Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 10 - 17 noiembrie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

10 - 17 noiembrie

raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica
deputaților Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în
vederea realizării proiectului ”Sistemul termoenergetic al municipiului
Bălți (SA ”CET-Nord”) – Faza II”, semnat la Chișinău la 5 octombrie
2022
nr. 407 din 07.11.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit
deputaților dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în
sumă de 60,0 milioane de euro, semnat la Chișinău la 28 octombrie
2022
nr. 402 din 03.11.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru abrogarea Legii nr.265/2003 cu privire la
deputaților inspecția înainte de expediție
nr. 405 din 03.11.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

1
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Aranjamentul
deputaților privind serviciile poștale de plată și protocolul lui final, întocmite la
Abidjan la 26 august 2021
nr. 395 din 28.10.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția
deputaților poștală universală și Protocolul ei final, întocmite la Abidjan la 26 august
2021
nr. 396 din 28.10.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al treilea
deputaților Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale
Universale, întocmit la Abidjan la 26 august 2021
nr. 397 din 28.10.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
7 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de al 11-lea
deputaților Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale, întocmit la
Abidjan la 26 august 2021
nr. 398 din 28.10.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
8 Proiectul de lege pentru modificarea anexei din Legea nr.668/1995
deputaților privind aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate
agriculturii rămân în proprietatea statului
nr. 371 din 30.09.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Cătănoi, S.Lazarencu
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

2
9 Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare
,,Moldova Europeană 2030”
nr. 377 din 04.10.2022 lectura II
Lege ordinară
Inițiator - Guvernul (responsabil - Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea
drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și
violența în familie)
nr. 321 din 22.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
11 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de membru al Curții de
Conturi (Sergiu ȘTIRBU)
nr. 383 din 18.10.2022
Lege organică
Inițiator - deputata T.Cunețchi
Raportor - Comisia de control al finanțelor publice
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

12
ÎNTREBĂRI

11 noiembrie
1 Discursul Excelenței Sale, doamna Roberta METSOLA, Președinta
Parlamentului European

S-ar putea să vă placă și