Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATA

Tema anuala: “Cand, cum si de ce se intampla?”


Tema proiectului : “Zana Toamna si comoara ei”
Grupa: mare / Nivel II

ADE: - DŞ: „Ce a cumpărat mama” – joc didactic


- DOS: „Grădina de legume şi livada cu pomi fructiferi” – aplicaţie
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA

Tema anuală: „Când, cum şi de ce se intâmplă”


Subtema: „Vitamine, vitamine de la cine?”
Tema zilei: „Zâna Toamnă şi comoara ei”
Grupa:mare

Forma de realizare: Activitate integrată


ADP: Rutine: - Primirea copiilor;
- Întâlnirea de dimineaţă „Zâna Toamnă şi comoara ei”;
- Servirea mesei;
- Plecarea copiilor acasă
Rutine şi tranziţii: - Ne pregătim pentru servirea mesei, poezia „Para”:;
- Ne pregătim pentru activităţi;
Tranziţii: - Fragment din poezia „Balada unui greier mic” G. Topârceanu;
- Joc muzical „Bate vântul, frunzele”;
- Citirea indiciilor;
- Formarea trenuleţului veseliei şi urmărirea săgeţilor.
ALA : - Joc de masă:” Legume şi fructe simpatice ”-puzzle
-Creaţie: Joc de rol:„De-a aprozarul”
- Artă: „Decorăm rochiţa Zânei Toamnă”-ştampile
-Ştiinţă: „Sporul casei”
ADE: - DŞ: „Ce a cumpărat mama” – joc didactic
ADE: - DOS: „Grădina de legume şi livada cu pomi fructiferi” – aplicaţie
ALA a) : - Joc de mişcare „Coşul rupt”
b): Activităţi ludice cu caracter practic-gospodăresc „ Descoperim comoara Zânei Toamna”
Tipul activităţii: verificare şi consolidare
Durata: o zi
Scopul activităţii:
 Fixarea şi adâncirea cunoştinţelor despre formă,culoare,mirosul,gustului:fructelor şi
legumelor;
 Dezvoltarea capacităţii de a aplica in contexte diferite informaţiile şi abilităţile dobândite în
alte domenii.
Obiective de referinţă:
 ADP: - Să participe la activităţiile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 ALA: - Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice
elementare necesare folosirii acestora;
- Să utilizeze desene (imagini), simboluri pentru a transmite semnificaţii;
- Să exerseze deprinderile tehnice specifice picturii în redarea unor teme plastice.
 ADE1: - să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor despre mediul
inconjurător, referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea , pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separat sau mai multe simultan.
 ADE2: - Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană,
valorificând deprinderile de lucru însuşite.
 ALA - Să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.
- Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria
persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte.
Obiective operaţionale:
ADP
O1: - Să se salute între ei folosind tehnica comunicării rotative;
O2: - Să discute cu colegii şi cu educatoarea despre fenomenele, legumele şi fructele specifice
anotimpului toamna;
O3: - Să pună întrebări şi să răspundă la cele adresate lui;
O4: - Să completeze calendarul naturii;
O5: - Să ia parte la activităţile de invăţare în grup;
O6: - Să recite poeziile: „Balada unui greier mic” şi „Para”;
O7: - Să cânte şi să execute mişcările jocului muzical „Bate vântul, frunzele”;
O8 : - Să asculte citirea indiciilor;
O9: - Să formeze trenul şi să urmeze săgeţile.
ALA
O10: - Să reconstituie imaginea iniţială a legumelor şi fructelor;
O11: - Să utilizeze adecvat instrumentele de joacă cum ar fi casa de marcat,cântar,bani,coş;
O12: - Să denumească fructele şi legumele;
O13: - Să formuleze expresii,dialoguri adecvate rolului de vânzător-client.
O14- Să denumească seminţele,să le aleagă şi să le grupeze după forma acestora;
O15:- să introducă în sticluţe pe rând,seminţe diferite,şi să despartă rândurile cu făină de porumb pusă la
dispoziţie;
ADE
O16: - Să recunoască şi să denumească,după pipăit,miros şi degustat fructele şi legumele;
O17:-Să enumere caracteristicile:fructelor şi legumelor puse în analiză(formă,culoare,mărime,gust);
O18: - Să grupeze „bunătăţile toamnei” după felul acestora(fructe,legume);
O19: - să motiveze acţiunile efectuate,descrise sau observate.
ADE
O20: - Să cunoască materialele de lucru specifice activităţii practice;
O21: - Să execute exerciţii de încălzire a muşchilor mici a mâinilor;
O22: - Să coloreze legumele şi fructele în culori potrivite;
O23:- Să decupeze fructele şi legumele;
O24: - Să le aşeze în mediul în care acestea cresc şi se dezvoltă(pom,vie,pământ);
ALA
O25: - Să asculte, să-şi însuşească şi să respecte regulile jocului;
O26: - Să răspundă motric la o comandă dată;
O27: - Să manifeste spirit cooperant în realizarea jocului;
O28: - Să se autoservească în situaţii simple care impun acest lucru;
O29: - Să aşeze la loc jucăriile şi obiectele din sala de grupă, dezvoltându-şi deprinderi de ordine şi
curăţenie;
Strategii didactice:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, recitarea, intonaţia,
problematizarea, tehnica „blazonului”, tehnica „mâna oarbă” , tehnica comunicării
rotative,tehnica Diagramei Venn.

 Mijloace didactice: calendarul naturii,panou în formă de mămăruţă cu pozele copiilor,


păpuşa „Zâna Toamnei”;blazon în formă de măr; 2 plicuri mari;4 plicuri mici cu
indicii ;săgeţi confecţionate;coş cu fructe şi legume; ecusoane cu fructe şi
legume;coş,bani din hârtie,casa de marcat,coşuri cu fructe şi legume, coşuleţe; cutii mari ,
lada comorii; tablă suport; şerveţele; linguri de plastic; gem de prune,zacuscă de
legume,pâine, batic.
Forme de organizare: pe grupe, frontal, pe echipe.
Bibliografie:
Ghid pentru proiecte tematice, humanitas educațional, București, 2005
Curriculum pentru învățământul preșcolar, MECI, 2008
Activitatea integrată din grădiniță, Didactica, București, 2008
Aplicarea noului Curriculum pentru educație timpurie – o provocare, ed. Diana, Pitești, 2009
Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela-Metode interactive de grup-Editura
Arves

Scenariul zilei

Rutină:Primirea copiilor
Rutină și tranziție:Ne pregătim pentru activități!:După sunetul clopoţelului copiii se așază pe scăunele
în semicerc și rostesc următoarele versuri:„ Dimineaţa a sosit/ Toţi copiii au venit/ În cerc să ne adunăm
/Cu toţi să ne salutăm.”
Rutină:Întâlnirea de dimineață: Se vor citi Știrile zilei (anexa 1) progresiv cu etapele întâlnirii de
dimineaţă.
Salutul: „Bună dimineaţa, merelor!” Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative. Salutul
porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea
dreaptă, dându-şi din mână în mână un măr.
Activitatea de grup. Se completează calendarul naturii. Copii completează cu jetoane calendarul naturii
verbalizând acţiunea. „ Suntem în anotimpul toamna, luna octombrie. Astăzi este joi, a patra zi a
săptămânii. ” Se va repeta poezia „Zilele săptămânii” (anexa 2).
Împărtăşirea cu ceilalţi. Este toamnă, anotimpul abundenţei! O mulţime de fructe şi legume
proaspete, culese direct din livadă sau din grădina proprie fac deliciul copiilor. Fiecare dintre ei
vine la grădiniţă cu un fruct pentru gustarea de la ora 10. Observând acest aspect pozitiv voi discuta cu
copiii că ar fi minunat dacă ar putea avea tot timpul anului fructe şi legume proaspete pe care să le
mămânce,crude sau preparate, deoarece ele conţin multe vitamine naturale, necesare dezvoltării
organismului lor şi pentru menţinerea stării lor de sănătate. Copiii împărtăşesc puţin despre obiceiurile
sănătoase pe care şi le-au format acasă şi la grădiniţă în privinţa consumului de legume şi fructe.
Noutăţile zilei. „ Dar ce se aude? ” La un moment dat îşi face apariţia în sala de grupă Zâna Toamnă. Ea
aduce un blazon (anexa 3) şi două plicuri mari. Se citeşte blazonul, care le dezvăluie copiilor că Zâna le-
a adus o comoară pe care a ascuns-o. Dar ei nu trebuie să fie supăraţi pentru că ea, Zâna Toamnă, îi va
ajuta să o găsească. Într-unul dintre plicurile mari se află alte patru plicuri mai mici. Fiecare dintre
acestea conţin câte un indiciu care îi va ajuta pe copii să găsească comoara. Fiecare indiciu va fi obţinut
de la Zână după câte o probă (activitate didactică) rezolvată corect. Când vor fi primite toate indiciile
atunci copiii vor putea găsi şi comoara. În celălalt plic mare se găsesc patru săgeţi, care-i va conduce pe
copii către probele pregătite.
Tanziţie. Copiii primesc de la Zâna Toamnă săgeata numărul unu. Copiii formează trenul veseliei. Ei
vor porni trenul recitând un fragment din poezia „Balada unui greier mic” - G. Topârceanu şi vor urma
săgeata. Aceasta îi va conduce către prima probă şi anume la activităţile pe centre de interes.
ALA. La sectorul bibliotecă copiii vor descoperi o multitudine de piese de puzzle. Fiecare puzzle va
conţine câte un fruct sau o legumă.Ei vor trebui să reconstituie imagine fiecarui puzzle.La sectorul
creaţie copiii vor găsi o mulţime de fructe şi legume,coşuleţe,cântar şi casă de marcat şi se vor juca jocul
de rol „La piaţă” . La sectorul artă copiii vor descoperi acuarele,pensule,ştampile din cartof şi morcov şi
rochiţa Toamnei. Ei vor trebui să picteze ştampilele,apoi să decoreze rochiţa Toamnei. La sectorul
ştiinţă copiii vor găsi farfurioare cu diferite seminţe,linguriţe,sticluţe.Ei vor aşeza în sticluţe din fiecare
farfurioare câte un rând diferit de seminţe şi le va despărţi cu faină de porumb. După ce le-au fost
prezentate materialele de la centre, fiecare copil îşi alege locul dorit şi rezolvă sarcina propusă.
Rutină şi tranziţie. Copiii formează trenul, recitând poezia „Para” (anexa 5), părăsesc sala de grupă
pentru a merge la toaletă şi pentru a se spăla pe mâini.
Rutina. Copiii revin în clasă pentru a servi masa, dar nu înainte de a spune rugăciunea zilnică.
Tranziţie. După servirea mesei, copiii se adună în jurul Zânei. Pentru că au lucrat corect la centre,
aceasta le oferă primul indiciu (anexa 6) şi le dăruieşte a doua săgeată. Săgeata îi va conduce spre ADE.
Copiii formează trenul şi pornesc după săgeată până ajung la o cutie în care se află coşuleţele cu
materialul necesar începerii activităţii.
ADE. La domeniul ştiinţă copiii vor trebui să vină la masa educatoarei,ei vor fi legaţi la ochi şi vor
extrage din coş un fruct sau o legumă pe care,prin intermediul pipăitului,a mirosului sau chiar a
gustului, vor trebui să o identifice şi să o descrie.
Tranziţie. Copiii interpretează jocul muzical „Bate vântul, frunzele” (anexa 7). Ei primesc de la Zână
cel de-al doilea indiciu şi a treia săgeată (anexa 8). Copiii formează trenul şi pornesc după săgeată până
ajung la cutia în care se află coşuleţele cu materialele necesare ADE.
ADE . La domeniul om şi societate copiii vor trebui să aplice „Grădina de legume şi livada cu fructe”.
Tranziţie. Copiii primesc de la Zână cel de-al treilea indiciu şi a patra săgeată (anexa 9). Săgeata îi va
conduce la cutia în care sunt materialele pentru ALA.
ALA
a)Copiii vor executa un joc de mişcare „Coşul rupt”.
Tranziţie. Li se oferă copiilor cel de-al patrulea indiciu (anexa 10). Copiii descoperă lada comorii, în ea
se găseşte o surpriză dulce şi sănătoasă: gem de prune şi zacuscă de legume.
b) Activităţi ludice cu caracter practic- gospodăresc. Copiii îşi vor unge singuri cu linguriţa pâinea cu
gem şi zacuscă, iar apoi ca şi recompensă îi vor mânca.

Ştirile zilei
Bună dimineaţa, merelor!
Patru copii ne împărtăşesc.
Astăzi este ........................
Astăzi soseşte la noi în grupă Zâna Toamnă.
Ea ne aduce o comoară pe care a ascuns-o.
Veţi descoperi comoara primind patru indicii.
Indiciile le veţi obţine după fiecare probă / rezolvată corect.
Anexa 2
Zilele săptămânii
De la unu începi s-aduni
Prima zi se cheamă luni;
Unu şi cu unu-s fraţi
Cea de-a doua zi e marţi;
Trei broscuţe sar în cercuri
Cea de-a treia zi e miercuri
Patru greieraşi vioi
Cântă pân’ se face joi;
Cucu-nvaţă a număra
Ziua cincea-i vinerea;
Cocostârcu-n apă stă
Ziua şasea-i sâmbătă;
Iar furnica harnică
Spală şi duminică.

Anexa 3
Blazon
Zâna Toamnă mă numesc
Vântul frunzele îmi suflă
Şi-mi lasă copacii goi,
Dar în coşuri fructe moi,
Pentru fiecare-n parte
Eu aduc multe bucate,
Şi în fiecare camara
Eu aşez câte-o comoară.
O comoară dragii mei
Vă aşteaptă şi pe voi
Ca să o puteţi afla
Patru probe veţi avea.
După fiecare probă
Un indiciu veţi primi;
Şi-o săgeată mare, mare
Către ele va porni.
Săgeata nr 1
Vă va ajuta copii
Să treceţi cu mic cu mare
Peste prima încercare.

Anexa 4
Para
Eu sunt para cea frumoasă
Aurie şi gustoasă
Am un miez moale şi dulce
Cine vrea să mă mănânce?
Înainte să mâncaţi
Nu uitaţi să vă spălaţi.

Anexa 5
Indiciul nr 1
Pentru prima încercare
Mare bucurie, mare
La centre aţi lucrat
De comoară v-aţi apropiat.
Indiciul: Comoara-i ascunsă într-o lădiţă
Ce se află-n grădiniţă.
Săgeata nr.2
Vă va ajuta apoi,
Să treceţi cu mic cu mare
Cea de-a doua încercare.

Anexa 6
Bate vântul, frunzele
Bate vântul, frunzele
Se-nvârtesc moriştile
Rândunica aşa zboară,
Iar eu trag zmeul de sfoară

Mama la plăcinte face


Bunicuţa lână toarce,
Tata taie la rindea
Iar eu bat din palme aşa.

Moşul taie lemnele


Eu adun surcelele
O fetiţă dă la pui
Iar eu în copac mă sui.

Anexa 7
Indiciul nr 2
Pentru a doua încercare
Bucuria e mai mare
Cu fructe şi lemume noi ne-am jucat
Indiciul 2 l-am aflat.
Indiciul: Lada comorii este de culoare albastră.
Săgeata nr.3
Vă va ajuta apoi,
Să treceţi cu mic cu mare
Cea de-a treia încercare.
Anexa 8
Indiciul nr 3
Pentru a treia încercare
Bucuria-i foarte mare
Fructele şi legumele le-am aplicat
Al treilea indiciu l-am aflat.
Indiciul: Lădiţa albastră are 4 rotiţe.
Săgeata nr.4
Vă va ajuta apoi,
Să treceţi cu mic cu mare
Cea de-a patra încercare.

Anexa 9
Indiciul nr 4
La a patra încercare
Jocul bine l-aţi jucat
Şi comoara aţi aflat.
Indiciul: Lada albastră se află sub măsuţa de la centrul tematic.
Demers didactic
Evenimente Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare
didactice
Metode Mijloace Forma de Metode Indicatori
organizare de
performanţă
1. Moment Se crează condiţii optime pentru măsuţe Frontal Orală Observarea
organizatoric desfăşurarea activităţiilor: scăunele interesului
- aerisirea sălii de grupă
- se aranjează mobilierul
- se aranjează materialul didactic în
ordinea folosirii lui
- se organizează colectivul de copii pentru
"Întâlnirea de dimineaţă"
2. Se realizează prin intermediul întâlnirii de Conversaţia Calendarul Frontal Orală Observarea
Reactualiza dimineaţă împărtăşirea cu ceilalţi şi Expunerea naturii capacităţii
rea activitatea de grup (jetoane) de atenţie
cunoştinţelor Copiii vor expune cunoştinţele despre voluntară
toamnă dobândite Aprecieri
săptămânile trecute verbale
3. Captarea Se realizată la sfârşitul întâlnirii de Zâna Frontal Orală
atenţiei dimineaţă (noutăţile zilei) prin apariţia Toamna
Zânei Toamna
4. Anunţarea Se face la modul general prin citirea Expunerea Blazon Frontal Orală Observarea
temei blazonului (anexa 3), dar specific la Explicaţia Plicuri comportame
demararea fiecărei probe pentru copii, "Tehnica mari ntului
prin prezentarea regulilor jocului. blazonului" Plicuri verbal şi
mici cu nonverbal al
indicii copiilor
Săgeţi
5. Tranziţie: Primirea de la Zâna Toamna a Exercitiul Săgeata nr Orală Aprecierea
Desfăşurarea primei săgeţi. Copii formează trenul, Recitare 1 modului de
activităţii recită un fragment din poezia "Balada Explicaţia Imagini recitare a
unui greier mic" şi urmează săgeata Demonstraţ Legume poeziei
numarul unu. Aceasta îi conduce la ia Fructe
activitatea pe centre. Exerciţiul Pe grupe Practică Aprecierea
ALA1 modului de
Joc de masă: " Legume şi fructe imbinare a
simpatice"-puzzle.Copii vor avea pe pieselor de
măsuţe imagini cu legume şi fructe.Ei vor puzzle.
trebui să obţină imaginea corectă a
fructelor şi legumelor. Explicaţia sticle Pe grupe Practică Aprecierea
Exerciţiul seminţe de corectitudin
floarea ii rezolvării
soarelui sarcinii de

S-ar putea să vă placă și