Sunteți pe pagina 1din 38

Cereri de finanțare aprobate - Componenta C10 - Fondul Local

Valoare totala fara Valoare totala cu


Nr. crt. Număr cerere UAT Județ Denumire proiect
TVA (lei) TVA (lei)

SEBEȘ-DAIA Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul


1 C10-I1.1-179 ALBA 21,874,263.59 26,030,373.67
ROMÂNĂ public în Municipiul Sebeș
Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic
ALBA IULIA-
2 C10-I1.1-18 ALBA prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de 63,975,409.20 76,130,736.95
CIUGUD
încărcare

REALIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC ELECTRIC IN


3 C10-I1.1-252 OCOLIȘ-SĂLCIUA ALBA 1,476,810.00 1,757,403.90
COMUNA OCOLIS SI COMUNA SALCIUA, JUDETUL ALBA

Înființare sistem inteligent de supraveghere video în


4 C10-I1.2-1104 DAIA ROMÂNĂ ALBA 660,712.98 786,248.45
comuna Daia Romana, județul Alba
Imbunatatirea serviciilor publice pentru cresterea
calitatii vietii cetatenilor prin digitalizare, realizarea
5 C10-I1.2-1225 POȘAGA ALBA 1,844,880.28 2,195,407.53
infrastructurii TIC-sisteme inteligente de management
local in comuna Posaga

Realizarea și extinderea rețelei de supraveghere video


în Comuna Bucerdea Grânoasă” cu includerea în
BUCERDEA
6 C10-I1.2-1360 ALBA proiect a achiziționării și amplasării pe domeniul 322,479.53 383,750.64
GRĂNOASA
public al comunei, a 2 stații de reîncărcare (4 puncte
de reîncărcare) pentru vehicule electrice

Imbunatatirea serviciilor publice pentru cresterea


calitatii vietii cetatenilor prin digitalizare, realizarea
7 C10-I1.2-1388 CUT ALBA 1,721,812.78 2,048,957.21
infrastructurii TIC-sisteme inteligente de management
local in comuna Cut
Înființare sistem inteligent de supraveghere video în
8 C10-I1.2-1429 CRICĂU ALBA 762,388.00 907,241.72
comuna Cricău, județul Alba
ACHIZITIE SISTEM DE FURNIZARE SERVICII PUBLICE
9 C10-I1.2-1442 SĂLCIUA ALBA 1,844,880.28 2,195,407.53
DIGITALE IN COMUNA SALCIUA, JUDETUL ALBA

SISTEME DE TRANSPORT INTELIGENTE (ITS) - SISTEM DE


10 C10-I1.2-1503 OCNA MUREȘ ALBA 147,681.00 175,740.39
SEMAFOARE INTERCONECTATE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ

INFRASTRUCTURĂ ITS - DOTARE ȘI FUNCȚIONARE


11 C10-I1.2-1505 OCNA MUREȘ ALBA CENTRU DE CONTROL AL TRAFICULUI ÎN ORAȘUL OCNA 221,521.50 263,610.59
MUREȘ
ÎNFIINȚARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN
12 C10-I1.2-215 RĂDEȘTI ALBA 472,188.98 561,904.89
COMUNA RADEȘTI, JUDEȚUL ALBA
Achiziționare si montare ansamblu de mobilier
13 C10-I1.2-283 CIUGUD ALBA 247,168.77 294,130.84
inteligent in comuna Ciugud
Implementare sistem inteligent de management urban
14 C10-I1.2-319 ZLATNA ALBA 2,461,350.00 2,929,006.50
în oraș Zlatna, județ Alba
Echipamente si aplicatii TIC pentru managementul
15 C10-I1.2-341 VALEA LUNGĂ ALBA 744,263.01 885,672.98
local in comuna Valea Lunga, judetul Alba

Îmbunătățirea serviciilor publice pentru creșterea


calității vieții cetățenilor, prin digitalizare, realizarea
16 C10-I1.2-476 DOȘTAT ALBA 583,856.83 694,789.63
infrastructurii TIC-sisteme inteligente de management
local în comuna Dostat, judetul Alba

Achiziție de sistem integrat de Tehnologia


Informațiilor și Comunicațiilor care să îmbunătățească
17 C10-I1.2-625 ARIEȘENI ALBA 1,844,880.28 2,195,407.53
managementul urban local și care să furnizare servicii
publice digitale în Comuna Arieșeni, județul Alba

Imbunatatirea serviciilor publice pentru cresterea


calitatii vietii cetatenilor prin digitalizare, realizarea
18 C10-I1.2-689 HOREA ALBA 1,721,812.78 2,048,957.21
infrastructurii TIC-sisteme inteligente de management
local in comuna Horea

Achizitie de sistem integrat de Tehnologia


Informatiilor si Comunicatiilor care sa imbunatateasca
19 C10-I1.2-696 ABRUD ALBA 1,844,880.28 2,195,407.53
managementul urban local si care sa furnizeze servicii
publice digitale in Orasul Abrud , judetul Alba

Realizarea unui sistem inteligent de management


20 C10-I1.2-701 BAIA DE ARIEȘ ALBA 2,461,350.00 2,929,006.50
urban în orașul Baia de Arieș
INFRASTRUCTURA TIC - BAZE DE DATE GIS /
21 C10-I1.2-762 OCNA MUREȘ ALBA 886,086.00 1,054,442.34
PLATFORMĂ DE DATE DESCHISE
Înființare Sistem supraveghere video stradal și sistem
22 C10-I1.2-795 DOȘTAT ALBA Wi-Fi în spațiile publice din localitățile Doștat și Boz, 564,362.94 671,591.90
comuna Doștat, județul Alba
Imbunatatirea serviciilor publice pentru cresterea
23 C10-I1.2-864 GÂRDA DE SUS ALBA 1,844,880.28 2,195,407.53
calitatii vietii cetatenilor, prin digitalizare
Extindere si modernizare Sistem supraveghere video
24 C10-I1.2-888 FĂRĂU ALBA stradal în spațiile publice din comuna Farau, județul 448,605.65 533,840.72
Alba
Înființare Sistem supraveghere video stradal și sistem
25 C10-I1.2-904 GÂRBOVA ALBA Wi-Fi în spațiile publice din comuna Gârbova, județul 811,113.28 965,224.80
Alba
Înființare Sistem supraveghere video stradal și sistem
26 C10-I1.2-989 ROȘIA DE SECAȘ ALBA Wi-Fi în spațiile publice din comuna Roșia de Secaș, 799,495.71 951,399.89
județul Alba
STATII DE INCARCARE VEHICULE ELECTRICE IN ORASUL
27 C10-I1.3-47 ABRUD ALBA 246,135.00 292,900.65
ABRUD, JUDET ALBA
Construire pistă pentru biciclete, sector Stadion-Pârâu
28 C10-I1.4-156 ZLATNA ALBA 2,067,534.00 2,460,365.46
Gruiului, în oraș Zlatna, județ Alba
Realizarea unei pistei de biciclete în comuna Lopadea
29 C10-I1.4-180 LOPADEA NOUĂ ALBA 959,926.50 1,142,312.54
Nouă, localitatea Ciuguzel, județul Alba

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE


30 C10-I1.4-212 GALDA DE JOS ALBA 1,240,520.40 1,476,219.28
- PISTĂ DE BICICLETE ÎN COMUNA GALDA DE JOS

Amenajare piste pentru biciclete în comuna Gârbova,


31 C10-I1.4-338 GÂRBOVA ALBA 910,699.50 1,083,732.41
județul Alba

Înființare infrastructură pentru transportul verde -


32 C10-I1.4-485 LUPȘA ALBA 442,846.09 526,986.85
piste pentru biciclete, în Comuna Lupșa, județul Alba

Construirea unei locuițe pentru specialiști în comuna


33 C10-I2-107 LUPȘA ALBA 361,350.79 430,007.44
Lupsa, județul Alba
CONSTRUIRE LOCUINTA PENTRU TINERI IN ORASUL
34 C10-I2-113 ABRUD ALBA 3,544,344.00 4,217,769.36
ABRUD, JUDETUL ALBA
35 C10-I2-274 AIUD ALBA Locuinte pentru tineri Municipiul Aiud 8,457,690.87 10,064,652.14
Construirea unei locuințe de serviciu pentru specialiști
BUCERDEA
36 C10-I2-303 ALBA din sănătate în Comuna Bucerdea Grânoasă, județul 1,522,393.81 1,811,648.63
GRĂNOASA
Alba
Construire locuințe de serviciu pentru specialiști în
37 C10-I2-32 ZLATNA ALBA 4,351,849.53 5,178,700.94
oraș Zlatna, județ Alba
Piste pentru biciclete în localitatea Lunca Mureșului,
LUNCA comuna Lunca Mureșului, județul Alba și achiziționarea
38 C10-I1.4-327 ALBA 650,780.94 774,429.32
MUREȘULUI a 2 stații de reîncărcare pentru autovehiculele
electrice
ACHIZIȚIE MICROBUZ NEPOLUANT DE TRANSPORT
39 C10-I1.1-248 GURAHONȚ ARAD 1,476,810.00 1,757,403.90
PERSOANE ÎN COMUNA GURAHONȚ, JUDEȚUL ARAD

INEU-SELEUȘ- Innoirea parcului de vehicule destinate transportului


40 C10-I1.1-259 ARAD 5,892,471.90 7,012,041.56
TÂRNOVA-BOCSIG public, in or.Ineu, jud.Arad

ARAD- Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente


41 C10-I1.1-3 ARAD 64,856,572.50 77,179,321.28
VLADIMIRESCU energetic pentru Municipiul Arad
ȘIRIA-GHIOROC-
42 C10-I1.1-63 ARAD Achizitie microbuze nepoluante de transport persoane 4,430,430.00 5,272,211.70
COVASÂNȚ
Achiziție microbuz nepoluant și stație de încărcare
DOROBANȚI-
43 C10-I1.1-65 ARAD lentă, finanțat prin P.N.R.R. – Componenta C10 – 2,953,620.00 3,514,807.80
IRATOȘU
Fondul Local
Extinderea sistemului de supraveghere video in
44 C10-I1.2-1124 MIȘCA ARAD 546,419.70 650,239.44
comuna Mișca, județul Arad
Realizare sisteme automatizate de irigare a parcurilor
45 C10-I1.2-1289 MACEA ARAD din zona centrală a localităților Macea și Sânmartin, 216,451.12 257,576.83
județul Arad
Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC în comuna Conop,
46 C10-I1.2-1396 CONOP ARAD 1,841,089.80 2,190,896.86
județ Arad
Statii de autobuz inteligente in comuna Sofronea,
47 C10-I1.2-1534 ȘOFRONEA ARAD 202,667.56 241,174.40
judetul Arad
Dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin
48 C10-I1.2-198 PECICA ARAD specializate pentru dezvoltarea administrației publice 2,461,350.00 2,929,006.50
la nivelul Orașului Pecica

Dezvoltare infrastructura TIC(sisteme inteligente de


49 C10-I1.2-241 SĂVÂRȘIN ARAD 1,207,242.95 1,436,619.11
management) in Comuna SAVARSIN, Județul ARAD

DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ TIC (SISTEME


50 C10-I1.2-290 ȘAGU ARAD INTELIGENTE DE MANAGEMENT) ÎN COMUNA ȘAGU, 1,844,880.28 2,195,407.53
JUDEȚUL ARAD
Sistem inteligent de management local in Comuna
51 C10-I1.2-302 TÂRNOVA ARAD 490,400.00 583,576.00
Tarnova, Judetul Arad
Sistem inteligent de management local în Comuna
52 C10-I1.2-384 OLARI ARAD 368,070.28 438,003.63
Olari, județul Arad
Soluții de parcare inteligentă pentru transformarea
53 C10-I1.2-387 ARAD ARAD digitală a serviciului public de parcare la nivelul 2,426,891.10 2,888,000.41
Municipiului Arad
VĂRADIA DE Sistem inteligent de management local in comuna
54 C10-I1.2-418 ARAD 1,844,880.28 2,195,407.53
MUREȘ Varadia de Mures, Jud Arad
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-
55 C10-I1.2-515 INEU ARAD ITS/alte infrastructuri TIC sisteme inteligente de 3,199,755.00 3,807,708.45
management urban
Sistem inteligent de management local în Comuna
56 C10-I1.2-552 SECUSIGIU ARAD 712,856.19 848,298.87
Secusigiu, Judetul Arad
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-
57 C10-I1.2-579 SEMLAC ARAD ITS/ alte infrastructuri TIC SISTEME INTELIGENTE DE 1,821,399.00 2,167,464.81
MANAGEMENT URBAN/LOCAL
Asigurarea de sisteme TIC în Comuna Felnac, județul
58 C10-I1.2-591 FELNAC ARAD 1,072,016.38 1,275,699.49
Arad

Asigurarea sistemelor inteligente de management


59 C10-I1.2-715 CHIȘINEU CRIȘ ARAD 417,912.62 497,316.02
pentru primaria din orasul Chisineu Cris, judetul Arad

Dezvoltarea unei structuri de sprijin pentru


60 C10-I1.2-758 BUTENI ARAD 659,641.80 784,973.74
managementul local al Comunei Buten
Dezvoltare infrastructura TIC(sisteme inteligente de
61 C10-I1.2-99 PILU ARAD 1,844,880.28 2,195,407.53
management) in Comuna PILU, Județul ARAD
Asigurarea infrastructurii pentru transport verde-
62 C10-I1.3-19 SOCODOR ARAD puncte de reîncărcare vehicule electrice în comuna 246,135.00 292,900.65
Socodor, județul Arad
Construirea unei piste de biciclete in comuna Sintea
63 C10-I1.4-107 SINTEA MARE ARAD 1,841,089.80 2,190,896.86
Mare, judetul Arad
AMENAJARE PISTE DE BICICLETE IN INTRAVILANUL
64 C10-I1.4-13 VINGA ARAD 1,800,723.66 2,142,861.16
LOCALITATII VINGA, JUDETUL ARAD
65 C10-I1.4-201 LIVADA ARAD Pista de biciclete in comuna Livada, judetul Arad 1,841,089.80 2,190,896.86
AMENAJARE PISTE BICICLETE ÎN COMUNA PĂULIŞ,
66 C10-I1.4-240 PĂULIȘ ARAD 1,821,399.00 2,167,464.81
JUDEŢUL ARAD
Amenajare pista de biciclete in localitatea Horia,
67 C10-I1.4-26 VLADIMIRESCU ARAD 1,598,075.79 1,901,710.19
comuna Vladimirescu, jud. Arad
AMENAJARE PISTA DE BICICLETE ÎN COMUNA BUTENI,
68 C10-I1.4-276 BUTENI ARAD 1,181,448.00 1,405,923.12
etapa II
Construire pista de biciclete intre limita U.A.T Socodor
69 C10-I1.4-278 CHIȘINEU CRIȘ ARAD 2,953,620.00 3,514,807.80
si localitatea Chisineu-Cris” judetul Arad
AMENAJARE PISTA PENTRU CICLISTI IN COMUNA
70 C10-I1.4-3 ZIMANDU NOU ARAD ZIMANDU NOU, LOCALITATILE ZIMANDU NOU SI ZIMAND 1,829,275.32 2,176,837.63
CUZ, JUDETUL ARAD
CONSTRUIRE PISTE DE BICICLETE ÎN COMUNA ZĂDĂRENI
71 C10-I1.4-387 ZĂDĂRENI ARAD 2,337,145.32 2,781,202.93
JUDEȚUL ARAD
Pistă de biciclete în intravilanul localității Macea,
72 C10-I1.4-395 MACEA ARAD 1,628,429.16 1,937,830.70
județul Arad

AMENAJARE PISTĂ PENTRU CICLIȘTI ÎN LOCALITATEA


73 C10-I1.4-4 PÂNCOTA ARAD 3,336,606.06 3,970,561.21
MĂDERAT, ORAȘUL PÂNCOTA, JUDEȚUL ARAD

74 C10-I1.4-403 ȘILINDIA ARAD AMENAJARE PISTE DE BICICLETE IN COMUNA SILINDIA 1,471,887.30 1,751,545.89

Înființare infrastructură pentru transportul verde -


75 C10-I1.4-468 ȘICULA ARAD 1,722,945.00 2,050,304.55
piste pentru biciclete, în Comuna Șicula, județul Arad

76 C10-I1.4-473 ȘOFRONEA ARAD Pista de biciclete in comuna Sofronea, judetul Arad 1,632,367.32 1,942,517.11

CONSTRUIREA UNEI PISTE DE BICICLETE CARE LEAGA


77 C10-I1.4-50 BATA ARAD 1,599,877.50 1,903,854.23
LOCALITATILE TELA SI BACAU DE MIJLOC

78 C10-I1.4-562 PEREGU MARE ARAD Pista de biciclete in comuna Peregu Mare, judetul Arad 1,329,129.00 1,581,663.51

Amenajare pistă de biciclete în orașul Nădlac, județul


79 C10-I1.4-573 NĂDLAC ARAD 14,273,742.79 16,985,753.92
Arad
Asigurarea infrastructurii pentru transport verde-piste
80 C10-I1.4-582 INEU ARAD 3,219,445.80 3,831,140.50
pentru biciclete in orasul Ineu,judetul Arad
Construire piste de biciclete în localitatea Fântânele,
81 C10-I1.4-69 FÂNTÂNELE ARAD 1,692,916.53 2,014,570.67
comuna Fântânele, județul Arad
AMENAJARE PISTE DE BICICLETE COMUNA BRAZII,
82 C10-I1.4-7 BRAZII ARAD 1,718,022.30 2,044,446.54
JUDETUL ARAD
Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de
83 C10-I2-309 SÂNTANA ARAD serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ 8,282,245.84 9,855,872.55
in orasul Santana, jud. Arad
Construire locuințe pentru tineri în comuna Socodor,
84 C10-I2-48 SOCODOR ARAD 1,721,694.63 2,048,816.61
județul Arad
Elaborare, actualizare în format digital Plan Urbanistic
85 C10-I4-234 PETRIȘ ARAD 689,178.00 820,121.82
General al comunei Petriș, județul Arad
Actualizare și transpunere in format G.I.S. al P.U.G. al
86 C10-I4-330 CURTICI ARAD 1,250,365.80 1,487,935.30
UAT Oras Curtici, judetul Arad
Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a
87 C10-I4-347 PECICA ARAD 270,748.50 322,190.72
Orașului Pecica
Actualizare si transpunere in format GIS al P.U.G. al
UAT Oraș Sebiș, județul Arad,, SI ,,Elaborare și
88 C10-I4-649 SEBIȘ ARAD 1,521,114.30 1,810,126.02
transpunere în format GIS a Planului de mobilitate
urbana a orasului Sebiș
Modernizare si extindere sistem de monitorizare si
89 C10-I1.2-299 HÂRSEȘTI ARGES supraveghere video a spatiului public in comuna 235,157.38 279,837.28
HARSESTI, judetul Argeș
ACHIZIȚIE MICROBUZE NEPOLUANTE PRIN
MIROȘI-
90 C10-I1.1-135 ARGEȘ PARTENERIATUL FORMAT DIN COMUNELE MIROSI ȘI 2,461,350.00 2,929,006.50
CĂLDĂRARU
CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGEȘ
ACHIZIȚIE MICROBUZE NEPOLUANTE PRIN
91 C10-I1.1-147 HÂRSEȘTI-CORBU ARGEȘ PARTENERIATUL FORMAT DIN COMUNELE HARSESTI 1,230,675.00 1,464,503.25
JUDEȚUL ARGEȘ SI CORBU JUDEȚUL OLT
Achiziția de microbuz nepoluant pentru Comuna Bradu,
92 C10-I1.1-151 BRADU ARGEȘ 1,476,810.00 1,757,403.90
județul Arges

ACHIZITIE MICROBUZE NEPOLUANTE PRIN


LUNCA CORBULUI-
93 C10-I1.1-153 ARGEȘ PARTENERIATUL FORMAT DIN COMUNELE STOLNICI, 3,692,025.00 4,393,509.75
SĂPATA-STOLNICI
LUNCA CORBULUI SI SAPATA, JUDETUL ARGES

Dezvoltarea durabilă a transportului verde în comunele


HÂRTIEȘTI- Hârtiești si Boteni, Județul Argeș – dotarea cu
94 C10-I1.1-156 ARGEȘ 1,476,810.00 1,757,403.90
BOTENI microbuze nepoluante și instalarea stațiilor de
reîncărcare
CÂMPULUNG- Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic
95 C10-I1.1-158 VALEA MARE ARGEȘ prin achiziționarea de autobuze și microbuze electrice 20,891,938.80 24,861,407.17
PRAVĂȚ și stații de încărcare
Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului
96 C10-I1.1-181 PITEȘTI ARGEȘ 35,886,483.00 42,704,914.77
public
MIOVENI- Transport public local cu mijloace ecologice în Orașul
97 C10-I1.1-243 ARGEȘ 8,585,188.80 10,216,374.67
DAVIDEȘTI Mioveni și Comuna Davidești

Realizare Baze de date GIS la nivel local/Date deschise-


platformă de date deschise în care datele disponibile
98 C10-I1.2-101 STOLNICI ARGEȘ 132,912.90 158,166.35
la nivel de localitate (date sectoriale) sunt accesibile
publicului, in comuna Stolnici, judeţul Argeş

99 C10-I1.2-1085 MOȘOAIA ARGEȘ Sisteme inteligente de management local-Moșoaia 1,841,089.80 2,190,896.86


100 C10-I1.2-1140 SLOBOZIA ARGEȘ Sisteme inteligente de management local-Slobozia 1,594,954.80 1,897,996.21
Infrastructură pentru transportul verde – ITS la nivelul
101 C10-I1.2-1565 MIOVENI ARGEȘ 2,057,491.69 2,448,415.11
Orașului Mioveni
Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public
102 C10-I1.2-183 SĂLĂTRUCU ARGEȘ 465,261.41 553,661.08
in comuna Salatrucu, judetul Arges
Modernizare si extindere sistem de monitorizare și
103 C10-I1.2-206 CĂLDĂRARU ARGEȘ supraveghere video a spațiului public in comuna 481,292.38 572,737.93
Căldăraru, județul Argeș
Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public
104 C10-I1.2-223 TOPOLOVENI ARGEȘ 3,095,147.63 3,683,225.68
în orașul Topoloveni, Județul Argeș

Realizare Baze de date GIS la nivel local/Date deschise-


platformă de date deschise în care datele disponibile
105 C10-I1.2-251 HÂRSEȘTI ARGEȘ 132,912.90 158,166.35
la nivel de localitate (date sectoriale) sunt accesibile
publicului, în comuna Hârseşti, județul Argeș

Modernizare si extindere sistem de monitorizare și


106 C10-I1.2-263 BRADU ARGEȘ supraveghere video a spațiului public in comuna 368,070.28 438,003.63
Bradu, județul Arges

MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE


107 C10-I1.2-271 BUDEASA ARGEȘ 413,506.80 492,073.09
SUPRAVEGHERE ÎN COMUNA BUDEASA, JUDEŢUL ARGEŞ

Dezvoltare infrastructura TIC (sisteme inteligente de


108 C10-I1.2-276 COCU ARGEȘ 1,844,880.28 2,195,407.53
management) în Comuna Cocu, Județul Argeș
Realizare Baze de date GIS la nivel local /Date
deschise – platformă de date deschise în care datele
109 C10-I1.2-282 LUNCA CORBULUI ARGEȘ disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt 132,912.90 158,166.35
accesibile publicului , in comuna Lunca Corbului,
județul Arges
ALBEȘTII DE
110 C10-I1.2-310 ARGEȘ Sisteme inteligente de management local 541,497.00 644,381.43
MUSCEL
Realizare Baze de date GIS la nivel local /Date
deschise – platformă de date deschise în care datele
111 C10-I1.2-318 CĂLDĂRARU ARGEȘ disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt 132,912.90 158,166.35
accesibile publicului , in comuna Căldăraru, județul
Argeș

ACHIZIŢIE SOFTURI ŞI ECHIPAMENTE PENTRU


112 C10-I1.2-320 BUDEASA ARGEȘ DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT 323,765.98 385,281.52
LOCAL ÎN COMUNA BUDEASA JUDEŢUL ARGEŞ

Modernizare si extindere sistem de monitorizare și


113 C10-I1.2-357 LUNCA CORBULUI ARGEȘ supraveghere video a spațiului public in comuna Lunca 235,157.38 279,837.28
Corbului, județul Arges

Realizare Baze de date GIS la nivel local /Date


deschise – platformă de date deschise în care datele
114 C10-I1.2-395 SĂPATA ARGEȘ 132,912.90 158,166.35
disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt
accesibile publicului , in comuna Săpata, județul Arges
Modernizare si extindere sistem de monitorizare si
115 C10-I1.2-413 RECEA ARGEȘ supraveghere video a spatiului public in comuna Recea 235,157.38 279,837.28
, județul Argeș

Realizare Baze de date GIS la nivel local /Date


deschise – platformă de date deschise în care datele
116 C10-I1.2-608 RECEA ARGEȘ 132,912.90 158,166.35
disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt
accesibile publicului , in comuna Recea, județul Arges

Realizare Baze de date GIS la nivel local /Date


deschise – platformă de date deschise în care datele
117 C10-I1.2-632 BUZOEȘTI ARGEȘ disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt 132,912.90 158,166.35
accesibile publicului , in comuna Buzoeşti, județul
Argeş
Modernizare si extindere sistem de monitorizare şi
118 C10-I1.2-633 MIROȘI ARGEȘ supraveghere video a spaţiului public in coomuna 447,813.10 532,897.59
Miroşi, judeţul Argeş
Digitalizarea Orașului Costești, județul Argeș, prin
119 C10-I1.2-642 COSTEȘTI ARGEȘ 1,876,803.99 2,233,396.75
dezvoltarea infrastructurii TIC
Modernizarea spaţiul public din comuna Miroşi, judeţul
120 C10-I1.2-645 MIROȘI ARGEȘ 166,387.26 198,000.84
Argeş cu mobilier urban inteligent
121 C10-I1.2-654 ALBOTA ARGEȘ Sisteme inteligente de management local-Albota 1,841,089.80 2,190,896.86
Modernizare si extindere sistem de monitorizare și
122 C10-I1.2-661 BUZOEȘTI ARGEȘ supraveghere video a spațiului public in comuna 235,157.38 279,837.28
Buzoeşti, județul Argeş
123 C10-I1.2-793 NEGRAȘI ARGEȘ Sisteme inteligente de management local 1,841,089.80 2,190,896.86
Sistem integrat de monitorizare video al comunei
124 C10-I1.2-799 BÂRLA ARGEȘ 719,354.15 856,031.44
Barla, județul Arges
CÂMPULUNG-
Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic
125 C10-I1.2-836 VALEA MARE ARGEȘ 2,814,641.79 3,349,423.73
prin achiziționarea de stații de așteptare SMART
PRAVĂȚ
Modernizare si extindere sistem de monitorizare şi
126 C10-I1.2-891 COTMEANA ARGEȘ supraveghere video a spaţiului public in comuna 132,912.90 158,166.35
Cotmeana, judeţul Argeş

127 C10-I1.2-892 SUSENI ARGEȘ Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC a Comunei SUSENI 1,843,551.15 2,193,825.87

Extindere sistem de management integrat al traficului,


128 C10-I1.2-933 PITEȘTI ARGEȘ sistem de monitorizare video, inclusiv pentru 10,829,940.00 12,887,628.60
transportul public de călători din municipiul Pitești

129 C10-I1.3-46 ALBOTA ARGEȘ Puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice 246,135.00 292,900.65

Achiziţionarea de staţii de încărcare pentru vehicule


130 C10-I1.3-69 BUGHEA DE JOS ARGEȘ 246,135.00 292,900.65
electrice in Comuna Bughea de Jos, judeţul Argeş

AMENAJARE PISTE PENTRU CIRCULAȚIA BICICLETELOR


131 C10-I1.4-211 BUDEASA ARGEȘ 1,107,607.50 1,318,052.93
ÎN COMUNA BUDEASA, JUDEȚUL ARGES

Construcție pistă de biciclete în comunele Aninoasa și


132 C10-I1.4-636 ANINOASA ARGEȘ 1,844,880.28 2,195,407.53
Domnești județ Argeș in lungime totală de 4274 m

133 C10-I2-165 PITEȘTI ARGEȘ Construire de locuinte pentru tineri 11,764,957.64 14,000,299.59

Cresterea eficientei energetice a sediului Primariei


134 C10-I3-1005 MIHĂEȘTI ARGEȘ 1,313,967.08 1,563,620.83
Comunei Mihaesti, comuna Mihaesti, judetul Arges

EXECUTIE SISTEM OPTIMIZARE COSTURI CU ENERGIA


135 C10-I3-1035 MIOVENI ARGEȘ 5,798,152.97 6,899,802.03
ELECTRICĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI MIOVENI

ALBEȘTII DE REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GENERALE DIN


136 C10-I3-1079 ARGEȘ 867,773.56 1,032,650.54
ARGEȘ LOCALITATEA ALBEȘTII UNGURENI, JUDEȚUL ARGEȘ

Renovare energetică a clădirii primăriei din comuna


137 C10-I3-1107 BĂBANA ARGEȘ 1,409,270.56 1,677,031.97
Băbana, jud. Argeș

Reabilitare energetică a clădirii Școala gimnazială nr.


138 C10-I3-1173 SCHITU GOLEȘTI ARGEȘ 1,844,607.95 2,195,083.46
1 Schitu Golești, Comuna Schitu Golești, județul Argeș

Reabilitare moderata Clădire pentru servicii


139 C10-I3-1209 LEREȘTI ARGEȘ administrative, sociale și cultural-artistice în Comuna 138,623.23 164,961.64
Lerești, județul Arges
Reabilitare moderată sediu Primărie Oraș Topoloveni,
140 C10-I3-1267 TOPOLOVENI ARGEȘ Str. Calea București, Nr. 111, Oraș Topoloveni, Jud. 3,920,438.28 4,665,321.55
Argeș
REABILITAREA MODERATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI
141 C10-I3-1377 CĂTEASCA ARGEȘ 1,598,740.79 1,902,501.54
CĂTEASCA, JUDEȚUL ARGEȘ
Reabilitare moderată a clădirilor publice din comuna
POIENARII DE
142 C10-I3-1433 ARGEȘ Poienarii de Muscel pentru a îmbunătăți furnizarea de 1,834,872.00 2,183,497.68
MUSCEL
servicii publice
REABILITAREA MODERATĂ A SEDIULUI VECHI AL
143 C10-I3-1445 VEDEA ARGEȘ 1,598,741.73 1,902,502.66
PRIMĂRIEI VEDEA, JUDEŢUL ARGEŞ
REABILITAREA MODERATA A ȘCOLII GIMNAZIALE
144 C10-I3-1491 BUZOEȘTI ARGEȘ 966,030.65 1,149,576.47
BUZOEȘTI DIN COMUNA BUZOESTI, JUD. ARGES
REABILITAREA MODERATA A CAMINULUI CULTURAL
145 C10-I3-1552 OARJA ARGEȘ 1,378,946.72 1,640,946.60
OARJA
REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI NR.1 RECEA,
146 C10-I3-1599 RECEA ARGEȘ 216,598.80 257,752.57
DIN COMUNA RECEA, JUDETUL ARGES
REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI NR.2 RECEA,
147 C10-I3-1610 RECEA ARGEȘ 474,351.37 564,478.13
DIN COMUNA RECEA, JUDETUL ARGES
REABILITAREA MODERATA A SCOLII GOLEASCA DIN
148 C10-I3-1617 RECEA ARGEȘ 205,768.86 244,864.94
COMUNA RECEA JUDETUL ARGES

ALBEȘTII DE Reabilitare Energetică Cladire Sediu Administrativ


149 C10-I3-183 ARGEȘ 446,193.53 530,970.30
MUSCEL Primarie, Comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI


150 C10-I3-19 BÂRLA ARGEȘ PRIMARIEI COMUNEI BARLA, COMUNA BARLA, JUDETUL 1,002,458.63 1,192,925.77
ARGES
Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea
inteligentă a energiei la Școala Golești-Priboaia cu
151 C10-I3-334 BĂLILEȘTI ARGEȘ 950,081.10 1,130,596.51
Grădiniță, sat Priboaia, Comuna Bălilești, Județul
Argeș

Creșterea eficienței energetice și gestionarea


152 C10-I3-365 BĂLILEȘTI ARGEȘ inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Bălilești, 1,101,700.26 1,311,023.31
sat Bălilești, comuna Bălilești, județul Argeș

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN “ SCOALA


153 C10-I3-369 BOGAȚI ARGEȘ GIMNAZIALA RADU CEL MARE BOGATI ” DIN COMUNA 1,559,117.54 1,855,349.87
BOGATI, JUDETUL ARGES
Cresterea Eficientei Energetice si Gestionarea
154 C10-I3-515 COSTEȘTI ARGEȘ Inteligenta a Energiei la „Primaria Orasului Costesti”, 4,983,741.48 5,930,652.36
Judetul Arges
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA
155 C10-I3-530 COSTEȘTI ARGEȘ INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA LICEUL TEORETIC 5,923,977.18 7,049,532.84
COSTEŞTI
REABILITAREA MODERATĂ A SEDIULUI PRIMĂRIEI
156 C10-I3-600 UNGHENI ARGEȘ 1,073,542.42 1,277,515.48
UNGHENI
REABILITAREA MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL DIN
157 C10-I3-602 UNGHENI ARGEȘ 664,958.32 791,300.40
COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGE
Reabilitare moderata a sediului Primariei Cosesti,
158 C10-I3-907 COȘEȘTI ARGEȘ 1,179,675.83 1,403,814.24
com. COSESTI, jud. ARGES
Reabilitare moderata a Gradinitei din comuna
159 C10-I3-908 COȘEȘTI ARGEȘ 175,326.88 208,638.99
COSESTI, sat JUPANESTI, jud. ARGES
Reabilitare moderata a Scolii Primare, Com. COSESTI,
160 C10-I3-910 COȘEȘTI ARGEȘ 489,513.29 582,520.82
sat JUPANESTI, jud. ARGES
CREȘTEREA EFICENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR
161 C10-I3-939 TIGVENI ARGEȘ PUBLICE, ȘCOALA CU CLASELE V-VIII BÂRSEȘTII DE JOS, 1,009,350.41 1,201,126.99
COMUNA TIGVENI, JUD. ARGEȘ
CREȘTEREA EFICENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR
162 C10-I3-942 TIGVENI ARGEȘ 586,982.75 698,509.47
PUBLICE, SEDIUL PRIMARIEI TIGVENI, JUD. ARGEȘ
Realizare Plan Urbanistic General - format GIS , in
163 C10-I4-115 BUZOEȘTI ARGEȘ 689,178.00 820,121.82
Comuna Buzoeşti, județul Argeş
Realizare Plan Urbanistic General- format GIS, in
164 C10-I4-185 VEDEA ARGEȘ 566,110.50 673,671.50
Comuna Vedea, judetul Argeş

Actualizarea integrala in format GIS a Planului


165 C10-I4-244 CURTEA DE ARGEȘ ARGEȘ Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Curtea de 2,003,538.90 2,384,211.29
Arges si a Regulamentului Local de Urbanism(R.L.U.)

166 C10-I1.1-129 BERZUNȚI-LIVEZI BACĂU ACHIZIȚIE MICROBUZE NEPOLUANTE BERZUNȚI-LIVEZI 2,953,620.00 3,514,807.80

ACHIZIȚIA DE VEHICULE ELECTRICE PENTRU SERVICIUL


SLĂNIC MOLDOVA- DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ȘI A STAȚIILOR DE
167 C10-I1.1-16 BACĂU 6,753,944.40 8,037,193.84
TÂRGU OCNA ÎNCĂRCARE NECESARE PENTRU FUNCȚIONAREA
ACESTORA ÎN SLANIC MOLDOVA, JUDETUL BACAU

COLONEȘTI- Achizitie microbuze nepoluante în Comuna Rachitoasa


168 C10-I1.1-207 BACĂU 2,707,485.00 3,221,907.15
RĂCHITOASA si Comuna Colonesti, Judetul Bacau

SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI


PUBLIC” „Dezvoltarea sistemului de management
169 C10-I1.2-1036 BALCANI BACĂU local prin implimentarea unui ~Sistem de monitorizare 1,528,540.78 1,818,963.53
și siguranță a spațiului public~ la nivelul Comunei
BALCANI, judetul Bacau”

Infiintare sistem de monitorizare si siguranta a


170 C10-I1.2-1037 GÂRLENI BACĂU 610,587.09 726,598.64
spatiului public in comuna Gârleni, judetul Bacau
SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI
PUBLIC” „Dezvoltarea sistemului de management local
171 C10-I1.2-1358 GĂICEANCA BACĂU prin implimentarea unui ~Sistem de monitorizare și 1,528,540.78 1,818,963.53
siguranță a spațiului public~ la nivelul Comunei
Gaiceana, judetul Bacau

Dezvoltare infrastructura TIC(sisteme inteligente de


172 C10-I1.2-297 ARDEOANI BACĂU 1,844,880.28 2,195,407.53
management) in Comuna ARDEOANI, Județul BACAU

Achiziția unor sisteme inteligente de management


173 C10-I1.2-317 COMĂNEȘTI BACĂU 2,461,350.00 2,929,006.50
urban în Orașul Comănești, județul Bacău
Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public
174 C10-I1.2-411 COLONEȘTI BACĂU 833,648.17 992,041.32
in Comuna Colonesti, Judetul Bacau
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –
175 C10-I1.2-433 DĂRMĂNEȘTI BACĂU ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 2,461,350.00 2,929,006.50
management urban/local)
176 C10-I1.2-683 BERZUNȚI BACĂU ACHIZIȚIE STAȚIE MICROBUZ SMART BERZUNȚI 214,137.45 254,823.57
Achizitia unor sisteme inteligente de management
177 C10-I1.2-763 FARAOANI BACĂU 1,733,282.67 2,062,606.38
local in Comuna Faraoani, judetul Bacau
Achizitionare statii de reincarcare pentru vehicule
178 C10-I1.3-78 SĂRATA BACĂU 492,270.00 585,801.30
electrice in comuna Sarata, judetul Bacau
Stații de încărcare pentru autovehicule electrice in
179 C10-I1.3-80 ONEȘTI BACĂU 2,461,350.00 2,929,006.50
Municipiul Onești
Construire piste de biciclete în localitatea Zemeș,
180 C10-I1.4-122 ZEMEȘ BACĂU 1,188,339.78 1,414,124.34
județul Bacău

AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ÎN SATUL TÂRGU


181 C10-I1.4-162 TÂRGU TROTUȘ BACĂU 1,722,945.00 2,050,304.55
TROTUȘ, COMUNA TÂRGU TROTUȘ, JUDEȚUL BACĂU

REALIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU BICICLETE ÎN


182 C10-I1.4-186 SLĂNIC MOLDOVA BACĂU 2,471,195.40 2,940,722.53
ORAȘUL SLANIC MOLDOVA
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU
183 C10-I1.4-409 BUHOCI BACĂU TRANSPORTUL VERDE-PISTE PENTRU BICICLETE IN 984,540.00 1,171,602.60
COMUNA BUHOCI
Construire piste de biciclete în Orașul Comănești,
184 C10-I1.4-45 COMĂNEȘTI BACĂU 6,412,555.16 7,630,940.64
județul Bacău
AMENAJARE PISTE DE BICICLETE IN COMUNA FILIPEȘTI,
185 C10-I1.4-509 FILIPEȘTI BACĂU 1,427,583.00 1,698,823.77
JUDETUL BACAU
AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA
186 C10-I1.4-599 URECHEȘTI BACĂU 635,028.30 755,683.68
URECHEȘTI, JUDEȚUL BACĂU
CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI IN COMUNA
187 C10-I2-286 GHIMEȘ FĂGET BACĂU 1,844,880.18 2,195,407.41
GHIMES - FAGET, JUDETUL BACAU
Construirea a 2 blocuri pentru tineri, pe strada Culturii
188 C10-I2-52 ONEȘTI BACĂU 18,198,552.41 21,656,277.37
in municipiul Onesti
CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI, DE SERVICIU IN
189 C10-I2-8 BUHUȘI BACĂU 16,435,438.18 19,558,171.43
ORASUL BUHUSI, JUD. BACAU
ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN
MĂNĂSTIREA FORMAT DIGITAL A DOCUMENTELOR DE AMENAJARE A
190 C10-I4-197 BACĂU 689,178.00 820,121.82
CAȘIN TERITORIULUI ÎN COMUNA MĂNĂSTIREA CAȘIN,
JUDEȚUL BACĂU

Actualizarea în format digital a studiilor de


191 C10-I4-340 ZEMEȘ BACĂU fundamentare și de specialitate aferente Planului 443,043.00 527,221.17
Urbanistic General al Comunei Zemeș – Județul Bacău

ELABORAREA IN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTATIILOR


DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI DE URBANISM-PLAN
192 C10-I4-359 SĂNDULENI BACĂU 443,043.00 527,221.17
URBANISTIC GENERAL IN COMUNA SANDULENI, JUDETUL
BACAU
Modernizarea flotei de tramvaie la nivelul Municipiului
193 C10-I1.1-142 Oradea Bihor 67,037,328.40 79,774,420.80
Oradea - etapa 1
Sistem inteligent de management al serviciilor publice
194 C10-I1.2-1035 Roșia Bihor 191,837.62 228,286.77
în Comuna Rosia, județul Bihor
Sistem inteligent de management local al comunei
195 C10-I1.2-1177 Remetea Bihor 296,950.01 353,370.51
Remetea, jud. Bihor

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde in


196 C10-I1.2-1487 Marghita Bihor 2,461,350.00 2,929,006.50
Municipiul Marghita - ITS si/sau alte infrastructuri TIC

Realizarea infrastructurii TIC – sisteme inteligente de


197 C10-I1.2-360 Beiuș Bihor 2,461,350.00 2,929,006.50
management urban în Municipiul Beiuș, județul Bihor

Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente


198 C10-I1.2-845 Salonta Bihor de management urban în Municipiul Salonta, județul 2,324,252.81 2,765,860.84
Bihor
Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public
199 C10-I1.2-965 Sâmbăta Bihor 1,199,287.62 1,427,152.27
al comunei Sâmbăta, jud, Bihor
CONSTRUIRE PISTĂ DE BICICLETE PE STRADA HUSIA ȘI
200 C10-I1.4-102 Aleșd Bihor 1,529,311.74 1,819,880.97
CASTANILOR DIN ORAȘUL ALEȘD
Construire pista de biciclete pe ruta Șinteu - Huta
201 C10-I1.4-136 Șinteu Bihor 1,967,947.29 2,341,857.28
Voievozi, comuna Șinteu
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –
202 C10-I1.4-155 Beiuș Bihor infrastructurii pentru biciclete în Municipiul Beiuș, 10,955,001.19 13,036,451.42
județul Bihor
Construire piste de biciclete in Municipiul Marghita,
203 C10-I1.4-167 Marghita Bihor 5,907,240.00 7,029,615.60
judetul Bihor
REALIZARE PISTĂ PENTRU BICILETE ÎN COMUNA AUȘEU,
204 C10-I1.4-171 Aușeu Bihor 1,834,421.65 2,182,961.76
JUDEȚUL BIHOR

Înființare infrastructură pentru transportul verde -


205 C10-I1.4-641 Vașcău Bihor 984,540.00 1,171,602.60
piste pentru biciclete în Orașul Vașcău, județul Bihor

ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL


206 C10-I1.4-68 Salonta Bihor VERDE PRIN AMENAJAREA PISTELOR PENTRU BICICLETE 19,550,010.78 23,264,512.83
ÎN MUNICIPIUL SALONTA, JUDEȚUL BIHOR

Construirea de locuințe nZEB plus - locuințe de serviciu


207 C10-I2-102 Tăuteu Bihor pentru specialiști din sănătate și învățământ în 1,598,745.28 1,902,506.88
comuna Tăuteu, județul Bihor
208 C10-I2-119 Marghita Bihor Construirea de locuințe pentru tineri 12,194,906.26 14,511,938.45
Construirea de locuințe sociale în comuna Budureasa,
209 C10-I2-68 Budureasa Bihor 1,445,403.17 1,720,029.77
județul Bihor
Construirea de locuințe pentru tineri, în Municipiul
210 C10-I2-70 Beiuș Bihor 7,227,015.87 8,600,148.89
Beiuș, județul Bihor”
ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA SALA DE
211 C10-I3-133 Ștei Bihor SPORT DE LA ȘCOALA GIMNAZIALA MIRON POMPOLIU 2,265,623.45 2,696,091.91
ȘTEI

212 C10-I3-148 Ștei Bihor REABILITARE ENERGETICĂ CLĂDIRE DISPENSAR ȘTEI 833,905.38 992,347.40

ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA ȘCOALA


213 C10-I3-52 Ștei Bihor 8,165,577.85 9,717,037.64
GIMAZIALĂ MIRON POMPILIU ȘTEI
Reabilitare școală clasele I-VIII în comuna Drăgănești ,
214 C10-I3-692 Drăgănești Bihor 1,402,477.23 1,668,947.90
jud. Bihor
Elaborare studii de fundamentare și de specialitate a
Planului Urbanistic General si elaborare în format GIS
215 C10-I4-141 Tăuteu Bihor 581,135.00 691,550.65
a Planului Urbanistic General al comunei Tăuteu,
județul Bihor
Elaborarea în format GIS a Planului Urbanistic General
216 C10-I4-258 Sântandrei Bihor 689,178.00 820,121.82
la nivelul comunei Sântandrei
Elaborarea în format GIS a Planului Urbanistic General
217 C10-I4-468 Girișu de Criș Bihor 689,178.00 820,121.82
la nivelul comunei GIRIȘU DE CRIȘ
Elaborare PUG si transpunere în format GIS a
218 C10-I4-502 Biharia Bihor documentelor de amenajare a teritoriului si de 689,178.00 820,121.82
urbanism, in comuna Biharia, judetul Bihor

Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare


219 C10-I4-72 Beiuș Bihor a teritoriului și de planificare urbană- PUG respectiv 2,771,480.10 3,298,061.32
PUZ, in Municipiul Beiuș, judetul Bihor

Realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete in


220 C10-i1.4-259 Sieu Magherus Bistrita Nasaud 1,802,200.47 2,144,618.56
comuna Sieu Magherus ,judetul Bistrita Nasaud

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului


221 C10-I1.1-113 Bistrița Bistrița Năsăud 48,340,914.00 57,525,687.66
public in municipiul Bistrita si comuna Livezile

Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC în comuna Budești,


222 C10-I1.2-1072 Budești Bistrița Năsăud 1,562,957.25 1,859,919.13
județ Bistrița-Năsăud
Sistem inteligent de management local in Comuna
223 C10-I1.2-199 Parva Bistrița Năsăud 1,598,745.28 1,902,506.88
Parva judetul Bistrita.
Sânmihaiu de Sistem inteligent de management local în Comuna
224 C10-I1.2-278 Bistrița Năsăud 1,598,745.28 1,902,506.88
Câmpie SANMIHAIU DE CAMPIE județul BISTRITA
Extindere sistem de management al traficului în
225 C10-I1.2-594 Bistrița Bistrița Năsăud 5,291,902.50 6,297,363.98
Municipiul Bistrița
Realizare sistem de monitorizare si siguranta a
226 C10-I1.2-8 Salva Bistrița Năsăud spatului public in comuna Salva, judetul Bistrita- 801,964.10 954,337.28
Nasaud
Implementare infrastructura TIC in Orașul Sângeorz-
227 C10-I1.2-93 Sângeorz Băi Bistrița Năsăud 1,862,998.62 2,216,968.36
Băi
ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL
VERDE - PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE
228 C10-I1.3-154 Ciochiș Bistrița Năsăud 492,270.00 585,801.30
ELECTRICE ÎN COMUNA CHIOCHIS, JUDEȚUL BISTRIȚA-
NĂSĂUD
229 C10-I2-105 Bistrița Bistrița Năsăud Construire de locuințe nZEB plus pentru tineri 2,168,104.76 2,580,044.66
Construire de locuințe pentru tineri în comuna
230 C10-I2-262 Urmeniș Bistrița Năsăud 1,844,880.18 2,195,407.41
Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud
Elaborarea și transpunerea în format GIS a Planului
Urbanistic General al municipiului Bistrița și
231 C10-I4-10 Bistrița Bistrița Năsăud 8,858,398.65 10,541,494.39
transpunerea în format GIS a Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă al municipiului Bistrița
Sânmihaiu de Actualizarea documentatiei Plan Urbanistic General al
232 C10-I4-277 Bistrița Năsăud 310,130.10 369,054.82
Câmpie Comunei Sanmihaiu de Campie, in format GIS
Elaborare PMUD (cu studiu de trafic) si elaborare PUG
233 C10-I4-431 Sângeorz Băi Bistrița Năsăud 419,202.51 498,850.99
cu transpunere in GIS, la nivelul UAT Sângeorz-Băi

Elaborarea in format GIS a documentatiei de


234 C10-I4-580 Sieu Magherus Bistrița Năsăud amenajare a teritoriului PUG al Comunei Sieu- 217,099.98 258,348.98
Magherus ,judetul Bistrita-Nasaud
Modernizarea transportului public la nivelul Zonei
235 C10-I1.1-23 Botosani Botoșani Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani - orasul 35,054,546.70 41,714,910.57
Bucecea, prin achiziția de autobuze ecologice
ACHIZIȚIE MICROBUZ NEPOLUANT ÎN COMUNA RĂCHIȚI,
236 C10-I1.1-55 Rachiti Botoșani 1,230,675.00 1,464,503.25
JUDEȚUL BOTOȘANI
Instalarea de stații de încărcare pentru vehiculele
237 C10-I1.3-60 IBANESTI Botoșani 246,135.00 292,900.65
electrice in comuna Ibanesti, judetul Botosani
”Amenajare pentru circulația bicicletelor în comuna
238 C10-I1.4-224 PRAJENI Botoșani 861,472.50 1,025,152.28
Prăjeni, județul Botoșani”
CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA
239 C10-I1.4-454 TUDORA Botoșani 1,593,379.54 1,896,121.65
TUDORA, JUDEȚUL BOTOȘANI
Realizare pistă de biciclete în comuna Todireni,
240 C10-I1.4-528 TODIRENI Botoșani 764,837.93 910,157.14
județul Botoșani
“CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE PENTRU
241 C10-I2-136 GEORGE ENESCU Botoșani TINERI ÎN SATUL DUMENI, COMUNA GEORGE ENESCU 1,721,812.68 2,048,957.09
JUDEȚUL BOTOȘANI”
Construire locuințe nZEB plus pentru tineri in Comuna
242 C10-I2-146 CONCESTI Botoșani 1,446,190.81 1,720,967.06
Concesti, judetul Botosani
Construire locuințe nZEB plus pentru tineri in Comuna
243 C10-I2-148 SENDRICENI Botoșani 1,692,325.81 2,013,867.71
Sendriceni, judetul Botosani
Construire locuințe nZEB plus pentru tineri in Comuna
244 C10-I2-151 RĂDĂUȚI-PRUT Botoșani 1,692,325.81 2,013,867.71
Radauti Prut, judetul Botosani
Construirea de locuinte nZEB pentru specialisti din
245 C10-I2-16 Saveni Botoșani sanatate si invatamant in Orasul Saveni, judetul 4,764,287.51 5,669,502.14
Botosani
„Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști
246 C10-I2-218 RAUSENI Botoșani din sănătate și învățământ in comuna Rauseni, judetul 1,469,642.55 1,748,874.63
Botosani”,
Construire de locuințe nZEB plus pentru specialiști din
247 C10-I2-239 ROMANESTI Botoșani sănătate și învățământ în Comuna Românești, județul 1,691,538.17 2,012,930.42
Botoșani
Construire de locuinte pentru tineri/locuinte de
248 C10-I2-285 BUCECEA Botoșani 7,223,136.78 8,595,532.77
serviciu in orasul Bucecea, judetul Botosani
249 C10-I2-38 DOROHOI Botoșani Construire locuințe nZEB in Municipiul Dorohoi 6,504,314.28 7,740,133.99
”Construire de locuințe nZEB plus pentru tineri în
250 C10-I2-61 GORBANESTI Botoșani 1,829,127.64 2,176,661.89
comuna Gorbănești, județul Botoșani”
Lcuinte pentru tineri care provin din
251 C10-I2-62 BOTOSANI Botoșani grupuri/comunitati vulnerabile la nivelul Municipiului 20,043,422.85 23,851,673.19
Botosani
ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG IN
252 C10-I4-379 STIUBENI Botoșani COMUNA ȘTIUBIENI JUDETUL BOTOȘANI PRIN 528,067.50 628,400.33
PNRR/2022/C10 FONDUL LOCAL
Plan Urbanistic General în format digital pentru
253 C10-I4-79 IBĂNEȘTI Botoșani 689,178.00 820,121.82
Comuna Ibanesti, judetul Botosani
Achizitia de vehicule nepoluante (tramvaie) destinate
254 C10-I1.1-7 BRĂILA-CHIȘCANI BRĂILA 64,856,572.50 77,179,321.28
transportului public Braila – Chiscani
I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul
SURDILA verde -ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente
255 C10-I1.2-1087 BRĂILA 381,134.98 453,550.63
GĂISEANCA de management urban/local) in comuna Surdila-
Gaiseanca, judetul Braila
Achizitie de autobuze nepolante in Zona Metropolitana
256 C10-I1.1-91 BRAȘOV BRAȘOV 73,003,641.00 86,874,332.79
Brasov
Asigurarea infrastrcuturii pentru transport verde-
ITS/alte infrastructure TIC( sisteme inteligente de
257 C10-I1.2-1053 FUNDATA BRAȘOV 1,844,880.28 2,195,407.53
management urban/local) in Comuna Fundata, judetul
Brașov
Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC în comuna Recea,
258 C10-I1.2-1356 RECEA BRAȘOV 1,592,493.45 1,895,067.21
județ Brasov
I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul
259 C10-I1.2-1428 PĂRĂU BRAȘOV verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente 1,631,875.05 1,941,931.31
de management urban/local)
260 C10-I1.2-1496 AUGUSTIN BRAȘOV I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS 1,072,164.06 1,275,875.23
261 C10-I1.2-1499 ORMENIȘ BRAȘOV I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS 1,072,164.06 1,275,875.23
Solutii inteligente pentru transformarea digitala a
262 C10-I1.2-1502 RÂȘNOV BRAȘOV 2,116,761.00 2,518,945.59
serviciului public parcari la nivelul Orasului Rasnov
Sisteme inteligente de management local în comuna
263 C10-I1.2-1532 SÂNPETRU BRAȘOV 1,844,880.28 2,195,407.53
Sânpetru, județul Brașov
Achizitie componente de infrastructura ITS suport
pentru transportul public si comunicarea cu
264 C10-I1.2-1574 CODLEA BRAȘOV 2,458,199.47 2,925,257.37
beneficiarii serviciilor publice din municipiul Codlea,
judetul Brasov
Extinderea infrastructurii TIC in orasul Predeal,
265 C10-I1.2-181 PREDEAL BRAȘOV 3,199,755.00 3,807,708.45
judetul Brasov
Asigurarea infrastrcuturii pentru transport verde-
ITS/alte infrastructure TIC( sisteme inteligente de
266 C10-I1.2-238 BRAN BRAȘOV 1,844,880.28 2,195,407.53
management urban/local) in comuna Bran, judeșul
Brasov
Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public
267 C10-I1.2-454 MÂNDRA BRAȘOV 1,842,448.47 2,192,513.68
în Comuna Mândra, Județul Brașov
Introducerea unui sistem de supraveghere prin
268 C10-I1.2-780 ZĂRNEȘTI BRAȘOV instalarea de camere video, orasul Zarnesti, jud. 2,461,350.00 2,929,006.50
Brasov
Sistem Inteligent de Management Urban în Municipiul
269 C10-I1.2-964 FĂGĂRAȘ BRAȘOV 3,692,025.00 4,393,509.75
Făgăraș
”Infiintare sistem de monitorizare si siguranta a
270 C10-I1.2-977 SÂMBĂTA DE SUS BRAȘOV 590,385.86 702,559.17
spatiilor publice”
Imbunatatirea serviciilor publice pentru cresterea
calitatii vietii cetatenilor prin digitalizare, realizarea
271 C10-I1.2-988 UCEA BRAȘOV 943,765.28 1,123,080.68
infrastructurii TIC-sisteme inteligente de management
local in comuna Ucea
Creare infrastructura de transport verde în comuna
272 C10-I1.4-345 POIANA MĂRULUI BRAȘOV 1,839,838.20 2,189,407.46
Poiana Mărului, județul Brașov

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –


273 C10-I1.4-444 RUPEA BRAȘOV 5,907,240.00 7,029,615.60
piste de biciclete, Cetatea Rupea- Monumentul Eroilor

Asigurare infrastructură pentru transportul verde-piste


274 C10-I1.4-523 RÂȘNOV BRAȘOV 2,002,923.56 2,383,479.04
pentru biciclete, în Orașul Râșnov
Realizare piste pentru biciclete în comuna Șercaia
275 C10-I1.4-630 ȘERCAIA BRAȘOV 1,844,454.96 2,194,901.40
între satul de reședință și satul aparținător Vad
Construire locuințe sociale nZEB pentru tineri din
276 C10-I2-255 FĂGĂRAȘ BRAȘOV 17,635,710.59 20,986,495.60
grupuri vulnerabile
Construirea de locuinte nZEB plus pentru tineri in
277 C10-I2-278 CODLEA BRAȘOV 9,830,672.98 11,698,500.85
municipiul Codlea, jud.Brasov
Elaborarea/actualizarea în format GIS a
documentațiilor de amenajare a teritoriului și de
278 C10-I4-189 BRAȘOV BRAȘOV 8,723,024.40 10,380,399.04
planificare urbană - Plan Urbanistic General, în
Municipiul Brașov
Elaborarea în format GIS a Planului Urbanistic General
279 C10-I4-534 UNGRA BRAȘOV (P.U.G.) Și a Regulamentului Local de 689,178.00 820,121.82
Urbanism(R.L.U.) ale comunei Ungra
REALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONEI
280 C10-I4-621 BRAȘOV BRAȘOV 3,002,664.86 3,573,171.18
METROPOLITANE BRAȘOV

Elaborare și transpunere în format GIS a Planului de


281 C10-I4-722 GHIMBAV BRAȘOV 270,748.50 322,190.72
Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Ghimbav

Reabilitare gradinita cu program prelungit in sat Gura


282 C10-I3-1046 Gura Teghii Buzau 1,656,587.00 1,971,338.53
Teghii, comuna Gura Teghii, judetul Buzau
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –
infrastructură TIC in comuna PODGORIA, județul
283 C10-I1.2-1413 Podgoria Buzău 818,201.97 973,660.34
BUZĂU”; “Realizare stații de reîncărcare vehicule
electrice Comuna PODGORIA, judetul BUZĂU”
Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public
284 C10-I1.2-143 Pietroasele Buzău 713,781.51 849,400.00
in Com. Pietroasele Jud. Buzău
ACHIZITIA SI INSTALAREA UNUI SISTEM DE
285 C10-I1.2-1464 Siriu Buzău MONITORIZARE SI SIGURANTA PUBLICA IN COMUNA 514,914.42 612,748.16
SIRIU, JUDETUL BUZAU
Dezvoltare infrastructura TIC(sisteme inteligente de
286 C10-I1.2-249 Luciu Buzău 1,721,812.78 2,048,957.21
management) in Comuna LUCIU, Județul BUZĂU
Dezvoltare infrastructura TIC (sisteme inteligente de
287 C10-I1.2-287 Colți Buzău 1,721,812.78 2,048,957.21
management) in Comuna COLȚI, Județul BUZĂU
Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Comuna CHIOJDU,
288 C10-I1.2-414 Chiojdu Buzău 1,598,745.28 1,902,506.88
JUDETUL BUZĂU
Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public
289 C10-I1.2-595 Cochirleanca Buzău 696,431.50 828,753.49
in comuna Cochirleanca, judetul Buzau
Infiintare platforma servicii digitale in comuna
290 C10-I1.2-612 Cochirleanca Buzău 393,816.00 468,641.04
Cochirleanca, judetul Buzau
Realizarea de statii de incarcare pentru vehicule
291 C10-I1.3-166 Topliceni Buzău 246,135.00 292,900.65
electrice in Comuna Topliceni
Realizarea de statii de incarcare pentru vehicule
292 C10-I1.3-168 Berca Buzău 246,135.00 292,900.65
electrice in Comuna Berca
MOBILITATE URBANA VERDE IN MUNICIPIUL BUZAU –
293 C10-I1.3-40 Buzău Buzău 5,538,037.50 6,590,264.63
PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE
Construire blocuri de locuințe sociale în oraș
294 C10-I2-131 Pătârlagele Buzău 9,662,118.03 11,497,920.46
Pătârlagele
CONSTRUIRE COMPLEX DE LOCUINTE PENTRU TINERI IN
295 C10-I2-95 Buzău Buzău 6,253,797.69 7,442,019.25
MUNICIPIUL BUZAU
296 C10-I4-384 Luciu Buzău ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG) 443,043.00 527,221.17
Montare sistem de monitorizare si siguranta a spatiului
297 C10-I1.2-1403 Tămădău Mare Călărași 742,496.40 883,570.72
public in Comuna Tamadau Mare, Judetul Calarasi

Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public


298 C10-I1.2-459 Nana Călărași 1,596,313.47 1,899,613.03
în comuna Nana, Județul Călărași
Sistem de management inteligent al informatiilor
299 C10-I1.2-496 Călărași Călărași prvind transportul public si smart+parking in Municipiul 5,291,902.50 6,297,363.98
Calarasi

CREAREA UNUI SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT ÎN


COMUNA CĂSCIOARELE PRIN INTEGRAREA DATELOR
300 C10-I1.2-894 Căscioarele Călărași 381,135.00 453,550.65
SPAȚIALE DIN TEREN ÎNTR-O SOLUȚIE GEOSPATIALĂ (
G.I.S ) PRIN PNRR /2022/ C10 ACȚIUNEA I.1.2

Reabilitarea Moderata a Cladirilor Publice pentru


301 C10-I3-1240 Lehliu Gară Călărași Liceul Alexandru Odobescu din oras Lehliu – Gara, str. 11,273,967.54 13,416,021.37
Viitorului nr. 9, judetul Calarasi
Reabilitarea Moderata a Cladirilor Publice pentru
302 C10-I3-1248 Lehliu Gară Călărași Scoala Gimnaziala nr. 1 Lehliu – Gara din oras Lehliu – 3,846,794.69 4,577,685.68
Gara, str. Viitorului nr. 7, judetul Calarasi
Elaborarea/actualizarea și/sau transpunerea în format
GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G) și a
303 C10-I4-137 Dragalina Călărași 689,178.00 820,121.82
Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U) ale
comunei Dragalina, județul Călărași
Elaborarea / actualizarea în format GIS a
304 C10-I4-345 Mitreni Călărași documentațiilor de amenajare a teritoriului și de 134,000.03 159,460.04
planificare urbană UAT MITRENI, jud. CALARASI
I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a
documentelor de amenajare a teritoriului și de
305 C10-I4-372 Ulmeni Călărași 134,000.03 159,460.04
planificare urbană in cadrul UAT ULMENI, jud.
CALARASI
I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a
documentelor de amenajare a teritoriului și de
306 C10-I4-475 Chirnogi Călărași 134,000.03 159,460.04
planificare urbană in cadrul UAT CHIRNOGI, jud.
CALARASI
DIGITALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG),
307 C10-I4-503 Vâlcelele Călărași 221,521.50 263,610.59
Comuna VILCELELE, Județul CALARASI

ACTUALIZAREA SI TRANSPUNEREA IN FORMAT


DIGITAL/GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G)
308 C10-I4-628 Lehliu Gară Călărași 1,250,365.80 1,487,935.30
SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM (R.L.U) ALE
ORASULUI LEHLIU-GARA, JUDETUL CALARASI

REALIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC ELECTRIC IN


309 C10-I1.1-106 ANINA CARAȘ-SEVERIN 2,707,485.00 3,221,907.15
ORASUL ANINA SI ZONA PERIURBANA
„Modernizarea și eficientizarea transportului public de
călători în municipiul Caransebeș prin achiziția de
310 C10-I1.1-177 CARANSEBEȘ CARAȘ-SEVERIN 9,815,863.80 11,680,877.92
mijloace de transport nepoluante – autobuze
electrice”
„Realizarea transportului in scop comunitar in Comuna
311 C10-I1.1-239 NAIDĂȘ CARAȘ-SEVERIN Naidas, judet Caraș-Severin prin achizitia unui 1,476,810.00 1,757,403.90
microbuz electric”
Achizitie autobuze electrice pentru extindere sistem
312 C10-I1.1-71 REȘIȚA CARAȘ-SEVERIN 38,219,842.80 45,481,612.93
transport public
"Sistem de monitorizare si siguranta spatiului public
313 C10-I1.2-1040 BREBU NOU CARAȘ-SEVERIN 104,705.83 124,599.94
BREBU-NOU"
"SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA SPATIULUI
314 C10-I1.2-1147 FOROTIC CARAȘ-SEVERIN 372,008.44 442,690.04
PUBLIC IN COMUNA FOROTIC"
„ Realizarea unui sistem de monitorizare video și
315 C10-I1.2-1244 ZĂVOI CARAȘ-SEVERIN inspecție avansată, aeriană și terestră a ter-itoriului 1,844,880.28 2,195,407.53
Comunei Zavoi, Judetul Caras-Severin”
”Realizarea unui sistem inteligent de management
316 C10-I1.2-1434 CORONINI CARAȘ-SEVERIN 1,844,880.28 2,195,407.53
local in comuna CORONINI, județul Caras Severin”
Dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte
317 C10-I1.2-1445 CICLOVA ROMÂNĂ CARAȘ-SEVERIN specializate pentru administrația publica din comuna 689,178.00 820,121.82
Ciclova-Romana, jud. Caras-Severin
Sisteme inteligente de management local prin:
extindere sistem de monitorizare si siguranta a
318 C10-I1.2-1447 TÂRNOVA CARAȘ-SEVERIN spatiului public, extinderea sistemului WiFi si plata 402,529.18 479,009.72
online a taxelor si impozitelor in comuna Tarnova, jud.
Caras-Severin
Digitalizarea transportului public în comun la nivelul
319 C10-I1.2-1573 BĂILE HERCULANE CARAȘ-SEVERIN 984,540.00 1,171,602.60
orașului Băile Herculane

REALIZARE SISTEM DE MONITORIZARE SI SUPRAVEGHERE


320 C10-I1.2-217 ANINA CARAȘ-SEVERIN 3,199,755.00 3,807,708.45
VIDEO IN ORAS ANINA, JUDET CARAS SEVERIN

Mobilitate urbană verde – infrastructuri TIC, oraș


321 C10-I1.2-219 ORAVIȚA CARAȘ-SEVERIN 1,725,012.53 2,052,764.91
Oravița, jud. Caraș-Severin
"Modernizare si extindere sistem de supraveghere
322 C10-I1.2-512 SLATINA-TIMIȘ CARAȘ-SEVERIN 169,193.20 201,339.91
video in com. Slatina Timis, jud.Caras Severin"
Asigurarea de sisteme TIC – stații de transport public în
323 C10-I1.2-580 MOLDOVA NOUĂ CARAȘ-SEVERIN comun SMART în orașul Moldova Nouă, județul Caraș- 2,461,350.00 2,929,006.50
Severin
"Realizare sistem de monitorizare si supraveghere
324 C10-I1.2-588 PĂLTINIȘ CARAȘ-SEVERIN video in satele Paltinis si Cornutel, Comuna Paltinis, 1,844,880.28 2,195,407.53
Judet Caras-Severin"

„SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA SPATIULUI


325 C10-I1.2-599 ARMENIȘ CARAȘ-SEVERIN 650,042.54 773,550.62
PUBLIC COMUNA ARMENIS,JUDETUL CARAS-SEVERIN”

„SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA SPATIULUI


326 C10-I1.2-614 TURNU RUIENI CARAȘ-SEVERIN PUBLIC IN COMUNA TURNU RUIENI, JUDET CARAS- 650,042.54 773,550.62
SEVERIN”
”Modernizarea și extinderea sistemului de
327 C10-I1.2-631 MĂURENI CARAȘ-SEVERIN supraveghere video în localitățile Măureni și Șoșdea, 700,352.53 833,419.51
județul Caraș-Severin”
„SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA SPATIULUI
328 C10-I1.2-641 LĂPUȘNICU MARE CARAȘ-SEVERIN 184,355.12 219,382.59
PUBLIC COMUNA LAPUSNICU MARE”

329 C10-I1.2-74 REȘIȚA CARAȘ-SEVERIN SOLUTII ITS PENTRU SMART-PARKING SI E-TICKETING 5,291,902.50 6,297,363.98

"SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA SPATIULUI


330 C10-I1.2-854 EZERIȘ CARAȘ-SEVERIN 1,844,880.28 2,195,407.53
PUBLIC COMUNA EZERIS"
"SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA SPATIULUI
331 C10-I1.2-878 CICLOVA ROMÂNĂ CARAȘ-SEVERIN 265,825.80 316,332.70
PUBLIC COMUNA CICLOVA ROMANA"
Dezvoltarea infrastructurii ITS prin amplasarea unui
332 C10-I1.2-889 MEHADIA CARAȘ-SEVERIN 121,935.28 145,102.98
semafor în Comuna Mehadia
”Eficientizare și digitalizare prin intermediul soluțiilor
333 C10-I1.2-907 CARANSEBEȘ CARAȘ-SEVERIN ITS&TIC, a interacțiunilor dintre cetățeni și 2,461,350.00 2,929,006.50
administrația publică”
„ Asigurarea sistemelor inteligente de management
334 C10-I1.2-991 OBREJA CARAȘ-SEVERIN 614,205.28 730,904.28
pentru primaria din Comuna Obreja”
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –
335 C10-I1.3-171 BOZOVICI CARAȘ-SEVERIN puncte de reîncărcare vehicule electrice – Comuna 246,135.00 292,900.65
Bozovici,județul Caraș-Severin
”Promovarea infrastructurii de alimentare a
336 C10-I1.3-58 CARANSEBEȘ CARAȘ-SEVERIN 2,461,350.00 2,929,006.50
vehiculelor electrice în municipiul Caransebeș”

ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL


VERDE – PISTE PENTRU BICICLETE ( și alte vehicule
337 C10-I1.4-118 ORAVIȚA CARAȘ-SEVERIN 1,732,790.40 2,062,020.58
electrice ușoare) LA NIVEL LOCAL, cartier Zona Gării,
oraș Oravița, jud. Caraș-Severin

Asigurarea infrastructurii pentru transport verde în


Orasul Moldova Noua - Realizarea de piste pentru
338 C10-I1.4-177 MOLDOVA NOUĂ CARAȘ-SEVERIN 3,242,582.49 3,858,673.16
biciclete la nivel local pe Traseul Str Dunarii – PTF
Moldova Noua
„ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL
VERDE – PISTE PENTRU BICICLETE ( și alte vehicule
339 C10-I1.4-194 CICLOVA ROMÂNĂ CARAȘ-SEVERIN 590,724.00 702,961.56
electrice ușoare) LA NIVEL LOCAL, comuna Ciclova
Romana, jud. Caraș-Severin”

Asigurarea infrastructurii pentru transport verde în


Orasul Moldova Noua - Realizarea de piste pentru
340 C10-I1.4-197 MOLDOVA NOUĂ CARAȘ-SEVERIN 2,817,753.48 3,353,126.64
biciclete la nivel local pe Traseul Str Nicolae Titulescu
– Piata de cereale si animale Moldova Noua

„Înființare infrastructură pentru transportul verde -


341 C10-I1.4-271 OBREJA CARAȘ-SEVERIN piste pentru biciclete în Comuna Obreja, județul Caraș 1,230,675.00 1,464,503.25
Severin”
”PISTA DE BICICLETE, COMUNA TOPLET , JUD. CARAȘ-
342 C10-I1.4-287 TOPLEȚ CARAȘ-SEVERIN 1,069,682.84 1,272,922.58
SEVERIN”
Amenajare pistă de biciclete pe ruta Mehadia-Băile
343 C10-I1.4-317 BĂILE HERCULANE CARAȘ-SEVERIN 2,707,485.00 3,221,907.15
Herculane
"Dezvoltarea Infrastructurii de transport verde - pistă
344 C10-I1.4-374 BREBU NOU CARAȘ-SEVERIN 1,863,241.95 2,217,257.92
de biciclete în comuna Brebu-Nou"
Amenajare pistă de bicicletă în orașul Băile –
345 C10-I1.4-462 BĂILE HERCULANE CARAȘ-SEVERIN 1,747,558.50 2,079,594.62
Herculane

ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL


VERDE – PISTE PENTRU BICICLETE ( și alte vehicule
346 C10-I1.4-48 ORAVIȚA CARAȘ-SEVERIN 2,165,988.00 2,577,525.72
electrice ușoare) LA NIVEL LOCAL, str. Cloșca și str.
Broșteniului, oraș Oravița, jud. Caraș-Severin

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT


347 C10-I1.4-515 BERZASCA CARAȘ-SEVERIN VERDE-PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA BERZASCA 1,681,594.32 2,001,097.24
,JUDETUL CARAS SEVERIN
”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –
348 C10-I1.4-55 MĂURENI CARAȘ-SEVERIN piste pentru biciclete în comuna Măureni, județul 1,144,527.75 1,361,988.02
Caraș-Severin”
"Înființare pistă de biciclete în localitatea Gradinari,
349 C10-I1.4-584 GRĂDINARI CARAȘ-SEVERIN 669,487.20 796,689.77
comuna Gradinari, jud. Caras Severin",
"Înființare pistă de biciclete în localitatea Greoni,
350 C10-I1.4-586 GRĂDINARI CARAȘ-SEVERIN 383,970.60 456,925.01
comuna Gradinari, jud. Caras Severin",
AMENAJARE PISTA DE BICICLETE IN LOCALITATEA
351 C10-I1.4-590 SASCA MONTANĂ CARAȘ-SEVERIN SLATINA NERA, COMUNA SASCA MONTANA, JUDETUL 1,575,264.00 1,874,564.16
CARAS-SEVERIN

„ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL


CONSTANTIN VERDE– PISTE PENTRU BICICLETE ( și alte vehicule
352 C10-I1.4-613 CARAȘ-SEVERIN 1,844,880.28 2,195,407.53
DAICOVICIU electrice ușoare) LA NIVEL LOCAL IN COMUNA
CONSTANTIN DAICOVICIU, Judetul Caras-Severin ”

"Înființare pistă de biciclete în localitatea Racasdia,


353 C10-I1.4-614 RĂCĂȘDIA CARAȘ-SEVERIN 296,592.68 352,945.29
comuna Racasdia, jud. Caras Severin"
Amenajare piste de biciclete in orasul Anina judetul
354 C10-I1.4-625 ANINA CARAȘ-SEVERIN 6,793,326.00 8,084,057.94
Caras Severin
"ÎNFIINŢARE PISTE DE BICICLETE ÎN COMUNA DOGNECEA
355 C10-I1.4-97 DOGNECEA CARAȘ-SEVERIN 1,598,745.25 1,902,506.85
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN"
356 C10-I2-117 BERLIȘTE CARAȘ-SEVERIN CENTRU DE LOCUINTE COLECTIVE PENTRU TINERI 1,108,239.99 1,318,805.59

Extinderea stocului locativ public pentru construcţii de


locuinţe sociale în Zona Urbană Funcţională nr. 4 –
357 C10-I2-24 REȘIȚA CARAȘ-SEVERIN 13,367,493.40 15,907,317.15
Cartier Stavila şi Marginea pentru populaţia din zonele
urbane marginalizate, Etapa II

Construirea de locuințe locuințe nZEB plus - pentru


tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din
358 C10-I2-64 MOLDOVA NOUĂ CARAȘ-SEVERIN 6,750,449.28 8,033,034.64
sănătate și învățământ în localitatea Moldova Nouă,
Județul Caraș-Severin
Actualizare Plan Urbanistic General în format GIS,
359 C10-I4-133 VRANI CARAȘ-SEVERIN 443,043.00 527,221.17
Comuna Vrani, Județul Caras-Severin
„PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA TURISTICĂ ȘI DE
AGREMENT, ZONĂ DELIMITATĂ DE STRĂZILE MIHAI
360 C10-I4-329 ORAVIȚA CARAȘ-SEVERIN 383,970.60 456,925.01
VITEAZUL/D.N. 57, NUCILOR, V. MINERILOR ȘI DJ 573
C, ORAȘ ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-SEVERIN”
Reactualizarea Planului Urbanistic General al
361 C10-I4-34 REȘIȚA CARAȘ-SEVERIN 8,723,024.40 10,380,399.04
Municipiului Reșița
„PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ TURISTICĂ, DE
AGREMENT ȘI PENTRU SĂNĂTATE - INCINTA FOSTEI
362 C10-I4-369 ORAVIȚA CARAȘ-SEVERIN 147,681.00 175,740.39
FERMA 9 ȘI PROXIMITĂȚI, ORAȘ ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN”

ELABORAREA IN FORMAT GIS A DOCUMENTATIILOR DE


AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE PLANIFICARE UBANA
363 C10-I4-430 CICLOVA ROMÂNĂ CARAȘ-SEVERIN 443,043.00 527,221.17
)PLAN URBANISTIC GENERAL ),COMUNA CICLOVA
ROMANA ,JUR CARAS SEVERIN

"Elaborarea în format digital a Planului de Mobilitate


364 C10-I4-646 ANINA CARAȘ-SEVERIN Urbană Durabilă al Orașului Anina, Județ Caraș- 270,748.50 322,190.72
Severin"

Achiziția unui microbuz nepoluant (electric) utilizat în


365 C10-I1.1-105 BONȚIDA CLUJ 1,722,945.00 2,050,304.55
scopuri comunitare în comuna Bonțida, județul Cluj

Achiziția unui microbuz nepoluant (electric) utilizat în


366 C10-I1.1-140 CĂTINA CLUJ 2,215,215.00 2,636,105.85
scopuri comunitare în comuna Cătina, județul Cluj

Achizitie a 2 microbuze nepoluante (electrice)


utilizate in scopuri comunitare si montajul a 4 statii de
367 C10-I1.1-162 PANTICEU CLUJ 2,953,620.00 3,514,807.80
reincarcare de catre parteneriatul Comuna Panticeu si
Comuna Dabaca, judetul Cluj
Proiect integrat pentru achizitia de vehicule
368 C10-I1.1-176 BELIȘ CLUJ 2,953,620.00 3,514,807.80
nepoluante (electrice)....
ACHIZIȚIONARE MICROBUZ NEPOLUANT SI ÎNFINȚARE
369 C10-I1.1-196 ȚAGA CLUJ STAȚIE REINCĂRCARE IN COMUNELE ȚAGA ȘI BUZA, 1,353,742.50 1,610,953.58
JUDEȚUL CLUJ
Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic
370 C10-I1.1-2 CLUJ-NAPOCA CLUJ prin achizitionarea de autobuze electrice si statii de 67,012,715.10 79,745,130.97
incarcare
Achiziția de mijloace de transport public – autobuze
371 C10-I1.1-32 TURDA CLUJ electrice în cadrul parteneriatului Turda - Călărași- 21,551,580.60 25,646,380.91
Moldovenești – Tureni

Achiziția unui microbuz nepoluant (electric) utilizat în


372 C10-I1.1-72 BORȘA CLUJ 1,722,945.00 2,050,304.55
scopuri comunitare în comuna Borșa, județul Cluj

Achizitie microbuz nepoluant (electric) utilizat in


scopuri comunitare de catre Comuna Aiton in
373 C10-I1.1-87 AITON CLUJ parteneriat cu Comuna Feleacu si Comuna Tureni si 1,969,080.00 2,343,205.20
montajul a doua statii de reincarcare în comuna Aiton,
judetul Cluj
Dezvoltarea sistemelor inteligente de management
374 C10-I1.2-1000 SUATU CLUJ 1,844,880.28 2,195,407.53
local in comuna Suatu , judetul Cluj
Dezvoltarea sistemelor inteligente de management
375 C10-I1.2-1026 AȘCHILEU CLUJ 1,844,880.28 2,195,407.53
local in comuna Aschileu, judetul Cluj
Investiții în infrastructura TIC în comuna Feleacu,
376 C10-I1.2-1068 FELEACU CLUJ 526,581.22 626,631.65
județul Cluj
Investiții în infrastructura TIC în comuna Sânpaul,
377 C10-I1.2-1099 SÂNPAUL CLUJ 545,287.48 648,892.10
județul Cluj
Dezvoltarea sistemelor inteligente de management
378 C10-I1.2-1101 CHINTENI CLUJ 1,844,880.28 2,195,407.53
local in comuna Chinteni, judet Cluj
ACHIZIȚIONARE SITEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN
379 C10-I1.2-1255 BUZA CLUJ 590,724.00 702,961.56
COMUNA BUZA, JUDEȚUL CLUJ
Asigurarea de sisteme TIC pentru Comuna Sâncraiu,
380 C10-I1.2-1315 SÂNCRAIU CLUJ 1,844,880.28 2,195,407.53
județul Cluj
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-
381 C10-I1.2-151 SĂNDULEȘTI CLUJ 1,821,399.00 2,167,464.81
ITS/alte infrastructuri TIC
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –
382 C10-I1.2-1576 DEJ CLUJ 2,461,350.00 2,929,006.50
ITS la nivelul Municipiului Dej
Investiții în infrastructura ITS în comuna Feleacu,
383 C10-I1.2-1593 FELEACU CLUJ 1,072,164.06 1,275,875.23
județul Cluj
Sisteme inteligente de management urban în
384 C10-I1.2-172 GHERLA CLUJ 2,461,350.00 2,929,006.50
Municipiul Gherla

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –


385 C10-I1.2-237 TURDA CLUJ 2,134,236.59 2,539,741.54
ITS/alte infrastructuri TIC la nivelul Municipiului Turda

Investiții în infrastructura TIC în comuna Căianu,


386 C10-I1.2-3 CĂIANU CLUJ 1,844,880.28 2,195,407.53
județul Cluj

Dezvoltarea infrastructurii TIC prin crearea de baze de


387 C10-I1.2-373 CÂMPIA TURZII CLUJ 2,461,350.00 2,929,006.50
date în format GIS în Municipiul Câmpia Turzii

Investiţii în sisteme TIC, în comuna Floreşti, judeţul


388 C10-I1.2-378 FLOREȘTI CLUJ 1,106,475.28 1,316,705.58
Cluj
Sisteme inteligente de management local prin:
extindere sistem de monitorizare si siguranta a
389 C10-I1.2-4 CĂLĂRAȘI CLUJ 402,529.18 479,009.72
spatiului public, extinderea sistemului WiFi si plata
online a taxelor si impozitelor
Asigurarea infrastructurii TIC in comuna Recea Cristur,
390 C10-I1.2-400 RECEA-CRISTUR CLUJ 1,598,745.03 1,902,506.59
judetul Cluj
Investiții în infrastructura TIC în comuna Borșa,
391 C10-I1.2-436 BORȘA CLUJ 368,070.28 438,003.63
județul Cluj
Investiții în infrastructura TIC în comuna Bonțida,
392 C10-I1.2-493 BONȚIDA CLUJ 368,070.28 438,003.63
județul Cluj
„Dezvoltarea și implementarea infrastructurii TIC în
393 C10-I1.2-55 SĂVĂDISLA CLUJ 821,155.59 977,175.15
comuna Săvădisla, județul Cluj”
"Realizare sistem de monitorizare si supraveghere
394 C10-I1.2-571 TURENI CLUJ 614,205.28 730,904.28
video in sat Tureni, comuna Tureni, judet Cluj"
DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE OFERITE
395 C10-I1.2-6 VAD CLUJ 1,842,135.04 2,192,140.70
DE COMUNA VAD, JUDEȚUL CLUJ
Dezvoltarea sistemelor inteligente de management
396 C10-I1.2-647 PANTICEU CLUJ 368,070.28 438,003.63
local in comuna Panticeu, judetul Cluj
Îmbunătățirea managementului local la nivelul
397 C10-I1.2-776 BACIU CLUJ 368,562.55 438,589.43
comunei Baciu
Investiții în infrastructura TIC în comuna Cătina,
398 C10-I1.2-791 CĂTINA CLUJ 368,070.28 438,003.63
județul Cluj
Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public
399 C10-I1.2-829 NEGRENI CLUJ 82,359.00 98,007.21
in comuna Negreni, jud. Cluj
Dotarea și punerea în funcțiune a centrului de
monitorizare în timp real a situației din Comuna Frata
400 C10-I1.2-928 FRATA CLUJ și a sistemului de supraveghere a domeniului public, 695,995.94 828,235.17
cu funcții avansate și achiziționarea a două stații de
reîncărcare pentru vehicule electrice
Dezvoltarea sistemelor inteligente de management
401 C10-I1.2-935 AITON CLUJ 368,070.28 438,003.63
local in comuna Aiton,judetul Cluj
Investiții în infrastructura TIC în comuna Sic, județul
402 C10-I1.2-956 SIC CLUJ 683,123.08 812,916.47
Cluj
Sistem inteligent de management local pentru
403 C10-I1.2-971 NEGRENI CLUJ gestionarea si implementarea obiectivelor de investitii 80,000.00 95,200.00
si a contractelor
Dezvoltarea sistemelor inteligente de management
404 C10-I1.2-982 MOCIU CLUJ 1,844,880.28 2,195,407.53
local in comuna Mociu , judetul Cluj
Achiziționare și amplasare stații de reîncărcare pentru
405 C10-I1.3-96 MOLDOVENEȘTI CLUJ vehicule electrice în comuna Moldovenești, județul 246,135.00 292,900.65
Cluj
ÎNFIINȚARE PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA
406 C10-I1.4-16 VIIȘOARA CLUJ 1,476,810.00 1,757,403.90
VIIȘOARA, SAT URCA, JUD. CLUJ
Piste pentru biciclete intre Dealu Viilor si Poiana
407 C10-I1.4-170 BACIU CLUJ 1,476,317.73 1,756,818.10
Sântioana, în Comuna Baciu, județul Cluj
Realizare piste pentru biciclete în comuna Sic, județul
408 C10-I1.4-354 SIC CLUJ 915,622.20 1,089,590.42
Cluj
Mobilitate urbana verde – piste de biciclete și alte
409 C10-I1.4-39 GHERLA CLUJ 6,153,375.00 7,322,516.25
vehicule ușoare pe DIG
Amenajare pista de biciclete intre localitatea Izvoru
410 C10-I1.4-52 IZVORU CRIȘULUI CLUJ Crisului si localitatea Saula, comuna Izvoru Crisului, 1,840,105.26 2,189,725.26
judetul Cluj
"Înfiinţare pistă de biciclete pe terasamentul căii
411 C10-I1.4-8 CĂLĂȚELE CLUJ 1,598,745.28 1,902,506.88
ferate dezafectate Huedin-Sâncraiu-Călăţele"
Construirea a 30 de unități locative destinate tinerilor
412 C10-I2-31 CÂMPIA TURZII CLUJ marginalizați din Municipiul Câmpia Turzii, pe strada 12,071,198.81 14,364,726.58
Laminoriștilor, nr. 145
CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU SPECIALIȘTI ÎN
413 C10-I2-56 LUNA CLUJ 1,809,584.52 2,153,405.58
COMUNA LUNA, JUDEȚUL CLUJ

„Elaborarea în format GIS al Planului Urbanistic Zonal


pentru terenul în suprafață de 128.500 mp înscrisă în
414 C10-I4-192 GILĂU CLUJ 492,270.00 585,801.30
CF 54653 în vederea realizarii unui parc in apropierea
parcului industrial URBANO PARKS din comuna Gilău”

415 C10-I4-202 BACIU CLUJ Elaborare PUG și PUZ pentru comuna Baciu 689,178.00 820,121.82
Actualizare Plan Urbanistic General în format GIS,
416 C10-I4-30 MIHAI VITEAZU CLUJ 689,178.00 820,121.82
Comuna Mihai Viteazu, Județul Cluj
417 C10-I4-573 FELEACU CLUJ Elaborare PUG în comuna Feleacu, județul Cluj 689,178.00 820,121.82
418 C10-I4-651 DEJ CLUJ Pași spre Smart City în municipiul Dej 2,003,538.90 2,384,211.29
419 C10-I1.2-1044 MIRCEA VODĂ CONSTANȚA Digitalizarea serviciilor comunei MIRCEA VODĂ 1,844,880.28 2,195,407.53
Sistem de supraveghere video stradal în comuna
420 C10-I1.2-1046 SALIGNY CONSTANȚA 1,831,897.95 2,179,958.56
Saligny, județul Constanța
Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de
421 C10-I1.2-1047 CUMPĂNA CONSTANȚA 1,844,880.28 2,195,407.53
management local) la nivelul comunei Cumpăna
IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI IN CADRUL
422 C10-I1.2-1059 OLTINA CONSTANȚA ADMINISTRTIEI LOCALE A COMUNEI OLTINA, JUD. 200,000.00 238,000.00
CONSTANTA
SISTEM VIDEO PUBLIC, COMUNA ALBESTI, JUDETUL
423 C10-I1.2-1116 ALBEȘTI CONSTANȚA 566,110.50 673,671.50
CONSTANTA
424 C10-I1.2-1128 COSTINEȘTI CONSTANȚA Digitalizarea serviciilor comunei COSTINEȘTI 1,844,880.28 2,195,407.53
Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de
425 C10-I1.2-1135 BĂRĂGANU CONSTANȚA management local) la nivelul comunei Bărăganu, 1,844,880.28 2,195,407.53
judetul Constanta
426 C10-I1.2-1139 AMZACEA CONSTANȚA Digitalizarea serviciilor Comunei Amzacea 1,844,880.28 2,195,407.53
Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de
427 C10-I1.2-1154 ADAMCLISI CONSTANȚA 1,844,880.28 2,195,407.53
management local) la nivelul comunei Adamclisi
Solutii smart pentru cresterea nivelului de confort si
428 C10-I1.2-1203 VULTURU CONSTANȚA siguranta a cetatenilor în Comuna Vulturu, Judetul 254,626.66 303,005.73
Constanta
Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de
429 C10-I1.2-1228 SILIȘTEA CONSTANȚA 1,844,880.28 2,195,407.53
management local) la nivelul comunei Siliștea
Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de
430 C10-I1.2-1230 CERCHEZU CONSTANȚA 1,844,880.28 2,195,407.53
management local) la nivelul comunei Cerchezu

Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de


431 C10-I1.2-1235 DUMBRĂVENI CONSTANȚA 1,844,880.28 2,195,407.53
management local) la nivelul comunei Dumbrăveni

INVESTITII PRIVIND INFRASTRUCTURA TIC, COMUNA


432 C10-I1.2-1240 SARAIU CONSTANȚA 1,833,705.75 2,182,109.84
SARAIU, JUDETUL CONSTANTA
Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de
433 C10-I1.2-1250 GRĂDINA CONSTANȚA 1,844,880.28 2,195,407.53
management local) la nivelul comunei Grădina
Îmbunătățirea managementului transportului de
călători în Polul de Creștere Constanța prin
434 C10-I1.2-1258 CONSTANȚA CONSTANȚA 1,826,321.70 2,173,322.82
implementarea unor facilități de informare călători –
panouri informative

Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de


435 C10-I1.2-1307 CUZA VODĂ CONSTANȚA 1,844,880.28 2,195,407.53
management local) la nivelul comunei Cuza Vodă

Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de


436 C10-I1.2-1397 CHIRNOGENI CONSTANȚA 1,844,880.28 2,195,407.53
management local) la nivelul comunei Chirnogeni

437 C10-I1.2-1449 PEȘTERA CONSTANȚA Digitalizarea serviciilor comunei PESTERA 1,598,745.28 1,902,506.88
438 C10-I1.2-1456 INDEPENDENȚA CONSTANȚA Digitalizarea serviciilor comunei Independența 1,464,744.46 1,743,045.91
Infrastructură pentru transportul verde – ITS la nivelul
439 C10-I1.2-1564 EFORIE CONSTANȚA 2,461,153.09 2,928,772.18
Orașului Eforie
Sistem inteligent de management al traficului in
440 C10-I1.2-1578 TUZLA CONSTANȚA 1,598,745.28 1,902,506.88
comuna Tuzla
Extindere si modernizare sistem de supraveghere video
441 C10-I1.2-16 RASOVA CONSTANȚA si dispecerat si WI-FI gratuit in spatiile publice din 630,105.60 749,825.66
Comuna Rasova, judetul Constanta

MIHAIL SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL, COMUNA:


442 C10-I1.2-314 CONSTANȚA 1,844,880.28 2,195,407.53
KOGĂLNICEANU MIHAIL KOGALNICEANU, JUD. CONSTANTA
443 C10-I1.2-32 CASTELU CONSTANȚA Sistemul Inteligent de Management Local 1,844,880.28 2,195,407.53
Extindere infrastructura TIC in Comuna Pantelimon,
444 C10-I1.2-336 PANTELIMON CONSTANȚA 492,270.00 585,801.30
judetul Constanta

NICOLAE Extindere si modernizare sistem de supraveghere video


445 C10-I1.2-361 CONSTANȚA 152,603.70 181,598.40
BĂLCESCU in comuna Nicolae Balcescu, judetul Constanta

Extindere si modernizare sistem de supraveghere video


446 C10-I1.2-41 PECINEAGA CONSTANȚA si dispecerat si WI-FI gratuit in spatiile publice din 630,105.60 749,825.66
Comuna Pecineaga, judetul Constanta
IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI IN CADRUL
447 C10-I1.2-445 TOPRAISAR CONSTANȚA ADMINISTRATIEI LOCALE A COMUNEI TOPRAISAR, JUD. 556,905.05 662,717.01
CONSTANTA
Extindere si modernizare sistem de supraveghere video
si dotare spatii urbane cu infrastructuri TIC (sisteme
448 C10-I1.2-45 NĂVODARI CONSTANȚA 3,192,370.95 3,798,921.43
inteligente de management urban/local) Oras
Navodari, judetul Constanta
„IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI IN CADRUL
449 C10-I1.2-503 MANGALIA CONSTANȚA ADMINISTRATIEI LOCALE A UAT MUNICIPIUL MANGALIA, 2,461,350.00 2,929,006.50
JUD. CONSTANTA”
"Smart City Murfatlar-Echipamente si sisteme
450 C10-I1.2-554 MURFATLAR CONSTANȚA 3,199,755.00 3,807,708.45
inteligente de management urban"
SISTEME INTELGENTE DE MANAGEMENT LOCAL PENTRU
451 C10-I1.2-657 AGIGEA CONSTANȚA MODERNIZAREA PARCULUI “MIHAI EMINESCU” DIN 1,598,745.28 1,902,506.88
COMUNA AGIGEA
I.1.2 Realizare baze de date GIS la nivel local in
452 C10-I1.2-679 INDEPENDENȚA CONSTANȚA comuna Independenta prin PNRR/2022/C10 ACTIUNEA 133,999.98 159,459.98
1.1.2
Imbunatatirea infrastructurii TIC (Tehnologia
453 C10-I1.2-741 OVIDIU CONSTANȚA 1,487,123.06 1,769,676.44
Informatiei si Comunicatiilor) in orasul Ovidiu
ACHIZITIE MOBILIER URBAN INTELIGENT IN MUNICIPIUL
454 C10-I1.2-757 MEDGIDIA CONSTANȚA 2,461,350.00 2,929,006.50
MEDGIDIA, JUD. CONSTANTA
EXTINDERE INFRASTRUCTURA TIC IN COMUNA VALU LUI
455 C10-I1.2-79 VALU LUI TRAIAN CONSTANȚA 1,575,264.00 1,874,564.16
TRAIAN CONSTANTA
456 C10-I1.2-940 OSTROV CONSTANȚA Digitalizarea serviciilor comunei OSTROV 1,844,880.28 2,195,407.53
457 C10-I1.2-980 CIOBANU CONSTANȚA Digitalizarea serviciilor comunei CIOBANU 1,844,880.28 2,195,407.53
NICOLAE Amenajare piste de biciclete in comuna Nicolae
458 C10-I1.4-127 CONSTANȚA 1,008,661.23 1,200,306.86
BĂLCESCU Balcescu
Dezvoltarea infrastructurii de transport verde-Piste
459 C10-I1.4-145 MURFATLAR CONSTANȚA pentru biciclete-Zona Nord oraș Murfatlar, jud. 1,870,626.00 2,226,044.94
Constanța
Dezvoltarea infrastructurii de transport verde - Piste
460 C10-I1.4-148 MURFATLAR CONSTANȚA pentru biciclete - Zona Est, oras Murfatlar, judetul 1,476,810.00 1,757,403.90
Constanta

CRESTEREA MOBILITATII URBANE PRIN EXTINDEREA


ZONEI DE AGREMENT CU PISTA PENTRU BICICLETE SI
461 C10-I1.4-2 TECHIRGHIOL CONSTANȚA 2,053,417.68 2,443,567.04
ALEE PIETONALA PE MALUL LACULUI TECHIRGHIOL
ORAS TECHIRGHIOL, JUD. CONSTANTA

462 C10-I1.4-312 POARTA ALBĂ CONSTANȚA INFIINTARE PISTE DE CICLISTI IN COMUNA POARTA ALBA 1,307,961.39 1,556,474.05

Amenajare piste de biciclete in Comuna Albesti,


463 C10-I1.4-35 ALBEȘTI CONSTANȚA 1,151,911.80 1,370,775.04
judetul Constanta
INFIINTARE PISTE DE BICICLETE IN INTRAVILANUL SI
464 C10-I1.4-556 CRUCEA CONSTANȚA EXTRAVILANUL LOCALITATII CRUCEA, JUDETUL 1,844,880.28 2,195,407.53
CONSTANTA
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE-
465 C10-I1.4-560 TORTOMAN CONSTANȚA PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA TORTOMAN, 392,289.96 466,825.05
JUDETUL CONSTANTA

Dezvoltarea infrastructurii de transport verde-Piste de


biciclete în localitățile Ion Corvin și Viile, comuna Ion
466 C10-I1.4-611 ION CORVIN CONSTANȚA 1,722,945.00 2,050,304.55
Corvin prin prin Planul naţional de redresare şi
rezilienţă, componenta 10 — Fondul local

CONSTRUIREA DE LOCUINȚE nZEB PLUS – PENTRU


467 C10-I2-108 MEDGIDIA CONSTANȚA 19,409,684.29 23,097,524.31
TINERI IN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUD. CONSTANTA

CONSTRUIREA DE LOCUINTE nZEB PLUS PENTRU TINERI


468 C10-I2-189 MANGALIA CONSTANȚA IN MUNICIPIUL MANGALIA, JUDETUL CONSTANTA - LOT 4,336,209.52 5,160,089.33
2
Construire doua locuinte individuale cuplate C1 si C2,
469 C10-I2-192 HORIA CONSTANȚA Strada Principala, comuna Horia (Numar cadastral 1,434,356.64 1,706,884.40
102503), Judetul Constanta
”Construire ansamblu de locuințe nZEB plus pentru
470 C10-I2-198 HÂRȘOVA CONSTANȚA 7,356,811.72 8,754,605.95
tineri în Orașul Hârșova, județ Constanța”
"Construirea de locuinte pentru tineri-proiect tip, in
471 C10-I2-72 MURFATLAR CONSTANȚA 3,613,444.53 4,299,998.99
orasul Murfatlar, jud. Constanta"
CONSTRUIREA DE LOCUINȚE nZEB PLUS PENTRU TINERI
472 C10-I2-89 MANGALIA CONSTANȚA 14,239,303.57 16,944,771.25
ÎN MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA

I.4 - Elaborarea / actualizarea în format GIS a


documentațiilor de amenajare a teritoriului și de
473 C10-I4-166 PANTELIMON CONSTANȚA 134,995.20 160,644.29
planificare urbană in comuna Pantelimon,judetul
Constanta prin PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.4
Elaborare/actualizare in format digital a
documentatiilor de amenajare a teritoriului si
474 C10-I4-306 PECINEAGA CONSTANȚA 443,043.00 527,221.17
planificare urbana: PUG Comuna Pecineaga, judetul
Constanta
FINALIZAREA ACTUALIZĂRII SI TRANSPUNEREA ÎN
475 C10-I4-316 AGIGEA CONSTANȚA FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL 689,178.00 820,121.82
COMUNEI AGIGEA, JUDETUL CONSTANȚA
Transpunerea în format digital/GIS a Planului
476 C10-I4-509 MANGALIA CONSTANȚA Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Mangalia, 386,431.95 459,854.02
județul Constanța
Elaborare in format digital a Planului de Mobilitate
477 C10-I4-720 NEGRU VODĂ CONSTANȚA Urbană Durabilă in orasul Negru Voda, Judetul 1,009,153.50 1,200,892.67
Constanta
Modernizarea transportului public la nivelul zonei
478 C10-I1.1-12 TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA urbane funcționale Târgoviște prin achiziția de 57,206,696.70 68,075,969.07
autobuze ecologice – etapa I
DOTARE COMUNA PIETRARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, CU
479 C10-I1.2-1029 PIETRARI DÂMBOVIȚA MOBILIER URBAN SMART ȘI SISTEME DE SUPRAVEGERE 1,841,515.61 2,191,403.58
VIDEO

ASIGURAREA INFASTRUCTURI PENTRU TRANSPORTUL


480 C10-I1.2-1143 BEZDEAD DÂMBOVIȚA VERDE- ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente 1,709,885.08 2,034,763.25
de management urban/local) in Comuna Bezdead

Sistem inteligent de management local în comuna


481 C10-I1.2-1239 CORBII MARI DÂMBOVIȚA 984,540.00 1,171,602.60
Corbii Mari, județul Dâmbovița
Soluții ITS pentru transportul urban la nivelul
482 C10-I1.2-13 TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA 10,076,766.90 11,991,352.61
Municipiului Târgoviște
DOTARE COMUNA BARBULETU, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,
483 C10-I1.2-1327 BĂRBULEȚU DÂMBOVIȚA CU MOBILIER URBAN SMART ȘI SISTEME DE 1,192,610.91 1,419,206.98
SUPRAVEGERE VIDEO

Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de


484 C10-I1.2-1346 VULCANA-BĂI DÂMBOVIȚA 1,844,880.28 2,195,407.53
management local) la nivelul comunei Vulcana - Băi

Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Comuna CREVEDIA,


485 C10-I1.2-146 CREVEDIA DÂMBOVIȚA 1,844,880.28 2,195,407.53
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COSTEȘTII DIN Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public


486 C10-I1.2-1467 DÂMBOVIȚA 1,842,448.47 2,192,513.68
VALE în comuna Costeștii din Vale, Județul Dâmbovița

Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public


487 C10-I1.2-1474 CORNEȘTI DÂMBOVIȚA 1,842,448.47 2,192,513.68
în comuna Cornești, Județul Dâmbovița

Sisteme inteligente de management urban/local care


se incadrează la codul 021ter- Dezvoltarea de servicii
488 C10-I1.2-345 TITU DÂMBOVIȚA si structuri de sprijin foarte specializate pentru 3,199,755.00 3,807,708.45
administrațiile publice și intreprinderi și activitățile
propuse pentru implementarea acestuia.

Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Comuna MOROENI,


489 C10-I1.2-368 MOROENI DÂMBOVIȚA 1,598,745.28 1,902,506.88
JUDETUL DÂMBOVIȚA
„Elaborare baze de date GIS la nivel local /Date
deschise – platformă de date deschise în care datele
490 C10-I1.2-419 RĂSCĂEȚI DÂMBOVIȚA disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt 120,458.47 143,345.58
accesibile publicului, în Comuna Răscăeți, județul
Dâmbovița”
Asigurarea de sisteme TIC în Orașul Găești, județ
491 C10-I1.2-426 GĂEȘTI DÂMBOVIȚA 3,199,755.00 3,807,708.45
Dâmbovița
492 C10-I1.2-465 CÂNDEȘTI DÂMBOVIȚA Digitalizarea serviciilor comunei Cândești 1,589,999.95 1,892,099.94

ASIGURAREA INFASTRUCTURI PENTRU TRANSPORTUL


493 C10-I1.2-665 BEZDEAD DÂMBOVIȚA VERDE- ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente 134,995.20 160,644.29
de management urban/local) in Comuna Bezdead

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -


ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de
494 C10-I1.2-719 HULUBEȘTI DÂMBOVIȚA 134,999.98 160,649.98
management urban/local) IN COMUNA HULUBESTI PRIN
PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2
Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC a Comunei Malul cu
495 C10-I1.2-750 MALU CU FLORI DÂMBOVIȚA 1,721,812.78 2,048,957.21
Flori
Dezvoltarea sistemului de management prin
496 C10-I1.2-819 RĂCARI DÂMBOVIȚA implementarea unor infrastructuri inteligente la 3,198,405.00 3,806,101.95
nivelul Orasului Racari, judetul Dambovita
Sistem inteligent de management urban în orașul
497 C10-I1.2-842 PUCIOASA DÂMBOVIȚA 1,834,705.06 2,183,299.02
Pucioasa, județul Dâmbovița-Etapa I
498 C10-I1.2-884 CORBII MARI DÂMBOVIȚA Digitalizarea serviciilor comunei Corbii Mari 860,340.23 1,023,804.87
499 C10-I1.2-914 LUCIENI DÂMBOVIȚA Sisteme inteligente de management local 1,197,249.87 1,424,727.35
VULCANA- Construire stații de reincarcare vehicule electrice in
500 C10-I1.3-93 DÂMBOVIȚA 738,405.00 878,701.95
PANDELE comuna Vulcana Pandele, judetul Dambovita
Realizarea de piste pentru biciclete la nivelul comunei
501 C10-I1.4-176 MĂNEȘTI DÂMBOVIȚA 1,796,785.50 2,138,174.75
Mănești, județul Dâmbovița
Construire pista bicicleta în comuna Dragomirești,
502 C10-I1.4-238 DRAGOMIREȘTI DÂMBOVIȚA 1,048,535.10 1,247,756.77
județul Dâmbovița
„Construire pista bicicleta in Comuna Potlogi, judetul
503 C10-I1.4-268 POTLOGI DÂMBOVIȚA 1,843,551.05 2,193,825.75
Dambovita”
Realizarea de piste pentru biciclete la nivelul comunei
504 C10-I1.4-326 ȘOTÂNGA DÂMBOVIȚA 1,821,399.00 2,167,464.81
Șotânga, județul Dâmbovița
AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ÎN COMUNA
505 C10-I1.4-341 DRAGODANA DÂMBOVIȚA 1,496,500.80 1,780,835.95
DRAGODANA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Înființarea de piste pentru biciclete în comuna
506 C10-I1.4-399 DĂRMĂNEȘTI DÂMBOVIȚA 1,821,399.00 2,167,464.81
Dărmănești, județul Dâmbovița
AMENAJARE PISTA DE BICICLETE IN COMUNA
507 C10-I1.4-423 DOICEȘTI DÂMBOVIȚA 983,801.60 1,170,723.90
DOICESTI,JUDETUL DAMBOVITA
Înființarea de piste pentru biciclete în comuna
508 C10-I1.4-502 CONȚEȘTI DÂMBOVIȚA 1,821,399.00 2,167,464.81
Conțești, județul Dâmbovița
Înființare piste de biciclete, pe strada Principală
509 C10-I1.4-602 PETREȘTI DÂMBOVIȚA (DN61), în satele Gherghești și Greci din comuna 1,713,099.60 2,038,588.52
Petrești, județul Dâmbovița
"Amenajare pista de biciclete in comuna Produlesti,
510 C10-I1.4-639 PRODULEȘTI DÂMBOVIȚA 984,540.00 1,171,602.60
judetul Dambovita”
Construire locuințe pentru tineri în orașul Pucioasa,
511 C10-I2-122 PUCIOASA DÂMBOVIȚA 14,606,202.24 17,381,380.67
județul Dâmbovița
”Construire locuințe de serviciu pentru specialiști din
512 C10-I2-253 GĂEȘTI DÂMBOVIȚA 3,577,368.43 4,257,068.43
sănătate în orașul Găești, județul Dâmbovița”
Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/
513 C10-I2-293 NICULEȘTI DÂMBOVIȚA locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și 1,844,762.13 2,195,266.93
învățământ
Reabilitare moderata a SCOLII BUTIMANU, com.
514 C10-I3-1575 BUTIMANU DÂMBOVIȚA 1,843,925.28 2,194,271.08
BUTIMANU, jud. DAMBOVITA
Reabilitare moderata a Gradinitei din comuna Gura
515 C10-I3-1607 GURA FOII DÂMBOVIȚA 731,316.31 870,266.41
Foii, sat Gura Foii, judetul Dambovita
Reabilitare moderata a Gradinitei din comuna Gura
516 C10-I3-1613 GURA FOII DÂMBOVIȚA 486,559.67 579,006.01
Foii, sat Bumbuia, judetul Dambovita
”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII
517 C10-I3-339 RĂSCĂEȚI DÂMBOVIȚA 703,010.79 836,582.84
PRIMĂRIEI DIN COMUNA RĂSCĂEȚI”

„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA


518 C10-I3-396 RĂSCĂEȚI DÂMBOVIȚA 565,322.87 672,734.22
CĂMINULUI CULTURAL DIN COMUNA RĂSCĂEȚI”

Reabilitare moderata a SCOLII GIMNAZIALE „SFANTUL


519 C10-I3-423 PIETROȘIȚA DÂMBOVIȚA NECULAE” din sat PIETROSITA, com. PIETROSITA, jud. 1,598,499.14 1,902,213.98
DAMBOVITA
MODERNIZARE CAMIN CULTURAL COMUNA VALENI
VĂLENI- DAMBOVITA, SAT VALENI DAMBOVITA, PENTRU
520 C10-I3-424 DÂMBOVIȚA 1,598,499.14 1,902,213.98
DÂMBOVIȚA CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONARII
INTELIGENTE A ENERGIEI
Reabilitare moderata a liceului tehnologic "Udrea
521 C10-I3-437 BĂLENI DÂMBOVIȚA 1,598,499.14 1,902,213.98
Baleanu" Com. Baleni, Judetul Dambovita
” CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII
522 C10-I3-672 RĂSCĂEȚI DÂMBOVIȚA 456,088.16 542,744.91
ȘCOLII DRĂGHINEASCA DIN COMUNA RĂSCĂEȚI”
Reabilitare moderata a sediului primariei comunei
523 C10-I3-713 LUCIENI DÂMBOVIȚA 517,671.13 616,028.64
Lucieni, judetul Dambovita
Reabilitare moderata a SCOALII GIMNAZIALE NR. 1
524 C10-I3-853 LUDEȘTI DÂMBOVIȚA 1,597,711.51 1,901,276.70
TELESTI, com. LUDESTI, jud. DAMBOVITA
Reabilitare moderată a Școlii Generale Valea Mare,
525 C10-I3-929 VALEA MARE DÂMBOVIȚA Comuna Valea Mare, Sat Valea Mare, Județul 1,844,102.49 2,194,481.96
Dâmbovița
Transpunere P.U.G. al comunei Dobra, judetul
526 C10-I4-112 DOBRA DÂMBOVIȚA 221,521.50 263,610.59
Dambovita in format GIS
Transpunere P.U.G. al comunei Moroeni, județul
527 C10-I4-138 MOROENI DÂMBOVIȚA 467,656.50 556,511.24
Dambovita, în format GIS
Transpunere P.U.G. al comunei Pietroșița, județul
528 C10-I4-427 PIETROȘIȚA DÂMBOVIȚA 467,656.50 556,511.24
Dambovita, în format GIS
„TRANSPUNEREA ÎN FORMAT GIS A PLANULUI
529 C10-I4-486 RĂSCĂEȚI DÂMBOVIȚA URBANISTIC GENERAL (PUG), ÎN COMUNA RĂSCĂEȚI, 221,521.50 263,610.59
JUDEȚUL D MBOVIȚA”
I.4 - Elaborarea/Actualizarea in format GIS a
documentatiilor de amenajare a teritoriului si de
530 C10-I4-541 MOGOȘANI DÂMBOVIȚA planificare urbana in comuna Mogosani prin Platforma 134,999.98 160,649.98
de date deschise GIS prin PNRR/2022/C10 ACTIUNEA
I.4
I.4 - Elaborarea/Actualizarea in format GIS a
531 C10-I4-576 BEZDEAD DÂMBOVIȚA documentatiilor de amenajare a teritoriului si de 134,995.20 160,644.29
planificare urbana (PUG) in Comuna Bezdead
I.4 - Elaborarea / actualizarea în format GIS a
documentațiilor de amenajare a teritoriului și de
532 C10-I4-597 HULUBEȘTI DÂMBOVIȚA 439,999.98 523,599.98
planificare urbană (PUG) in comuna Hulubesti prin
PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.4
ELABORAREA ȘI TRANSPUNEREA ÎN FORMAT GIS A
533 C10-I4-609 VIȘINA DÂMBOVIȚA 689,178.00 820,121.82
PLANULUI URBANISTIC GENERAL (PUG)
Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al
534 C10-I4-672 PUCIOASA DÂMBOVIȚA 270,748.50 322,190.72
orașului Pucioasa, județul Dâmbovița
Achizitionare microbuze electrice in cadrul
535 C10-I1.1-183 SUCEVENI GALAȚI parteneriatului dintre comuna Suceveni, comuna 4,307,362.50 5,125,761.38
Vladesti si comuna Balabanesti, judetul Galati
Achizitionare microbuze electrice in cadrul
536 C10-I1.1-246 SMULȚI GALAȚI parteneriatului dintre comuna Smulti si comuna 2,707,485.00 3,221,907.15
Varlezi, judetul Galati

ACHIZITIE DE AUTOBUZE NEPOLUANTE (CE AU ZERO


537 C10-I1.1-34 GALAȚI GALAȚI EMISII GAZE DE ESAPAMENT) - ELECTRICE, 20 BUC. DE 60,869,185.50 72,434,330.75
12 METRI SI A UNUI MICROBUZ NEPOLUANT

Modernizarea transportului public local prin achiziția


538 C10-I1.1-8 TECUCI GALAȚI 11,046,538.80 13,145,381.17
de autobuze la nivelul zonei periurbane Tecuci

Extinderea Sistemului Inteligent de Management al


Traficului – includerea intersecțiilor aflate pe str
539 C10-I1.2-1 GALAȚI GALAȚI 10,741,331.40 12,782,184.37
Traian (pe segmentul cuprins între str. Tecuci și str.
Cetățianu Ioan) din municipiul Galați
„DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LOCAL
PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE
540 C10-I1.2-1126 COROD GALAȚI 861,472.50 1,025,152.28
SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC LA NIVELUL
COMUNEI COROD, JUDETUL GALATI”
“Dezvoltarea sistemului de management local prin
541 C10-I1.2-115 MATCA GALAȚI implememntarea unor infrastructuri inteligente la 1,598,745.28 1,902,506.88
nivelul comunei Matca”

Realizare sistem de monitorizare și supraveghere video


542 C10-I1.2-127 GOHOR GALAȚI 867,079.46 1,031,824.56
a spațiului public in comuna Gohor, județul Galati

Dotarea și funcționarea centrului de monitorizare în


543 C10-I1.2-1432 VÂNĂTORI GALAȚI timp real a situației din Localitatea Vânători, Comuna 368,070.28 438,003.63
Vânători
Sistem Inteligent de Management al Traficului la
544 C10-I1.2-149 TECUCI GALAȚI 2,461,350.00 2,929,006.50
nivelul Municipiului Tecuci
"DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LOCAL
PRIN IMPLEMENTAREA UNOR INFRASTRUCTURI
545 C10-I1.2-221 NICOREȘTI GALAȚI 1,598,745.28 1,902,506.88
INTELIGENTE LA NIVELUL COMUNEI NICORESTI,
JUDETUL GALATI”

Realizare sistem de monitorizare și supraveghere video


546 C10-I1.2-270 GHIDIGENI GALAȚI 1,712,173.98 2,037,487.04
a spațiului public in comuna GHIDIGENI, județul Galati

Realizare sistem de monitorizare și supraveghere video


547 C10-I1.2-347 CUDALBI GALAȚI 370,781.90 441,230.46
a spațiului public in comuna Cudalbi, județul Galati

Dezvoltarea sistemului de management local prin


548 C10-I1.2-363 COSMEȘTI GALAȚI implementarea unor infrastructuri inteligente la 1,844,880.28 2,195,407.53
nivelul comunei Cosmești, judetul Galati
Dezvoltarea sistemului de management local prin
549 C10-I1.2-410 CERȚEȘTI GALAȚI implementarea unor infrastructuri inteligente la 1,721,812.78 2,048,957.21
nivelul comunei Certesti, judetul Galati

Realizare sistem de monitorizare și supraveghere video


550 C10-I1.2-452 POIANA GALAȚI 675,814.99 804,219.84
a spațiului public in comuna Poiana, județul Galati

Dotarea si punere în funcțiune a centrului de


551 C10-I1.2-473 SMÂRDAN GALAȚI monitorizare în timp real a situației din comuna 393,678.02 468,476.84
Smârdan
Modernizarea stațiilor de autobuz din comuna
552 C10-I1.2-483 SMÂRDAN GALAȚI Smârdan, prin implementarea conceptului de mobilier 295,362.00 351,480.78
urban inteligent
Dezvoltarea sistemului de management local prin
553 C10-I1.2-489 BEREȘTI GALAȚI implementarea unor infrastructuri inteligente la 2,461,350.00 2,929,006.50
nivelul orașului Berești, județul Galați

Realizare sistem de monitorizare și supraveghere video


554 C10-I1.2-516 DRĂGUȘENI GALAȚI 722,725.02 860,042.77
a spațiului public in comuna DRAGUSENI, județul Galati

Realizare sistem de monitorizare și supraveghere video


555 C10-I1.2-566 COSTACHE NEGRI GALAȚI a spațiului public in comuna Costache Negri, județul 407,917.27 485,421.55
Galati
556 C10-I1.2-586 POIANA GALAȚI Digitalizarea serviciilor comunei Poiana 922,930.00 1,098,286.70
Realizarea unei platforme de servicii publice digitale
557 C10-I1.2-610 SMÂRDAN GALAȚI 127,990.20 152,308.34
în comuna Smârdan
Modernizarea sistemului de monitorizare şi avertizare
TUDOR
558 C10-I1.2-746 GALAȚI pentru siguranta cetatenilor din Comuna TUDOR 844,193.82 1,004,590.65
VLADIMIRESCU
VLADIMIRESCU, judeţul Vaslui

Realizare sistem de monitorizare si supraveghere video


559 C10-I1.2-788 BUCIUMENI GALAȚI 1,001,967.98 1,192,341.90
a spatiului public in comuna Buciumeni, judetul Galati

SLOBOZIA
560 C10-I1.2-865 GALAȚI Digitalizarea serviciilor comunei SLOBOZIA CONACHI 1,844,880.28 2,195,407.53
CONACHI
561 C10-I1.2-954 INDEPENDENȚA GALAȚI Digitalizarea serviciilor comunei Independența 1,844,880.28 2,195,407.53
562 C10-I1.3-86 BRANIȘTEA GALAȚI Amenajare statii de reincarcare 492,270.00 585,801.30
„Dezvoltarea durabilă a transportului verde în Comuna
Schela, Județul Galați – realizarea de piste pentru
563 C10-I1.4-217 SCHELA GALAȚI 1,645,166.34 1,957,747.94
biciclete și instalarea stațiilor de reîncărcare pentru
vehicule electrice”
Realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete și
564 C10-I1.4-310 BĂLENI GALAȚI alte vehicule electrice ușoare in Comuna Băleni, jud. 1,149,450.45 1,367,846.04
Galati
Amenajare piste pentru biciclete in comuna
565 C10-I1.4-597 NEGRILEȘTI GALAȚI 590,724.00 702,961.56
NEGRILESTI, judetul GALATI

Construire locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe


566 C10-I2-22 GOHOR GALAȚI de serviciu pentru specialiști din sănătate și 969,230.40 1,153,384.18
învățământ in Comuna Gohor, judetul Galați

Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri la


567 C10-I2-44 TECUCI GALAȚI 8,610,698.23 10,246,730.89
nivelul Municipiului Tecuci
Modernizare si dotare gradinita Cudalbi, comuna
568 C10-I3-1104 CUDALBI GALAȚI 1,351,029.99 1,607,725.69
Cudalbi, judetul Galati
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE, SI GESTIONAREA
569 C10-I3-112 SUHURLUI GALAȚI INTELIGENTA A ENERGIEI LA IMOBILUL SCOALA 1,594,167.17 1,897,058.93
COMUNEI SUHURLUI
„Reabilitare moderata Scoala Gimnaziala Sat
570 C10-I3-1194 DRĂGĂNEȘTI GALAȚI 1,844,535.69 2,194,997.47
Draganesti, Comuna Draganesti, Judetul Galati”

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA


571 C10-I3-1551 BEREȘTI GALAȚI INTELIGENTA A ENERGIEI LA IMOBILUL LICEUL 3,809,638.15 4,533,469.40
TEHNOLOGIC PAUL BUJOR,ORAS BERESTI

Reabilitare moderata a Căminului Cultural – Rediu,


572 C10-I3-1564 REDIU GALAȚI pentru a îmbunătăți serviciile publice la nivelul U.A.T 693,116.16 824,808.23
Rediu
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI
573 C10-I3-177 VALEA MĂRULUI GALAȚI ȘCOALA PRIMARĂ MÂNDREȘTI, SAT MÂNDREȘTI, 1,714,548.84 2,040,313.12
COMUNA VALEA MĂRULUI, JUDEȚUL GALAȚI
Reabilitare moderată a Gradiniței nr. 1 din satul
Smârdan, din cadrul Școlii ”Sfânta Parascheva”,
574 C10-I3-481 SMÂRDAN GALAȚI 779,755.68 927,909.26
comuna Smârdan, pentru îmbunătățirea serviciilor
publice

EFICIENTIZARE ENERGETICA SEDIU ADMINISTRATIV IN


575 C10-I3-762 SCÂNTEIEȘTI GALAȚI 1,721,789.94 2,048,930.03
SAT FANTANELE, COM. SCANTEIESTI, JUD. GALATI

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE, Sl GESTIONAREA


576 C10-I3-773 REDIU GALAȚI INTELIGENTA A ENERGIEI LA IMOBILUL PRIMARIA 831,345.58 989,301.24
COMUNEI REDIU, JUDETUL GALATI

TUDOR “Reabilitarea moderată a Scolii Generale Prival din


577 C10-I3-837 GALAȚI 1,246,821.46 1,483,717.54
VLADIMIRESCU Comuna Tudor Vladimirescu, judetul Galati”

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA


INTELIGENTA A ENERGIEI LA IMOBILUL SCOALA ORAS
578 C10-I3-89 BEREȘTI GALAȚI BERESTI” si “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI 5,109,368.78 6,080,148.85
GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA IMOBILUL
GRADINITA ORAS BERESTI”

Actualizare Plan Urbanistic General - format GIS, in


579 C10-I4-162 COSTACHE NEGRI GALAȚI 566,110.50 673,671.50
Comuna Costache Negri, județul Galati,
Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Aeroportul
Județul GALAȚI Regional Galați-Brăila și obiectivele complementare
580 C10-I4-250 prin Consiliul GALAȚI aferente conexiunilor rutiere ale acestuia pe teritoriul 383,970.60 456,925.01
Județean GALAȚI UAT comunele Șendreni, Braniștea, Schela și UAT
Municipiul Galați
Elaborare studii de fundamentare și de specialitate a
581 C10-I4-404 SMÂRDAN GALAȚI 307,134.98 365,490.63
PUG si elaborarea în format GIS a acestuia
I.4 - Elaborarea/actualizarea in format GIS a
documentelor de amenajare a teritoriului si de
582 C10-I4-520 BEREȘTI GALAȚI 375,026.05 446,281.00
planificare Urbana in Orasul Beresti, judetul Galati
prin PNRR/ 2022/ C10 ACTIUNEA I.4.
ELABORAREA/ACTUALIZAREA STUDIILOR DE
583 C10-I4-566 COROD GALAȚI FUNDAMENTARE ȘI DE SPECIALITATE A PUG COMUNA 443,043.00 527,221.17
COROD, INCLUSIV ÎN FORMAT GIS
Elaborarea/Actualizarea studiilor de fundamentare și
584 C10-I4-578 MATCA GALAȚI de specialitate a PUG comuna Matca, inclusiv în format 689,178.00 820,121.82
GIS si construire statii de reincarcare
Elaborarea/Actualizarea studiilor de fundamentare și
585 C10-I4-629 TÂRGU BUJOR GALAȚI de specialitate a PUG oraș Târgu Bujor, inclusiv în 1,250,365.80 1,487,935.30
format GIS și construire stații de reincărcare

ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL


586 C10-I1.4-225 TISMANA Gorj 5,907,240.00 7,029,615.60
VERDE LA NIVELUL ORASULUI TISMANA

CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA BAIA


587 C10-I1.4-289 Baia de FIER Gorj 1,594,954.80 1,897,996.21
DE FIER JUDETUL GORJ
” Construire piste pentru biciclete și alte vehicule
588 C10-I1.4-476 POLOVRACI Gorj 1,574,364.21 1,873,493.41
electrice in comuna Polovragi, judetul Gorj
AMENAJARE PISTA DE BICICLETE IN COMUNA
589 C10-I1.4-583 DRAGUTESTI Gorj 369,202.50 439,350.98
DRAGUTESTI, JUD. GORJ

CU BICICLETA LA BRÂNCUȘI - ACCESIBILIZARE


590 C10-I1.4-589 PESTISANI Gorj OBIECTIVE TURISTICE PRIN REALIZARE PISTE BICICLETE 1,844,880.28 2,195,407.53
PE DRUMURILE LOCALE ALE COMUNEI PESTISANI

Amenajare piste pentru biciclete în orașul Novaci,


591 C10-I1.4-631 Novaci Gorj 2,269,364.70 2,700,543.99
județul Gorj
Construire Locuinte pentru Tineri in Zona Narciselor,
592 C10-I2-232 targu jiu Gorj 36,115,683.91 42,977,663.85
Municipiul Targu Jiu
Asigurarea de locuinte pentru tineri la nivelul orasului
593 C10-I2-87 TISMANA Gorj 6,449,228.97 7,674,582.47
tismana
PLATFORMĂ DE DATE DESCHISE GIS LA NIVELUL UAT
594 C10-I4-474 TISMANA Gorj 1,250,365.80 1,487,935.30
TISMANA
Elaborarea in format GIS a Planului de Mobilitate
595 C10-I4-645 ROVINARI Gorj 870,333.36 1,035,696.70
Urbana a orasului Rovinari
Actualizare si transpunere in format digital PUG si
596 C10-I4-676 MOTRU GORJ 2,274,287.40 2,706,402.01
PMUD al UAT Municipiul Motru
Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii
pentru transportul verde - puncte de reîncărcare
597 C10-I1.3-18 BAILE TUSNAD Harghita 615,337.50 732,251.63
pentru vehiculele electrice în orașul Băile Tușnad,
județul Harghita
Achiziția a două statii de incarcare pentru Comuna
598 C10-I1.3-37 MERESTI Harghita 246,135.00 292,900.65
Merești, județul Harghita
599 C10-I1.4-495 MIHAILENI Harghita Realizarea pistei de biciclete în comuna Mihăileni 383,970.60 456,925.01
Asigurarea infrastructurii pentru biciclete în vederea
600 C10-I1.4-497 MIERCUREA CIUC Harghita facilitării transportului verde în Municipiul Miercurea 7,032,815.36 8,369,050.28
Ciuc

601 C10-I1.4-545 SICULENI Harghita Realizarea pistelor pentru biciclisti comuna Siculeni 1,795,653.28 2,136,827.40

„Construire locuințe de serviciu pentru specialiști din


602 C10-I2-111 CORUND Harghita sănătate și învățământ în localitatea Corund, județul 1,844,880.28 2,195,407.53
Harghita”
Construire locuințe de serviciu pentru specialiști din
603 C10-I2-188 PRAID Harghita 1,719,932.31 2,046,719.45
sănătate și învățământ din Comuna Praid
Construire Unitate Locativă pentru specialiști din
604 C10-I2-26 BRADESTI Harghita sănătate și învâțâmânt în comuna Brădești, jud 1,844,762.13 2,195,266.93
Harghita
Construirea de locuințe nZEB plus pentru
tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din
605 C10-I2-46 BAILE TUSNAD Harghita 4,582,344.52 5,452,989.98
sănătate și învățământ în orașul Băile Tușnad, județul
Harghita
Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în
606 C10-I2-53 TOPLITA Harghita 5,566,884.52 6,624,592.58
municipiul Toplița – Str. Avram lancu, Nr. 9

Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor


607 C10-I4-173 BĂILE TUȘNAD Harghita de amenajare a teritoriului și de planificare urbană a 1,250,365.80 1,487,935.30
orașului Băile Tușnad, județul Harghita

I.4 - Elaborarea / actualizarea în format GIS a


documentațiilor de amenajare a teritoriului și de
608 C10-I4-467 Remetea Harghita 135,000.00 160,650.00
planificare urbană” IN COMUNA REMETEA PRIN
PNRR/2022/C10
Actualizare în format GIS a documentațiilor de
609 C10-I4-715 Gheorgheni Harghita amenajare a teritoriului și de planificare urbană 1,841,089.80 2,190,896.86
Municipiul Gheorgheni, județul Harghita
Realizarea transportului public local cu mijloace
610 C10-I1.1-221 BRAD Hunedoara 9,569,728.80 11,387,977.27
ecologice în Municipiul Brad și Comuna Crișcior
“Achiziționarea de vehicule nepoluante - microbuze
611 C10-I1.1-242 DEVA Hunedoara 17,598,652.50 20,942,396.48
electrice”
Realizarea transportului public electric local în
612 C10-I1.1-37 PETROȘANI Hunedoara 18,223,835.40 21,686,364.13
Municipiul Petroșani și spre Comuna Bănița
ACHIZIȚIA UNUI MICROBUZ NEPOLUANT UTILIZAT ÎN
613 C10-I1.1-83 RAU DE MORI Hunedoara SCOPURI COMUNITARE PENTRU COMUNA RÂU DE MORI, 1,230,675.00 1,464,503.25
JUDEȚUL HUNEDOARA

Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste


614 C10-I1.4-11 Bacia Hunedoara 1,108,099.77 1,318,638.73
pentru biciclete în Comuna Băcia, județul Hunedoara

,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița,


615 C10-I1.4-209 TOPLITA Hunedoara 6,482,172.22 7,713,784.94
județul Harghita˝
Mobilitatea urbană verde – Dezvoltarea rețelei de piste
616 C10-I1.4-299 LUPENI Hunedoara 6,891,780.00 8,201,218.20
pentru biciclete în Municipiul Lupeni
,,INTRODUCEREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT
617 C10-I1.4-309 CERBAL Hunedoara ALTERNATIV AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE, 1,210,984.20 1,441,071.20
COM. CERBĂL, JUD HUNEDOARA”
„AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE”, COM. VAȚA DE
618 C10-I1.4-331 Vata de jos Hunedoara 1,321,744.95 1,572,876.49
JOS, JUD HUNEDOARA”

AMENAJARE PISTA PENTRU BICICLETE IN SATUL VADU


619 C10-I1.4-574 BUNILA Hunedoara 1,177,190.00 1,400,856.10
DOBRII, COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA

AMENAJARE PISTA PENTRU BICICLETE IN SATUL ULIES,


620 C10-I1.4-612 GURASADA Hunedoara 1,489,135.04 1,772,070.70
COMUNA GURASADA, JUDETUL HUNEDOARA
Realizare pistă de biciclete in extravilanul comunei
621 C10-I1.4-99 SUSENI Hunedoara 1,844,880.23 2,195,407.47
Suseni

622 C10-I2-1 URICANI Hunedoara CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINTE PENTRU TINERI 13,199,097.67 15,706,926.23

Construirea de locuințe pentru tineri care provin din


623 C10-I2-180 SIMERIA Hunedoara 6,468,427.80 7,697,429.08
comunități și grupuri vulnerabile, destinate închirierii

Construirea de locuințe nZEB pentru tineri în


624 C10-I2-277 BRAD Hunedoara 4,276,497.13 5,089,031.58
Municipiul Brad
Construirea de locuințe pentru tineri în Municipiul
625 C10-I2-299 ORASTIE Hunedoara 3,065,338.31 3,647,752.59
Orăștie, județul Hunedoara
„Construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerii din
626 C10-I2-47 DEVA Hunedoara 18,761,394.24 22,326,059.15
Municipiul Deva”
Construirea de locuințe pentru tineri în Municipiul
627 C10-I2-57 LUPENI Hunedoara 10,840,333.59 12,899,996.97
Lupeni, județul Hunedoara
Construirea de locuințe nZEB in orașul Hațeg pentru
628 C10-I2-58 HATEG Hunedoara 2,890,806.35 3,440,059.56
tineri
CONSTRUIREA DE LOCUINȚE nZEB PLUS PENTRU TINERI
629 C10-I2-93 HUNEDOARA Hunedoara 8,612,509.00 10,248,885.71
ÎN MUNICIPIUL HUNEDOARA
Transpunerea în format GIS a documentației de
630 C10-I4-181 Hateg Hunedoara amenajarea teritoriului - Plan Urbanistic General în 255,980.40 304,616.68
Orașul Hațeg, județul Hunedoara
Actualizarea Planului Urbanistic General al orașului
631 C10-I4-208 Simeria Hunedoara 1,250,365.80 1,487,935.30
Simeria
Elaborarea si actualizarea in format GIS a Planului
632 C10-I4-40 Orastie Hunedoara Urbanistic General al Municipiului Orastie, judetul 2,003,538.90 2,384,211.29
Hunedoara
Actaualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al
633 C10-I4-435 Simeria Hunedoara 270,748.50 322,190.72
Orașului Simeria
Elaborarea și actualizarea în format digital/GIS a
documentațiilor de amenajarea teritoriului - Planul
634 C10-I4-67 LUPENI Hunedoara 1,936,809.98 2,304,803.88
Urbanistic General (P.U.G) și Planul Urbanistic
zonal(P.U.Z) în Municipiul Lupeni
„Plan Urbanistic General în format digital pentru
635 C1O-I4-89 DEVA Hunedoara 8,723,024.40 10,380,399.04
Municipiul Deva”

„ACHIZIȚIA DE VEHICULE NEPOLUANTE IN MUNICIPIUL


636 C10-I1.1-58 FETEȘTI Ialomița 6,901,625.40 8,212,934.23
FETEȘTI ȘI COMUNA STELNICA, JUDEȚUL IALOMIȚA”

Construire pista biciclete si lucrari aferente in comuna


637 C10-I1.4-484 MAIA Ialomița 1,598,745.20 1,902,506.79
Maia, judetul Ialomita
Realizare pistă biciclete în Comuna Gheorghe Doja,
638 C10-I1.4-526 GHEORGHE DOJA Ialomița 442,498.95 526,573.75
Județul Ialomița
ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORT
639 C10-I1.4-547 MOVILITA Ialomița VERDE-INFIINTARE PISTE DE BICICLETE IN COMUNA 1,844,880.28 2,195,407.53
MOVILITA ,JUDET IALOMITA
„CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU SPECIALISTI IN
640 C10-I2-85 SCANTEIA Ialomița 1,055,328.43 1,255,840.83
COMUNA SCANTEIA, JDUETUL IALOMITA"

Actualizarea Planului Urbanistic General al


Municipiului Fetești și elaborarea documentațiilor Plan
641 C10-I4-154 Fetești Ialomița 2,771,480.10 3,298,061.32
Urbanistic Zonal – Zone de protecție a monumentelor
istorice – si Plan Urbanistic Zonal - Zona centrala

I.4 - Elaborarea / actualizarea în format GIS a


documentațiilor de amenajare a teritoriului și de
642 C10-I4-539 STELNICA Ialomița 134,995.20 160,644.29
planificare urbană in comuna STELNICA prin
PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.4
I.4 - Elaborarea / actualizarea în format GIS a
documentațiilor de amenajare a teritoriului și de
643 C10-I4-563 COLELEIA Ialomița 439,999.98 523,599.98
planificare urbană in comuna Colelia prin
PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.4
I.4 - Elaborarea/actualizarea in format GIS a
644 C10-I4-589 ION ROATA Ialomița documentelor de amenajare a teritoriului si de 134,995.20 160,644.29
planificare Urbana in comuna Ion Roata
I.4 - Elaborarea / actualizarea în format GIS a
documentațiilor de amenajare a teritoriului și de
645 C10-I4-593 MOVILITA Ialomița 380,967.75 453,351.62
planificare urbană (PUG) in comuna Movilita prin
PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.4
”Elaborare PUG și PMUD în format GIS, pentru Orașul
646 C10-I4-594 Fierbinti TARG Ialomița 1,521,114.30 1,810,126.02
Fierbinți Târg, județ Ialomița”
Elaborarea/actualizarea in format GIS a
647 C10-I4-607 Saveni Ialomița documentatiilor de amenajare a teritoriului si de 134,995.20 160,644.29
planificare urbana in comuna Saveni, jud. Ialomita
Înființare sistem inteligent de monitorizare și
648 C10-I1.2-1032 Ruginoasa Iași siguranță a spațiului public în comuna Ruginoasa, 1,827,334.99 2,174,528.64
județul Iași

Infiintare sisteme inteligente de management local si


649 C10-I1.2-12 Ion Neculce Iași 1,844,060.55 2,194,432.05
statii de incarcare in comuna Ion Neculce, judetul Iasi

Infiintare sistem de supraveghere video in comuna


650 C10-I1.2-212 Deleni Iași 728,018.10 866,341.54
Deleni, judetul Iasi
Implementarea sistemelor de management local în
651 C10-I1.2-291 Popești Iași 392,289.96 466,825.05
comuna Popești, județul Iași
DOTAREA CU ECHIPAMENTE TIC IN COMUNA SCHITU
652 C10-I1.2-300 Schitu Duca Iași 787,386.11 936,989.47
DUCA
INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN
653 C10-I1.2-321 Șcheia Iași 738,405.00 878,701.95
COMUNA SCHEIA, JUDETUL IASI
ACHIZIȚIE SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO ÎN COMUNA
654 C10-I1.2-546 Tomești Iași 368,070.28 438,003.63
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI
Realizare sistem de supraveghere video in comuna
655 C10-I1.2-969 Popricani Iași 739,530.00 880,040.70
Popricani, județul Iași
REALIZARE STAȚIE DE REÎNCĂRCARE ELECTRICĂ ÎN SAT
656 C10-I1.3-23 Moșna Iași 123,067.50 146,450.33
MOȘNA, COMUNA MOȘNA
REALIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU PISTE DE
657 C10-I1.4-339 Dumești Iași 1,181,448.00 1,405,923.12
BICICLETE ÎN COMUNA DUMESTI, JUDEȚUL IASI

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU


658 C10-I2-202 Butea Iași SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN SATUL 1,438,092.96 1,711,330.62
MICLĂUȘENI, COMUNA BUTEA, JUDEȚUL IAȘI

Construire de locuințe nZEB plus pentru tineri, în


659 C10-I2-269 Pașcani Iași 4,711,880.15 5,607,137.38
Municipiul Pașcani

Construire de locuințe nZEB plus – pentru


660 C10-I2-65 Moșna Iași tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din 1,446,190.81 1,720,967.06
sănătate și învățământ în comuna Moșna, județul Iași

Reabilitare energetică moderată dispensar sat


661 C10-I3-1138 Strunga Iași 870,727.18 1,036,165.34
Fărcășeni, comuna Strunga, județul Iași
Eficientizare energetica Scoala Primara Stejarii,
662 C10-I3-1244 Țigănași Iași 532,833.05 634,071.33
comuna Tiganasi, judetul Iasi
Reabilitare și modernizare Sediu Primărie în comuna
663 C10-I3-1363 Sirețel Iași 914,046.94 1,087,715.86
Sirețel, sat Sirețel, județul Iași
CREȘTEREA GRADULUI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
664 C10-I3-845 Schitu Duca Iași ȘCOALA SLOBOZIA, COMUNA SCHITU DUCA, JUDEȚUL 688,784.18 819,653.17
IAȘI
Digitalizarea în format GIS a documentelor de
665 C10-I4-393 Miroslava Iași amenajare a teritoriului și urbanism în comuna 467,656.50 556,511.24
Miroslava, județul Iași
INTEGRARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) ÎN
666 C10-I4-438 Holboca Iași 221,521.50 263,610.59
G.I.S. ÎN COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI”
ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG IN
667 C10-I4-484 Ungheni Iași COMUNA UNGHENI JUDETUL IASI PRIN PNRR/2022/C10 567,435.00 675,247.65
FONDUL LOCAL
ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL /PUG
668 C10-I4-512 Butea Iași IN COMUNA BUTEA JUDETUL IASI , prin PNRR/2022/C10- 689,178.00 820,121.82
FONDUL LOCAL
Elaborarea în format GIS al planului urbanistic general
669 C10-I4-80 Ciurea Iași 689,178.00 820,121.82
din comuna Ciurea, județul Iași
GOGOȘU-
Achiziționarea unui microbuz nepoluant în scop
670 C10-I1.1-223 DROBETA TURNU MEHEDINȚI 1,476,810.00 1,757,403.90
comunitar în Comuna Gogoşu, Judeţul Mehedinţi
SEVERIN

Achiziționare microbuze nepoluante în scop comunitar


671 C10-I1.1-79 ILOVIȚA MEHEDINȚI 2,461,350.00 2,929,006.50
pentru Comunele Iloviţa şi Şvinita, judeţul Mehedinţi
PIATRA NEAMȚ-
672 C10-I1.1-107 CONSILIUL NEAMȚ Achizitie autobuze ecologice 48,601,817.10 57,836,162.35
JUDEȚEAN NEAMȚ

Modernizarea transportului public de călători prin


673 C10-I1.1-15 ROMAN-CORDUN NEAMȚ achiziția de mijloace de transport nepoluante - 14,600,728.20 17,374,866.56
autobuze electrice
DRĂGĂNEȘTI-OLT- Transport public local cu mijloace ecologice în Orașul
674 C10-I1.1-233 OLT 7,915,701.60 9,419,684.90
MĂRUNȚEI Drăgănești-Olt și Comuna Mărunței
Infiintarea a doua puncte de reincarcare vehicule
675 C10-I1.3-133 MORUNGLAV OLT 246,135.00 292,900.65
electrice in comuna MORUNGLAV , judetul OLT
Infiintarea a unui punct de reincarcare vehicule
676 C10-I1.3-134 IZBICENI OLT 123,067.50 146,450.33
electrice in comuna IZBICENI , judetul OLT
Infiintarea a doua statii de reincarcare vehicule
677 C10-I1.3-142 OBOGA OLT 246,135.00 292,900.65
electrice in comuna OBOGA , judetul OLT
Infiintarea a doua statii de reincarcare vehicule
678 C10-I1.3-150 URZICA OLT 246,135.00 292,900.65
electrice in comuna URZICA, judetul OLT
Infiintare statie electrica in comuna STEFAN CEL
679 C10-I1.3-155 ȘTEFAN CEL MARE OLT 123,067.50 146,450.33
MARE, judetul OLT
Infiintarea unui punct de reincarcare vehicule
680 C10-I1.3-75 ȘERBĂNEȘTI OLT 123,067.50 146,450.33
electrice in comuna Serbanesti , judetul Olt

CÂMPINA-POIANA Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată


681 C10-I1.1-110 PRAHOVA 20,889,723.59 24,858,771.07
CÂMPINA pe planurile de mobilitate urbană durabilă

PLOIEȘTI- Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului


682 C10-I1.1-133 ARICEȘTII PRAHOVA public prin achiziționarea de autobuze electrice și 52,879,643.40 62,926,775.65
RAHTIVANI stații de încărcare

Achiziția unui microbuz care sa deservească


683 C10-I1.1-256 GHERGHIȚA PRAHOVA 984,540.00 1,171,602.60
comunitatea UAT comuna Gherghița, județul Prahova

Reducerea emisiilor de carbon în orașul Slănic și


zonele adiacente prin achizitia de material rulant
684 C10-I1.1-57 SLĂNIC-VĂRBILĂU PRAHOVA nepoluant” și „Realizare stații de reîncărcare pentru 5,030,999.40 5,986,889.29
vehiculele electrice în Orașul Slănic și zonele
adiacente
Achiziția de mijloace de transport public – autobuze
685 C10-I1.1-68 BREAZA-ADUNAȚI PRAHOVA electrice, 10m, Oraș Breaza – Comuna Adunați, județul 7,423,431.60 8,833,883.60
Prahova
ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN
686 C10-I1.1-89 AZUGA-BUȘTENI PRAHOVA 8,875,628.10 10,561,997.44
NEPOLUANTE SI STATII DE INCARCARE
Realizarea de piste de biciclete pe DJ100H în orașul
687 C10-I1.4-422 MIZIL PRAHOVA 841,043.30 1,000,841.53
Mizil, județul Prahova

688 C10-I1.4-535 BĂICOI PRAHOVA Infrastructură verde în Orașul Băicoi, județul Prahova 3,131,821.74 3,726,867.87

Achiziție microbuze nepoluante în scop comunitar în


689 C10-I1.1-104 NUȘFALĂU SĂLAJ 2,953,620.00 3,514,807.80
zona rurală Nușfalău - Halmășd, județul Sălaj
Achiziție microbuze nepoluante în scop comunitar în
690 C10-I1.1-108 CAMĂR SĂLAJ 2,830,552.50 3,368,357.48
zona rurală Camăr - Carastelec, județul Sălaj
Achiziția de autobuze electrice pentru serviciul public
691 C10-I1.1-155 ZALĂU SĂLAJ transport local în zona periurbană a Municipiului Zalău. 47,848,644.00 56,939,886.36
Etapa II
Implementare transport public in orasul Simleu
692 C10-I1.1-74 ȘIMLEU SILVANIEI SĂLAJ Silvaniei, judetul Salaj - achizitionare de autobuze 7,177,296.60 8,540,982.95
nepoluante
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în
Comună Gârbou – achiziționare mobilier urban
693 C10-I1.2-1107 GÂRBOU SĂLAJ 364,279.80 433,492.96
inteligent, sistem de supraveghere și sistem plată
online taxe și impozite
Îmbunătățirea managementului local în comuna
694 C10-I1.2-1118 ȘAMȘUD SĂLAJ Șamșud, județul Sălaj, prin dotarea cu echipamente 663,682.01 789,781.59
TIC/ITS

Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente


695 C10-I1.2-1286 VÂRȘOLȚ SĂLAJ 1,374,860.88 1,636,084.45
de management local în Comuna Vârșolț, județul Sălaj

„Îmbunătățirea infrastructurii inteligente pentru


696 C10-I1.2-1549 ȘĂRMĂȘAG SĂLAJ 367,233.42 437,007.77
transportul public din comuna Șărmășag”
Asigurarea infrastructurii TIC pentru asigurarea
697 C10-I1.2-344 POIANA BLENCHII SĂLAJ sistemelor inteligente de management local in comuna 1,598,745.03 1,902,506.59
Poiana Blenchii judetul Salaj
Dotarea și punerea în funcțiune a centrului de
monitorizare în timp real a situației din Comuna
698 C10-I1.2-544 GÂLGĂU SĂLAJ 577,510.78 687,237.83
Gâlgău și a sistemului de supraveghere a domeniului
public, cu funcții avansate

Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente


699 C10-I1.2-550 CAMĂR SĂLAJ 368,070.28 438,003.63
de management local în comuna Camăr, județul Sălaj
Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente
700 C10-I1.2-556 CARASTELEC SĂLAJ de management local în comuna Carastelec, județul 368,070.28 438,003.63
Sălaj
Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente
701 C10-I1.2-592 HALMĂȘD SĂLAJ de management local în comuna Halmășd, județul 368,070.28 438,003.63
Sălaj
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în
702 C10-I1.2-605 BĂLAN SĂLAJ comuna Bălan – achiziționare sistem de monitorizare și 364,279.80 433,492.96
siguranță a spațiului public
Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente
703 C10-I1.2-624 NUȘFALĂU SĂLAJ de management local în comuna Nușfalău, județul 368,070.28 438,003.63
Sălaj
„Dotarea și punerea în funcțiune a centrului de
monitorizare în timp real a situației din Comuna Someș-
704 C10-I1.2-832 SOMEȘ-ODORHEI SĂLAJ 334,391.04 397,925.34
Odorhei și a sistemului de supraveghere a domeniului
public”

Îmbunătățirea managementului local în comuna Cizer,


705 C10-I1.2-941 CIZER SĂLAJ 1,393,062.52 1,657,744.40
județul Sălaj, prin dotarea cu echipamente TIC/ITS

706 C10-I1.2-942 ZALĂU SĂLAJ Achiziția de sisteme ITS și TIC – municipiul Zalău 5,291,902.50 6,297,363.98
ACHIZIȚIONARE COMPONENTE TIC ÎN COMUNA
707 C10-I1.2-993 MESEȘENII DE JOS SĂLAJ 116,608.92 138,764.61
MESESENII DE JOS, JUDEȚUL SĂLAJ
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –
708 C10-I1.3-104 ROMÂNAȘI SĂLAJ puncte de reîncărcare vehicule electrice - în Comuna 615,337.50 732,251.63
Românași, Județul Sălaj
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în
709 C10-I1.3-41 BĂLAN SĂLAJ comuna Bălan – achiziție și instalare puncte de 246,135.00 292,900.65
reîncărcare vehicule electrice
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în
710 C10-I1.3-88 GÂRBOU SĂLAJ comuna GÎRBOU – achiziție și instalare puncte de 369,202.50 439,350.98
reîncărcare vehicule electrice

REALIZARE PISTA DE BICICLETE ÎNTRE LOCALITĂȚILE


711 C10-I1.4-147 CRASNA SĂLAJ 1,020,975.01 1,214,960.26
CRASNA ȘI RATIN din COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ

Amenajare piste de biciclete pe traseul cursurilor de


712 C10-I1.4-507 ZALĂU SĂLAJ 2,461,350.00 2,929,006.50
apă din municipiul Zalău
„Realizare pistă pentru biciclete în comuna Almașu,
713 C10-I1.4-553 ALMAȘU SĂLAJ 522,544.61 621,828.09
județul Sălaj”

714 C10-I1.4-58 ȘIMLEU SILVANIEI SĂLAJ Rețea pistă de biciclete 5,661,105.00 6,736,714.95

CONSTRUIREA DE LOCUINȚE NZEB-PLUS PENTRU TINERI


715 C10-I2-168 ZALĂU SĂLAJ 4,336,209.52 5,160,089.33
ÎN MUNICIPIUL ZALĂU
Reabilitarea moderată a clădirilor publice, Grădinița,
716 C10-I3-1041 BOCȘA SĂLAJ 1,268,481.34 1,509,492.79
com. Bocșa
Reabilitare moderată a primăriei și a căminului
717 C10-I3-1153 AGRIJ SĂLAJ cultural din localitatea Agrij, comuna Agrij, județul 1,844,875.36 2,195,401.68
Sălaj
MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL, REALIZARE
718 C10-I3-1202 MIRȘID SĂLAJ 571,638.89 680,250.28
INCALZIRE TERMICA SI IMPREJMUIRE INCINTA
”REABILITARE ENERGETICĂ CLĂDIRE SEDIUL PRIMĂRIEI
719 C10-I3-1225 TREZNEA SĂLAJ 1,838,136.18 2,187,382.05
COMUNEI TREZNEA JUDEŢUL SĂLAJ”
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII
SEDIULUI PRIMĂRIEI ŞI CĂMINULUI CULTURAL,
720 C10-I3-1227 BUCIUMI SĂLAJ 1,594,334.54 1,897,258.10
LOCALITATEA BUCIUMI, COMUNA BUCIUMI,JUDETUL
SĂLAJ
”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA CLĂDIRE SCOALĂ
721 C10-I3-1287 SURDUC SĂLAJ 1,844,865.71 2,195,390.19
SURDUC-CORP A(NOU)”
“Reabilitare termica si eficientizare energetica a
722 C10-I3-1290 BĂBENI SĂLAJ 1,775,322.53 2,112,633.81
cladirilor publice din comuna Babeni, judetul Salaj”
RENOVAREA ENERGETICĂ A SEDIULUI PRIMĂRIEI DIN
723 C10-I3-1316 DOBRIN SĂLAJ LOCALITATEA DOBRIN, COMUNA DOBRIN, JUDEȚUL 550,160.95 654,691.53
SĂLAJ
”CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII ŞCOLII
724 C10-I3-1332 IP SĂLAJ GIMNALIZALE NR.1 IP, LOCALITATEA IP, COMUNA IP, 1,844,634.14 2,195,114.63
JUDETUL SALAJ”
EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA SEDIU PRIMĂRIE ȘI
725 C10-I3-1370 LOZNA SĂLAJ 1,598,728.94 1,902,487.44
CĂMIN CULTURAL LOZNA, JUDEȚUL SĂLAJ
„Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a
îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către
726 C10-I3-1438 HERECLEAN SĂLAJ 800,263.65 952,313.74
unitățile administrativ-teritoriale din comuna
Hereclean – 1”
„Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a
îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către
727 C10-I3-1443 HERECLEAN SĂLAJ 1,043,573.02 1,241,851.89
unitățile administrativ-teritoriale din comuna
Hereclean – 2”
728 C10-I3-1453 CRASNA SĂLAJ Renovarea energetica a Spitalului comunal Crasna 4,340,639.95 5,165,361.54
“ Reabilitare și modernizare Dispensar Uman în
729 C10-I3-1494 ILEANDA SĂLAJ 1,303,137.14 1,550,733.20
localitatea Ileanda , județul Sălaj”

REABILITARE TERMICĂ ŞI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A


730 C10-I3-290 ZIMBOR SĂLAJ CLĂDIRII PUBLICE,CLĂDIRE PRIMARIA ZIMBOR, COMUNA 1,844,879.90 2,195,407.08
ZIMBOR, JUDETUL SALAJ

EFICIENTIZARE ENERGETICA CONSTRUCȚIE CĂMIN


731 C10-I3-337 NĂPRADEA SĂLAJ 920,151.08 1,094,979.79
CULTURAL DIN LOCALITATEA NĂPRADEA
Reabilitare moderată a obiectivului de investiții
732 C10-I3-360 GÂLGĂU SĂLAJ Școala Primară cu funcțiunea de after-school în 670,668.65 798,095.69
localitatea Chizeni, Comuna Gâlgău, Județul Sălaj
EFICIENTIZARE ENERGETICA CONSTRUCȚIE BIBLIOTECĂ
733 C10-I3-397 NĂPRADEA SĂLAJ 632,074.68 752,168.87
DIN LOCALITATEA NĂPRADEA
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA
CLĂDIRII DISPENSARULUI MEDICAL UMAN DIN
734 C10-I3-407 FILDU DE JOS SĂLAJ 480,061.70 571,273.42
LOCALITATEA FILDU DE JOS, COMUNA FILDU DE JOS,
JUD. SĂLAJ
Reabilitare moderată a obiectivului de investiții
735 C10-I3-418 GÂLGĂU SĂLAJ Școala Primară cu funcțiunea de after-school în 454,857.48 541,280.40
localitatea Căpâlna, Comuna Gâlgău, Județul Sălaj
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN RENOVAREA
736 C10-I3-516 DRAGU SĂLAJ CLĂDIRII ŞCOLII CU CLASELE I-VIII DIN LOCALITATEA 1,082,831.35 1,288,569.31
DRAGU, COM. DRAGU, JUD. SĂLAJ
Reabilitare sediu Primărie Șamșud, sistematizare
737 C10-I3-520 ȘAMȘUD SĂLAJ 1,424,432.47 1,695,074.64
vertical, modificări interioare, refațadizare

REABILITAREA SI MODERNIZAREA SEDIULUI PRIMARIEI


738 C10-I3-522 BĂNIȘOR SĂLAJ 708,278.08 842,850.92
BANISOR PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

„Reabilitare moderată a obiectivului de investiții


739 C10-I3-566 RUS SĂLAJ Școala Gimnazială nr. 1 Rus, Corpul A din com. Rus, 1,844,634.14 2,195,114.63
jud. Sălaj”
Reabilitare moderata a Cladirii Dispensar Medical
740 C10-I3-589 BOBOTA SĂLAJ 1,028,056.67 1,223,387.44
Bobota
“RENOVAREA ENERGETICA A CENTRULUI SOCIO-
741 C10-I3-634 LETCA SĂLAJ CULTURAL DIN COM. LETCA, LOC. LETCA, NR. 265, 1,095,202.30 1,303,290.74
JUD. SALAJ”
Renovarea energetică a Gradiniței cu Program Normal
742 C10-I3-760 ȘIMLEU SILVANIEI SĂLAJ 1,180,463.46 1,404,751.52
Nr. 4 din Orașul Șimleu Silvaniei
Renovarea energetică a Gradiniței cu Program
743 C10-I3-763 ȘIMLEU SILVANIEI SĂLAJ 775,423.70 922,754.20
Prelungit Nr. 1 din Orașul Șimleu Silvaniei

RENOVAREA ENERGETICĂ A DISPENSARULUI MEDICAL


744 C10-I3-858 DOBRIN SĂLAJ 597,812.69 711,397.10
DIN LOC. DOBRIN COM. DOBRIN, JUD. SĂLAJ

Modernizare cămin cultural Recea Mică, localitatea


745 C10-I3-943 VÂRȘOLȚ SĂLAJ Recea Mică, comuna Vârșolț, județul Sălaj – Creșterea 470,019.40 559,323.09
eficienței energetice
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA
INFRASTRUCTURII CULTURALE (CAMIN CULTURAL) DIN
746 C10-I3-962 MIRȘID SĂLAJ 925,606.03 1,101,471.18
SATUL MOIGRAD POROLISSUM, COMUNA MIRSID,
JUDETUL SALAJ
Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic
747 C10-I4-107 CRASNA SĂLAJ General (P.U.G.) si a Regulamentului Local de 689,178.00 820,121.82
Urbanism (R.L.U.) ale Comunei Crasna

Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor


748 C10-I4-290 POIANA BLENCHII SĂLAJ de amenajare a teritoriului și de planificare urbana în 443,043.00 527,221.17
comuna Poiana Blenchii județul Salaj

Elaborarea în format digital și aprobarea Planului


749 C10-I4-307 CAMĂR SĂLAJ 443,043.00 527,221.17
Urbanistic General al comunei Camăr, județul Sălaj
ELABORAREA/ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS A
DOCUMENTELOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI
750 C10-I4-416 GÂRBOU SĂLAJ 443,043.00 527,221.17
PLANIFICARE URBANA: PLAN URBANISTIC GENERAL A
COMUNEI GARBOU, JUDETUL SALAJ
Elaborarea în format digital a Planului Urbanistic
751 C10-I4-515 CARASTELEC SĂLAJ 443,043.00 527,221.17
General al comunei Carastelec, județul Sălaj

Elaborarea în format GIS a documentațiilor de


752 C10-I4-556 BĂLAN SĂLAJ amenajare a teritoriului și de planificare urbană – 443,043.00 527,221.17
elaborare Plan Urbanistic General/PUG comuna Bălan

Elaborare și transpunere în format GIS a Planului


753 C10-I4-570 MESEȘENII DE JOS SĂLAJ Urbanistic General al comunei Meseșenii de Jos, 566,110.50 673,671.50
județul Sălaj

“Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului


754 C10-I1.1-202 TIREAM SATU MARE 4,184,295.00 4,979,311.05
public pentru comunele TIREAM, CĂUAȘ și CIUMEȘTI”
“Înnoirea parcului de vehicule nepoluante destinate
755 C10-I1.1-240 DOROLȚ SATU MARE transportului public pentru comunele DOROLȚ și 2,953,620.00 3,514,807.80
MICULA”
756 C10-I1.1-31 SATU MARE SATU MARE Achizitie de autobuze nepoluante 53,962,637.40 64,215,538.51
”Realizarea infrastructurii TIC – sisteme inteligente de
757 C10-I1.2-1015 ARDUD SATU MARE management urban în Orasul Ardud, județul Satu 1,885,355.01 2,243,572.46
Mare”
INFRASTRUCTURA INTELIGENTA IN COMUNA ODOREU
758 C10-I1.2-1158 ODOREU SATU MARE 1,844,880.28 2,195,407.53
JUDETUL SATU MARE
Asigurarea infrastructurii TIC în vederea îmbunătățirii
759 C10-I1.2-517 LIVADA SATU MARE managementului local al orașului Livada, județul Satu- 263,856.72 313,989.50
Mare
“Achiziționare echipamente și aplicații pentru
management urban în vederea Dezvoltării de servicii și
760 C10-I1.2-597 TĂȘNAD SATU MARE 2,461,350.00 2,929,006.50
structuri de sprijin foarte specializate pentru
administrația publică și intreprinderi ”
Dezvoltarea unor sisteme de management al
761 C10-I1.2-804 VETIȘ SATU MARE documentelor și fluxurilor de lucru la nivelul comunei 611,532.25 727,723.38
Vetiș, ghișeu unic virtual pentru cetățeni

“ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL


762 C10-I1.3-158 SOCOND SATU MARE VERDE – STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE 492,270.00 585,801.30
ÎN COMUNA SOCOND, JUDEȚUL SATU MARE”

Pistă de biciclete pe corornamentul digului mal drept


763 C10-I1.4-150 SATU MARE SATU MARE al râului Someș de la stația de epurare până la limita 6,911,470.80 8,224,650.25
administrativă a municipiului Satu Mare spre Dara

„Amenajare piste pentru biciclete in Comuna Hodod,


764 C10-I1.4-232 HODOD SATU MARE 1,575,264.00 1,874,564.16
Judetul Satu-Mare”
REALIZARE PISTE DE BICICLETE ÎN COMUNA SANTĂU,
765 C10-I1.4-380 SANTĂU SATU MARE 1,841,577.13 2,191,476.78
JUDEŢUL SATU MARE
Construire piste pentru biciclete în Comuna Vama,
766 C10-I1.4-393 VAMA SATU MARE 1,230,675.00 1,464,503.25
judetul Satu Mare

Amenajare pista/culoar pentru biciclisti pe tronsonul


767 C10-I1.4-492 VIILE SATU MARE SATU MARE 1,843,551.15 2,193,825.87
din apropierea DJ193 C, comuna VIILE SATU MARE

Imbunatatirea transportului verde in Comuna Moftin


768 C10-I1.4-496 MOFTIN SATU MARE prin construirea unei piste pentru biciclete și alte 1,667,810.76 1,984,694.80
vehicule electrice ușoare
Înfiinţare infrastructură pentru transportul verde -
769 C10-I1.4-517 ARDUD SATU MARE piste pentru biciclete, în Oraşul Ardud, judeţul Satu 9,742,972.89 11,594,137.74
Mare
„Amenajare piste de biciclisti in comuna Sasaceni, sat
770 C10-I1.4-576 SĂCĂȘENI SATU MARE 1,817,214.71 2,162,485.50
Chegea, judetul Satu Mare”
CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA
771 C10-I1.4-592 SOCOND SATU MARE 1,721,714.33 2,048,840.05
SOCOND, JUDETUL SATU MARE
Amenajare piste pentru biciclisti in comuna Certeze,
772 C10-I1.4-601 CERTEZE SATU MARE 1,821,399.00 2,167,464.81
judetul Satu Mare
REALIZARE PISTE DE BICICLETE ÎN COMUNA ANDRID,
773 C10-I1.4-77 ANDRID SATU MARE 658,268.78 783,339.85
JUDEŢUL SATU MARE

„CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI SI LOCUINTE


774 C10-I2-187 ARDUD SATU MARE DE SERVICIU PENTRU SPECIALISTI DIN SANATATE SI 2,906,509.76 3,458,746.61
INVATAMANT IN ORASUL ARDUD, JUDETUL SATU MARE”

Renovare energetică a Școlii Primare Nr. 2, Strada


775 C10-I3-117 TARNA MARE SATU MARE 1,051,882.54 1,251,740.22
Athanasie Doros, Nr. 553, Tarna Mare
Cresterea eficientei energetice a fostei primarii din
776 C10-I3-173 ACÂȘ SATU MARE 841,781.70 1,001,720.22
loc Acas, jud. Satu Mare
Cresterea eficientei energetice a scolii din loc Acas,
777 C10-I3-255 ACÂȘ SATU MARE 998,520.47 1,188,239.36
jud. Satu Mare
Renovarea energetică a Școlii Primare Bocicau, Strada
778 C10-I3-275 TARNA MARE SATU MARE 597,812.69 711,397.10
1 Decembrie 1918, Nr. 105, Bocicău
Reabilitarea moderata a cladirii caminului cultural din
779 C10-I3-359 LIVADA SATU MARE 1,758,585.35 2,092,716.57
loc. Livada, jud. Satu Mare
: “Reabilitare moderată a imobilelor Bibliotecă și Casa
780 C10-I3-438 TĂȘNAD SATU MARE 2,378,057.92 2,829,888.92
de Cultură din orașul Tăsnad”
“Reabilitare moderată a Căminului Cultural din satul
781 C10-I3-553 TĂȘNAD SATU MARE 690,950.17 822,230.70
Cig”

782 C10-I3-555 TĂȘNAD SATU MARE “Reabilitare moderată a imobilului Școala Sărăuad” 1,375,402.38 1,636,728.83

“REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” din județul


783 C10-I3-670 VALEA VINULUI SATU MARE 773,530.00 920,500.70
Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Măriuș

“Reabilitare moderată a imobilului Cladire


784 C10-I3-752 TĂȘNAD SATU MARE 389,877.84 463,954.63
administrativa, socio-culturala”

785 C10-I3-753 TĂȘNAD SATU MARE “Reabilitare moderată a imobilului Sala de spectacole” 1,358,074.48 1,616,108.63
REABILITARE TERMOENERGETICA LA CAMINUL
786 C10-I3-791 PIȘCOLT SATU MARE 1,151,134.99 1,369,850.64
CULTURAL DIN COMUNA PISCOLT, JUDETUL SATU MARE

”Reabilitare moderată a imobilului Sediu Primărie,


787 C10-I3-798 CĂPLENI SATU MARE 634,634.48 755,215.03
comuna Căpleni”
„Reabilitare, modernizare cămin cultural în localitatea
788 C10-I3-865 DOBA SATU MARE 679,332.60 808,405.79
Dacia, comuna Doba”
,,Reabilitare, modernizare cămin cultural în
789 C10-I3-866 DOBA SATU MARE 679,332.60 808,405.79
localitatea Traian, comuna Doba”

“REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” din județul


790 C10-I3-963 VALEA VINULUI SATU MARE 808,379.97 961,972.16
Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Sâi

“Elaborarea/actualizarea în format GIS al Planului


791 C10-I4-555 TĂȘNAD SATU MARE 223,928.70 266,475.15
Urbanistic General al orașul Tăsnad”
„Modernizarea transportului public de calatori prin
792 C10-I1.1-166 AGNITA SIBIU achizitia de mijloace de transport nepoluante - 7,915,701.60 9,419,684.90
autobuze electrice”
Modernizarea și extinderea transportului public la
793 C10-I1.1-33 SIBIU SIBIU 104,464,616.70 124,312,893.87
nivelul zonei metropolitane Sibiu
INNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE
794 C10-I1.1-82 MEDIAȘ SIBIU TRANSPORTULUI PUBLIC - STAȚII DE INCARCARE 16,500,890.40 19,636,059.58
AUTOBUZE ȘI MICROBUZE

795 C10-I1.2-1214 TĂLMACIU SIBIU Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC a Orașului Tălmaciu 2,082,302.10 2,477,939.50

Imbunatatirea serviciilor publice pentru crestrea


796 C10-I1.2-1253 LUDOȘ SIBIU calitatii vietii cetatenilor prin digitalizare in comuna 1,721,812.78 2,048,957.21
Ludos
Imbunatatirea serviciilor publice pentru cresterea
797 C10-I1.2-1389 BRĂDENI SIBIU calitatii vietii cetatenilor din comuna Bradeni prin 1,009,153.50 1,200,892.67
digitalizare

”SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI


798 C10-I1.2-1468 LASLEA SIBIU 1,844,880.28 2,195,407.53
PUBLIC DIN COMUNA LASLEA, JUDETUL SIBIU”

799 C10-I1.2-252 COPȘA MICĂ SIBIU Modernizarea infrastructurii TIC in orașul Copșa Mică 2,170,600.57 2,583,014.68

Sisteme inteligente de transport urban la nivelul


800 C10-I1.2-26 SIBIU SIBIU 5,291,902.50 6,297,363.98
municipiului Sibiu
“Implementarea unor sisteme digitale de management
801 C10-I1.2-495 RACOVIȚA SIBIU local pentru îmbunătățirea serviciilor publice, în 606,722.78 722,000.11
comuna Racovița, județul Sibiu”
MIERCUREA Imbunatatirea serviciilor publice pentru cresterea
802 C10-I1.2-514 SIBIU 1,866,358.02 2,220,966.04
SIBIULUI calitatii vietii cetatenilor prin digitalizare

803 C10-I1.2-853 AVRIG SIBIU Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC a Orașului Avrig 2,419,507.05 2,879,213.39

PORUMBACU DE Extinderea sistemului de monitorizare video in comuna


804 C10-I1.2-960 SIBIU 466,524.28 555,163.89
JOS Porumbacu de Jos, judetul Sibiu
805 C10-I1.4-290 SIBIU SIBIU Pista de biciclete strada Theodor Aman 1,889,292.88 2,248,258.53
Amenajare piste pentru biciclete și alte vehicule
PORUMBACU DE
806 C10-I1.4-356 SIBIU electrice ușoare, in comuna Porumbacu de Jos, judetul 1,378,356.00 1,640,243.64
JOS
Sibiu

MIERCUREA Construirea de locuinte nZEB plus - pentru specialisti


807 C10-I2-241 SIBIU 4,459,277.02 5,306,539.65
SIBIULUI din sanatate si invatamant in Orasul Miercurea Sibiului

Construirea de locuinte nZEB plus - pentru specialisti


MIERCUREA
808 C10-I2-244 SIBIU din sanatate si invatamant in Orasul Miercurea 4,459,277.02 5,306,539.65
SIBIULUI
Sibiului, sat Apoldu de Sus, Judetul Sibiu

Actualizarea Planului Urbanistic General în format GIS,


809 C10-I4-157 DÂRLOS SIBIU 443,043.00 527,221.17
în comuna Dârlos, județul Sibiu
Elaborarea unui PUZ CP pentru subzona Cen