles.Elgseteoprimformasandefiniie.Dacsubiectulipredicatulseconvertesc unulnloaualtuia,ntructpredicatulexprimesenasubiectului,atuncipredicabilulestedefiniia,careeste preocupareadecpetenieadialecticianului,cumafostiaomuluidetiin(Analiticasecund).Nutrecemcu vedereadeosebireadintreDialecticiApodictic(Analiticasecund)nceprivetesemnificaiadefiniiei.n Apodicticdominnoiuneadecauz,ntimpcenDialecticdomindefiniia,iardesprecauzaproapecnu sevorbete. Odatcedefiniiasadifereniatdinpropriu,acestarmneodeterminarecareaparinenumaisubiectuluiide aceeasereciprocheazcuel,rmneoproprietate"nsensulabsolutaltermenului.Aristotelstruiemultasupra propriului"care,pentrunoi,nusemaideosebeteaPreciabildeesenial",deiarmeritasiserespectenuana safa<kdefiniiaesenei. Darpredicatulpoateaveaosfermailargdectaceeaasubiecuiiatuncielnusemaiconvertetecu subiectul,caladefiniieiprou.Predicabilulcarenusesuprapunesubiectuluiestesaugenul(yevoc)diferena (6ia<t>opa).Cungencuprindeialtesubiectedectcel 251 MIRCEAFLORIAN datesteuordeneles.Genularemaimultespecii.Darcidiferentestemailargdectsubstratuldateste cevamaigreudeprimit.Ccidjferenaproducespecia",iarspeciaestetocmaiceeaceconvinesubiectuluidat

inumailui.Scopuldefiniieiestedeaadaptadiferena(deexemplu,muritor")lasubiect(deexempluom"), dupceeasaadugatgenului(deexemplu,animal"),difereniindu1specific.Deigenulidiferenase deosebescdedefiniieipropriuprinsferalormailargdectaceeaasubiectului,elesuntfactoriiconstitutiviai definiieisubliniindastfelrolulcentralaldefiniieindialectic.Topicaaducedecinecesareiimportante dezvoltrialeteorieidefiniiei,aacumestetratatnAnaliticasecund.nsfrit,existiunalpatrulea predicabil:accidentul(aunfiePriKoc)care.deiesteielmailargdectsubiectuldat(deexemplu,colorat"sau alb"),nufacepartedinesenaluiidecinuesteniciparteintegrantdindefiniiesaudinpropriu. Predicabiliiaufostscoilaluminprinanalizapropoziiei,deaceeaeiauuncaracterlogicogramaticalmai pronunatdectpredicomentelesaucategoriile,caresunt,pentruAristotelgenurialerealului".Deosebirea dintrepredicabilii categoriinuesteattdetranant,cciipredicabilii,cutotcaracterullorabstract,nusunt rupiderealitate,cisuntdobndiipecaleinductiv,prinobservareafaptelorsingulare.Celegturexistntre celezececategoriiiceipatrupredicabili?ncazulcvomgsilegtura,nevomntrebamaideparte:staucele dougrupedenoiuninraportdecoordonaresaudesubordonare?PentruAristotel,celedoufeluridenoiuni generalenusuntcoordonate,cisubordonate(respectiv,supraordonate).nsfrit,oultimntrebare:caregrup estesupraordonaticaresubordonat?Aristotelnudunrspunsexplicit.nacelaicapitol(9)alcriiI din Topica,predicabiliisuntlanceputsubordonaicategoriilor,fiindceisuntconinui" ntrocategoriesaualta. Ccitoatepremiseleformateprincelepatrunoiunienunsauoesen,sauocalitate,sauocantitate,sauoalt categorie".ncontinuare.Aristotelsubordoneazcategoriilepredicabililor,fiindcpredicabilulprincipal, definiiacareexprimesena,poateconineoricecategorie.Estedelasinenelescceeaceexprimesena exprimfiesubstana.fiecalitatea,fieoricealtcategorie".CredemcaceastaesteadevaraopiniealuiAristotel naceastchestiune:predicabiliisuntmaigenera maiformali"dectcategoriile,icaatareeipotficonsiderai,in acord cuPorphyros,canoiunilecelemaigeneraleicelemaindreptie 252

INTRODUCERELATOPICA finumitecategorii.Predicabiliireprezintdefiniiacareesteprincipiuloricreitiine,caialoricrei argumentridialectice. V.Instrumentele(opyava)dialecticiiiinducia Predicabiliisuntscheletuldialecticiioricepremissauproblemintrntrunuidinpredicabili:opropoziiesau problemexprimodefiniie,unpropriu,ungen(inclusivodiferen)sauunaccident.Dardialecticarecurgei laaltepunctedevedere,care,subraportulgeneralitii,sesitueazduppredicabili.Acestenoipunctedevedere suntnumitedeAristotel,.mijloace",instrumente"(opyava),numecareneamintetedetitlulntregiiopere. Aadar,termenuldeorganon"arelaAristoteltreisensuri:a)totalitatealucrrilordelogic,deciinstrumentul oricreitiineb)instrumentulspecialaldialecticiic)instrumentulfiineivii,mijloculsaumijloaceledecareea seserveteideaceeaesteunorganism".Instrumentele"dialecticii,deisuntlegatenspecialdeea,auo aplicabilitatemaigeneral,cumsevaartandat.Elesuntdepatrufeluri:a)procurareasaualegerea propoziiilorsaupremiselordeoricenaturcarepotserviargumentrii,aprovizionareacuopiniiprobabile b)elucidareadiferitelorsensurialecuvintelorfolositenargumentare c)stabilireadedeosebirintrelucrurilecarepotfiluateunuldreptaltul d)descoperireaasemnriloriidentitilordinlucruriledeosebiteunuldealtul.Ladreptvorbind,toatecele patruinstrumentesereduclaprimul:procurarea,alegereadepropoziiiutileargumentrii.Celelaltetreideter minconinutulpropoziiilor:fiedeosebiridesensurialecuvintelorsaudelucruri:fieasemnriiidentitide cuvinteidelucruri. Propoziiilesuntdetreifeluri:etice,fiziceilogice(TopicaI,14,105b).Aceleaipropoziiisuntconsideraten filozofiepotrivitadevrului"(Kar'dXTi0eiai'),iarndialecticnraportcuopinia"(npoc6oav).Propoziia trebuieneleasnaccepiaceamaigeneral.Aa,deexemplu,trebuiesafirmmctiinaopuiloresteuna iaceeai,apoicesteaceeaipentrucontrariipentrurelativi.Deasemenea,trebuiessubdividemaceste premisedinurm,attctngduiesubdivizareadeexemplu,cesteunaiaceeaitiinabineluiiarului,a albuluiianegrului,areceluiiacaldului,itotaamaideparte"(Topica1,14,sfritul).Despreimportana alegeriipremiselor,AristotelyorbeteinAnaliticaprimai,30.lasfrit,undetrimitelaDialectic, 253 MIRCEAFLORIAN recunoscndastfelprioritateacronologicaTopicii.ngeneral,ameplicatdestuldebinecumtrebuies alegempremiseleamdiscutataceastchestiunemaiadncitntratatulrelativladialectic". Aldoileainstrumentdialecticelucidareadeosebitelorsensurialecuvintelorestetotattdensemnatpentru spiritulipracticadialecticii.ndeosebi,Aristotelanalizeazsensuriletermenilorafi"iacelai"(identitate),la

el,termenisolidari(vezicartea1,7inceputulcriiaVila).Oriundesepracticdifereniereasensurilorse aplicametodadialectic.Elucidareasensurilordiferitealeunortermenifilozoficiimportaniesteosarcin obinuitiinevitabilafilozofieisideaceeaaceastdisciplinfundamental,deinzuieteiea,caorice tiinspreapodictic,nusepoatelipsideserviciiledialecticii.Toatacarteaacincea(A)aMetafiziciiesteo analizasensurilorncaresuntluaitermeniifilozofici. Altreileainstrumentbeneficiazdecuceririleceluidealdoilea.Cutareadiferenelortrebuiesseaplicela lucrurileapropiateuneledealtele,aa,deexemplu,vomcutadiferenadintresenzaieitiin.Lagenurile multndeprtateuneledealtele,diferenelesuntctsepoatedeevidente"(Topica1,16,sfrit).Onsemntate deosebitareinstrumentulcutriideasemnri,analogiiiidentiti,maialeslalucrurilefoartendeprtate uneledealtele,ccilaceilaligsireaasemnriloresteuoar.Cunoatereaasemnrilorneestedeajutoratt pentrudovezileinductive,ctipentruraionamenteleipoteticedeasemenea,eaneajutsformulmdefiniii. Eaneestedeajutorpentrudovezileinductive,fiindcnoiurmrimsgsimgeneralulprinadunareadecazuri individualeasemntoare.Ccinuesteuorsfaceminduciifrscunoatemasemnriledintrecazurile individuale"(Topica1,18,108b). VI.Locurilecomune"iinducia Induciaesteprezentactivncmaimultnsistematizareaacelorprocedeecareaudattitluloperei,alocurilor comune"(topoi).Locurilecomune"suntmijloaceledialecticecelemaiconcrete.Prinelesedifereniazcei patrupredicabili(carevordevenicinci,laPorphyrios)Fiecarepredicabilaremaimultelocuricomune", variabilenumericduppredicabil,fiepentrustabilire",fiepentrurespingere.lndescoperirea,maimultdect nsistematizarealocurilorcomune,caresteprincipalasarcinaTopicii,samanifestatdinnouptnmder 254 analitic,ntrutotulexcepional,aStagiritului.nTopicanstermenul(loc"nuestedefinitabiadacRetorica (I,2,1358a)nedodeterjninaremaiprecis.Loculcomun"esteocheiepentruadeschidecmaracu argumentenecesarestabiliriisaurespingeriiuneitezenoricedomeniu,folosindusedeexemplecaracteristice, topice".Locurilecomune"nufacdinnimeniunspecialistnvreotiin,findcelenusereferlateze speciale,dareleautotdeaunaobazempiric,suntdeciogeneralizareacazurilorparticularedintiinidin via.Principiulformativallocurilor"suntrelaiiledeasemnare(inclusiv,identitate),dedeosebireimaiales deopoziiesubcelepatruformealeei:contradicie,contrarietate,relaieiprivaie(inclusiv,posesie),apoide cantitate(ntreg parte,maimultmaipuin),decalitate(afirmaienegaie),demodalitate(posibil necesar).nchipulacesta,dinadevrulsaufalsitateauneijudecideducemadevrulsaufalsitateaalteijudeci. Aa,deexemplu,dacesteadevratojudecatncareseatribuieunuisubiectocalitate,esteadevrati judecatacareatribuiecalitateaopussubiectuluiopus.Deasemenea,daccretesubiectul,creteiatributulsu. VII.FoloaseleDialecticii Unultimaspectgeneral,poatecelmainsemnatalDialecticiiTopicii),estemultiplaeiutilitate.Foloasele Dialecticiimarcheaziscopurileei.Acestescopurisuntcomplexeeleaunsunprincipiucomun,pecarel putemnumiprincipiulaporiei,aldificultii,alimpasuluingndire,alopoziieidintredainu,pentruicontra, aprareiatacare,stabilireirespingere.Topicaesteunarsenaldearmeofensiveidefensive,maialesofensive, pentrutoatecazurile.Caracterulaporematicaldialecticiinurezultdeopotrivdinceletreiscopuriifoloase aledialecticii,darelesteprezentcamotordialectic,delanceputideplinafirmatnaltreileascop.ndoiala (aporia)esteegalitateadeputerearaionamentelorcontrare"(f|tuvcvavriwviaoTicXoyia[i(3v,TopicaVI,6, 145b).Snuconfundmaporiaindoiala,cutoatecelesuntstrnslegate.Aporianuestensindoiala,ci cauzaei.Cndgndireaselovetedeodificultate,cndeaajungentrunimpas,seProduceaceasuspendarea judecii,aceaoscilaientredainucareestendoiala.Aporiaesteprincipalulstimulalexamenului,alcriticii, alvttificrii,alpuneriilancercaresauprob(tTeipa).Dialecticaeste 255 MIRCEAFLORIAN examinatorie(Treipacrnicri),filozofiaestecunosctoare(MetafizicaIV,2,1004b).Pescurt,Dialecticaeste peirastic,aporematic,problematic.Acetitreitermeniauacelaiprincipiu:punereadeproblemeprin confruntareatezeloropuse,dareisedeosebescprjnmoduldeaplicaieaprincipiului. Celetreifoloasealedialecticiisunt: a)Dialecticaesteunexerciiu,ogimnastic(yunvaoia)mentalunantrenamentalgndiriinvederealupteide opiniiiacomunicriiconvingeriloriadevrului.Aristotelrecomanddialecticianuluideasifacesieiobiecii, deaseinterogapesine,deadezbateinteriorproblemele(TopicaVIII,9).Orictarfidecontestatutilitatea dialecticiisingeneralalogicii,cugreusepoatecontestautilitateaeicaexerciiuintelectual,caantrenament. b)Dialecticaesteopunerelancercare,oprobare,oexaminareaopiniilor(vipa).Eadezvoltcapacitateadea discutacuoricinedespreoricefeldeprobleme,deantreineoconvorbirenntlnirieventuale".,,ipentru convorbirieventualeel(tratatuldefaan.n.M.F.)estedefolos.Ccinntlnirilecualii,dupcenevomfi familiarizatcuopiniilecelormuli,vomputearespingeargumentelelorcareniseparnentemeiate,inndseama nudeconvingeristrinelor,cidepropriilelorconvingeri"(TopicaI,2,101a).Adeseorisaobservatcaldoilea scopaldialecticii,punndtoatgreutateapediscuiacuoricineidespreoricesubiect,trebuiasurmreasc

triumfulceluicareprovocadiscuiainfrngereaceluiceoprimea.Dacdiscuia,controversa,esteunduelsau unfelderzboi,suntpermise,canoricerzboi,toatestratagemeleiiretlicurilecareasigursuccesul. ndeosebi,ultimacarte(VIII),dedicatpracticiindialectic,esteplindesfaturidespicmascareacatmaiabila inteniilorcelorceargumenteaz,adisputanilor.DeiAristotelinesdistingfrechivocdialecticadeeristic isofistica,elnusednlturideapropunesubterfugiideargumentaredevaloarelogicimoraldubioase.n generevorbind,trebuiesrmninumbr,pectposibil,intenianoastr:vremoaresfacemsneacceptat propoziiaformulatsauopusaei?Cndrmnenumbrceeceestefolositordiscuiei,respondentulestemai dispussexprimeopW'sa"(TopicaVIII,1,156b).Aristotelacordinterlocutorilorlibertateadeasefoloside argumenteeristice,fiindcnerecomandsneadap^feluluideasecomportaaladversarului.Cndadversarul nuseo 256 . INTRODUCERELATOPICA lturidearecurgelaoricemijloace,trebuiesrecurgemlatoatearmeledeaprare" (TopicaV,4,134a). ntrunaltpasaj,Aristotelobservjustcndisputefrperspectivederezultat,dacnuntrerupemdiscuiaca inutil,trebuiesatacmntrebtorul,nuargumentulsu.Uneoriestenecesarsatacmpersonalpentrebtor, nutezasa,cndntrebtorulsefolosetecureacredindetotceeaceestecontrarrespondentului,cciprin astfeldedificultifrrost,discuiile,dindialectice,devineristice"{TopicaVIII,11,161a).nacelaicapitol, ntrunpasajcareprecedepecelcitat.Aristotelfaceodeclaraiepreioasprincaracteruleiuman.Discuiaeste oopercomuncarenusepoaterealizanumaicubunvoinaunuiasingur,ciprincolaborareadebuncredin aamndurora.Nuestedeajunsvoinaunuiadintreinterlocutoripentruaducelabunsfritsarcinalorcomun" (VII,11,161a). c)Dialecticadunnepreuitajutortiinelorfilozofice,adictiinelorngenere.Aceastaesteutilitateaei major.Ajutoruldattiinelordedialecticestedublu:a)examinareaaporiilor,atezeloriantitezelorn soluionareaproblemelorb)descoperirea,totprindiscutareaopiniilorcontrare,aprincipiilordelacarepornesc demonstraiiletiinelor.Dinnefericire,Aristotel,pectdelarg,deamnunit,uneoriobositordeamnuniti frunfirconductorexplicit,cerceteazceledouprimefoloasealedialecticii,peattdeavarestenstudierea celordouajutoareadusetiinelordectredialectic.Penoinearfiinteresatndeosebiacestedouajutoare: examinareaaporiiloricunoatereaprincipiilor. ncepriveteprimulajutor,examinareaaporiilor,ntreagaoperaristotelicesteoilustrareaaporeticii.Pedrept cuvntsaspuscAristotelesteomulaporiilor",omulproblemelor,acrordezlegareesteoeuporie'" (imopia).AdezvoltaaporiaesteSiaTropTiocu,aorezolvaesteflJiropfioai.Aristotelestemaimultdiaporetic decteuporetic,estespiritulndrgostit*denuaneidefaetelediferitealelucrurilor.CarteaaIlIa(B)a Metafiziciiesteeminentdiaporematic,cerceteazproblemelecermeazafidiscutateirezolvate.Estepeste putinsdesfacemunnoddacnuicunoatemascunsaimpletire.Diaporematicaresarcinasformuleze,s seriezeisexaminezespreorezolvare,fieiprovizorie,soluiileantiteticedateuneiprobleme.Deaceea Aristotelncepe :ntextulprimeiediiiaaprutspiritulndrgitdenuane".Amndreptattacitaladeculegere(N.red.). 257 MIRCEAFLORIAN oricestudiucudiscutareactmaicompletaopiniiloremisede naintai ndomeniuldat.Diaporematicaestepreioaspentruistoriafilozofie1'atiineingenereeaestenacelai timpsistematicpoatepreasitematiciistoric.Putemspunecdiaporematica,existenasoluii] contrarealeproblemeloracestaspecteminentdialecticconstitu'unuldinizvoareleistorieiideilor. Deosemnificaie,carenupoatefisubliniatdeajuns,estea]doileaajutorpecarelprimesctiineledela dialectic:cunoatereaprincipiilor.Seridicdinnouchestiuneaspinoas:careestenaturasirolulinduciein gndireaaristotelic?nadevr,silogisticaesteogndiremijlocit,oderivareauneigndiridinaltacareeste datdinainteicare,nceledinurm,estenemijlocit,esteunaueaov.Mijlocitulpresupunecunoaterea nemijlocitului,concluziadecurgedinprincipii"condiionatuldinnecondiionat.Cumajungemscunoatem nemijlocitul,principiile"?Dacprincipiile,princaresefacedemonstraia,nupotfilarndullordemonstrate, totuielepotfintemeiate.Ccintemeiereanusefacenumaimijlocitprinsilogism,prindemonstraie,ciea punelacontribuieioadouametod:inducia,procedeulepagogic.Celdinurmscopaldialecticii,ajutorul dattiinelor,esterealizatprininducie,singuruldrumcareducelaprincipii.Metodainductivestedrumul cercetriirealitiiprininstanepozitiveinegative,prinpoziiiicontrapoziii.printezeiantiteze,prin confirmriiinfirmri. Dialecticaesteologicainveniei,acercetriifaptelorpentruadescoperinfaptelesingulareresortullor esenial,motrice,universalul,legea.Eaarecapunctdeplecareopiniilecomune,cunoatereanetiinific,pe careoverificprinconfruntareaopiniilor,princutareadiferenelor"iconcordanelor",adica similitudinilor"ianalogiilor".InduciadialecticaluiAristotelanticipeaznmulteprivineinducialui

Bacon.ComentatorulAlexandrosntrebuineazpentrudeterminareainducieiexpresiaplasticdevntoarea desimilitudine"(tt|vTOtlo(iiouGfjpav),carereaparesuboformnounvntoarealuiPancaracteristic pentruinduciabaconianaexperieneidirijate"(Bacon.Deaugmentisscientiarum,carteaaVa,2). VLI,Dialecticairolulinduciei AmrelevatinintroducerealaAnaliticasecundcAnsinuareoconcepieprecisdesprenaturainduciei,cu attP P 258 INTRODUCERELATOPICA desprefundamentulei.nAnaliticaprim,induciaesteprezentatcaunsilogismspecific,nruditcufiguraa treiaasilogismuluiobinuit,ncaretermenulmediuicelminorsuntconvertibili,aanctsearenvedere totalitateacazurilor,exactvorbind,aspeciilorcareservescinducieipentruascoateuniversaluldinparticular (omul,calul,asinulsunttoateanimalefrfiereideciculongevitate).Aceastinduciesanumitinduciaprin simplaenumerare".Concepiaaristotelicasuprainducieinuetotuicudesvrirestrindeproblemele fundamentalealeinducieieanilesugereazcelmult,dupcumvomvedeandat. Dificultateacareseiveteacumestemultmaiserioaspentruaristotelism:dacinducianeducelaprincipii, dac,maideparte,principiilesuntpunctuldeplecarealsilogismuluidemonstrativ,necesar,idac,nsfrit, principiilesecuvinesfiemaisiguredectconcluziasilogismului,poateoareoinducienumaiprobabilsdea principiiloraceanecesitatesuperioarnecesitiiconcluziei?DeaceeaAristotel,nAnaliticasecundII,n celebrulcapitolfinal(19),dupcearatprocesultreptat,prudent,detreceredelacazurilesingularelaesena universal,recurgedeodat,pentruagarantanecesitateaicertitudineaprincipiilor,laintelectulintuitiv(voiic), laprindereanemijlocitauniversalului,aesenei,ceeacepoateficonsideratcaoconcesiefcutplatonismului. Existtotuioadncdeosebirentreintuiiaintelectualplatoniciintuiiaintelectualaristotelic.Prima intuiieesteoprinderenemijlocitauniversaluluitranscendent,deasupralucrurilorsensibile,independentdeele, decinaintedecunoaterealor(anteres),ointuiiemistic,erotic"adouaesteoprinderenemijlocita universaluluinlucrurilesensibile,dupondelungatpregtire,dupunefortanaliticcare,ladreptvorbind,se poatedispensadegaraniafinalaintuiiei.Aceastaestenumaioprofitoareamunciidedinainte,creiai adaugofalscertitudinesuperioar. Dialecticapledeazpentruoinduciecarearenunatlaintuiiaintelectualprocedeumaimultdecorativdect eficaceicarescoateuniversaluldinopinii,dinprobabiliconjectural.Deilogicainveniei,acercetriii adescopeririideesenepnatuncinecunoscute,dialecticarmneologicaprobabilului.Ed.ZelleriTh. Waitz,comentatorincercaiaiOrganonuM,admit,laAristotel,existenandialecticauneinduciiprobabile. O.Hamelinorespingehotrt,dndprioritateinducieiobinuteprinintelectulintuitiv,singuranstares garantezenecesitatea 259 MIRCEAFLORIAN principiilorcerutedesilogism.Dialecticaservete argumenteazHamelinlastabilireaprincipiilornumai indirect,adicprinprocedeu]respingerii:dialecticanearatundenutrebuiescutmprincipiuldatOpinia probabilnupoatenlocuiintelectulintuitiv.Altminteri,dacAristotelarfiprofesatconcepiaceioatribuie Zeller,elarfiruinatdistinciainiialdintretiinidialectic.Noiamartatnaintecdistinciadintretiin idialectic,deireal,nuesteabsolut,altminteridialecticanuarfideniciunajutortiinei,nicimcar indirect.Nuexistaserviciuindirectfrserviciudirect. O.Hamelinpoateinvoca,nfavoareatezeisale,unpasajdinAnaliticaprimI,32,undeAristotelrecunoate necesitateanunumaiasilogismului,ciiaintelectuluiintuitiv.Necesarulestemaicuprinztordectsilogismul. nadevr,oricesilogismestenecesar,darnutotceestenecesaresteunsilogism"(AnaliticaprimI,32,47a). Amvzutcintelectulintuitivesteparazitulndelungiicercetriempiriceicelnuarealtroldectdea consacra,printrunactfinal,maimultsaumaipuinarbitrar,muncainducieidialecticeinvestigatoare,carea confruntatcazurilesingulareiaajunslaoconcluziegeneral.Putemfaceacumunpasmaideparte,spunndc silogismul(deduciamodernilor)esteielunparazitalinduciei.Deduciascoatelucrurinoidinzcmintelede adevruridescoperitedeinducie,careiaasumatrolulingratdeadescoperiprincipiiidealepunela dispoziiadeduciei".Deaceeadeducia"nuaredreptuldeaprividesusinduciaideaodegradacasimpl probabilitate.Probabilitateaesterisculopereidedescoperireideinvenie. Cesemnificaieareprobabilitatea,caracterulendoxologicalinduciei?ntroformularemodern,nevom ntreba:careestefundamentulinduciei?Aristotelnuiapusntrebarea:careestefundamentultreceriidela unelecazurilatoatecazurile,delapartelatot,cumsejustificraionamentulepagogic(inductiv),inuiapus onimenialtulpnlaMillcare,precumconstatEd.Zeller,iapusoinsuficienticontradictoriu"6.Logica modernadatdourspunsuri,carefolosescpentrufundareainducieiceledouaspecte,deonsemntate inegal,alecauzalitii:cauzaeficienticauzafinal.Teoriaceamairspndit.aceeaaluiJohnStuartMill, fundeazinduciapeprincipiulcauzaliti1 6Ed.Ze11er,DiePhilosophiedetGriecheninihrergeschichtlichenEntwicklwg<II,2,ed.a4a,p.245.

260 eficiente,pedeterminism,peuniformitateaiuniversalitateaordiniiicursuluinaturii.NumaiJulesLachelier justificinduciaprincauzalitateafinal,prinordineaprodusdeactivitateaspirituluiuniversal. SoluiaceamaitemeinicestesugeratdensifilozofialuiAristotel.Aceleaicauzeproducaceleaiefecte,iar cursulnaturiisedesfoaruniform,numaidacoricecauzesteunfactorgeneral,oesen.Factoruluniversal acioneazconstant.Induciatindesdescopereesena,adicfactorulcarelucreaztotdeaunaidentic,potrivit naturiisalegenerale,indiferentdemprejurrilencarelucreaz,pactizndnscuele,cndnuestempiedicat deasemanifesta.Esenageneral,nmsurancareacioneazcauzal,legitimeaztrecereadelapartelatot,de launelecazurilatoatecazurile.Generalitateaobinutprininducieconcordcunecesitatearaional,fiindc raiuneaseaflnrealitateaempiriciostructureaz.Deaceeainducianueste,nsensulpropriualcuvntului, trecereadelasingularlageneral,ciesteprocedeulcarenefacesdescoperimlegturaintimdintreparticulari general,nunumaiprinrepetareacazuluisingular,cichiarprintrunsingurcazcrucial,prerogativ. Neputemnelaasupraesenei,asuprafactoruluigeneralactivnoriceprocescauzal,datfiindreeaua complexafaptelorconcretececonstituierealitatea,daresenaprezentntoatecazurilesingularejustific investigarealegilor,araporturilorconstante"dintrefapte.Dacnuarexistafactoriuniversali,ostructur raional,nlucrurilesingulare,datepercepiei,existenalegilor,arelaiilorcauzale,adeterminismuluiarfide neneles.Deasemenea,dacnuseivetenicioinstannegativ,nicioobieciempotrivarezultatuluiobinut deinducie,aceastapoateficonsideratcafundat.Aristotelrecunoatefrezitarerolulinstaneinegative subliniatdeBaconnprocesulinduciei.Dacverificmopropoziienmultecazuri,iarrespondentulnuface nicioobiecie,trebuiesipretindemsoadmit.Cci,ndialectic,estevalabilpremisacaresaverificatn multecazuriimpotrivacreianusaadusnicioobiecie"(TopicaVIII,2.157b). MetodainductivadialecticiiesteclarpropusdeAristotelcametoddeinvestigaieatuturortiinelornaturii. Careanumepremiseaparinuneiclasesaualteianuesteuordeartatprinsimpldefiniie,citrebuies ncercmslecunoatempefiecarenpartepecaleainduciei"(TopicaI,14,105b).Cunoatereaasemnrilor neestede 261 MIRCEAFLORIAN ajutorattpentrudovezileinductive,ctipentruraionamenteleipo_teticedeasemenea,eaneajuts formulmdefiniii.Eaneestedeajutorpentrudovezileinductive,fiindcnoiurmrimsgsimgeneralulprin adunareadecazuriindividualeasemntoare.Ccinuesteuorsfaceminduciifrscunoatemasemnrile dintrecazurileindividuale"(Topica1,18.108b)7.Aristotelmnuietespontaninduciacuovirtuozitate nentrecutpentruvremeasa,cutoatescderileilipsurilecaredecurgeaudinstadiulnapoiatalmijloacelor redusedeinvestigaieAnalizatiinificafenomenelor,descoperirealegilornaturiiprinverificareaipotezelor suntextremdengreuiatedelipsauneibazesolidedeobservaieexactisigur.Cttimptiineleempiricenu audepitnivelulncareelesegseaunvremealuiAristoteliaceaststaredelucruriaduratpnnepoca modernmetodologiatiinelorempiricenuputeaajungelaalterezultate.Dacinemseamadestadiulncare seaflatiinapeatunci,trebuiasanscriemprintremeriteleluiAristotelcobservaiilesalesunt adunatemasiv icugrijmaideparte,cveridicitateaobservaiilorafostexaminatdeaproape,deosebindcustricteepropriile observaiidemrturiilestrine.Uneleobservaiicarenescandalizeazprinsuperficialitatealoraufostnsuite delaaliicunoatereadeatuncianaturiinuiadatposibilitateadealeconsideracafalse.Dacastzigsimde nenelesgrabacucaregreciiauconstruit,nurareori,ipotezeiteorii,acrorfalsitatesreanochiiputeafi uornlturat,uitm preadegrabncemsurlelipseaumijloaceledeobservaieexactictdeanevoioas eraoriceexperienexact.Indicaiidetimpfrcronometre,comparaiidetemperaturfrtermometre, observaiiastronomicefrtelescop,observaiimeteorologicefrbarometruacesteaimultealteleerau sarcinilenaturalistuluigrec.TrebuiesapreciemmuncaluiAristoteldeaadunafapteleidealeexplicadup criteriultimpuluisu.ntruncuvnt,elsedovedetenunumaiuninvestigatorneobositallucrurilormarii mici,cuosetenepotolitdeati,ciiunobservatorplindegrijicircumspect" Aadar,dialecticanuestenumaiartadeanvingepeadversarindueluriverbale,artadeasusinecusuccesroiul dentrebtor,atacatorsauderespondentnaprare,ciesteanticameratiinei,ometoddea 7ComparcuEticaNicomahic1,7,lasfrit,VI,3lasfrit(Ed.tiinifica,198,trad.StellaPetecel). 8Ed.Zeller,op.c/t.,p.248. 262 INTRODUCERELATOPICA semulumicuadevruriprobabile.Numaieristicaisofisticasuntvirtuozitideparad,cultivareadiscuieifie dedraguldiscuiei,fiededragulprofiturilorbneti.Sofisticaautenticscappoatesgeilor,periculoaseprin sarcasmullor,aleluiAristotel,darsofisticadegeneratajongleriilorcuparadoxemeritasfienfierat. Oartattdecomplex,ncareagerimeadegndire,aceaagchinoia",esteapreciatdeAristotelintiina apodictic(Analiticasecundai,34),estenbunpartedebitoarecalitiloridispoziiilorpersonale.Aristotelnu admiteideinnscute,darconcedeodispoziienatural"deascoateadevrul,fieiprobabil,dincntrirea consecineloradoutezeopuse.Dealtminteri,nuesteuninstrumentnensemnat,pentrucunoatereipentru

pruden,nsensfilozofic,deaputeambriaideafimbriatconsecineleadouipotezecontrarii,cci atuncinumairmnedefcutnimicaltcevadectdeaalegepeunasaupealta.Pentruoasemeneatreabeste necesarobundispoziienatural,iaraceastdispoziienaturalestetocmaiaceeacarenefacenstares alegemadevrulisevitmfalsul.Tocmaiaceastaesteartaoamenilorbinenzestrai.Cciaceicaresimto justatracieiojustrepulsiefadeceeacelisepropunetiubinesaleagtotceeaceestemaibun"(Topica VIII,14,163b). B.CONINUTULTOPICII(PECRIICAPITOLE) CarteaI (18capitole). Introducerentratat Capitolul1ncepeprinadefiniscopultratatului:adescoperi'metodadearaionandomeniulprobabilului,fr asecontrazice,printrodiscuiesaucontroversnjuruluneiproblemesauteze.^Controversapresupunedoi interlocutori,dintrecareunul,ntrebtorul,eroluldeainterogaideaataca,iarcellalt,respondentul,arerolul dearspundeideaaprateza,evitndcontradicia.Controversa'constituiedialectica.Parteaceamaimarea capitoluluicerceteazfelurile 263 MIRCEAFLORIAN deraionament,pentruastatorniciloculraionamentuluidialectiRaionamentulpoatefisau:a)apodictic,saub) dialectic,sauc)eristicSofismulnuesteunraionamentfiindcnurespectregulileformalealraionamentului. Raionamentuldialecticesteprobabil.Probabilaestpropoziiaprimitsaudetoisaudemajoritatesaudecei nelepi,iardintrenelepi,saudetoi,saudemajoritatesaudeceimaideseamRaionamentuleristicnueste probabil,cipareafiprobabil.Aristotelvorbeteideparalogisme,caresuntpropoziiilefalsedintiinele speciale.Paralogismelepretindsfieapodictice,darelenusuntnicimcarprobabile,cifalse.Sofismelenusunt raionamenteapodicticeprobabilesaufalse,cinusuntraionamente.Adeseori,Aristotelntrebuineazn Respingerilesofisticetermenuldeparalogismnlocdesofism. Capitolul2abordeazotemdeosebitdeimportantpecareaexpusoabiactresfritulpriidinainte,fiindc princoninutuleipresupunecunoatereaaltornoiunicapitalealeTopicii:careesteutilitateadialecticii?Trei suntfoloaseledialecticii:a)esteunexerciiuintelectualnecesarvieiiiteorieib)esteunexamencritic,un controlalopiniilorprintrunschimbntmpltordeideic)esteometodnecesartiinelordindoupunctede vedere:1)cerceteazsoluiilecontrareidificile,aporiile,alediferitelorprobleme,pentruascoatelalumin adevrul2)ajutladescoperireaprincipiilortiinificensinenedemonstrabile,deisunttemeiulnemijlocital demonstraiilor.Aristotelinessetiecdescoperireaprincipiilorestesarcinasuperioaradialecticii. Capitolul3constatpescurtcdialecticapoatefinsuit,cairetorica,medicinaicelelaltearte.Nusepoate ceredialecticiisiatingscopurileeintotdeauna,frgre,dupcumnusepoatepretindeacestlucrunici celorlaltearte.Nicioartnuesteperfectnaplicaiileei.Esenialestesnensuimmetodantoateamnuntele ei. Capitolul4cerceteazelementelemetodeidialecticeelenusedeosebescprincipialdeelementeleoricrui raionament.Dialecticapr"supune,caoriceraionament,premise.Specificdialecticiiestefelulpremisei: aceastaesteontrebaresubformadealternativcontradictorieRespondentulalegeoalternativioaprcel careapusntrebareatacalegerea.Seconstituieastfelcatemacontroverseioproblemotez.Esenialeste coninutulproblemei,fiindcelexprimparteacmaimareaTopicii.Coninutulsuntcelepatrunoiunidialectice sa 264 INTRODUCERELATOPICA predicabilii:a)genul,apoipropriul,divizatcevamaijosn:b)propriulnsenslimitatic)definiie,nsfrit,d) accidentul.Predicabiliisuntdeosebiidecategorii(predicamente).Dialecticanuseocupdesubiecte,cide predicate,deformalorceamaigeneral.Diferena"facepartedingen,decinuestetratatcaunpredicabilde sinestttor. Capitolul5adnceteceipatrupredicabili,principalulobiectalTopicii.Definiia,careesteunfeldepropriu ceeacearatnsemntateaacordatdeAristotelnoiuniidepropriu,devenitpentrunoistrin exprim esenaunuisubiectpropriulcaatare,fraexprimaesena,esteuncaractercareaparinenumaisubiectuluidat. Definiiaipropriulauncomuncsuntreciprocabilicusubiectul,cacoperpedeplinsubiectul,chiardacele ntrebuineazmaimultecuvintepentruaexprimasubiectuldefinitsaucaracterizat,ngenereredatprintrun singurnume.Genulexprimesenamaimultorlucruricaresedeosebescnspecialor,datoritdiferenei. Diferenafacecagenulssesubdividnspecii.Genulnuestereciprocabilcusubiectuldatnspecialui,fiindc eldepetensferasaspeciadat,cuprinzndcelpuindouspecii.Totui,genulidiferenaspecificaparin eseneilucrului,definiieilui.nschimb,accidentulnuinedeesenalucrului,nuesteparteintegrantdin definiie,deaceeaelpoatesaparinisnuaparinunuilucru.Deciaccidentulseopunecelorlalitrei predicabili:elnuestenicidefiniie,nicipropriu,nicigen.Accidentulpoatedeveniunpropriutemporar,relativ, niciodatabsolut. Capitolul6faceoobservaieimportantpentrudesfurareaTopicii.Definiiaesteprincipalulpredicabil.Vom

vedeaceaestecelmaigreudestabiliticelmaiuorderespins,deciesteceamaivulnerabil(carteaaVila, 5).Totui,ceilalitermenipredicabilisausuntlegaidedefiniie,deesen(propriuligenul)sauseopun esenei,definiiei(accidentul). Toipredicabiliiarputeafitrataiprinaceeaimetoddialectic.Darexpunereametodeidialecticeunicearfi plindedificultidincauzageneralitiiiarnateconfuzii.Seimpunedecissecercetezemetodadialecticn aplicareaeiseparatlafiecaredinceipatrupredicabili. Capitolul7determindiferitelesensurialetermenuluideidentic,careaufostformulatentreactncapitolul5 icarevorfireluatencarteaaVlIa,1i2.IdentitateaarelaAristoteltreiaccepii:identitateHinumr,n specieingen.Prima,identitateanumeric,esteautentic. 265 ^ MIRCEAFLORIAN Comonimelesuntidenticenumericsenelegeuor:unuliacelailucrucunumediferite.Estemaigreude admiscdoioamenisuntidentici,fiindcaparinaceleiaispecii.ncmaigreudeadmisestecdoufiine,de exemplu,omulicalul,suntidentice,fiindcaparinaceluiaigen.Identitateapresupunenlturareaoricreinote diferenialeLaidentitateanumericidentitateaautentic Aristoteldistingetreispecii,dupcumseaplic ladefiniie(nrealitate,lanume),lapropriuichiarlaaccidentdeexemplu,dacSocrateesteaezatsaueste muzical,elseidentificcuaccidentulsu(esteaezat",estemuzical")ceeaceesteinadmisibil.Nimicnuse identificnumericcuaccidentulsu,afarnumaidacaccidentulnuservetecanumepentruadesemnape Socratecaredevinecelcaresade"printrealiicarenued. Capitolul8:Toateargumenteleposibilesereduclapropoziiicareexprimunuldinceipatrupredicabili.Orice propoziieexprimsauodefiniie,sauunpropriu,sauungen,sauunaccident.Capitolularecasarcins dovedeascdecepredicabiliisuntnumaipatru.Dovadaestefcutntiinductiv,apoisilogistic.Silogisticsau deductiv"sefacedovadaporninddelaraportuldeconvertibilitateasubiectuluiipredicatului:dacsubiectuli predicatulsuntconvertibili,propoziiaexprimodefiniiesauunpropriudacnusuntconvertibili,eaexprim saugenulcarefacepartedindefiniie,sauaccidentulcarenufacepartedindefiniie. Capitolul9seocupdelegturadintreceipatrupredicabiliicelezececategorii,careiaicisuntenumerate completcainCategorii.Categoriilesereferlasubiecte,predicabilii lapredicate.Firete,ipredicabilii intrntrocategoriesaualta.Cndsubiectulipredicatulintrncategoriadesubstan,predicatulexprim esenasubiectuluidacintrncategoriideosebite,propoziiileexprimunaccidentalsubstaneiaccidentn sensulgeneraldecelelaltecategoriiafardesubstan.Totodat,esteadevratctoatecategoriilepotintra,la rndullor,nunuldinceipatrupredicabili,adicpotfiodefiniie,unpropriu,ungen,unaccident. Capitolul10determinpunctuldeplecarealargumentrii:premisa(propoziia)dialecticiproblemadialectic. Nuoricepropoziieionceproblemestedialectic.Nuestedialecticpremisarespinsdetoiinueste problempropoziiaevidentpentrutoisaupentrumajoritateEstedialecticioproblemcare,frafio propoziieprobabila.' aseamncuopropoziieprobabil,sauneagpropoziiilenepro 266 babile INTRODUCERELATOPICA (absurde),sau,nsfrit,estenacordcunvturilearteloritiinelorrecunoscute. Capitolul11esterezervatproblemeidialecticeitezeidialectice.Problemapoatefipracticsauteoretic(fizic, logic).Problemasedeosebetedepremis,careestedelanceputprobabil,prinincertitudineaeiiniialide aceeaeaesteobiectuldiscuiei.Problemaneajutsausalegemisevitmoatitudine,deexemplu,merit plcereasfiedoritsaunu?",sauscunoatemrealitatea,deexemplu,estelumeaeternsaunueste?",sau,n sfrit,pentruarezolvaalteprobleme.Tezaafostlanceputoopinieparadoxal"aunuimaregnditor,nua oricui.Aristotelconstatc,nvremealui,oriceproblemdialecticesteconsideratiotezdialectic,adico temdediscutatpentruaajungelaprobabilitate.Nuoricetezmeritsfiediscutat.Suntnlturatedin dialecticchestiunilepreagrelesaupreaevidente. Capitolul12subliniazcargumentareadialecticseservetedeceledoumarimetodelogice:induciai raionamentuldeductiv(silogismul).Aristoteldprecdereinduciei,acreiprezenactivsesimte pretutindenindialectic.Induciaestemaiconvingtoare,fiindmaiaproapedepercepie,silogismulestemai stringent.Snuseuitecndialecticunrolareiconvingereapersonal. Capitolul13nefacecunoscutecelepatrumijloacesauinstrumente"dialectice:a)formareasaualegerea premiselor,principalasarcinadialecticiib)difereniereasensurilormultiplealecuvintelor,preocuparea constantaluiAristotelc)descoperireadeosebirilordintrelucrurid)descoperireaasemnrilor,amndou procedeeuniversale. Capitoleleurmtoare(1417)analizeazmaiamnunitcelepatruinstrumente"dialectice,pentruaevidenia nsemntatealorndialectic. Capitolul14seocupdeprimulinstrument":alegereapremiselor.Premiseledialecticesuntdepatrufeluri:a)

celeprobabilepentrutoi,pentrumajoritate,pentrunelepietcb)analogecuceleprobabile(deexemplu, fiindctiinacontrariiloresteuna,ipercepiacontrariilorteuna").Premiselevorficercetateaplicndulela cazuriconcrete. Capitolul15.Aldoileainstrument",difereniereasensurilorcutelor,maialeslatermeniiomonimi(ambigui), esteunmijlocdeapliiieuniversal.Niciotiinnusepoatelipsideacestmijlocdialectic.uestedestuls artmdiferitelesensurialeunuicuvnt,citrebuieleexplicmprincauze,decitrebuiesdescoperimoriginea lor. 267 MIRCEAFLORIAN Aristotelrecomandunprocedeuspecificdialecticdeastabilimulimeadesensurialeunuitermen:scercetm dacitermenulopusaremaimultesensuritermenulopusnceletreiaccepii:contrar,contradictoriu, privativ,nuirelativ.Astfel,deducemdinsensurilecontraruluisensurilediferitealetermenuluindiscuie.n acelaiscop,nevomservideformelelorflexionare(substantiv,adjectiv,adverb)saudecompararealordin punctuldevederealmaimultului",maipuinului"sauegalului".Laomonimenuexistcomparaiesubacest raport. Capitolul16,avndcatemdescoperireadeosebirilordintrelucrurialtreileainstrument" ,estemaiscurt. Vomcutadeosebiriledintrespeciileaceluiaigen,dintregenurilevecineidintregenurilendeprtate.Celmai greudediscriminatsuntdeosebiriledincadrulaceluiaigenurmeazdeosebiriledintregenurilenvecinate(de exemplu,senzaieitiin).Deosebirilecelmaiuordegsitsuntceledintregenurilemaindeprtate. Capitolul17,deasemeneascurt,analizeazalpatruleainstrument":cutareaidescoperireaasemnrilordintre lucruri.Spredeosebiredeinstrumentul"altreilea,cutareaasemnrilorarecaobiectivmaialesgenurile ndeprtate,fiindclagenurilenruditesaulaacelaigencutareaasemnriloresteuoar.Numaipuin cutareaidenticului,nceeaceinedeacelaigen,estepreioas.Asemnareapoatefisaudeproporie(AiB secomportunulfadealtulcaCfadeD),saudeconinut(vedereaseaflnochicaintelectulnsuflet, liniteanmare,cntulnaer). Capitolul18rezumcelortreiinstrumentedinurmipuneproblemalocurilorcomune"dialectice.Cercetarea sensurilorcuvintelorareondoitutilitate:claritatengndireiraportarelarealitilecorespunztoare.Astfel, evitmparalogismele.Descoperireadeosebirilorneajutsraionmjustdespreidenticulidiferenadinlucruri, decisacunoatemfiecarelucrunesenalui.Cunoatereaasemnrilorestedemareajutorninducie,n silogismeledinipotez"informulareadefiniiilor. CapitolulsencheiecuunrezumatalcriiicuoanticipareacrilorIIVII.CarteaI amsuratdomeniul gndiriidialectice,domeniulpropoziiilorprobabile,stabiliteprinconfruntareadiscuiei,adialoguluiprin examinareaconcepiiloropuse,aaporiilor,i,cametod,ndeose'prininduciaajutatdecelepatru instrumente".Deacum,urmea 268 INTRODUCERELATOPICA scunoatemlocurilecomune",adicprincipiile,izvoareledincarescoatemargumentelecaredetermincei patrupredicabili(definiia,propriul,genul,accidentul),pentruaistabilisaupentruairespinge. CarteaaHa(11capitole) Locurilecomune"aleaccidentului Capitolul1cuprindevederigeneraleasupralocurilorcomune"aleaccidentului.Aadar,cercetarea predicabililorncepecuaccidentul,careesteatributulcelmaiobinuit,darcelmaislab.Spredeosebirede definiie,depropriuichiardegen,accidentul,capredicat,nuseconvertetecusubiectuldectrelativ,n anumitprivin,nuabsolut".Conversiunealaaccidentnuestedecinecesar.Problemeleaccidentuluisuntsau universale,sauparticulare.Sevavorbintidelocurilecomune"carerespinguniversaloconcepie,pentru douconsiderente:a)respingereauniversalincludeipeceaparticularb)respingereaestemaiobinuitn discuii.Erorilelaproblemeaudouizvoare:a)oconstataregreitb)odenumiregreit. Capitolul2.Eroareaceamaiobinuitladeterminareaaccidentului,ideciprimulloccomunderespingere,este confundareaaccidentuluicuceilalipredicabili.maialescugenuldeexemplu,afirmaiacdreptateaeste accidentalovirtutesaucalbulesteaccidentaloculoare.Unaltloccomunalaccidentului,aplicabillastabilire, cailarespingere,estecercetareaopoziiilornformularealoruniversal.Deexemplu,svedemdactiina opuiloresteuna"estevalabilpentruoricespeciedeopus(contradicie,contrar,privaie,relativ).Unaltloc comunestedeaconfruntaaccidentulcudefiniiasubiectuluicruiaeliaparineichiar,maideparte,cu definiiiletermenilorcuprininprimadefiniie,dacaceastanuafostclardelanceput.nsfrit,unaltloc comunesteprecizareaexpresiilorobinutecuajutoruloamenilorcompeteni. Capitolul3cerceteazechivocul(omonimia)termenilorlastabilireilarespingere.Argumentareatrebuiesin seamadetoatesensurileascunsesaufiealecuvintelor.Latermeniiechivocitrebuiesseadmitipoteticc ceeacesadoveditpentruunsensestevalabilipentru 269

celelaltesensuri,dacargumentulnupoatefigsituor.Maitrebuieavutnvederecechivoculpoatesiaib origineanmotivesecundarenuchiarnomonime:sensurilediferitenuexprimlucruridiferite,ciaspecte diferitealeaceluiailucru.Laacestloccomunsentrebuineazstratagemadearecurge,pentrustabilire,la sensulfavorabili,pentrurespingere,lasensuldefavorabil.Deaceeastabilireairespingereatrebuiesfie fcutedinacelaipunctdevedere.Constatareaestevalabilaniaialespentrurelativi,careaumaimultesensuri, potrivitcurelaiilelor. Capitolul4,ocupndusedealtelocuricomunealeaccidentului,propune,nti,snlocuimuntermenprinaltul maicunoscut.Pentruaartacunobiectpoateaveaatributecontrare,deexemplu,cpercepiapoatefi adevratsaufals,snereferimlaungen,ncazuldefalajudecat,carepoatefiadevratsaufals.Deci percepiaesteojudecat.Amconchisaicidela genlaspecie,darputemconchideiinvers,delaspecie(de exemplu,tiin)lagen(deexemplu,dispoziie).Valabilitateaacestorlocuricomunevariazdupstabilirei respingere:genulnuangajeaznecesaroanumitspecie,cipoateangajaoaltadinspeciilesale,darspecia angajeaznecesargenul.Celcarenudispunedearmelenecesarentrodiscuiepoatesrecurg,pentru respingere,ladefiniialucruluidat,ccidefiniiapoalefimaiuorexpusdiscuiei,saulacauzelecareproduc acellucru,cumilaefectelelui,pentrustabiliresaurespingere,sau,nfine,poaterecurgeIatimp,deexemplu, animalelesehrnesctotdeauna,darnucresctotdeauna. Capitolul5recunoatecexistiunprocedeusofisticdeadiscutanjurulaccidentului.Elconstnarespinge perespondentprindeplasareachestiunii.Totui,deplasareaestepermis,estedecidialectic,dacrespondentul neagcuncpnare.Deplasareadialecticsefolosetedemetodainductivsauageneralizriitreptate. Deplasareaestelegitimdacmeninelegturacuproblemadat.Deasemenea,problemapoatefirespinsdac atacmunadinconsecineleei. Capitolul6cerceteazdiferitealtelocuricomunealeaccidentului,frolegturmaistrnsntreele.La atributelecontrare,dacamdoveditcaparineunul,amdoveditprinaceastacnuaparinecellalt.stabilirea unuiapresupunerespingereaceluilalt,caiinvers.Unaltloccomunestedealuasensuletimologicalcuvntului pentrucelcurent.Unloccomunesteiconfundareanecesaruluicufrecventulsau 270 ntmpltorul,iinvers.nsfrit,unloccomunesteitautologia:lucruldevinepropriulsuaccident,atunci cndnumelelorestediferit. Capitolul7examineazaspectulfundamentalaldialecticii:raportuldintrecontrarii.Contrarii(subiectelei predicatele)potfiuniintreeinasefeluri,darnumaipatrudinuniridaupropoziiivalabile,potrivitcufiecare problem.nexemplulluiAristotel,subiectelesunt:prieten"iduman1",iarpredicatele:afacebine"ia faceru".Fiecaresubiectarecapredicatdoicontrari,deexemplu,afacebineprietenilorsauafaceru prietenilor.Dinceledoupredicatealegempecelpotrivitargumentrii.Dacaccidentulunuilucruareun contrar,esteexclussaparinlucruluiiaccidentulcontrar.Aristoteldiscutiaparenacaunlucrusposede atribute(accidente)contrare.Dialecticianulsevapreocupaidecapacitateauneisubstanedeaprimiuncontrar saualtul. Capitolul8continuacercetalocurilecomune,aplicatelaaccident,alecelorpatrufelurideopoziiinordinea urmtoare:contradicie,contrarietate,privaie(inclusivposesie)irelaie.Loculcomuncercetatlaopuieste consecuiaopuilorlasubiectipredicat,fiecsuntsaunuconvertii.Deexemplu,lacontradictori,dacbinele esteplcutul,convertindtermenii:oareneplcutulnuesteniciodatbun?Dacconvertireaopoziiei contradictoriinuestevalabil,nuestevalabilniciprimaparte,anumecplcutulestebinele.Dimpotriv,dac omulesteunanimal",atuncinonanimalulnuesteom".Celeconstatatelaopoziiilecontradictorieicontrar seaplicdeasemenealaopoziiaprivativposesivilaopoziiarelativilor.Laacesteopoziii,consecuiaeste totdeaunadirect. Capitolul9studiazlocurilecomunealeaccidentuluilatermeniinrudiisaucareformeazoserie"(de exemplu,drept,dreptate,omdrept),saulatermeniiderivai,adicaletermenilorcesuntpridecuvnt (substantiv,adjectiv,adverb),saualecazurilordeclinrii.Ceeaceeseadevratpentruuntermenestevalabili pentrutermenulnruditsauderivat(deexemplu,dacdreptateaestevrednicdelaudiomuldreptestevrednic delaud).Maideparte,trebuieslumnconsiderareicontrariitermenilornrudii(deexemplu,dacbinelenu estecunecesitateplcut,nicirulnuestecunecesitateneplcut).idedataaceastacontrarulpredicatului urmeazcontrarulsubiectului.nsfrit,vomcercetaaccidentuldinpunctuldevederealnateriiidistrugerii lui,ca 271 MIRCEAFLORIAN ialcauzelor,deexemplu,dacnatereaestebunilucrurilecaresenascsuntbune,iardacdistrugereaeste bunsaurea,ilucruriledistrusesuntbunesaurele.Totaalacauzelenateriiidistrugeriilucrurilor Capitolul10continusdealaluminlocurilecomunealeaccidentuluipebazaasemnriicusubiectuldat,de exemplu,ceeaceesteadevratdespretiinesteadevratidespreopinie.Constatmaceeaisituaiedacse comparlucruriledinpunctuldevederealmaimultului",maipuinului"iegalului". Capitolul11arenvederelocurilecomune"careargumenteazpebazaadugrii,lacaresecerceteaz

creterea,scdereairelaia.Acestelocuricomune"nuservescdeopotrivstabiliriiirespingerii.Cevapoatefi maibunsaumaipuinbundectaltulideaceeapoatefibuncaatare,nsensabsolut,darnuputemspunec cinevaestemaimultsaumaipuinomdectaltul,itotuielesteomnsensabsolut.Maitrebuiescercetm atributelecareaparinrelativ,nanumittimpsaunanumitloc:ceeaceesteposibilabsolutesteposibilirelativ, adicntruntimpsaulocdat. CarteaaIIIa(6capitole) ,.Locurilecomune"aleaccidentului (continuare) Capitolul1,plecnddelaprincipiulcnumaiaccidentul,nuiceilalipredicabili,poatefisupuscomparaiei, compar,subraportulvaloriilor,lucrurilecarenusuntpreandeprtateuneledealtele.Estepreferabillucrulmai durabil,lucrulalesdeomulnelept,decelexpertnspecialitate,demajoritateetc.Estepreferabilceeaceestede doritpentrusine,nupentrualtul(deexemplu,sntateafadegimnastic),ceeaceestededoritesenial,nu accidental,ceeaceesteabsolut,nurelativ,scopul,numijlocul,iardintremijloace,celmaiapropiatdescop.de asemenea,posibilul,nuimposibilul,ceeaceestemaifrumos(deexempluprieteniaestepreuitnsine,bogia, pentrualtceva). Capitolul2compar,cusubtilitateinuanare,doulucrurifoarteapropiateunuldealtul.Cndestegreus stabilimcarelucruestemaiavantajos,vomcomparaconsecinelelor.Deexemplu,estepreferam 272 INTRODUCERELATOPICA lucrulcruiaiurmeazunbinemaimaresauunrumaimic.Prefermmaimultelucruribune,celormaipuine, apoiceleasociatecuplcere,celorasociatecuneplcere.Estedepreferatlucrulnmomentulcndareceamai marensemntate,lucrulcarefolosetenoricetimp,deexemplu,estepreferabildreptatea,curajului.Aceast preferinareiacestmotiv:dactoisuntdrepinumaiestenevoiedecuraj.Altecriteriidepreferin:naterea idistrugerealucrurilor.Estepreferabillucrulacruipierdereestecazulsfieevitat.Omulcelmaibuneste preferabilceluimaibuncal,fiindcomulestepreferabilcalului.Prisosulestemaibundectstrictulnecesar, atuncicnddispunemdeacesta.Altminteri,strictulnecesar,dacnelipsete,estepreferabilprisosului.nsfrit, estepreferabilceeacenupoatefinlocuit. Capitolul3continusexaminezeierarhiapreferinelor.Dintrelucrurilecareaparinaceleiaispecii,suntde preferatcelecareposedcalitilebunealespeciei,incngradulcelmainalt.Lucrulcarefacebunpe posesorulsuestedepreferatestedepreferatacelcarefacemaibuncevavalorosprinsine.Lucrurilesunt preferabiledupurmrileiderivatelelor.Dindoulucruripreferabileunuialtreilea,preferabilesteacelcarene atragentrungradmaimare.Estepreferabillucrulcare,adugataltuiamaipuinbun,lfacemaibun.Este preferabilbinelensine,bineluinaparen.Trebuiesdeosebimnctefeluriestepreferabilunlucru:esteel maiavantajos,maibun,maiplcut?Estepreferabillucrulcarepromoveazmaimulteobiecteintrungradmai mare.Ceeaceestedeopotrivdepreferabilideevitabil,deciindiferent,estedepreferatntrungradmaimic fadelucrurilecaresuntnumaipreferabile. Capitolul4,scurt,seocupdelucrurilecaresuntpreferabileievitabilefrcomparaie,frmaimult"sau maipuin"dectaltul.Estepreferabil,deexemplu,nunumaimaiutilul"ciiutilul".ndeosebi,lalucrurile bunedelanatur"pozitivulestesuficientidecicomparativulnuestenecesar. Capitolul5apliclaproblemelegeneralelocurilecomune"alemaimultului"imaipuinului",alelucrurilor bunedelanatur",aleadaosurilor"iscderilor",alelucrurilorcarenusuntamestecatecucontrarii"lor. Capitolul6apliclaproblemeleparticularelocurilecomune"cer>cetatepnacumnaplicaieuniversal,fie pentrustabilire,fiepentru respingere.Ceeaceestevalabilpentruuniversal,estevalabilipentru 273 MIRCEAFLORIAN particular.Celemaicuprinztoarelocuricomune"suntscoasedinopuiipropoziiiloruniversaleiparticulare. Locurilecomune"aplicateparticularsereferlaceletratateincarteaaIia,capitolul9.Printrunpostulat putemconchideipoteticdelauncazlatoatecazurileasemntoare.Cineaadmisaplicaiaparticularpoate admiteipoteticiaplicaiauniversal.Dacproblemaestenedefinit,respingereasefacentrunsingurfel: universal,iarstabilireandoufeluri:universaliparticular. CarteaaIVa(6capitole) ,.Locurilecomune"alegenului CarteaaIVaanalizeazlocurilecomune"alegenuluicareestecercetatdupaccident,fiindcamndoiaceti predicabiliauosfermaiiargdectsubiectul,icaatarenusuntconvertibilicuel.ntimpceceilalidoi predicabili,propriul(carteaaVa)idefiniia(carteaaVIaipartedinaVila),auncomunfaptulcse convertesccusubiectul.Definiia,careestepredicabilulfundamental,vaficercetatmaiadncitlasfrit, ceilalipredicabilifiindnserviciulei.CrileIVVIIstudiazchestiunicareintereseaziAnaliticile.Poatede aceeaconstatAristotellanceputulcapitolulI dialecticieniileaucercetatmairar.Locuriiecomune"ale genului,maipuincomplicateimainumeroasedectaleaccidentului,vorfintrebuinate,dupnevoile discuiei,pentruastabilisaupentruarespingeproblema.Uneleservescnumaipentruunadinsarcinile

dialecticii. Capitolul1enumeralocurilecomune"alegenuluiicondiiilestabiliriiirespingeriipredicatuluicagen.Genul esterespinsdacnuintrtoatecazurilengenulrespectiv,saudacelnuaparineesenial.ciaccidental lucrurilor(deexemplu,albulnuestegenul,ciaccidentulzpezii).Estedestulsformulmdefiniiaaccidentului pentruavedeacelnuestegenic,deaceea,elnuaparinenecesar.Deasemenea.subiectul(specia)i predicatul(genul)trebuiesaparinaceleiaicategorii.Ceeacenuaparineniciuneispeciidatenuaparinenici genului.ccispeciiledateaparinnecesarunuigen.Ceeaceparticiplaungen 274 INTRODUCERELATOPICA trebuiesparticipelaunadintrespeciilelui.Nuestegenulunuisubiect,dacsubiectulareosfermailarg dectpredicatulinicidacareaceeaisfer.Regulageneralestecgenulareosfermailargdectspeciai diferena. Capitolul2constat,lanceput,cniciospecienuparticipladougenuridiferitecarenusuntsubordonate unulaltuiasaunusesubordoneazamndouunuigensuperior.Dacesteatribuitungen,suntatribuiteesenial toategenurilesuperioareiinferioare,faptcareseconstatinductiv.Nutrebuiesseconsiderediferena"drept gen,ccidiferena"nuexprimesena,ciocalificareaesenei.Diferena"estengen,nunscaospecie,ci cafctoaredespecie"mpreuncugenul.Eanuparticipnadevratulsensalcuvnmluilagen,fiindc numaispeciaiindividulparticiplagen,nchipdirect.Esteoeroareaspunecgenulparticiplaspecie,numai speciaparticiplagen.Este,deasemenea,oeroareafacedindiferen"ospecie,iardinspecie,genul diferenei.Diferena"areosfersuperioarspecieisaucelpuinegal,darosfermailimitatdectaceeaa genului,altminteriseconfundcugenul(deexemplu,numrularfitotdeaunanepereche)sauchiargenularfi subordonatdiferenei".Distrugereagenuluiatragedistrugereaspeciei,nuinvers.nfine,dacanelegemo speciefrgenulidiferena"date,acesteanuaparinspeciei. Capitolul3seocupdecontrariiiderivaiigenuluindiscuie.Obiectulparticiplagenuricontrariinumai virtual,cum.deexemplu,opiniapoatefiadevratsaufals.Genulispecianupotfiomonime,darpotfi sinonime.Contrarulspecieidatepoatefisaunacelaigen,saunaltgen,sauesteelnsuiungen.Maiestede vzutdacexistuncontrarialspecieiialgenului,idaccontrariiauintermediari.Oobiecieestecgenul poateaveauncontrar(boalisntate),ntimp,ceoboalsingular(deexemplu,durereadedini)nuareun contrar.Toateacestelocuricomune"sereferlarespingereatezei.Pentrustabilireatezei,vomrecurgela consideraiaurmtoare:daccontrarulspecieiseaflnacelaigen,dargenulnuarecontrar,senelegeci speciaseaflngen.Dacgenuldatposeduncontraridacspeciacontrarceleidateseaflnacelgen contrar,atuncispeciadatseaflngenulcontrardat.nsfrit,formelenruditeiderivatesecomportcai lucruriledateiniial,fiecstabilim,fiecrespingemteza 275 MIRCEAFLORIAN (deexemplu,dacdreptateaesteotiin,inchipdrept"estenchiptiinific",iaromdrept"esteomde tiin"). Capitolul4cerceteazlocurilecomune"alegenului,nti,dinpunctuldevederealasemnriipebaza proporiei(precumplcutulestecauzaplcerii,totaautilulestecauzabinelui),apoidinpunctuldevedereal nateriiidistrugerii(afinscutesteaficreat,iarafidistrusesteafidizolvat).Dupaceea,ianconsideraie opoziiaprivativpentruagsigenuluneispecii,lastabilirecailarespingere.Urmeazcutareagenuluila relativ:cumestespecia,totaaesteigenul(deexemplu,dublulestespecia,multiplulestegenul),darnui invers(deexemplu,tiina,cagen,esteunrelativ,dargramatica,specia,nueste)Existiexcepiilaaceast regul.Secautlarelativivariaiacazurilordeclinrii(genitiv,dativ),caiopoziialor:opusulrelatival specieiarecagenopusulgenuluirelativ(deexemplu,dacmultiplulestegenuldublului,submultiplu]estegenul jumtii). Capitolul5examineazlocurilecomune"alegenuluireferitoarelastare,capacitateiafeciune.Stareaiactul nusuntnraportdespecieigen.Stareanuarecagennicicapacitatea,deexemplu,blndeeanuestestpnirea mniei.Nutotceestelegatdeospecieestegenulei(deexemplu,neplcereanuestegenulmniei,inici credina,genulconcepiei).Maiestedevzutdacspeciaigenulseafldelanaturnacelaisubiect(de exemplu,culoareaseaflundeseaflalbul,itiina,undeseaflgramatica).Dacostaresufleteascseafl ntroparteasufletului(deexemplu,npartearaional),iaraltstare,naltparte(nparteairascibil),unanu poatefigenulceleilalte.Deasemenea,ospecienuaparinegenuluinumaiparial",ntroanumitprivin.Mai departe,parteanupoatefigenulntregului.Capacitatea,posibilitateadeaficeva,nuestedecondamnat,chiar dacestecapacitateadeafaceru,ccisimplacapacitatedeafaceruopresupuneipeaceeadeafacebine. Nuvomconsideraexcesulsaugradulcelmainaltalunuilucrucagenullui,cinumaicao diferen".Subiectul uneimodificrinuestegenulei. Capitolul6seocupndeosebidegenurilecelemainalte,numitetranscendentale.Termenultranscendental(de exemplu,fiin,unul)"upoatefiluatcagensaudiferen"careestecuprinsngen.Genulnuestenspecie,ci esteenunatdesprespecie,cumsasusinutinCategorii2.Urmeazlocurilecomune"alemaimultului"i

,,maIpuinului",aplicatelagen.ntilarespingere,apoilastabilire.Nevomntreba:permitesaunugenulo gradaieodatcuspecia?Dacgenul 276 INTRODUCERELATOPICA permitegradaie,darnuispecia,acelgennuestecelpotrivitspeciei.Nuestedestulcaspecia(deexemplu,alb) igenul(deexemplu,frumos)sadmitgradaie,pentrucaprimasiaparinceluilalt.Estedevzutdacgenul enunatdespreospecieesteenunatidesprecelelaltespecii.Nutrebuiesfacemdindiferen"ungen.In sfrit,nefiinanuesteungen,fiindcnucunoatemspeciidenefiin.Genulesteconsecventulconstantal subiectului,frsifiereciprocabil,capropriulidefiniia. CarteaaVa(9capitole) Locurilecomune"alepropriului CarteaaVaaredreptobiectpropriul"capredicabilaluneitezedialectice.Propriulestecaracteristicaunui obiect,deosebitdedefiniialui.Rolulluiestesfaccunoscutunobiectnafaradefiniiei.Acestpredicabil ndeplineteofuncieimportantnlogicaaristotelic.Eladisprutdinlogicamodern,fiindconfundatcu definiia.nlogicaaristotelic,situaiaestersturnat:definiiaesteodifereniereapropriului,estepropriulca esenaobiectului.Propriulexprimoanumitnuananaturiiunuiobiect.Definiiaunuiobiectesteunic, propriulpoatefimultiplu.Astfel,definiiaomuluicaanimalraional"nuseconfundcumultiplacaracterizare apropriului,deexemplu,omul:animalulcarerde",animalblnddelanatur",capabildetiin",de gramatic"etc.Propriuldposibilitateauneicaracterizrimailargiimaisupleanaturiilucrurilor.Elexprim proprietatea"unuilucru. Capitolul1prezintcelepatruspeciialepropriului:a)propriulnsinesauabsolut,propriulcareaparineunui lucruprivitindependentdecelelalteb)propriulrelativsaufadealtul"c)propriulpermanent,etern, caracterulcareaparinetotdeaunalucruluid)propriultemporar,nruditcucelrelativ.Bogatnposibiliti,cai accidentul,estepropriulrelativ,fiindcelpoatefiafirmatnraportcuunobiectinegatnraportcualtul,de exemplu,afibiped"esteafirmatdespreom,inegatdesprecal.Propriidialecticincelmainaltgradsunt propriulnsineipropriuletern,careaunsneajunsulcsuntcelmaiuorderespinsicelmaigreudestabilit, fiindceleofercelemaipuineargumente.Celmai 277 MIRCEAFLORIAN slabestepropriultemporar,deexemplu,unceteanatenianestenagoralaunmomentdat. Capitolul2studiazncefelesteexprimatcorectpropriul.Propriu]trebuiesfieexprimatprintermenimai cunoscui,cndestevorbadestabilireatezeisau,maipuincunoscui,cndestevorbaderespingereatezei.S nuuitmcexprimareapropriuluiaremenireasnefaccunoscutunlucru.Deasemenea,apartenenapropriului launlucrutrebuiesfieclar.Cinenutiebinecunpropriuaparineunuisubiect,nutiebinenicidaci aparinenumailui.Maicunoscut"aredousensuri:maicunoscutnsineimaicunoscutdectsubiectuldat.S neferimdeaexprimapropriulprintermeniechivociisobservmdacsubiectulpropriuluiareelnsuimai multesensuri.Sneferim,ndeterminareapropriului,deantrebuinadedouoriacelaitermen.Snune folosimdeuntermencareseapliclaoricelucru. Capitolul3continuacercetaexprimareapropriului.npropriunutrebuiesfieexprimatlucrulnsuisauo speciealui,ambelefiindmaipuincunoscutedectpropriul.Regulapropriuluiestedeafimaicunoscutdect subiectuldat,adicsfieanterioracestuiasubraportulcunoaterii,nusimultansauposteriorlui.Propriul temporarsauactual"trebuiesfiedesemnatcaatare,altminterinuesteformulatcorect.Deobicei,propriuleste caracterulpecareunlucrulposedtotdeauna.Propriulexprimatcorectnuestecunoscutnumaiprinpercepie. nsfrit,propriulexprimatcorect,deideosebitdeesen,trebuiesfieaezatnesenalucrului. Capitolul4.Pnacumsavorbitdelocurilecomune"caresereferladenumireapropriului.Sevacercetadac propriulafostraportatcorectsaunulalucruldiscutat,iaceastanchipabsolut,nunanumitprivin".Aceste locuricomune"suntaceleaicalaexprimareacorectapropriului.nprimulrnd,larespingeretrebuies examinmfiecarespecieasubiectuluidatdupaceeatrebuiesvedemdacnumeleseenunidespreceeace enunnoiunea,sauinvers.Altminteri,propriulnuesteexprimatcorect.Propriulnupoatefiexprimatprin participaie",calaesen.Dacadoulucrurisuntidentice,propriulunuiaesteipropriulceluilalt.Fiindc acelai"ialtul"ausensurifelurite,suntposibilesofisme. Capitolul5cerceteazmaidepartelocurilecomune"referitoarelacorectaraportareapropriuluilasubiectul su.Unatributcareaparine 278 delanatursubiectuluisu,adicuneispecii,nuesteprinchiaraceastapropriulacesteia.Parteaceamai interesantaacestuicapitolcuprindeoclasificareamnuniticomplicatapropriilorilocurilorlor comune".Unexemplutipicesteacelalfocului,alecruisubspeciindiferitegrade"sunt:crbunele,flacra, lumina.Trebuiesfieprecizatcreisubspeciiiaparineenunareapropriului.Sneferimdeaformulaca propriulunuilucru,nsuilucrul.noricecaz,propriultrebuiesfiereciprocabilcusubiectulcruiaiaparine. Propriulunuilucrupoatesaparinituturorprilorsale,deexemplu,estepropriuloricreiporiunidepmnt

deasemicanjos". Capitolul6cerceteazimportantatemaroluluipecarelarelapropriuraportuldeopoziie,lundcapunctde plecarecontrarietateapecareAristoteloaretotdeaunanvedere.Contrarulpropriuluidattrebuiesaibca subiectcontrarulsubiectuluidat.Delapropriulcontrarceluidatderivsubiectulcontrarsubiectuluidat.Dup aceeasetrecelaopoziiarelativilor,adiclacorelativi.Atreiaspeciedeopuiesteposesiaprivaia:aicipropriul posesieicorespundeianegativpropriuluiprivaiei,deexemplu,dacpropriulsurditiiestelipsadesenzaie, propriulauzuluiesteposesiadesenzaie,itotaadinpunctdevederenegativ.Apatraspeciedeopoziieeste contradicia(afirmaiainegaia).Acestloccomun"serveterespingerii:dactermenulpozitivestepropriul unuilucru,termenulnegativnuestepropriulluideasemenea,dacpredicatulpozitivestepropriulsubiectului pozitiv,predicatulnegativestepropriulsubiectuluinegativ.naltreilearnd,acelaiatributpoatefiafirmatsau negatdespresubiectediferite,deexemplu,dacnsufleit"estepropriulanimalului,elnueslepropriulnon animaluui. Capitolul7examineazlocurilecomune"alepropriului,ntilatermeniiderivaisaucazuri":termenulderivat alpropriuluiestepropriulsubiectuluiderivat.Aadar,iladerivaieseaplicraportuldeopoziie.Cercetarea trecelalucrurilecareseaseamnsaucareseaflnrelaiedeanalogie:propriiceseaseamnsuntproprii subiectelorceseaseamnsausuntanaloge,deexemplu,operaarhitectuluiiamedicului.Lalucrurileidentice, predicatulesteidentic.Nuexistnsunpredicatidenticpentrudousubiectedeosebite:fiecarelucruare propriulsu.Totui,prudenaestetiinaiabineluiiarului.Propriulluiafi"esteparalelcupropriulluia deveni" iasedistruge",precumiinvers.Acestloccomun"seaplicilateoriaIdeilor:ceeacenuaparine Ideii 279 MIRCEAFLORIAN nuaparinenicilucruluicareparticiplaIdee,darceeaceaparineIdeiicaIdeepoatesnuaparinlucruluicare participlaIdee. Capitolul8iancercetarelocurilecomune"alepropriuluidinpunctuldevederealmaimultului",mai puinului"iegalului",considerndconcomitentvariaiapredicatuluiivariaiasubiectului,fielarespingere, adiclaneconcordan,fielastabilire,adiclaconcordana.Deasemenea,sepoatetrageconcluziedelapozitiv lacomparativisuperlativ.Sepotcompara,subraportulpozitivului,alcomparativuluiialsuperlativuluidou atributeidousubiecte,deexemplu,caracteruldeapercepe"laanimalideati"laom.Desubliniatestec nusepoatecaacelaiatributsfiepropriulmaimultorlucruri.nsfrit,Aristotelseocupdepropriicare aparinnchipegallucrurilor,totntreicazurisecompar:a)douasubiecteidouatributeb)douatributei unsubiectc)dousubiecteiunatribut,fiepentrustabilire,fiepentrurespingere. Capitolul9ianconsideraielocurilecomune"alepropriuluidinpunctuldevederealpotenialuluii superlativului.Propriulpotenialaparineunuilucrureal,darnumainanumitecondiii,deexemplu,aerulareca propriucaracteruldeafirespirabilnumaidacexistanimale,afirmaiecarenuesteexact.Potenialitateanu poatefirpit,adicnuesterelativ.nsfrit,superlativulnupoatefipropriulunuilucru,cci,neventualitatea cacellucruestedistrus,propriulsuperlativtreceasupraaltuilucru. CarteaaVia(14capitole) Locurilecomune"aledefiniiei CarteaaVia,carecerceteazlocurilecomune"aledefiniiei,esteceamainsemnat,attprinrolulcentralpe careldeinedefiniiaprintrepredicabili,ctiprinrezultatelecercetrii,rezultatecarembogesccunotinele noastredelogic.Definiiaesteiprincipalametodadialecticii. Capitolul1arecaracterpreliminar:elseocupdecelecincipri",adicdecelecinciregulialedefiniiei,pe carenslecerceteaznlaturalornegativ,ndefectelesauviciilelor:a)definiiaestevalabil 280 INTRODUCERELATOPICA pentrutoatelucrurilecareauacelainume,darnutotdeaunab)definiiacuprindegenulcelmaiapropiati diferenaspecific,deciexprimesenalucruluic)definiiatrebuiesconvinnumaidefinituluid)definiia trebuiesexprimeesenadefinitului,excluzndaccidentule)definiiatrebuiefcutntroformcorect, excluzndexpresiineclareideprisos.Pentrufiecareregulexistlocuricomune"aparte.Acincearegul,deci alcincileaviciu,estecercetatnurmtoareledoucapitole. Capitolul2seocupdeevitareaneclaritiindefiniie.Obscuritateadefiniieiesteprodusdetreidefecte:a) echivocultermenilorcudousaumaimultenelesuri,oridecteorinuseprecizeazsensulluat,fiendefiniie, fiendefinitb)vorbireametaforicaceastafacecaundefinitsparticipeladougenurideosebite,ceeace estecontrareseneidefiniieic)folosireadetermenineobinuii,carefiindobscurisuntmaicondamnabilidect termeniimetaforici. Capitolul3denuncellaltviciuformalaldefiniiei:ntrebuinareandefiniieacuvintelordeprisos,ceeace facecaeasfieprealarg,sausfietautologic,decisnusepotriveascnumaidefinitului. Capitolul4aratncecondiiidefiniiaexprimcorectesenaunuilucru.Primacondiieestecadefiniiasfie fcutcuajutorulunornoiunianterioarenoiuniidefiniteimaibinecunoscute.Oricelucruareosingur

definiie,fiindcareosinguresen.Cesuntfactoriimaicunoscui"?Termenuldemaicunoscut"aredou sensuri:nsinemaicunoscutifadenoimaicunoscut.nsinemaicunoscutesuntgenulidiferenacaresunt nseielementeledefiniiei.Eroareadeanudefiniprintermenianterioriestedetreifeluri:a)adefiniprinopui, caresunttotdeaunasimultaniopuiinusedefinescunulprinaltulb)tautologia,adicntrebuinarea definituluindefiniiec)definireaadouspeciicoordonateunaprinalta,elefiindsimultane,saudefinireaunui termensupraordonatprintrunulsubordonat. Capitolul5nregistreazlocurilecomune"referitoarelagen,caretrebuiesfieartatceldintipentrua constituiodefiniieiadezvluiastfelesenalucrului.Deasemenea,trebuiesaezmlucrulngenuljust,adic ngenulcelmaiapropiat,idecisnusrimpesteacestgen. Capitolul6seocup,dupgen,delocurilecomune"alediferenei"specifice.Fiecaregenarecelpuindou difereneopuse,corelative.Niciodiferennupoatefiexprimatprintronegaie.Condiiaimportantcaorice gensaibdoudifereneopuseruineazteoria 281 MIRCEAFLORIAN Ideilor.NupoateexistaoLungimensinecarenupoatenicisaib,nicisnuaiblrgime.Suntcazurincare estepermisdefiniianegativ,deexemplu,laprivaie,careesteolipsdelanatur".Speciaigenulnutrebuie sfieluatecadiferene.Dacaceasteroarenuestegravlaconfundareaspecieicudiferena,eaestegravla confundareagenuluiidiferenei.Diferenanuesteniciodatunaccident,fiindceaaparineeseneilucrului. Genulnuesteatribuitdiferenei,cilucrurilorcareaudiferena,decispeciiloriindivizilor.Diferenaareosfer mailargdectspecia,decieaesteanterioarspeciei,darposterioargenului.Niciodiferennuaparinela dougenuridiferite,afarnumaidacgenurilenusesubordoneazunuigensuperior.Estegreitdefiniian carediferenaestedesemnatprintrodeterminaredeloc.Nicideterminriledetimpnudauo diferenvalabil. Oateniedeosebitreclamdiferenelelarelativi. Capitolul7ncepeprinaprecizacuneoriunlucruestemaibinedefinitprintroaltexpresiedectprinaceea acceptatdeobicei(deexemplu,dreptateanuesteosimplcapacitate,ciesteorealizare).Urmeazcercetarea difereneisubraportulluijnaimult"ialuimaipuin",nconformitatecunaturaobiectuluidefinit.Definiia unuigennutrebuiesfievalabilmaimultpentruunadinspeciileluidectpentrualta.nsfrit,svedemdac seiveteonepotrivire. Capitolul8seocupdelocurilecomune"caredefinescrelativi.noricedefiniiearelativuluitrebuiesse cuprindlucraifadecareelesterelativ,deexemplu,tiinasedefineteprinobiectulei,princeeaceestetiut. Deasemenea,ndefiniie,trebuiesseindicecantitatea,calitateaialteaspectecategorialealelucruluide definit. Capitolul9subliniazcndefinireaposesieitrebuiessecuprindiposesorul,caiinvers.Larelativi,relaia genuluiestevalabilipentruspeciilesale.Definiiaunuicontrarestecontrardefiniieiceluilaltcontrar(de exemplu,dacutilulesteceeaceproducebinele,duntorulesteceeaceproducerulsauceeacedistruge binele).ngenere,latoiopuii,definiiaunuiapostuleazdefiniiaceluilalt(deexemplu,definiiatiinei corespundedefiniieiignoranei).Privaiaestedefinitprincontrarulposesiei,darnuiinvers(deexemplu, orbireaesteprivaiadevedere,darvedereanuesteoprivaiedeorbire).Snucredemnscauncontrarpoate servipentruadefinicontrarulsu.Nimicnuestedefinitprincontrarulsu(deexemplu,bineleprinrui invers),cciarnsemnasa 282 INTRODUCERELATOPICA recurgemlatautologie:dacbineleestecontrarulruluiirulcontrarulbinelui,atuncibineleestecontrarul contraruluibinelui.Cailaposesie,definiiaprivaieitrebuiescuprindisubiectulei. Capitolul10constat,lanceput,ctermenilorderivaiaidefinituluilecorespundtermeniiderivaiaidefiniiei. Apoiaduceoimportantobiecieteorieiplatonice:definiiaunuilucrunusepotrivetetotdeaunacuIdeea lucrului(deexemplu,omulestemuritorIdeeaomuluinueste,dupPlaton,muritoare).Laomonime,spre deosebiredesinonime,definiianupoatefiunic,fiindcaceleainumeexprimlucrurideosebite. Capitolul11seocupdedefiniiatermenilorcompui.Regulaesteaceasta:ncazulctoateprilesuntnecesare termenuluicompus,definiiavaaveatotatteapricteareobiectuldefinit(termenulcompus). Capitolul12cerceteaz,caiceleprecedente,ncepndcucapitolul6,totdefiniiadiferenei.nprimulrnd,s avemgrijcadefiniiasnufiepreageneral,cumeste,deexemplu,definiianumruluineperechecanumrul ceareunmijloc,deoareceiliniaareunmijloc.Maideparte,snudefinimcarealceeacenuestereal,saus definimrelativulfraartafadeceesterelativ.Lalucrurilecareaudiferitegrade,definiianutrebuies considerelucrulngradulsucelmainalt.Definiiaunuilucrudoritcascopnutrebuies1prezintecamijloc. Capitolul13vorbetedelocurilecomune"carereprezintndefiniiefeluldeafiallucrurilor.Daclucruleste unul,esteoeroaredea1definicamultiplusaucaprodusdemaimulifactorideexemplu,dreptateaardepinde destpnireadesineidecuraj.ntreguliprilenusuntacelailucru,darelesuntsolidare.Dacdefinitulse aflntrunsingursubiect,atunciiprilesaleseaflnacelaisubiectprimordial,cciundeexistprile, existintregul.Definiiaidefinitulnuseaflnsubiecteprimordialediferite.Prileintregulnudisparn

acelaichip:dacdisparentregul,nudispariprile,dardacdisparprile,dispareintregul.Aristotel cerceteazapoicaracterulbunsauruallucrurilorluatecantregsaucapri.Elmaifacedeosebireasubtila treifeluridecompunere:AiB,provenitdinAiB,nfine,AplusB. Capitolul14continuscercetezelocurilecomune"alecompoziieilucrurilor,adicalefeluluidecompoziie, chiardacelementeleluisuntdeaceeainatur.Dacunlucrupoateprimidelanaturcaliticontrare,elnu poatefidefinitprintrosingurcalitate.Cndnuputematacantreagadefiniie,putemruinaunadinpri. Definiiileneclare 283 MIRCEAFLORIAN trebuiesfiecorectatedentrebtorpentrualeputeaataca,propunndtotodatunamaibun. CarteaaVila(5capitole) Locurilecomune"aleidenticuluiidefiniiei Carteaprecedentnuaterminatexpunerealocurilorcomune"care,ngenere,respingdefiniiilevicioase.Cartea aceastavaexaminaialteaspectealedefinitului,dupcevacercetansemnatelelocuricomune"aleidenticului, ntructnoricedefiniieexistoidentitatentredefinitidefiniie.DecicarteaaVilaintroducenoipunctede vederenadncirealogicadefiniiei. Capitolul1aratncefeldoulucrurisuntsaunusuntidentice,lanceputsubraportnumeric.Vomutilizan acestscoptoatemijloaceledecaredispunem:termeniiderivaidinei,nrudiicuei,opuiilor,cauzelede produceresaudedistrugerealor,precumitotcestnraportdeidentitatecuele.Dacdoitermeninusunt identicicuunaltreilea,einusuntidenticintreei.Lucrurileidenticeauaceleaiaccidentesausuntaccidenteale aceluiailucru.Eleaparinaceleiaicategorii.Lucrurileidenticeauacelaigensauaceeaidiferen(specie), cresclafelinacelaitimp.Identitateaareialtsensdectacelindiscutabilalidentitiinumerice:identitatede gen,identitatedespecie,nelesuriaristoteliceobinuite,dardiscutabile. Capitolul2aratpescurtclocurilecomune"carerespingidentitatearespingidefiniia.Daracestelocuri"nu suntvalabileipentrustabilireadefiniiei,ccistabilireacereiacelecondiiiprezentatencarteaaVia,2i3. Capitolul3enumeralocurilecomune"carestabilescdefiniia.Trebuiestimcdefiniianusedemonstreaz, fiindceaesteprincipiuldemonstraiei,totuieapoateficonstituitprintrodemonstraie.Secerceteazdup aceeadefiniiaopuilor,definiiantotalitateainprileei(genidiferen),ntoatecombinaiileposibileale opuilor.Comparaapoidefiniiiletermenilorderivaiinrudii,aletermenilorcareexprima 284 INTRODUCERELATOPICA ocretereioegalitatedegrad(adefinimaibine,adefininacelaigrad). Capitolul4,scurt,relevgraduldeutilitatealdiferitelorlocuricomune".Celemaiutilesuntacelecarecompar definiiaidefinitulndiferitelelorvariaii.Celemaicomuneimaiputernicelocuri"sunticelemaiutile. Capitolul5trateaztotochestiunegeneral,foartensemnatpentrudialectic:dificultateadeastabiliidea respingeoproblem.Dintreceipatrupredicabili,definiiaestemaigreudestabilitimaiuorderespins,cci pentrurespingereestesuficientunsingurcazcontrarsauoparteaacestuicaz.Dimpotriv,pentruastabilio definiietrebuiesdovedimtoatemomentelecuprinsendefiniiedeasemenea,trebuiesartmdecedefiniia seapliclatotdefinitul,inumailaacestdefinit.Aceeairegulestevalabilpentrupropriuigen:estemai uoralerespingedectalestabili.Laacetidoipredicabili,dificultateaconstindovadaceiaparinlucrului capropriusaucagen.ngenere,estemaiuoradistrugedectaconstrui.Dimpotriv,unaccidentparticulareste maiuordestabilitdectderespins,fiindcelselimiteazsenunenumaicaparinesubiectului.Cuacest capitolsencheieparteaprivitoarelaceipatrupredicabili. CarteaaVUIa(14capitole) Desprepracticadialecticiiipracticandialectic CarteaaVUIa,careseparecafostredactatmaitrziu,ntregeteexpunerea.Jocurilorcomune",care intereseazipefilozofi,printrotehnicadiscuiei,antrebriiiarspunsului,ngenereaargumentrii,care intereseazmaialespedialecticianipracticasa.naceasttehnic,seanalizeazdiferitelemijloace,uneori simplestratagemeiireteniidelupt,necesarepentrudesfurareacusuccesaargumentrii.Problemacentral apracticiidialecticeesteformulareantrebriiiatacarearspunsului. Capitolul1seocupdefeluldeapunentrebrileideordinealor,ccidialecticaeste,nprimulrnd,artadea ridicaprobleme,teze, 285 MIRCEAFLORIAN caresuntpunctuldeplecarealdiscuiei.Premisele,nafardecelenecesarecarenulipsescnicindialectic, suntdepatrufeluri,dupcumservesc:a)inducieib)ntririiimpodobiriiargumentriic)ascunderii concluziei,practicimpusidenevoiadeantreinediscuiad)lmuririilor,cerutdeargumentare.Nutrebuie sformulmdeadreptulpremiselecareduclaconcluzie,citrebuiesprocedmindirect.Aristotelsubliniaz importanainducieindialectic.Principalastratagemestedealsanumbrinteniantrebtoruluipentruca respondentulsexprimenvoieopiniasa.Uneoriesteutilsnefaceobieciinounine,pentruainspira

ncredererespondentului,sfacemapellaautoritateaopiniilorngenereprimite,sceremsaniseacorde propoziiialecrorconsecinenusentrevduor,saprelungimdiscuiaprovocndconfuzii.nsfrit.sartm nceconstmpodobireaiclarificareadiscuiei.mpodobireaconstndezvoltrisuplimentare,clarificarea nexemplificare. Capitolul2ncepeprinadeclarac.nargumentare,silogismulvafintrebuinatmaimultfadedialecticienii formai,iarinducia,fadeceimuli,cciiinducianeoferpropoziiiuniversale.Obieciasauinstana, gsireacazurilorcontrare,estemijloculcelmaibundeaverificainducia.ndialectic,vomevitademonstraia indirectprinabsurd(imposibil),fiindcrespondentulpoatecontestaconcluziaobinutdirect,isepoatendoi deimposibilitateaconcluzieiobinuteindirect.Opropoziiedialecticesteontrebarelacareserspunde afirmativsaunegativ.Dacnuserspunde,discuiatrebuientreruptcainutil. Capitolul3examineazuurinasaudificultateadeastabilisaudearespingeopropoziiedialectic.Astfel, propoziiileprime(principiile)iultimesuntuordestabilitigreudeatacat.Greuderespins,sunideasemenea, propoziiilecesuntapropiatedeprincipii,caicelecaresuntexprimateconfuzsaumetaforic.Definirea principiilornlesneteprimirealor. Capitolul4nedezvluiesarcinilerespectivealeceluice,nacelaitimp,ntreab,conducediscuiaiatac, precumialeceluicerspundeprintroteziiaprateza.ntrebtorulurmretesfacperespondents susinlucrurilecelemaineprobabileimaiparadoxale,iarrespondentultindesaratecisusinerilesalecele maineprobabilenuvindelael,cidelaproblemapusdentrebtor. Capitolul5esteunghidntehnicadiscuieicaexerciiuiexamencritic.Esteodeosebirentreapredao nvturiadiscutao tez. 286 INTRODUCERELATOPICA npredareaiasimilareanvturii,elevulprimetecaadevratecelespusedeprofesorndiscuie,ntrebtorul vreasdomineadversarul,iarrespondentulnuvreasfiedominat,cisrezistecusucces.Totui,Aristotel recunoateimportanauneidiscuiipurtatnvedereacercetriiiexamenuluicritic,pentruatingereacruiscop nusaudatregulipnacum. Capitolul6cerceteaztehnicantrebriidindoupunctedevedere:a)esteeaprobabil,neprobabil,saunici una,nicialta?b)faceoarepartesaunufacepartedindiscuie?Sarcinarespondentuluiestesianconsideraie dacntrebareaceisepuneestesaunuadmisibilidacelaprevzuttoateconsecineleadmisibilitii. Capitolul7analizeaztehnicarspunsului.Rspunsultrebuiesaprecieze,nti,claritateantrebrii.Dac ntrebareanuafostneleas,respondentulpoatespune:namneles!",iardaccumvaeaaremaimulte nelesuri,elpoatesseabindearspundeafirmativ saunegativ.Numailantrebrileclaresevarspunde prindasaunu. Capitolul8continusdeterminerolulrespondentului.Dupcesaartatcrspunsuldepindede admisibilitateaideclaritateantrebrii,adaugacumoatreiacondiie:naturantrebriiiimportanaein argumentare.Cuacestprilejridicdinnouproblema:cerolarendialecticinducia.Respondentulpoateadmite propoziiileparticularecarestaulabazainduciei,darpoateatacageneralizareacazurilor,invocndcaobiecii cazurilecontrare.Existnsipropoziiineprobabilecaresuntgreuderespinsprinobiecii,cumsunt,de exemplu,argumenteleeleatuluiZenoncnuexistmicare. Capitolul9precizeazcestebineca,naintedearspundeprintrotez,respondentulsifacsieiobiecii, pentrucasnuformulezetezeneprobabile,adicpropoziiicuconsecineneprobabileicuunconinutimoral. Capitolul10noteazpescurtcumputemcorectaunraionamentfals.nprimulrnd,atacndpremisacare alimenteazfalsitatea,nuoricarealtpunct,cuofalsitateamaimic.Deasemenea,trebuiesdovedimdece propoziiaestefals.Existpatrumijloacedeampiedicaajungerealaoconcluzie:a)nlturmpropoziiafals b)facemobieciintrebtoruluic)facemobieciintrebriid)facemoobieciefundatpetimpullimitatal discuiei. 287 MIRCEAFLORIAN Capitolul11continuidezvoltpecelprecedent.Uneori,estenecesarsatacmpersonalpentrebtor,nu ntrebareasautezasa,dacelestedereacredin,fiindcnuvreasfacconcesiilenecesarediscuiei.Uneori, adevrulesteruinatdefals,darifalsulesteruinattotdefals.Dialecticasedeosebetedeeristicprinscopulei: esteunschimbcorectdeopinii.Discuiatrebuiesfieoperacomunainterlocutorilor.Argumentele,priviten sine,potficriticatedincincipunctedevedere a)dacdinntrebrilepusenurezultnicioconcluzieb)dacdinntrebrirezultoconcluzie,darnuaceea opustezeic)dacadaosurile,pentruaobineconcluzia,suntmaislabedectconcluziaintrebrilepused) dacputemeliminaprilecarenucontribuielaconcluziee)dacpremiselesuntmaislabedectconcluzia. Urmeaz,nsfrit,definireaunorimportanitermenidialectici:filozofema(raionamentstrictdemonstrativ), epicherema(raionamentdialectic)sofismul(raionamenteristic)aporema(raionamentdialecticprin contradicie). Capitolul12aratncecondiiioargumentareesteclarsauadevratincecondiiiestefals.Adevrateste

argumentareantreicondiii:a)ntrebareainiialnuarenevoiedentrebrisuplimentare b)concluziarezultnecesardinpremiseledatec)suntomiseelementefoarteprobabile,canentimemsau raionamentulprescurtatalmodernilor.Falsesteargumentareanpatrucondiii:a)nargumentareaeristic (pareaficoncludent,darnrealitatenueste)b)nargumentareacareesteconcludent,darnunchestia propusc)nargumentareacareesteconcludentnchestiapropus,darnudupmetodacorespunztoare obiectuluid)nargumentareaconcludentdatoritunorpremisefalse. Capitolul13seocup,nti,decelecincifelurideargumentareprinpetitioprincipii(cercvicios)iprinpetitio decontrari,ndialectic,dupceeleaufostcercetate,pentrudomeniuladevruluiinecesarului,nAnalitica primII,16.Petitioprincipiisereferlaconcluziacareestepostulatcapremispetitiodecontrarisereferla celedoupremisecarestaunraportdecontrarietatesaudecontradicie. Capitolul14descriecalitileunuibundialectician.Ceadinticalitateestedeprindereadeaconverti raionamentele,conversiunearaionamentuluifiinddeosebitdeceaajudeciiadouacalitateestecutarea,la oricetez.aargumentelorpentruicontra,cutoateconsecinelelor,precumistrduinadealerespingefade uninterlocutorrealsaufictiv.Aceastcalitateesteutilsifilozofiei.Asemeneacalitipresupun 288 INTRODUCERELATOPICA anumitedispoziiinaturale.Oatreiacalitateneceresstpnimbineargumentelepentruprincipiilecelemai naltecareparuordenelesideaceeasuntuortrecutecuvedereadeasemenea,sstpnimbine argumentelepentrunoiunilecelemaifrecvente.Oapatracalitateestefolosireapromptacelormaiobinuite locuricomune"ndiscuie,mnuindastfelpremiselecelemaigeneraleluatedintiineiarte.Estebines dispunemdeorezervdeprincipiiiipoteze.Capacitateadialecticconstnformulareadepremisegeneralei nconstruireadeobieciieficace.nsfrit,undialecticiancareserespectnutrebuiesseangajezendiscuie cuoricine,cciexistoamenidispuisdiscute,darnusajunglaoconcluzie. C.PRIVIREGENERALA Dialecticaesteadouaramuralogiciiicaatareesteuninstrument",unorganonaltiineidemonstrative. Prezenadialecticiiesteuniversal.Aristotelapeleazlaserviciiledialecticiinsituaiilecelemaidificileimai delicatealesilogisticiiiapodicticii.nAnaliticaprimll,capitolele15,16,17i,ndeosebi,18,19i20nupotfi nelesefrcontribuiadialecticii,frajutorulaceleidisciplinecarepuneaccentulpeopoziie,peinducie,pe concret.Dialecticaesteartadeadescoperiopoziiileconcretecuajutorulinduciei.CtresfritulTopicii, Aristoteldurmtoareacaracterizareadialecticianului:Pescurt,dialecticianesteacelcaretiesformuleze premiseisfacobiecii.Aformulao propoziienseamnafaceunsingurlucrudinmaimultelucruri(cci ceeaceducelaoconcluzietrebuiesseprezintecauntot),ntimpceafaceoobiecienseamnafacedintrun singurlucrumaimulte.Ccincazuldinurm,divizmsaudistrugem,parteadmind,parterespingnd propoziiiledate"(TopicaVIII,14,164b).Premisa(propoziia)generalizeaz,fiindcscopulformulriieieste obinereauneiconcluziicarentotdeaunaurmretecevauniversal,fiindceaunificomulimedelucruri. Dimpotriv,obieciaparticularizeazprinrespingere,prinopoziie. Dialecticaprocedeazdeprecdereinductiv.nluminacaracteruluiinductivaldialecticii,sepoatespunec Dialecticastmaiaproapedect 289 MIRCEAFLORIAN AnaliticaiApodicticadeontologiaaristotelic,detiinafiineicafiind"9,fiindcpentruAristotelfiinaeste constituitdinsubstaneindividuale,dinTodet',ncaretotodatsecuprindnotelegeneralecafactorii constitutiviaiindividualului,Sasubliniatadeseori,cusatisfacieoadncnepotrivirenfundamentele concepieiaristotelice,ofisurfataldoctrinei.Pedeoparte,Aristoteiafirmcindiviziiconcreisunt .,substaneleprime",iaruniversaliiabstracisuntsubstanesecunde"(Categorii5),pedealtparte,elrepet, ntemeiatpedistinciaimportantdintremainaintennatursaunsine"imainaintepentrunoi'c universalulestemainaintennatur,iarindividualulmainaintefadenoi,ceeacearnsemnacnnatur universalulprecedeindividualul,interpretarecontrarconcepieicindividulestesubstanaprim".Copinia dinurmesteopersistenaplatonismuluiseconstatuor,datefiindcondiiileistoricencaresaconstituit aristotelismul. UnAristotelconsecventtrebuiasrecunoascntietateaindividualuluinunumaipentrunoi",ciinnatur". Universalulcareesteniprinindividual,constituindu1,nupoatefimainaintennatur".Individualuli universalulnupotfidespriieicoincidnoricelucru,noricefenomen.Nuestedeconceputuniversalul independentdelucrulsingularinaintealui,nicireal,nicilogic,fiindclogicareflectrealitatea.Deaceeaeste ubredioaltformul,nruditcuceaprecedent,pecareontlnimmaialesnAnaliticii:nordineanaturii, silogismulestemainainteimaicunoscutpentrunoins,silogismulprininducieestemailuminos"(Analitica primII,23,sfrit).FormulaesterepetatcuoexemplificaredeosebitnTopica:Trebuiesnefolosimde exercitareanoastrnprocedeulinductivmpotrivaunuinceptor,iardeexercitateanoastrnsilogisme mpotrivaunui 9nfilozofie,termenulfiinaparenlegturcuoriceeste,invremecelimbanoastrpopulartindes)rein

numainlegturcucelevii,prsinddincencesensuletimologiccarecerecaceeaceestessenumeasc fiin,inumaiceeaceexistspoartedenumireadeexisten.Cuocaziatipririnromneteaopereilui Hegel,Enciclopediatiinelorfilosofice.Logica,EdituraAcademieiacerutavizulunoradintreceimaibum specialitinmateriedinar,cercettorifilozofisaufilologicaresauntrunitlacerereainprezena directoruluiediturii,acad.AlGraurelnsuifilologreputat,iauopinatinunanimitatecfiinesubiectuln legturcuverbulafiicarenelesulgeneralpecarelredacestverb.nacestsens,toovgrecesctrebuie tradusnmodevidentprinfiin.(n.n.O.B.) 290 INTRODUCERELATOPICA adversarmaiexpert"(TopicaVIII,14,164a).Desigur,induciaestemaivulnerabil,fiindcunsingurcazbine constatatpoateruinaogeneralizareinductiv.Snuuitmnscsilogismulestetributarnpremiselelui,n principiile"lui,rezultatelorinductive.Opoziiadintresilogismiinducie,aacumesteinstituitdeobicei,pare afiadnc,fiindcsetrecepreauorcuvedereacelesuntformedeopotrivdetrebuitoareraionamentului,dar situatepeplanurideosebiteideaceeaincomparabile.Dialecticaesteartadeacercetaideagsiideinoi, punndlacontribuiemaialesraportuldeasemnareideopoziie.Organonularistotelicestedominatde urmtoareaconvingere,careafostclarexprimatlanceputulAnaliticiisecunde(I,1)imaicompletn Respingerilesofistice(10,171a):dialecticasedeosebetedeapodictic,aacumsedeosebetecercetarea dialectic(SiaXeyea8ai)depredareatiinei(SiSaoKaXia).Dialecticaexploreazinductivundomeniunou. pleacdelaignoran,tiinademonstrativexpunesilogistic(deductiv)cunotineledobnditeinductiv. * ** Careesteraportuldintredialecticaaristotelicidialecticahegelian?Aristoteltrebuiesadmitcindividualul, concretulareatributecontrareelnuaccentueazacestaspectdialecticfundamentalalrealitiisensibile darelrepettotodatcatributelecontrarenupotsaparinunulaltuia.Unompoatefibolnavsausntos,dar boalanuestesntateiinvers.DariprimaafirmaiesuferlaAristotelongrdire."atributelecontrarenu aparinindividuluinacelaitimpisubacelairaport,cinmomentediferitesausubraporturidiferite.Aristotel nuprimetedeci,judecndduppolemicasanudestuldenelegtoare,teorialuiHeraclitaunitiicontrariilor. Totuiunitateacontrariilorfundeaznoiuneafundamentalaaristotelismului,noiuneadepotent(Suvanic). Potenialulnseamntotodatiposibilul,darnuseconfundcuel.Potenialulestecapacitateainerentoricrui lucrudeaseschimba,deafinproces,prinadoptareadintrunnumrdeposibilitiaaceleiacontrar atributuluidat.Potenialulestecapacitateadeaprimiideauniatributecontrare,trecnddelaunullaaltul. Dacapotenialulesteceeacepoatesfieipoatesnufie",dacelsedefineteprinunitatea 291 MIRCEAFLORIAN contrariiloridacpotenialul(virtualul)estecaracteristicamateriei,sepoatespunec,pentruAristotel,lumea materieiestetotodatlumeaunitiicontrariiloridecilumeamicrii,adevenirii.nordineadevenirii,micarea circularaatriloresteprototipulinerieipecaretiinamodernovageneralizalatoatemicrilecao proprietatefundamentalamateriei. Aristotelestenentrecutnutilizareacontrariilorpentruanelegerealitatea,nnuanareaexplicaiilor,n mldiereacercetrii,dupsinuozitilelucruriloriproceselor,nsfrit,ndezvluireaaspectelormultipleale realitii.FilozofialuiAristotelesteo reflecieneobositiniciodatdescurajatasuprampletiriiopuilorn structuraconcretalucrurilor. * ** CumaunelesurmaiiluiAristotelsvalorificeprimancercaredeasistematizalegiledialecticii,aarteidea argumenta,acelprocedeuattdeapreciatidecultivatnviaaintelectualagrecilor,maicuseamdela Socrate?Filozofiastoicconferdialecticiifunciapecareondeplineteceeacenoinumimlogicngenere,iar ceeacensuiAristotelnumeaAnalitici(primisecund).DialecticaialoculAnaliticii,devinelogic,iar logica"numaiesteunsimpluinstrument",unorganon,cidevinedisciplinafundamentalafilozofiei,urmat defizic"ietic".Astfel,logicastoicseconstituie,alturidelogicaStagirituluiiuneorimpotrivaei,caa douamaredoctrinlogicaantichitii.Noulrolatribuitdialecticiidectrestoicitrebuiasimprimedialecticiio modificareprofundisemnificativnmprejurrileistoricosocialecaredeschidepocaelenistprin expansiuneamacedoneana,prinaglutinareacetilorgrecetiiaOrientului,pregtindastfelImperiulRoman, careasupusapoitoatepopoareledinjurulMediteranei. Ceamaiimportantmodificareadusdelogicastoiclogiciiaristotelicestntransformareadialecticii,din logicaprobabilului,nlogicaadevruluiinecesarului,careseadreseazoricruiomcult,grecsaubarbar". Aceastprimmodificarearedouconsecine.nti,logicastoicnuestenumaiologicademonstraieicumera Analitica,ciesteiologicaconvingerii,caidialecticaaristotelic.Convingereaarecafundamentopiniile comune,acelenoiunicomune",aceleprincipi' 292

INTRODUCERELATOPICA universaleinaturaledenezdruncinat,caresuntsditesaumplntate(eu<>viTai)denaturnfiecareom. Dialectica,princaracteruleimaimultofensivdectdefensiv,cumeralaAristotel,puneapeadeptulstoicismului laadpostdeoriceataciimprimaconvingerilorsalecaracteruldevekeyia(=ceeacenupoatefirespins). Stoicismulexprimanevoiauneiluminplincrizdecosmopolitism,carepierdusencredereanzeiimunicipali inaionali,deaaveaonoudoctrindenezdruncinat",naldoilearnd,dialecticastoicpuneaccentulpe inducie,adicpeparticular,pesingularideaceeaW.Brochardconsider,poatecupreamarebunvoin, logicastoicdreptologicinductiv.Potrivitlogiciistoice,cosmosulmaterialesteconstituitdinprocese individuale,pecarelecunoatemprinsenzaienoiunilenusuntreale,cisuntsimpleexprimri"(Xeicra), simplecuvinte.Raionamentulfundamentalesteraionamentulipotetic(auvT||i.uvov),careoglindeterelaiade semnisemnificatntredouprocese.Dacrsaresoareleestelumin".Existoarmonienecesarntrenatur igndire.Demonstraiaconstnadovediconsecventulprinantecedent,efectulprincauz. Dardialecticaaristotelicsuferncoimportantmodificare,dedataaceastanudepartedeliniaStagiritului. Dialectica,asociatdelanceputcuretorica,devinetreptatoparteintegrantaretoricii.Aaosocotesclatinii CiceroiQuintillian,caretotuinuexceleazprintrunstudiuadncitalTopiciiaristotelice.Princolileretorice, celemaidurabileinstituiidenvmntalelumiielenistoromane,dialecticaicontinuoexistentears, scolasticizat.Nuesteniciomirarecscolasticavanviadialectica,naintedeaficunoscutntregulOrganon aristotelic,prinnvaiiarabiibizantini.ncolilecatolicesepracticadiscuia,argumentarea,oargumentare nsncareraiuneaerasubordonatarticolelordecredin,dogmelor.ntemeietoruldialecticiimedievaleeste consideratPierreAbelard,maialesprinoperaSicetnon(Dainu)lQ.Abelard,aplicndmetodadialecticla teologie,urmretesdeateologieiargumenteraionale"pentruafacedincredinasubiectivoconvingere oarecumraional,denezdruncinat,aacumvoiauodinioarstoicii,careeraunscutotulstrinideopoziia cretindintrecredinitiin. 10MartinGrabmann,DieGeschichteclerscholasti^chenMetfiode,voi.II,1911,p.178iurm. 293 MIRCEAFLOR1AN Scolasticasaprbuitiodatcuneizbndastrduinelorsaledeaservireatiineigrecetifadecredin. Acestrezultaterafatal,cciesteunparadoxistoriccfilozofiavecheceamaitiinific,filozofiaaristotelic,a fostpusnserviciulcredineiraionalizate".nrealitate,aristotelismulasubminatdininteriorgndirea scolastic. nvremeaRenaterii,dialecticarenviaz,deasemenea,subformadelogicnou,asociatcuretorica(ars disserendf)laPetrusRamus(15151572),careacreatocoalnFranaiGermania.Dialecticasadin1543, publicatpnla1670n30deediii,combatepeAristotelalAnaliticiiscolasticizateprinAristotelalDialecticii vii.DialecticaluiRamusaveadoupri:teoriainveniei(deinventione),adicteorianoiuniiidefiniiei,pe careelonumeteiTopica,iteoriajudecii(deiudicio),adicteoriaraionamentuluiimetodei,numitdeel iAnalitica. *** CesemnificaiemaiarepentrunoiTopica?Uncomentatoraristoteliccontemporan,W.D.Ross.nuimai recunoateniciosemnificaieactual,fiindcsocotetediscuiacaunmoddeagndidepit"11.Credemc Rossnuvizeazdiscuiacaatare,cidiscuiansensulsocraticdedescoperireaadevruluiprindialog,dei dialogul"estepropusiastzicaoformviedecunoatere.Pentrugreculdeodinioar,dialecticapresupunepe unaltul",uninterlocutor,unadversar,unrespondent.Dialecticaanticaveacaractercombativ,disputatoriu, agonistic(agonnseamnlupt).DariAnalitica,logicatiinei,presupunelaAristoteunraportntredoi:elevul iprofesorul.Existnsomaredeosebirencomportareafadealtul"recomandatdeDialecticiaceeaa Analiticii.Filozoful",omuldetiin,nuascundeconcluzialacarevaajungeprinexpunere,ci,dimpotriv,o facectmaistrvezienchiarpremiseleiaxiomeledelacareelpornete,ntimpcedialecticianul,care urmretesinvingadversarul,respondentul,vacutasascund,pectposibil,premiselecarevorfaces triumfeargumentareasa.Aceastconcepieadiscuiei,ncareprecumpneainteniadoborriiadvesarului.nu maieste,celpuinfi,concepiadialecticamodemului,cumnuera 11W.D.Ross,Aristote,1930,p.86. 294 INTRODUCERELATOPICA niciconcepiaintegralaStagiritului12.Discuia,argumentarea,luptapublicdeideinunumaicnuadisprut, darsaintensificat.Numaiesteodiscuiedeparadicuconinutgeneral,ciodiscuiedeclarificareaunor problemespecialeipractice.naceastprivin,Topicatradiionalestedepitiaproapeinutil,cai Retorica,cultivatncolipnlanceputulveaculuinostru. ExistnsnTopicaoutilitatepecareAristotelomenioneazichiarosubliniaz,dardinnefericirenuo dezvolt,utilitateaconfruntriiopiniilorcontrare,aporetica,examenulcritic,peirastica,pentruanltura dificultile,aaplanaopoziiaiaajungelaoconcluzieacceptabil,euporetic,precumiutilitateacutrii principiilorcuajutorulinduciei.Aristoteltiecinduciajustificfecunditateasilogismului.Aceastutilitatea

aporeticii,aexamenuluicriticnunumaicnusaperimat,ciapstratoimportanhotrtoarentiin,n tehnicindezbaterilevieiimoderne13. 12Dialecticansensuldedueiverbal,pentruanvingeadversarul,chiarcumijloaceneloiale,dialectica eristic",nuamaifoststudiatserios,nprincipaleleeistratageme,dincolodeceledescoperitedeAristotel. ProblemaafostreluatdeSchopenhauer,cauncomplementaltehniciiraiunii,ntrolucraredincareapublicat numaioschemaacelorstratagemedecareseservetenaturatrivialaomuluipentruaiascundelipsurile". Stratagemaceamairspnditiceamaineonestestediversiunea(ParergaetParalipomena,Kleine philosophischeSchriften",parteaaIiacap.2,ZurLogikundDialektik). 13Nicitiinasauartaargumentriinuiapierdutoriceactualitate.Argumentareaareregulileeicaremerits fiecercetatetiinific.ncoleciadetratateintitulateLogosaaprut,subsemnturaadoibelgieni,Ch.Perelman iOlbrechtsTyteca,opera:Tritedel'argumentation.Lanouvellerhetorique,Paris,P.U.F.,1958. 295 TOPICA1 CARTEAI <ConsideratiigeneraleasupraTopiciisauDialecticii. ProblemaTopicii. Celepatrupredicabile.Regulipentrualegereaargumentelor> <Scopultratatului> Scopultratatuluinostruestedeagsiometod,princareputemargumentadespreoriceproblempropus2, porninddelapropoziii 1CuvntulTopica(nlimbagreaclaplural:Toiuicd)afostntrebuinatcatermentehnicdeAristotelnaceast operinRetorica.Topicaesteteorialocurilor"(Toiroc,pluralulto'tioi),alocurilorcomune"(locis communis,ntraducerelatin),adicacelormaigeneraleclasedeargumente.Potrivitcomentatorului AlexandrosdinAfrodisias,Teofrast,discipolulluiAristoteliprimulurmaalacestuianconducereaLiceului, definetelocul"caprincipiul"sauelementul"careneprocurpremiseleunuiraionament.Aadar,locul" esteunprincipalpunctdevederesauizvorcareneajutsgsimisformulmargumentelentrodiscuie. Vomvedeaclocurilecomune"alecelorpatrupredicabile"(genul,propriul,definiia,accidentul)se concentreaznjuruldefiniieitermenilor,inculturaantic,topica"afoststrnslegatderetoric",dearta discursuluiargumentat.Cumvomvedeandat,Topica,laAristotel,seconfundcudialectica"n 297 100a ARISTOTEL probabile3,iprincareputemevitadeacdeancontradicie,cndtrebuiesaprmoargumentare4. sensuldemetod"acunoateriiprobabile,carepregtetecunoatereaapodictic.Termenulsameninutin vocabularulfilozoficmodern.Kant,careamprumutatdelaAristotelaproapetoatterminologiasa(analitic", dialectic"etc),vorbeteideotopictranscendental"naccepiadefixarealocului"ceisecuvinefiecrui termennfacultileraiuniipure:sensibilitate,intelectetc.nlimbajulobinuit,substantivultopic"nseamn subiectuluneidiscuii,iaradjectivultopic"aresensuldeargumentpotrivitsubiectuluidat,deargument esenial. 2Operaesteuntratat"saulucrare"(npayuaTeio)despremetoda"saudespreprocedeelecarenefacnstares argumentm,sraionm(ouXXoyi(ea8ai)despreoricefeldeproblempropus.Aceastdefiniienedezvluie doulucruri.nti,termenuldesilogism"nuesteluatnsensultehnic,precis,dinAnaliticaprim,cinsensul genera!deargumentare,faptcenearatcTopicaafostscrisnaintedeAnalitici,deicarteaIpresupune descoperireasilogismului.Aldoilea,raionareacucarenefamiliarizeazacesttratatsereferlaoricefelde problempropus,decimaialeslaproblemeleridicatedeviaadetoatezilele,laproblemelegenerale,nunumai laproblemeletiinifice,specialeDenotatestecnaceastprimdefiniienusentlnetesubstantivul dialectic",folositpentruaprecizasensultopicii",spredeosebiederetoric",acreisarcinestede asemeneaoexercitarenvedereaargumentrii.Vomntlnicevamaijosadjectivuldialectic". 3Acestsfritaldefiniriiscopuluiurmritdetratat"neaduceoprecizareafeluluideaargumentasaudea raionanTopica:nraionamentultopic"pornimdelapropoziiiprobabile,adicdelaacelecaresuntcurente ndiscuiileivorbireazilnic,iavemtoatgrijadeanucdeancontradicieformal..Topica"esteo dialectic"nsensulsocratic,fiindcscopuleiestediscuia",dialogul"asuprachestiunilorgeneralealevieii, maialesdeordinetic.Deaceea,punctuldeplecarealdialecticii"suntpropoziiileprobabile(ivSoa).Aceasta nunseamncpropoziiiledialecticesunttoateprobabilensensulmatematicaitermenuluideprobabilitate. Propoziiileprobabilesuntadevrate,nsdeunadevrcarenuafoststabilitcucertitudineademonstraiei",a apodicticii".Deaceea,Aristotelopunedialectica",apodicticii",opoziiecareacontribuitsmicoreze importanadialecticiiisduclaidentificareakantianadialecticii"iaaparenei".Nuaceastaesteopinialui Aristotel,cumseconstatdinprezenaargumentriidialecticeinceledouAnalitici.Argumentarea dialectic"esteoargumentaregeneral,fadeargumentareaapodictic",special,oargumentarecare pregtetecercetareaspecial.

4AldoileascopalTopiciideterminmaideaproapeobligaiileacesteidisciplineantice.Topicanenvasnu necontrazicemndiscuii,atuncicndavemrolulderespondentlaontrebareidecideaprtoralrspunsului mpotrivancercrilordea1respingefcutedentrebtorntrebareanuestepusdeelev,cidenvtor,iar rspunsulestedatdeelev.nvtorulatac,respingerspunsul,elevullapr,iexercitgndirealogic. Respingereaargumentelor,opoziia,estesarcinaprincipalaTopicii.Inrespingere"sepoatestrecura sofismul". 298 Deaceea,casnelegemceesteraionamentuldialectic5,trebuiesartmmainticeesteraionamentuli caresuntfelurilesale,cciacestaesteobiectulcercetriinoastrentratatuldefa. Raionamentulesteovorbire,ncaredinanumitelucruridaterezultcunecesitatealtceva,petemeiulcelor date6.Elesteodemonstraiecndraionamentulesteobinutdinpremiseadevrateiprimesaudinpremisea crorcunoaterederivdinpremiseadevrateiprime.Dimpotriv,estedialecticraionamentulcarerezultdin premiseprobabile7. Suntadevrateiprimepremiselecareinsuflncrederenuprincevastrinlor,ciprinelensele.Ccila principiinutrebuiescutmmaidepartepentrucesuntaa,cifiecareprincipiuareizvorulcertitudiniinel nsui8.Suntprobabilepremiselecaresuntacceptatesaudetoi,saudemajoritate,saudeceinelepi,iardintre ceinelepi,saudetoi,saudemajoritate,saudeceimaideseam9. Esteeristicraionamentulcarepornetedelapremisenaparenprobabile,darnunrealitate,saucarenumain aparenpornetede 5Termenuideraionamentestetraducerealuiov\\oyio\i6Q.Pentruadefinisilogismuldialectic"trebuiestim ceestesilogismulicaresuntspeciilelui. 6DefiniiadataicisilogismuluireproducepeaceeaformulatnAnaliticaprimI,1,24b. 1Deosebireadintresilogismul(raionamentul)apodicticisilogismuldialecticsentlneteinAnaliticaprimii (I,l,24a24b).Easefundeaznupesilogismcaatare,cipenaturapremiselor:necesare,adevrateiprimen silogismulapodictic,probabilensilogismuldialectic 8Principiilesuntevidenteprinelensele,fiindcsuntprinsenemijlocitdevouc,dupceinduciasaridicat treptatdelasenzaiileindividualepnianoiuni,launiversal.Principiilesuntdedoufeluri:valabilepentru toatetiinele,ca,deexemplu,principiulnoncontradicieiiprincipiulteruluiexclus,icelevalabilepentru fiecaregendetiin,ca,deexemplu,numrul,unitateaetc.naritmetic,liniaetc.ngeometrie.Snutrecem cuvedereacdemonstraianuarecapunctdeplecarenumaiprincipii,adicpropoziiiprime,evidenteprinele nsele,ciipremisecaresuntderivatedinceleprimeinemijlocite.Mijlocitulestetotattdeapodicticcai nemijlocitul. 9Acestpasajdeterminnceconstaupremiseleprobabilealedialecticii.Probabilitateaconstnraportarea directlaopinie(Bda),inumaiindirectlalucruri,careconstituieadevrulcunoateriideaceeaprobabiluleste uncvSo^oefraexcludetotuiadevrul.Probabilitateasedifereniazdupnumrulicalitateacelorceau mbriatoopinie.Suntdeopotrivdeprobabileopiniileprimitedetoi(consensultuturor)saunumaide majoritate,apoiopiniileprimitedeceinelepi,dedataaceastacuodiferenieremaimare:detoinelepii,de majoritatealor,deceimaideseam,chiardacsuntpuini. 100b 299 ARISTOTEL lapremiseprobabilesauaparentprobabile10.Ccinutotcepareprobabilesteaa.Niciopremiscareeste consideratprobabilnusenfieazdelaprimavederecafalsa,cumestecazulcuprincipiileargumentelor eristice,nvremecelaacesteadinurmfalsitateasedezvluiendat,ianume,decelemaimulteori,chiar aceloracareaupuinptrundere.101aDintreraionamenteleeristicepomenitemaisus,primulpoatefi numitpedreptunraionament,ntimpcecellaltpoatefinumitraionamenteristic,darnupurisimplu raionament,fiindcelconchidenumainaparen,nunrealitate. nafarderaionamentelenirateaici,maiexistparalogismelen,caresentlnescngeometrieintiinele nrudite,petemeiulpremiselorpropriianumitortiine.nadevr,acestfelderaionamenteparesse deosebeascderaionamentelemaisusartate.Acelcaredeseneazfigurigeometricefalseiacapunctdeplecare alraionamentuluipremisecarenusuntniciadevrateiprimeiniciprobabile.Ccipremiselentrebuinatede elnucadsubdefiniiadatnainteprobabilitii:elnuiapremiselesalenicidelatoi,nicidelamajoritate,nici delanelepi,iar,dintreacetia,nicidelatoi,nicidelamajoritate,nicidelaceimaideseam,ciraioneaz porninddelapresupunericaresuntpropriiunei 10Aristoteladmiteioatreiaspeciedesilogism(raionament):silogismuleristic",adicraionamentulcarenu arecapunctdeplecareoprobabilitate(cvBo^ov)adevrat,real,cinumaiaparent(cjxuvduevoi').De silogismeleeristicesevaocupanoperancarenumaivorbetedesilogisme,cideRespingerilesofistice.ntre eristicisofisticexistooarecaredeosebirefcutdeAristotelnRespingerilesofistice(11,171b).Eristicaeste artadeadisputadedraguldisputei,caracteristicpentrusofitiimaialespentrucoalamicsocratica megaricilor,fundatdeEucliddinMegara.Silogismuleristic"aredouspecii,dupcumraionamentulestesau

formalcorect,darpremiselesuntnumaiaparentprobabile,sauformalincorect.Existsofismematerialei sofismeformale.Alineatulurmtoraduceprecizrinceprivetedeosebirearaionamenteloreristice.Ctdespre aldoilearaionamenteristic,chiardacpremiseleluisuntprobabile,elnuesteunraionament(silogism),fiindc formalesteincorect. 11Aristotelcunoate,pelngsilogismeleeristiceicelesofistice,iparalogismele",caresentlnescn tiinelespeciale,deexemplungeometrie.Paralogismelesuntraionamenteleneadevratecareaparinunui domeniuspecialdetiin,darnusuntconchisecorect,fiindcomuldetiinspecialnuntrebuineazcorect principiiletiineisale,deexemplu,nudeseneazsemicercurileaacumtrebuie.Asupraparalogismelorn matematicssevadAnaliticasecundai,12,77b.Paralogismularecapunctdeplecarepremisecarenusur.t niciadevrate,niciprobabileisedefinetecaoeroarecomisncadruluneitiinedate. 300 TOPICA1,2,101a tiine,darnusuntadevrate.nadevr,acelasvreteunparalogism,fiedacnudeseneazsemicercuriaa cumtrebuie,fiedactrageliniiaacumnutrebuiesfietrase12. Acesteasunt,prezentatenrezumat,diferitelefelurideraionament.Vremcacelecevorfidiscutatesfie tratate,caiceleceaufostdiscutate,numainacestcadru,adicngenere.Intenianoastrnuestesdmo noiuneriguroasdesprefiecaredintreele,civremsexpunemtotulnumainliniimari,ceeaceparessatisfac pedeplincercetareadefa,dacvomfinstarescunoatemntrunchipoarecarepefiecaredintreele13. <Utilitateadialecticii> Dupcelediscutatenainte,urmeazsartmcteicaresuntfoloaseletratatuluidefa14.Elesunttrei: exerciiulintelectual,nlesnireaconvorbiriloreventuale15,promovareatiinelorfilozofice.Celestedefolos pentruexerciiulintelectualsenelegedelasine:stpnindometodtemeinic,vomputeaargumentamaiuor asupra 12Unexempludeparalogismgeometricesteafirmaiacuncercestededouorimaimaredectaltul,fiindc diametrulsuestededouorimaimarePrincipiulestegeometric,darestefals.Dacseintroducentrotiin specialunprincipiustrinei.raionamentulfalsesteunsofism,nuunparalogism.Ssevadamnunten Respingerilesofistice,cap.11,171b. 13Lasfritulprimuluicapitolalcrii1,AristoteldeclarcscopulcercetriisalenTopicanuestesdeao definiiecompletaspeciilorderaionamente,cinumaisdelimitezesumarceletreifelurideraionamente: demonstrative(apodictice),dialecticeieristice(isofistice).Silogismulidemonstraiasunttratatepelargn AnaliticaprimiAnaliticasecund.SofismelesuntanalizatanRespingerilesofistice.Tratatuldefaeste rezervatraionamentuluidialectic. 14Capitolulacestaesteimportantfiindcaratfoloaselemultiplealedialecticiinnelesaristotelic:eaestenu numaiunexerciiuintelectual(yv\xvaoia),utilnsinensui,ciesteiunexerciiucaredroadeattndiscuiile ischimbuldegndiredefiecarezintreoameni,ctindezvoltareatiinelor.Deciiviaapracticiteoriaau nevoiededialectic. 15Amtradusprinconvorbireeventual"termenuldeVTeuic,carepuneaccentulmaimultpeeventual,cci originarnseamnntlnirecucineva"inaldoilearnd 301 ARISTOTEL unuiobiectpropus16.ipentruconvorbirieventualeelestedefolos.Ccinntlnirilecualii,dupcenevom fifamiliarizatcuopiniilecelormuli,vomputearespingeargumentelelorcareniseparnentemeiate,innd seamanudeconvingeristrinelor,cidepropriilelorconvingeri17. nsfrit,elestedefolosipentrutiinelefilozofice.Cci,dacsuntemnstaresridicmobieciidindou punctedevedere,vomcunoatemaiuorceeaceesteadevraticeeaceestefalsntruncazsaualtul18. nsfrit,elpoatefidefolosipentrucunoatereaaceeaceesteprimordialnprincipiilefiecreitiine19.n adevr,esteimposibils convorbirecuelpentruafaceunschimbdeopinii.PrinSocrate,acesteconvorbirieventualeaudobndito nsemntatedeosebitcametodadecunoatereideorientareagndiriinmarilechestiunialevieiipractice. 16Valoareadeexerciiuintelectualaldialecticiiesteevident.Caoricealtexerciiu,iexercitareaargumentrii, adicastabiliriiuneitezesauarespingeriiei,antocmiriidedovezipentrusaucontra,estedemarefolospentru dezvoltareainteligenei.CumobservcomentatorulAlexandrosdinAfrodisias,ntrovremencarecrileerau rare,discuiileproicontranjuruluneitezeeraununumaiunexerciiuintelectual,ciiunmijlocde nvmnt.Astfel,odisciplincarenearatcumsfurimargumentelentrodiscuieapreadeoutilitate indiscutabil,casimpluexerciiu. 17Adouautilitateestectsepoatedeconcret.EafacealuzielaprocedeulluiSocratedeapunentrebri concetenilorsicucaresentlnea,nscopuldeasefamiliarizacuconvingerilesauopiniile textulgrec ntrebuineaztermenuldeSo'yuaTaiapoidealecorectaprinconvorbirefrpreteniitiinifice,adicfr aaduceargumentedemonstrative,apodictice,mrgininduselaceleprobabile. 18Atreiautilitateestedeordinpurteoretic,prindialectic,tiinelefilozofice,adiclogica,etica,fizica,

metafizica,ajunglaadevr,nulasimplprobabilitate,nchestiispeciale.Ajungem!aadevrmaiuordacn oricechestiunerecurgemlaaporii,adiclaopiniicontrare,proicontra.Aobiectaeste6icnropf|aai,asoluiona esteeunopfloai.Metodadeacerceta,deasupuneprobei(npa)opiniilecontrarentrochestie,metoda diapoivmatic,estecaracteristicametodeidialecticesautopice"Aristoteloaplicntoateoperelesale. 19FiindcmaisusAristotelnuarecunoscutdecttreifoloasealedialecticii,acestnoufolosesteocompletarea celuiprecedent.Completareaestedeceamaimareimportan,fiindcsereferlacunoatereaprincipiilor tuturortiineloriaprincipiilorparticularefiecreitiine.tiinelepresupuncanemijlocitadevrateprincipii, axiome,pecareelenulepotdemonstra.Principiilesuntnedemonstrabile.LasfritulAnaliticiisecunde(II.19), metodacarenefacecunoscuteprincipiileesteinduciantritdevoiK,desprindereanemijlocitauniversalului. nTopica,metodadialecticesteapropiatdeinducie:examinareaopiniilorcontrareesteoinduciecene dezvluieprincipiile,chiarprincipiulprincipiilor:principiulnoncontradiciei(veziMetafizicaIV,4). 302 raionmasupraacestuipunct,sprijiniipeprincipiilecaresuntpropriitiineidate,fiindcprincipiileseaflla nceputultuturorlucrurilor.Maidegrabtrebuiesrecurgemaicilaopiniileprobabileasupraobiectuluidat, pentruaexplicaprincipiile.Aceastaestesarcinaspecificsauceamaipotrivitadialecticii.Cci,fiindartadea cerceta,eanendrumspreprincipiiletuturortiinelor20. 101b <Cumatingemperfeciuneandialectic> Vomstpnideplinaceastmetodcndovomstpnitotaacumpracticmretorica,medicinaialteartede acelaifel.Vompracticalaperfeciedialecticadacvomrealiza,nmsuraposibilitii,scopulceneampropus. Retorulnuvaconvingentoatecazurileinicimediculnuvavindecatotdeauna.Dar,daceinuautrecutcu vedereanimicdinceeacestnposibilitatealor,vomspuneceistpnesctiinalorasacumtrebuie21. <Raionamenteleprobabilealedialecticiiicelepatrupredicabilo Trebuiescercetmnticaresuntelementelemetodeidialectice.Vomfidatunrspunssatisfctorlaaceast chestiune,dacvomizbutisartmlactdemultelucruriilacefeldelucruriseaplic 20Dialecticaaresarcinadeadalaluminprincipiile,axiomele,adevrurileprime,certitudinilefundamentale. Analiticikacceptprincipiilecaevidentepentruademonstraaltepropoziii.Dialectica,senelege,nu demonstreazprincipiile,cileant,ledezvluiedatoritcalitiifundamentaleaeideafiexaminare,cercetare. Termenulgrecde^TaoTiKT|(examinate)definetemetodadialecticpracticatdeSocrate. 21Dialecticaesteconsiderat,prinmetodaei,caoartsauocapacitate(Su'vaui),cumsuntretorica,decare Aristoteloapropietotdeauna,imedicina.Ceeacenotrteindialecticestemiestria,estepracticarea magistralaregulilorei.Snuiceremdialecticii,cumnuiceremniciuneiarte,deaaveatotdeaunasuccese, ceeaceesteoimposibilitatepentruomulce!maidesvriintroartoarecare. 303 ARISTOTEL argumentarea,dincematerialentocmimargumenteleicumnileprocurmncantitatesuficient22. Elementeledincareseconstituieargumenteledialecticesuntnumericegaleiidenticecucelentrebuinaten raionamente.Argumenteledialecticepornescdelapremise,iarsubiecteleraionamentelorsuntproblemele23. Oricepremisioriceproblem24desemneazsauungen,sauunpropriu,sauunaccident,ccidiferena specific,fiindnruditcugenul,vafipusalturideacesta25.Deoarecepropriuluneoridesemneazesena (quidditatea),iaralteorinuodesemneaz,elsevadeosebidupceledoupriartateaici,anume,parteacare desemneazesenasevanumidefiniie,iarcealaltvapstranumelecomunde 22Dupceadefinitncapitolul1temeledialecticiiiaartatutilitateaei(capitolul2)icetrebuiesceremde lamiestrianartadialecticii,capitolul4fixeazsarciniledialecticiisauelementelemetodeidialectice.Elesunt dou:a)lactdemulteilacefeldelucruriseaplicraionamentuldialectic,sauargumentareapentruicontra, precumimaterialeledincareformmargumenteleb)cumneputemprocuradinbelugacestemateriale.La primantrebarerspundecartea1:lucrurilelacareseaplicdialecticasuntproblemele,ntrebrile.Totprima cartedoindicaiegeneraliasupramaterialelordincareformmargumentrileacesteasuntpropoziiilesau locurilecomune"alecelorpatrupredicabile.Toatecrileurmtoare(IIVII)vorcercetanamnunte materialelesaulocurilecomunecelorpatrupredicabile(accidentul,genul,propriulidefiniia).Pentruadoua ntrebare,procurareadinbelugalocurilorcomuneideciaargumentelorestetemaultimeicri(VIII). 23Argumentelesefolosescdepropoziii,depremiseiaucascopsrezolveproblemele(npopXnVctTa). Argumentareaseservetecamijlocdepropoziiinscopuldearezolvaproblemele,deaceeaproblemelesunt numericegalecupropoziiile(premisele)Premiseleiproblemelesereferlaunpredicatalvreunuisubiect. Ctefeluridepredicatesuni,totatteafeluridepremiseideproblemesunt. 24Problemeleipremiseleseconfund,ntructproblemeleseexprimsubformdepremise(propoziii). Diferenadintreproblemipropoziienustnconinut,cinform:problemaesteopropoziieformulat printro alternativ,adicprintrocontradiciePropoziiadialecticesteoproblem,fiindceaconstdintro ntrebarecuoalternativcontradictorie.Respondentulalegeunadintrealternative,pecarentrebtorulo respinge,iarcelcareaalesalternativaosusine,oaprob.

25Aceastfrazareosemnificaieexcepional.Eaenuntemelentregiiopere,predicabilele,deosebitede predicamente"saucategorii".Predicabilele"sunt,deocamdat,trei:genul(yevoc),propriul(YSiov)i accidentul(ovu|U|3r|icdc).Vomvedeandatcpropriulsedifereniaznpropriu,nsensuloriginar,idefiniie (opoc,6pia(ici<)Aristotelvorbeteidediferen(8ut>opa),pecareoleagstrnsdegen,fraseconfunda cuel.Ccinumaigenulexprimesena.Aristotelnuvorbeteidespecie(clSoc),pecarePorphyrios,nasa Introducerencategorii,onumrprintrepredicabile".alturidediferen". 304 TOPICA1,5,101b propriu,datdeobiceiacestornoiuni26.Dincelespusesenvedereazc,petemeiuldeosebirilorfcute,patru suntelementele:definiia,propriul,genuliaccidentul.Snuseneleagnscfiecaredintreacesteelemente, luatnsine,exprimopremissauoproblem,civremsspunemcproblemeleipropoziiilerezultdin acestea.Diferenadintreoproblemiopremisstnfeluldeexprimare.Dacspunem:nuesteoareanimal caremergepedoupicioarensidefiniiaomului?"inuesteoareanimalgenulomului?"ianatereo premis.Dimpotriv,dacspunem:esteoaresaunuesteanimalulcaremergepedoupicioaredefiniia omului?"sauesteoaresaunuesteanimalulgenulomului?"obinemoproblem.Totaadesprecelelalte noiuni27.Senelegecproblemeleipremiselesuntnumericegale,ccidinoricepropoziieputemfaceio problem,schimbndfeluldeexprimare28. <Explicareacelorpatrupredicabilo Trebuieacumsartmceestedefiniia,propriul,genuliaccidentul. 26Propriul",nsensulcelmaigeneral,primeteacumdousensuricarevorfirespectatencursullucrrii: esena(quidditatea)exprimatdedefiniie(opocsauopiouo'c)ipropriul(Siov)nsensulrestrns,adicceeace estepropriunumaiunuilucru,frafiesenalui.Rezultdecipatrupredicabiie,fiecarecumaimultepunctede vederesaulocuricomune",materialeledincarevorizvorproblemelesaupropoziiiledialectice.Nunsei predicabileleconstituieprobleme,cidinelerezultproblemele,propoziiiledialectice.Aadar,dialecticanuse ocupdesubiecte,cidepredicabiie,adicdeatributesubcelepatruformealelor. 27Adicdesprepropriuiaccident. 28Seconfirmcdeosebireadintrepremisiproblemstnfelulexprimrii.Propoziiaesteontrebarefr alternativproblemaesteopropoziiecualternativ.Trecereadelaprimalaadouaesteuoarnexprimare. Privitensine,propoziiaiproblemasedeosebesc:propoziiaesteodeclaraie,oluaredeatitudine,odecizie problemaestenedecis,fiindcpoateprimicarspunsoalternativsaualta,deexemplu:esteoaresaunueste animalulgenulomului?"PotrivitcomentatoruluiAlexandrosdinAfrodisias.problemacuprindeocontradicie premisaesteopronunarepentruunadintreceledoualternativecontradictorii,chiarcndeaesteformulat interogativ.Formainterogativlapremisestecerutdespirituldialecticii. 305 ARISTOTEL Definiiaesteovorbire29careexprimesenaunuilucru.Eantre 102abuineazsauovorbirenloculunuinumesauovorbirenloculuneialte vorbiri,cciunelelucruriexprimateprintrovorbirepotfiieledefinite30. Cndnscinevaexplic,ntrunchipsaualtul,unlucruprintrunsingurcuvnt,evidentcelnuofero definiie,deoarecedefiniiaesteoanumitvorbire.Totui,trebuiesrecunoatemcneapropiemdedefiniie, cnd,deexemplu,spunem:ceeacesecuvineestefrumos"31.Totaadacapunemntrebarea:senzaiaitiina suntacelailucrusausuntlucrurideosebite?"Ccindefiniiimareagreutateesteshotrmdacexist identitatesaudeosebire32.Prinurmare,vomnumidefinitoriu33totcecadesubprocedeuldefiniiei.Estens evidentctoatecazurilecitateaiciposedacestcaracter.Deoarecesuntemndreptiispurtmodiscuie asuprachestiuniidaccevaesteidenticcualtcevasaudacestedeosebitdeel,putemprocedalafelila definiii.Odatceamartatclucrurilenusuntidentice,prinaceastaamfcutimposibildefiniia34.Desigur, regulaformulatnupoateficonvertit.Ccipentrustabilireauneidefiniii,dovadaidentitiinuestedeajuns darpentrurespingereaeiestedeajunsdovadacnuexistidentitate. Propriulesteacelpredicatcarenuexprimesenalucrului,darcareaparinenumaiacestuilucruideaceea poatefisubstituitlui35.Astfel,esteoproprietateaomuluideaficapabilsnveegramatica,ccidac 29Aristotelcontinusdenumeascdefiniiaprinopoc,carenseamninoiune,isconsideredefiniiao vorbire,oenunare(Xo'yoc). 10Definiiaestetotdeaunaovorbire,oniruiredemaimultecuvinte.Definitulpoatefiunsingurcuvnt(nume) sautotovorbire,opropoziieexplicatprintroaltpropoziie.Deobicei,definiiaesteopropoziiecareexplic unsingurcuvnt. 31Nuputemdefiniuntermenprintrunsingurtermen.Totui,uneorineapropiemdedefiniieprintrunsingur termen,deexemplu,dacspunemnlocdefrumos(saubine)ceeacesecuvinte". 32Chiarsimplantrebare:tiinaisenzaiasuntsaunuacelailucru?neapropiededefiniie,fiindcstn naturadefiniieideascoatelaluminidentitateaidiferena.Stnlegturcudefiniiatotceeacetindes stabileascoidentitatentredefiniieidefinit.

33TermenulgrecesteadjectivulopiKov,delaopoc(definiie). 34Dacdefiniiaidefinitulnusuntidentice,nuseconstituiedefiniia.Darnuputemconvertiregula,adicnu putemspunecidentitateaestesuficientpentrustabilireauneidefiniii. 35Propriul(iSiof)nuexprimesena(totfjvelvai),cumfacedefiniia,darestelegat,caidefiniia,deun singurlucruideaceeasepoatesubstituilui,deexemplu,numaiomulesteanimalcarerde"(propriu),fiindc esteanimalraional"(definiie). 306 elesteunom,estecapabildeanvagramatica,iardacestecapabildeanvagramatica,elesteunom.Cci nuputemnumipropriucevacarepoatesaparinialtcuiva,deexempluadormicaproprietateaomului,chiar dacntmpltor,pentructvatimp,iaraparinenumailui.Deci,dacoastfeldensuirearfinumitun propriu,denumireaarfivalabilnunsensabsolut,cinsenstemporarirelativ.Deexemplu,astaladreapta esteunpropriutemporar,ntimpcebipedpoatefiatribuitcapropriunsensrelativ,anumeomuluinraportcu calulsaucucinele.Esteevidentnscnimiccareaparineialtcuivadectunuisubiectanumitnupoatefi substituitluintroenunare,ntructnuestenecesarcafiinacaredoarmesfieunom36. Genesteceeaceseenuncaesenamaimultorlucruricaresedeosebescdinpunctuldevederealspeciei37. nelegemprinenunarecaesenaceltermencaretrebuiesrspundlantrebarea:ceestelucrulcareseafl nfaanoastr?"Astfel,deexemplu,lantrebarea:ceesteomul?",trebuiesrspundem:elesteunanimal".Se raportdeasemenealacutareagenuluintrebarea:unlucruintrmpreuncualtulnacelaigensauntrun gendiferit?"Oastfeldentrebarefacepartedincercetareatiinificagenului38.nadevr,dacamartatc animal"estedeopotrivgenulomuluiialboului,prinaceastaamartat102bciunulialtulcadsubacelai gen.Dimpotriv,dacamartatcungenaparineunuilucru,darnuaparinealtuia,amartatcceledou lucrurinustausubacelaigen. Accidentesteceeace,frafiniciunuldinacetitermeni,adicfrafidefiniie,propriu,gen,aparinetotui lucrului,ianumeceeacepoatesaparinisnuaparinunuiaiaceluiailucru,oricarearfieP9,cum,de exemplu,unuiaiaceluiailucrupoatesiaparinisnuiaparinfaptulcelsade.Acelailucruestevalabil despre 3fiDacfacultateadeadormiarfiproprieomului,cumestecapacitateadeardesaudeanvagramatica,ar trebuisexistereciprocitatentreom"ifacultateadeadormi",adicartrebuicanumaiomulsdoarm,cum numaiomulnvagramatica. 37Aristoteldeosebetespeciaigenul,darnulesepar:speciafacepartedingen. 38Aceastntrebareestenumaiindirectlegatdegeneaaparinenprimulrndcutriiidentitiii deosebirii. 39Accidentul(ovu|3f!r|ioc)estedefinitmaintinegativelestealtcevadectceilalitreitermenicarese aratafistrnslegai,apoiestedefinitpozitiv:ceeacepoatesaparinisnuaparinunuiaiaceluiailucru, deciceeacenuestenecesari,ca 307 AR1STOTEL calitateadealb.Nimicnuseopunecaacelailucrusfiecndalb,cndnealb. Dindefiniiiledateaccidentului,adouaesteceamaibun.Cci,pentruaonelegepeceadinti,trebuiestim mainticesuntdefiniia,propriuligenul,ntimpceadouaestendestultoaresieipentruanefaces cunoatemceeaceesteaccidentulnsine.Vomconsideraprintreaccidentecomparaiiledintrelucruri,carentr unchipsaualtulprimescnumeledelaele40.Astfeldecomparaiisuntacelecarerspundlantrebrile:este preferabilbinelesauutilul?",estemaiplcutoviavirtuoassauoviavoluptoas?",sauoricarealtelede acelaifel.ntoateacestentrebrivremstimcruiadinceledoulucruriirevinemaimult,nchip accidental,atributulrespectiv.Dinacestentrebriiesenevidencnimicnustncalecaaccidentuls devin,laanumitelucruri,unpropriu.Astfel,aedea,careesteunaccident,devineunpropriutemporarcnd numaiunulsinguresteaezat,iarcndnuestesingurul,devineunpropriurelativ,adicfadeceicarenusunt aezai.nacestchip,accidentulpoatedeveniunpropriutemporarsaurelativ,darelnuvafiunpropriuabsolut. <Raionamenteledialecticedinpunctuldevederealcelorpatru predicabilo Estebinesinemseamactotceestevalabilpentrupropriu,geniaccidentesteaplicabildeopotriv definiiei41.nadevr,dacamartatcunatributnuaparinenumaiobiectuluiuneidefiniii(ceeaceeste atare,nuesteobiectdetiinsaudedemonstraie.(VeziAnaliticasecund1,2,4,8,30).Necesaruleste, dimpotriv,ceeacenupoatesfiealtfeldecteste. 40ComentatorulAlexandroscredeccomparaiileseraportmaialeslaaccidente.VomvedeacAristotel recomandcomparaia,nscopuldeagsiasemnrile,iladefiniie. 41nceputulcapitoluluinearatcdefiniiaestetemacentralaTopiciiCelelaltetreipredicabile,chiari accidentulcareafostopuseseneidefinitorii,suntsubordonatedefiniiei.Accidentulesteielcuprinsn definiie,ntrunchipsaualtul.Cevamaijos,centrareapredicabilelornjuruldefiniieinunseamncTopicase vaocupanumaidedefiniie.

308 valabilipentrupropriu),saucgenulcuprinsndefiniienuesteceljust,sauconotprimitndefiniienu estepotrivitnumaidefinitului(ceeaceestevalabilidespreaccident),printoateacesteaestesuprimat definiia.Astfel,petemeiurileartatemaisus,toatenoiunileenumeratein,ntrunanumitsens,denatura definiiei. Darsanuneateptmcvomgsiometodcomuncaresseaplicefrdeosebirelatoateacestenoiuni.O astfeldemetodnuesteuordegsit,ichiardacarfigsit,eaarficutotulnedeterminatineaplicabiln lucrareadefa42.Dimpotriv,dacvomstabiliometodpropriepentrufiecaredintregenuriledeosebitedenoi, oricaredinnoiunileartatevafimaiuordecercetatdupregulilepotriviteei.Astfel,cumamspusmaisus43, trebuiesnemulumimnumaicuodiviziunenliniigenerale,iarnceprivetecelelalteaspectesleraportm launasaualtadinchestiunicareiestemaiapropiat.Vomartaastfelccutareaspectaparinedefiniiei,cutare genului,iaamaideparte.nchipulacesta,problemelediscutateaiciauifostaezatelaloculcuvenitfiecreia. 103a <Diferitelespeciideidentitate> naintedetoatetrebuiesdefinimidenticulisartmnctenelesuriesteluat44.Consideratschematic, identiculparecaretrei 42DefiniiaesteproblemacentralaTopicii,darnuexistosingurmetoddialectic,aceeapotrivitdefiniiei. Dialecticavacercetafiecaredincelepatrupredicabile,fiindcfiecarearelocuricomune,punctedevedere deosebite.Aplicareauneimetodeunice,celpuinlatreidinpredicabile(definiia,propriuligenul),cuma ncercatTeofrast,aredezavantajulobscuritii,impreciziei. 4:ncapitolul1,101a,lasfrit,undesevorbetedediviziuneasilogismeloridecercetareanumaisumara fiecreispeciidesilogismnlegturcucelepatrupredicabile.Celelalteaspecte,deexemplu,diferenai comparaia,vorfipusenlegturcuprincipalelepredicabile,diferenacugenul,comparaiacuaccidentul. Aadar,Aristotelrecunoatecdiviziuneanpatrupredicabilenuesteperfect,decicpotexistaialte predicabile.Acesteavorficercetatempreuncucelepatru. 44Identicul(TauToV)esteunloccomundemarensemntatenTopica.Problemaluiafostridicatnaceast carte,capitolul5,102aitratatpelargnMetafizicaV,9, 309 ARISTOTEL nelesuridiferite.Numimcevaidentic,fiesubraportnumeric,fiesubraportspecific,fiesubraportgeneric.Este subraportnumeric,identicceeacearemaimultenume,darestenumaiunlucru,deexemplu,hainimanta. Subraportspecificesteidenticceeaceconstituiemaimultdectunlucru,darnuprezintniciodiferendin punctuldevederealspeciei,deexemplu,omulesteidenticcuomulicalulcucalul.Deci,numimidenticsub raportspecificceeacecadesubaceeaispecie.Totaa,numimidentic,subraportgeneric,ceeacecadesub acelaigen,cadeexemplu,omical.Sarpreacapadinacelaiizvorestenumitidenticnaltnelesdect celenumitenainte.Totuiapapoatefiaezatprintrelucrurilecare,oricum,suntnumiteidentice,fiindcinde aceeaispecie.Toateacesteaparafinruditeiasemntoare.nadevr,oriceapesteidenticsubraport specificcuoricealtap,fiindcntreeleseconstatoanumitasemnare,iarapadinacelaiizvorse deosebetenumaiprinaceeaclaeaasemnareaestemaiputernicaccentuat.Deaceeanuovomdespride lucrurilecare,ntrunchipsaualtul,suntnumiteidentice,fiindcindeaceeaispecie45. Secredengenerecidenticulesteluat,ncelemaimultecazuri,subraportnumeric46.Dariacestaeste atribuitlucrurilordeobiceinmaimultsensuri:nsenspropriuiprim,cndesteatribuitnumeluisaudefiniiei deexemplu,hainimanta,animalcaremergepedoupicioareiomsuntidenticialdoilea,cndidentitatea esteatribuitpropriului,deexemplu,capabildetiiniom,sauelementulcaredelanatursemicnsussi focsuntidenticialtreilea,cndesteatribuit mpreuncualtul",diferitul",asemntorul".Aristoteldtermenuluiidentic"unsensmaicuprinztordect nterminologiamodern.Noinunumimidenticelucrurileceaparinaceleiaispeciisauaceluiaixn.Aristotel vorbetensdelucrurileidenticenspecie,ngen,nnumr".Astfel,pentruel,omonimelesuntidenticen obiectullor,adicnumeric.Nimeninumaispunecdoioamenisuntidentici,fiindcsuntoameni,deci,fiindc aparinaceleiaispecii. 45Aristotelidentificnunumaitoateapele,ciiapaunuirucarepornetedeiaacelaiizvor.Heraclit declarasenscnuneputemscldadedouorinacelairu,iarelevulsu,Cratylos,adugacnuneputem scldanicimcarodat. 46Aristotelestendreptitspunnainteidentitateasubraportnumeric.Identitateapresupuneunuliacelai, deciounitatecarenusediversificprinsine,ncetndatuncideafiunitate,ciprincontextulncareseafl.De exemplu,afiom"esteunuliacelaicutotceestegeneral,deipareasemultiplicacuindivizii.Multiplicitatea stndeterminrilecelelaltecarecoexistcuidenticul. 310 TOPICAI,8,103a,b unuilucrupetemeiulunuiaccidentcum,deexemplu,afiaezatsauafimuzicalesteidentificatcuSocrate47.

ntoateacestentrebuinrisesubliniazunitateanumeric. Ccelespusenaintesuntreale,sepoatevedeamaibinedacschimbmunelecualteledenumirilelucrurilor. Dacdintrunnumrdeoamenicaresuntaezaivremschemmpeunul,numindu1,schimbmdenumirea daccelchematnuaneles,nsperanacelvanelegemaibinepetemeiulunuiaccident.Astfel,ordonms chemepecelcaresadesaucarevorbete,presupunnd,desigur,cdesemnmacelailucruprinnumesauprintr unaccident. 8 <Doudovezialediviziuniipredicabileloi> Cumamspus,identiculesteluatn treisensuri.Celementele48numitenaintesuntaceledincare,princarei asupracroraobinemargumentele,oprimdovadestedobnditcuajutorulinduciei49.nadevr,dac considermpremiseleiproblemele,constatmcfiecaredintreeleprovinefiedindefiniialucrului,fiedin propriu,fiedingen,fiedinaccident. Oadouadovadestedobnditcuajutorulsilogismului(raionamentului)50.Totceeaceesteenunatca predicatdesprealtceva,cu 103b 47AristoteldistingeiIaidentitateanumerictreisensurisauspeciidupintensitatealor:ceamaiputerniceste identitateadefiniiei,aesenei,apoiidentitateapropriului,iceamaislabidentitateaaccidentuluideexemplu, Socrateesteacelainumericcucelcaresadesaufacemuziclaunmomentdat. 4SElementeledialecticedincareseconstituieargumentele(Xdyoi)suntcelepatrupredicabileculocurilelor comune:definiia,propriul,genuliaccidentul. 49Dovadacelementeledialectice,predicabilelesuntnumaipatruseobineprinmetodainductiv,deciplecnd delafapteleparticulare".ConstatmastfelcerolimportantiasummetodainductivnDialectic.ntreaga Topicesteopledoariepentruinducie. 50Cexistnumaipatrulocuricomunesepoatedovediisilogisticsaudeductiv",plecnddelaraportulde convertibilitatedintrepredicatisubiect.ArgumentareaStagirituluiesteingenioas.Predicatul,sauatributul, poateaveaaceeaisfercaisubiectulsauareosfermailarg.Dacsuntconvertibili,predicatulestesau definiie,saupropriu,dupcumexprimesenasaunumaiodeterminareproprie.Dacsubiectulipredicatul 311 ARISTOTEL necesitate,sauadmitesaunuadmiteconvertirealuicusubiectul.Dacesteconvertibil,predicatulestesau definiiasaupropriul:estedefiniiadacexprimesenasubiectuluidacnu,estepropriul,ccisavzutc propriulsesubstituiesubiectului,darnuexprimesenalui.Dacnuadmiteconvertibilitatea,predicatulsaueste, saunuesteunelementaldefiniiei.Dacesteunelementalei,eltrebuiesfiegensaudiferen,ccidefiniiase formeazdingenidiferen.Dacnuesteunelementaldefiniiei,senelegedelasinecvafiunaccident, ccidenumimaccidentceeacenuestenicidefiniie,nicigen,nicipropriu,daraparinelucruluidecarevorbim. <Raportuldintrecategorii(predicamente)icelepatrupredicabilo Dupcelespuse,trebuiesartmcrorgenuridecategoriiaparincelepatrupredicabile51.Categoriilesunt zecelanumr:esena,cantitatea,calitatea,relaia,locul,timpul,poziia,posesia,aciunea,pasiunea52. Accidentul,genul,propriulidefiniiatrebuiesaparinuneiadinacestecategorii.Ccitoatepremiseleformate princelepatrunoiunienunsauoesen,sauocalitate,sauocantitate,sauoaltcategorie. Estedelasinenelescceeaceexprimesena53,exprimfiesubstana,fiecalitatea,fieoricealtcategorie. Cci,dac,deexemplu, nusuntconvertibili,suntposibiledoucazuri,dupcumpredicatulestesaunuesteunelementaldefiniiei:dac esteunelementaldefiniiei,obinemgenulsaudiferenadacnuesteelement,obinemaccidentul. 51Aristotelridicaicintrebareafoartensemnatpentrulogicasa,araportuluidintrecategorii(predicamente) ipredicabile.SevedeclarcTopicaiCategoriilesuntstrnselegate.nacestcapitolcelepatrupredicabilesunt isubordonateisupraordonatepredicamentelor(categoriilor). 52CainCategorii,listaprezentacategoriilorcuprindezecetermeni,nordineacunoscut.nalteopere aristotelice,numrulcategoriilorestereduslaopt,latrei(substan,calitate,relaie)ichiarladou(substan, relaie). 5)Termenulgrecestettem,careinelocngeneredesubstan(ovoia).Aiciavemunsensmailarg,nelesul deesensaunaturnunumaiasubstanei,ciiacelorlaltecategoriisubordonatesubstanei. 312 TOPICA1,10,103b,104a estevorbadeom,enunmcacelaesteunomsauunanimal,iprinaceastaspunemceesteeliexprimmo substan.Dacnsestevorbadeculoareaalb,enunmclucrulpecarelavemnainteestealbsaucolorati prinaceastaspunemceeaceesteeliexprimmocalitate.Iardacestevorbadeomrimedeuncot,enunm clucrulesteomrimedeuncot,iprinaceastaspunemceeaceesteeliexprimmocantitate.Lafelse prezintcelelaltecategorii:pentrufiecaredinacestepredicate,dacdespreunlucrucarecadesubeleenunm

saulucrunsuisaugenulsu,exprimmesenalui54.Dimpotriv,dacenunmdespreunlucrualtcevadect lucrulnsui,exprimmnuceeaesteel,ciocantitate,ocalitatesauoricealtcategorie55.Acesteasunt categoriile,nnumrulartat56,njurulcrorasemicargumenteledialectice57ielementele58dincare acesteaseconstituie.Cumlevomdobndiiprincemijloacevomdispunedeeledinbelugtrebuiesartmde acumnainte. 104a 10<Premiseledialectico naintedepoate,vomdefiniceesteopremisdialecticiceesteoproblemdialectic59.Nutrebuiescredem coricepremisiorice 14Dacsubiectulipredicatulcadsubaceeaicategorie,fiecpredicatulestedefiniialucrului,adiclucrul nsui,fiecestegenul,predicatulexprimesena. 55Dacsubiectulipredicatulnucadsubaceeaicategorie,predicatulnuexprimesena,ceeaceesteeln sine,cioaltcategorieinferioar.Aiciesena"aresensdesubstan. 56Aristotelinessubliniezecnumrulcategoriilorestenumaiacesta:zece,darnujustificsilogisticacest numr.Desigur,numruldezeceestegsitpecaleainduciei.Raportareacelorpatrupredicabilelacategorii dovedetenunumailegturacelordouopere,ciiautenticitateaCategoriilor,uneorisupusndoielii,maiales deexegeimoderni. 57Problemeledialectice,punctuldeplecarealargumentriidialectice. 58Propoziiilesaupremiselestrnslegatedeprobleme.ncapitolulurmtorsevorcercetaamnuniiproblema ipremisadialectic. 59Deosebireadintrepremisadialecticiproblemadialecticafostschiatmainainte,ncapitolul4. Urmeazaicidezvoltarea.Inprimulrnd,Aristotelinessetiecnuoricefeldepropoziieestedialectic,de exemplu,opremisunanimrespins,ideasemeneanuoriceproblemmeritsfigurezencercetarea dialectic Ceeaceesteevidentpentrutoisaupentrumajoritatenuesteobiectdediscuie. 313 ARISTOTEL problemsuntdenaturdialectic.Niciunomcompetentnuvaformulaopremiscareesterespinscafalsde toiinuvafaceoproblemdinceeaceesteevidentpentrutoisaupentrumajoritate.Ceadinurmnuridic niciodificultateceadintinuvafisusinutdenimeni. Premisadialecticesteontrebare60careapareprobabil61saututuror,saumajoritii,saunelepilor,iar dintreacetia,saututurorsaumajoritiisaucelormaideseam,cucondiiasnufieunparadox.Ccivomlua dreptadevratceeaceesteadmisdenelepi,dacnsnuestecontrarvederilorcelormuli.Suntdeasemenea premisedialecticeceeaceseaseamncupremiseleprobabile,caiceeaceneagtotceestecontraropiniilor probabile,nsfrit,ceeaceestedeacordcunvturileartelorrecunoscute62. Dacesteprobabilctiinacontrariiloresteunaiaceeai,atuncitrebuiesparprobabilcipercepia contrariiloresteunaiaceeai,idacesteprobabilcsubraportnumericexistnumaiogramatic,atunci trebuiesparprobabil,deasemenea,cexistnumaioartdeacntadinflaut,iardacesteprobabilcexist maimultetiinealegramaticii,atuncitrebuiesfieprobabilcexistmaimulteartedeacntadinflaut.Toate acesteprobabilitiparafiasemntoareinrudite63. Lafelvorapreacaprobabilepremiselecareneagcontrariileopiniilorprobabile64.Esteprobabildeopotrivc trebuiesfacembine 60Premisa(propoziia)dialecticesteontrebarecarecuprindeoalternativ,oalegerentredousoluii,de exemplu,existsaunuexistDumnezeu?"Aristotelamaidatodefiniiepremiseiriialectice,nafardeaceea dincapitolul4alopereidefa,nDespreinterpretare,capitolul11,20biAnaliticaprim1,1,24b,undese citeazTopica.Simplantrebare,fralternativecontradictorii,nuesteontrebaredialectic. 61Aristotelrepetaici,caimainaintenTopicasaunAnalitici,cpropoziiadialecticesteprobabili aratnceconstprobabilitateaei.Esteprobabilnumaiopiniacareesteconformsimuluicomunsaucareeste mprtitdeoameniicompeteni,fiedetoi,fiedemajoritatealor,fiedeceimaideseam.Opiniileparadoxale nusuntobiectuldialecticii. 62Aristotelmbogeteclasapropoziiilordialecticecunctreispecii:a)premiselecareauanalogiicu propoziiileprobabileb)opiniilecareneagtotceestecontrarpropoziiilorprobabilec)opiniilecaresuntde acordcuprincipiileartelorsautiinelorrecunoscute.Aceastdinurmspecieapropiedialecticadetiin. 63Toateexempleleprivesccaracterulprobabilalpropoziiilorcareseaseamncupropoziiileprobabile. PentruAristotel,esteiniialprobabilsaudialecticpropoziiactiinacontrariiloresteunaiaceeai"(tuv kvavrwvciuottiutiaurncivai). 64Urmeazexempledepropoziiiprobabilecareneagcontrariilepropoziiilorprobabile. 314 TOPICA1,11104a,b prieteniloricnutrebuieslefacemru.Contraraacesteiafirmaiiarfictrebuiesfacemruprietenilor,iar negaiacontradictorieacontrareiestecnutrebuieslefacemru.Totaa,dactrebuiesfacembine

prietenilor,nuestenecesarsfacembinedumanilor.incazuldefaavemonegaieauneiopiniicontrare probabilului opiniacontrarprobabiluluiestectrebuiesfacembinedumanilor.Lafelvafincelelalte cazuriasemntoare.incomparaienevaapreaprobabilcapredicatulcontrarsfieatribuitsubiectului contrar:deexemplu,dactrebuiesfacembineprietenilor,trebuieidumanilorslefacemru.Sarputeas parcafacebineprietenilorestecontrarulluiafacerudumanilor65.Dacesteaanrealitate,vafilmurit cndvomcercetateoriacontrariilor66. Estedeasemeneaevidentctoateopiniilecaresuntconformecunvturileartelorneoferpremisedialectice, ccivomurmaacelevedericaresuntprimitedeoamenicompeteninspecialitate,anume,vomurmapemedic nchestiidemedicin,pegeometrunchestiidegeometrieiaamaideparte67. 11<Problemadialectic.Despretez> Problemadialecticesteunobiectdecercetare,acreiscopestesaudeaalegeideaevitaceva,saudea descoperiadevruliacunoate68,aceastafiedirect,fiecaajutorlaoaltchestiunedeacest 65Sarputeacapropoziia:trebuiesfacemrudumanilor"sneapardestuldeprobabil.Pentruai evideniaprobabilitatea,ovomcomparacupropoziiacontrar:trebuiesfacembineprietenilor". 66PotrivitcomentatoruluiAlexandros,cercetareacevaurmasereferlaTopicaII,7,undeAristotelseocup delocurilecomunescoasedincontrarii,ilaDespreinterpretare,capitolul14,acruitemestecontrarietatea propoziiilor.Aristotelcerceteaztotdeaunabucurosraportuldeopoziieprincontrarietate. 67PentruAristotel,esteunlucrudelasinenelesctrebuiesconsidermcaprobabilopiniacelorcompeteni noriceartsautiin,decictrebuiesprimimautoritateacelorspecializaintrodisciplin,deexemplu,n medicinsaugeometrie. 68Problemadialecticpoatefipracticsauteoreticdeasemenea,poatefitratatpentrueansisaupentrua rezolvaoaltproblem,deobiceilogic. 315 104b fel,asupracreiamulimeanuarenicioopiniedeterminatsauareoopiniecontrarceleianelepilor,iar nelepiiauoopiniecontrarmulimii,saunelepiiauopiniacontrarntreeiilafeloameniidinmulime69. Ccicunoatereaunoradintreproblemeestedefolospentrualegereievitare,deexemplu,dacplcereamerit sfiesausnufiedorit.Dimpotriv,laalteproblemecunoatereaesteutilpentrucunoatereansi,de exemplu,daclumeesteeternsaunuesteetern70,nsfrit,laalteprobleme,cunoatereanuesteutilnici pentruprimulscop,nicipentrucellalt71,ciesteutilnumaicaajutorpentrusoluionareaaltorproblemede acelaifel.Ccipemulteproblemevremslecunoatemnunelenseleipentruelensele,cipentrusoluio nareaaltoracareateaptsfieluminateprinacelea. Existdeasemeneaproblemecusoluionricontraredificultateafiindaicideatidaclucrurilesuntaasau altfel,deoarecepentruamndouexisttemeiuriprobabile,precumialteleasupracroranuneputem pronuna,orictdevasteiimportantearfi,deoareceestegreusdescoperimcauzele,deexemplu,daclumea estesaunuesteetern,cciputempreabinesnepunemproblemaidespreaceasta72. Deciproblemeleipremiseletrebuiesfiedeterminate,aacumamfcutnoiaici73.Otezesteoopinie paradoxal,susinutdeunfilozofcunoscut,deexemplu,cnuexistcontradicie,cumspuneAntistene,sauc totulestenmicare,cumvreaHeraclit,saucfiina74 69Problemadialecticesteopropoziiecarenuesteniciprobabil,nicineprobabil,fiindceaesteoopinie nestabil,ndoielnic,fiepentrucmulimeanuareasupraunuiobiectoopiniedeterminat,fiecareoopinie contrarceleisusinutedenelepi,fiecnelepiiauoopiniecontrarceleiamulimii,fieceiauopinii contrare,cumimulimeapoateaveaopiniicontrare. 70Eternitatealumiimaterialeesteprezentataicicaoproblem,decicaoopiniendoielnic.Convingerealui Aristotelesteclumeamaterialareatributuleternitii,fiindcnuarenceputisfrit. 71Nicipentruscopulpractic,moral,nicipentruscopulteoretic,speculativ. 72Cumamspusntronotprecedent,Aristotelnuamprtittotdeaunaprereaceternitatealumiiesteo problemgreudesoluionat.Aicielrecunoatecproblema,nciudagreutilor,poatefipus. 73Aristoteldeosebeteproblemaipremisa(propoziia).Premisaesteprobabilnsensulacceptatdelanceput, ntimpceproblemanuestencprobabil,ciurmeazsfiefcutprobabilprindiscuie. 74nceprivetenelesulfilozoficaltermenuluifiin,asevedeanotalmuritoarelaIntroducere/aTopica",p. 290. 316 TOPICAI,11,104b,105a esteuna,cumdeclarMelisos.nadevr,aluanseamprereaoricui,careseopuneopinieiobinuite,arfio nerozie75. Tezemaipotfiiafirmaiilepentrucaredispunemdeargumente76,daracesteasuntopuseopiniilorobinuite deexemplu,cumspunsofitii,cnutotcefiineaz,sauadevenitaa,sauafostdineternitateaa,cci,pretind ei,unmuzicantcareestegramaticesfeaa,frsfidevenitaaifrsfifostaadineternitate.Chiardacnu admitemaaceva,putemsocredemfiindcinvocunargument.

itezaesteoproblem,darnuoriceproblemesteotez77,fiindcuneleproblemesuntdeaanaturnctnu putemaveanicioopiniedeterminatntrunsenssaualtul.Darcotezesteoproblemesteevident.Cci, dupcelespusenainte,asupratezeisaumulimeaestedealtpreredectfilozofii,saufilozofiinusuntde acordntreeiinicimulimeanuestedeacordnsnulei,deoarecetezaesteoopinieparadoxal,nprezent, suntdenumitetezetoateproblemeledialectice.Nuarensnicioimportancumsuntnumiteele.Ccinoileam deosebitnupentruanscocinumenoi,cipentruasubliniadeosebireadintreele. Nusuntemobligaiscercetmfiecaretezifiecareproblem,cinumaipeacelecare,dincauzadificultilor, aunevoiederaionament,nuipeacelecareaunevoiedepedeapssaudesimplaperceperealucrurilor78.Acei, bunoar,carepunlandoialcatrebuiescinstim 75Pelngproblemipremis,Topicacunoateoatreianoiune:teza(9eou).Tezaesteoconcepie paradoxal"(iJTToXri4>icirapSo^o),adicesteprereaunuimarefilozof,nuoriceprereciudat.Ca exemplificare,citeaztezelefundamentaleatreimarindrumtoriaireflexieiantice:Heraclit,eleatulMelisosi alefondatoruluicoliicinice,Antistene. 76Argumentelesuntnsneltoare,sofistice. 77Tezaaredeciinelesuldeproblem,fiindcoricetezesteoproblem,adicunsubiectdediscuie.in EvulMediutermenuldetezseconfundacuaceladeproblemdiscutabil.Luthernsuianumitteze problemeleafiatelaWittenberg(1517)pentrudiscuie.Problemapusesteopropoziieasupracreianuputem aveaniciopreredeterminatntrunsenssaualtul.Aristotelconstatmaijoscnvremeasatoateproblemele dialecticesuntnumiteteze.Elinetotuisdifereniezenuaneletermenilorfundamentaliaidialecticiiproblema formuleazoalternativ,tezasepronunpentruunadinalternative,cafiindntemeiat. 78Nusevacercetandialecticoricetezioriceproblem,cinumaipeaceleacare,princoninutullormai dificil,meritsfiediscutate.Numeritsfiediscutateproblemelesautezelecare,fieprinimoralitatealor, meritafiblamateireprimatAristotelntrebuineaztermenuldepedepsire(no'Xaoic)saucare,fieprin caracterullorelementar,suntsoluionateprintrosimplpercepie. 105a 317 ARISTOTEL pezeiisiubimpeprinimeritpedeaps,iaraceicaresendoiescczpadaestealbnuaudectsi arunceprivirileasupraei.Nusecuvinestratmdialecticproblemeacrordovadestepreaapropiatsauprea ndeprtat:nprimulcaz,nuexistdificultate,naldoileacaz,dificultateaestepreamarepentruunsimplu exerciiu79. 12Raionamentuldialectic.Induciadialectic> Dupceamstabilitacestea,trebuiesartmctefeluridefundridialecticeexist.Unulesteinducia,cellalt esteraionamentul80.Amexplicatmaisusceesteunraionament81.Induciansesteridicareadelaindividual lageneraldeexemplu,daccelmaibunpilotestecelmaipriceputnprofesiuneasa,idacacelailucrueste valabilpentruvizitiu,atuncicelmaibunngenereesteacelcaresepricepenprofesiuneasa82.Induciaestemai convingtoare,maiclar,maiuordecunoscutprinsenzaieidecimaifamiliarmulimiinschimb, raionamentulestemaistringentimaiputernicnrespingereaadversarilor. 13<Celepatrumijloacedialecticengenere> Feluriledelucruriasupracrorasendreaptincareseformeazargumenteledialecticesestabilesccumam artatmai 79Dialecticanuseocupnicideproblemelepreauoare,nicidecelepreagrele,preandeprtate"desimplul exerciiuintelectual.Nutrebuiesuitmcprimulscopaldialecticiiesteexercitareainteligeneiprindiscutare proicontra. 80Scurtulcapitol12seocupdemetodeledentemeiereatezelordialectice.CainAnalitici,elesuntdou: inducia,careesteaezatnainte,isilogismul. 81ncapitolul1,dariaicisumar.Aristoteipresupunecnaturasilogismuluiestebinecunoscut,ceeace ndrepteteopiniaccelpuincartea1afostredactatdupcedescoperisesilogismuli1fcusecunoscut coliisale,chiardacnuerancdezvoltatnAnaliticaprim. 82nacestcapitol,inducianuesteprezentatcanAnaliticaprimII,23dreptconcluziaunuisilogismfundat peenumerareatuturorcazurilorspecifice,cidreptconcluziageneralizatoareaunuinumrlimitatdecazuri(nu individuale,cispecifice). 318 TOPICAI,14,105a nainte83.Mijloacelecareneajutsgsim,potrivitnevoilor,raionamentelesuntnnumrdepatru:ntiuleste formareapremiseloraldoileaestedeosebireamultiplelorsensurialecuvinteloraltreilea,descoperirea deosebirilordintrelucrurialpatruleaestecutareaasemnrilor84. ntrunanumesens,celetreidinurmmijloacesuntielepremiseccidinfiecaredineleputemscoateo premisdeexemplu,premisaputemdorisaufrumosul,sauplcutulsauutilul"senzaiasedeosebetede tiinprinaceeacpeceadinurmoputemredobndi,dacampierduto,peceadinti,nu"sntosulse

comportfadesntatecavigurosulfadevigoare".Ceadintipremispunenluminmulimeade semnificaiialeaceluiaitermenceadeadoua,deosebiriledintrelucruriceadeatreia,asemnriledintre lucruri. 14<Reguipentrualegereapremiselor> nceprivetepremisele,existatteachipuridealealege,ctefeluridepremiseamstabilitmainainte85. Aadar,putemsprimim 83Amcunoscutnaintematerialelesauelementeledincareseformeazargumenteledialecticeispreceanume lucrurisendreaptargumentarea:a)premisele,problemeleitezeleb)celepatrupredicabile(definiia, propriul,genul,accidentul)culocurilelorcomune.Vomcunoateacummijloacle"(opyava)careneajuts argumentm. 84Dincelepatrumijloace,celetreidinurmsuntcelemainsemnate,deielesereduc,nceledinurm,la premise.AldoilearelevmareaimportanacordatdeAristoteldefiniriitermenilor.Celemaimultedisputese alimenteazdinechivoculterminologiei.Celelaltedouaufostrelevatedinainte:dialecticavacutas descoperedeosebirile,caiasemnrilelucrurilor.Numaidupcevordarezultateacestetreimijloace,vom puteaalegeipropoziiile.nseiacestetreimijloacesuntformulatenpremise.Reducerealorlapremisenule tirbeteimportanamaimare. 85Vezimainaintecapitolul10,104a,undesaartatceesteopremisprobabil(dialectic):ntrebare probabilcarenuesteparadoxal.Propoziiile(premisele)dialecticesuntdepatruspecii:a)premiseleprobabile pentrutoatlumea,pentrumajoritatesaupentrunelepi,iar,printrenelepi,pentrutoi,pentrumajoritatesau pentruceimaideseamb)premiselecaresuntasemntoaresauanalogecelorsigurprobabilec)premiselece neagpremiselecontrarecelorprobabiled)premiseledeacordcunvturileartelor(tiinelor)recunoscute. Premiseleasemntoarecelorprobabilesuntcitateceledinurmiexemplificateprintrunprincipiual gnoseologieiaristotelice:fiindctiinacontrariilor 319 AR1STOTEL opiniilesaualetuturor,saualemajoritii,saualecelornelepi,iardintrenelepi,saualetuturor,sauale majoritii,saualecelormaideseamdeasemenea,putemsprimimopiniilecaresuntcontrarecelor105b obinuitesau,nsfrit,celescoasedinnvturileartelor.Opiniilecontrarecelorobinuitetrebuiesfie primitensensulartatmaisus,adicnegativ,contrazicndule.Estedeasemeneautilcaopiniilealesesfienu numaiacelecuadevratprobabile,ciiacelecareseaseamncuele,deexemplu:cpercepiacontrariiloreste unaiaceeai,ntructitiinacontrariilorestevalabilpentruambelepritotaanoivedemnueminddin ochioraz86,ciprimindnochiorazluminoas.Ccitotaasentmplilacelelalteorganesenzoriale. Auzim,nuemindceva,cireceptndcevalafelpentrugustipentrucelelaltesimuri. Maitrebuiesprimimcaprincipiuicatezceeacepareadevratntoatecazurilesaunmajoritatealor87.Cci adversariicarenuobservcntrunanumitcazlucrurilenustaulafellevorluadreptteze.Deasemenea, trebuiesalegempremiseledinargumentescrise,pecarelevomdispuneseparatpentrufiecaregen,deexemplu, despreBine,despreAnimal,ianumedespreoriceBinengenere,ncepndcuesena88.Totaatrebuies notmopiniilenelepilor,deexemplucpentruEmpedoclenumrulelementelorcorporaleestepatru89.Cci ceeaceaafirmatunomdeseampoatefiprimitcaoteztemeinic. Exist,pentruarezuma,treiclasedepremiseideprobleme:premiseetice,premisefiziceipremiselogice90. Unexempludepremiseticeste:ncazdeconflictntrendatoriri,vomdaascultaremaidegrabprinilor dectlegilor?Unexempludepremislogic:tiina esteunaiaceeai,totunaiaceeaiesteipercepiacontrariilor.Celelalteexemplesuntluatetotdinsfera organelorsenzoriale. 86AceastteorieapercepieiafostformulatdePlaton(nTimaios).inaceastprivin,Aristotelseopune fostuluisunvtor. 87npropoziiaaceastaaccentulcadepeceeacepareadevrat".Vomluacaprincipiipropoziiileceparafi adevrate,chiardacnusunt,fiindcadversarulnuobservexcepiileitransformpropoziiilenteze". 88Aristotelnesftuietesalegempropoziiileidincelecitite,dinopere,ordonnduledupgenullor, ncepndcudefiniia,cuesena,pentruaajungelaaccidente.Dialecticianultrebuiesifacfiedespretoate marileprobleme.Elvafacefieidespreopiniilefilozofilor. 89AceastreferinlatemacelorpatruelementealuiEmpedoclefixeazpaternitateauneiteoriipecareo susineiAristotel. 90Aristotelrezumfeluriledepropoziiidupdiviziuneasumardevenitclasic,adisciplinelorfilozofice.De remarcatesteatreiaclasdepropoziii,celelogice.Termenul 320 TOPICAI,15,105b,106a contrariilorestesaunuesteunaiaceeai?Unexempludepremisfizic:lumeaestesaunuesteetern?Acelai lucruestevalabilipentruprobleme.Careanumepremiseaparinuneiclasesaualteianuesteuordeartatprin simpldefiniie,citrebuiesncercm slecunoatempefiecarenpartepecaleainduciei,orientndunedup

exempleledemaisus91. Numaiadevrulasuprapremiseloriproblemelorsatisfacefilozofiadialecticasemulumetecuopiniaasupra lor92.Trebuieslumnstoatepremiselenaccepialorceamaigeneral,pentrucadintrosingurpremiss scoatemctmaimulte.Aa,deexemplu,trebuiesafirmmctiinaopuiloresteunaiaceeai,apoiceste aceeaipentrucontrariipentrurelativi93.Deasemenea,trebuiessubdividemacestepremisedinurm,attct ngduiesubdivizareadeexemplu,cesteunaiaceeaitiinabineluiiarului,aalbuluiianegrului,a receluiiacaldului,itotaamaideparte94. 15<A1doileamijloc:deosebireadesensaomonimelor> Desprepremiseialegerealor,celespusesuntdeajuns.nce106aprivetesensurilediferitealecuvintelor, trebuienunumaisleexpunem,cisleiexplicm95.Deexemplu,trebuiesspunemnunumaic delogicareaicisensulfavorabilrmaspnastzi.Setiec,laAristotel,logic"areiunsensmaipuin favorabil:aspectgeneralnumaiprobabil,purdialectic".Aceastaseconstatnexemplulcareilustreazlogica: tiinacontrariilorestesaunuesteunaiaceeai?"Maiestedenotatcexempluldefizicinemaidegrabde metafizici,deasemenea,clipseteunexempludematematic,poatefiindcdomeniulmatematiciirmne strindialecticiinaccepiaaristotelic. 91Adeseori,Aristotelnlocuietedefiniia,cndaceastaprezintdificulti,prinexemplificare,adicprintrun nceputdeinducie.AaprocedeazlaCategorii,capitolul4. 9"DeosebireadintreFilozofieiDialecticestenrealitatedeosebireadintretiinecuunobiectspeciali disciplinageneraluman,caresemulumetecuopiniiiprobabiliti.Sarputeainterpretadiferenacadou treptedecercetareaaceloraiprobleme. 93nCategorii,cercetndopuii,Aristotelaartatcopoziiacontrarestenumaiunadinformeledeopoziie, alturidealtetrei:a)opoziiacontradictorieb)opoziiaprivaieiiposesieic)opoziiarelativilorsau corelativilor.SeconstatncodatimportanaacordatdeAristotelprincipiuluictiinacontrariiloresteuna iaceeai". 94Acestpasajparecdsfaturicontradictorii:nticerespornimdelapropoziiictmaigeneraleapoi, recomandssubdividemopropoziiencazurispeciale. 321 ARISTOTEL dreptateaicurajulsuntunbinentrunsens,iarvigurosulisntosulsuntun binentraltsens,ciicsensurile suntdeosebitefiindcprimulsensexprimocalitateinerentlucrurilor,iaraldoileasensexprimunefect,nuo anumitcalitateinerent,itotaamaideparte. Dacuncuvntesteluatsubraportulspeciei96,nmaimultesensurisauntrunuisingur,vomcutas cunoatemnchipulurmtor,nti,trebuiesvedemdaccontrarultermenuluidataremaimultesensuri,i anumedaclearenoionalsaunumainominal97.nadevr,demulteorideosebireasevedendatchiarn cuvinte,deexemplu,ascuitnvoceseopunecontrargravului,iarlacorptocitului98.Estelimpededecic vorbimdesprecontrarulascuituluinsensuridiferite.Ccinuacelaiascuitestecontrarulgravuluiitocitului, deiascuitulestecontrarulamndurora.Maimult.Dacgravuluilavoceiseopunecontrarascuitul,lacorpurii seopunecontraruorul,aanctigravulesteluatnmaimultesensuri.Acelaiestecazulpentrufrumos, cruialaanimaliseopuneurtul,iarlacasiseopunedrpnatdecifrumosulesteuntermenomonim99. Lamultelucruriieselaivealndatdiferenanunominal,cinoional,cadeexemplu,laalbilanegru100. Spunemdeopotrivdespreovoceidespreoculoarecestealb(clar)sauneagr(ntunecat).La Sfaturilesecompleteazidialecticavaaplicaunpreceptsaualtulduptrebuineleargumentrii. 95Unimportantmijlocdialecticestecunoatereadiferitelorsensurialecuvintelor.Aceastpreocuparedomin ntreagaoperaristoteliceaseregsetenTopicaII,3inMetafizica,toatcarteaaVa,careesteunmic vocabularfilozofic.Aici,cainaltepri,scopulluiAristotelestenunumaisnirediferiteleaccepiiale termenilor,ciisleexplice,slediscutepentruadescoperioriginealor. 96Subraportulspeciei(tiJdSci),nseamn,potrivitcomentatoruluiAlexandros,subraportuldefiniiei,cumse vavedeamaijos,adicsubraportulobiectuluidesemnatdetermen. 97Pentruadescoperisensurilediferitealeunuitermenfilozofic,vomcercetasensuriletermenuluicontrarcelui dat,ianumesensurilereale,definitorii,nucelepurnominale. 98Termeniideascuit(6v)igrav(|3paxTl)ausensuridiferitenlimbagreac,pentrucarenuesteuors gsimechivalentelefuncionalenlimbanoastr. 99AristotelncepeOrganonu\(veziCategorii,cap.1)cucercetareasinonimeloriomonimelor. 100Aceeaigreutate,semnalatmaisus,deatraducesensurileluialb(Xeucric)inegru(ne'Xac) corespunztoarecelordinlimbagreac.Alb",nlimbanoastr,nunseamnclar",luminos". 322 TOPICA1,15,106a,b amndouacestea,diferenanustnnume,cinnoiune.Cciculoareanuestenumitclarnacelaisensca vocea.nsisenzaianenvedereazaceasta.Lucrurilecareposedaceeaiesensuntcunoscuteprinacelai organsenzorial,ntimpceclaritateanvoceinculoarenuesteapreciatprinacelaiorgansenzorial,ciadoua

prinvz,iarprimaprinauz.Totaa,despreascuititocitlagusturiilacorpuri,laacesteadinurmaprecierea sefaceprinpipit,laceledintipringust.inacestecazurinuexistdiferendenume,nicilalucrurilensele, nicilacontrariilor.Cciicontrariiamndurorapoartnumeledetocit. Maideparte,trebuieslumseamadacunsensaltermenuluiarecontrar,ntimpcecellaltnuaredeloc101. Deexemplu,plcereadeabeaaredreptcontrarneplcereadeaaveasete,ntimpceplcereadeavedeac diagonalaesteincomensurabilculaturanuarecontrar102.106bDeaiciurmeazcplcereaesteluatnmai multesensuri.Astfel,cuunaltexemplu,iubireaspiritualarecontrarulnur,ntimpceactulfizicnuarenici unul.Esteclarcaiubiesteuntermenomonim103. Deasemenea,trebuieslumseamalaintermediari,anumedacuniitermenicontrariauintermediar,iaraliinu au,saudacnamndoucazurileexistintermediari,darnuaceiai104.Deexemplu,ntrealb(clar)inegru (ntunecat)laculoareintermediarulestecenuiul,ntimpcelavocenuexistintermediari,iardaccumva exist,estevocearguit105,cciuniisusincvocearguitstaoarecumlamijloc.Deaiciurmeazcalb (clar)inegru(ntunecat)suntomonimi.Maideparte,trebuieslumnseamdacuniicontrariaumaimuli 101Sepoatentmplalauntermencumaimultesensuri,caunuldinsensurisaibuncontrar,darcellalts nuaib. 102Desigur,nuexistoneplceredeavedeacdiagonalaesteincomensurabilculatura.Darexisto asemeneaplcere? 103Aristotelopuneiubirea(4>iXiv)spiritualsauintelectual(icardttivSidvoiav)iactul(Jvt'pyeia),erotic, corporal(icardttii'awuaTiicn'f).Cnumaiprimaarecontrarnur,nuialdoilea,estediscutabil.nsui Aristotelrecunoatecaiubi"esteuntermencudounelesuri. 104Pentruadescoperiiexplicaomonimele,vomcutalatermeniicontraridacausaunuauintermediari,de exemplu,alb(clar)arelaculoareunintermediar,nuilavoce,celpuinnsensuladevratalcuvntului,cci rguitnustlamijlocntrevoceclarivocentunecat(neagr"). 105Termenulgrec(tooou<j)dv)estedeasemeneagreudetradus.Elnseamnivocesurd",careseapropie devocentunecat. 323 ARISTOTEL intermediari,iaralii,numaiunul,calaalbinegru.Laculoriexistmaimuliintermediari,lavoce,numaiunul, vocearguit. Deasemenea,laopoziiacontradictorie106trebuiesobservmdacesteluatnmaimultesensuridaceste luatnm,in>ultesensuri,iopusulvaaveamaimultesensuri.Astfel,anuvedea"esteluatnmaimulte sensuri:ntruncaz,cnd,,nuarevederea",ntraltul,cndvedereanuesteexercitatactual".Dacesteaa,i ,,avedea"vafiluatnmaimultesensurianume,opusulluianuaveavederea"esteaaveavederea",iaropusul luianufiexercitatactualvederea",afiexercitatactualvederea". Totaatrebuiesainemseamadesensuriletermenilordeprivaieiposesie107.Dacaunuldintreeiesteluatn maimultesensuri,icellaltvafiluatlafel.Astfel,dacaasimi"aremaimultesensuri,dupcumseraporteaz lasufletsaulacorp108,totaaanusimi"aremaimultesensuri,dupcumseraporteazlasufletsaulacorp. Ctermeniipomeniiaiciseopuncaprivaieiposesieesteclar,deoareceanimaleleposeddelanatur amndoufeluriledesimire,celsufletescicelcorporal. Maideparte,trebuiesinemseamadeformeleflexionarealecuvintelor109.Cnd,deexemplu,nchipjust" esteluatnmaimultesensuri,ijust"vafiluatnmaimultesensuri.Dupcumnelegemnchipjust",totaa vomnelegeijust".Deexemplu,dacnchipjust"eluatnsensuldeaapreciapotrivitcupropriaconvingere saudupnaturalucrurilor,totaavomluaijust".Maideparte,dacasntosul"esteluatnmaimultesensuri, totaanchipsntos"vaaveamaimulte 106Opoziiacontradictorieestenegaiacarepoateaveamaimultesensuri.ncazuldefaceledousensuri sunt:actualivirtual. 107PentruAristotel,privaiaposesiaesteunadintrecelepatruopoziii,alturideopoziiacontradictorie, opoziiacontrariopoziiarelativ(veziCategorii,cap.10).DenotatestecAristotelnuseocupaiciide opoziiarelativilorpentrudescoperireaomonimelor.Esteolacunpecareoresimim,datfiindimportana noiuniiderelaie. 108Aristotelrecunoateaicicasimi"seaplicdeopotrivlacorp,cailasuflet,ceeacenseamno apropiereasufletuluidecorp. 109Omonimiaseconstatprincontrariiidaccercetmformeleflexionarealecuvintelor,cunoscute gramaticii:substantiv,adjectiv,verb,adverb.Formeleflexionareseapropiedeparonime(Categorii,cap.1).cai decelenrudite,decareAristotelsevaocupaaicincarteaII,cap.9.Cumesteadverbul,totaavafii adjectivul,deexemplu,nchipsntos"isntos",iinvers. 324 TOPICAI,15,106b,107a sensuri.Deexemplu,dacsntos" nseamnceeaceproducesntatea,ceeaceontreineiceeaceo manifest,totaanchipsntos"vansemnanchipdeproducereasntii",nchipdentreinerea

sntii"inchipdemanifestareasntii".Totaancelelaltecazurincaretermenulrespectivesteluatn maimultesensuri,iformeleflexionarederivatedinelvoraveamaimultesensuri110,i invers. Deasemenea,trebuiesinemseamadegenuriledecategoriicroralepoateaparineuntermenisobservm dactotdeaunasuntaceleai111.Dacnusuntaceleai,frndoialctermenulesteomonim.Aa,deexemplu, binelelamncareesteceeaceproduceplcere,iarnmedicin,ceeacentreinesntatea.nceprivetesufletul, bineleesteocalitate,cumsuntcumptarea,curajulsaudreptatea,itotaancepriveteomul.Uneoribinelese raportlatimp,ca,deexemplu,dacfacembinelelatimpulpotrivit,cciceeacesentmplaa,sespunec esteunbine.Adeseoribineleseraportlacantitate,cndnseamnmsura,deoareceimsuranseamnbine. Urmeazcbineleesteomonim.Lafel,clarul(albul)lacorpesteoculoare112,iarlasunetesteceeaceseaude cuuurin.Acelailucruestevalabilpentruascuitelnuareacelaisensn toatecazurile.Unsunetascuiteste sunetulrepede113,cumnenvateoriamatematicaArmoniei114,ununghiascuitesteununghimaimic dectunghiuldrept115,iaruncuitascuitesteacelcaresfretecuunvrfascuit116. 110Daccuvntulsimbolizeazreprezentareaireprezentareareflectobiectul(vezi:Despreinterpretare,cap. 1),flexiunilecuvntuluineajutsdescoperimdiferitelereprezentricorespunztoare,aanctomonimia cuvintelorsetranspuneinformelelorflexionare. 111Unaltmijlocdeadescoperiomonimeleestecercetareadacuntermenaparinemaimultorgenurii categorii.Dacseconstataceastapartenendiferit,sedovedeteastfelomonimialui.Aristotelilustreaz concepiasaprincuvntulbine",careesteuntermentranscendental",adicdeceamainaltgeneralitate. Bineleinedecelpuinpatrucategorii:a)aciune(ceeaceproduceplcereintreinesntatea)b)calitate(de exemplu,moral,curaj,dreptate,cumptare)c)timpul(timpulpotrivit,ngreceteicaipocd)cantitate(msura esteunbine). 112Lacorp,albul(clarul)esteocalitate,lasunetesteoaciune. 113Decisunetulaparinecategorieideaciune. 114PitagoricieniierauconsideraintemeietoriiArmoniei"sauteorieimatematiceamuzicii. 115Unghiascuitinedecategoriarelaiei. 116Vrfulascuitalcuituluiinedecategoriacalitii. 107a 325 ARISTOTEL Trebuieslumnseamigenurilelucrurilorcareauacelainume117isvedemdacelesuntdeosebite,fr sfiesubordonate,cumdeexemplumgar"nseamntotodatunanimalimain118.Aicinoiuneacare corespundecuvntuluiestedeosebitunavaexprimaunanumitanimal,cealaltoanumitmain.Dac genurilesuntdeosebite,darsubordonate,nuestenevoiecanoiunilesfiediferite.Astfelianimalipasresunt genurilecorbului.Dacacumspundesprecorbcesteopasrei,deasemenea,cesteunanumitanimal,enun despreelamndougenurile.Totaa,cndnumesccorbulunanimalnaripatcudoupicioare,spun despreelcesteopasre.Dimpotriv,aceastsituaienuestevalabilpentrugenurilenesubordonateunele altora.Dac,deexemplu,numesccevaomain,nuspuncesteunanimal,iardaclnumescanimal,nuspun cesteomain. Trebuiesavemnvederens,ncazulcgenurilesuntdeosebitefrafisubordonate,nunumaitermenul respectiv,ciicontrarulsu119.Dacacontrarulesteluatnmaimultenelesuri,esteevidentcitermenuln discuievafiluatnmaimultsensuri. Estedeasemeneautilsavemnvedereidefiniiatermenilorcompui,cumsuntdeexemplucorpclar(alb)i voceclar(alb).nacestcaz,cndeliminmceeaceestepropriu,trebuiesrmnaceeaidefiniie120.Aa cevanusentmpllatermeniiomonimi,adiclacei107bdecarevorbeammainainte.ntruncazestevorba deuncorpdecutaresaucutareculoare,ntraltuldeovocecareseaudeuor.Daceliminmcorp"i sunet",ceeacermnenuesteacelailucrun 117Aristotelcerceteazcazultermenilorcare,deiauacelainume",adicaceeaicategorie,aparinunor genuridiferite,fiecsuntsubordonate,fiecnusunt. "'nlimbagreac,cuvntulmgar(ovoc)areacestedousensuri,adicelaparineIadougenurideosebite,dei ambeleindecategoriasubstanei.Genurilenusuntnssubordonate,cidisparate.Dacgenurilesunt subordonate,cumvaartaunexempludemaijos,omonimianuestenecesar. 119Esteunultimloccomunscosdinraportareaunortermenilaaceeaicategorie:cercetareatermenilorcontrari diversitateadesensurialecontraruluidlalumindiversitateadesensurialetermenuluidat. 120Sexaminmacumsensuriletermenilorcompui(toOouimOenevov),adicaexpresiilorformatedin doucuvinte,dintrecareunulestecomun.nacestcaz,dacsenlturceeaceestepropriufiecreiexpresii(de exemplu,culoareivoce)artrebuisrmnaceeaidefiniie(albul,adicclarul),ceeacenusentmpl termenulesteomonim,findcelaresensuridiferite,dupcumseapliclaculoaresaulavoce.Existdecidou definiii,nuunasingur,cumsentmpllasinonime.

326 TOPICAI,15,107b amndoucazurile.Artrebuisfieaa,dactermenulclar(alb)enunatdespreamndoiarfisinonim121, aadar,dacaraveaacelaisens. Adeseori,frsobservm,omonimiasestrecoarndefiniiilensele,deaceeatrebuiesconsidermcuatenie idefiniiile.Dac,deexemplu,ceeacemanifesticeeaceproducesntateastntroproporiemsuratcu nsisntatea,nutrebuiesfimmulumiicuaceastdefiniie,citrebuiescercetmncesensafostluat termenulntroproporiemsurat"nambelecazuri,anumedacntruncazproporiemsurat"nunseamn cantitateaceproducesntatea,iarncellaltcaz,calitateacesemanifestcastaredesntateaunuisubiect122. Maideparte,savemnvederedactermeniidaisuntcomparabilidinpunctuldevederealmaimultuluiimai puinuluisaualegalitiingradaie,ca,deexemplu,voceclarihainclar(alb),gustascuit(neptor)i voceascuit123.nadevr,c/ariascuitnupotfispusedesprefiecaregrupdedouobiectenicingradegal, nicingradmaimaresaumaimic.Urmeazdeaicicclariascuitsunttermeniomonimi,ccisinonimelesunt totdeaunacomparabile,adicelesuntatribuitelucrurilornacelaigradsaungradmaimaresaumaimic. Deoarecegenurilediferiteinesubordonateaualtediferenespecifice,ca,deexemplu,animalitiinn adevr,acestenoiuniaualtediferene,trebuiescercetmdacnsuirilenumiteprinacelaitermensunt diferenealeunorgenuridiferite,darnesubordonateunulaltuia,ca,deexemplu,ascuit lavoceilacorp.n adevr,ovocesedeosebetedealtvoceprinaceeacestemaiascuittotaauncorpsedeosebetedealtul prinaceeacestemaiascuit.Urmeazdecicascuitesteuntermenomonim,fiindceldesemneazdiferene aleunorgenuridiferitenesubordonateunulaltuia124. 121Dacarfisinonimtermenuluiidenticnunumaiprinnume,ciiprindefiniie. 122ncazuldefaesteomonimie,fiindcntroproporiemsurat"aredousensuri,dupcumseraporteaz lacantitatesaulacalitate. 123Untermen,careesteaplicatladoulucruri,ca,deexemplu,alb(clar)laculoareivoce,esteomonimdac culoareaivoceanupotficomparatenicidinpunctuldevederealmaimultuluiimaipuinului,nicidinpunctul devederealegalitii.Sinonimelesunttotdeaunacomparabileicaatareaparinlucrurilornacelaigradsaun graddiferit. Esteomonimtermenulcare,aparinndunorgenuridiferitenesubordonate,seraporteazIadiferenespecifice, deexemplu,ascuit"lavoceilacorpexprimfiecareoaltdiferen,potrivitfiecruiadingenurile nesubordonate. 327 ARISTOTEL Maideparteestedevzutdaclucrurilecuprinsesubacelainumeaudiferenedistincte,ca,deexemplu,culoare lacorpiculoarelamuzic125.Culoarealacorpuriarediferenadeamprtiasaudearestrngevederea,n timpce,nmu/ic,culoareanuareaceeaidiferen126.incazuldefaurmeazcculoareaesteuntermen omonim,ntructaceleailucruriauaceleaidiferene. Deoarecespecianuesteniciodatdiferenaanimic,trebuiescercetmdaclucrurilecuprinsesubacelainume semnific,unele,ospecie,altele,odiferen,ca,deexemplu,clarul(albul)estelacorpospecieaculorii,iarla voceodiferen127.Cciovocesedeosebetedealtaprinclaritateaei. 16<A1treileamijloc:cutareadifereneloi> Oridecteoriuntermenaremaimultesensuri,trebuiesrecurgemlaacestemijloace,precumilaaltelelafel. nceprivete108adifereneledintrelucruri,eletrebuiesfiecercetatencadrulaceloraigenuri,ntrebndune, bunoar,princesedeosebetedreptateadecurajiprudenadecumptare(toatefcndpartedinacelaigen), precumincadrulaltorgenuri,carensnusuntpreandeprtateuneledealtele,ca,bunoar,diferenadintre senzaieitiin.Lagenurilemultndeprtateuneledealtele,diferenelesuntctsepoatedeevidente128. 125Esteomonim(acelainume")termenulcareexprimdiferenespecifice,dupcumseapliclaogrupde lucrurisaulaaltgrup,deexemplu,culoare,lacorp,iculoare,lamuzic(cromatic). 126Lacorpuri,albulapareochiuluicamaintins,iarnegrulcamairestrnslamuzic,diferenelentreclari ntunecatsuntalteledectacelealecorpului.Deaceeaesteunomonimcuvntulcaremarcheazdiferenele variabiledupgenullucrurilor.Cuvntulesteacelai,darlucrurilesuntdeosebite.Dacdiferenelesuntaceleai, ilucrurilesuntaceleai,adicnuseaflnfaaunuiomonim. 127Deoarecespecianuesteodiferen,cumalbul(clarul)esteospecielaculoareiodiferenlavoce, urmeazctermenulalb,careeste,dupmprejurri,specieidiferen,nupoatefidectomonim. 128Altreileamijlocsauinstrumentalargumentriiestecutareadiferenelordintrelucruri.Capitolulestescurt, fiindcnuformuleazinuexemplificreguliledescopeririidiferenelor.Aristotelsemulumetesfixeze cadrulncarecutareadiferenelorestefecund.Nu vomcutadifereneledintregenurileprea ndeprtate,fiindc 328 TOPICA1,18,108a 17<A1patruleamijloc:cutareaasemnrilor>

Asemnriletrebuiesfiecutate.nprimulrnd,nlucrurilecaresuntclasatengenurideosebite129,prin procedeulurmtor:AiBsecomportunulfadealtul,cumsecomportunulfadealtulCiD,deexemplu, tiinaestefadetiut,casenzaiafadesensibilsauAseaflnB,totaacumCseaflnDdeexemplu, cumvedereaseaflnochi,totaaintelectulintuitiv(vouc)seaflnsuflet,icumliniteaseaflnmare,tot aavntulseaflnaer. Trebuiesneexercitmncutareaasemnrilor,ndeosebilagenurilemaindeprtateuneledealtele,cci atunciasemnrilecelelaltevorfigsitemaiuor.naldoilearnd,trebuiescutmasemnrilelucrurilorcare suntclasatesubacelaigen,isvedemdaceleauunelementidentic,deexemplu,om,calicinecciprin elementulidenticeleseaseamn. 18 <Utilitateaultimelortreimijloacedialectice.Desprelocuriledialectice> Cercetareanumruluidenelesuripecareleareuncuvntestededouoriutil130:attpentruclaritateace rezult(ccivomcunoatemai acestediferenesuntevidente.Vomcutansdiferenelenacelaigensaungenurilenrudite,fiindcnaceste cazurielesuntmaigreudegsit.Asemnrileumbrescdiferenele.ndeosebi,meritsfiesubliniatapropierea, nuiidentitatea,dintretiinisenzaie(percepie).Greutateaconstndescoperireadiferenelordintretiin isenzaie.Incepriveteregulilepentrudezvluireadiferenelor,indicaiilecapitoluluiprecedentpentruevitarea echivocurilorpotaducepreioaseservicii.Cunoatereadiferenelorfaceimposibilechivoculomonimiei. Aristotelcerceteazlasfrit,caalpatruleainstrument,cutareaasemnrilor.Intimpcediferenelesuntcutate ngenurilecelemaiapropiatesauchiarnacelaigen,asemnriletrebuiesfiedescoperitemaialesngenurile celemaindeprtate,fiindcn,genurilenruditesuntevidente.npuineleindicaiiasupraregulilorpentru dezvluireaasemnrilor,Aristotelineseamaiderelaii(primulexemplu)idegenuriispecii,deridicareade laspeciilagenulcomun(aldoileaexemplu). Acestcapitolevidenia/utilitateaatreidincelepatruinstrumente"aleargumentrii.Primul,referitorla alegereapremiselor,estedeoutilitateindiscutabil,fiindcnuexistargumentaredialecticfrpremise (propoziii). 329 ARISTOTEL binesemnificaiauneiaseriuni,dacamartatcaresuntnelesurileei),ctipentruaneasigurac raionamentelesedesfoarnconcordanculucrurilensei,nucutermenulce1exprim131.Ctvremenu amclarificatnctenelesuriestentrebuinatuntermen,esteposibilcarespondentulintrebtorulsnuse gndeasclaacelailucru.Dac,dimpotriv,sauclarificatdiferitelenelesurialeunuicuvntisaartatlace lucrunegndimcndseformuleazontrebare,ntrebtorulsevafacedersdacnuipotriveteargumentarea cuacestneles. Cercetareaaceastamaiesteutilattpentruanunenelaprinparalogismepenoinine,ctipentruanu nelaprinparalogismepealii132.Cci,cunoscnddiferitelenelesurialeunuicuvnt,nuvomfiniciodat nelaiprinparalogisme,nschimb,suntemfcuiatenidacntrebtorulargumenteazasupraaceluiaipunct. Dacnoininepunemntrebarea,vomfinstaresinducemneroarepealtulprinparalogisme,ncazulc respondentulnucunoatetoatenelesurilecuvntului.Totuiaceastanuesteposibiltotdeauna,cinumaidac, dindiferitenelesuri,unelesuntadevrate,iaraltelefalse.noricecaz,acestfeldeaargumentanuinede dialectic.Deaceeadialecticieniitrebuieseviteprintoatemijloaceleacestediscuiiverbale,afaranumaidac nusuntemcutotulincapabilideadiscutaaltminteriasupraobiectuluidat. Descoperireadeosebirilordintrelucrurineajutsraionmasupra 108bidenticuluiidifereneidinlucruriiapoipentruacunoateceeste fiecarelucruparticular133.Ceaneajutsraionmasupraidenticului idifereneidinlucruri,estedelasineneles.Ccidacamdescoperi 131Aristotelaratprimeledouutilitialeceluidealdoileainstrument:cutareadiferitelorsensuriale termenilorndiscuie.Primautilitateestectimmaibineceeacesusinemadoua,cargumentarease desfoarnconcordanculucrurilensele,nucutermeniintrebuinai.Nepndeteprimejdiadeadiscuta desprelucrurideosebitemascatedeacelaitermen. "2Atreiautilitate:precizareatermenilorevitparalogismele,sofismele.Disputadialecticsedeosebetede discuiasofisticprininteniadeaevitasofismeleiparalogismele,ntimpcesofisticaurmreteintenionat inducereaneroareprinechivocuri,atuncicndunuldinsensuriesteadevraticelelaltefalse.Dialecticianulva evitapectposibildiscuiilepurverbale.Aristotelcondamnstratagemelesofistice,dartiessefoloseasciel deele,celpuinpentruaartavirtuozitateasadialectic. 133Utilitateaceluidealtreileainstrumentestedubl:a)descoperinddifereneledintrelucruri,excludem,prin chiaraceasta,identificareautilitateevidentb)descoperinddiferenele,ajungemscunoatemceesteun lucru,esenalui.Definiiasefundeazpecunoatereadiferenelordegenispecie. 330

TOPICAI,18,108b odiferendeoricefelnlucrurileasupracrorasediscut,princhiaraceastaamartacelenusuntidentice.n cepriveteajutoruldatpentruacunoateceesteunlucru,noideterminmnoiuneadefinitoriepropriefiecrei substane,cuajutoruldiferenelorceisuntcaracteristice. Cunoatereaasemnrilorneestedeajutorattpentrudovezileinductive,ctipentruraionamenteleipotetice deasemenea,eaneajutsformulmdefiniii134.Eaneestedeajutorpentrudovezileinductive,fiindcnoi urmrimsgsimgeneralulprinadunareadecazuriindividualeasemntoare.Ccinuesteuorsfacem induciifrscunoatemasemnriledintrecazurileindividuale135.Deasemenea,eaestedeajutorpentru raionamenteleipotetice,fiindcesteprobabil136c,ncazurileceseaseamn,ceeaceseconstatntruncaz estevalabilpentrutoatecazurile.Astfel,dacntrunuidincazurilenrudite,dispunemdinbelugdeargumente, vomcdeadeacordnprealabilcceeaceesteadevratpentruuncazesteadevratipentrucelelalte.Ceeace amdoveditlaprimul,princhiaraceastaamdovedit,petemeiulipotezei,ilacazuldefa.Cci,pentruaface demonstraia137,amadmisdelanceputipotezactotceesteadevratpentruacelcazesteadevratipentru cazuldefa. nsfrit,cunoatereaasemnrilorestedeajutorpentruformulareadefiniiilor,fiindcdacsuntemcapabilide avedeadintrodatceeaceesteidenticnfiecarecazindividual,nuvomovisgsimgenulsubcarecade lucruldefapecareldefinim.Ccigenultrebuiesfie,printrepredicatelecomune,acelcareexprimmai deplinesena138. 134Utilitateaceluidealpatruleainstrumentestetripl:a)ajutalaformareauneidoveziinductiveb)face posibilunraionamentdinipotez"c)ajutidefiniia,carepunelacontribuienunumaidiferenele,cii asemnrile.Prinraionamentipotetic"saudinipotez"(iuiroOc'accoc),Aristotelnunelegeceeacenoi numimaa,ciunraionamentfundatpeopremismajoracceptatdeacelcucaresediscut.Concesiaeste fcut,cumvomvedeamaijos,petemeiulanalogiei,adicpetemeiulipotezeicceeaceesteadevratpentru unelecazuriesteadevratipentrucazurileasemntoare. 15Nunumaicestegreusfacemoinduciefrgsireaasemnrilor,ciestedeadreptulimposibil.Inducia urmretesdescoperegeneralul,identiculncazurileindividuale. 136ProbabilulesteexprimatprintermenulcvSo^ov. 137Demonstraia(dTTo'Sci^ic)esteluataicinsensulDialecticii(Topicii),nualAnaliticii. Definiiaseservetedecutareaasemnrilor,nprimulrnd,pentrugsireagenuluicareexprimmaideplin esena. 331 AR1STOTEL Totaa,pentrudeterminarealucrurilorcaresuntfoartendeprtateuneledealtele,cunoatereanoteloridentice neajutsformulmdefiniialor,deexemplu,liniteamriiesteaceeaicutcereavnturilornaer(fiecare fiinduncazderepaos),iarpunctulestepentrulinieceeaceesteunitateapentrunumr(amndousuntprincipii). nadevr,dacconsidermcagennotelecomunealeacestorcazuri,nuvomajungelaodefiniienepotrivit. Ccicamnacestchipobinuiescsiformulezedefiniiilefuritoriidedefiniii139.Eispuncunitateaeste principiulnumruluiipunctul,principiulliniei.Esteevidentceiaazgenulnceeaceleestecomun. Acesteasuntmijloaceleprincaresuntefectuateraionamentele.Dimpotriv,locurilecomune,pentrucare mijloaceledecareamvorbitsuntdefolos,sunturmtoarele140. 139Furitordedefiniieesteoriceomdetiin,ndeosebimatematicianul. 140Dupcencapitolele1318Aristotelacercetatinstrumentele(opyara)raionamentelordialectice,urmeaz scercetezelocurilecomune(toitoi),careocupceamaimareparteaTopicii(crileHVII).Pnacumnusa ocupatdelocurilecomune,cideconditilelorgenerale. 332 CARTEAaIia <Locurilecomunealeatributeloraccidentalo 1<Privirigeneraleasupralocurilorcomunealeaccidentului> Uneleproblemesuntgenerale,altelesuntparticulare141.Generalesunt,deexemplu,propoziiile:oriceplcere esteunbine"inicioplcerenuesteunbine"particularesunt,deexemplu,propoziiile:uneleplcerisuntun bine" iuneleplcerinusuntunbine".Amndoufeluriledeproblemeauncomunlocurile142cuajutorul crorastabilimsaurespingemuniversal143opropoziie.nadevr,dacamdoveditcunatributaparinetuturor cazurilor,amdovedittotodat 41Problemelesuntgenerale(universale)iparticulare,cumsuntipropoziiile(premisele). 42Locul(to'ttoc),nlatinete:locussaulocuscommunisesteunpunctdevederegeneralsaucomun"mai multorsubiectederaionament. Laamndoufeluriledeproblemeexistlocuricomunedestabilireiderespingereuniversal.Propoziia universal,afirmativsaunegativ,includepropoziiaparticulardeaceeaicalitate. 109a

333 ARISTOTEL catributulaparineictorvacazurideasemenea,dacamdoveditcatributulnuaparineniciunuicaz,am doveditcnuaparinenicictorvacazuri.Deaceea,mainti,trebuiesvorbimdelocurilecareresping universalopropoziie,fiindcastfeldelocurisuntcomunetotodatproblemelorgeneraleiproblemelor particulare,ideasemeneafiindcoameniiformuleazmaidegrabtezeleafirmativedecttezelenegative,iar ceicediscutcueitrebuiesleresping144. Estefoartegreusconvertim145denumireapropriescoasdinaccident,ccinumailaaccidentesentmplc unlucruestevalabilnumainanumitprivin,nuuniversal.Dimpotriv,denumirilescoasedindefiniie,din propriuidingensuntnecesarconvertibile.Aa,deexemplu,dacunuisubiectiaparineatributulanimalcare mergepedoupicioare",vafiadevratsspunemprinconversiunedespreacestsubiectcesteunanimalcare mergepedoupicioare".Totaadacdenumireaestescoasdingen:dacunuisubiectiaparineatributuldea fiunanimal,atuncisubiectulesteunanimal.Acelailucruestevalabildesprepropriu:dacunuisubiecti aparineatributuldeaficapabilsnveegramatica,atuncielvaficapabildeanvagramatica.Niciunul dintreacesteatributenupoatesaparinunuisubiectnumaintroanumitprivin,cinumainchipabsolut. Dimpotriv,laaccidente,nimicnuopretecaelesaparinsubiectuluinanumitprivinde 144Cuprecderedialecticaseopune,respinge,nustabilete.Earespingepropoziiileuniversale,fiindcprin aceastaearespingeipropoziiileparticulareifiindcoameniiformuleazndeosebitezesauprobleme afirmativecarendiscuiesuntrsturnateTotui,Aristotelvacercetailocurileproblemelorparticulare,aicin carteaaIlIa,6Respingerileuniversalesuntrespingerileprincaresedovedescpropoziiilecarecontrazico problemsautez.ndialectic,dominrespingerile. 145DelaAlexandrosdinAfrodisias,comentatoriisuntdeacordctermenuldeconversiune(vTi<jTpe<}>iv) areaiciunsensdeosebitdesensurile destuldenumeroaseacceptatenAnalitici.Aristotelsusine,nacest pasaj,cpredicateleaccidentalenupotficonvertitecusubiectul,aacumsuntconvertitepredicatelecare exprimdefiniia,propriulichiargenul, fiindcsubiectulipredicatulseacoper.Dacns,cumsusinemai jostextul,accidentulestetotdeaunaluatnanumitprivin",adicparticular,nuabsolut"(omulestealb"= uniioamenisuntalbi"),atunciconversiuneaesteposibilCcitoatejudecileparticulareafirmativesunt convertibile.TrebuiedecisadmitemcAristoteliatemenuldeconversiunentrunsensdeosebit,probabiln sensuldesimplschimbaredetermeni,dedenumiri,schimbarecarelaaccidentesefacenumainanumit privin"(icajdtisauTffj),nuabsolut(dirXwc)sauuniversal"(ica86\ov). 334 TOPICAII,2,109a mplualbeaasaudreptatea.Deaceeanuestedeajunssdovedim albeaaidreptateaaparinunuisubiect,pentruadovedicacesta stealbsaudrept.Cciacestpunctrmnediscutabilideaceeavom snunecsubiectulestealbsaudreptnumaintroanumitprivin146. nacestcaznuexistconversiunenecesarcuaccidentele. nafardeacestea,trebuiesdeterminmerorilecaresentlnesclaprobleme.Elesuntdedoufeluri,fiind cauzatedeofalscontestaresaudeoabateredelavorbireaobinuit.Ccisvresceroriaceicarefacfalse constatriidecicarespuncunuilucruiaparineunatributcarenuiaparine147,iaraceicaredaulucrurilor unnumestrinlor(ca,deexemplu,adenumiom,unplatan)148seabatdelaterminologiaobinuit. <Locurilecomunecareservescrespingerii> Unprimloccomunconstnavedeadacnucumvasaatribuitunuilucrucaaccident149ceeaceiaparinen altfel.Aceasteroaresesvretedeobiceifadegenurilelucrurilor150cndcinevaspunecnumai accidentalalbulesteoculoare,ccinuaccidentalalbulesteoculoare,ciculoareaestegenulsu.Sepreapoate cacelcare 146Daccinevaesteaccidentaldreptsauesteaccidentalalb(deexemplu,etiopieniiaudiniialbi),nuvomputea spuneuniversalcelestedreptsaucestealb.Accidentulaparinetotdeaunananumitprivin"sauparial. PentrucomentatorulAlexandros,oeroaredeconstatareesteconcepiacsufletulestenemuritorsaucdoiplus doifaccinci. 48Uneoridenumireaeronatnuesteattdeizbitoare.Suntunelenumeimpropriicaretrecneobservate,de exemplu,denumirealuiPlatoncadialecticianul". Dupintroducereacapitolului1,urmeazcercetarealocurilorcomunealeaccidentului,careestepredicabilulcel maislab,darcelmaiobinuit.Aristotelnuexplicinsdincemotivencepecercetarealocurilorcomunecucele aleaccidentului.Primulloccomunestegrijadeanuconsideracaaccidentunpredicatcareaparinesubiectului subalttitlu(gen,propriu,definiie),deexemplu,aspunecalbulestenumaiaccidentaloculoare. Genulestemaiaproapedeaccidentdectdefiniiaipropriul.Deasemenea,pecndgenulareoextensiunemai maredectsubiectul,caracteristicvalabililaaccident,definiiaipropriulauosferegalceleiasubiectului. 335

ARISTOTEL 109bformuleazopropoziiepentruadefini,sspun,deexemplu,cdreptateaesteaccidentalovirtute".Dar, adeseori,frsfiformulatodefiniie,esteevidentcgenulafostconsideratcaunaccident,ca,deexemplu, cndsespunecalbulestecolorat151icmersulestenmicare.Cciniciunatributderivat152dingennu esteniciodatafirmatdesprespecie,citotdeaunagenurilesuntenunatedesprespeciilelorsinonimic,deoarece speciileprimesctotodatnumeleidefiniiadelagenurilelor.Aadar,cinespunecalbulestecolorat"nua desemnatprincolorat"genulalbuluiinicipropriul,nicidefiniiasa,cisafolositdeunnumederivat.Cci definiiaipropriulunuilucruaparinluiiniciunuialtlucru,ntimpcecoloratesuntmultealtelucruri,ca lemn,piatr,om,cal.Esteevidentcaatributulcolorat"esteconsideratunaccident. Unaltloccomunestecercetareatuturorlucrurilor,desprecareunadversaraafirmatsauanegatuniversalun atribut153.Darcercetareaacestorlucruritrebuiesfiefcutspeciecuspecie,nuindividcuindivid,caresunt frnumr.Procedndaa,cercetareavafimaimetodicipecimaiscurte.Trebuiesancepemexaminareade laclaselecelemaicuprinztoareismergemprogresivpnlaspeciileindivizibile.Dac,deexemplu,cinevaa spusctiinaopuiloresteunaiaceeai,trebuiescercetmdacesteunaiaceeaitiinaopuilorrelativi, contrari,privativisauposesiviicontradictorii.Daccercetareanuadatunrezultatclar,trebuiescontinum diviziunea,pnceajungemlaspeciicarenumaipotfidivizate,isvedem,deexemplu,dacprincipiulse apliclafapteledrepteinedrepte,ladubluilajumtate,laorbireivedere,lafiininefiin154.idacsa dovedit 151Culoarea"esteungencareservetedefiniieialbului".Dartermenulderiva(paronim")dinculoare", adjectivulcolorat",esteatribuitalbului"caunaccident,cumderivatuldinmicare",adverbul,,nmicare", esteatribuitaccidentalmersului",caresedefinetecaomicare". 152Niciunparonim",deexemplu,colorat"dinculoare". 153Acestloccomuncerceteazdacatributulaccidentalafirmatsaunegatuniversaldespreunsubiect contrazicesaununaturasubiectului.Pentrusimplificareacercetrii,vomineseamadespecii,caresuntlimitate canumriindivizibile,nudeindivizicaresuntnnumrnedefinit.Speciilesuntoarecumadevraiiindivizi" (aTona). 154Sevacercetadacprincipiultiinaopuiloresteunaiaceeai"seaplicispeciilorultimedeopui,ca dreptinedrept(opoziiecontrar),dubluijumtate(opoziierelativ),orbireivedere(opoziieprivativ), fiininefiin(opoziiecontradictorie) 336 TOPICAII,2,109b,110a desprevreunuldinacestecazurictiinanuesteunaiaceeai,6blemaafostscoasdindiscuie155.Acelai lucruestevalabilpentruapartenenauniversalnegativ.Acestloc,dealtminteri,estedeopotrivaplicabil156la stabilireacailarespingereaproblemelor.nadevr,dacseconstat,cndampropusodiviziune,cunatribut estevalabilntoatecazurilesauntrunmarenumrdinele,putempretindecarespondentulsadmito universalafirmativ,sau,ncazcontrar,saratecazurilenegative.Dacnselnufaceniciuna,nicialta, refuzuldeaidaasentimentullatezvaapreaabsurd.Unaltloccomunestedeaformuladefiniiiidespre atributulaccidentalidespresubiectullui,saudespreamndoiseparatsaunumaidespreunuldinei157.Dup aceeavomcercetadaccumvaafostluatndefiniiicaadevratcevacarenuesteadevrat.Dacproblemaeste, deexemplu,putemfaceoarevreunruZeului?",nepunemntrebarea:censeamnafaceru?"Dac nseamnajignivoit",evidentcnuputemfaceruZeului,fiindcesteimposibildeajignipeZeu.Slumo altproblem.Dacsevaafirmacomulvirtuosesteinvidios,vomntreba:censeamnafiinvidios?"ice esteinvidia?"Dacinvidiaesteneplcereaprovocatdesuccesulunuiombun,evidentcomulvirtuosnueste invidios,altminteriarfiunomru.Spunemacumproblema:oareomulnclinatspreindignareesteinvidios?" Vomntrebaatuncicesenelegeprinomnclinatspreindignare"158iominvidios",cciatuncivaieila lumindacafirmativaesteadevratsaufals.nadevr,dacinvidiosulesteacelcaresentristeazcomul bunaresuccese,iaromulnclinatspreindignareesteacelcaresentristeazcomulruaresuccese,atuncieste evidentcomulnclinatspreindignarenuvafiinvidios.Deaceeasecuvinesnlocuimtermeniicareconstituie definiiilecupropriilelordefiniiii Problemaesteteza:tiinaopuiloresteunaiaceeai".Eavafirespinsdacsegsetevreoexcepie,ceeace nsnusentmpl.Opuisuntcercetaideaceeaitiin.Textulgrecntrebuineaztermenuldeconvertibil" nsensimpropriu,adicnsensuldeegalaplicarelastabilireirespingere. Unaltloccomunalaccidentuluirecomandsdefinimisubiectulipredicatul(atributulaccidental),darmai alespredicatul.Dacdefiniiaacestuianuseacopercutotdefinitul,predicatulesteunaccidentdacse acoper,elesteunaltpredicabil.Deexemplu,problema:omulvirtuosesteinvidios"vafisoluionat,dupcum nelegeminvidia. Termenulgrec,greudetradus,esteveucariicoe,adicomulrzbuntor"(deemesis)alnedreptilordinlume. nmitologiagreac,Nemesiserazeiacarecipasentimentulmoralaldreptiimaitrziu,eaareprezentati sentimentuldeignareiderzbunarempotrivanelegiuirilorcomisedeoameni. 337

110a ARISTOTEL snuneoprim,pncenuajungemIatermenimaibinecunoscui159Cciadeseori,daclumdefiniian totalitateaei,nuvedemncrezultatulcutat,ntimpce,dacunuldintermeniintrebuinaindefiniieeste nlocuitcudefiniialui,rezultatuldevineclar. nafardeaceasta,cinevapoatefacedinproblemopropoziiepentrusinensuiiatuncipoatendrepta mpotrivaeioobiecie,cciobieciaesteunmotivdeatacareatezei160.Acestlocesteaproapeacelaiculocul ncareconsidermcazuriledeatribuiresaudeneatribuireuniversal161.Singuradiferenstnforma argumentrii. Maideparte,trebuiestimpreciscesoiuridelucrurivomaveaadenumialturicumulimeaicesoiuride lucrurinuputemnuminfelulncareofacemulimea.Aceastaestedeopotrivfolositorpentrususinereai respingereaproblemelor.Astfel,sepoatespunectrebuiesdenumimlucrurilecaimulimea,dardacne ntrebmcelucrurisunticelucrurinusuntdecutaresaucutarefel,numaiputemmergecumulimea.Aa,de exemplu,vomnumisntos"totcentreinesntatea,ntocmaicaimulimea,darpentruaspunecelucru anumentreinesntatea,trebuiesadoptmlimbajulmedicului,nualmulimii162. <Locuricaretotodatstabilesciiesping> Maideparte,dacuntermenesteluatnmaimultesensuriisaadmiscelaparinesaucnuaparineunui subiect,trebuiesdovedimaceastapentruunuldinsensuri,dacnusepoatepentruamndou163. 159Lanceput,loculcomuncereasdefinimsubiectulipredicatulsaucelpuinpredicatulacumnisecere, Uaccercetareanuadatrezultatemulumitoare,sdefinimitermeniicuprini nprimeledefiniii. 160Eunsumipottransformaproblemasautezantropropoziieuniversal,afirmativsaunegativ,ipot ridicaobieciimpotrivaeipentruaorespinge. 161AcestIoccomunsedeosebetepreapuindealdoilealoccomun,referitorlacercetareatuturorcazurilor cuprinsentrotezuniversal,afirmativsaunegativ. 162Putemncepeprinanumipredicatul,aacumobinuietes1numeascmulimea,darcercetareadac predicatul,deexemplu,sntos",convinesaunuunuisubiect,vafifcutdepepoziiaunuimedic,aunui cunosctornmateriedesntate. 163ntregcapitolulseocupdeechivoculsauomonimiaadousensuri:a)acelaicuvntdesemneazdou lucruricutotuldiferiteb)acelaicuvntdesemneazunobiectconsideratsubraporturideosebite.Primullocse apliclacazuriledeomonimieascuns. 338 TOPICA11,3,110a,b gelaacestloc,oridecteorisensurilediferitealeaceluiaiamnascunse.Dacsetiensctermenul aremaimultecuvan^rrespondentuii64vapostacsadiscutatnudespresensulpusdeneTlandoial,cidespre cellalt. Acestlocesteegaldepotrivit165pentrustabilireairespingerea'robleme166nadevr,dacvremsstabilim oproblem,vomartacunuldinsensuriaparinesubiectului,dacnuputemartacamndoudimpotriv, dacvremsorespingem,vomartacunuldinsensurinuaparinesubiectului,dacnuputemartac amndou167.Desigur,pentrurespingerenuestenevoiecadiscuiasfieasiguratprintroconcesiefcutde respondent,fiecatributulaparine,fiecnuaparineuniversal.Ccidacdovedimntruncazcatributulnu aparinesubiectului,amrespinsprinaceastaapartenenauniversalitotasadacdovedimntruncazc atributulaparinesubiectului,amrespinsneapartenenauniversal.Dimpotriv,ceicarestabilescoproblem trebuiesseneleagdinaintec,dacntruncazoarecareatributulaparinesubiectului,eliaparinentoate cazurile,presupunndcacestpostulatesteadmisibil.Cci,pentruadovediapartenenauniversal,nueste destulcadiscuiassemrgineasclaunsingurcaz,deexemplu,dacsedovedetecsufletulomuluieste nemuritor,nuestedeajunspentruadovedicoricesufletestenemuritor.Deaceeatrebuiesseadmitdinainte c,dacunsufletestenemuritor,oricesufletvafinemuritor.Daraceastipoteznutrebuiesfieadmis totdeauna,cinumaiatuncicndnuputemaducecuuurinunargumentcomunpentrutoatecazurile,cum procedeazgeometrulpentruadovedi,deexemplu,csumaunghiurilorunuitriunghiesteegalcudou unghiuridrepte168. 164Celcare,rspunzndlaproblemapus,iaprteza. Intext:convertibil"nsensulnoudeaplicabil,nchip egal,ladousarcinideosebite. 166ntext:tez". Aristoteldiscutrespingereasaustabilireauneitezeuniversale,ncazuluneiomonimiiapredicatuluiaccidental. Esteomaredeosebirentrerespingereistabilire.Opropoziieuniversal,afirmativsaunegativ,esterespins frdiscuiedacsegseteunsingurcazdeexcepie,aadar,dacconstatamcontradicia.Opoziiauniversal, afirmativsaunegativ,nupoatefistabilitdectpetemeiuluneiconcesiisauipoteze",anumeeeaceeste valabilpentruparticularsaupentruunelecazuriestevalabilpentrutoatewune.Senelegecoasemenea stabilirepetemeiuluneiconcesiiattdeimportantenu enec,mP|a'Ptezcceeaceevalabilpentruunelecazuriestevalabilpentrutoateesaraindomeniincare

argumentulgeneralnupoatefigsituor.Eanuestenecesar 110b 339 ARISTOTEL Maideparte,dacsensurilediferitealeunuitermennurmnascunse169,trebuiesartmnctesensurieste luattermenul,naintedearespingesaudeastabilioproblem.Dac,deexemplu,seadmitecdatoriaesteutilul saubinele,vomcutasstabilimsausrespingemamndoudefiniiilencazuldefa,artndcesteibinei utilsaucnuestenicibine,niciutil.Dacnuputemdovediamndousensurile,trebuiesdovedimcelpuinpe unuldineleissubliniemcdatoriaesteunuldinsensuriicnuestecellalt.Aceeaiargumentareeste valabildacsensurileunuicuvntsuntmaimultdedou. Deasemenea,suntdeluatnconsideraietermeniicareaumaimultesensurinupetemeiulomonimiei,cipealt temei170.Unexempluestepropoziia:tiinamaimultorlucruriesteunaiaceeai".Aiciexpresiamaimulte lucruri"poatesexprimesauscopurilesaumijloacelederealizatscopurile,cum,deexemplu,medicinaeste totodattiinasntiiitiinadietei,sauestetiinaambelordeterminriconsideratecascopuri,deoarecese spunectiinacontrariiloresteunaiaceeai"(cciunuldincontrariinuestemaimultscopdectcellalt) sau,nsfrit,poatesexprimecestetiinaiacevaesenialiacevaaccidental,cumdeexemplu,este esenialtriunghiuluicaunghiurilesalesnsumezedouunghiuridrepte,iesteaccidentalcaofigur echilateralsaibunghiurilenacestfel.Cci,fiindcesteaccidentalcauntriunghiechilateralsfieun triunghi,noitimcsumaunghiurilorsaleesteegalcudouunghiuridrepte. Dacdecitiinamaimultorlucrurinupoatefiunaiaceeainniciunuldinsensuriletermenului,putemspune cestedelasineneles,cestengenereimposibilcatiinamaimultorlucrurisfieunaiaceeai.Dacns, ntrunuidinsensuri,tiinamaimultorlucruriesteunaiaceeai,putemspunecestedelasineneles,c tiinamaimultorlucruriesteunaiaceeai.Numaictrebuiesdistingemattea ngeometrie,undeargumentareaestetotdeaunauniversal,ca,deexemplu,ndemonstrarea,adescitatde Aristotel,csumaunghiurilorunuitriunghiesteegalcudouunghiuridrepte.Spinoza,deasemenea,are preferinpentruacestexempluclasicnEticasa. 169Aldoileacaz:sensurilediferitealeaceluiaicuvntsuntevidente,adicnurmnascunse,cipotfi evideniate.nacestcaz,discuianumaipoaterecurgelairetlicuriprodusedeignoranarespondentului. 170Setrecelaaltreilealoccomun,carereprezintadouasituaieaaccidentuluicudousaumaimultesensuri. Sensurilenuexprimobiectediferite,ciaspectediferitealeaceluiaiobiect,cumsevavedeadinexemple. 340 TOPICAII,4,110b,111a teceretrebuinabunoar,dacvremsastabilimotez,sensuriducemtoatesensurilecarefacposibil stabilireatezeii ^f"cernnelenumaiacelesubdiviziunicaresuntutilepentrustabilire,n \dimpotriv,vremsrespingemceva, trebuiesproducemtoateaurilecarenufacposibilstabilireatezei,trecndulecuvedereaSClelalte171 Trebuiesprocedmaaincazuriledemultiplicitatedesensuri,cndnutimsigurnctesensuriesteluat termenul. nafardeaceasta,prinaceleailocuricomunetrebuiesstabilimccevaseraportsaunuseraportlaaltceva deexemplu,ccutaresaucutaretiinseraportlacutaresaucutareobiect,saucascopsaucamijlocpentru atingereascopului,saucaaccident,sautotaaccutarelucrunuseraportlacutarealtlucruprinniciunuldin felurileartate172.Acelailoccomunestevalabilipentrudorin,caipentrutoiceilalitermenicarese raportlamaimultelucruri.Ccidorinadupcevapoatefidorinadupacestcevacascop(deexemplu,dorina sntii),saucamijlocpentruatingereascopului(deexemplu,dorinadealuamedicamente),saucaaccident (deexemplu,celcedoretevinulldoretenufiindcestevin,cifiindcestedulce).nadevr,eldorete esenialdulceleinumaiaccidentalvinul,ccidacvinulesteacrior,elnu1maidoreteldoretedoar accidental. Acestloccomunestedefoloslatermeniirelativi,ccitermeniicareaumaimultesensurinfelulartatfacparte ngeneredintretermeniirelativi. 111a <Altelocuricomune> Maideparte,esterecomandabilsanlocuimuntermencualtulmaicunoscut173,deexemplu,termenulde exact"cuaceldeclar"itot Aristotelrecomandiaiciostratagempentruafacesnvingotez:lastabilireaeivomscoatenrelief sensurilefavorabile,iarlarespingerisensuriledefavorabile. Pasajulesteconcluziasituaieiadoua:termenicumaimultesensurineomonime.Putemrespingesaustabilic unlucruestevalabilsaunuestevalabilpentruunalucru,cndestevorbadeaspectediferite,dediferiterelaii aleaceluiailucru. Incontroverseleiscatedetermenicareexprimaccidentesaucarepotfinuaicuaccidentele,esteutilspurtm discuiaasupraunuicuvntmaicunoscut,maimiliar,nuasupraunuiaobscur.

341 ARISTOTEL aa,aceldecalitateadeaseaflanmultetreburi"cuaceldecalitateadeaiubimunca"174.Cnd nefolosimde expresiimaicunoscute,estemaiuordeadiscutanjuruluneiteze.iacestlocestecomuncelordouoperaii: stabilireirespingere. Pentruaartacaatributelecontrareaparinaceluiaisubiect175,jvomconsideragenul.Dacvoimsartm, deexemplu,cnpercepieexistadevrieroare,vomspunecpercepiaesteojudecat,iprecumnjudecat existadevrieroare,totaanpercepieexistadevrieroare175. naceastdemonstraieamconchisdelagenlaspecie,ccijudecataestegenulpercepiei.nadevr,celcare percepejudecoarecum.Darputemconchideiinvers,delaspecielagen,cciceeaceaparinespecieiaparine igenului.Deexemplu,dacexistotiinbuniunarea,existiobunaioreadispoziie177,cci dispoziiaestegenultiinei. Primulloccomun,aplicatlastabilireauneiteze,estefals,aldoileansesteadevrat178.Nutotceaparine genuluitrebuiesaparinispeciei.Animalul,deexemplu,estenaripatipatruped,nunsiomul.nschimb, totceaparinespecieitrebuiesaparinigenului.Aa,deexemplu,dacomulestevirtuos,totastfelestei animalul.Dimpotriv,aplicatlarespingere,primulloccomunesteadevrat,iaraldoileaestefals179.Ccitot ceeacenuaparinegenuluinuaparinenici 174nprimulexemplu,luiexact"(dicpiptc)iseprefer,camaifamiliar,termenuldeclar",evident" (oa<t>c)diferenedenuanenaldoileaexemplu,seprefercalitiideaseaflanmaimultetreburi" (iroXuTTpayuooiivTi),calitateadeaiubimunca"(<jn\oiTpctynooiivTi),adicagitaieiexterioareiseprefer muncamodest,darrodnicprinrvnainterioar. 175Contrariipotaparineaceluiaisubiectnmomentediferite,cumseconstatnexemplulceurmeaz: cunoatereapoatefiadevratsaufals. 176Percepia(ato6i)oic)poatefiunadevr(6p9oTT|<)sauoeroare(duapTi'a)daceacuprindeijudecata (icpi'veiv),fiindcdupAristoteljudecataesteadevratsaufals.ncazuldefa,judecataestegenul percepiei(toaio6dvo6cu).Aristotelasusinutadeseacnoricesenzaie"secuprindeiojudecat,un discernmnt(veziAnaliticisecundll,19). 177Dispoziie"(SidScoic),aptitudine",capacitate",careestegenultiinei,cumesteialaciunii. 178Primulloccomunestetrecereadelagenlaspecie,aldoileaestetrecereadelaspeciealgen.Numaial doileaesteadevratnstabilireauneiteze. 179Larespingeratezei,adevrulestedeparteaprimuluiloccomunifalsitateadeparteaceluidealdoilea. 342 TOPICAII,4,111a,b atr,tcenuaparinespecieinuestenecesarsnuaparinspeciei,darun<vr genUMaideparte,lucruriledesprecareseenunungentrebuiesaibatributunadinspeciilegenului,deci, ceeacearegenulsauunCaa18algenuluitrebuiesaibiunadinspeciiisfieunonrnalacestuia.Astfel, deexemplu,dacseatribuiecuivatiina,sevoratribuiigramatica,saumuzica,sauoricarealttiin,iardac cinevastpnetetiinasauestedenumitprintrunparonimaltiinei,111bvastpniigramatica,saumuzica, sauoricealttiin,sauvafidenumitcuunparonim,bunoar,gramaticsaumuzicant. ntroenunareoarecareacevacuuntermengeneric(deexemplu,csufletulestenmicare),trebuies cercetmpotrivitcreispeciidemicaresepoatemicasufletul,deexemplu,dacelcretesausedistruge,sau ianatere,sauareoricealtaspeciedemicare181.Ccidacsufletulnusemicpotrivitniciuneispeciide micare,evidentcelestecutotulstrindemicare.Acestloccomunestevalabildeopotrivpentrurespingere istabilire.Dacsufletulsemicpotrivituneiadinspeciiledemicare,evidentcseaflnmicare,iardacnu semicpotrivitniciuneispeciidemicare,evidentcnusemic. Cinenuestenarmatcusuficienteargumentepentruadiscutaoteztrebuieslecauteprintredefiniiilereale sauaparentealeobiectuluindiscuie,inunumaintrosingurdefiniie,cinmaimulte.Dacafostformulat definiia,discuiavafimaiuoar.Ccidefiniiilepotfimaiuorsupusediscuiei182. nafardeacestea,trebuiesaavemnvederececondiiirealearesubiectulndiscuieiceanumecondiioneaz elnsuilarndulsu183.Dacvremsstabilimotez,trebuiesvedemcecondiiirealeare Aristotelutilizeazadeseatermeniiparonimisauderivaidinalttermen,decaresaocupatnCategorii,cap.1. InCategorii,cap.14,Aristotelanalizeazceleasespeciidemicare:naterea(producerea),distrugerea, creterea,scderea,alterarea,deplasarea. Acestloccomun,carerecomandrecurgerealadefiniie,estenruditculoculcomundincapitolul2alprezentei cri(109b).Dialecticapoatediscutamaiuordefiniiileciarcndsuntaparente"sauprobabile.ntiin,un obiectnupoateaveadectosingur6'mif83LocUrilecomunealedefiniieivorficercetatencrileVI iVII. Acestloccomuncerceteazlaaccidentecondiiile,antecedeniiiconsecvenii'<*,pescurt,cauzalitatea. 343 ARISTOTEL subiectul(dacvomdovedicondiiile,prinaceastavomdovedirealitateasubiectuluindiscuie)184dac,

dimpotriv,vremsarespingemoteztrebuiesvedemcerealitatecondiioneazsubiectuldat.Cci,dacavotn artacrealitateaceurmeazsubiectuluinuexist,prinaceastaamrespinsteza185. Maideparte,trebuiesavemnvederetimpul,cercetnddacntreelitezadatexistvreundezacord186. Dac,deexemplu,sesusinecfiinelecaresehrnesc,cresccunecesitate,sevaripostacanimalelesehrnesc totdeauna,darnucresctotdeauna.Totaasenfieazafirmaiaccunoatereaesteamintire.Amintirease ndreaptspretrecut,cunoatereaspreprezentiviitor.Ccinoispunemccunoatemprezentulivitorul(de exemplu,producereauneieclipse),ntimpcenereamintimnumaitrecutul187. 5<Altelocuricomunepentruaabateargumentarea^ Deasemenea,existiprocedeulsofisticdeadiscuta,careconstnaatrageperespondentntrunpunctde vederecarenevapunela 184Dacvremsstabilim,deexemplu,coriceplcereesteunbine,recurgemlaantecedeniiplceriii formmunsilogismnBarbara: TotceestenaturalesteunbineOriceplcereestenaturalDecioriceplcereesteunbine. 185Dac,dimpotriv,vremsrespingemaceeaipropoziie,anumecoriceplcereesteunbine,recurgemla consecveneiformmunsilogismnBaroco(figuraadoua): OricebineestededoritUneleplcerinusuntdedoritUneleplcerinusuntunbine. 186Noulloccomunsereferlatimp.Cumvedem,nacestcapitolsuntcercetateaspectecarenusuntprea strnslegatentreele. 187^cestsfritdecapitolpareo aluzielateorialuiPlaton,dindialogulMenon,cacunoatenseamnai aduceaminte.Esteinteresantobservaiaccunoatereaprospectivseraportlaprezentilaviitor,ntimpce amintireaesteocunoatereretrospectiv,sereferlatrecut.Chiaritrecutul,cndesteocunoatere,estefcut prezentsauservetesluminezeprezentul.Teoriaplatonicacunoateriianamne/esteexaminatmai adncnAnaliticasecund1,1. 344 TOPICAII,5,111b,112a dispoziie osumedeniedeargumente188.Acestprocedeuvafinecesar,"""litote,saunaparen,saunicinrealitate,nici naparen189,sauinr^^Jnrcajjtatecndrespondentulneagceeaceesteutiltacareatezei,iarntrebtorul strmutargumentareaasupra^Cnrjunctcaresentmplsfiepentruelizvordeargumente190.Estede asemeneanecesarnrealitate,dacntrebtorul,sprijinindusefrmareaceluilalt191,aplicmetodainductiv asupraunuipunctalaceleiafirmaiicuinteniadea1rsturna192.Cci,odatrespinsacestpunct,cadei afirmaia. Estenecesarprocedeulnumainaparen,cndpunctulndiscuieparesfieutiliadecvattezei,darnuesten realitate,fieccelcaresusineargumentulnuaacceptatsfacvreoconcesie,fiecntrebtorulaadus mpotrivaargumentuluioinducieaparentsprijinitpetez193.Cazulultim194areloccndpunctulndiscuie nuestenecesarnicinrealitate,nicinaparen,ciserecurge,mpotrivarespondentului,larespingereauneialte chestiuni.Trebuiesneferimdeacestfeldeadiscuta195.Elparecanefcndpartedindialecticicastrinde eacutotul.Deaceearespondentulnutrebuiesipiardcumptul,citrebuiesacceptetotceeaceestefr importanpentrutez,subliniindcelnucredenconcesiilefcute.Ccintrebtorii,decelemaimulteori,se aflnmarencurctur,daclisauacceptatattealucruriitotuinuiatinginta. 188ProcedeulsofisticcelmaiobinuitestedeaabatediscuiadeIasubiectuldatlaunaltulstrindediscuie, darconvenabilpentrucelcarevreasnvingcuoricemijloace. Deplasareadiscuiei(neTriXiuJnc)nuestetotdeaunasofistic.Acoloundeesterealsauaparentnecesareste dialectic. Setiecndialecticcelcentreabesteacelcarerespingerspunsulsauteza.accelcerspundeneagceea ceestenecesaratacului,celceatacpoatestrmutadiscuia. J91Cellaltestecelcerspunde. Pasajulestedificil.Inducia,adicgeneralizareaafirmaieirespondentului,urmretesrespingaceast afirmaie,fiindcgenulspeciilornuoadmite. Dacdeplasareadiscuieiarenumaionecesitateaparent,procedeulpoateaveaotuiooarecareutilitatepentru desfurareadiscuiei. 195altreiIea:procedeulnuenecesarnicinrealitate,nicinaparen, chestiazo1ultimestedeplasareadiscuiei,recurgerealaargumentestrinede 8,m,ne'amcinecesitaterealsauaparent.Dialecticavaevitadeasefolosideacestultimprocedeu. 112a 345 ARISTOTEL Maideparte,cinesapronunatasupraunuilucruoarecaresapronunatoarecumasupramultoraltora,deoarece dintropropoziierezultcunecesitatemaimulteconsecine.Deexemplu,cineaspusccutarelucruesteunom, aspustotodatcesteunanimal,caestensufleit,cmergepedoupicioare,cestecapabildenelegereside

tiin196.nacestchip,dacesterespinsunadinconsecineleei,esterespinsipropoziiadelanceput. Trebuiesneferimdeanlocuisubiectulcuunulmaigreu197.Cciuneoriestemaiuorderespinsconsecina, alteoriestemaiuorderespinspropoziiansi. <Feluritelocuricomune> Dacunuisubiectiaparinecunecesitatenumaiunuldinceledouatributecontrare(deexemplu,omuluii aparinenmodnecesarboalasausntatea),idacputemdovediuorciaparinesaunuiaparineunul, atuncivomputeadovedilafelince1privetepecellalt198.Acestloccomunestevalabilpentruamndou cazurile,pentrustabilireipentrurespingere.Dacamartatcsubiectuluiiaparineunuldinatribute,prin aceastaamartatccellaltnuiaparinetotaadacamartatcunuldinatributenuiaparine,prinaceasta amartatciaparinecellalt.Estedecievidentcloculcomunservetepentruamndoucazurile. Obinemunaltloccomun,dacatacmadversarul,lundnoiuneaadlitteram,accentundcestemaipotrivits lumnoiuneanacestfeldectnaccepiaobinuit199.Deexemplu,termenulcurajos" 196nelegere,intelect(voOc)itiin(eirioTT(nT|). 197Firete,cndatacmoafirmaie. 198ntregcapitolulseocupdelocurilecomunealeaccidentului,frolegturasistematicntreele.Primul loccomunsereferlacontrariicareaparinaceluiaisubiectDacdovedimcuncontrar,deexemplusntatea, iaparine,putemdoveditotattdeuorcnuiaparine,iinvers. 199Aristoteltrecelaaltloccomunfrniciolegturcucelprecedent:joculp*dousensuri,celliteral, etimologic,iceleobinuit,cadeexemplunev(|wxoc,carelaoriginenseamnomcusufletbun"icurent nseamnomcurajos". 346 TOPICAII,6,112a,b (k|>uXoC cusufletbun" )nunseamnomulcurajos",cumsenelegeacum,ciomul omulcareareobunsperan"(eiTeXiiic)este caresperlucruribune"ifericitul"(eOScu'niov)esteomulaleniu(Scuuwv)estevirtuos200,nfelullui Xenocrate201,care1fericitpeacelcareareunsufletvirtuos,cciacestaestegeniul nuv)oDeoareceunelelucrurisuntnecesare,altelefrecvente,iaraltele112a ftmpltoare,producemunloccomunpentruatacareanoastrdaclumnecesaruldreptfrecventifrecventul (fieelnsui,fiecontrarulsu)dreptnecesar202.Daclumnecesaruldreptfrecvent,esteevidentcspunem prinaceastacelnuaparinetuturorcazurilor.Darcumelaparinetuturorcazurilor,amfcutoeroare.i, invers,daclumfrecventuldreptnecesar,deasemeneaamfcutoeroare.Cciatribuimtuturorcazurilorceea cenuleaparinetuturor.Totaa,daclumdreptnecesarcontrarulfrecventului,ccicontrarulfrecventuluieste rarul,cum,deexemplu,oameniisuntncelemaimultecazuririinumairareoribuni.Deaceeaamcomiso eroaregrosolandacamspuscoameniisuntcunecesitatebuni.Acelailucruestevalabildaclumntmpl toruldreptnecesarsaufrecventul.Ccintmplareanuestenicinecesar,nicifrecvent.Dacnusafcut deosebireadintrefrecventinecesarineaflmnfaaunuilucrucaresentmplfrecvent,sepoatepurta discuia203caicumlucrularfinecesar.Astfel,deexemplu,dacsaspus,frafacedistincii,c dezmoteniiisuntri,sarputeadiscutacaicumsarfiadmisccunecesitateeiarfiasa204. Altedouexempledediferenentresensuloriginarisensulobinuitdemaitrziu.Interesantesteetimologia luieOSai'ncoi',carelaoricinenseamngeniu,spirit(Sanui/)buniaajunssnsemneomfericit". Platonician,concolariprietenalluiAristotel,susineacdaimonulestesufletulfiecruiaisufletulbuneste sufletulvirtuosidecifericit.Subtilitateaetimologieiesteintraductibil. Noulloccomun,deasemenea,frlegturcucelelalte,sereferlaconundarea,ndiscuie,dectrerespondent acelortreifelurideproceseadmisedenstotel:necesarul,frecventulintmpltorul.Frecventulplutetentre celedouweme,apropiindusecnddeunul,cnddecellalt. MPentruarespinge. SDunoTCopmdezmoteniisuntconsideraicarisiingrai.Existtotuiexcepii.SePCTemistocleera unasemeneacopil. 347 ARISTOTEL Maideparte,sfimcubgaredeseamdacnucumvasaadmiscunlucruestepropriulsuaccident,fiindc areunaltnumedectaccidentul205,aacumProdicosampritplcerilen:bucurie,delectareimulumire. Toateacesteasuntnumepentruunuliacelailucruplcerea.Dacspunemcbucuriaesteunaccidental mulumirii,trebuiesadmitemclucrulestepropriulsuaccident. <Locuricomuneprivitoarelacontrarii> Deoarececontrarii206potfiuniintreeinasefeluri,darnumaipatrudinei207dauocontrarietate,trebuies aplicmcontrariinmsurancareeipotfidefolospentrustabilireasaurespingereauneiteze.Esteclarc contrariiseunescnasefeluri.nadevr,saufiecaredinceledouatributecontraresevaunicufiecaredincele

dousubiectecontrare,ianumendoufeluri,deexemplu,afacebineprietenilor"iafacerudumanilor", sauinvers,afaceruprietenilor"iafacebinedumanilor".Sau,maideparte,celedouatributecontrarese unesccuunsingursubiect,ianumendoufeluri,deexemplu,afacebineprietenilor"iafaceru prietenilor"sauafacebinedumanilor"iafacerudumanilor".Sau,nsfrit,unimunuldinatributele contrare 205Unnouloccomun,destuldecurios,estelucrulcaredevinepropriulsuaccident,cumsentmplcnd, folosindunedeelasticitatealimbajului,numimunuliacelailucrundiferitefeluri,caicumelaraveamai multeproprieti(accidente),inrealitate,vorbimdiferitdeunuliacelailucru.Aristotelilustreazloculcomun princlasificarplcerii(fiSovi)nbucurie(xapa),delectare(tP<|hc)imulumire(di<}>pooiivTi)Clasificarea esteatribuitsofistuluiProdicos,cunoscutprintalentulsudeadiferenianuanele. 206Capitolulacestaesteconsacratdialecticiicontrariilor,otemobinuitnunumaiaraionamentuluidialectic, dariaraionamentuluingeneral.Aristotelacercetatopozit"contrariilornDespreinterpretare,cap.14,iar contrariinCategorii,cap.11,MetafizicaV(A),10iX(I),4.Noiunilecontrareservescuor,princaracterul lorformal,argumentriidestabiliresauderespingereauneiteze. 207Daclumdousubiectecontrareidouatributecontrarelor,obinemasecombinaii,dincarenumai patrusuntvalabile,adicdaunatereuneicontrarieti.Sevavedeandatdiagramalor. 348 TOPICAII,7,112b,113a dinsubiectelecontrare,ianumendoufeluri,deexemplu,*prietenilor"iafacebinedumanilor"saua faceru"air"siafacerudumanilor"^.113a ^^Primeledouunirimaisusnumitenuconstituieocontrarietate,facebineprietenilor"iafaceru dumanilor"nusuntaai"fiindcamndousuntdedoritirezultdinaceeaiatitudineOnl20'9De asemenea,afaceruprietenilor"iafacebinedumanilor"nusuntcontrarii,fiindcamndousunt deopotrivdeevitats^rezultdinaceeaiatitudinemoral.Cciunlucrucareestedeevitatnuestecontraraltui lucrucaredeasemeneatrebuieevitat,afarnumaidacunulnuexprimunexces,iarcellalt olips.Ccii excesulilipsasentlnesclalucruriledeevitat210. Dimpotriv,celelaltepatruuniriconstituiecontrarii.Afacebineprietenilor"estecontrarulluiafaceru prietenilor",cciaceastarezultdintroatitudinemoralcontrar.Totaasentmplicucelelaleuniri,n fiecareunire,unlucruestedorit,cellalt deevitat,iarunulrezultdintrobunatitudinemoral,cellalt dintroreaatitudinemoral.Dincelespusesevedeclarcunuliacelailucruaremaimulte 208Slumdousubiectecontrare:prieteni(a)idumani(b),precumidouatributecontrare:afacebine" (c)iafaceru"(d).Obinempatrupropoziii: Afacebineprietenilor(ac). Afaceruprietenilor(ad). Afacebinedumanilor(bc). Afacerudumanilor(bd).Acestepropoziiisecombinnasefeluri,dincarenumaipatrudaucontrarieti: 1)Afacebineprietenilor(ac)iafacerudumanilor(bd). 2)Afaceruprietenilor(ad)iafacebinedumanilor(bc). 3)Afacebineprietenilor(ac)iafaceruprietenilor(ad). 4)Afacebinedumanilor(bc)iafacerudumanilor(bd). 5)Afacebineprietenilor(ac)iafacebinedumanilor(bc). 6)Afaceruprietenilor(ad)iafacerudumanilor(bd). rimeledoucombinaiinudaunaterelacontrarietate,fiindcexistsimetrien'"ethoS:facbineunora?'rau celorlali,adicexprimcontrariidespremante ""^Sentimentulestededorit'naltcazestedeevitat ContrarietateasesubneStamCelelaltepatru Subnumerele3i4spunemlucruricontraredespreaceleai umerele5i6spunemacelailucrudesprecontrarii.dil 210 ^tItudinemorala, 210) trebuieev'"""^aristoteIica'e"cesul(utupIoXt)ilipsa(evSeia)suntextremelecefiavareVteaf'indVicii' Virtuteaseaflalamijloc(hcoo'ttic).ntreafirisipitoria 'amanduvicii,stvirtuteagenerozitii. 349 ARISTOTEL contrarii...Afacebineprietenilor"aredreptcontraratt..afacehjn,dumanilor",ctiafaceruprietenilor". Toaa.dacprivimlucrurilenacelaifel.vomconstatacnfiecaredincelelalteenunriexistdojopui. Decidinceidoiopuivomalegenfiecareca/peacelacare^s^.utilpentruatacareatezei2". Maideparte,dacaccidentulunuilucruareuncontrar,trebuiescercetmdacacestcontraraparinesubiectului

cruiatrebuiesaparinaccidentulnchestiune.Dacacestaiaparine,nupoateaparinesubiectuluicontrarul lui.cciesteimposibilcaaceluiaisubiectsjaparinnacelaitimpcontrarii212. Estensdev/utdacsaspusvreodatdespreunlucruclui.dacestereal.trebuiesiaparincontrari21'. Sluamdeexemplu,afirmaiacIdeileseaflnnoi.Vare/ultacelesuntnacelailimpnmicarein repaus,csuntnacelaitimpsensibileiinteligibile,nadevr,pentruceicareadmitexistenaIdeilor,acestea parcsuntnrepausiinteligibile.Dardacelesuntnnoi.esteimposibilcaideilesnusemite.Ccidacnoi suntemnmicare,cunecesitatesemictotcesealiannoi.Estedeasemeneaevidentcideilesuntsensibile, dacseaflnnoi.cciformadinfiecareindividestecunoscutprinsimulvzului. Totaa,dacsaatribuitunuisubiectunaccidentcareposeduncontrar,trebuiescercetmdacacestsubiect estetotaadereceptivpentrucontrar,fiindcacelaisubiectpoateprimicontrari214.Astfel. :"nchipulacestasevaatacate/a:dinceidoicontrariaiunuilucruvomalegepecelcareajutargumentarea. 'Aristotelcredec,formal,dactimcuncontraraparineunuisubiect,timcnuipoateaparinecellalt contrarEsteunloccomunelementaralaparteneneicontrariilor. ''Noulloccomundiscutaparenacunuliacelailucruposedatributecontrare.Aristoteladuce,cuacest prilej,obunobiecieteorieiplatonice,potrivitcreiaIdeile"suntnnoi,adicsuntnnscuteinoinulaceni dectsnilereamintimDacaIdeilesunteterne",adicneschimbtoare,innoi"elesemic,cumnemicm inoi.fnnoi"suntdupAristotelsenzaiile,carenedauformele"lucrurilorprinorganelesen/oriale. Deciformele"sauIdeile"suntsensibile. nlucruri,nutranscendentelor 14Noulloccomundiscutochestiunestrnslegatdenaturaaccidentuluisaucontingentului.Accidentuleste ceeacepoatefialtfeldecteste,deciesteceeacepoatesaparinuneisubstanetotaadebinecaisnui aparin.ncemsurestesusceptibilosubstandeaprimicontrarul,aceastatrebuiesfieopreocuparea dialecticianului. 350 TOPICA11,X.113a,b curaurmeazmniei,uratrebuiesfielocalizatndacs 215asufletului,undeseaflimnia.Dup aceeatrebuie partea^^^contraraurii,iubirea,estelocalizattotnpartea *i2SDacnuesteaa.ciiubireaeaceeacareseafllocalizatn eaapetitiv,atunciuranuvaurmamniei.Totaaseprezint^aidcsesusinecparteaapetitivasufletului estenetiutoare.JrTadevr.dacaceapartearficapabildenetiin,artrebuisfie bilsidetiin,ceeacenuseadmite,anumecparteaapetitivestecapabildetiin. Aadar,dacneamluatsarcinadearespingeotez.trebuiesaplicmacestloccomunnchipulartat. Dimpotriv,dactrebuiesstabilimotez,nuputemaplicaacestloccomunpentruaartacaccidentulaparine subiectului,cinumaipentruaartacaccidentulpoatesiaparin.Dacamartatcsubiectulnuestecapabil sprimeasccontrarul,prinaceastaamartatcaccidentulnuiaparine,nicinupoatesiaparin.Dardac amartatccontraruliaparinesubiectuluisaucacestaestecapabilslprimesc,prinaceastancnuam artatciaparineaccidentul.Celmultamartatcaccidentulpoatesiaparin. 13b <Locuricomuneprivitoarelacelepatrufelurideopoziii> Deoareceexistpatrufelurideopoziii216,svedemceurmeazdinopoziiacontradictorieatermenilor,dac rsturnmordinealor. Ansloteladmite,caiPlaton.pri"alesufletuluiculotali/ridistincte.Parteairascibila(buMoti6ft)este superioarpriiapetitiveUiiieu|iryruoi').Uraesteiocali/atrima,iubireaInXta)nteaUeadDii iubireanuseopun.Dactiina )iitl bila(buMoti6ft)estesuperioarpriiapetitiveUiinprima,iubireaInXta)nteaUeadouaDeciuraiiubirea nuseaainparteasuperioarasutletului,ninteligena(oiuvoiyriKO.').netiinanusinteligen alianparteasuperioarasu '"parteaapetitiv,citotninteligen. seriedecapilolulPcedent,Aristotelsaocupatdecontrari.ntructciformeazo eno V"U)mune'"acestcapitol,elcerceteazlocurilecomunealeopoziiein tinere,subcelenatmt\\r contrau'i()<nie,pecareIealormulatlanceputulcapitoluluiprecedent: cercetar'Lle~COnlranelate'priva(ie<>>s^ie)Mreiaie(ve/.iiCategorii10).Seiainemtaiupo/iia contradictorie 351 ARISTOTEL fiecestevorbaderespingere,fiecestevorbadestabilire217.Vomdescoperiacestfeldeargumenteprin metodainducieideexempiudacomulesteunanimal,ceeacenuesteanimalnuesteom".itotaantoate

cazuriledecontradicie.ncazuldefa,consecuiaarelocprinrsturnareatermenilor:omuluiiurmeaz animal,darnonomuluinuiurmeaznonanimal,ci,invers,nonanimaluluiiurmeaznonomul.ntoate exempleletrebuiespostulmacelaiprocedeuBunoar,trebuiesspunem:dacbineleesteplcut,atunci neplcutulnuestebun".Dacaceastpropoziiedinurmnuesteadevrat,niciprimanuesteadevrat218. Totaa,dacneplcutulnuestebun,atuncibineleesteplcut".Sevedeclarcconsecuiapotrivitcontradiciei estevalabilpentruamndouscopurile,dacsefaceinvers. Trecndacumlacontrarietate219,trebuiescercetmdacfienrespingerea,fienstabilireatezei contrariilorleurmeazcontrarii,fiecceidoitermeninuischimblocul,fiecsuntconvertii.idedata aceastatrebuiesneservimdeinducie,ctcerenevoiaargumentrii.Astfelobinemoconsecuiedirect,de exemplu,lacuraji 217 Aristotelcerceteazceanumerezultdinconsecuiatermenilor,adicasubiectuluiipredicatului,dac rsturnmordinealor,fiepentruastabili,fiepentruarespingeotez.iaicimetodantrebuinatesteinducia. Slumoopoziiecontradictoriencareconsecuiaestedirect,adicsubiecteleipredicatelecelordou propoziiicorespund:virtuteaestebinele,deciviciulesterul".Nudeaceastopoziieestevorbanacestpasaj, cideopoziiainversat(convertit),ncaresubiectulprimeipropoziiidevinepredicatulceleideadoua,iar predicatulprimeiasubiectulceleideadouadeexemplu,dacvirtuteaestebinele,nonbinelenueste virtute'"saudacomulesteunanimal,nonanimalulnuesteom".Astfeltezaesterespins,fncazuldefa, afirmaiaesteadevratideaceeanegaiainversatesteadevrat.Dartezapoatefistabilitdacnegaiafiind adevrat,iafirmaiainversatesteadevratdeexemplu,dacanonanimalulnuesteom,atunciomuleste animal".Adevrulprimeipropoziiiatrageadevrulceleiceurmeaz. 218NoulexempluilustreazncmaibineconsecuiatermenilorcontradictoriiPutemrespingenchipul urmtorteza:bineleesteplcutul".Slumcontradiciainversat:dacbineleesteplcut,atuncineplcutulnu estebun".Daccontestmpropoziiadinurm,deoarecenutotceesteneplcutnuestebun,tezaesterespins, decinuestenicieaadevrat.Totaaiinvers,dacneplcutulnuestebun"esteaJev^ra'serestabileteteza bineleesteplcut". 219iaiciestevorbadecontrarietateasubiectuluiipredicatului.Procedeulpentruadovedirespingereasau stabilireatezeiesteacelaicaicelaplicatlacontradicie.fiectermeniisuntsaunuinversai(convertii).ide dataaceastasefaceapellainducie. 352 TOPICAII.8,113b,114a jcUrajuluiiurmeazvirtuteailaitiiviciulprimuluii^^doritcejuideaJdoiieaceeace doiiea_ceeace jcUrajuluiiurmeazilaitate,cci^^^^^^dorit termennu^aCestedoucalificridinurmrmnevalabil estedeevia. contrarujJuiceeace Dimpotriv,naltecazuriconsecuiaesteinvers221.Aa,debuneistriaorganismuluiiurmeazsntatea, darreleistrismuluinuiurmeazboala,ciboliiiurmeazreauastarea114aargismului222 ntoateaceste cazuriesteevidentcconsecuiaesteversTotui,consecuiainversesterarlacontrarii,frecventeste consecuiadirect.Daccontraruluinuiurmeazcontrarul,nicidirect,niciinvers,estedelasinenelesc,n discuiapurtat,unuldintermeninuurmeazceluilalt223.Dardac,fiinddaicontrarii,unulurmeazceluilalt, atuncicunecesitatecontrariioriginariurmeazunulaltuia224. Celeconstatatelacontrariiseaplicilaprivaieiposesie,cudeosebireclaprivaienuexistconsecuie invers,citotdeaunadirectdeexemplu,vederiiiurmeazsenzaia,orbiriiiurmeazlipsadesenzaie225. Senzaiailipsadesenzaieseopuncaposesieiprivaie,cciunadindeterminriesteoposesie,cealaltesteo privaie. Cazulrelativilorvaficercetatcaiacelalposesieiiprivatiei,fiindcilarelativiestevalabilconsecuia directdeexemplu,dac 20nconsecuiadirect,subiectulipredicatulimeninloculrespectiv,decinusuntconvertii.Daccurajului iurmeazvirtutea",adicdaccurajulestevirtute,atuncilaitiiiurmeazviciul",adiclaitateaesteun viciu.Esteunexempludeconsecuiedirect,carestabileteteza. 'Adicsubiectulipredicatulsuntconvertii. Bunastareaorganismului(tutuia)ireauastareaorganismului(icaxeji'a). xemplu!esteoconsecuieindirect,caredeasemeneastabileteteza.Putemaveao istareaorganismului,deexemplu,omigren,frafibolnav.Dacsntateaesteo boala"6ma'largdeC'bUnaStareaorSanismului>eaestepredicatulprimeia,dardac vaavea8'6nO'Unemain8ustdectreauastareaorganismului,senelegecboala k^ capredicatreauastareaorganismului,adicreauastareaorganismuluivaurma 224p"""deconsecuiedirectsauinverspentrurespingereatezei. ^azuridestabilireatezeinconsecuiadirectsauinvers.

Privaiesi*PriVa!le"Psesieconsecuiaestenumaidirect,adicprivatieiiurmeazodTPiP pt devedere(oforiiTPSesie'Posesieivederiiiurmeazsenzaia(aio9T)oic),iarlipseinuiunw,!"''" urmeazhpsadesenzaie(draioeTioia),nusi inverslipseidesenzaieurmeazahpsaorganuluivederii. 353 J ARISTOTEL triplulesteunmultiplu,treimeaesteofracie,aancttriplulestefdetreimecamultiplulfadefracie226.Tot aa,dactiinaesteococepere,obiectultiineiesteobiectulconceperii,iardacvedereaestesenzaie,obiectul vederiiesteobiectulsenzaiei227.Seridicnsobiecie228:consecuialarelativinuarelocnecesar,aacums asusinutCciobiectulsenzaieiesteobiectultiinei,darsenzaianuestetimaObiecianupareafiadevrat. Ceedrept,mulisusincnuexisttiindespreobiectulsenzaiei229.nschimb,petemeiulloculuicomun cercetat,putemdovedinumaipuincontrarul,anumecobiectulsenzaieinuesteobiectultiinei,ntructnici senzaianuestetiin2* <Locuricomunedespretermeninrudiiiderivaietc.> Mergndmaideparte,slumseamalatermeniinrudii231ilatermeniiderivai232,attlarespingerea,cti lastabilireauneiteze233. 226Opoziiarelativiloresteaceeaicailaprivaieposesie:consecuialorestedirect.Dactriplul(3/!)este unmultiplu,treimea(1/3)esteofracie,decitriplulestefadetreimecamultiplulfadefracie, 227Aristoteladucenoiexempledeopoziiearelativilorcuconsecuiedirect.Dactiinaiobiectuleisunt relativi(tiinaesteaunuiobiect),totaaconceperea(infoXTyJnc)iobiectulei,deoarecetiinaesteospeciea conceperii,cealaltfiindopinia 228Obiecia(eVoTaoic). 229Aristote!discutobieciacconsecuiarelativilornuestenecesar.Deexemplu,obiectulsenzaieieste obiectultiinei,darsenzaianuestetiin.nsuiAristotelrepe'icsenzaianuestetiin,deiel,spre deosebiredePlaton,facedinsenzaienceputultiinei. 230Totui,loculcomunalrelativilorpoatefiutilizatnaltsens:dacsenzaianuestetiin,niciobiectul senzaieinuesteobiectultiinei.Firete,estevorbadesenza!1'caatare,senzaiaprivitnsine,nucaotreapta tiinei. 231TermeniinrudiingreceteouoToixiasunttermeniiceformeazo&"'pebazanrudirii.Satradus termenulgreciprincoordonai"sauconjugai".Inrudn*explicmotivulconexriisaucoordonriilor. ExempleledemaijosilustreaznrudireaK> 232Derivai"(irTu'ociq)areunnelesasemntor,accentundderivareautu"dinaltul. 233Locuicomun,decareAristotelseocupnacestcapitol,seapliclacelei0 naspeciidetermeni(nrudiiiderivai),priviinstotsubaspectulcontrarieMn^ untermennruditcupredicatultezeiesteafirmatsaunegatdespresubiectuli"nrudsubiectultezei,predicatul tezeivafiafirmatsaunegatdespresubiectultezei. udit' 354 TOPICAII,9,114a,b ditisunt,deexemplu,faptadreaptiomuldrept cuTermeniinru^.^iomulcurajos_Cucurajul.Totaa. lucrurile dreptatea,it^t*^~icOnservsuntnruditeculucrurilepecareleproduccareproducce^exemplu,celesntoase cusntatea,iarceleileconse,>^^organismuluicubunastareaorganismului.* Cumacetiasunt numiideobiceitermeninrudii,tnii,deexemplu,termenii:nchipdrept"(Sikcuwc),curajos"(dvSpeioc),n chipsntos"(uyuivuc)itotcevaffrmatnacelaifel.Aparensctermeniiderivaisuntitermeni nrudii234,ca,deexemplu,nchipdrept"fadedreptate",nchips"fatdecuraj"(dvSpeia),dar termeniinrudiisuntaceicareaparinaceleiaiserii,cadreptate",omdrept",faptdreapt",n chipdrept". Dacunuldintretermeniicareaparinaceleiaiserisedovedeteceste,deexemplu,bun"iludabil", evidentcicelelaltese114bdovedescafilafel.Dac,deexemplu,dreptatea"senumrprintrelucrurile ludabile",sevornumraprintrelucrurileludabileiomuldrept",faptadreapt"inchipdrept".Atunci vomspunecnchipdrept"esteinchipludabil",ccinchipludabil"derivdinludabil",dupaceeai derivaiecanchipdrept"dindreptate". Trebuieslumnconsideraienunumaitermeniinrudii,ciicontrariilor235.Astfel,deexemplu,dacbinele nuestecunecesitateplcut,rulnuestecunecesitateneplcut,saudacrulestecunecesitateneplcut,binele estecunecesitateplcut.Totaa,dacdreptateaesteotiin,nedreptateaesteoignoran236,iardacnchip drept"estenchiptiutor"inchippriceput"237,atuncinchipnedrept"estenchipnetiutor"inchip nepriceput".Dacaceastsituaiedinurmnuestevalabil,nuestevalabilniciceadinti,canexemplulde

maisus.Ccisarputeaspunemaidegrabcnchipnedrept"aducemaimultcunchippriceput"dectcu nchipnepriceput"238. 234Te inse,*trmen"de"vaifacpartedintermeniinrudiisaunserie.Adverbelesereazaalturideadjectivei substantive. contrarideex^PltagOreici'fllozofiagreacaobinuitspunfanfaseriidetermenideterminat nedeterminat,finit infinit,frsocusoetc. 237 S<v'erminal nedetermina o8teconsidaomulnedreptcape eXPeri" o unignorant. crecl* dCUSocrate?'Plaloncomulruesteunignorant, 6esteunomtiutorsauexperimentat,fiindcfaptelereleobinuiesc 355 ARISTOTEL Daracestloccomunafosttratatmainaintelaconsecuiilecontrarii]ntructacumnufacemaltcevadects spunemccontrariipredicatul*urmeazcontrariilorsubiectului239. Maideparte,vomcercetanatereaidistrugerealucrurilorcacauzelecareproducnatereaidistrugerealor, fiecestevorbaarespingerea,fiecestevorbadestabilireauneiteze240. Dacnaterealucrurilorestebun,ilucrurilecesenascsuntbuniardaclucrurilesuntbuneinaterealoreste bun.Dimpotriv,dar"naterealucrurilorestereailucrurilevorfirele[iardaclucrurilesumreleinaterea loresterea]241.Ladistrugeresituaiaestersturnatdacdistrugerealucrurilorestebuna,lucrurilenselesunt rele,iardacdistrugereaesterea,lucrurilesuntbune.Acelaiargumentestevalabilidesprecauzeleceproduc saudistruglucrurile.Dacceeaceproducelucrurileestebun,ilucrurilesuntbune,iardacceeacedistruge lucrurileestebun,lucrurilenselesuntrele. 10<Locuricomuneaplicabilelaasemnarealucrurilot> Scercetmmaidepartelucrurileceseaseamncusubiectuldatisvedemdacaelesecomportasemntor. Aa,deexemplu,svedemdac,precumexistotiinunaiaceeaidespremaimulte 242 obiecte,existioopinieunaiaceeaidespremaimulteobiecte,idaca,precumadispunedevedereestea vedea,totaaadispunedeauzesteaauzi.Acelailucruestevalabilncelelaltecazuri,attdesprecelereale,ct idespreceleaparente.Acestloccomunpoatefi saducnemijlocitavantajeisatisfacii,chiardacmaitrziuconsecinelelorvorneplcuteidezavantajoase. 239Maisimpluexprimat:contrariiurmeazcontrariilor.., 240Unloccomunscostotdincontrari(natereidistrugere),aplicabildeopotnlastabilireailarespingerea tezelor. 241Separecacesttext,ntreparanteze,esteinterpolat.., 242Aristotelrecunoateaiciasemnareadintrekyicmi\xT\(tiin)iSofa(Pininalteopereseconstat trecereadela56txlattiottjht|,cutoatdeosebitalor^tiecncazulasemnrilortrebuiesinemseamaide diferene,carepotlflJi*10 356 TOPICAII,10,114b,115a amndouscopurile243.Cci,dacsecomportntrunntrebuinattermeniiasemntori,secomporttot aafade felfadeunasemntori,iardacnusecomportntrunfelfaceilallgermeniiasemntori,nusecomport totaafadeceilali.*""scercetm,deasemenea,daccevasecomportnacelaifel ^azsifatdemaimultecazuri244.Cciuneoriestedezacordfaeu"rivin^'A^deexemplu,dacacunoate esteagndi,atuncia^unoatemultelucruriesteagndimultelucruri.Daraceastenunare3esteadevrat, cciputemcunoatemultelucruri,darnuputemgndimultelucruri245.Dacafirmaiadinurmnueste adevrat,nuesteadevratniciceadinti,ceavalabilpentruunsingurlucru,anumecacunoateestea gndi. Unaltpunctdevederesereferlamaimultilamaipuin.Inacestaprivin,obinempatrulocuricomune. Unuldinlocurisusinecmaimultulurmeazmaimultuluideexemplu,dacplcereaesteunbine,atuncimai multplcereesteunbinemaimare,idacafaceonedreptateesteunru,atunciafaceomaimarenedreptate esteunrumaimare.Acestlocpoatefintrebuinatpentruamndouscopurile246,cci,daccreterii subiectuluiiurmeazcretereaaccidentului,estedelasinenelescaccidentulaparinesubiectului,iardac nuiurmeaz,accidentulnuaparinesubiectului.Trebuiesdovedimaceastapecaleinductiv247. Unaltloccomunesteurmtorul.Oridecteoriseenununuliacelaiatributdespredousubiecte,seaplic

regulaaceasta:dacnuaparinesubiectuluicruiapareciaparinemaimult,atuncinuiaparinenici subiectuluicruiapareciaparinemaipuin248.Dimpotriv, 2^Pentrustabi'ireairespingereatezelor. altloccmunreferitorlaaspectulmaimultsaumaipuin"esteuncazsaumaimultecazuri". ' cunoateAd,Ugam:"nacelaitimp".Putemcunoatemaimultelucrurideodat,fiindcmai mult??(1IlOTaoeai)esteodispoziie(SiaOtoic),darnuputemgndi(6iavocio6ai)%'UCW1deo"at,fiindc gndireaesteunact. 247^stabilireirespingere,regulgenerala^'^'"mducie'laadunareafaptelorparticularepentruajustificao ^iboierul.^'^***domnitorulnuPoartbuzduganul,deiluiisecuvine,nu1poart 115a 357 ARISTOTEL dacatributuliaparineaceluicruiapareciaparinemaipuinatuiaparineiaceluicruiapareci aparinemaimult249. Maimult,oridecteoriseenundouatributedespreacelsubiect,seaplicregulaaceasta:dacatributulcare pareci pf maimultnuiaparine,atuncinuiaparineniciatributulcareparecaparinemaipuin250.Dimpotriv,dac iaparineatributulcareparciaparinemaipuin,atunciiaparineiatributulcareparecaparinemai mult251. Totaa,oridecteoriseenundouatributedespredousubiecte,seaplicregulaaceasta:dacunuiadin subiectenuiaparineatributulcarepareciaparinemaimult,atuncinicicellaltatributnuaparineceluilalt subiect252dardacunuiadinsubiecteiaparineatributulcepareciaparinemaipuin,atunciicellalt atributaparineceluilaltsubiect253. Maideparte,dinmprejurareacunatributaparinesauparecaparinenacelaigradunuisubiect,putemtrage concluziintreifeluri,cainceletreilocuricomunerelativelamaimult,cercetatemainainte.Oridecteori unuliacelaiatributaparinesauparecaparinenacelaigradladousubiecte,dacnuaparineunuisubiect, nuiaparineniciceluilalt254,dardacaparineunuia,iaparineiceluilalt255. Oridecteoridouatributeaparinnacelaigradaceluiaisubiect,seaplicregulaaceasta:dacunatributnu aparinesubiectului,nuiaparinenicicellalt256,dardaciaparineunul,iaparinei 249Dacboierulpoartbuzduganul,deiluiisecuvinemaipuin,cuattmaimult!poartdomnitorul.Sa cercetatcazulunuipredicatcareparecaparinemaimultsaumaipuinladousubiecteurmeazcazulncare doupredicateparsaparincndmaimult,cndmaipuin,aceluiaisubiect. 250Eminescuestemaimultpoetdectfilozof.Dacnuestepoet.nuestenicifilozof. 251Eminescuestefilozof,deciestecuattmaimultpoet". 252Exemplu:,,dacpeomlfacefericitmaimultsntateadectaverea,dac|acum,nu1facefericitsntatea, nu1facefericitniciaverea". 253Exemplu:dacV.ContaafostfilozofmaimultdectafostpoetSafflst"1Bodnrescu"idac Bodnrescuafostpoet,cuattmaimultContaafostfilozof 254DacAiecsandriiEminescusuntpoeinacelaigrad,dardacunulnupoet,nuestenicicellalt". 255Dacunulestepoet,esteicellalt".Exemplelesuntdeneapartenenadeapartenen,nacelaigrad.a aceluiaipredicatladousubiecte. ,t 256Eminescuafostdeopotrivpoetifilozofnafostnsfilozof,decinanicipoet". 358 TOPICAII,11,115a,b """""y aceeairegul,oridecteoridoupredicateaparincellaltSe^Psubiecte:dacunuldin predicatenuaparinenacelaigra^_cellaltpredicatnuaparineceluilaltsubiect258,unuia_, '__AiMtfeaparineunuiadinsubiecte,icellalt 11 <Locuricomunedespretenneniadugaiicaracterelecerezult> Putemargumentapebazaloculuicomundespremaimultimaipuin,caiaceluiadespreasemnarencte feluriamartat260.Putemargumentamaideparteipebazaadugrii261.Dacunlucruadugatceluilaltl facebunsaualb,ntimpcenaintenueranicibun,nicialb,atuncilucruladugatvafibunsaualb,adicvaavea nsuireapecareatransmisontregului. Dacadaosullaunlucrulfacesaibncmaimultnsuireapecareoaveanainte,iadaosulvaaveaaceast nsuire262.Totaainaltecazuri. Acestloccomunnupoatefintrebuinattotdeauna,cinumaiatuncicndesteposibilunadaos263.Darloculn discuienupoatefiinversat,aanctsfientrebuinatipentrurespingereatezei.Dacadaosulnufacecaun lucrusfiebun,nunseamncadaosulnuestebun.Cci'15b

^Eminescuafostfilozof,deciafostdeopotrivpoet". ^Dacbogiafacefericitnaceiaigrad,cumsrciafacenefericit,dacns"ogaiamifacefericit,nici srcianufacenefericit'(PatiusI,18). Dacvirtuteafacefericit,ntocmaicumviciulfacenefericit,sidacviciulfacenefericiivirtuteaface fericit". uneipro J"**ComunePuitoarelaasemnarenearatc,dimpotriv,recunoaterea^poziiiaredrept consecinrecunoatereauneipropoziiiasemntoare. despre mai s"aargumentatprinlocurilecomunealeasemnriisauafceiui mai 262g"1"lSaUmaiPut'n'totaasevaargumentadespreadugare(irpooeeoic).s'acesteaXemplu:"daeJarul fcutcugraieilatimpestepreferabilceluifracestea,rfo>'umPreferabile" 'eCazulsubstanelor,carenucomportadugiri(Categorii5,3b). 359 AR1STOTEL bineleadugatruluinufacecunecesitatecantregulsfiebun,1nicialbuladugatnegruluinufacecu necesitatecantregulsfie sau Sau iar e Totaa,dacunatributaparineunuilucruncantitatemaremaimic,iaparineiabsolut.Ccidespreceeace nuestebunalbnuputemspunecestemaimultsaumaipuinbunsaualbdesprelucrulrunuputemspunec estemaimultsaumaipuinb""dectaltul,cinumaicestemaimultsaumaipuinru.iacest1comunnu poatefiinversatpentruaservirespingerii.Ccimulteatributeaparinnchipabsolut,desprecarenuspunem nscaparinncantitamaimaresaumaimic.Astfel,nusespunecunomestemaimultsaumaipuinom dectaltul,dardinaceastanuurmeazcnuesteomTrebuiescercetmnacelaifelatributelecareaparinfie relativfienanumittimp,fienanumitloc.Dacunatributesteposibilrelativesteposibiliabsolut.Totaa, dacaparinentrunanumittimpsauntrunanumitloc.Cciceeaceesteimposibilnchipabsolutnueste posibilnicirelativ,nicintrunanumittimp,nicintrunanumitloc.Seridicobieciacputemfivirtuoi264n chiprelativ,c,deexemplu,putemfigeneroisausobridelanatur,ntimpcenimeninuestenelept265dela naturnchipabsolut266. Totaa,unlucrupieritorpoatesnusedistrugntrunanumitmoment,daresteimposibilcasnusedistrug nchipabsolut267.Lafel,ntrunanumitlocesteutilsinemunanumitregim,deexemplu,nlocalitile nesntoase,darnunchipabsolut.Deasemenea,esteposibilcantrunanumitlocsexisteunsingurom,dar aceastanunchipabsolut268.nacelaifelestejustcananumitelocurisfiesacrificattatl,deexemplu,la tribali269,darnuestejustnchipabsolut. '64Virtuos= ~65nelept,prudent=^pn 266naceastprimobieciesesusineccinevapoatefivirtuosnchipreiau*''frafivirtuosnmodabsolut. nelepciuneaesteovirtute,dareanuestedelanatura,cagenerozitateaisobrietatea,cisectigprin experien.Decifrnelepciuneputemfiabsolutvirtuoi. 267Unlucrupoatefi,nchipabsolut,destructibil,darnuinchiprelativntranumittimpnusedistruge:a douaobiecie. 268Atreiaobieciedeosebeteaspectulrelativdecelabsolutprinreferinlaloc 269TribaliierauuntribtracaezatnBulgariaiSerbiademaitrziuAnsvacercetaobieciaprinobservaiac nuintereseazloculundeseafltribalii,ci>nacestpopor,oriundesaraflael. 360 TOPICAII,11,115b estevorbanudeoraportarelaunloc,cilaoameni.Nuparpoateaici^^^^^^^.^oriundej.^afjaei aceastafaptg intereseaz^"unfiincjcsunttribali.Totaa,launanumittimp,estevatrecewrepmedicamenteibunoar, cndsuntembolnavi,darnueste '"hT*absolut.SaupoateincazuldefanuestevorbadeoUtill0Claunanumittimp,cilastareacorporal. Ccinuintereseaz'Tdmnul,cistareacorporalncareneaflm270. Unlucruestenchipabsolutceeaceeste,cnd,frniciunadaos. spunecestejustsaucontrarulacestuia.Astfelnusevaspuneceltejustssesacrificetatl,cinumaiceste justlaanumiioameni.Decinuestejustnchipabsolut.Dimpotriv,sevaspunefrniciunadaoscestebinea cinstipezei,cciestejustnchipabsolut.Aadar,totceeace,frniciunadaos,paresfiedreptsaunedrept,

sauoricensuiredeacelaifel,vafinumitaanchipabsolut271. 270i tcerceteazacumobieciaprinraportarelatimp,dupcenainteocercetase constituia6aNutimPuldeterminvindecareaprinanumitemedicamente,ci>Worganic,deciunfelde absolut. legateince'Stoleldeterm'nmaiprecisncecondiiirelativuliabsolutulsuntstrns asevindecamT^"""A"'UddetatlpoatefiJustlatribali'nulaoricePPrDarorganicaomui*&lde l0Citimp(relativ)>esteiabsolut,fiindcinedeconstituiaomulm,fcaapelalavreunadaos"lao raportare. 361 CARTEAaIlIa <Urmarelalocurilecomunealeaccidentului> <Locuricomunedesprevalorileabsolutealeaccidentului> Trebuiesexaminmnceleceurmeazcaredindousaudinmai!16amultelucruriestepreferabilsaumai bun272.Dartrebuiesobservmmainticcercetareanoastrserefernulalucrurifoartendeprtateunelede alteleicumarideosebirintreele(ccinimeninuibatecapulcuntrebareadacestepreferabilfericireasau bogia),cilalucrurileapropiateidesprecarestmlandoialnceprivetepreferarealor,fiindcnuvedem avantajulunuiaasupraaltuia.Senelegedelasinec,oridecteorinastfeldelucrurisenvedereazun avantajsaumai 272Aristotelcontinu,ntoatcarteaaIllasseocupedelocurilecomuneaaccidentului,nprimulrndde valoareacomparativaaccidentului:careestepreferasaumaibun,urmndsindicecriteriulcomparaiei. Comparaia,suboriceform,innlocurilecomunealeaccidentului,fiindccelelaltepredicabilenuadmit gradaii(multsaumaipuin).Aristotelprecizeazndatccomparaiaarelocnumaintretoccaresedeosebesc puin,caresuntapropiate,frcasvedemclardeceunl"cruepreferabilfadecellalt,deceestemaibun dectaltulpuindeosebitdeel. 362 TOPICAIII,1,116a andireanoastrvapreferalucrurilecareau avantaje ^preferabillucrulmaidurabilimaitrainicceluidmaipuinaceastnsuire.Deasemenea,estepreferabilceea ceposea^^nejeptuJomuicelbun,orilegeadreapt,sauceeace cevora.priceputinspecialitatealorsauceicecunosc nhisnuiescsaaieaga<^iyr.r Iifiemajoritatea,fieunanimitatealor.Deexemplu,inundomeniu,n"*j dicinsaunconstrucievompreferaceeacemajoritateamedicilor Jece1sau,ngeneral,ceeacemajoritateasauunanimitateaoamenilor chiaratuturorfiineloraleg,anumebinele,ccitotulnzuietespre w274Trebuiesraportmargumentareanoastrlapunctuldevedere celmaipotrivitscopuluinostru275.Darmaibunipreferabilnchip absolutesteceeacedepindedeceamaibuntiin,deipentrufiecare individpreferabilesteceeacedepindedetiinasa. Maideparte,ntrunlucruestedepreferatesenialulnlocdeceeacenuaparinegenuluirespectiv,deexemplu, estepreferabildreptateanlocdeomuldrept276.Cciprimaaparineesenialbinelui,ntimpceomuldreptnu aparinegenuluidat.nadevr,niciunlucrunuprimetegenulcaesen,dacelnuaparinegenuluide exemplu,omulalbnuesteesenialculoarea.iaamaideparte. Ceeaceestedoritpentrusineestepreferabilfadeceeaceestedoritpentrualtulcum,deexemplu,sntatea estemaidedoritdectgimnastica,fiincunaestedoritpentrusine,cealaltpentrualtlucru.iceeaceexist pentrusineestepreferabilfadeceeaceexistaccidental,aacumestepreferabilcaprietenii,nudumanii,s fiedrepi.Cciprimulcazexistpentrusine,iarcellalt accidental.nadevr,noidorimnumaiaccidentalca dumaniisfiedrepi,nunedrepi,pentru 274OricareMfidomeniullor. entPlatonBinele(todyaBoV)esteIdeeasuprem,totulnzuietespre"rayPtoOdya6oO4<J>UT<n). majoritiis"mVCaautoritateaceamaipotrivitscopuluiurmritdenoi:autoritateaoneaSmdimS Unammitaii'acelorexperintrundomeniuetc.ngenere,trebuiesneceeacenois^***"""bU"ti'"t' CareeStefllo/ofla'UarnsPecieneorientmdup aidentalasaP^^preferabil'fiindcexprimoesen,ntimpceunomestedreptEsenaephCUmmU' estealbaccidental,adicnuaparineesenialgenuluiculoare.StedeciPreferabilaccidentului. . 363

116b ARISTOTEL casnunefacru.Acestloccomunesteacelaicuceldedinaimdeosebetensnfeluldeavorbi277.Cci noidorimcaprieteniinosfiedrepidedragullor,chiardacaceastanuaraveaurmnpentnoi,chiardaceiar finIndiadimpotriv,noidorimcadumaniinnsfiedrepidedragulaltuilucru,anumepentrucaeisnune facr iceeaceesteprinsinecauzabineluiestepreferabilfadeceeceesteaccidental,cum,deexemplu,virtutea estepreferabilntmpijjgnorocoase(aceeaestecauzansineabinelui,aceastaestecauzaaccidental).Acelai lucruestevalabilipentrucelelaltecazuri.Totasastaulucrurilenceprivetecontrarii.Ceeaceestepentrusine ruestedeevitatmaimultdectceeaceesteaccidentalrudeexemplu,viciulinenorocul,primulestensine ru,cellaltesteaccidental. ibinelenchipabsolutestepreferabilfadebinelevalabilnumaipentruunindivid,cumestesntatea redobnditfadeoamputare.Primaestebunnchipabsolut,cealaltestebunnumaipentrucinearenevoie deamputare.iceeaceestebundelanaturestepreferabilfadecenuestebundelanaturca,deexemplu, dreptateafadeomuldrept.Primaestebundelanatur,cellalt,omuldrept,presupunedobndirea dreptii278.Preferabilesuntnsuirilemaibuneimaivrednicebunoar,preferabilesteceeaceareZeulfa deceeaceareomul,ceeacearesufletulfadeceeacearecorpul.iceeaceestepropriulucruluimaibuneste maibundectceeaceestepropriulucruluimairudeexemplu,ceeaceestepropriuZeuluifadeceeaceeste propriuomului.Ccincepriveteparteacomun,nceidoinuexistdiferenntreei,darnceprivetepartea propriefiecruia,unultrebuiesntreacpecellalt.itotceseaflnlucrurilemaibune,maifruntaeimai vredniceestemaibinedeexemplu,sntateaestemaibundectputereaifrumuseea.Aceea279seafln prileumedeiuscate,caldeireci,aadar,nelementeleconstitutivealeanimalului,ntimpcecelelalte dou280seaflnprileformatemaitrziu.Putereastn 277ntoatecazurile,totceexistnsine"sauesenialestepentrusine.iarIo'existaccidentalestepentrualtul. 278Dreptateaesteunbinensinesaudelanatur",omuldreptesteunbldobnditdeunom. 279Sntatea. 230Putereaifrumuseea. 364 TOPICAIII,1,116b _ iarfrumuseeaparecsereducelaosimetrieamuchiioase,1<u membrelor.nreferabilfatdemijloace,iardintredoumijloace rflmaiaproapedescop.Ingenere,mijloculcaresereferaacelcarest^vieii281estepreferabilfade mijloculcaresereferlascopulnsuiex1Uestepreferabilceeacesereferlafericirecesereferla pruden2*2.iposibilulestepreferabilridriibll ecelacesereferp h'1luiTotaadindoifactoriproductori,estemaibunacelal^Tscopestemaibun284.Cndnspunemfan fafactorul"oductoriscopul,preferinasepronundupraportullor285.Vremsspunemcunscopntrece unaltscopmaimultdectacestadinurmpropriulsufactorproductor.Dac,deexemplu,fericireantrece sntareamaimultdectntrecesntateaceeaceproducesntatea,atuncifactorulproductoralfericiriieste maibundectsntatea.Ccicuctfericireantrecesntatea,cuattfactorulproductoralfericiriintrece factorulproductoralsntii.Dar,nrealitate,sntateantrece 281Scopulnsuialvieii"(tc\octoG|3ou)nuestetotdeaunaconservareavieii,cirealizareacelormainalte valori,uneori,cusacrificiulvieii.Dintremijloace,vompreferamijloculcelmaiaproapedescop. 282Deiprudenafacepartedinfericire,nsineeaestesubordonatfericirii. 283Posibilulmoral,nuposibilulngenere. 284Medicinaestesuperioarnegustoriei,fiindcprimaarecascopsntatea,iarnegustoriambogirea. 285Comparaiavalorilornexemplulurmtorestecomplicatineconcludent.Secompardouscopuricu factoriiceiproduciscopurilentreele.Scopurilesuntfericireaisntatea.Factorulproductorsaumijlocul fericiriiestevirtuteafactorulproductoralsntiiestenumitdeAristoteligienicul"(touyiavriv).Ipotezade lacaresepornete stecafericireantrecemaimultsntateadectntrecesntateapropriuleifactorproductorsaumijloc. Deoarecefericireaestepreferabilsntii,senelegecimijloculde ioinefericireantrecemijloculdeaobinesntatea.DacacumnotmprinAfericireasntateSntatea>'ar P"nC"i101deaobinefericireaiprinDmijloculdeaobine(mijlocul")'aVemProporiaA:B::C:D. Argumentareavaartacfactorulproductorpropriul<>aericiriintrecefactorulproductoralsntiimai multdectntrecesntateaaritmeticfesth''^aaTm*K'miJloculfericiriiestepreferabilsntiinsi. Calcululfericiresntrar>f'indcnuexistcoeficientenumericepentrucelepatrumrimi:numerica feate\miJloculericiriimijloculsntii.PentruAristotel,dacvaloarearQeste6siT?"'^eSte'2'valoarea sntii(B)3,iarvaloareamijloculuifericiriinmaimaredec^fT""J'00111111santii(D)este11/2,rezult

cC(6)estededouB(3),iarB(s^t^pr0poriaini'ala>"adevr,A(12)estede4orimaimaredect 'mijloculfeririidedoUorimaimaredecatD(mijloculsntii)deaceeaCCmi)estemaibundectfi (sntatea). 365 ARISTOTEL maipuinfactorulproductoralsntii,aanctfactorulalfericiriintrecefactorulproductoralsntiimai multdectntrsntateafactorulproductoralsntii.Prinurmare,estede]asnelescfactorulproductoral fericiriiestepreferabilsntii,ccintrecemaimultpeaceastadinurm. Maideparte,estepreferabilceeacensineestemaifrumosm demn,mailudabildectceeaceestemaipuin: deexemplu,prietenimaimultdectbogia,dreptateamaimultdectputerea.Cciprietenia117aidreptatea aparinnsinelucrurilordemneiludabile,ntimpCebogiaiputereanuaparinnsine,cidedragulaltui lucru.Nimeninupreuietebogiadedragulei,cidedragulaltuilucru,darpreuimprieteniadedragulei,chiar dacnunealegemcuniciunavantajdepeurmaei. <Altelocuricomunedesprevaloareaaccidentului> Apoi,oridecteoridoulucrurisuntapropiateunuldealtul,dacnuputemdescoperiniciunavantajalunuia fadealtul,trebuieslecercetm,lundcapunctdeplecaretermeniicareleurmeaz286.Cciacelcruiai urmeazunbinemaimareestepreferabil.Dardactermenulceiurmeazesteru,estepreferabilacellucru careesteurmatdeunrumaimic.nadevr,deiamndoulucrurilepotfipreferabile,nimicnuopretecasle urmezecevaneplcut.Aprecierealucrurilordupurmrilelorpoatefifcutndoufeluri.Ccitermeniice urmeazpotfilegaiculucrurilenaintesaudupdeexemplu,cunvturaestelegatnainteignorana,iar duptiina287.Decelemaimulteori,ceei 286Capitolulacestacontinuscompareierarhiavalorilorinerenteaccidente!Primulloccomunrecomands recurgemlaconsecveniitermeniloraccidentComparaiavafiindirect,adicprinconsecveni.Teoria antecedeniloriconsecveniafostelaboratiaplicatpelargnAnaliticaprim1,27,28. 287Consecveniipotfinaintesauduptermenulrespectiv,dacnelegemPconsecventatributul,iarprin antecedentsubiectul,aacumprocedeaz^r'st0Antecedentuliconsecventulpotaveaisensulcauzal(cauz efect),nunumaiiuiproprietate. 366 TOPICAIII,2,117a irziuestemaibun.Deaceeatrebuieslumndiscuii,ceurBieazm^urmeaZ,peaceiaplicabililacazuldat. dintermeniiclucruribunesuntpreferabilelucrurilorbune unchipabsolut,saucndunelesuntcuprinsencelelalte,jnaiP11?"6^majpuinesuntcuprinsencelebune maimulte288.O!^azulncareunlucrubunexistdedragulaltuia,cciatuncimiinusunt preferabiliunuiasingur.Aadeexemplu, amndoirmeniii nusuntpreferabiliunuiasingur.Aadeexemplu, amndoirme tosireaisntateanusuntpreferabilesimpleisnti,deoarece^refermnsntoireanumainvederea sntii.Darnimicnu"^tecalucrurilecarenusuntbune,asociateculucrurilebune,sfiepreferatelucrurilor bune,deexemplu,fericireaasociatcualtcevacarenuestebunestepreferabilasocieriidedreptateicuraj.i aceleailucrurisuntpreferabileasociatecuplceredectasociatecuneplcere.Aceleailucrurisuntpreferabile neasociatecuneplcerecelorasociatecuneplcere. Deasemenea,oricelucruestepreferabilnmomentulncareareonsemntatemaimaredeexemplu,lipsade suprriestepreferabilIabtrneedectlatineree,fiindceaaremaimarensemntatelabtrnee.Potrivit aceleiaireguli,prudenaestepreferabillabtrnee.Ccinimeninualegepetineridreptconductori,fiindc nusocotesccarfiprudeni289.nceprivetecurajul,situaiaesteinvers.nadevr,ntinereecurajuleste multmainecesar.Acelailucruestevalabilpentrustpnireadesine,ntructtineriisunttridedorinemai multdectbtrnii. Estepreferabil,deasemenea,ceeacefolosetenoricetimpaa,deexemplu,dreptateaistpnireadesinesunt preferabilecurajului.Cciprimelenefolosesctotdeauna,cellaltnumaiuneori. Estepreferabilacellucrucare,odatce1posedtoi,nefaces^lipsimdealtlucru,fadeunlucrucare,o datce1posedtoi,ne asimimlipsaaltuia.Aasentmplcudreptateaicurajul.Dac 288 multedinele fenneiabso'ute,ovirtutesingurestensinepreferabilaltoramaiPfenn'eirelative,prefermovirtute asociatcualta.ianumepeuna SiaSdatCUdistinCiaSOcia11 SnSe*Piteancredina^^merentbatrane"\deitineriiaraveanevoiedeeapentruali Straniiaraveanevo^n"^COnducereTota?ainvers:curaJulesteCelelaltevirtuiM'eelpentruaface

conducereamaiefectiv.Acelailucrudespreu*>caresed Tota?ainvers:curaJulesteinerenttinereii,deiirtuiMpentruafacecond u*>caresedeosebescdupvrst. 367 ARISTOTEL 117b toisuntdrepi,neputemlipsidecuraj.Dardactoisuntcurajoinevoiededreptate290. eni Maideparte,putemapreciaavantajullucrurilordinpunctulvederealdistrugeriiipierderii,alnateriii ctigului,caia]etrariilor.Aaestepreferabillucrulacruidistrugereestedeevitat !multacelailucru, desprepierdereaicontrarullucrurilor.Ccipreferabillucrulacruipierderesaualcruicontrarestede evitat29!ceprivetenatereaictigul,lucrurilestauinvers.Lucrurileacrnatereialcrorctigsunt preferabilesuntelenselepreferabile Unaltloccomunsusine:ceeacestmaiaproapedebine,sauceeaceseaseamncuel,estemaibunideci preferabil.Aa,deexempludreptateaestepreferabilomuluidrept292.Lafelestepreferabillucrulcarese aseamncuunlucrumaibunmaimultdectaltul.Astfelprecumspununii,AiaxarfimaibundectOdiseu, fiindcseaseamnmaimultcuAhile293.Sevaobiectampotrivaacesteiapreciericnuesteadevrat,fiindc nimicnulopretepeAiaxsnuseasemenecuAhileprinceeaceelaremaibun,icaOdiseusfiemaibun frsseasemenecuAhile.Trebuiesinemseamacasemnareaarelocinlaturileridicole,cum,de exemplu,maimuaseaseamncuomul,ntimpcecalulnuseaseamn.Ccimaimuanuestemaifrumoas dectcalul,darseaseamncuomul. Totaa,dacdindoulucruri,unulseaseamncuceeaceestemaibunicellaltcuceeaceestemairu,ceea ceseaseamnculucrulmaibuntrebuiesfiemaibun.idedataaceastaseridicobieciacnimicnuoprete caunlucrusfiepreapuinasemntorculucrulmaibun,iarcellaltlucrusfiefoarteasemntorculucrul maipuinbuncum,deexemplu,AiaxseaseamnpreapuincuAhileiOdiseufoartemultcuNestor294.Se preapoatecalucrulasemntorcumaibineles 290Printoi"aicisenelegedumaniiipopoarelestrine.Dactoisunt<!reP.|dispareoricemotivde discordieirzboi. 291Estedeevitatdeopotrivpierdereabogieicaisrcia. 292Dreptateaestemaiaproapedebine,fiindceaesteospecieagenuluisaualgenuluivirtuii,ntimpceomul dreptestedreptnumaiaccidental. 293DeiAhilentreceipeOdiseuipeAiax,acestadinurmestesupen0Odiseufiindcseaseamnmai multcuAhile,iseaseamncuelnlaturilelui^ 294AhileestesuperiorluiNestor,darAiaxseaseamnmaipuincuAniOdiseumaimultcuNestorde aceea,superioritatealuiAiaxestentrecutdealuiOdiseu. 368 TOPICAUI,2,117b,118a seasemenecueseasemenecuelcalsimgarsau'Unaltlocdeestemai estemnlesnire.n luirele,iarlucrulasemntorcumairulsmaibuneca,deexemplu,asemnareadintremaimuiom. ceeaceestedistinsepreferabilfadeceeadistins,iarceeaceestemaidificilfadeceeaceinems avemceeacenusedobndetecupropriuestepreferabilfadeceeaceesteepreferabilceeaceesteexpusmai puinrului,eeacenuareniciourmareneplcutfadeceea,aveaurmrineplcute. Maideparte,dacunlucruestemaibundectaltul,atunciceeaceestecelmaibundinprimullucrueste preferabilfadeceeaceestecelmaibundinaldoilealucru.Deexemplu,dacomulestemaibundectcalul, omulcelmaibunestepreferabilceluimaibuncal.idaccelmaibundinprimullucruestemaibundectcel maibundinaldoilealucru,atunciprimulestemaibun,nchipabsolut,dectcellalt.Dac,deexemplu,omul celmaibunestemaibundectcelmaibuncal,iomulestemaibun,nchipabsolut,dectcalul. Totaa,lucruriledincaresepotmprtiprieteniisuntpreferabilelucrurilorpecarevremslefacempentru prietenimaidegrabdectpentruprimulomceneiesencale.Aa,deexemplu,estepreferabilslucrmdrept isfacembinelefadesimplaaparendealucradreptiafacebinele.Cciprefermsfacembine prietenilor,nuspremclefacembinele,darcndestevorbadeprimiiceneiesncalesentmplinvers296. iceeaceaparineprisosuluiestemaibundectstrictulnecesar,aruneoriestepreferabil.Cciatribine aparineprisosului,ntimpceatripurisimpluestestrictulnecesar.Totui,uneorimaibinelenustei preferabilul.Cci,daccevaestemaibine,nuestecunecesitatel.Inadevr,afacefilozofieestemaibinedect aadunabani,marenevoiefilozofianuestepreferabilfadestrictulPrisosulpresupunecavemnecesaruli cnestrduims cmunomuliTT"'"16Stedeainw&&'deasecultiva,ntimpceanimalitateaeste 296p..alteVleuitoare.

multdectprimulufo6Preferabilsfacembine>nrealitate,nunaparenprietenilormailnaparen. meneIesencale>estepreferabilsfacembinelenrealitatedect 297Est' 'careadictonuluiprimumvivere,deindephilosophari. 118a 369 ARISTOTEL dobndimaltcevafrumos.Deregul,poatecnecesarulestenrf....,v CI darpnsosulestemaibun. Deasemenea,estepreferabilceeacenupoatefinlocuitnrjfadeceeacepoatefinlocuitprinaltulde exemplu,dreptateafatscuraj298.Dindoulucrurisprefermpeacelcaresedispenseazcellaltdeexemplu, putereafrprudennuestepreferabil,darpreferabilprudenafrputere. Totaa,dacdindoulucrurivnoitgduimcaavempeupentruapreacavempecellalt,estedepreferat acelpecarevrespremc1avemdeexemplu,tgduimcfacemeforturipentrupreacsuntemnzestrai denatur. Maideparte,estedepreferatceeaceatragemaipuinenvinuirincazcpierdereaesteregretatiarceeace atragemaimultenvinuirincazcpierdereanuesteregretat,estedepreferat. <Altelocuricomunedesprevaloareaaccidentului> Maideparte,dintrelucrurilecareaparinaceleiaispeciisuntdepreferatacelecareposedcalitilebuneale specieifadeacelecarenuleposed.Dacamndoulucrurileleposed,vompreferapeacelecareleposed ntrungradmainalt299. Deasemenea,dacunlucrufacebunpeposesorulsu,iarcellalilucrunu,estepreferabilacelcarelfacebun, ntocmaicumceeacnclzeteestemaicalddectceeacenunclzete30".Dacamnd13lfacbun,este preferabilacelcarelfacemaibunntrungradmaii"sauestepreferabilacelcarefacebunceeaceestemaibun i 298Dreptateanupoatefinlocuitptincuraj,darcurajulpoatefiin'oc^dreptate,fiindcntrolumencare domnetedreptatea,curajulcerutdenevoiampotrivacelorceatacnumaiestenecesar. .^ 299Capitolul3continusseocupedelocurilecomunealeierarhieidePCelemaimultelocuricomunesunt evidentepjr? 300eeacenciZeteeste,fadeceeacenunclzete,numaicuisimplucald.Elestensmaibun. 370 TOPICAIII,3,1Sa,b nsemnatdeexcorpul piudaccevafacebunsufletul,iaraltcevafacebun sapreciemvaloareaunuilucrudupformelederiOoTdnpntrebuinrilelui,dupaciunileilucrrilelui darvatedinel,rezujtateduplucrulnsui.Ccilucruliurmrileluiiinyers,aoC"redprocDeexemplu, dacnchipdrept"estepreferabilvcurajos",idreptateaestepreferabilcurajului.Iardac1U1"tateaeste preferabilcurajului,inchipdrept"estepreferabil?nChipcurajos".itotaancelelaltecazuri. afardeacestea,dacdindoulucruriunulesteunbinemaimare,iarcellaltunbinemaimic,trebuiepreferat celmaimare,saudacunulaparineunuialtreileasuperiorestedeasemeneamaimare302.Totaa,dindou lucruripreferabileunuialtreilea,acelcareestepreferabilntrungradmaimareestedepreferatceluicareeste preferabilntrungradmaimic303.Maideparte,lucrulacruiabundenestepreferabilabundeneialtuilucru esteelnsuidepreferat.Astfel,deexemplu,prieteniaestepreferabilbogiei,fiindcabundenaprietenieieste preferabilabundeneibogiei. Deasemenea,lucrulpecareni1procurmsinguriestepreferabillucruluipecareni1procuraliideexemplu, prieteniisuntpreferabilibogiei304.Maideparte,judecnddupimportanaadaosului,unadaos,spredeosebire dealtul,facecantregulsfiepreferat.Darsnuaplicmacestloclacazulncarefactorulcomunfaceuzde adaossauseajutcuelntrunfeloarecare,ntimpcenufaceuzdecellaltinuseajutcuelntrunimic.Aa, deexemplu,ferstrulisecerasuntasociateaartadulgherului.Darferstrulasociatcuartadulgheruluieste fental.nunsnchipabsolut305.Deasemenea,estepreferabillucrulare,adugataltuiamaipuinbun,lface maibun. 301 ^n!rivate"serefer'acuvnt,lacazuri"(inflexiuni).Estevorbadeci302Stiim'UmiridtOtfelUl: derivridecuvinte,ntrebuinri,efecte.sntiicorpului'"*"nedeSUflet'aCeStaflindsuPeriorcorpului,este preferabil 303r\

**'<*vfiDrpfP'ni!i!!artaSUntPreferabi'eignoranei,iardactiinaestepreferabil 304PwS!rabllntgradmaimare. *"Factorulc''Pr0CUrmsingun.bogiapoatefidobnditprinalii.anei.dlgheruluicufer"^^""* dulSherului L"1>nesteacesta:asociereaasociereadintreartadu[^tra"laparesuPenoarasocierii aceleiaiartecusecera.Dacgneruluiiferstruestenatural,ferstrulestepreferabilsecerii. 118b, 371 ARISTOTEL Totaavomjudecapreferabiluldupimportanascderi'ce,sczutdinunuliacelailucru,lfacepeacestamai puinbimsfiemaibun,deoareceprinscderealuilucruladevenitmebun306. lpuft Dacunlucruestepreferabildedragullui,iaraltuldinaparenelor<primulestepreferabil>deexemplu, sntatea**preferabilfrumuseii.Definiiapreferineidincauzaaparentelorurmtoarea:lucrulpecarenune amstrduis1avem dacnimenartic1avem.Unlucruestepreferabildacestepreferatidedraluiidin cauzaaparenelor,fadeunaltlucrucareestepreferatnumpentruunuldinceledoumotive.Totceeaceeste maipreiosprininsuiestemaibunipreferabil.Trebuiesfiemaipreiosnsineceeceestepreferatde dragullui,frsateptmdelaelvreunavantaj Maideparte,trebuiesdeosebimnctesensurivorbimdesprepreferabilincescopuriestepreferabilun lucru:pentrucneaduceunavantaj,pentrucesteunbinesaupentrucneprocuroplcere?Cciceeace promoveaztoatelucrurilesaucelemaimultedintreeleestepreferabilfadeceeacenupromoveazlafel. Dacdoulucrurisatisfacacelaiscop,trebuiesvedemcaredintreelelsatisfacemaibinecare,deexemplu, estemaiplcut,maibun,maiavantajos. Deasemenea,ceeacesefacededragulunuiscopmaibunestepreferabildeexemplu,ceeacesefacededragul virtuiiestepreferabilfadeceeacesefacededragulplcerii. Totaadesprelucrurilecaretrebuiesfieevitate:trebuiesevitmceeacempiedicntrungradmainalt alegerealucrurilormeritorii:deexemplu,boalaestedeevitatmaimultdecturciunea,cciboalaesteopiedic maimarepentruplcereivirtute. Maideparte,timceestepreferabildaccercetmcazulcacelailucruestetotattdepreferabilide evitabil307.nadevr,ceeaceesdeopotrivdepreferabilideevitabilestedepreferatntrungradmmicdect cevacareestenumaipreferabil. 306Laaceastfraztrebuiesadugmceva:ceeacesczutdinunuli^lucrulfacepeacestamaipuin bun"(dectlfaceunaltlucrusczut)..,.Dacui".scoatemprudenaiofacemastfelmaipuinbun, dect dacscdemnobleea.prudenaestepreferabilnobleei",^ 307Acesteasuntlucrurileindiferente,nicipreferabile,nicievitabileAcpreferabilentrungradmaimicdect celecaresuntnumaipreferabile.

372 TOPICAIII,5,H8b,119a artatlucruesteeliminm uricomuneprecedenteaplicatefrcomparaio ciprocalucrurilor308trebuiefcutaacumam119acomunesuntnsaplicabilepentruaartacunsau evitabiicaatare.Pentruaceastatrebuiesmaimu]taiunuiafadealtul.nadevr,dacmai^j^^auncieste preferabilipreiosul,idacmaiSjtepreferabil,estepreferabiliutilul309.TotaasentmplcuUklalte avantajecaresuntcomparate.Ccinunelecazuri,pebazacomparriilucrurilor,spunemctrebuiesalegempe amndousaunumaipeunuldinlucrurideexemplu,cndspunemcunlucruestebundelanatur,iaraltulnu estebundelanatur.Esteevidentcceeaestebundelanaturmeritsfiepreferatcaatare310. CC <Locurilecomuneprecedenteconceputectmaigenerab Locurilecomunecaresereferlamaimultilamaipuintrebuiesfieconceputectmaigeneral311.Cci, conceputenaafel,eletrebuiesseaplicelaosfermailargdecazuri.Peuneledinlocurilecomune precedenteleputemconcepeuniversalprintromicmodificareaexpresiei.Deexemplu,vomspune:ceeaceare delanaturcutaresaucutarecalitateoaremaimultdectceeacenuoaredelanatur.Dac Aristotmpararea'"erorilordupgradulmaimaresaumaimicalvalorii.Deacum, caa.6CUpdelocurilecomunealevaloriilucrurilor,adicaleaccidentelor,privite<lre,tarcomparaie. Pozitiv.aloarearmnedactrecemdelacomparativ(maimultsaumaipuin)la 310L1 cmpararea"Crunlecaresuntbunedelanatur",pozitivulestesuficientfr 311Aristotl'Pema.SpUnecunlucru(accident)estepreferabilaltuia.accidentuluinde^kStraduie?tes generalizezepectposibillocurilecomunealeGeneralizareaser^^omparatieisubraportulmaimultului"

saumaipuinului".exPresiei.Astfel7eaza>cumspuneelnsuimaijos,printromicmodificarea ceeacesaconstatatlaunelecazuripoatefiaplicatlamaimulte. 373 ARISTOTEL unlucruface,iarunaltulnufacecaunsubiect[sauceeaceisaibcutaresaucutarecalitate,atuncilucrulcare faceacentrungradmainaltdecutarecalitatedectcelcarenuface aesitDardacamndouofac,celcare ofacemaimultaremaimult^calitate.*" Maideparte,dacunlucruposedcutarecalitatemaimultaltuloposedmaipuindectunaltreileacuaceeai calitatepaJ1cprimulposedmaimultcutarecalitate.Totaa,procedndprinadvedemdacunlucru,adugat unuiaiaceluiaiobiect,facecaacsaibcutarecalitatemaimultdectfaceadaosulaltuilucru,saudaci adugatunuiaiaceluiaiobiectcareposedmaipuincutarecalitatelfacesposedemaimultcutarecalitate. Lafelsentmplcuscdereadacprinscdereauneipri,restulposedmaipuincutarecalitateparteaesteea nsimaimultcutarelucru.Deasemenea,lucrurilecartsuntmaipuinamestecatecucontrariilor312posed maimultcutai*calitideexemplu,estemaialbceeaceesteamestecatmaipuincunegru313. Apoi,nafardelocurilecomunecercetatemaisus.citmacumpeacela,potrivitcruiadefiniiaproprieaunui lucruserealizeazmaideplin.Dac,deexemplu,definiiaalbuluieste:culoareacarehavedereasfie distinct^14,atunciestemaialbculoareacarefacedistinctvederea. <Locurilecomuneprecedentedespreproblemeparticularo Dacproblemaesteformulatparticular,nugeneral,comuneuniversalecercetatemaisus,fiecstabilesc,fiec res] 112ntimpceaproapetoategeneralizrileprecedentesereferlacarteaundesevorbetedemaimult"imai puin",acestexemplusereferIacartea 117a. ,cem 313Albulestecelmaipotrivitpentrudeosebirealucrurilor,ntimpc^,confundlucrurile,leterge contururileilimitele.Albulesteculoarea<Jiacrl deosebirii. 114 374 TOPICAIII,6,119 a,b bintate315.Cci,dacrespingemsaustabilimotez,PlfitoatemaceasUodovedimiparticular.Dacceva aparinetezuniversal,pnn.esiunoradinele,iardacnuaparineniciunuia,rururorcazurilor,aP^ nuaparinemabijeimajcuprinztoarelocuricomunesuntacele edintemeniopui,nrudiiiderivai316.Daceste caresuntsco^^plcereesteunbine,iaroriceneplcereun probabilapre^^probabiiaaprecierea:uneleplcerisuntunbine,iar119b ru,esU.ru317Totasadacunorgansenzorialnueste U"aciuite,nicilipsaunuiorgansenzorialnuesteoincapacitate318.i Tvreunobiectdeopinieesteobiectdetiin,ivreoopinieeste aCt319Deasemenea,dacvreonedreptateesteunbine,atunciivreo dreptateesteunru.Totaa,daccevasvri