Sunteți pe pagina 1din 3

 1.

 Se consideră declararea char e[20]=”51+73”; Care este şirul memorat de variabila e după executarea instrucţiunii
de mai jos? strcpy(e,strchr(e,’+’)) ;
 
 2. Ce se va afişa în urma executării secvenţei de program alăturate, considerând că s este o variabilă şir de
caractere, iar i o variabilă de tip întreg? char a[10]="xmn"; for (i=0;i<=2;i++) strcpy(a+i,a+i+1); cout<<a;
o A. Xmn
o B. Eae
o C. Men
o D.Examen
 
 3. Se consideră variabila s care memorează şirul de caractere CARACATITA. Ce valoare va avea s după executarea
instrucţiunii de mai jos? strcpy(s,strstr(s,"TI"));
 
 4. Variabila s este de tip şir de caractere, iar variabilele c1 şi c2 sunt de tip char. Care expresie are valoarea 1 dacă şi
numai dacă şirul de caractere s conţine caracterele memorate de variabilele c1 şi c2?
o A. Strstr(s,c1+c2)!=0
o B. Strchr(strchr(s,c1),c2)!=0
o C. Strchr(s,c1)!=0 && strchr(s,c2)!=0
o D. Strchr(s,c1)*strchr(s,c2)!=0
 
 5. Fie sirul de caractere s[15]="abracadabra". Ce valoare s-ar afisa la executia intructiunii cout<<strlen(s);
o A. 15
o B. 11
o C. 0
o D. 10
 

6.Se consideră secvenţa alăturată.Ce se va afişa dacă şirul a este aabbddeff iar şirul b este aabbdeef?


if (strcmp(a,b)>0)
cout<<a;
else
if (strcmp(a,b)==0)
cout<<”egalitate”;
else
cout<<b;
a.aabbdeeff
b.aabbddeff
c.nici una dintre variantele propuse
d.egalitate
7.Ce se va afişa în urma executării secvenţei alăturate, dacă x este un sir de caractere, iar i are tipul int?
char x[] = "bacalaureat";
for (int i = 1; i <= 4; i++)
strcpy(x, x + 1);
cout << x;
a.laureat
b.alaureat
c.aureat
d.blaureat
8.Care dintre următoarele şiruri de caractere poate fi memorat în variabila x astfel încât expresia:
strlen(x)>strchr(x,'s')-x+1
să aibă valoarea 0?
a.dedus
b.pastos
c.sedus
d.sarm
9.Algoritmul următor testează dacă şirul de caractere s este palindrom (citit atât de la stânga la dreapta, cât şi de la
dreapta la stânga, se obţine acelaşi şir de caractere). Care este expresia care poate înlocui punctele de suspensie
astfel încât algoritmul să fie corect ?
i=0; j=strlen(s)-1;
while(i<j && s[i]==s[j])
{i=i+1; j=j-1;}
if(.......)
cout<<”palindrom”;
else
cout<<”nu e palindrom”;
 a.i=j
 b.i>=j
 c. i<j
 d. i!=j
1.Fie sirul de caractere s[15]="abracadabra". Ce valoare s-ar afisa la executia intructiunii cout<<strlen(s);
o A. 15
o B. 11
o C. 0
o D. 10
 
2. Fiesirul cuv, avand urmatorul continut: "portocala". Precizati care va fi continutul acestuia dupa executarea
instructiunilor strcpy(a+2 , a+6); a[2]=NULL;
o A. Poala
o B. Porla
o C. Po
o DPoa
 
3. Precizati ce efect ar avea executarea intructiunii cout<<strstr(a,b); daca a="obiect" , b="ie".
o A. Iect
o B. Ct
o C. 2
o D. 3
 
4.Variabilas a fost declarată astfel: char s[20]; Ce se afișează după executarea secvenței de mai jos?  
strcpy(s,˝bacalaureat˝); cout<<s;
o A. R
o B. E
o C. 7
o D. 8
 
5.Considerăm variabila x care memorează şirul de caractere "ABAC". Care dintre următoarele instrucţiuni conduc
la afişarea caracterului B ?
o A. Cout<<x[1];
o B. Cout<<x[2];
o C. Cout<<x;
o D. Cout<<x[3];

6.Care vor fi valorile afişate după executarea secvenţei de program alăturate?


char s1[20]=”algoritm”,
s2[20]=”bioritm”,s3[20]=”ritm”;
if (strlen(s1)< strlen(s2))
strcat(s3,s1);
else
strcat(s3,s2);
cout<<s1<<’ ’<<s2<<’ ’<<s3;
a.algoritm bioritm ritmbioritm
b.algoritmritm bioritm ritm
c.algoritm bioritm ritmalgoritm
d.algoritm bioritmritm ritm
7.Ce se va afişa în urma executării secvenţei de instrucţiuni alăturate dacă variabila s memorează şirul de
caractere abbacdde, iar variabila i este de tip întreg?
i=0;
while (i<strlen(s)-1)
if (s[i]==s[i+1])
strcpy(s+i,s+i+1);
else
i=i+1;
cout<<s;
a.abacde
b.abbacdde
c.abacdde
d.abbcde
8.Ce se afişează în urma executării secvenţei de program alăturate dacă variabila s memorează şirul de
caractere abcdefgh?
strcpy(s+2,s+4);
cout<<s<<” ”<<strlen(s);
a.abefgh 6
b.cdefgh 6
c.cdefghefgh 10
d.efgh 4
9.Ce valoare are variabila s de tip şir de caractere după executarea instrucţiunii de mai jos?
strcat(strstr("olimpiada", "oli")+ strlen("201304"),"13");
a.ada13
b.olimpiada13
c.oli13
d.iada13

S-ar putea să vă placă și