Sunteți pe pagina 1din 15

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR

LUCRARE DE DISERTAŢIE

..................................................................................

Conducător ştiinţific,
.......................................

Masterand:
.........................................................

________________________ 2021______________________

400027, Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 128/130, Cluj, România


tel. +40 264202510/202509; fax +40 264 410179
http://www.instalatii.utcluj.ro

1
CUPRINS

CUPRINS.......................................................................................................................................................................2
TERMINOLOGIE........................................................................................................................................................3
LISTA PRINCIPALELOR ABREVIERI UTILIZATE ÎN LUCRARE.................................................................4
LISTA PRINCIPALELOR SIMBOLURI UTILIZATE ÎN LUCRARE................................................................5
1 INTRODUCERE..................................................................................................................................................7
2 STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL TEMATICII PROPUSE.........................................................8
2.1 NOŢIUNI GENERALE................................................................................................................................8
2.2 SITUAŢIA PE PLAN NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL ÎN DOMENIUL TEMATICII PROPUSE....8
2.3 ANALIZA CRITICĂ A STADIULUI ACTUAL.........................................................................................8
2.4 OBIECTIVELE CERCETĂRII....................................................................................................................8
2.5 CONCLUZII PARŢIALE.............................................................................................................................8
3 MEDODICA DE CALCUL................................................................................................................................9
3.1 NOŢIUNI GENERALE................................................................................................................................9
3.2 SUBCAPITOLUL 2......................................................................................................................................9
3.3 SUBCAPITOLUL 3....................................................................................................................................10
3.4 SUBCAPITOLUL ......................................................................................................................................10
3.5 SUBCAPITOLUL N-1................................................................................................................................10
3.6 CONCLUZII PARŢIALE...........................................................................................................................10
4 STUDIU DE CAZ..............................................................................................................................................11
4.1 NOŢIUNI GENERALE..............................................................................................................................11
4.2 SUBCAPITOLUL 2....................................................................................................................................11
4.3 SUBCAPITOLUL 3....................................................................................................................................11
4.4 SUBCAPITOLUL ......................................................................................................................................11
4.5 SUBCAPITOLUL N-1................................................................................................................................11
4.6 CONCLUZII PARŢIALE...........................................................................................................................11
5 CONTRIBUŢII PROPRII ÎN DOMENIUL TEMATICII PROPUSE.........................................................12
5.1 NOŢIUNI GENERALE..............................................................................................................................12
5.2 CONTRIBUŢII PROPRII...........................................................................................................................12
5.3 MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR.............................................................................12
6 CONCLUZII FINALE......................................................................................................................................13
6.1 NOŢIUNI GENERALE..............................................................................................................................13
6.2 CONCLUZII PE CAPITOLE.....................................................................................................................13
6.2.1 Concluziile capitolului 2 - Stadiul cunoaşterii în domeniul tematicii propuse......................................13
6.2.2 Concluzii ale capitolului 3 - Medodica de calcul...................................................................................13
6.2.3 Concluzii ale capitolului 4 - Studiu de caz.............................................................................................13
6.3 DOMENIU DE APLICARE A METODEI................................................................................................13
6.4 DIRECŢII DE CERCETARE ULTERIOARĂ..........................................................................................13
BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................................................................14
ANEXE........................................................................................................................................................................15
ANEXA 1 - ................................................................................................................................................................15
ANEXA 2 - ................................................................................................................................................................15
Anexa n - .................................................................................................................................................................15

2
TERMINOLOGIE

3
LISTA PRINCIPALELOR ABREVIERI UTILIZATE ÎN LUCRARE

4
LISTA PRINCIPALELOR SIMBOLURI UTILIZATE ÎN LUCRARE

SIMBOLURI CU CARACTERE LATINE

Nr. Simbol Denumire mărime Unitate de


crt. măsură

SIMBOLURI CU CARACTERE GRECEŞTI

Nr. Simbol Denumire mărime Unitate de


crt. măsură

5
SIMBOLURI MATEMATICE

Nr. Simbol Denumire mărime Unitate de


crt. măsură

6
1 INTRODUCERE

SCOPUL LUCRĂRII

NECESITATEA LUCRĂRII

ACTUALITATEA ÎN DOMENIU

STRUCTURA LUCRARII DE DISERTAŢIE

Lucrarea de disertaţie cuprinde 60 pagini, din care stadiul cunoaşterii ocupă 20 de pagini şi
reprezintă 33 % din lucrare, iar cercetările proprii acoperă 18 de pagini, reprezentând 30 % din lucrare.

Să expunem succint cele cinci capitole ale lucrarii de disertaţie:

Capitolul 1 - Introducere

Capitolul 2 - Stadiul cunoaşterii în domeniul tematicii propuse

Capitolul 3 - Medodica de calcul

Capitolul 4 - Studiu de caz

Capitolul 5 - Contribuţii proprii în domeniul tematicii propuse

Capitolul 6 - Concluzii finale

Bibliografia

Anexe

CUVINTE-CHEIE

7
2 STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL TEMATICII PROPUSE

2.1 NOŢIUNI GENERALE

2.2 SITUAŢIA PE PLAN NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL ÎN DOMENIUL


TEMATICII PROPUSE

2.3 ANALIZA CRITICĂ A STADIULUI ACTUAL

2.4 OBIECTIVELE CERCETĂRII

2.5 CONCLUZII PARŢIALE

8
3 MEDODICA DE CALCUL

3.1 NOŢIUNI GENERALE

3.2 SUBCAPITOLUL 2

Exemplu privind redactarea unei formule

Pentru fiecare din indicatori, în metodologiile specifice se prevăd şi limitele maxime. Astfel
relaţia de definiţie a performanţei energetice evaluate poate fi descrisă de relaţia:

EP ≤ Epmax (3.1)

în care:
EP este performanţa energetică;
Epmax - consumul maxim sau emisia maximă de CO2 a clădirii.

Exemplu privind redactarea unui tabel

În tabelul 4.1 sunt prezentate valorile randamentul cazanelor cu combustibil solid.

Tabelul 3.1
Randamentul cazanelor cu combustibil solid

Nr. Actul normativ Puterea termică nominală a cazanelor, în kW


crt.   4 50 100 200 300
1 Normativul I 13-02, art. 9.17 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0%
2 EN 303-5, clasa 3 70,6% 77,2% 79,0% 80,8% 81,9%
3 EN 303-5, clasa 2 60,6% 67,2% 69,0% 70,8% 71,9%
4 EN 303-5, clasa 1 50,6% 57,2% 59,0% 60,8% 61,9%
Datele din tabelul 3.1 sunt prezentate sub forma grafică în figura 3.1.

Exemplu privind redactarea unei figuri

9
Figura 3.1 Randamentul cazanelor cu combustibil solid

Nota:
- datele scrise la subcapitolul 3.2 sunt cu titlu de exemplu privind modul in care trebuie redactate
formulele, tabelele si figurile;
- acest comentariu se va sterge din documentul final.

3.3 SUBCAPITOLUL 3

3.4 SUBCAPITOLUL .....

3.5 SUBCAPITOLUL N-1

3.6 CONCLUZII PARŢIALE

10
4 STUDIU DE CAZ

4.1 NOŢIUNI GENERALE

4.2 SUBCAPITOLUL 2

4.3 SUBCAPITOLUL 3

4.4 SUBCAPITOLUL .....

4.5 SUBCAPITOLUL N-1

4.6 CONCLUZII PARŢIALE

11
5 CONTRIBUŢII PROPRII ÎN DOMENIUL TEMATICII PROPUSE

5.1 NOŢIUNI GENERALE

5.2 CONTRIBUŢII PROPRII

5.3 MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR

12
6 CONCLUZII FINALE

6.1 NOŢIUNI GENERALE

6.2 CONCLUZII PE CAPITOLE

6.2.1 Concluziile capitolului 2 - Stadiul cunoaşterii în domeniul tematicii propuse

6.2.2 Concluzii ale capitolului 3 - Medodica de calcul

6.2.3 Concluzii ale capitolului 4 - Studiu de caz

6.3 DOMENIU DE APLICARE A METODEI

6.4 DIRECŢII DE CERCETARE ULTERIOARĂ

13
BIBLIOGRAFIE

14
ANEXE

Anexa 1 - .......

Anexa 2 - .......

Anexa n - .......

15

S-ar putea să vă placă și