Sunteți pe pagina 1din 2

♪Fișă de lucru♪

1. Diezul este .......................... de ............................. care ................................ înălțimea


sunetului cu ......... ..................... .
2. Bemolul este .......................... de ............................. care ................................
înălțimea sunetului cu ......... ..................... .
3. Becarul este ............................ de .............................. care ............................
atât ........................... ................................. cât și cel al .......................................... .
4. În amalgamul de litere de mai jos se află ascunși 10 termeni muzicali ♫. Descoperiți-i
și colorați-i! ☺

S A S D F G H J T K L Ș Ț V Q W E R T Y U I O
Ț E L K J H G F O D S A Z O X C V B N M B N M
Q W M E R T Y U N U I O P C V B N M Q W E R T
Q W E N R T G H J K L Ș Ț A Z X C V B N M Z X
A S D F E F G H J J K L P L O I U Y T R O R E
Z X C V B B N M T H R W T I G H J K L A L Q W
A S D F G G D F G H J K L Z I U Y T R E W W Q
Z X C C V B B E F G H J K Ă R T Y Q W E R T Y
S D F G A S D F G H J K L Ș Ț Q Z X C V B N M
L K J H G F D S Z A D A S D F G H J J K L I U
W U H A K I Q U Y Y L I T H J P O M Ș U E Y I
S T B S J K J J H U T T G G Y I L N A H F T J
X R G Z T M Y M Â M R G E F N Â I B I F C R G
V E T X G M G N T I E T Â R B O U Z S Ț V E H
F D P Ă T R I M E O W Y E D A Î U X P Ș X J F
D X G J N R Ă L G Ă D U H S V Ț Y C R L Z H D
R Z G U J D O H V P C J B A C Ă I V E K A G S
E S B I M X P Y D P S M Y Q X P T E Z J S F A
D E V B E C A R E O A Z T W Z O R H E I Ț D S
X R R P T S Â U S I Q E I E A T E Y C M Î S X
C F E L R W I B C U W F M R Q Y W T I N I A C
C G D I T A K L X Y E R L T W U Q R M Y J L V
X F W U Y Z M D I E Z G K Y I I A E E B U Ș I
X D C Y U X L I W G X T J U N L S D R N P Î O
S E M I T O N U X C B G I S U N E T Î V Ă E L
5. Alege varianta corectă:
1. Alterația este semnul grafic care:
a. Modifică valoarea unei durate;
b. Modifică înălțimea unui sunet
c. Modifică intensitatea unui sunet

2. Diezul este semnul de alterație care:


a.urcă înălțimea sunetului
b.schimba măsura unui cântec
c. anulează efectul becarului
3. Becarul este semnul de alterație care:
a. urcă înălțimea sunetului
b. anulează efectul diezului și al bemolului
c. coboară înălțimea sunetului

4.Bemolul este semnul de alterație care:


a. urcă înălțimea sunetului
b. anulează efectul diezului și al bemolului
c. coboară înălțimea sunetului

6. Scrie pe portativul de mai jos următoarele sunete: sol diez; si bemol; fa becar; re
bemol; do1 diez; la bemol; mi2becar; fa2 diez; re becar; la becar.

S-ar putea să vă placă și