Sunteți pe pagina 1din 21

Proiect didactic

TEMA ANUALA DE STUDIU : ,, CE ŞI CUM VREAU SÃ FIU?’’

PROIECT DE ACTIVITATE
BRUTARUL
GRUPA : ,,FLUTURAŞILOR’’ COMBINATA

EDUCATOARE : MECLES CLAUDIA EMILIA

TEMA ANUALĂ: ,,CE ŞI CUM VREAU SÃ FIU?’’

SUBTEMA: ,,MESERII ÎNDRÃGITE DE COPII‘‘

TEMA ZILEI: ,, BRUTARUL’’

FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATÃ

COMPONENTELE ACTIVITĂŢIILOR:

 JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE

 DOMENIUL LIMBA ŞI COMUNICARE

 DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV

 ACTIVITĂŢI LIBER ALESE

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de ȋnţelegere şi utilizare corectă a


semnificaţiilor structurilor verbale orale;
- Imbogatirea cunostintelor copiilor depre meserii si stimularea invatarii prin cooperare
- Dezvoltarea capacităţii de a comunica verbal ȋn mod liber, civilizat cu partenerii de joc ȋn
timpul activităţilor liber alese.

TIPUL ACTIVITÃŢII : ȋnvaţare/ consolidare

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI :

I. ADP ( Activitãţi de dezvoltare personalã)

Întâlnirea de dimineaţã : Micii brutari

Rutine : - ,,Învăţ să lucrez ȋn echipă!’’ (deprinderea de a coopera cu colegii)

- Facem gimnasticã, pentru a creşte mari şi sãnãtoşi!

( gimnastica de ȋnviorare)
- Ma spăl fără să stropesc colegii!
- Sunt mare, mânânc civilizat! ( servirea meselor)

Tranziţii : ,, Bat din palme…’’

II. JOCURI ŞI ACTIVITÃŢI ALESE ( ALA1) :


ŞTIINŢÃ: ,,Bobul fermecat, ȋmpreună l-am plantat’’ experiment
JOC DE MASÃ : Sortare de seminţe
JOC DE ROL : ,,De-a brutarii’’ –facem pȃine
III. ACTIVITÃŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:

DOMENIUL LIMBÃ ŞI COMUNICARE ( DLC) : EDUCAREA LIMBAJULUI

,, PETRICÃ ŞI PÂINEA’’ – lectura educatoarei

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV –Educatie muzicala

,, BRUTARII’’ ´- predare cantec

JOCURI ŞI ACTIVITÃŢI RECREATIVE (ALA2) :

,, Ţăranul e pe cȃmp’’ - joc de mişcare

I. ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

Grupa : ,, Fluturaşilor’’
Tema anuală : ,,Ce şi cum vreau să fiu?’’
Subtema : ,, Meserii ȋndrăgite de copii’’
Categoria de activitate : Întâlnirea de dimineaţã
Tipul activitãţii : Consolidarea priceperilor, deprinderilor şi aptitudinilor
Etapele activitãţii:
Salutul : ,,Bună dimineaţa …’’
Prezenţa : verificarea prezenţei copiilor
Completarea calendarului naturii
Activitatea de grup : : ,, Roata morii se-nvarteste/Fiecare se gandeste/Si va spune fiecare cu
glas tare/Ce va fi cand va fi mare’’ –Pe rand copiii descriu in cateva cuvinte o meserie si
argumenteaza de ce au ales-o
Scop:
Participarea şi implicarea activã a copiilor ȋn vederea stimulãrii comunicãrii, favorizãrii
interrelaţionãri, ȋmpãrtãsiri cu ceilalti si formarii comportamentului empatic la prescolari.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

- să utilizeze formule specifice de salut, cȃt mai distractive, atrăgătoare şi


mobilizatoare;
- să se adreseze colegului/colegilor pe un ton respectuos, prietenos;
- să răspundă salutului colegului;
- să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal cȃteva caracteristici ale
acesteia, marcȃndu-le prin simbolul adecvat;
- să se integreze sarcinilor de grup.
Sarcina didactică : Participarea la momentele ȋntȃlnirii de dimineaţă, fie ȋn calitate de vorbitor,
fie ȋn calitate de ascultător.

STRATEGII DIDACTICE :

a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, activităţi de grup, cooperarea.


b) Resurse materiale : calendarul naturii, ,,scrisoare de la ,,Petrică brutarul’’
c) Forme de organizare : frontal, individual
d) Locul desfăşurării : sala de grupă
e) Durata : 15 minute
f) BIBLIOGRAFIE :

 Curriculum pentru ȋnvăţămȃntul preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.T.S ,2009

 Berbeceanu, G., Cioflica, S., Lazar, C., Mignea-Guga, Ilie, E., Marta, C., ,,Ziua bună
ȋncepe de dimineaţă,, , Editura Tehno-Art, Petroşani, 2009.

SCENARIUL ZILEI
Activitatea debutează cu primirea copiilor în sala de grupă, aceştia sunt invitaţi să se
aşeze în semicerc pentru a stabili fiecare contact vizual cu toţi membrii grupei, copiii având
posibilitatea de a-şi împărtăşi ideile, de a-şi manifesta starea de spirit, de bună dispoziţie.
I. SALUTUL porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei cu o
formulă specială :
,,Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit,
A ȋnceput o nouă zi,
Bună dimineaţa, dragi copii!’’
Întȃlnirea de dimineaţă debutează cu ȋntȃlnirea de grup care are loc ȋntre copii şi educatoare.
Salutul se realizează cu ajutorul apelativelor stimulative pentru copii, cu trimitere la tema
săptămȃnii. Le propun copiilor să se salute ȋn funcţie de ce meserie le-ar placea lor sa o facă sau o
cunosc.
,, Bună dimineaţa, dragi meseriaşi!
Bună dimineaţa, eu sunt doctorul!
Bună dimineaţa, eu sunt croitoreasa!
Bună dimineaţa, eu sunt tȃmplarul!’’ etc.
Copilul salutat de mine răspunde la salut şi continuă să-şi salute colegii.
Urmăresc comportamentul adecvat ȋn timpul salutului : o poziţie relaxată, dar atentă, un limbaj al
trupului respectuos, un ton calm şi sincer, mimica feţei prietenoasă şi, obligatoriu, contact vizual.
Se vor utiliza formule specifice de salut care se propagă ȋn cerc, de la stȃnga la dreapta. Pe rȃnd,
fiecare copil odată salutat, salută, la rȃndul lui pe celalalt, astfel, cercul integrator propagȃndu-se
la nivelul ȋntregii grupe.
În fiecare dimineaţă
S-avem gȃndul bun pe faţă (se trec palmele peste faţă)
Către soare să privim (se ȋntind braţele şi se ridică privirea in sus)
Iubire să dăruim (se ȋntind ȋn faţă dinspre piept braţele)
De gȃnd rău să ne ferim (mȃna alungă gȃndul rău de la tȃmplă)
S-adunăm doar bucurie (se adună braţele spre piept)
Şi-n lume s-o răspȃndim (sărim ȋn sus cu braţele desfăcute)
Şi-atunci orice copil, ( se indică copiii din grupă)
În fiecare dimineaţă
Are gȃndul bun pe faţă (se trec palmele peste faţă) ...
II. PREZENŢA
,,După ce ne-am adunat,
Şi frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am ȋntȃlnit
Oare cine azi la gradiniţă n-a venit?’’
Eu voi numi pe rȃnd copiii şi copii care ȋşi aud numele răspund ,,prezent , iar cei absenţi vor fi
consemnati in catalogul grupei .
III. CALENDARUL NATURII este completat ȋn urma ȋntrebărilor adresate de
educatoare pentru stabilirea aspectelor privind data (ziua, luna, anul), starea vremii.
- ,,În ce anotimp suntem?’’
- ,,Cum este vremea?’’
- ,,Cum ne ȋmbrăcăm?’’

IV. ÎMPÃRTÃŞIREA CU CEILALŢI :


Copiii ȋşi vor reaminti care este tema săptămȃnii ( ,,Meserii ȋndrăgite de copii’’) şi se sugerează
relatarea unor experienţe personale şi schimbul de impresii, copiii vor discuta ce meserie preferă
şi de ce. Urmăresc copiii atunci cȃnd relateză o ȋntȃmplare să vorbească clar, corect, să prezinte o
ȋntȃmplare scurtă, să răspundă atent la toate ȋntrebările. Le voi sugera că timpul este limitat.
V. ACTIVITATEA DE GRUP : ,, Roata morii se-nvarteste/Fiecare se gandeste/Si va
spune fiecare cu glas tare/Ce va fi cand va fi mare’’ –Pe rand copiii descriu in cateva
cuvinte o meserie si argumenteaza de ce au ales-o.
VI. NOUTATEA ZILEI – se va realiza ȋn momentul ȋn care le voi arata copiilor
scrisoarea primită de la ,,Petrică brutarul’’.

Ieri am găsit ȋn poşta mea o scrisoare care mi-a fost lăsată de cineva, am deschis-o si am citit-
o, aşa am văzut că scrisoarea era pentru voi, aşa că am să vi-o citesc:

Dragi copii,

Numele meu este Petrică şi sunt brutar. Am aflat de la doamna voastră educatoare că aţi
fost copii foarte cuminţi şi că aţi ȋnvăţat multe lucruri despre meserii, aşa că m-am gandit să vă
fac o surpriză : astăzi o să ȋnvătaţi lucruri noi despre meseria de brutar. Dacă sunteţi atenţi la
doamna educatoare o să ȋnvăţaţi şi voi cum se face pȃinea. V-am trimis toate ingredientele
necesare şi multe alte surprize.
Cu mult drag, Petrică brutarul.’’

Vom purta o scurtă discuţie despre meseriile preferate. Ştiaţi că meseriile ne ȋnvaţă lucruri
bune ? Astăzi vom pătrunde ȋn lumea meseriilor,vom fii brutari pentru o zi şi vom descoperi
multe surprize.

Pe tranziţia : ,, Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trap, trap, trap/ Ne-nvȃrtim, ne
răsucim/ Şi spre centre noi pornim’’. Are loc deplasarea copiilor spre Centrele de interes puse la
dispoziţie ȋn ziua respectivă: Ştiinţa, Joc de masă şi Joc de rol. La sectorul Ştiinţă copiii vor avea
de plantat boabele de grȃu; la centrul Joc de masă copii vor avea de sortat boabele de : grȃu,
porumb, fasoale; la centrul Joc de rol copii vor primi sorţuri de brutar şi vor avea de frămȃntat
aluatul pentru pȃine.
Pe tranziţia : Cȃte unul pe cărare/ Mergem veseli către baie/ Mergem ca să ne spălăm/
Curăţei să arătăm.’’ Are loc deplasarea preşcolarilor către baie.
Preşcolarii revin ȋn sala de grupă unde are loc desfăşurarea primei părţi din ADE, Educarea
limbajului, unde le voi povesti despre ,,Petrică şi pȃinea’’, iar pe urmă pe tranziţia ,,Cate unul pe
carare’’, copiii vor merge la baie, pt a spala manuţele, iar apoi ne vom aseza la masuţe pt a
manca. Un copil din grupa va imparti gentutele colegilor sai, iar la formula adresata de
educatoare : »Pofta buna! »,copiii vor raspunde : »Multumim frumos! 
La masa ne asezam,
Si in liniste mancam,
Pe jos nu murdarim
Fiindca ne imbolnavim. »
Dupa servirea mesei, le voi spune copiilor ca brutarul nostru ar fi foarte bucuros dacă am
învăţa şi un cântec despre meseria lui. Astfel,vom trece la cea de-a doua parte din ADE si
anume : DEC-invatarea unui cantec : 

După învăţarea cântecului »Brutarul », se va desfaşura jocul de mişcare ,,Ţăranul e pe


cȃmp’’.
II. JOCURI ŞI ACTIVITÃŢI ALESE ( ALA1)

CATEGORIA DE ACTIVITATE : ALA 1

TIPUL DE ACTIVITATE: Exersarea şi consolidarea deprinderilor

FORMA DE REALIZARE: activitate pe centre de interes

SCOP:

• consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la meserii, mijloacele şi materialele folosite, mod


de realizare.

1. ŞTIINŢÃ
- Copiii vor avea de plantat boabe de grȃu

TEMA : ,,Bobul fermecat, ȋmpreună l-am plantat’’- experiment

Obiective operaţionale :

- să denumească uneltele folosite.


- să planteze boabele de grȃu folosind materialele puse la dispoziţie;
- să ude seminţele;

STRATEGII DIDACTICE :

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, observarea, exerciţiul

Material didactic : boabe de grȃu, păhărele, pămȃnt, lopăţele, stropitoare.


Forma de organizare: individual

2. JOC DE MASÃ

- Copiii vor sorta boabe de grȃu, porumb şi fasole ȋn borcănele.

TEMA : Sortare seminţe

Obiective operaţionale :

- să recunoască cele trei feluri de boabe;


- să sorteze după mărime şi culoare cele trei feluri de boabe;

STRATEGII DIDACTICE :

Metode şi procedee : explicaţia, conversaţia, exerciţiul;

Material didactic: boabe de : grȃu, porumb, fasole;

Forme de organizare: individual.

3. JOC DE ROL
- Copiii vor avea de frămȃntat pȃinea

TEMA : ,,De-a brutarii’’- facem pȃine


Obiective operaţionale:
- să modeleze individual materialul de modelat (aluat) prin frămȃntare, rupere;
- să aplatizeze materialul pus la dispoziţie;
- să decoreze pȃinea, astfel ȋncȃt să rezulte un produs original.

STRATEGII DIDACTICE :
Metode şi procedee : explicaţia, conversaţia, exerciţiul;
Material didactic: şorţuri de bucătar, aluat, făină, tavă, susan pentru decorarea paini
Forme de organizare: individual.

BIBLIOGRAFIE

• Curriculum pentru ȋnvăţămȃntul preşcolar (3,6-7 ani) MECI, 2008;


• Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru ȋnvăţămȃntul preşcolar, nivel 3-5 ani;
• Aplicaţiile noului curriculum pentru ȋnvăţămȃntul preşcolar.
DESFÃŞURAREA ACTIVITÃŢII

Evenimente Continut stiintific Strategii Didactice Evaluare


didactice Metode Mijloace
Moment Se organizeaza spatiul
organizatoric grupei intr-un mod optim
desfasurarii activitatii pe
centre. Conversatia
Observatia
Captarea atentiei O scurta conversatie:
,,Pentru ca sunteti foarte
cuminti, ati fost harnici, azi Conversatia
m-am gandit sa va Aprecieri
pregatesc niste surprize. verbale
Haideti sa vedem despre ce lotus
este vorba.’’
Anuntarea temei si
a obiectivelor Se face pentru fiecare
sector in parte. Se
Demonstratia
realizeaza apoi intuirea
Explicatia
Desfasurarea materialelor.
Problematizar
activitatii ea
La centrul ŞTIINŢÃ vom
planta boabele de grȃu,
Lucrul
utilizand materialele puse
individual
la dispozitie : boabe de
grau, paharele, pamant,
lopatele, stropitoare pentru
a uda semintele in urma
plantarii. conversatia

La centrul JOC DE
MASA, copiii vor sorta
boabele de grau, porumb si
fasole in functie de
marimea si culoarea lor, in
borcanele puse la
dispozitie.
La centrul JOC DE ROL ,
copiii vor avea de
framantat painea, utilizand
materialele puse la
dispozitie: drojdie, apa,
Realizarea faina, sare.
temei
Copiii lucreaza urmand
instructiunile educatoarei.
Voi trece pe la fiecare
sector si voi indruma sau
ajuta copiii. Voi urmari
relatiiile dintre copii in
timpul activitatilor.
Anunt incetarea lucrului
din timp (2-3 minute).
Incheierea
activitatii
Se face analiza lucrarilor
de la fiecare sector.
Copiii vor parasi sala de
grupa pe tranzitia ,,Cate
unul pe carare’’.

III. ACTIVITÃŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


1.1. PROIECT DE ACTIVITATE

GRUPA : ,,FLUTURAŞILOR’’ COMBINATA


EDUCATOARE : MECLES CLAUDIA EMILIA
TEMA ANUALĂ: ,,CE ŞI CUM VREAU SÃ FIU?’’
SUBTEMA: ,,MESERII ÎNDRÃGITE DE COPII‘‘
TEMA ZILEI: ,, BRUTARUL’’
ACTIVITÃŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE : DLC – Educarea limbajului
TEMA : ,,Petrică şi pȃinea’’
FORMA DE REALIZARE : lectura educatoarei
TIPUL ACTIVITÃŢII : activitate de consolidare şi verificare a cunoşţintelor
SCOPUL ACTIVITÃŢII : consolidarea deprinderii de a asculta cu multă atenţie conţinutul unei
povestiri pentru a-l reda ulterior cu ajutorul imaginilor ilustrate;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

O1 – să-şi fixeze cunostinţele despre meserii;


O2 – să răspundă corect, ȋn propoziţii simple şi dezvoltate la ȋntrebările puse;
O3 – să asculte cu mare atenţie conţinutul poveştii;
O4 – să expună oral povestea;
O5 – să-şi ȋmbogăţească vocabularul (aluat sau cocă, frămȃntat, bonetă etc.).
STRATEGII DIDACTICE :
Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, observaţia, brainstormingul, povestirea, metoda
R.A.I.
Material didactic : imagini din poveste, mascota ,,faramitura de paine’’
BIBLIOGRAFIE:
1. Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela-Metode interactive de grup-
ghid metodic, Editura Arves, 2002
2. Curriculum pentru ȋnvăţămȃntul preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.I.-2008
3. Revista Învăţământul Preşcolar nr. 3-4/2009
4. Liliana Ezechil, Mihaela Paisi Lazarescu,, Laborator preşcolar-ghid metodologic’’,
Editura V&Integral, Bucureşti, 2005;

DESFÃŞURAREA ACTIVITÃŢII

Nr. Evenimentul Conţinutul didactic Strategia Evaluare


Crt. didactic didactică
1. Moment Se asigura conditiile optime pentru
organizatoric buna desfăşurare a activitatii:
- aerisirea sălii de grupă;
Exerciţiul Frontal
- aranjarea mobilierului si a
materialului didactic;
- intrarea ordonata a copiilor in
sala de grupa.
2. Captarea atenţiei Voi prezenta sub formă de surpriză o
mascota reprezentand fȃrȃmitura de
pȃine din poveste.
- Ia uitati-va copii ce ne-a lasat brutarul
Petrica!
- Ce este aceasta oare? Conversaţia
- De unde provine pȃinea? Frontal
3. Anunţarea temei Dragi copii, eu stiu povestea acestei Lectura Interesul
faramituri de paine si azi o sa v-o spun educatoarei pentru
si voua. Povestea se numeşte ,,Petrica şi conţinutul
pȃinea. scrisorii
Voi repeta titlul povestii cu 2-3 copii Explicaţia
pentru fixare.
- Trebuie să ascultati cu mare
atentie aceasta poveste ca sa o
povestiti si voi parintilor,
bunicilor sau fratiorilor vostri.
4. Reactualizarea
cunoştinţelor Mai intai, vreau sa ne reamintim cateva
lucruri despre meserii, privind imaginile Conversaţia
de la tabla:
Aprecieri
- Care sunt meseriile prezentate?
globale
- Ce alte meserii mai cunoasteti?
- Cum se numeste persoana care
face paine? (brutar)

5. Dirijarea Cu ajutorul unui ton expresiv, nuantat,


invatarii cu o mimica adecvata si respectand
succesiunea logica a evenimentelor din
text voi reda continutul povestii.
Planul de idei:
1. Petrica si mama sa se duc la Povestirea
magazin pentru a cumpara
paine.
2. Petrica asculta povestea
faramiturii de paine:
- semanatul bobului de grau;
- recoltarea spicelor de grau cu
combina;
- drumul la moara si macinatul
graului;
- drumul la brutarie, framantatul
aluatului, apoi dospitul si coptul
painilor;
- transportarea lor la chioscul de
6. Obtinerea paine.
performantei
conversatia
- Cum se numeste povestea de
azi?
(Petrica si painea)
- Cum se numeste baiatul din
poveste?
( Petrica)
- Ce a aflat el despre paine?
7. Asigurarea - Voi stiti din ce este facuta
retentiei si a painea?
transferului ( faina, apa calda, sare, drojdie).

Se realizeaza prin intrebari:


- Care e primul lucru ce trebuie
facut cand lucram cu aluatul?
(ne spalam pe maini)
- Cum se realizeaza painea?
Intr-un pahar, inmuiem drojdia cu apa
calduta, apoi in castron, pun ceea ce
copiii spun ca trebuie pentru prepararea
painii si se framanta.
8. Intreaga activitate o voi evalua cu Metoda R.A.I
Evaluare ajutorul metodei R.A.I.

Aprecieri
verbale
9. Încheierea Toti copiii vor fi felicitati si vor fi Aprecieri
activităţii aplaudati. verbale
Conversatia Stimulente

III. ACTIVITÃŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

1.2. PROIECT DE ACTIVITATE

GRUPA : ,,FLUTURAŞILOR’’ COMBINATA

TEMA ANUALĂ: ,,CE ŞI CUM VREAU SÃ FIU?’’

SUBTEMA: ,,MESERII ÎNDRÃGITE DE COPII‘‘

TEMA ZILEI: ,, BRUTARUL’’

ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE : DEC

DENUMIREA ACTIVITATII: Educatie muzicala

TEMA: “Brutarii” –predare cantec

“ Daca vessel se traieste” – joc muzical

TIPUL DE ACTIVITATE : mixta

SCOPUL ACTIVITÃŢII :
Dezvoltarea deprinderii de a interpreta cu dezinvoltura cantece si jocuri muzicale, in nuanta si
miscarea corespunzatoare a continutului de idei si sentimente, prin respectarea mersului
melodiei.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

- O1 – sa excute exercitiile de respiratie si cele ritmice prezentate;


- O2 – sa intoneze exercitiul melodic in tonalitatea data ;
- O3 – sa-si insuseasca versurile si melodia cantecului, interpretandu-l nuantat si expresiv;
- O4 – sa execute jocul cu text si cant coordonandu-si miscarile si sincronizandu-le cu
ritmul si tactul acestuia;
- O5- sa pastreze atmosfera relaxanta pe tot parcursul desfasurarii jocului.
STRATEGII DIDACTICE :

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul, exerciţiul,


Material didactic : Imagini reprezenative a cantecul;ui, planse, exercitii ritmice

BIBLIOGRAFIE :

“Metodica educatiei9 muzicale in gradinita de copii” : Maria Dalgosev, Elisabeta Marinescu,


Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti , 1079

“Ghid metodic pentru invatamantul prescoalar” : Adriana Caltun, Liliana Cristea, Editura Tehno
art, Petrosani, 2008

Forme de organizare: Frontal si individual

Durata: 30 de minute

SCENARIU DIDACTIC

Eveniment Strategii
didactic didactice
Continutul stiintific Evaluare
Moment Se asigura conditiile optime pentru conversaţia Observare
organizatoric desfasurarea activitatii: curentă

- aerisirea salii de grupa


- asezarea scaunelor in semicerc
- pregatirea materialului didactic.

Captarea Acest moment al activitatii se realizeaza Frontal, prin


atentiei prin prezentarea de planse ilustrative aflate raspunsuri
la centrul tematic.

Anuntarea Ii anunt pe copii tema activitatii:


temei si a
obiectivelor - Astazi, la activitate muzicala, vom
invata impreuna
cantecul ,,Brutarii’’.
- Haideti sa-i facem o surpriza
brutarului Petrică.

Voi incepe a doua activitate experientiala :


Domeniul estetic si creativ – Educatie
muzicala : ,,Brutarii‘’ si jocul cu text si
Dirijarea cant :,,Dacă veselse trăeste’’
invatarii Pentru a-l inveseli pe Brutar, vom invata
un cantecel.

Incalzirea vocii

Prezentarea materialului stimul

1) Exercitii de respiratie
Copiii Individual
Pentru ca atunci cand treci pe langa orice executa prin actiune
brutarie simti un miros foarte placut, sa ne exercitiile de
imaginam si noi ca suntem langa o brutarie respiratie
- Ce miros simtim?(de paine
proaspata)
-Ne ridicam in picioare si inspiram mirosul
de paine proaspata
-Inspiram pe nas , expiram pe gura, de 2-3 Copiii
ori executa al Frontal prin
-Langa brutarie niste copii se jucau cu doilea actiune
baloane pe care incercau sa le tina in aer, exercitiu de
suflandu-le asa : puff puff respiratie
-Haideti copii sa facem si noi ca ei
Suflam balonul puff puff.
Se va executa de 3-4 ori.
Asigurarea
conexiunii 2) Exercitii melodice
inverse Copiii canta
exercitiul
Joc cu text si melodic
cant Voi canta model exercitiul melodic. Copiii asculta
-Haideti sa-l cantam impreuna cu atentie
Atentie,incepem!
Execut cu copiii de 2-3 ori.

Copiii sunt
atenti si
3) Exercitii ritmice
raspund

Observatia,
Alături de scrisoarea din poştă brutarul
exercitiul
Petrică ne-a lăsat şi două planşe pe care el
nu stie să le citească. Vreţisă îl ajutăm noi?
Pe aceste imagini sunt exercitiile ritmice.
Dar uitati-va ce au exercitiile deasupra ? Demonstratia
Analiza
(pâini) raspunsurilor
Haideti sa le citim ! copiilor
Voi prezenta plansele cu exercitii ritmice Planse
-Sa citim impreuna ilustrative
-Acum si cu batai din palme
__ __ __
| | | | | | | | | | |
Ta ta ti-ti ta ta ti-ti ti-ti ta
Aprecieri
Repetam exercitiul de 2-3 ori. verbale
Exercitiul
Pentru ca brutarul Petrică nu stie nici un
cantecel m-am gandit sa invatam impreuna
un cantec frumos care se
numeste ,,Brutarii‘’ si vom repeta jocul cu
text si cant ,,Dacă vesel se trăeşte.
Voi canta model cantecul ,,Brutarii’’ 
Titlul cantecului se numeste “Brutarii”. Exercitiul
Familiarizarea cu continutul sugerat de Aprecieri
textul catecului , cu ajutorul planselor. individuale si
 Intonare model
 Analiza cantecului Descoperirea colective
-V-a placut cantecul?
-Despre cine este vorba in cantec?
-Ne spune chiar si titlul.
-Ce face brutarul?
-Ce-am facut eu?
-Cum am cantat cantecul, lent sau vioi?
(vioi)

Voi repeta cantecul cu un copil, dupa care


cu doi copii, a treia oara cu trei copii,a
patra oara cu patru copii.
Haideti sa-l cantam impreuna. Atentie,
incepem !
Brutarul: ,,Bravo copii ! Multumesc pentru
cantec !
Bine copii, acum ne vom imparti in doua
grupe : grupa fetitelor si grupa baietilor,
care vor veni langa Brutar sa-i cante
cantecul. (fiecare grupa va canta pe rand)
Atentie, incepem !
Brutarul: Bravo copilasi, foarte frumos ati
cantat !
-Mi-a soptit Brutarul ca ar dori sa cante si
sa se joace cu voi.
Haideti sa cantam impreuna cu Brutarul un
cantec pe care-l stiti deja.
Sunt sigura ca va amintiti de
cantecul ,,Dacă vesel se trăeste,,
Intonez o singura data cantecul pentru a-l
aminti copiilor.
Atentie, incepem !
Voi executa cantecul cu copiii de doua ori.
Cu mişcările sugerate de conţinutul de idei
din cântec.
Brutarul: Multumesc copii. M-ati invatat sa
cant frumos.Mi-a placut sa cant cu voi.
Pentru ca Brutarul , doreste sa cunoasca si
alti copii , va pleca sa viziteze si alte
grădiniţe.
Încheierea Se fac aprecieri generale si individuale Observarea
activitatii asupra modului in care s-a desfasurat comportamen
activitatea si comportamentul copiilor. tului copiilor

IV . JOCURI ŞI ACTIVITÃŢI RECREATIVE (ALA2) :

GRUPA : ,,FLUTURAŞILOR’’ COMBINATA


EDUCATOARE : MECLES CLAUDIA EMILIA
TEMA ANUALĂ: ,,CE ŞI CUM VREAU SÃ FIU?’’
SUBTEMA: ,,MESERII ÎNDRAGITE DE COPII‘‘
TEMA ZILEI: ,, BRUTARUL’’
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADP ( Activităţi de dezvoltare personală)
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Ţăranul e pe cȃmp’’
TIPUL DE ACTIVITATE : Consolidare de deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: divertisment
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal;
DURATA: 15-20min
SCOPUL ACTIVITĂŢII: antrenarea copiilor ȋn desfăşurarea unor activităţi distractive
pentru a le crea buna dispoziţie.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să participe cu interes la joc păstrând ordinea şi disciplina;
- să manifeste interes prin participare efectivă şi afectivă;
- să participe activ la joc.
STRATEGII DIDACTICE :

Metode si procedee : explicaţia, demonstraţia, conversaţia, jocul


Material didactic : Cd muzica copii, laptop
BIBLIOGRAFIE:

Curriculum pentru ȋnvăţămȃntul preşcolar (3-6/7 ani) M.E.C.T., Bucureşti, 2008;

DESFÃŞURAREA ACTIVITÃŢII
Etapele . Strategii Evaluare
activităţii didactice
Conţinutul ştiinşific

Asigurarea conditiilor optime


1.Moment necesare desfasurarii activitatii.
organizatori
c

2. Captarea Se va realiza printr-o ghicitoare : Medote: - orală


atenţiei
,,Cu arome imbietoare - observarea; - frontală
Painea rumena apare
Din cuptorul incalzit, - explicaţia;
Cine-o scoate multumit ? - conversţia.
(brutarul)’’

3. Noi azi ne vom juca un joc care se Metode:


Anunţarea numeste ,,Taranul e pe camp’’.
temei şi a -conversaţia;

- explicaţia;
obiectivelor
4. Dirijarea Explic copiilor regulile jocului: - exerciţiul; -individuală;
Învăţării Eu voi fi taranul si imi voi alege o
sotie, sotia are un copil, copilul un - jocul de rol; - frontală;
catel, catelul o pisica si tot asa vom - orală.
alege cate un copil la fiecare strofa din
cantecel.

5..Obtinerea Multumesc copiilor pentru ca s-au - conversaţia; - frontală.


performantei jucat cu mine si dansez cu acestia in
ritmul muzicii.

6 Incheierea La sfarsit copii vor primi cate o


recompensa.
activităţii

ANEXA
PETRICA SI PAINEA

A fost odată un copil pe care îl chema Petrică. Într-o zi, mama lui l-a luat cu ea, la
magazin să cumpere o pâine. Când s-au întors acasă, mama a aşezat masa şi i-a dat lui Petrică să
mănânce pâine caldă cu brânză. Petrică muşcând din pâine a întrebat-o pe mama sa:
_ Mamă, pâinea creşte cumva într-un pom ca merele de este atât de gustoasă?
Deodată auzi o voce, subţire ! …
_”Vrei să afli povestea mea?”
_ Dar cine eşti tu? întrebă Petrică mirat uitându-se în toate părţile prin bucătărie.
_ Eu sunt , fărâmitura de pâine , sunt chiar aici , pe şerveţel, în faţa ta.
_ Sigur , vreau să-mi povesteşti.
„Eu am fost un bob mic de grâu. Ai văzut cum e grâul? Ca o mărgeluşă gălbuie şi lunguiaţă. Ei,
bine, într-o zi, ţăranii m-au scos din magazia (hambarul) în care dormeam şi mi-au spus: „De-
acum la treabă, frăţioare! Trebuie să creşti şi să ne dai pâine!” M-au pus în saci cu alţi frăţiori de
ai mei, apoi în maşină şi am plecat cu ei la câmp unde ogorul fusese arat de tractoarele cu
pluguri.. M-au dat jos din maşină, m-au răsturnat într-o maşină specială cu nişte tuburi trasă de
un tractor – semănătoarea – şi mi-au dat drumul în arătură, după care mi-au zis: „Ai grijă să nu
răceşti la iarnă! Să te acoperi bine cu zăpadă!”
După ce m-am cuibărit bine în pământul cald şi afânat, m-am grăbit să încolţesc, să prind
rădăcini. În pământ era prea întuneric. Pe urmă a venit iarna şi mi-a aşternut deasupra o plapumă
groasă de zăpadă. Primăvara, după ce zăpada s-a topit, am început din nou să cresc. M-am făcut
mare, în vârful paiului (tulpinii) mi-a crescut un spic cu multe boabe şi odată cu zilele verii am
început să capăt o culoare gălbuie. Când au venit ţăranii la câmp să vadă ogorul ce-l semănase ,
au zis despre mine şi frăţiorii mei:
_ „Iată aurul nostru…!”
_ Într-adevăr, parcă eram de aur. Am făcut spice mari şi pline. Eu credeam că spicul meu o
să-şi piardă boabele pentru că, să ştii, făcusem un spic mare de tot şi plin de boabe de grâu.
_ „Nu te necăji – mi-au spus celelalte fire de grâu – ţăranii ne vor culege la timp!”
Aşa a fost. Într-o zi au sosit oamenii cu combinele – nişte maşini agricole, ne-au strâns
boabele, ne-au pus în saci şi ne-au dus înapoi în magazie.. De acolo, am fost luat cu alţi frăţiori
de-ai mei şi duşi la moară. Acolo, drept să-ţi spun , m-am cam speriat. Morarii ne-au răsturnat
din saci sub nişte pietre mari, care ne-au zdrobit şi au ales ce era alb şi curat din noi, adică, făina.
Ei, dar să fii făină pur şi simplu nu e deloc grozav, te poate spulbera şi un vânticel. Apoi, am fost
adusă la brutăria din oraşul tău – NEGRESTI-OAS . Aici m-au luat în primire nişte oameni
îmbrăcaţi în costume albe şi cu bonete pe cap, zicând:
_ „Ce făină minunata! Albă şi pufoasă!”Să vedeţi ce pâine bună şi gustoasă vom face din ea!”
M-au turnat într-un malaxor – un robot mare – au pus drojdie, apă, sare şi m-au
frământat. M-au lăsat apoi la dospit, după aceea m-au modelat în diferite forme şi m-au băgat
într-un cuptor fierbinte. Când am ieşit de acolo eram „pâine”, abuream şi-mi dădeam seama că
sunt grozav de gustoasă. Aşa am ajuns eu la chioşcul de pâine de unde m-ai cumpărat tu cu
mama ta.
_ Ei, ia spune, mai crezi că pâinea creşte în pom?
_ Nu mai cred asta. Acum ştiu că pâinea este făcută de mulţi oameni muncitori şi harnici:
de ţărani, de morari, de brutari. Eu iubesc aceşti oameni pentru că după câte am auzit de la tine ei
muncesc foarte mult, pentru ca noi să avem pâinea cea de toate zilele.
_ Aşa e, şi mai spune-mi, întrebă fărâmitura. A fost bună pâinea?
_ A fost grozav de bună! Mi-a plăcut foarte mult şi mulţumesc tuturor celor care au
muncit ca să facă din bobul mic de grâu pâine gustoasă pentru noi.

S-ar putea să vă placă și