Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Normal Pucheni


DATA: 14. 12. 2021
GRUPA: Mică
EDUCATOARE: Alexandrescu Elena-Cătălina
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ” Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ ?”

TEMA PROIECTULUI : ,, Datini din străbuni,,

SUBTEMA PROIECTULUI: ,, Lângă bradu-mpodobit”

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Poveste de Crăciun”


FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂȚII: mixtă
FORMA DE ORGANIZARE : frontal, individual

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII:
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
Rutine:
 Întâlnirea de dimineață: „Am fost cuminte și îmi doresc să primesc de la Moș
Crăciun…”
 Salutul: ”Bună dimineața, spiridușii mei!”
 Prezența: Haideți să vedem cine lipsește?
 Calendarul naturii va fi prezentat de meteorologul de serviciu.

Tranziții :
Deprinderea de a ne spăla pe mâini.
Jocul muzical: ,, Bat din palme „
Cântec : ,, Zurgălăi, zurgălăi „
Versuri cu mișcări asociate: „ Pe la centre ne mutăm/ Multe, multe să învățăm !”
,, Micii gimnaști „
,, Un , doi/ Să nu facem tărăboi,
,, Trei , patru , cinci/ O să mă așez aici.
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE ( etapa I)
Știință: ”Așează imaginile potrivite la locul lor”- lipire
Joc de rol : ,, De- a cofetarii „ – pregătim prăjiturele ;
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE ( etapa ( III)
Fuga prin tunelul lui Moș Crăciun - joc distractiv

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE

Domeniul Limbă și Comunicare (Educarea limbajului) „Povestea bradului de


Crăciun „ – povestirea educatoarei.
Domeniul Estetic și Creativ – Educație artistico-plastică – Tema: Pata de culoare.
Subtema: Podoabe pentru brad. Tehnică de lucru: Pictură. Se va desfășura în centrul artă.

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Formarea capacităţii copilului de a asculta cu atenție o poveste și de a se
exprima corect gramatical în enunțuri.
 Formarea și consolidarea priceperilor și deprinderilor de a folosi ca element de
limbaj plastic pata de culoare în realizarea unor picturi.

OBIECTIVE: La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:


 Să precizeze cel puţin trei personaje din poveste (copii, bradul, pădurarul), făcând apel la
imaginile prezentate anterior de educatoare;
 să răspundă în enunțuri corect la întrebările educatoarei, pe baza conţinutului povestirii ;
 să folosească pata de culoare ca element de limbaj plastic în realizarea subiectului dat;
 să evalueze critic lucrările pe baza criteriilor stabilite;
 să lipească imaginile corect;
 să interpreteze rolul de cofetar;
 să respecte în cadrul tuturor activităţilor normele igienico-sanitare impuse de contextul
actual;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, povestirea, problematizarea, expunerea, explicația,
exercițiul, demonstrația, tehnica comunicării rotative, metoda ,,Turul galeriei ,
Mijloae de învățământ: carte de povești, fișe de lucru, figurine ipsos, acuarele, pensule,
șervetele umede, sorțulețe, bonete, cocă, forme, funduri, făcăleț, platouri, lipici, față de masă.
Forme de evaluare: observarea comportamentului copiilor, apreciere verbală asupra modului
de implicare a copiilor, rezolvarea corectă a sarcinilor de lucru, aprecieri verbale, evaluare
orală.
Durata : o zi

BIBLIOGRAFIE:
1) ”Laborator preșcolar, Ghid metodologic”, Ed. V&I Integral, București, 2002.
2) ”Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani)”, MEC, 2009.

SCENARIUL ACTIVITĂȚII

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață. Salutul se realizează prin tehnica


comunicării rotative.
”Dimineața a sosit ,toti copiii au venit
”În cerc să ne adunăm, și frumos ne salutăm!”
Copiii se așează în cerc. Prezența este realizată în manieră interactivă, preșcolarii
fiind solicitați să își descopere colegii care lipsesc.
Atenția copiilor este îndreptată spre Calendarul naturii. Se va stabili de către
meteorologul de serviciu cum este vremea astăzi, în ce zi suntem, luna, anotimpul, iar ceilalți
copii vor fii întrebați dacă sunt de acord.
Discutiile în cerc cuprind noutatea zilei :
- Prezentarea musafirilor;
- Observarea sălii de grupă;
Activitatea continuă cu Împărtășirea cu ceilalți
Educatoarea inițiază o conversație despre anotimpul iarna și despre aspectele de iarnă
( vremea de afară , cum ne îmbrăcăm, cum este cerul, plantele și pomii, despre păsărele).
Tranziție:Moment de înviorare
” Micii gimnaști”
„ Ca să fim copii voinici ,/Facem sport încă de mici,
Alergăm ca iepurașii, /Și zburăm ca fluturașii.
Facem tumbe fel de fel/ Ca și ursul Martinel
Însă cel mai bine e /Să facem gimnastică :
Un-doi, un-doi /Faceți toți la fel ca noi!
Asta-i doar un început,/ Ia priviți cât am crescut !
Noutatea zilei :
Va apărea un spiriduș al Moșului. Spiriduşul este trist pentru că el a fost la grădiniţă,
dar nu a reţinut nicio lectură. Ar dori ca astăzi să stea cu copiii la grupă şi să înveţe o lectură
pentru a o putea spune mamei. Fericit că primeşte ajutorul copiilor şi este primit la grupă, el
ne dăruieşte o cutie cu surprize , ce conține o carte cu povești, o păturică, precum și alte
surprize dulci.
Tranziție : „ Pe la centre ne mutăm ,/ Multe, multe să învățăm! „
Se va face trecerea la activitatea de grup- EDUCAREA LIMBAJULUI
Copiii sunt conduși spre centrul Bibliotecă pentru a asculta povestea ,,Povestea
bradului de Crăciun” cu respectarea normelor de distanțare fizică. Aceștia ascultă povestea
educatoarei.
Anunțarea titlului povestirii, sensul cuvintelor mai puțin accesibile, imaginile și
personajele prezentate sunt explicate.
După poveste copiii vor picta „ Podoabe pentru brad” în cadrul centrului Artă.
Dialogul cu preșcolarii se va concentra pe:
- Intuirea materialelor de la fiecare sector;
- Anunțarea temei și a obiectivelor operaționale;
- Stabilirea regulilor de lucru .
Jocuri și activități alese ( etapa I)
La centrul Știință, au la dispoziție fișe de lucru și lipici.
La centrul Artă (ADE II), copii vor avea de pictat podoabe pentru brad.
La centrul Joc de rol, se vor juca,, De-a cofetarii„ unde copiii vor prepara prăjituri pentru
Moșul.
Evaluarea se va face prin intermediul metodei „ Turul Galeriei”

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE ( etapa a – III- a)


Pentru că s-au descurcat așa de bine la toate activitățile, propun copiilor să ne jucăm :
Fuga prin tunelul lui Moș Crăciun
Copiii vor forma un trenuleț și pe rând va trece fiecare prin tunel.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Ob. Strategii di
Etapele Op. Durata Conținutul activității Metode și Mijloa
activității
procedee învăță

1. Moment 15 min Se crează condiţii optime pentru desfăşurarea Conversaţia


organizatoric activităţiilor:
Explicatia
- aerisirea sălii de grupă;

- se aranjează mobilierul cu respectarea


normelor igienico-sanitare și de distanțare
fizică;

- se aranjează materialul didactic;

- se organizează colectivul de copii pentru


« Întâlnirea de dimineaţă »

2. Captarea 5 min Întâlnirea de dimineață debutează cu Conversaţia Spiridu


atenţiei salutul:”Bună dimineața, spiridușii mei!”
Explicaţia Cutia cu
Prezența este realizată în manieră
surprize
interactivă, aceștia trebuie să descopere dacă
lipsește vreun coleg. Poveste

Calenda
Calendarul naturii-Se stabilește de către
naturii
meteorologul de serviciu ziua, luna,
anotimpul și vremea.

Va apărea un spiriduș al Moșului. Spiriduşul


este trist pentru că el a fost la grădiniţă, dar
nu a reţinut nicio lectură. Ar dori ca astăzi să
stea cu copiii la grupă şi să înveţe o lectură
pentru a o putea spune mamei. Fericit că
primeşte ajutorul copiilor şi este primit la
grupă, el ne dăruieşte o cutie cu surprize , ce
conține o carte cu povești, o păturică precum
și alte surprize dulci.

3. Anunţarea 2 min Se anuntă tema și obiectivele în termeni Conversaţia


temei şi a accesibili copiilor. Astăzi la centrul
obiectivelor Biblioteca vom asculta povestea educatoarei
”Povestea bradului de Crăciun” (ADE I), iar
la centrul Artă vom picta „Podoabe pentru
brad” (ADE II).
La centrul Știință vom lipi imaginile
potrivite iar la centrul Joc de rol ne vom juca
„ De- a cofetarii „ vom pregăti prăjiturele.

4. Dirijarea 30 min (ADE I) Educarea limbajului de astăzi Conversaţia Carte


învăţării se va desfășura într-o manieră frontală.
Conținutul povestirii va fi prezentat de
educatoare clar, expresiv, coerent cu un ton
și o mimică adecvată. Copiii vor asculta
O1 Explicaţia Imag
povestea ”Povestea bradului de Crăciun” .
II. Anunțarea titlului lecturii:
„ Astăzi copii veți asculta povestirea
educatoarei ,,Povestea bradului de Crăciun ,,
și vom afla ce personaje se întâlnesc în
această poveste ascultând câteva ghicitori .”
O2

,,De copii este iubit,


De Crăciun împodobit,
Verde e, majestuos
Cine e așa frumos?”
( Bradul)
”El pe horn intră în casă,
Cadouri sub brad ne lasă.
Spune tu în gura mare,
Cine-i personajul oare?”
(Moș Crăciun)

II. Expunerea poveștii de către


educatoare:
Povestea va fi expusă cu mare atenţie
la inflexiunile vocii, în funcţie de personajele Povestirea
din poveste ţinându-se cont de stările
afective pe care textul literar le implică şi
anume: tonul cald potrivit cu importanţa
faptelor, modularea vocii pentru a imita
personajele, marcarea pauzelor determinate
de punctuaţie, mimică şi gesturi adecvate
situaţiilor prezentate.
Prin toate aceste mijloace se va încerca să se
imprime povestirii caracterul plastic -
intuitiv.
Momentele principale ale povestirii sunt:
1. Bradul crește în pădure.
2. Barza a venit la brad pentru a discuta cu
el.
3. Anotimpul iarna este prezent în acest
tablou.
4. Bradul a fost tăiat pentru a merge la o
familie.
5. Copiii au împodobit bradul și erau Expunerea
fericiți.
6. De Crăciun se i-a masa în familie și vine
Moșul cu cadouri.
7. După Crăciun bradul este despodobit și
aruncat la gunoi.
8. Copiii sareau pe brad.
III. Fixarea poveștii se va realiza printr-
un plan de întrebări:
- În ce anotimp se petrece întâmplarea?
- Cum se numeşte povestea pe care aţi
ascultat-o?
-Voi ați văzut vreodată un brad? Conversația
-Ați fost vreodată în pădure după brad?
-Oare ce au făcut cu bradul?
-Cu ce ocazie împodobim bradul?
-Voi împodobiți bradul?
-Ce s-a întâmplat cu bradul după ce l-au
despodobit?
-Voi procedați la fel?
Problematizarea
-Credeți că s-au comportat frumos copii?
Voi cum ați rezolva problema?

5. Obţinerea 60 min Copiii pornesc în descoperirea materialelor Produse


performanţei pregătite în centre printr-o tranziție” Pe la copiilor
Explicaţia
centre ne mutăm,/ Multe, multe să
învățăm !”

Copiii intuiesc materialele de la fiecare


sector, ascultă cerințele educatoarei și
O3
sarcinile pentru fiecare centru.
La centrul Artă în cadrul Domeniului
Estetic și Creativ se va desfășura Pictura:
Tema: Pata de culoare; Subtema:”Podoabe
pentru brad”.
Criterii de evaluare:
 Să picteze corect;
 Să utilizeze corect pensula;
 Să lucreze îngrijit;
 Să finalizeze lucrările;
Prezentarea și intuirea materialelor
de lucru :
Educatoarea prezintă materialele de lucru ,
copiii intuiesc materialele și le denumesc,
precizând împreună cu educatoarea utilitatea
lor.
Demonstrarea și explicarea modului
de lucru:
O4
Educatoarea le arată copiilor cum vor
folosi instrumentele de lucru explicându-le
acestora cum să le mânuiască pentru a realiza
lucrări originale . Executarea exerciților de
încălzire a mușchilor mici ai mâinilor:
Mișcăm degețelele / Batem tare palmele ,
/Răsucim încheietura /Și dăm mingea dura-
dura ,
Mișcăm degețelele/ Batem tare palmele ,
Evantaiul știm să-l facem / Pumnii închidem
și desfacem .
Executarea temei de către copii:
În realizarea temei educatoarea
supraveghează modul în care sunt realizate
lucrările.
În timpul lucrului educatoarea dă
indicații individuale referitoare la realizarea
temei.
Pentru a ști care dintre copii au lucrat la
acest centru, fiecare va primi câte un ecuson-
Moș Crăciun.
Încheierea activității
Copiii finalizează lucrările și realizează
o expoziție.
La centrul Știință, au de realizat fișa de
lucru.
O5
Au la dispoziție imagini, fișa și lipici.
La centrul Joc de rol, gospodinele își vor Turul galeriei
pune șorțulețele și bonetele și vor începe
O6
lucrul. Au pregătite pe masă coca, forme,
funduri și făcălete, pentru prăjituri. Vor
modela aluatul și cu ajutorul formelor va
realiza diferite prăjiturile.

6. Asigurarea 10min Jocuri și activități didactice alese (III)


retenţiei şi a Pentru că s-au descurcat așa de bine la toate
Jocul
transferului activitățile, propun copiilor să ne jucăm.
Fuga prin tunelul lui Moș Crăciun-
joc distractiv
Copiii vor forma un trenuleț și pe rând va
trece fiecare prin tunel.
7. Încheierea În încheierea activităţii, Spiridușul le Conversaţia Recomp
activităţii mulţumeşte copiilor pentru că s-au jucat cu
el şi i-au ascultat lectura, scoţând din săculeţ
câte o bomboana pentru fiecare copil.

S-ar putea să vă placă și