Sunteți pe pagina 1din 16

Proiect didactic

In ograda bunicii!

Tema anuală: ”Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?”


Tema săptămânii:”Ȋn ogradă-păsări şi animale domestice”
Prof. înv. preșc.: Păușan Dorina Melania

1
”Ȋn ograda bunicii”
Grupa: mare B
Tema săptămânii: ”Ȋn ogradă (păsări şi animale domestice)”
Tema zilei: ”Ȋn ograda bunicii”
Categoria de activitate: Activitate integrată
Mijloc de realizare: Activitate integrată ADP+ADE (DȘ+ALA1)+(DEC+ALA2)
Tipul de activitate de consolidare și verificare a cunoștințelor

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

I. Activități de dezvoltare personală (ADP)


ADP:
 Întâlnirea de dimineață: ”Despre animale domestice am învăţat, /să ne salutăm cu cel preferat!”
 Tranziții: ”Bat din palme” joc muzical;
”Mergem ca şi puişorul cafeniu” mers ritmat;
”Mac, mac, mac,” mers cadenţat;
 Rutine: ”Prietenul la nevoie se cunoaşte!” deprinderea de a ajuta
II. Activități pe domenii experențiale (ADE)
 DȘ 2 Activitate matematică - ”Ȋn ograda bunicii! ”– joc didactic matematic , consolidare.
 DEC Educaţie muzicală – cântec “Graiul animalelor”-predare
-joc cu text şi cânt “Şoriceii şi pisica”-repetare
III. Jocuri și activități alese ALA 1
 Construcţii:” Ograda bunicii”- piese lego
 Joc de masă: “Tablou pentru casa bunicii”-puzzle cu animale domestice
 Artă: “Animalele bunicii”-desen după şablon şi decupare
IV. Jocuri și activități alese ALA2
Dans ritmic
2
Scopul activității:
 Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a opera cu numere şi grupe de obiecte în limitele 1-9, constituite în funcție de
diferite criterii, urmărind dezvoltarea atenţiei, a spiritului de observaţie şi cooperare
 Consolidarea deprinderii de a cânta corect sunete lungi şi scurte în combinaţii sincopate , expresiv şi omogen; consolidare
deprinderii copiilor de a executa diferite mişcări după indicaţiile textului unui cântec.

Obiective operaționale: DŞ+ALA1


O1.să recunoască animalele domestice după anumite criteri (ghicitori)
O2.să numere crescător şi descrescător în concentrul 1-9;
O3.să recunoască vecinul mai mic/mai mare al unui număr din şirul numeric 1-9;
O4.să exprime locul ocupat utilizând numeralul ordinal corespunzător;
O5.să aşeze animalele domestice la locul cerut, recunoscând poziţiile spaţiale;
O6.să asocieze cantitatea la număr;
O7.să rezolve probleme simple, cu ajutorul materialului intuitiv;
O8.să utilizeze corect limbajul matematic;
O9.să redea tema data prin tehnica suprapunerii sau alăturării pieselor puse la dispoziţie;
O10.să coopereze cu colegii de grup în vederea realizării sarcinii;
O11.să traseze conturul după şablon, urmând cât mai corect linia/forma şablonului;
O12.să decupeze imaginea respectând conturul obţinut;
O13.să asambleze corect piesele de puzzle, pentru a obţine imaginea.
DEC+ALA2
O1- să interpreteze corect melodia cântecului, respectând durata şi înălţimea sunetelor muzicale, ritmul şi intensitatea lor;
O2 – să–şi însuşească corect formula ritmică sincopată (pătrimea urmată de optime, în aceeaşi măsură);
O3 - să respecte semnalul de început, de sfârșit, linia melodică și ritmul cântecului;
O4 - să respecte poziţia corectă în timpul interpretării, în vederea unei respiraţii corecte şi a emiterii corespunzătoare a sunetelor;
O5 - să interpreteze corect, expresiv și omogen cântecul, respectând tonul, semnalul de început, dicţia şi respiraţia în cânt ;
O6 - să redea expresiv linia melodică a cântecului după interpretarea model a acesteia;

3
O7 - să execute corect jocul muzical, respectând linia melodică şi sarcinile (rolurile) acestuia sincronizând mişcările cu textul şi
ritmul melodiei;
O8 – să execute corect dansul ,respectând ritmul

Strategii didactice:
Metode și procedee: conversaţia ;- explicaţia.- demonstraţia;- exerciţiul;-problematizarea; -ghicitoarea
Materiale didactice: cutia cu surprize; siluete cu: animale şi păsări domestice;imagine cu grajd pentru animale, coteţ pentru păsări,
cuşca lui Grivei, cutie cu plicuri; planşă cu exerciţii ritmice, ghicitori , mască pentru joc.
Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici
Elemente de joc: surprizele, aplauzele, mânuirea materialelor, jocul, recompense.
Sarcina didactică: Gruparea obiectelor în funcție de criteriul dat; recunoașterea cifrelor1-9; numerația în limitele 1-9; raportarea
cantității la număr; poziţiile spaţiale ;rezolvarea de probleme simple cu suport intuitiv.
Regulile de joc: Sarcina jocului v-a fi îndeplinită în funcţie de respectarea regulilor: -voi citi copiilor sarcina scrisă pe bileţel;
-sarcinile sunt rezolvate individual;
-răspunde doar copilul numit ;
-dacă rezolvă corect sarcina, v-a fi aplaudat.
Locul de desfășurare: sala de grupă+ sala de sport la jocul de mişcare şi la dans

Scenariul zilei

Întâlnirea de dimineață:
Salutul ”Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit,
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineaţa, dragi copii!
-Bună dimineața d-na educatoare”
Poezia ”În fiecare dimineață!”
4
Calendarul naturii și prezența.
“După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am întâlnit
Oare cine azi n-a venit?” Un copil v-a numi copiii care sunt absenţi. Apoi cu ajutorul întrebărilor completăm calendarul naturii
cu elementele specific acestei perioade. Cu ajutorul cântecului ”Cum e vremea?” așezăm semnul reprezentativ vremii din această zi.
Ȋmpărtăşirea cu ceilalţi: Ne vom aminti care este tema săptămânii, apoi 1-2 copii ne vor povestii despre animalul preferat.
Noutatea zilei.
Primim un colet cu o scrisoare. Scrisoarea este de la o fetiţă pe nume Maricica. Ea ne roagă să o ajutăm să găsească şi să aducă
înapoi în curtea bunicii animalele care au fugit.
Ştirea zilei: Maricica are nevoie de ajutorul nostru ca să poată găsi animalele care au fugit.
Mesajul zilei: ” Pritenii se ajută între ei!”
Activitatea de grup: Pentru a o ajuta pe Maricica , copii trebuie să găsească răspunsul la ghicitori, să caute animalul în coş şi
să-l imite.
Cu ajutorul activităţi de grup ”Ȋn fân mâna vei băga/Şi o ghicitoare vei afla!”se face trecerea la activitatea de matematică, unde
trebuie să numere animalele găsite, să le atribuie o cifră pentru a vedea dacă le-am găsit pe toate,să spună vecinii unui număr,apoi să le
aşeze la casa lor,folosind poziţiile spaţiale.
Se intuieşte materialul din cutie: jetoane, siluete, cartonaşe etc.
Se explică regulile:
-fiecare probă este scrisă pe bileţele de culoare diferită;
-copilul numit va rezolva sarcina de pe bileţel;
-în urma rezolvării corecte a sarcinii, v-a fi aplaudat.
Folosind tranziţia „Bat din palme clap, clap clap
Din picioare trap, trap, trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Şi spre centre noi pornim.”
Ȋnainte de întoarcerea bunicii, îi pregătim o surpriză.
Mergem pe la fiecare centru şi intuim materialele de lucru, explicându-le sarcina de lucru.

5
La centrul Construcţii vom aşeza piesele de lego astfel încât să obţinem noi adăposturi pentru animale, cu gard, ca ele să nu
mai fugă.-“Ograda bunicii”
La centrul Joc de masă vom rezolva puzzle cu animale domestice, realizând tablouri pentru casa bunicii;
La centrul Artă vom contura animale domestice, ajutându-ne de şablon, le colorăm, iar apoi le decupăm pentru a le aşeza în
ogradă.
Copiii îşi aleg centrul la care doresc să lucreze, respectând numărul de scăunele.
Vom efectua pentru început câteva exerciţii de încălzire a mâinii:
„Degetele-mi sunt petale
Se deschid ca la o floare
Iar apoi le răsfirăm
La pian uşor cântăm .
Mâinile mi le rotesc
Morişca o învârtesc
Şi la lucru eu pornesc . ’’
După finalizarea sarcinilor, prin tranziţia “Mac, mac, mac/La baie am plecat/Mac, mac, mac/ pe mâini ne-am spălat!” mergem
la baie.
Ȋntre timp sala este pregătită pentru activitatea de Educaţie muzicală.
Copiii se întorc în sală şi se aşează pe scăunele, apoi le propun să învăţăm cu Maricica un cântecel care se numeşte Graiul
animalelor, pentru a recunoaşte animalele din ogradă când le auzim.
Se deschide a doua cutie cu surprize şi se intuieşte materialul (silutele animalelor din cântec). După ce învăţăm cântecul vom
repeta jocul cu text şi cânt „Şoriceii şi pisica”. Pentru şi mai multă voie bună o vom învăţa pe Maricica un dans ritmic.Ziua se încheie
cu multă voie bună pentru că am reuşit să o ajutăm pe Maricica, iar aceasta le oferă recompense copiilor pentru ajutorul oferit.

6
Proiect Didactic
Grupa: Mare
Tema săptămânii: „Ȋn ogradă ”(animale şi păsări domestice)
Tema zilei:” Ȋn ograda bunicii”
Categoria de activitate: Activitate integrată
Mijloc de realizare: ADE(Dş – matematică)+ALA1
Tipul de activitate: consolidare de cunoştinţe

Scopul activităţii:
Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a opera cu numeraţia şi grupe de obiecte în limitele 1-9, constituite în funcție de diferite
criterii, urmărind dezvoltarea atenţiei, a spiritului de observaţie şi cooperare

Obiective operaționale: DŞ+ALA1


O1.să recunoască animalele domestice după anumite criterii (ghicitori)
O2.să numere crescător şi descrescător în concentrul 1-9;
O3.să recunoască vecinul mai mic/mai mare al unui număr din şirul numeric 1-9;
O4.să exprime locul ocupat utilizând numeralul ordinal corespunzător;
O5.să aşeze animalele domestice la locul cerut, recunoscând poziţiile spaţiale;
O6.să asocieze cantitatea la număr;
O7.să rezolve probleme simple, cu ajutorul materialului intuitiv;
O8.să utilizeze corect limbajul matematic;
O9.să redea tema data prin tehnica suprapunerii sau alăturării pieselor puse la dispoziţie;
O10.să coopereze cu colegii de grup în vederea realizării sarcinii;
O11.să traseze conturul după şablon,urmând cât mai corect linia/forma şablonului;
O12.să decupeze imaginea respectând conturul obţinut;
O13.să asambleze corect piesele de puzzle pentru a obţine imaginea.

Strategii didactice:
Metode și procedee: conversaţia ;- explicaţia.- demonstraţia;- exerciţiul;-problematizarea; -ghicitoarea

7
Materiale didactice: cutia cu surprize; siluete cu: animale şi păsări domestice;imagine cu grajd pentru animale, coteţ pentru păsări,
cuşca lui Grivei, cutie cu plicuri; planşă cu exerciţii ritmice, ghicitori , mască pentru joc.
Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici

Sarcina didactică: Gruparea obiectelor în funcție de criteriul dat; recunoașterea cifrelor1-9; numerația în limitele 1-9; raportarea
cantității la număr; poziţiile spaţiale ;rezolvarea de probleme simple cu suport intuitiv.
Regulile de joc: Sarcina jocului v-a fi îndeplinită în funcţie de respectarea regulilor:
-voi citi copiilor sarcina scrisă pe bileţel;
-sarcinile sunt rezolvate individual;
-răspunde doar copilul numit ;
-dacă rezolvă corect sarcina, v-a fi aplaudat.
Locul de desfășurare: sala de grupă+ sala de sport la jocurile de mişcare

JOCURI ŞI ACTIVITÃŢI ALESE- ALA1


-Construcţii vom aşeza piesele de lego astfel încât să obţinem noi adăposturi pentru animale, cu gard, ca ele să nu mai
fugă.-“Ograda bunicii”
-Joc de masă vom rezolva puzzle cu animale domestic, realizând tablouri pentru casa bunicii;
-Artă vom contura animale domestice, ajutându-ne de şablon, le colorăm, iar apoi le decupăm pentru a le aşeza în ogradă.

BIBLIOGRAFIE:
 „Metodica predării activităţilor matematice în grădiniţă”- Îndrumar metodologic, Mihaela Neagu, Polirom, 1997
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2008.
 „Piramida cunoaşterii”- repere metodice în aplicarea curriculumului preşcolar,editura Diamant ,2014
 „Jocul matematic în activitatea preşcolarului”,Anişoara Burcă, Editura Rovimed Publishers, Bacău, 2011

8
STRATEGII

SECVENŢA Forme Evaluare


Metode Materiale
DIDACTICÃ CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC de
şi procedee didactice
organizare
1.Moment Se pregăteşte sala de grupă, prin aerisirea spaţiului de
organizatoric lucru, amenajarea mobilierului şi pregătirea materialului
didactic.
2.Reactualiza
-rea Se cere copiilor să ia animalele găsite în coş,să le numere şi să Conversaţia Frontal
cunoştinţelor Aprecieri
le ataşeze un număr , aranjându-le în ordine crescătoare, Jetoane
verbale
obţinând şirul numerelor 1-9. Exerciţiul

3.Captarea Primim scrisoare de la Maricica care are nevoie de ajutorul Conversaţia


scrisoarea Frontal
atenţiei nostru sa aducă animalele bunicii înapoi în ogradă.
4.Anunţarea O ajutăm pe Maricica să găsească animalele, le numărăm
temei şi a pentru a verifica dacă lipseşte vreunul, şi le aşezăm în căsuţa Conversaţia Frontal
obiectivelor fiecăruia.
5.Dirijarea a) Explicarea jocului.
învăţării Se intuieşte materialul: jetoane, siluete, cartonaşe etc.
Se explică regulile:
-fiecare probă este scrisă pe bileţele ;
-copilul numit va rezolva sarcina de pe bileţel;
Explicaţia
-în urma rezolvării corecte a probei, v-a primi aplauze;
Demonstraţia
b) Jocul de probă
Exerciţiul
Va veni un copil şi va rezolva sarcina didactică de pe primul
bileţel:
-Numără crescător de la 1-9; Plicuri
Conversaţia
c) Executarea jocului de către copii
Proba 1-Numără descrescător de la 9-1;
Proba 2-Recunoaşte cifrele din imaginile prezentate; Jetoane
Exerciţiul
Proba 3 -Spune care sunt vecinii lui 4;(numeşte cifra,apoi
animalul) Siluete
-Spune care sunt vecinii lui 7;(numeşte cifra,apoi
animalul)
Proba 4 –Aşează în faţa grajdului al…animal( calul, vaca,
Conversaţia Frontal
oaia ); 9
-Pune-o pe pisică pe gard;
-Asează-l pe Grivei între grajd şi cuşcă;
-Aşează în spatele coteţului ,pe lac raţa;
Exerciţiul Evaluare
-Aşează lângă coteţ a …pasăre(gâsca,găina şi
orală
puiul).
Proiect didactic
Grupa: mare
Tema săptămânii: „ Ȋn ogradă ”(animale şi păsări domestice)
Tema zilei: „ Ȋn ograda bunicii”
Categoria de activitate:Activitate integrată
Mijloc de realizare: DEC – educaţie muzicală+ALA2
Tipul de activitate: mixt ( predare cântec, repetare joc);
Mijloc de realizare:1.Cântec : „Graiul animalelor”;
2.Joc cu text şi cânt: „Şoriceii şi pisica”
3. Ala2-dans ritmic

SCOPUL ACTIVTĂŢII:
Consolidarea deprinderii de a cânta corect sunete lungi şi scurte în combinaţii sincopate , expresiv şi omogen în colectiv, pe grupe
mici şi individual, respectând poziţia corectă, tonul, semnalul de început, dicţia şi respiraţia în emisia sunetelor; consolidare
deprinderii copiilor de a executa diferite mişcări după indicaţiile textului unui cântec.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să interpreteze corect melodia cântecului, respectând durata şi înălţimea sunetelor muzicale, ritmul şi intensitatea
lor;
O2 – să–şi însuşească corect formula ritmică sincopată (pătrimea urmată de optime, în aceeaşi măsură);
O3 - să respecte semnalul de început, de sfârșit, linia melodică și ritmul cântecului;
O4 - să respecte poziţia corectă în timpul interpretării, în vederea unei respiraţii corecte şi a emiterii corespunzătoare a
sunetelor;
O5 - să interpreteze corect, expresiv și omogen cântecul, respectând tonul, semnalul de început, dicţia şi respiraţia în
cânt ;
O6 - să redea expresiv linia melodică a cântecului după interpretarea model a acesteia;

10
O7 - să execute corect jocul muzical, respectând linia melodică şi sarcinile (rolurile) acestuia sincronizând mişcările cu
textul şi ritmul melodiei;
O8 – să execute corect dansul ,respectând ritmul acestuia

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE:-conversaţia ;- explicaţia.- demonstraţia;- exerciţiul.
 MIJLOACE ŞI MATERIALE DIDACTICE: siluetele animalelor, planşă cu exerciţii ritmice, mască pentru joc.
 FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri.

Bibliografie:
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2008;
- Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar , nivel 5-7 ani;
- Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiş,-referent ştiinţific prof.univ.dr. Vasile Chiş- Piramida cunoaşterii-repere metodice
în aplicarea curriculumului preşcolar,Editura Diamant,Piteşti 2014
- Ana Motora-Ionescu, Lucia Pop,Vasile D.Nicolescu – Culegere de cântece- manual pentru licee pedagogice, Editura
didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1977.
- Maria Dolgoşev, Elisabeta marinescu- Metodica educaţiei muzicale în grădiniţa de copii, manual pentru licee
pedagogice, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1971

11
12
SECVENŢA CONŢINUT STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
DIDACTICĂ ŞTIINŢIFIC METODE MIJLOACE FORMA DE
ŞI DIDACTICE ORGANIZARE
PROCEDEE
1.Moment Se pregătesc sala , mobilierul şi
organiza- materialul didactic pentru activitate
toric

2.Captarea Maricica rămâne la noi în grupă să o -surpriza;


atenţiei şi învăţăm cum vorbesc animalele din
anunţarea temei ogradă,ca să le recunoască când le aude.
3.Reactualizarea Ne vom reaminti,cu ajutorul jetoanelor Conversaţia; -aprecieri
cunoştinţe- primite drept recompensă de la Alina, verbale;
lor animalele care sunt în ograda bunicii.
4.Dirijarea Voi prezenta copiilor cântecul ce explicaţia frontal aprecieri
învăţării urmează să fie învăţat; se va purta o verbale
discuţie pe marginea textului.
Pentru a avea o activitate cât mai reuşită
va trebui să facem câteva exerciţii de
încălzire şi omogenizare a vocii.
Exerciţii de cultură muzicală:
1. Exerciţii de respiraţie:
a) „Inspirăm aerul curat de la ţară”- demonstraţia;
inspirăm pe nas aerul proaspăt şi-l dăm
afară pe gură
b) „Suflăm penele”- se trage aer adânc în
piept şi se suflă uşor spre o pană.
c) „Ȋncălzim puişorul”- se trage aer exerciţiul
adânc în piept ,îl ţinem ca să-l încălzim şi
se suflă uşor sper puişorul imaginar.
Exerciţiile se repetă ,fiecare de două ori.
Exerciţii de dicţie:

13
„Rică nu ştia să zică
Râu, răţuşcă, rămurică.”

2. Exerciţii ritmice:
Ӏ П Ӏ П
„Ta, ti-ti, ta, ti-ti”
П Ӏ П Ӏ
Ti-ti, ta, ti-ti, ta aprecieri verbale
Se citesc exerciţiile ritmice, însoţite de demonstraţia
bătaia din palme.
3.Exerciţii melodice:
a) de încălzire a vocii:
- sunete joase: ”Latră dulăul”

Ham, ham, ham! frontal


Ham, ham, ham!
-sunete înalte:”Miaună pisica”
exerciţiul
Miau,miau,miau
b) de omogenizare a vocilor:
-se folosesc fragmente dificile din
cântecul nou cu silaba neutră „la”:

După efectuarea acestor exerciţii se va


trece la învăţarea cântecului.
Copiii vor audia cântecul integral. Se
5.Obţinerea învaţă cântecul pe fragmente logice,
performanţei aşteptând tonul de început.
Repetăm de 2-3 ori.
– se va realiza printr-o întrecere pe
grupuri:
Va câştiga echipa care a reuşit să cânte
mai multe fragmente corecte.
tranziţia-„Puişorul cafeniu” (cântând ne întrecerea
14
îndreptăm spre sala de sport pentru jocul pe grupe
muzical). Prin ghicitoarea:
Cu pernuţe la lăbuţe, aprecieri
Cine calcă-ncetişor verbale
Parcă umblă pe covor?
Iată bieţii şoricei
Fug iute din calea ei!... pe grupe
(pisica), întrecerea
Se trece la a doua parte a activităţii : jocul joc
6.asigurarea muzical „Pisica şi şoriceii”. aplauze;
retenţiei şi a Copiii vor executa jocul fiind atenţi la
trasferului mişcări şi la intonarea corectă a liniei
melodice.

7.Evaluarea şi După executarea jocului, copiii se vor convorbirea


aprecierea aşeza jos, pe covor şi vom realiza
activităţii copiilor împreună evaluarea întregii activităţi prin
completarea versurilor eliptice din textul
căntecului nou învătat.

ALA2. frontal
8.Ȋncheierea Le propun copiilor să o învăţăm pe
activităţii Maricica un dans .
Ȋn închierea zilei Maricica le mulţumeşte
copiilor pentru ajutor şi că s-au dovedit a
fi buni prieteni, oferindu-le ştampila
prieteniei.

15
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 NEGREȘTI OAȘ

16

S-ar putea să vă placă și