Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara

Bucuresti
2022

BACTOFUGI CENTRIFUGALE

Nume si prenume:Cojocaru Elena Monalisa


IGPA-TPPA,grupa 4203
Utilaje in industria alimentara

1
CUPRINS

INTRODUCERE......................................................................................................................................................3

CAPITOLUL I: Caracteristici și avantaje, Modele și capacități oferite...................................................................4

CAPITOLUL II: Beneficii,factori care infuenteaza operatia de centrifugare,scopuri.............................................6

CONCLUZII.............................................................................................................................................................10

BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................................................11

2
INTRODUCERE

Centrifugarea este operatia hidrodinamica cu ajutorul careia se poate realiza separarea


amestecurilor eterogene.Aceasta are loc cu ajutorul fortei centrifuge,care apare la rotirea
amestecului cu viteza mare.
Aparatele cu ajutorul cărora se realizează se numesc generic centrifuge. Centrifugele se
caracterizează prin elementele în mișcare de rotație la turație mare.În unele cazuri
centrifugele primesc denumiri speciale, determinate în special de operația realizată: separat
clarificator.Centrifugele sunt construite în principal dintr-un tambur care se rotește cu o
turație mare in jurul unui ax vertical sau orizontal. Separarea amestecurilor eterogene sub
influența forței centrifuge se realizează după principiul sedimentării sau după principiul
filtrării.
Apar trei faze principale si anume: formarea precipitatului, tasarea acestuia si eliminarea
lichidului reținut de forțele capilare si moleculare în porii sedimentului. Prima fază se
aseamana foarte mult cu cea a filtrării obișnuite, dar la filtrarea centrifugală, presiunea cu
care trece lichidul prin sediment estemai mare, iar umiditatea se elimină mai intens.
Viteza de sedimentare în câmp gravitațional pentru particule de aceeași marime la
aceeașidensitate poate fi considerată constantă în tot vasul în care are loc sedimentarea,
deoarece accelerațiagravitațională este indepedentă de poziția particulei.

3
CAPITOLUL I: Caracteristici și avantaje, Modele și capacități oferite

Îndepărtarea bacteriilor din lapte (și zer) permite îmbunătățiri semnificative ale calității
produselor finale. De exemplu, în procesele de producție, în care în timpul procesării
complete temperatura laptelui nu se ridică peste 50°C - la fel ca în producția de brânză din
lapte crud, de exemplu - o calitate superioară a produsului poate fi atinsă atunci când se
utilizează o bactofugă.
Reacțiile adverse, adesea cauzate de bacterii, sunt fermentația acidă și umflarea brânzei.
Mai mult, motivul pentru o viață redusă de raft a brânzei moi și a produselor pe bază de
brânză moale poate fi prezența bacteriilor. În mod similar, îndepărtarea bacteriilor
contribuie foarte mult la termenul de valabilitate mai lung de lapte proaspăt și la o calitate
mai mare a produselor derivate din zer, cum ar fi proteinele serice. Bactofugele reprezintă
soluția optimă pentru îndepărtarea bacteriilor - folosită cu lapte cald (în mod ideal la 55 -
60°C) pentru o eficiență maximă de separare, acestea garantează o rată de îndepărtare a
bacteriilor la cel mai înalt nivel.
Caracteristici și avantaje
- Curățitoare centrifugale cu auto-curățare, proiectate să fie conectate la instalația CIP
automatizată;
- Încorporat, control manual de presiune din spate pentru ușurința instalării și a
funcționării;
- Finisaj de calitate superioară, a oricărei suprafețe (piese urscate și umezite) pentru o
igienă optimă;
- Motor de control optimizat pentru pornire ușoară, recuperare rapidă a vitezei după
descărcare și un consum redus de energie;
- Lubrifiere inovatoare pentru a garanta condiții optime de lucru și viață de lungă durată
pentru rulmenți;
- Evacuări solide controlate ca timp care permit ajustarea evacuărilor exacte.

4
Modele și capacități oferite

5
CAPITOLUL II: Beneficii,factori care infuenteaza operatia de
centrifugare,scopuri.

Beneficiile acestui tratament sunt numeroase:


-Creşterea termenului de valabilitate a laptelui.
-Îmbunătățirea calității bacteriologice a laptelui utilizat pentru a face brânză, lapte și praf de
zer.
-Restabilirea calității în cazul condiţiilor nefavorabile de muls, logistică sau de mediu.
Aceste centrifuge pot fi introduse înainte sau după un separator skimming dar pentru a
obține cel mai înalt nivel de separare a bacteriilor temperatura produsului nu trebuie să fie
mai mică de + 55°C, astfel încât poziția sa naturală să se afle într-o linie de pasteurizare sau
sterilizare. Mai mult, eficiența de îndepărtare a bacteriilor depinde și de caracteristicile
produsului.
În procesul de separare de bacterii, laptele este, de asemenea, curățat de orice murdărie
posibilă și de particule străine. Procesul de eliminare a microorganismelor poate fi gestionat
cu ajutorul sistemului standard monofazat (fără recirculare) sau cu sistemul cu două faze (cu
recirculare).
Proiectarea standard a acestor separatoare prevede alimentarea produsului sub presiune
printr-un sistem uşor de aflux.
Produsul este furnizat sub presiune printr-un sistem fin de intrare și se accelerează până la
viteza de separare fără a cauza careva daune la oricare dintre globulele de grăsime.
Suprafața de lucru extinsă, viteza mare de filare și îndepărtarea extrem de rapidă a
nămolului garantează o separare optimă și o curățire eficientă.
Produsul degresat și smântâna sunt scoase înafară sub presiune, prin urmare, nu sunt
necesare pompe de recuperare.
Capacitatea de producere de la 3.000 l/h până la 35.000 l/h.

Factorii care influenţează centrifugarea sunt:


-mărimea forţei centrifuge: forţa centrifugă care se naşte în cazul unei mişcări circulare a
unui corpde masă “m” cu viteză unghiulară ”w” pe o traiectorie de raza R
este: F=mw2R=m(2wn/60)2R
[N]; în care “n” reprezintă turaţia. Din expresia forţei centrifuge reiese că creşterea acesteia
serealizează mai uşor prin mărirea turaţiei decât prin mărirea diametrului tamburului.
-caracteristicile materialului: viscozitatea, existenţa spumei
– influenţează negativ separarea;
-natura materialului din care se construieşte centrifugă influenţează prin calităţile de
rezistenţămecanică şi rezistenţa la coroziune.

6
FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ OPERAŢIA DE CENTRIFUGARE
Efectul forţei centrifuge este influenţată de o serie de factori atât la separarea prin
sedimentare câtşi şi prin filtrare. Factorii principali care intervin în proces sunt: mărimea
forţei centrifuge, naturamaterialului de separat şi natura materialului din care este conţinut
utilajul.

CENTRIFUGAREA – SCOPURI
1. Separarea particulelor solide dintr-o suspensie pe baza mărimii sau densităţii acestora
= sedimentare în câmp cf.
2. Separarea lichidelor nemiscibile cu densităţi diferite (dispersii sau emulsii) = decantare în
câmp cf.
3. Filtrarea suspensiilor în câmp cf. Fc înlocuieşte Fg sau F care asigură ∆P pe fetele
suprafeţei filtrante.
4. Uscarea solidelor (cristale în special). Lichidul este reţinut între cristale dacă este vâscos
sau are σridicată.
5. Distrugerea emulsiilor (suspensiilor) coloidale. În câmp G, F dispersive >> Fg; în câmp C,
Fdispersive < Fc.
6. Separarea gazelor: 235U de 238U că UF 6.
7.Intensificarea proceselor de transfer de masă.
SEPARATOARE CENTRIFUGALE
• CLASIFICARE CONSTRUCTIVĂ:
– Separatoare cu talere cilindrice concentrice
– Separatoare cu talere tronconice (majoritare)
• CLASIFICARE FUNCŢIONALĂ:
– Separatoare clarificatoare
– Separatoare concentratoare
– Separatoare dezemulsionatoare (ecrematoare)

7
Fig.1 Separatoare cu talere cilindrice concentrice

1. arborele centrifugei
2. intrare suspensie
3.pereți cilindrici
4. dispozitiv de evacuare lichid

8
Fig. 2 Separatoare cu talere tronconice

1. Arbore
2. Tambur (toba)
3. Talere tronconice
4. Rezervor alimentare
5. Colector fază grea

6. Colector fază usoară

9
CONCLUZII

Centrifugarea foloseste ca tehnică de lucru proprietățile câmpului magnetic pentru


accelerareaunor operații de separare.
Aceasta are ca avantaje posibilitatea unor separări dificile sau imposibil de realizat în
câmpgravitațional și reduce dimensiunea echipamentelor utilizate.
Are ca mod de funcționare introducerea într -un fluid cu o viteză tangențială mare într -un
recipient cilindric sau conic. Apare efectul de vârtej în care particulele mari și grele se
orientează spre perete,iar particulele mici și ușoare se orientează spre ax,dar se
poate realiza și prin introducerea unui fluid într-un vas rotator.Are ca scopuri separarea
particulelor solide dintr-o suspensie pe baza mărimii sau densitățiiacestora, sedimentare în
câmp, separarea lichidelor nemișcibile cu densități diferite, decantare în câmp, filtrarea
suspensiilor în câmp, uscarea solidelor. Lichidul este reținut între cristale dacă estevâscos
sau are densitate ridicată și distrugerea emulsiilor coloidale.

10
BIBLIOGRAFIE

https://www.indalpartner.ro/utilaje/bactofugi-centrifugale/

http://3sromania.ro/index.php?pag=news&id=682&rid=361&l=ro/

https://valmix.ro/produs/separator-curatitor-lapte-tip-bactofuga/

11

S-ar putea să vă placă și