Sunteți pe pagina 1din 1

Camera executorilor judecitoregti de pe l6ngI Curtea de Apel Constanta

BIROUL EXECUTORULU JUDECATORESC


VOLINTIRU STET'AN
Constanta, str. Miron Costin, nr. 36, sc. B, ap. 6,tellfax:0241 I 520460207!!203121
RO 19513910, cont bancar nr. RO60 OTPV 1200 0002 2297 RODL - OTP BANK SA
DATE CU CARACTER PERSONALNR. 9084
e-mail bejvolintiru@yahoo.com: www.executori.ro
Dosar de executare nr. 252t26120t2012
Data 01.10.2021

PUBLICATIB DE VANZARE
Potrivit art, 504 Cod procedura civila, aducem la cunostint a generala ca in ziua de

25 noiembrie 2021 ) ora 10oo

va avea loc la BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC VOLINTIRU


STEFAN, din Constanta, str. Miron Costin nr. 36, sc. B, ap. 6, yanzarea la licitatie
publica a cotei indivize de 507, , conform art, 493(2) cod procedura civila, din
imobilul - constructie si teren - situat in Constanta, str. Panait Holban nr. 3, jud.
Constanta, proprietatea debitorului BARZU TANASE cu domiciliul in Constanta,
str. Tulcea, nr. 10, bl.TM3, sc. B, ap. 22, jud. Constanta, urmarit de creditorul
SODRANGA EDUARD-CLAUDIU cu domiciliul in Constanta, str. Marasesti, nr. 32,
jud. Constanta
Executarea se face inbazatitlului executoriu CONTRACT DE IMPRUMUT
FARA DOBANDA autentificat sub nr.2861 114.09.2012 de BNPA Mariana Tuscali
si Dan Pitu pentru recuperare debit in suma de 20.000 euro + 26.781160 Iei
cheltuieli de executare.
Se vinde cota de 50"/, in valoare de 228.0001ei ,reprezentand 75% din
cota, pret stabilit conform raportului de expertiza si de la care va porni licitatia
publica. Imobilul - teren si constructie P + 2E - situat in Constanta, str. Panait
Holban nr. 3, jud. Constanta este compus din teren in suprafata de 140 mp pe care
este amplasata o constructie formata din parter si 2 eta1e, cu destinatie de locuinta si
spatiu comercial, avand suprafata utila de 306,07 mp, cu nr. cadastral 11224 si inscris in
carteafunciara nr.220514 ( nr. vechi 33145) alocalitatii Constanta.
Prezentul imobil are urmatoarele sarcini: proces verbal de sechestru pentru
bunuri imobile nr. 13756 I 12.05.2009 emis de ANAF Constanta, somatie pusa in dosar
de executare nr. 1263 I 20II BEJ Sarkis Ionica si somatie in dosarul de executare nr.
178 12012 BEJ Vasile Nicoleta.
Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa-l anunte
executorului inainte de data stabilita pentru vanzare.
Toti cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vanzarc la
locul fixat in acest scop si, pana la acel termen, sa prezinte oferte de cumparare.
Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o cautiune
reprezentand l0% din pretul lacare a fost evaluat imobilul.
Prczenta publicatie de vanzarc a fost incheiata in 8 azi,
01.10.2021 din care unul este afisat la sediul biroului.
Executor

S-ar putea să vă placă și