Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data:
Instituția de învățământ:
Profesor:
Clasa: a VI-a
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Educație Muzicală
Tipul lecției: Test inițial
Durata: 50 minute
Premise: Identificarea corectă a variantelor de răspuns din testul inițial

Competențe generale:
1. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj artistic.
2. Formarea şi dezvoltarea capacităţii tehnice şi interpretative.

Competențe specifice:
 Descrierea stărilor și ideilor generate de audierea unor lucrări muzicale.

Obiective operaționale:
O1 Să recunoasca elementele de limbaj artistic
O2 Să participe cu interes la activitate

Metode și procedee: conversația, explicația.


Forma de organizare: frontal, individual.
Material didactic: catalog, foi de lucru.

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Etapele Timp Conținut instructiv educativ Strategii Evaluare


lecției Metode Material Forma de
didactic organizare
Activități 5 -Organizarea clasei pentru buna Conversația -catalog Frontal Observare
introductiv min desfășurare a orei; sistematică
e -Se consemnează elevii absenți;
-Pregătirea materialelor didactice;
Dirijarea 40 -profesorul împarte fișele de lucru Conversația -fișe de Frontal, Probă
învățării min fiecărui elev, eplică cum trebuie Explicația lucru individual scrisă
rezolvat și care sunt punctajele
atribuite ficărui subiect.
-elevii sunt anuntați cât timp au la
dispoziție pentru rezolvarea lucrării.
-elevii vor completa lucrarea și o
vor preda profesorului la finalul
timpului de luccru.
Evaluare 5 -în timpul rămas, după ce toți Conversația Frontal Probă
min elevii au predat lucrarea, se va Explicația orală
realiza rezolvarea subiectelor.
Nume şi prenume__________________________
Data: _________________

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ – Clasa a VI-a

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 40 de minute.

PARTEA I _____________________________________________ (70 puncte)


 Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect

1.În gama Do major, tonica este sunetul; (1.5p)


a) LA
b) DO
c) SOL

2.Terţa este: (1.5p)


a) un interval muzical
b) un instrument
c) o lucrare muzicală

3.Valoarea muzicală cu durata cea mai mare este: (1,5p)


a) doimea cu punct
b) şaisprezecimea
c) nota întreagă

4.Cântecul “Deşteaptă-te, române!” este: (1p)


a) un cântec popular
b) Imnul României
c) un colind

5.Scrie căror măsuri aparţin figurile de tact:

a._____________ b. _______________ c.__________________

PARTEA a II-a ___________________________________________________________(20 puncte )

 Scrie titlul unui cântec studiat în clasele anterioare, care ţi-a plăcut mai mult şi motivează de ce?
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ – Clasa a VI-a
Barem de corectare
PARTEA I_________________________________________________ (70 puncte)
 Se punctează doar rezultatul astfel:
-pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe,
fie 0 puncte.
-Nu se acordă punctaje intermediare.

Nr item 1 2 3 4 5
a-2/4 sau două pătrimi
Rezultate b a c b b-3/4 sau trei pătrimi
c-4/4 sau patru pătrimi
Punctaj 1,5 p 1,5 p 1,5 p 1p 1,5 p

PARTEA a II-a______________________________________________(20 puncte)


 In vederea notarii, se vor lua in considerare prezentarea logica a expunerii si utilizarea
limbajului de specialitate.
 Se acordă 20 puncte pentru realizarea eseului (pentru răspuns incomplet sau parțial corect
se poate acorda punctaj intermediar între 1 și 20p).

S-ar putea să vă placă și