Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
PROFESOR:
DISCIPLINA: Educație muzicală
DATA: săptămâna a 7aCLASA: a VI-a
TIPUL LECȚIEI: mixtă
TITLUL LECȚIEI: Intervalele muzicale. Cvarta și cvinta
SCOPUL LECȚIEI: Familiarizarea elevului cu intervalele muzicle; cunoașterea și intonarea conștientă a acestora.
PREMISE TEORETICE:
- să conștientizeze noțiunea de interval muzical
- să cunoască ce este tonul și semitonul
- să știe cum se analizează un interval muzical din punct de vedere cantitativ și calitativ

PREMISE PRACTICE:
- să știe să recunoască după auz tonul și semitonul
- să recunoască prima, octava, secunda și terța
COMPETENȚE GENERALE

1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări muzicale
2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical
3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic

COMPETENȚE SPECIFICE

1.1 Interpretarea vocală la unison a unor piese musicale


2.1 Operarea cu intervalele muzicale
3.1. Perceperea unor noțiuni muzicale prin audiție direcționată

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
O.1. să conștientizeze ce este acela un interval muzical
O.2. să perceapă faptul că atât cvartele și cvintele nu pot fi mari ci mici, ci sunt intervale perfecte
O.3. să analizeze intervalele muzicale studiate sub aspect cantitativ (nr. de T și ST)
O.4. să intoneze conștient, dar ajutați de claviatură, 4p și 5p
O.5. să solfegieze corect cântecul din folclorul copiilor „Ciobănașul”.

STRATEGII DIDACTICE

1. Metode și procedee
Cod Metoda didactică/resura procedurală Cod Metoda didactică/resura procedurală
M.1. m. explicaţiei M.4. m. descoperirii
M.2. m. conversaţiei M.5 m. exerciţiului
M3. m. observării dirijate-libere M.6. m. demonstraţiei
M.7. m. jocurilor M.8 m. aplicării

2. Resurse educaţionale:

2.1 Câmpul de informaţii:

2.1.1. Exerciţii practice de cultură vocală;


2.1.2 Cunştiinţe teoretice;

2.2 Resurse bibliografice:


1. Manualul de Educaţie Muzicală, clasa a VI-a, ed. CD Press, București, 2019, autori: Lăcrămioara Ana Pauliuc, Emanuel Pecingină, Oltea Săveanu,
Costin Diaconescu
2. Educație muzicală.Manual pentru clasa a VI-a, de Florentina Chifu, Editura Litera, 2019

2.3. Resurse psihologice:


2.3.1. Capacitatea de învăţare de care dispune clasa: medie
2.3.2 Motivaţia: ridicată, bună
2.4. Resurse temporale
2.4.1. Timp alocat: 50 min
2.4.2 Spaţiul de lucru: sala de clasă
2.5 Resurse materiale

Cod Resursa materială


RM1. Manualul
RM2. Video- proiectorul
RM3. Laptop
RM4. Tabla
RM5 Orga
RM6 Boxa portabilă

3 Forme de organizare

Frontal, individual

4 Forme de evaluare

Cod Forma de evaluare


FE1 Observarea curentă
FE2 Exercițiul

5 Indicatori de performanță

Cod Indicator de performanță


IP1 Observarea curentă
IP2 Exercițiul
IP3 Corectitudine în recunoașterea intervalelor solicitate

TABEL DE PLANIFICARE A ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nr. Secvenţa Conţinut informativ şi aplicativ Activitatea de învăţare Strategia didactică Repere
didactică. orare
Crt

Obiective operaţionale
Eşalonarea în

Forma de organizare
timp a
Resurse

Indicatori de
situaţiilor de

Evaluare
învăţare Profesor Elevi

Procedurale

temporale
materiale
1. Moment Asigurarea climatului de munca Prof. organizează Elevii îşi M3 RM1 1’ T
organizatoric elevii pregătesc cărţile
RM 5
şi caietele şi
ţinuta în bancă

2. Captarea Se propun și se exemplifică exercițiile Prof. conduce Elevii vor sta pe M2 RM5 6’ Fro FE1 IP2 T+7
atenţiei de respirație. Se inspiră pe nas și se activitatea scaune, cu M5 ntal
IP3
expiră pe gură, pe sunetul „s”. Prima spatele drept.
M6
dată vom expira legat, a doua oară Se vor executa
vom sacada, dublu „s” exercițiile de
respirație cu rol
-se va urmări deconectarea și
de relaxare și
relaxarea colectivului de elevi
detensionare,
- se execută câteva voccalize pentru iar apoi
încălzirea vocilor: vocalizele.
Mi -i-i---i—ia-a—a-a--a

Di – ri di -ri d –ri di –ri dum

3. Reactualizarea Se vor adresa copiilor întrebări Prof scrie Elevii vor M2 5’ Indi orală T+12
cunoştinţelor care vizează definiția intervalului conduce răspunde la vidu
muzical. activitatea întrebări.Interva al
lul muzical este
Ce este intervalul muzical? raportul de
Ce este prima? Dar secunda? înălțime dintre
Terța? Octava? două
sunete.Prima
Sub ce aspecte vom analiza este intervalul
intervalele muzicale? muzical care se
Reamintim fragmentul din „Oda obține prin
Bucuriei” (Beethoven) și „Cântecul repetarea a
cucului” (I.D. Chirescu) două sunete.
Secunda este
intervalul
muzical dintre
două trepte
alăturate. Pot fi
2M (T) sau 2m
(ST). Terța este
intervalul
muzical dintre o
treaptă dată și a
treia în ordinea
succesivă a
scării muzicale.
Pot fi:3M (2T) și
3m (T+St).
Octava este
intervalul
format dintre
două sunete cu
aceeași
denumire, dar
aflate la distanță
de 8 sunete.
Atât octava cât
și prima sunt
intervale
perfecte.
4. Dirijarea Profesorul solfegiază cântecul din Profesorul Elevii sunt atenți M4 RM2 15’ Fro Orală IP1 T+27
învățării. folclorul copiilor „Ciobănașul” și conduce la sunetele M6 RM3 ntal IP2
Prezentarea cere elevilor să sesizeze ce distanță activitatea intonate de M2 RM5
situației de esteîntre sunetele din prima către profesor. M1 RM4
învățare. măsură. La câte trepte se află mi Elevii răspund: 4 M8
față de la? trepte. M2
Elevii urmăresc M3
Intervalul muzical ce se formează explicațiile
între o treaptă dată și a patra se profesorului și
numește cvartă. notează în
caiete.
Profesorul întreabă: câte trepte Elevii răspund: 5
sunt în măsura 12, între sunetele trepte.
O1 do și sol?
O2 Elevii notează.
O3 Intervalul muzical format între o
O5 treaptă și a cincea, în ordinea
succesivă a scării muzicale, se
numește cvintă. Atât cvarta cât și
cvinta sunt intervale perfecte,
deoarece ele sunt intervale
consonante (sună plăcut).
Profesorul le dă un exemplu de Elevii recunosc
interval disonant pentru ca elevii când un interval
să sesizeze diferența între sună plăcut, iar
consonanță și disonanță. altul care cere o
Profesorul notează intervalele do- rezolvare.
fa și mi-la, pe tablă și le analizează, Elevii răspund
împreună cu clasa, din treaptă în profesorului
treaptă pentru a afla numărul de dacă sunt T sau
tonuri și semitonuri. St între treptele
Deci, o cvartă perfectă va avea analizate.
întotdeauna 2T și 1St.
Apoi notează do-sol și reia
procedura de analiză. Concluzia
este că o cvintă perfectă va avea
3T și 1 St. Profesorul notează titlul Elevii notează
lecției pe tablă. titlul în caiete.
5. Fixarea Profesorul propune construirea de Profesorul Elevii răspund M5 RM1 20’ Indi orală IP1 T+47
cunoștiințelor cvinte și cvarte de pe diverse exemplifică și pe rând, iar apoi M8 RM2 vidu IP2
sunete. Cântă cu clasa conduce intonează RM3 al IP3
„Ciobănașul” activitatea cântecul nou
învâțat.

6. Moment final Se vor face aprecieri generale. Se Profesorul dă Elevii cântă. M8 RM1 3’ 50
va nota tema. tonul RM2
RM3

S-ar putea să vă placă și