Sunteți pe pagina 1din 30

Asul de Monede – Ace of Pentacles

S: Eli Toth Tarot


https://www.elitarotstrickingly.com/blog/the-tarot-of-eli-llc-the-thoth-
tarot-ace-of-disks-the-night-sun-tarot
*
În Gnoza Tarotului Hermetic-Cabalistic, cei 4 Ași reprezintă „esența”
Forței sau Formei elementare, nu Forțele sau Formele în sine. Acest
lucru le face mai ezoterice decât majoritatea celorlalte cărți de tarot,
deoarece nu sunt un concept de viziune. Prin urmare, ele sunt destul
de deasupra și distincte de celelalte cărți din pachet și sunt adesea
numite „tronurile Spiritului”.
Cei Patru Ași formează o legătură între „cărțile mici” și/sau Arcanele
Mici și Prințesele care conduc Cerurile în jurul cadranelor Polului Nord
și stau pe Tronurile Spiritului. Acest lucru pare rezonabil, deoarece
forța feminină este magnetică, iar forța masculină este electrică. Ca
exemplu obiectiv, pe cerul de deasupra Polului Nord, se va vedea
adesea aspectul vizual al femininului magnetic, transformând
electricul solar-mascul în forme curbate ondulate de perdele
luminoase colorate pe cerul nopții; Aurora Boreale din emisfera
nordică. Această Creatură Divină preia, de asemenea, liniile drepte
ale aspectului electric masculin al energiei și le curbează în falii și
forme.
*
Folosind Marea Piramidă ca bază, Prințesele (Elohimi ai Elementelor)
domnesc spre exterior într-un flux către Est, în ordinea
Tetragramatonului (Dumnezeul Întregul... poate doriți să căutați acest
cuvânt.), Foc, Apă, Aer și Pământ. Acest lucru plasează aproximativ:
Asul și Prințesa baghetelor peste Asia. Asul și Prințesa de Cupe peste
Oceanul Pacific. Asul și Prințesa Săbiilor peste America. Asul și
Prințesa Discurilor sau a Monedelor, peste Europa și Africa.
--
Pentru a duce acest concept în profunzime, se poate folosi simbolul
Pentagramei care reprezintă Spiritul care guvernează peste cele patru
Elemente și este simbolul Omului Înălțat și/sau Triumfător.
--
Acum știu că ideea Spiritului ca element este foarte greu de înțeles.
Litera ebraică Shin trebuie să îndeplinească o dublă datorie ca și
litera Focului și a Spiritului.
Spiritul nu este la fel de clar și concis în explicație ca și ideea de
Element, deoarece el este Mișcarea în cadrul Mișcării și este un
produs al Photonului-Quantă. Este Sursa Fotonică a Microundelor
fiecărei „Forțe Serpentine” care devine, printr-un proces de mișcare
revoluționar-evoluționar, Elemente și Suflete individuale ale
Conștientizării Sinelui.
--
Ceea ce poate provoca o oarecare confuzie savantului gnosticismului
este că, în sistemul Enochian, Tableta Spiritului, este cheia tuturor
răutăților, iar în sistemul hindus este Akasha, Oul Întunericului. Ne
ajută să ne amintim că lumina fără limite (fără contrast) este Întuneric,
deoarece fără limite înseamnă nici o capacitate de a discerne, prin
urmare spiritul poate provoca rău într-o lume materială, definită prin
limite și reguli.
Ideea aici este că Așii sunt semințele Elementelor și nu Elementele în
sine. Deci, când un as apare într-o lectură, „este sămânța” nu
evenimentul în sine!
--
Cititorul trebuie să-și amintească, de asemenea, că un As reprezintă
o perioadă de un an pentru ca sămânța evenimentului să devină
„Arborele”. Pe măsură ce vă continuați studiile, Sămânța Gnozei este
plantată și, în timp, Arborele Vieții și al Morții crește pe măsură ca un
TU, și nu din tine. Noi aparținem Cunoașterii ---- nu este o posesie
„ego” așa cum ar sugera expresia „Cunoașterea mea”, ci mai degrabă
„Cunoașterea care mă stăpânește”. Aș recomanda ca Studentul
Gnozei să folosească a doua frază atunci când își exprimă
cunoștințele. Deoarece această cunoaștere ne aparține tuturor,,,
--
Amintiți-vă că, Cunoașterea este Sephirothul Invizibil, numit DAÄTH,
care locuiește pe Calea de Mijloc, chiar sub Chokmah și Binah
(formând o cruce cu brațe egale sau o cruce Tau) și este Pântecele
Adevăratului TU, acel Pântece Original, este descrisă ca Cartea 2-
Marea Preoteasă sau Preoteasa Tarotului.
--
Daath se întâmplă să fie invizibil, deoarece Adevăratul Tu se referă în
totalitate la Suflet ca potențial-acțiune-subiectiv și nu la tine –ca
obiectiv reactiv/conștient de sine care trebuie să dețină lucruri pentru
a se simți valoros.
De aceea „Gnoza” (Cunoașterea) se numește “Cunoașterea care mă
folosește”, mai degrabă decât „Cunoașterea mea”, acestea fiind două
perspective foarte diferite, de o parte și de alta a Oglinzii. De fapt,
Sufletul este numit “Oglinda care reflectă personalitatea”...

Când privesc de sus în jos, sunt Cunoașterea care își construiește în


mod activ personajul. Când persoana își privește reflectarea într-o
oglindă, o va numi “a mea” și va reacționa ca ;i cum ar poseda acea
imagine. Ca să spunem adevărul, lumea este o oglindă, iar atunci
când credem că reacționăm la mediu și îi percepem pe
„ceilalți”,reacționăm de fapt la „autoreflecția noastră”.
Așa cum am spus, e greu de înțeles... dar asta face procesul
interesant și mai distractiv!
--
Acesta este Adevărul despre Sine
0.Toată Puterea care a fost sau va fi vreodată este aici acum.
(All the Power that ever was or will be is here now.)
1. Sunt un centru de expresie al Voinței Primordiale, a Binelui care
creează și susține etern Universul.
(I am a center of expression for the Primal Will-to-Good which
eternally creates and sustains the Universe.)
2. Prin mine Înțelepciunea infinită ia formă prin gând și cuvânt.
(Through me its unfailing Wisdom takes form in thought and word.)
3. Plin de Înțelegerea legilor sale perfecte, sunt ghidat, clipă de
clipă, pe calea eliberării.
(Filled with Understanding of its perfect law, I am guided, moment by
moment, along the path of liberation.)
4. Din bogățiile neepuizate ale Substanței sale nelimitate, extrag tot
ce îmi este necesar, atât cele spirituale, cât și cele materiale.
(From the exhaustless riches of its Limitless Substance, I draw all
things needful, both spiritual and material.)
5.Recunosc manifestarea Justiției Divine în toate circumstanțele vieții
mele.
(I recognize the manifestation of the Undeviating Justice in all the
circumstances of my life.)
6.În toate lucrurile, mari și mici, văd Frumusețea Expresiei Divine.
(In all things, great and small, I see the Beauty of the Divine
Expression.)
7.Trăind din acea Voință, susținută de Înțelepciunea și Înțelegerea ei
nesfârșită, a mea este Viața Victorioasă.
(Living from that Will, supported by its unfailing Wisdom and
Understanding, mine is the Victorious Life.)
8. Aștept cu încredere realizarea perfectă a Splendorii Eterne a
Luminii Nelimitate.
(I look forward with confidence to the perfect realization of the Eternal
Splendor of the Limitless Light.)
9. În gând, cuvânt și faptă, mă odihnesc în această viață, zi după zi,
pe Temelia sigură al Ființei Eterne.
(In thought and word and deed, I rest my life, from day to day, upon
the sure Foundation of Eternal Being.
10.Împărăția Tatălui este întruchipată în trupul meu.
(The Kingdom of Spirit is embodied in my flesh.)
*
*
Arborele Vieții, arată Coroana-Kether și Regatul-Malkuth ca fiind
ambele, capete ale Copacului. Precum în Cer așa și pe Pământ, este
axioma hermetică,cabalistică și religioasă... Cel care manifestă
vibrația lui Kether pe Planul Pământului Material, a fost și va fi un
Mag.
Este Întregitatea Spiritului (a Duhului Sfânt) și este destinația mentală
a tuturor celor care studiază Qabala. Prin urmare, Pământul nu este
perceput ca o „formă mai mică” a Spiritului, ci ca o realizare a
Conștientizării Sinelui Spiritual Total!
Există o lipsă clară de logică a “Nimicului”, muncit timp de 14,7
miliarde de ani pentru a „deveni” ceva, astfel încât acesta să se poată
întoarce la nimic. (vezi am gândit cânva o poveste despre Nimic!  )
Nimicul (Kether) și-a dorit în mod evident să fie „ceva”, pentru că chiar
și numele său ebraic – Eheieh – înseamnă „Voi fi” și, prin urmare,
este EU SUNT!
Suntem maeștri ai Spațio-temporali, prin moștenirea Imaginației, și
dobândim o parte activă a Conștientizării Sinelui Energiei Conștiente,
printr-un Psihic care este capabil să concentreze acea conștientizare
colectivă de sine la scara senzualității umane.
Mulți folosesc cuvântul Suflet pentru a descrie sinele nostru sacru, dar
nu știu ce înseamnă asta. Sufletele sunt Biblioteci/Colectivități
(Psihice) de Personalități create de Spirit...
Prin urmare, Numele Adevărat al Persoanei Reale este EU SUNT (K)
și acel nume este într-adevăr o moștenire, pentru că fiecare dintre noi
primim și transformăm energia în realitate, afirmând „Eu Am"....
Crearea unei forme în spațiu-timp este din nou un gând, care are un
Alfa și un Omega - pentru că forma necesită un început și un sfârșit.
Fără ca gândul să fie acoperit de spațiu-timp, nicio formă nu ar putea
fi creată.

Fără transformarea formelor, mișcarea nu ar putea fi păstrată,


conștientă de sine! Schimbarea (transformarea) este o mișcare/forță
și este modul în care animam conceptele spațio-temporale ca ființă
„vie”. S-ar putea să înțelegeți acum iluzia asta... pentru că suntem
Viață/EU SUNT, facem viu ceea ce este imaginat de noi înșine!
EU SUNT, este existența; este începutul identității. Noi stabilim în
mod liber Identitatea Sinelui declarând... Eu sunt aceasta sau aceea.
Gânditorul de gânduri este întotdeauna mai mare decât gândul, dar
fără a experimenta acel gând, Gânditorul nu este conștient de Sine.
Prin urmare, Sufletul/Psihia este oglinda în care Eu Sunt Eu, un
„copil” al Originalului, se auto-reflectă. Prin urmare, există multe stări
de auto-reflexie în evoluția-revolută a Luminii. De la raze X la lumina
vizibilă, care reprezintă doar 0,4% din spectrul luminii
electromagnetice, conștientizarea de sine a devenit continuu mai
„condensată” până când s-a putut „simți pe sine”. De fapt, ești un
Maestru Fotonic al „gândirii”, al Primei Materii, simțindu-te însă ca o
Personă a Imaginației. Cu siguranță ești Magic!
Conștientizarea de sine, prin simțire, este ceea ce creăm pe Pământ,
în numele Divinului,adică EU SUNT EU! Aceasta este Marea Lucrare
a Sufletului!: a manifesta o ființă materială, care este Poarta
Percepției prin simțuri a lui Kether pe acest Pământ; un „Eu”! prin
Uniunea Coroanei și Regatului care, din cauza acestei contopiri, nu
se va mai diviza niciodată!
*
Cartea Asul de Monede afirmă noul Aeon. Manifestarea Logosului
Solar și a Ființei Materiale ca O Ființă care este mai mulți! Cu alte
cuvinte, Ființa al cărei nume este Legiune! Acesta ar fi cel mai bine
cunoscută ca, EU SUNT EU!
Materia, poate fi numită conștiința care se cristalizează, este o
materializare a Idei care a început în „Marele Ocean Gros și Întunecat
al lui Binah” care este „Înțelegerea” unită cu Chokmah –
„Înțelepciunea”.
Dacă te uiți adânc în mintea ta, poți vedea că atunci când o
Înțelepciune este Înțeleasă, ea devine Cunoaștere și are Imagine!
Semințele Imaginii sunt ca o sămânță a unui copac, toată
Înțelepciunea și Înțelegerea Arborelui se află în acea sămânță de
Cunoaștere care devine ceva mai mare decât ea însăși pe măsură ce
crește într-un alt Copac. Suntem astfel de semințe. Suntem semințele
EU SUNT care s-a recunoscut ca probabilități mai degrabă decât o
formă de stază a Legii.
Suntem Făuritorii de reguli ai identității de sine a Universului --- care
ne declarăm liberi – aceasta este o definiție a libertății sinelui, care
formează timpul/spațiul într-o entitate numită „a Mea” și apoi, printr-
un proces de discernământ al experienței, creștem dincolo de ea prin
extinderea și eliberarea identității noastre (precum rezervoarele de
combustibil ale rachetei) de acest Sine.
Ne putem numi Semințele Evoluției Conștiente ale Luminii.
Suntem întotdeauna „Excepția”. Ea se numește LIBERTATEA DE A
ALEGE, care este fie o mare bogăție, fie o sărăcie mizeră! Totul
depinde de ceea ce tu „te gândește despre tine”.
*
Asul Monedelor ne amintește să alegem și apoi să fertilizăm și să
hrănim, această alegere este Ești Ceea ce crezi că ești! Aceasta este
într-adevăr o mare moștenire! Putem fi și/sau suntem ceea ce ne
definim a fi!
A fi „prost definit” înseamnă a te gândi rău la orice sau la tot ceea ce
„vezi”. A fi „Bine definit” înseamnă a ști că tot ceea ce vezi este un „alt
mod” de a fi tu (un alt eu), o identitate transformată a Energiei Unice!
Din nou, cele mai mari semințe ale Vieții pe care le puteți planta vin
din,opțiunea „Fă altuia ceea ce ți-ai fi făcut ție”, indiferent ce „ți-ar
face” el, căci aceasta este fapta lui și nu a ta!
Trebuie să practicăm ceea ce „credem că suntem”, deoarece aceasta
este natura unei „Forme Gând”, adică corpurile noastre cristalizate de
energie conștientă, care sunt „însămânțarea” Spiritului pe acest
Pământ.

Creșterea exterioară depinde de o conștiință internă fertilă și


hrănitoare! Acest concept de conștientizare internă fertilă și hrănitoare
este bine exprimat în arta Tarotului Soarelui Nopții - Asul Pentacolelor
(poza din dreapta). Tradițional, în tarot, acest As este prezentat ca o
monedă de aur cu o pentagramă în centru. Amintiți-vă, nu puteți
șterge gândul suprimându-l, deoarece este energia creată într-o
formă și, prin urmare, poate fi doar transformată! Așa că extinde-l în
schimb, nu o concepe doar, crede în ea, și simte ceea ce definești,
astfel sămânță poate crește într-un copac roditor... sau nu. Dacă nu
reușești, atunci știi în ce nu crezi!
De exemplu, să presupunem că te trezești dimineața și te gândești:
„La naiba, mă simt ciufut!” Nu încercați să o suprimați negând că
faptul că l-ați crezut, suprapunând un gând, gen „Oh, nu chiar,azi mă
simt grozav!”. Asta nu va face decât să eșueze și să amplifice acel
sentiment rău. În schimb, gândește expansiv, transformă-l și, prin
urmare, eliberează acel gând rău spre altul bine gândit! De exemplu,
poți să te gândești: „La naiba, mă simt prost, dar în 5 minute mă voi
simți mai bine!”.
Și în 5 minute te vei simți mai bine și, ca orice sămânță, te vei simți
mai bine, „udându-l” continuu la fiecare 5 minute cu „Peste cinci
minute mă voi simții din ce în ce mai bine”...etc.
Putem face același lucru pentru orice gând rău --- Cum ar fi, „Băiatul
este tâmpit!” Adăugând doar un pozitiv. Cum ar fi, „Totuși, chiar așa
redus cum este, mă voi înțelege bine cu el!”. Acest lucru te-a eliberat
de a te „tâmpiți” și forma asta de poate scuti de multe neplăceri în
viață!
*
Această carte, Asul Monedelor sau Pentacolelor, ne amintește de
semințele pe care le plantăm în propriile noastre identități prin
definițiile furnizate acelor imagini ale Energiei Unice din jurul nostru și
că noi, provoacăm lumea noastră individuală, numită viață. Amintiți-
vă, dacă mă gândesc la ceva,acela ar trebui să fie!
A vedea greșeala nu înseamnă a o condamna! La urma urmei,
eroarea este 50% din Înțelepciune, înțelepciunea fiind capacitatea de
a crea, de a vedea eroarea (din creația noastră) și de a o corecta.
Corpul este locul unde corectăm gândul rătăcit pentru că putem
„simți” gândul și dacă acesta „doare”, are o eroare în el! Fericirea este
o creștere constantă; depresia este o stagnare a identității de sine!
Ești suficient de bun și complet pentru a exprima starea EU SUNT -
ești suficient de bun pentru tine! Așa că treci peste nesiguranța din
tine și continuă impecabil. Perfecțiunea este calitatea prin care facem
ce facem!
După cum am menționat, Kether, Sephiroth-ul care guvernează Așii,
este simbolizat ca Punctul, Coroana și Swastika.
Punctul
Ideea,despre cine ești, implică completitudine în sine, fără dimensiune
sau definire externă. Punctului îi este atribuit numărului 1, care din
punct de vedere matematic are potențial pentru toate celelalte
numere.
Coroana simbolizează Duhul Sfânt călăuzitor la care putem aspira.
Iar Swastika, este de fapt un simbol budist pentru „Primele Vârtejuri”
de manifestare și reprezintă mișcarea învolburată în jurul
Punctului/Kether care subliniază mișcarea autonomă.
*
Pentru a reitera, cei 4 ași sunt forța rădăcină a celor patru elemente
alchimice. Asul Discurilor sau Pentaculelor, este Forța Rădăcină din
spatele manifestării fizice, care guvernează mișcarea în mișcare a
Materiei.
În tarotul Thoth, Asul Discurilor reprezintă influența lui Kether, „Primul
Vârtej” în materie sau Lumea lui Assiah, așa cum o numesc cabaliștii.
Este o carte a materialismului, dar nu neapărat de bine sau de rău și
nici nu este neapărat despre bogăție. Cartea reflectă în Verdele
Primăverii, o nouă creștere și Eonul lui Isis, mama Formei, care este
în mod normal prezentată ca verde-smarald, dar în Asul de Monede,
Eonul este arătat în verde primăvăratic, după Învierea lui Osiris ca
Horus ; Horus fiind Noul Eon. Aripile reprezintă cei Patru Arhangheli
ale căror puteri se echilibrează reciproc și creează stabilitate. Cele
șase aripi reprezintă, de asemenea, numărul Soarelui și uniunea
implicită a Pământului și Soarelui, care creează Viul.
*
Deoarece știm că atomii se învârtesc și planetele se rotesc, știm că
materia este o mișcare învolburată și deloc statică. Astfel, cartea
implică vârtejuri și mișcare în interiorul unei imagini stabile, sau așa
cum a afirmat Zoroastru: „se umflă,răsucindu-se în departe,cu un urlet
asurzitor”. O descriere perfectă a fotonului „Big Bang”.
*
Cuvintele grecești pentru „a marca fiara” apar în centrul acestei cărți.
În acest card apare și numărul 666. Toate acestea arată că Pământul
este lumea Animalului, în forma sa cea mai înaltă. Mintea-Dumnezeu
(omul) a schimbat acest lucru prin extinderea pradătorului mamifer
prin manipulare genetică, combinând ADN-ul animal cu cel al
„îngerilor care au căzut pe Pământ”, astfel corpul homo sapiens este
un OMG, în scopul evoluției avansate. Este Lucrarea Familiei
Galactice; Marea Lucrare, care este de a aduce Inconștientul Colectiv
Divin Universal, „cel de sus”,precum cel „de jos”, conștiința
individuală, într-o unire perfectă. Deoarece este o minte Animală,
Fiara este văzută de unii ca un lucru “de jos”, în timp ce Creatorul
Divin a văzut că Bestia este demnă de statutul Daemon/Dumnezeu-
Om. Nu mă asum să pun la îndoială Creatorul Divin în acest sens,
doar mă exalt în moștenirea mea. Făcând tot posibilul să fiu „Cum
este mai sus, așa mai jos”. Potrivit lui Crowley, hieroglifa centrală este
cea a „preotului ales și apostolului spațiului infinit”, (Soțul) , „Prințul-
preot Bestia”< [Liber Al. I.15.]. Astfel, Falusul este arătat ca simbolul
central al acestei cărți, deoarece acesta este simbolul
Tetragrammatonului („se umflă, se învârte, strigă cu putere”), arătând
din nou uniunea Sol (Fallus) cu Luna (Yoni), lumina reflectată.
*
Crowley a luat această carte ca hieroglifă personală, așa că este
necesar un studiu profund asupra scrierilor sale pentru a înțelege
semnificațiile sale profunde și subtile implicate de această carte..
A.Crowley, a fost un tantric practicant, așa că simbolurile sale ale
Lingam/Phallus, seamănă mult cu acele lingam de la templele Shiva
din India.
*
Când Asul Monedelor apare el implică: Unirea dintre aspectele fizice
și spirituale ale consultantului. începe un nou drum în viață care va
aduce satisfacție. O nouă plantare de semințe, pentru o casă nouă,
un loc de muncă, o carieră sau o formă de securitate complet nouă.
Materializarea ideilor aducând stabilitate abilităților care produc
rezultate. Ar putea fi, de asemenea, un timp de meditație, o retragere
interioară a energiei. Un început bun pentru bogăția financiară, câștig
material și statut lumesc. Începutul oricărei noi forme materiale. O
carte de cel mai de bun augur care arată reunirea talentelor și
resurselor interne și externe. Chiar dacă consultantul nu este demn,
cartea arată o împărtășire a comorilor. De asemenea, este Cartea
unui Șaman, sau a unuia care este practicant în artele Magiei
Pământului. Vor apărea noi condiții materiale pentru un nou drum
satisfăcător în viață...
Asul Discurilor este „sămânța” Materiei adusă de uniunea fericită a
Conștientului Soare și a Pântecului Pământ/inconștientului. Începutul
afacerilor de succes. Sămânța prosperității.
*