Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Numele si prenumele:
Disciplina: Chimie
Clasa: a VIII-a
Data: 03.12.2021
Unitatea de învățare: Tipuri de reacții chimice
Titlul lecției : Recapitulare
Tipul lecţiei: Lecţie de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
Timp: 50 minute
Obiective operaționale: La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili să:
O1: Să aplice legea conservării atomilor (să stabilească bilanţul atomic) în rezolvarea exerciţiilor date . Obiectivul este atins dacă
elevul stabilește bilanțul atomic pentru 3 compuși chimici din totalul de 4 dintr-o ecuație chimică;
O2: Să recunoască tipurile de reacții. Obiectivul este atins dacă elevul recunoaște 4 tipuri de reacții din totalul de 4;
O3: Să identifice reactanții și produșii de reactive dintr-o reacție chimică. Obiectivul este atins dacă elevul identifică 2 din
totalul de 2;
O4: Să facă calcule matematice utilizând formule matematice. Obiectivul este atins dacă elevul utilizează o formulă
matematică din totalul de 2.
Metode de învățământ:
- Conversația euristică;
- Descoperirea dirijată;
- Observarea sistematică;
- Dialogul
- Explicația.
Mijloace de învățământ:
- laptop;
- fișe de lucru;
- manualul: Luminița Irinel Doicin, Silvia Gârtan, Mădălina, Veronica Angelușiu, Maria Dragomir, Chimie clasa a VIII-a, Editura Art Klet,
2020.
SCENARIU DIDACTIC

Etapele lecției Timp Obiective Conținutul lecției Metode Mijloace


operațional didactice didactice
e
1.Organizarea 2 min Activități de natură organizatorică: Explicația
clasei pentru lecție verificarea prezenței, asigurarea
si captarea atenției disciplinei, pregătirea mijloacelor
elevilor. didactice, materialelor necesare.
2. Reactualizarea 7 min Prin dialogul frontal se sintetizează Dialogul
cunoștințelor. cunoștințele despre reacțiile chimice:
- Câte tipuri de reacții am învățat?
- Care sunt acestea ?
- Cum se pot simboliza aceste
reacții ?
3. Anunțarea titlului 2 min Profesorul anunță titlul lecției și îl scrie Explicația
lecției și a pe tablă. Stabilește obiectivele
obiectivelor operaționale.
operaționale.
4.Prezentarea 2 min Profesorul precizează că se va lucra pe Explicația Fișa de lucru
sarcinilor şi a fişele de lucru. Elevii citesc cerinţele. Laptop
situaţiilor de
învăţare.
Etapele lecției Timp Obiecti Conținutul lecției Metode Mijloace
ve didactice didactice
operați
onale
5. Dirijarea învăţării 35 Activitatea profesorului Activitatea elevilor
min

Propune rezolvarea Un elev rezolvă sarcinile Conversația Fișa de lucru


problemelor din fişa de lucru propuse. euristică Laptop
de câte un elev. Urmăreşte Lucrează independent la
O1
rezolvările acestora, oferă rezolvarea problemelor.
consultaţii celorlalți elevi. Urmăresc prezentările
O2 colegilor şi îşi notează Caietul cu
Se solicită prezentarea
Dialogul notițe
rezolvărilor pentru problemele succint etapele de
O3 şi apreciază răspunsurile rezolvare ale
problemelor rezolvate la Obervația Manualul
primite.
tablă. sistematică
O4 Notează elevii care au rezolvat
cerințele şi elevii care au Completează fişa de
lucru: formulează şi
rezolvat problemele înainte. rezolvă problemele
propuse.

6. Asigurarea 2 min Profesorul propune tema pentru acasă: completarea fişei Dialogul Fișa de lucru
Explicația
retenţiei şi a de lucru. Elevii notează tema în caiete.
transferului

S-ar putea să vă placă și