Sunteți pe pagina 1din 5

,,COŞUL TOAMNEI’’ - joc didactic interdisciplinar

Unitatea de Invăţământ:
Prof. Inv. Preşcolar:
Grupa: mare
Tema anuală de studiu: ,,Când/cum și de ce se întâmplă?”
Tema săptămânală: ,,Toamna, sărbătoarea recoltei”
Tema activității: „Coşul toamnei”- joc didactic interdisciplinar
Forma de realizare: Activitate integrată ( ADE: D.Ș.1 + D.L.C. + D.Ș.2)
Categoria de activitate: Cunoașterea mediului, Limbă și comunicare, Activitate matematică
Tipul de activitate: Evaluare
Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual
Scopul activității:
 Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a
semnificațiilor structurilor verbale orale.
 Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și
stimularea curiozității pentru investigarea acestuia.
Dimensiuni ale dezvoltării:
 Ascultarea activă a mesajului pentru înţelegere şi receptarea lui ( comunicarea receptivă);
 Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă).
 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;
 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;
 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat.

Comportamente vizate:
 Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozităţi, acţiuni,
emoţii proprii;
 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înţelegerii şi receptării
lui;
 Respectă reguli de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;
 Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor/ de vorbitor;
 Manifestă curiozitate pentru activități, persoane și obiecte noi;
 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia.

Obiective operaționale:
-să selecteze şi să denumească fructele, legumele şi florile de toamnă;
-să efectueze operații cu grupele de obiecte constituite în funcție de diferite criterii date:
ordonare, numerare, clasificare;
-să înțeleagă, să transmită mesaje simple şi să reacționeze la acestea;
-să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
-să înțeleagă felul în care propozițiile sunt alcătuite din cuvinte, cuvintele din silabe, iar silabele
din sunete;
Regulile jocului:
 Formarea echipelor în funcţie de medalionul ales.
 Educatoarea va extrage sarcinile și le va citi copiilor.
 Copiii numiţi rezolvă sarcinile ajutați de coechipieri.
 Răspunsurile corecte vor fi recompensate cu un cartonaş şi aplauze.
 Răspunde doar copilul atins cu element de joc.
Sarcina didactică:
Jocul propiu-zis
Copilul: răspunde la ghicitorile date; recunoaște și clasifică fructele, legumele şi florile de
toamnă; denumeşte şi numără câte legume, fructe şi flori au primit în dar de la Zâna
Toamna, ,ordonează crescător și descrescător elementele date (măr, morcov, crizantemă); recită
pe strofe poezia despre anotimpul toamna.
Complicarea jocului
 Un copil de la echipa fructelor extrage din coş un cartonaş, spune ce fruct/ legumă/
floare se află pe cartonaş şi cu ce sunet începe cuvântul.
 Un reprezentant din echipa legumelor desparte cuvântul în silabe şi spune câte silabe are
cuvântul, copilul din echipa florilor alcătueşte o propoziţie cu cuvântul dat.
 Jocul se repetă de 3-4 ori.
 În continuare echipele sunt invitate la măsuţe unde vor realiza piramida silabelor astfel:
baza piramidei va fi formată din trei cartonaşe ce denumesc cuvinte alcătuite din trei
silabe, partea din mijloc va fi formată din două cartonaşe ce denumesc cuvinte alcătuite
din două silabe iar vârful acesteia va fi un cartonaş ce denumește un cuvânt cu o singură

silabă.
Elemente de joc: manipularea materialelor, bătăi din palme, aplauze, numire, versuri, mişcare,
recompense, crizantema fermecat.
Strategii didactice
Metode și procedee: jocul, conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul, metoda
,,Piramida’’, instructajul verbal;
Materiale didactice: legume, fructe, flori de toamnă, coșulețe, tava, vază, tablă magnetică,
cartonaşe, cartoane, lipici, plicuri cu probe de lucru, etc;
Mijloace de învățământ: Culegere de ghicitori;

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Ziua începe cu Întâlnirea de dimineață. Copiii se așază pe covor, în formă de semicerc,
pentru a vedea calendarul naturii și pentru a avea contact vizual cu ceilalți membri ai grupei.
Se parcurg toate etapele specifice: salutul, prezența, calendarul naturii, împărtășirea cu
ceilalți, activitatea de grup, noutatea şi mesajul zilei.
În cadrul acestei activități, copiii primesc un coş cu legume, fructe, flori de toamnă şi o
„Cutie cu surprize” de la Zâna Toamna. Preşcolarii vor asculta mesajul transmis de Zâna
Toamna. La finalul întâlnirii de dimineață, copiii se pregătesc să treacă la „lucru” sub atenta
supraveghere a doamnei educatoare.
În cadrul domeniilor experiențiale se realizează jocul didactic interdisciplinar „Coşul
toamnei”. Copiii se grupează în funcţie de jetonul ales. Educatoarea citeşte copiilor fiecare
sarcină. Copiii vor rezolva sarcinile ajutați de coechipieri. Răspunde doar copilul atins cu
elementul de joc. În urma rezolvării fiecărei sarcini copii vor primi cartonaşe cu imagini pe care
le vor folosi la finalul jocului. Vor folosi acele cartonaşe pentru a completa piramida și astfel,
copiii vor demonstra că au trecut peste fiecare probă.

Explicarea jocului și a regulilor:


Numirea copilului se face printr-o floare de toamnă, la rostirea versurilor de către educatoare:
,,Crizantema se-nvârtește/ Și pe …X… la măsuţă îl pofteşte!” copilul numit rezolvă proba şi
este răsplătit cu un cartonaş.
Sarcinile jocului sunt extrase din plicuri şi citite de către educatoare.

Joc de probă:
,, Ghici, ghicitoarea mea!’’
Se citesc copiilor ghicitori, despre fructe, legume şi flori de toamnă, iar echipa cu cele mai
multe răspunsuri corecte va începe jocul propriu-zis.

Jocul propriu-zis:
Proba nr.1
,,Găsește locul potrivit!”
Se aşază în fața copiilor un coș cu fructe, legume și flori de toamnă.
Se alege câte un copil din fiecare echipă care să rezolve sarcina.
Astfel copiii din cele trei echipe formate, sotează fructe/legume/flori de toamnă.
Legumele le pun în coş, fructele pe tavă şi florile în vază. După rezolvarea sarcinii vor primi un
cartonaș pe care trebuie să-l pună în coşul din faţa echipei sale.
Proba nr.2
,, Numară şi denumeşte!’’
Se alege câte un copil din fiecare echipă pentru a rezolva sarcina.
Astfel copiii din cele trei echipe formate, numară şi denumesc: legumele, fructele şi florile de
toamnă. După rezolvarea sarcinii vor primi un cartonaș pe care trebuie să-l pună în coşul din faţa
echipei sale.
Proba nr.3
,,Recită o poezie depre anotimpul toamna!”
Educatoarea va ruga 3 copii să vină în față și să recite, pe rând, câte o strofă din poezia
,,Toamna”.
După rezolvarea sarcinii vor primi un cartonaș pe care trebuie să-l pună în coşul din faţa echipei
sale.
Proba nr.4
,, Așază-mă în ordinea corectă!”
Se alege câte un copil din fiecare echipă pentru a rezolva sarcina.
Astfel, copiii din cele trei echipe formate, vor așeza în funcţie de mărime, în ordine crescătoare
și descrescătoare următoarele elemente: măr, morcov, crizantemă. După rezolvarea sarcinii vor
primi un cartonaş pe care trebuie să-l pună în coşul din faţa echipei sale.
Complicarea jocului:
Proba nr.5
,, Spune mai departe!’’
Un copil de la echipa fructelor extrage din coş un cartonaş şi spune ce fruct/ legumă/ floare se
află pe cartonaş şi cu ce sunet începe cuvântul. Un reprezentant din echipa legumelor desparte
cuvântul în silabe şi spune câte silabe are cuvântul, copilul din echipa florilor alcătuieşte o
propoziţie cu cuvântul dat.
Jocul se repetă de 3-4 ori. După rezolvarea sarcinii vor primi două cartonaşe pe care trebuie să le
pună în coşul din faţa echipei sale.
Proba nr.6
,,Piramida silabelor’’
La această probă se vor folosi cartonaşele primite de-a lungul celorlalte probe parcurse.
Educatoarea va citi cerințele iar copiii vor așeza cartonașele pe treapta piramidei corespunzătoare
cerinței.

 În continuare echipele sunt invitate la măsuţe unde vor realiza piramida silabelor astfel:
baza piramidei va fi formată din trei cartonaşe ce denumesc cuvinte alcătuite din trei
silabe, partea din mijloc va fi formată din două cartonaşe ce denumesc cuvinte alcătuite
din două silabe iar vârful acesteia va fi un cartonaş ce denumește un cuvânt cu o singură

silabă.

La finalul jocului fiecare echipă va prezenta piramida şi vor primi recompense.


ANEXA 1

S-ar putea să vă placă și