Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE A DOUA ȘANSĂ / ARTE

Numele și prenumele ___________________________________________________


Data :

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă
90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect, completati ,realizati
corespondenta si emiteți păreri
PARTEA I ( 80 p)
1. Portativul este format din : 2. Pe portative scriem :
a) şapte linii şi şase spaţii a) cuvinte
b) cinci linii şi patru spaţii b) note muzicale
c) patru linii şi trei spaţii c) numere

3 Sunetele muzicale au : 4. La inceputul portativului scriem


a) suflet a) cheia sol
b ) culoare b) cheia fa
a) viață c) cheia mi

5. Scrieţi pe portativ notele muzicale și colorați bulina din dreptul notei în conformitate
cu cele învățate.

MI SOL DO1 DO2 FA RE


6. Realizati corespondenta intre cele 2 coloane
Nota do1 se găsește pe o liniuță
suplimentară sub portativ

Nota mi se regăsește pe prima


linie a portativului

PARTEA a II a ( 10p)
1. Motivați în câteva rânduri importanța Artelor în viața oamenilor!

SUCCES!

S-ar putea să vă placă și